Afstammelingen (bastaards) van Prins Frederik Hendrik (1584-1647), Prins van Oranje in 1625.

Afstammelingen (bastaarden) van
Prins Frederik Hendrik (1584-1647),
Prins van Oranje in 1625.

Prins Frederik Hendrik (1584-1647), Prins van Oranje van 1625-1647.
Zoon van Prins Willem 'de Zwijger' van Oranje-Nassau (1533-1584)Frederik van Nassau-Zuylenstein, Heer van Zuylestein. Geboren op 1623/24 als bastaardzoon van Prins Frederik Hendrik. De moeder van Frederik is altijd onbekend gebleven. Frederik van Nassau-Zuylenstein trouwt op 18 oktober 1648 met Mary Killigrew (1627- ? ) in 's Gravenhage.
Frederik werd gewoonlijk aangeduid als 'Commandeur van Buren'. Hij krijgt zijn opvoeding (1634-1638) aan de academie van Monsieur Benjamin. Voornamelijk krijgt hij les in schermen, paardrijden, Frans en Latijn.
Om de toekomst van de bastaardzoon te verzekeren kocht Prins Frederik Hendrik in 1630 de Heerlijkheid Zuylenstein in de buurt van Leersum voor fl. 35.000 De staten van Utrecht voegen hierbij de Heerlijkheid Leersum aan toe. Deze verenigde heerlijkheid wordt in 1632 in ere van de Prins verheven tot een vrije en hoge Heerlijkheid. In deze tijd laat de Prins het oude huis afbreken en vervangen door een kasteel in renaissancestijl. Dit kasteel draagt hij over aan Frederik 'commandeur van Buren' waarna hij zich Heer van Zuylenstein mocht noemen.
In 1645 wordt Frederik benoemd tot Luitenant-kolonel in het Utrechtse Regiment van Het Staatse Leger. In 1648 huwt hij met Mary Killigrew.
In 1659 wordt Frederik benoemd tot Gouverneur (1659-1666) van zijn 8 jarig neefje Prins Willem III tegen de zin van diens grootmoeder Amalia. Zijn Gouverneursschap duurt tot 1666 wanneer zijn neefje 'kind van Staat werd', dit tegen de zin in van Prins Willem III die kenbaar maakt liever bij Frederik te blijven.
In 1668 wordt Frederik van Nassau-Zuylenstein bevorderd tot Luitenant-Generaal en in 1670 volgt zijn benoeming tot Gouverneur van Breda. In 1672 wordt hij benoemd tot Generaal der Infanterie en kort daarna sneuvelt hij op 12 oktober 1672 tijdens de gevechten van Woerden en wordt begraven in Leersum.
Frederik van Nassau-Zuylenstein kreeg 2 zonen:

1) Willem, 1e Graaf van Rochford
2) Hendrik, Heer van Leerdam (kinderloos)Willem van Nassau, 1e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield (1695), Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayestein (1672).
Willem van Nassau wordt gedoopt op 7 oktober 1649 te 's Gravenhage als zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein en Mary Killigrew. Op 28 januari 1681 trouwt hij in 's Gravenhage met Jane Wroth (1659-1703).
Willem van Nassau is Ritmeester in Staatse dienst in 1672, beschreven in het Ridderschap van Utrecht in 1674 en Kolonel in 1679 en verbonden aan het hof van Prins Willem III. Hij maakt Jane Wroth nog voor hun huwelijk zwanger en houd dit een tijdje verborgen voor de Prins, tijdens de afwezigheid van de Prins laat hij huwelijkse voorwaarden opmaken. Hierdoor moet het paar zich enige tijd van het Haagse Hof terugtrekken en verblijven in Zuylenstein.
In 1682 wordt hij door Oranje benoemd tot houtvester van de provincie Utrecht, het handhaven van het jacht- en bosrecht. De ruzie met de Prins wordt bijgelegd en stuurt hem naar Engeland. Bij de Glorius Revolution van 1688 voert Willem als Adjudant-Generaal het bevel over de Hugenoten in het expeditieleger. Een paar jaar later laat hij zich neutraliseren tot Engelsman. Hij onderscheidt zich in de slag bij Boyne tegen de katholieke Jacobieten en in 1693 bij de slag bij Neerwinden tegen de Fransen. Hier raakt hij gewond en als krijgsgevangene naar Namen vervoerd waar hij snel werd uitgewisseld. Op Engelse commissie wordt hij bevorderd tot Luitenant-Generaal. In 1694 verheft de Koning-Stadhouder hem tot Graaf van Rochford in Essex, Burggraaf van Turnbridge in Kent, Baron van Enfield in Middlesex waar zijn vrouw was geboren.. In 1698 schenkt de Koning-Stadhouder hem het uitgebreide grondgebied van 30.512 acres in Ierland en Powis Castle in Welshpool in Wales. Dit kasteel is in 1688 ontnomen aan de eigenaar, de Markies van Powis, een aanhanger van Jacobus II. In 1696 verwerft Willem van Nassau de ridderhofstad Waayenstein in Utrecht, die hij later aan zijn tweede zoon Frederik vermaakt. Hij koopt ook nog het landgoed (Easton en Suffolk) van de familie Wingfield.
In Februari neemt hij zitting in het Hogerhuis. De jicht dwingt hem terug te treden en gaat wonen op Zuylenstein, waar de Prins van Oranje, Koning en Stadhouder, hem komt bezoeken in 1697. Hij overlijdt op 12 julie 1708 te Zuylenstein.
Hij heeft de volgende nakomelingen:

