Graven van Holland, Henegouwen, Beieren, Bourgondische en Oosterijks-Habsburgse, Spaans-Habsbugse Huis

Graven van HollandWestfriese of Hollandse Huis

839:
Gerolf I (Gerulf)
Graaf Gerolf van Holland (voor 885 - circa 896)
Gerulf de Graaf van Friesland
De naam Holland wordt als graafschap wordt pas voor het eerst in 1101 genoemd, daarvoor was het Friesland.

gestorven 940:
Dirk I
Diderik of Theodorik,
ca 923-939:
Graaf Dirk I bis van Holland
Geboren circa 899, overleden circa 939.
Volgens een akte, door J. Wagenaar in zijn Vaderlandsche Historie II (Amsterdam 1782) gedateerd op 922/923, zou Dirk I, na een regering van 40 jaar, in 922/923 overleden zijn.
Dat zou betekenen dat hij rond 882 Gerolf zou moeten zijn opgevolgd, wat veel te vroeg is.
Vast staat dat Gerolf in 889 nog goed in eigendom kreeg. Hij zal in 895 of 896 overleden zijn. Ook staat vast dat Dirk II in 988 is overleden.

Gestorven ca. 983:
Dirk II
Geboren omstreeks 930, overleden 6 mei 988, samen met zijn vrouw begraven in de abdij te Egmond.
In 938 vond de verloving van Dirk II plaats met Hildegard, de dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen.

Gestorven 993:
Arnulf van Gent
Graaf Arnulf van Holland, geboren te Gent, gesneuveld op 18-09-993, begraven te Egmond.
Hij was de zoon van Dirk II en Hildegard van Vlaanderen.
Via zijn moeder stamt Arnulf af van de Karolingers.
In mei 980 huwde Arnulf met Liutgard van Luxemburg, de dochter van Siegfried, Graaf van Luxemburg en Hedwig.
Haar jongere zuster Kunigunde was de echtgenote van Hendrik II van Duitsland.

993-1039:
Dirk III
Geboren circa 981, overleden op 27-05-1039, begraven in de abdijkerk te Egmond.
Hij was de zoon van Arnulf en Liutgarde van Luxemburg.
Voor 1019 huwde hij met Othilde van de Noordmark.

1039-1049:
Dirk IV
Gesneuveld nabij Dordrecht op 13-01-1049
Dirk IV was de zoon van Dirk III en Othilde van de Noordmark.
Dirk was nog jong, ongehuwd en kinderloosen werd daarom opgevolgd door zijn broer Floris I.

1049-1061:
Floris I
Graaf van Holland geboren ca. 1017, vermoord 19 mei 1061, begraven te Egmond.
Hij was de zoon van Dirk III en Othilde.
Floris I volgde in 1049 zijn broer Dirk IV als graaf op nadat deze te Dordrecht was gesneuveld.

1061-1091:
Dirk V
Graaf van Holland, geboren tussen 1052-54, gestorven op 17 juni 1091, zoon van Floris I, begraven in de abdijkerk te Egmond.
Dirk V was de zoon van Floris I en Geertruida van Saksen.
Hij volgde in 1061, nog minderjarig, zijn vermoorde vader op.

1061-1064:
Geertruid,
weduwe van Floris I, voogd van Dirk V.

1064-1071:
Robrecht de Fries,
man van Geertruid, voogd van Dirk V.

1091-1122:
Floris II,
"Floris de Vette of Dikke".
Graaf van Holland, zoon van Dirk V wordt geboren 1085, sterft 2 maart 1121, begraven in de abdijkerk te Egmond.
Floris II trouwde met Petronille , Prinses van ÷berlotharingen.

1122-1157:
Dirk VI
Dirk VI (1114-1157), Graaf van Holland, zoon van Floris II.
Trouwde met Sophie, Gravin van Rheineck.

1161-1191:
Floris III
Floris III (1141-1190), Graaf van Holland, zoon van Dirk VI (1114-1157).
Floris III trouwde met Ada de Huntington, Prinses van Schotland.
Floris III ging o.a. mee met Keizer Fredrick Barbarossa op kruisvaart.

1191-1203:
Dirk VII
Graaf Dirk VII van Holland (1190-1203), was de zoon van Floris III en Ada van Schotland.
In 1186 trouwde hij te Loosduinen met Aleid van Cleef, de dochter van de graaf van Cleef.

1203:
Ada,
Dochter van Dirk VII

1203-1222:
Willem I
Graaf Willem I van Holland (1167-1222), zoon van Floris III (1141-1190) en Ada de Huntington.
Hij trouwde met Adeleid, Gravin van Gelre.
Vernoemd naar de broer van zijn moeder, de Schotse koning William the Lyon, geboren circa 1168.

1222-1234:
Floris IV
Floris IV (24.07.1210 - 17.07.1234), zoon van Willem de I (1167-1222), Graaf van Holland. Floris IV trouwde met Mathilda van Brabant.

1234-1256:
Willem II
Willem II, Graaf van Holland (1227-1256), Romaans (anti)Koning van 1247-1256.
Zoon van Floris IV, Graaf van Holland en Mathilda van Brabant.
Willem II trouwde met en Elisabeth van Brunswijk.

1256-1296:
Floris V
Graaf Floris V van Holland "der keerlen God" en Agnes van der Sluis een dochter van een zoon van uit het Huis van Heusden.
Graaf Floris V van Holland (1256-1296), geboren te Leiden op 24-06-1254, vermoord te Muiderberg op 27-06-1296, eerst begraven in de Grote Kerk te Alkmaar, later te Rijnsburg.
Op 14-jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Beatrijs van Vlaanderen (van Dampierre). Dit huwelijk was al contractueel vastgelegd in 1256. Uit dit huwelijk werden in totaal negen kinderen geboren.
Floris V van Holland was in huwelijk getreden met Agnes van der Sluis maar het huwelijk werd ontbonden door het Pauselijk gezag.
Van Floris V zijn overigens ook nog bastaardkinderen bekend, Witte van Haamstede die in 1321 huwde met een weduwe Agniese, Catheryne die huwde met Zweder van Montfoort, Gheraerd die in 1316 genoemd werd en die in 1327 kinderloos overleed, Willem die genoemd werd in 1328, Alide de moeder van Willem de Lacher, een Pieter en tot slot nog een Dirk.

1296-1299:
Jan I
Graaf Jan I van Holland (1296-1299), geboren 1284, overleden te Haarlem op 10-11-1299
Zoon van Floris V en Beatrijs van Vlaanderen.
Na de dood van Floris V, die getrouwd was met Beatrijs van Vlaanderen (van Dampierre), regeerde zijn zoon Jan, daarna regeerde het Henegouwse Huis, via vererving, Aleida van Holland (1226-1284), de tante van Floris V, de zus van Floris V trouwde in het jaar 1300 met John (Jan) van Avesnes Graaf van Hainaut (Henegouwen).
Hun zoon Jan II (1247-1304)van Henegouwen en Holland regeerde als Graaf Jan II van Holland en Henegouwen. De Dampieres waren de aartsvijanden van de