1) Anna van Nassau-Zuylenstein, geboren 1681 gestorven in London op 15 februari 1701 en begraven in de Westminster Abdij.

2) Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, 2e Graaf van Rochford (1708). Gedoopt op 9 juli 1682, gestorven te Almenara op 27 juli 1710.
Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein wordt in 1695 aangeduid als Lord Tunbridge. In 1702 neemt hij deel aan de Engels-Nederlandse expeditie naar Cadiz. De expeditie loopt uit op een mislukking. Willem Hendrik keert terug en is in 1703/04 kolonel in Britse dienst, vervolgens aide de camp van John Churchill, Hertog van Marlborough, in 1707 kolonel van de dragonders. Tunbridge is degene die het bericht van de overwinning bij Blenheim (1704) naar Engeland brengt. Van 1705 tot 1707 is lid van het parlement voor Kilkenny in Ierland en van 1708 tot 1709 voor Steyning in Engeland.
Na de dood van zijn vader in 1708 volgt hij deze op als 2e Graaf van Rochford. In 1710 wordt hij bevorderd tot Brigade-Generaal. Tijdens de gevechten bij Almenara in CataloniŽ, sterft hij door een steek van een degen. Frans van Nassau sterft in deze zelfde slag op dezelfde dag.

3) Frederik van Nassau-Zuylenstein, 3e Graaf van Rochford (1710), Heer van Zuylenstein en Leersum (1710), Heer van Waayenstein (1708). Gedoopt op 31 januari 1684 te Leersum, hij sterft op 14 juni 1738 at Lincoln's Inn Fields. Hij trouwde op 3 augustus 1714 met Elisabeth Savage (1699-1746).
Frederick van Nassau-Zuylenstein als tweede zoon erft Frederik na de dood van zijn vader het Ridderhof Waayenstein, waardoor hij lid wordt van het Ridderschap van Utrecht. In 1710 sneuvelt zijn oudere ongehuwde broer Willem Hendrik in CataloniŽ. Frederik wordt hierdoor 3e Graaf van Rochford. Hij gaat op Powis Castle in Wales wonen, dit had hij van zijn vader geŽrfd.
In 1714 trouwt hij in de kapel van Somerset House te Londen met de 15 jarige 'Bessy' Savage, de bastaard dochter van Richard Savage, de vierde Graaf van Rivers.
In 1613 neemt Frederick van Nassau-Zuylenstein zitting in het Engelse Hogerhuis. In 1738 sterft Frederick van Nassau-Zuylenstein, 3e Graaf van Rochford en wordt begraven in Easton in Suffolk. Zijn weduwe hertrouwt nog datzelfde jaar met de geestelijke Philip Carter, een oude huisvriend.
4) Maurits van Nassau-Zuylenstein.
Maurits van Nassau-Zuylenstein wordt op 21 juni gedoopt te Leersum en sterft in juli of augustus 1720. Hij groeit voornamelijk op in Engeland waar zijn vader aan het hof dient. Maurits kiest voor een militaire carrière en wordt kolonel der Engelse infanterie. Op 27 juni maakt hij zijn testament op en laat daarin alles na aan zijn jongere broer Hendrik, kort hierna overlijdt hij. Maurits was net als zijn twee broers Willem Hendrik en Hendrik ongehuwd gebleven.

5) Maria van Nassau-Zuylenstein, gedoopt op 20 februari 1687 te Leersum en sterft 8 juni 1765 te Arnhem. Op 18 augustus 1708 trouwde zij met Godard Adriaan van Reede (1674-1730), Heer van Herreveld, 1e Graaf van Athlone.
Omdat Godard Adriaan vanwege zijn functies, van 1699/1705 gecommitteerde wegens Gelderland in de Staten-Generaal, veel in 's Gravenhage moet zijn, verblijft het echtpaar regelmatig in het hoekhuis aan de Kneuterdijk/Plaats. In 1715 huwt Maria's jongere zuster HenriŽtte haar zwager Frederik Christiaan van Reede. Na het overlijden van hun schoonmoeder Ursula Philippota van Raesfeld in 1721 onstaan er moeilijkheden over de erfenis. Aan legaten, schulden en diverse pretenties dienen de erfgenamen in totaal fl. 350.500 op tafel te leggen. Godard Adriaan van Reede krijgt uiteindelijk de bezittingen van Herreveld toegewezen, Amerongen ging naar Frederik Christiaan van Reede en Middachten ging naar de derde broer Richard van Reede.
In 1722 vestigt Maria en Godard zich op het buitenhuis De Klingenbeek bij Arnhem. Over de rechten van Zuylenstein ontstond na 1619 onenigheid tussen Van Reede en de familie Van Renesse, men riep de hulp in van de Stadhouder Frederik Hendrik. Door aankoop van Zuylenstein in 1630, voor zijn bastaardzoon schikte hij de zaak. Van af 1630 tot 1830 blijft Zuylenstein in bezit van de Nassau-Zuylensteins. Na 1830 komt de Heerlijkheid door vererving op de afstamming van Maria's zuster HenriŽtte in handen van de Van Reedes.

6) Elisabeth van Nassau-Zuylenstein, geboren op 22 december 1688 te 's Gravenhage, ze sterft rond 1720.
De ongehuwde Elisabeth is de tweelingzuster van HenriŽtte.

7) HenriŽtte van Nassau-Zuylenstein. Zij wordt op 22 december 1688 gedoopt te 's Gravenhage, ze sterft op 24 julie te Utrecht.Ze trouwde op 2 maart 1715 met Frederick Christiaan van Reede (1668-1719), Baron van Reede, 2e Graaf van Athlone, Baron van Agrim, Vrijheer van Amerongen, Heer van Ginkel, Elst, Lievendaal, Middachten, enz.
De tweelingzuster huwt net als haar oudere zuster Maria een gunsteling van Prins Willem III. In 1715 ging HenriŽtte met haar man aan het St.Janshof in Utrecht wonen, hun 3 kinderen worden hier allen geboren.
Haar man, Frederick Christiaan van Reede, wordt Commandant van het Gelders cavelarieregiment, Luitenant-Generaal in 1709 en Gouverneur van Bergen (Henegouwen). In 1718 wordt hij gouverneur van Sluis. Wanneer hij overlijdt blijft HenriŽtte achter met drie kinderen over wie haar zwager Reinhard van Reede voogd wordt. Als haar schoonmoeder sterft in 1721 krijgt ze het kasteel van Amerongen toegewezen en drie huizen in 's Gravenhage. Door schulden en tegenvallende opbrengsten is zij genoodzaakt enige landerijen en haar aandeel in de Haagse huizen van de hand te doen. Haar zoons studeren op kosten van hun voogd in Marburg, daar sterft haar oudste zoon Godard Adriaan, de derde Graaf van Athlone, in 1736 op 20 jarige leeftijd aan pokken. In 1739 trouwt HenriŽtte's dochter Ursula met Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken. Jan Maximiliaan koopt in 1754 van Hendrik Carel van Nassau-LaLecq het Huis Hugutan en gaat daar ook wonen.

8) Hendrik van Nassau-Zuylenstein, Heer van Leersum in 1672. Geboren ? en gestorven in Bonn op 13 november 1673.
Hij erft van zijn vader de Heerlijkheid Leersum. Hij treedt in militaire dienst en sterft op 13 november 1673 in Bonn na een tijd ziek te zijn geweest, hij wordt in de buurt van Keulen begraven.
Frederik van Nassau-Zuylenstein, 3e Graaf van Rochford (1710), Heer van Zuylenstein en Leersum (1710), Heer van Waayenstein (1708). Gedoopt op 31 januari 1684 te Leersum, hij sterft op 14 juni 1738 at Lincoln's Inn Fields. Hij trouwde op 3 augustus 1714 met Elisabeth Savage (1699-1746).
Zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein (1623/24 -1672) en Mary Killigrew. Op 28 januari 1681 trouwt hij in 's Gravenhage met Jane Wroth (1659-1703).
Frederick van Nassau-Zuylenstein krijgt een zoon:
Willem Hendrik, 4e Graaf van Rochford in 1738, Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayenstein. Geboren op 17 september 1717 at St.Osyth Priory te Engeland en sterft aldaar op 28 september 1781.
Hij trouwt op 9 of 10 mei 1742 met Lucy Younge geboren in 1714 en overleden op 9 januari 1773 te London.
Willem Hendrik van Zuylenstein (1717-1781) wordt gebruikerlijkerwijze Lord Tunbridge genoemd, tot de dood van zijn vader. Hij gaat van 1725 tot 1732 naar school in Eton en gaat daarna studeren aan de universiteit van Lausanne. In 1738 volgt hij zijn vader op als 4e Graaf van Rochford. In dit jaar wordt hij benoemd tot 'kamerheer des Konings' van King George II. In 1742 huwt Willem Hendrik met Lucy Younge, de hofdame van de Prinses of Wales Augusta van Saksen-Gotha. Het huwelijk blijft kinderloos maar de 4e Graaf verwekt wel 3 kinderen bij maitresses. In 1749 wordt Willem Hendrik gazant in het Koningrijk van Savoye-SardiniŽ. Kort daarop wordt hij lid van de Londense herenclub White's. Voor zijn nieuwe functie vestigt Willem Hendrik zich in Turijn aan de residentie van Koning Carlo Emmanuelle I (1701-1773). In 1755 keert hij terug naar Engeland waar zijn vrouw een vaste vriend heeft, de 8ste Graaf van Thanet, Sackville-Tufton. De Rochfords overwegen een scheiding maar komen in 1758 met een vernuftige oplossing. Sackville-Tufton neemt Banti onder zijn hoede en de Rochfords blijven bij elkaar. In 1760 overlijdt King George II en heeft Willem Hendrik recht op de inventaris van de Konings sterfkamer.
In 1763 wordt Willem Hendrik Brits Gazant in Madrid. Hier raakt hij betrokken bij het Eerste Falkland Crisis in 1766. De Spanjaarden eisen het vertrek uit de Falklands omdat deze volgens hen tot het Spaanse Rijk behoorde.
In dat jaar werd hij Gazant in Parijs waar hij in 1768 van werd teruggeroepen ivm de Frankrijk-Corsicaanse kwestie. Van 1768 tot 1770 was hij secretaris van het Noorderdepartament en van 1770 tot 1775 van het Zuiderdepartement. Tot zijn teleurstelling wordt hem niet het ministersambt opgedragen. In 1776 bezoekt hij zijn bezittingen in Holland en in 1778 wordt hij Ridder in de Orde van de Kouseband. Willem Hendrik sterft op Priory en wordt daar begraven. Zijn gelijknamige neef Willem Hendrik (1754-1830) volgt hem op als 5e en laatste Graaf van Rochford. Zijn bastaardzoon Frederik Nassau erft de St.Osyth's Priory. Daarnaast had Frederik Nassau 2 zusters, Anna en Maria die kinderloos sterven.

Willem Hendrik van Nassau (1754-1830), Heer van Zuylenstein, Leersum, en Waayenstein (1781), 5e Graaf van Rochford (1781) Zoon van Richard Savage-van Zuylenstein en Anne Spencer (1754-1830).
Richard Savage-van Zuylenstein (1723-1780) was de zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein (1684-1738) en Elisabeth Savage (1699-1746).
De laatste Graaf van Rochford wordt geboren op het landgoed van zijn grootvader Edward Spencer van Rendlesham in Suffolk. Hij gaat van 1768 tot 1771 naar de Westminsterschool. In 1773 is hij vaandrig en Luitenant bij de Footguards. In 1776 wordt hij Luitenant en Kapitein. In 1777 neemt hij ontslag uit militaire dienst. Hij behoort tot de Tories. In 1781 erft hij vrijwel alle bezittingen van zijn oom Willem Hendrik (1717-1781), de rest, St.Osyth's Priory zijn vermaakt aan zijn ooms bastaardzoon Frederik. Daarom woont hij op het familielandgoed The Withe House in Easton in Suffolk.
Willem Hendrik (1754-1830) blijft ongehuwd en kinderloos. Hij laat zijn bezittingen na aan zijn achterneven de Van Reedes. Dit gebeurt met overeenstemming met de testamentaire beschikking van Prins Frederik Hendrik dat Zuylenstein niet verkocht mag worden, doch moet blijven aan de desendenten van zijn bastaardzoon Frederik.
De meeste overige bezittingen worden vermaakt aan de aangetrouwde Hamilton familie op Brodick Castle, nu een museum waar ze nog altijd te zien zijn. Zijn nicht Lady Anne, dochter van zijn halfbroer Archibald IX, Hertog van Hamilton, laat in de kerk van Easton een marmeren grafmonument voor hem oprichten.Frederik Nassau, bastaardzoon van Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein (1717-1781) en Anna Labbe. Frederik Nassau wordt geboren op 31 juli 1771 (te ?) en sterft op 3 juli 1845 at St.Osyth's Priory. Hij trouwde op 23 augustus te Bumplitz bij Bern met Catherine Rose (1771-1857), Barones de Brackel.
Tijdens zijn kinderloos huwelijk verwekt de 4e Graaf van Rochford drie kinderen van wie twee bij Anna Labbe, genaamd 'Madame Johnson'. Frederik erft als onwettige zoon niet de titels van zijn vader. De naam van hem en zijn nakomelingen luidt voortaan Nassau, zonder het voorzetsel Van.
Als Frederik Nassau 10 jaar is, sterft zijn vader (1781) die hem het landgoed St.Osyth's Priory nalaat. Hier blijft Frederik met zijn gezin wonen tot zijn dood. In 1806 is Frederik Nassau Kapitein van een burgerwacht te St.Osyth, bestaande uit een troep van 134 man. Dit in verband met Napoleons poging tot een invasie in Engeland. In 1822 bekleedt Frederik Nassau de ambtelijke functie van Sherrif van het Graafschap Essex. Hij sterft op 3 julie 1845.
Hij kreeg 4 kinderen; Willem Frederik Nassau, John Augustus Nassau, Frances Catherine Nassau zij was op 1 mei 1802 geboren en jong gestorven, Anne Catherina Rose Nassau (geb.15 mei 1806), zij trouwt de dorpssmid van Gretna Green op 15 augustus 1806 in Kirby-Kendal te Westmoreland bevestigt. Haar man, Thomas Jan Manning is afkomstig van het Britse eiland Barbados.
Willem Frederik Nassau.
Zoon van Frederik Nassau (1771-1845) en Barones Catherine Rose de Brackel (1771-1857).
Willem Frederik Nassau wordt geboren te Windsor 6 december 1798 en overlijdt op 24 november 1857 te St.Osyth. Hij trouwde na 1833(?) met Elisabeth Garnet (1809-1857)
Willem Frederik Nassau (1798-1857) studeert te Eton en erft in 1845 het familielandgoed St.Osyth van zijn vader. Hij krijgt een relatie met de dochter van de molenaar van St.Osyth, Elisabeth Garnet (1809-1857). Uit de relatie worden twee meisjes geboren die Willem Frederik Nassau later erkend. Hij is een excentrieke man die opviel door zij grote omvang, hij woog rond de 165 kg. In 1857 overlijdt zijn vrouw op 9 augustus en zijn moeder op 4 november op de Priory. Willem Frederik Nassau die bovendien grote schulden had doet een poging tot zelfmoord op 17 november 1857. Hij sterft aan de verwondingen van zijn poging, een week later. Zijn dochters, Elisabeth Catherina Nassau (1827-1926) en Eliza Nassau (1833-1912), zijn gedwongen het landgoed te verkopen om de schulden te betalen. De broer van Willem Frederik Nassau, John Augustus moest met vrouw en kind de Priory verlaten.
Elisabeth Catherina Nassau (1827-1926) trouwde te St.Osyth in 1846 met John Roberts Kirby (1819-1906). Ze krijgen 6 kinderen, de 2 oudste sterven jong, Hun zoon Darcy Nassau Kirby (1859-1892) verandert in 1885 zijn naam officieel in Nassau. De in 1926 geboren kleinzoon Willem Frederik noemt zich d'Arcy Nassau. De heren van d'Arcy waren van 1550-1721 de heren van de Priory geweest.D'Arcy Nassau krijgt in 1954 een zoon, William Savage d'Arcy Nassau. Enige vrouwelijke nakomelingen uit dit huwelijk noemden zich Nassau Kirby . Elisabeth Catherina Nassau wordt 99 jaar en wordt als laatste van de van Nassau-Zuylensteins op de Priory begraven.
Eliza Nassau(1833-1912). Als de zusters door de schulden van hun vader (100.000 pond) het huis en landgoed moeten verkopen, wordt het verkocht aan de vermogende echtgenoot van Eliza. Ze blijven daar wonen tot 1862 vertrekt het echtpaar en haar oudere zus uit de Priory (geldgebrek of te duur). Eliza krijgt 1 dochter die ongetrouwd overlijdt.John Augustus Nassau
Zoon van Frederik Nassau (1771-1845) en Barones Catherine Rose de Brackel (1771-1857).
John Augustus Nassau wordt op 6 januari 1800 te Windsor geboren en sterft in Stepney te London in 1868.
Hij trouwt met Mary (?) die sterft in 1851 die sterft op 26 jarige leeftijd.
Na de dood van Mary trouwt hij in St.Martin in the Fields te London op 19 maart 1853 met Mary Elisabeth Chamberlain die sterft in 1883.
John Augustus Nassau Studeert net als zijn broer te Eton en gaat vervolgens naar Cambridge en Oxford. Zijn eerste vrouw sterf al vrij jong en kinderloos. In 1853 hetrouwd hij met Mary Elisabeth Chamberlain met wie hij nog op Priory gewoond had. Na de dood van zijn oudere broer in 1857 blijkt dat hij de Priory niet aan hem maar aan zijn buitenechtelijke maar wettige dochters Elisabeth Catherina en Eliza te hebben nagelaten. Door aan te tonen dat er moord in het spel was, i.p.v. zelfmoord, deed hij een poging om de Priory erven, dit mislukte en verliet het landgoed in 1858. Hij gaat met zijn 5 jarige zoon en met zijn vrouw naar London waar hij onder povere toestanden leeft. In 1868 overlijdt hij en laat 1 zoon na, Rochford Augustus Nassau.Rochford Augustus Nassau
Zoon van John Augustus (1800-1868) en Mary Elisabeth Chamberlain.
Rochford Augustus Nassau wordt geboren te St.Osyth's Priory op 17 september 1853 en stierf te Statford in Essex op 14 januari 1902. Hij trouwde op 25 december 1882 met Jessica Warren (1859-1939).
De naam van Rochford Augustus Nassau herinnert aan de vroegere glorie. Hij is de laatste van zijn familie die op St.Osyth's Priory geboren wordt. Hij gaat werken bij een Londense hoedenfabrikant. Als hij gestorven is hertrouwt zijn vrouw in 1905 met Frank Henry Westfield.
Rochford Augustus Nassau liet 6 kinderen na:
Letta Mary Nassau, geboren 7 januari 1884 - (?) (jong gestorven).
Nellie Nassau, geboren 25 oktober - (?) (jong gestorven).
Frederik Frank Rochford Nassau geboren op 14 maart 1889 te London en gestorven op 25 februari 1959 te Palmers Green te London.
Herbert Arthur Nassau wordt geboren te Mile End, district in Stepney op 7 februari 1892 en sterft aan boord van s.s. Carnarvon Castle op 14 juli 1932. Herberts korte huwelijk is kinderloos. Hij was getrouwd met Gladys England te Handsworth in London.
Harold Charles Nassau geboren op 19 maart te Stratford in Essex en sterft iets meer dan een jaar later op 30 juni 1895.
Ehtel Violet Nassau geboren op 29 november 1896 te Stratford, waar ze gestoven is mij onbekend. Ethel trouwt op 14 oktober 1923 met Frederick Savage in London. Uit haar huwelijk met Frederick Savage worden 2 dochters geboren (verdere gegevens onbekent).Frederik Frank Rochford Nassau geboren op 14 maart 1889 te London en gestorven op 25 februari 1959 te Palmers Green te London. Zoon van Rochford Augustus Nassau en Jessie Warren.
Frederik Frank Rochford trouwt op 3 augustus 1914 met Elsie Janet Coppin (1888-1943) te Harwich in Essex.
Frederik Frank Rochford gaat in de Eerste Wereldoorlog bij de Britse Marinevliegdienst. Later wordt hij vertegenwoordiger hij dezelfde hoedenfabrikant als waar zijn vader heeft gewerkt. Zijn hobby was postzegels en munten verzamelen. Hij en zijn vrouw kregen 3 kinderen:

Doris Elsie Nassau
Dochter van Frederik Frank Rochford (1889-1959) en Elsie Janet Coppin (1888-1943)
Doris Elsie Nassau wordt geboren op 30 oktober 1915 te London en sterft 2 Julie 1952 te Anderby in Lincolnshire.
Zij trouwt op 29 juli 1940 met Stanley Philip Painter (1912- ?) te Woodgreen te London.
Haar echtgenoot diende in de Tweede Wereldoorlog bij de 10th Royal Husars en wordt onderscheiden met de Militairy Medal. Na diensttijd wordt hij ambtenaar. Het echtpaar is kinderloos.

Frederik (Freddie) Herbert Nassau
Wordt geboren op 26 september 1919 te Harwich als zoon van Frederik Frank Rochford (1889-1959) en Elsie Janet Coppin (1888-1943), hij sterft op 19 december 1990 te Perton in Wolverhampton.
Freddie trouwde op 19 oktober 1945 met Elisabeth McGee (1919- ?) in Palmers Green te London.
De laatste (levende) mannelijke telg uit het geslacht van Nassau-Zuylenstein. In de Tweede Wereld Oorlog was hij Luitenant bij de Royal Signals. Hij vechtte onder Veldmaarschalk Montgomery bij Al Alamein in 1943. Hierna wordt hij krijgsgevangene. Als gevolg van de oorlog openbaart zich een rugkwaal die het voor hem onmogelijk maakt om nog rechtop te lopen, met de jaren wordt dit erger. Na de oorlog wordt hij ambtenaar en houdt zich bezig met het inrichten van overheidsgebouwen. Eerst woonde hij in Northumberland en verhuisde later naar London. Later is hij werkzaam in Singapore en van 1970 tot 1973 werkt hij in het (nog) Britse Hong Kong. Eenmaal terug uit Hong Kong gaat hij met vrouw en kind in Chessington (Surrey) wonen. Dit is een voorstad van London. Na zijn dood ging zijn weduwe , Betty Nassau, in Perton wonen.
Frederik Herbert Nassau en Elisabeth McGee kregen 1 kind;
Janet Elisabeth Nassau (1946), de nog 1 van de laatse (nog levende) 3 afstammelingen van Prins Frederk Hendrik van Oranje-Nassau, zoon van Prins Willem 'de Zwijger' van Oranje-Nassau.

Herbert John Nassau
Zoon van Frederik Frank Rochford (1889-1959) en Elsie Janet Coppin (1888-1943)
Herbert John Nassau wordt op 18 oktober 1920 in London geboren en sterft op 21 april 1969 te Enfield in Essex.
Hij trouwde op 3 augustus 1957 te Staines in Middlesex met Doris Miller (1921- ?).
Herbert is begaafd in turnen en behaalt in deze tak enige prijzen in zijn jeugd. Na de middelbare school volgt hij een opleiding aan het Tottenham Technisch College. In de Tweede Wereldoorlog dient hij bij de Royal Airforce. Als de oorlog is afgelopen gaat hij werken als technisch ontwerper voor de vliegtuig fabriek Hawker Siddley. Als hobby heeft hij timmerwerk. Hij reist graag naar Nederland en Duitsland zodat hij op latere leeftijd nog Duits leert. Zijn vrouw die een verpleegsters opleiding had wordt district verpleegster in Zuid-Oost Engeland. In 1992 gaat zij dicht bij haar tweeling dochters Julie Anne Nassau (19 februari 1960) en Pamela Magaret (1960) wonen in het plaatsje Enfield.
De nog Drie laatst levende Nassau's, afstammelingen van Willem 'de Zwijger' van Oranje-Nassau (1533-1584):
Janet Elisabeth Nassau (1946)
Julie Anne Nassau (19 februari 1960)
Pamela Magaret Nassau (19 februari 1960)


Janet Elisabeth Nassau (1946)
Dochter van Frederik Herbert Nassau (1919-1990) en Elizabeth McGee. Zij wordt geboren op 12 augustus 1946 Welwyn (Hertfordshire). Zij trouwt op 7 maart 1970 in Long Ditton (Surrey) met Michael David Wailing (1945). Het paar gaat in 1991 in scheiding.
Na haar middelbare school is zij werkzaam als receptioniste. Uit haar huwelijk met Michael heeft zij 2 dochters Emma Jane (1971) en Claire Louise (1974). Janet woont (?) nog in Shropshire waar ze haar eigen Catering bedrijf heeft.

Julie Anne Nassau (19 februari 1960 te Edmonton, London)
Dochter van Herbert John Nassau (1920-1969) en Doris Miller.
Julie Anne gaat net als haar tweelingzuster Pamela naar de school van Edmonton. Zij volgt hierna een verpleegsters opleiding van 1978-1981 in het Charing Cross Hospital. Daarna werkt ze ondermeer in het Guy's Hospital, Royal Free Hospital en Brompton Hospital. Na de studie/opleiding intensive care wordt zij hoofdzuster in het Northwick Hospital. Daarnaast heeft Julie Anne nog voor een BSc-titel(=Bachelor of Science) in de gezondheidsleer. Ze woont met haar zuster in een appartement in Enfield waar ze beiden opvallen door hun rode haar.

Pamela Magaret (19 februari 1960 te Edmonton, London)
Dochter van Herbert John Nassau (1920-1969) en Doris Miller.
Zij bezoekt net als haar tweelingzuster de school in Edmonton van 1971-1978. Na het behalen van haar diploma studeert zij praktische biologie aan de polytechnische school (1978-1980) (vegelijkbaar met HTS) van de Southbank. In 1986 behaald zij haar graad als Biochemist. Zij woont bij haar zuster in Enfield, waarvan haar voorvaderen (Rochford) nog Baron waren.

Prins Frederik Hendrik (1584-1647), Prins van Oranje van 1625-1647.
+
(bastaard)
Frederik van Nassau-Zuylenstein (1623/24-1672), Heer van Zuylenstein.
+
Willem van Nassau (1647-1708), 1e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield (1695), Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayestein (1672).
+
Frederik van Nassau-Zuylenstein (1684-1738), 3e Graaf van Rochford (1710), Heer van Zuylenstein en Leersum (1710), Heer van Waayenstein (1708).
+
Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein (1717-1781), 4e Graaf van Rochford in 1738, Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayenstein.
+
(bastaarden)
Frederik Nassau (1771-1845)
+
John Augustus Nassau (1800-1868)
+
Rochford Augustus Nassau (1853-1902)
+
Frederik Frank Rochford Nassau (1889-1959)
+
Frederik Herbert Nassau (1919-1990) &   Herbert John Nassau (1920-1969)

                              /                                                                                                                             \
              Janet Elisabeth Nassau                                                                      Julie Anne Nassau (19 februari 1960)
                                                                                                                         Pamela Magaret (19 februari 1960)                  /
Emma Jane Wailing (1971) en Claire Louise Wailing (1974)


HOME

Schrijf naar of stuur Uw Nederlands geschiedenisbijdrage naar: Het Huis van OranjeBronvermelding:
Reinildis van Ditzhuyzen - Oranje-Nassau.
Een biografisch woordenboek. Haarlem [Becht] 1992, 1998, 2003
Een geweldig boek over de Oranje-Nassau's en hun geschiedenis. Bevat 272 korte biografieŽn van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen. Het boek bevat een uitklapbare stamboom van alle takken van de Oranje-Nassau's.
Een echte aanrader !
ISBN 9023011244, uitgever: Gottmer/H.J.W. Becht, aantal paginas: 280.
(Een nieuwe druk verschijnt dit jaar !!!).

Reinildis van Ditzhuyzen - Het Huis van Oranje. De Oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis. Amsterdam [Balans] 2002.
(ISBN 90 5018 568 1, NUGI 698)
De geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis. Reinildis van Ditzhuyzen heeft een handzaam en origineel naslagwerk gemaakt. Ze stelde een ABC samen van alles wat zich in en rond het hof afspeelt, in heden en verleden.
Wie was de eerste Beatrix, wat is een passade, wat deed een stadhouder eigenlijk ? De vele trefwoorden geven een uniek beeld van het Huis Oranje-Nassau: funcies, gewoontes, hobby's, ziektes, folkore, huwelijken en geboortes, echtscheidingen en begrafenissen. Van AA nummerbord tot Willem de Zwijger, van Erfprins tot Stalmeester, een schitterende verzameling begrippen, anekdotes, feiten en wetenswaardigheden.
Extra informatie: Ingenaaid, 316 pagina's, met illustraties, verschenen: April 2002, gewicht: 445 gram, formaat: 201 x 135 x 17 mm,
Uitgeverij Balans.
Leidsegracht 22, 1016 CL te AMSTERDAM. Tel. (31)(0)20 626 89 82 - fax. (31)(0)20 622 34 81.
e-mail: balans@uitgeverijbalans.nl

Drs. Reinildis van Ditzhuyzen studeerde geschiedenis in Wenen, Salzburg, Barcelona en Brugge (Europa College). Zij is auteur van een twaalftal boeken over diverse onderwerpen.
Onder meer werd zij bekend door Oranje Nassau, een biografische woordenboek, waardoor ze regelmatig op radio en tv verschijnt. Ze houdt lezingen en schrijft voor NRC Handelsblad.
Ook van Drs. Reinildis van Ditzhuyzen: Hoe hoort het eigenlijk ?
Amy Groskamp-ten Have (geheel herziene uitgave door Reinildis van Ditzhuyzen) Uitg. Becht Haarlem, 1999; 334 blz.
Hoe hoort het eigenlijk ? geldt in Nederland als het standaardwerk over etiquette. Amy Groskamp-ten Have was de eerste die de regels voor een groot publiek op schrift stelde. Al vrijwel direct na het verschijnen van dit boek in 1939 was de titel synoniem met etiquette.
ISBN 90-230-1015-9.Dr. H.P.H. Jansen - Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen.
Klaas Jansma & Meindert Schroor - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden.
Drs. A. F. Wyers - Encyclopedie.
Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
Marieke E. Spliethoff - Oranje-Nassau van A - Z
Internet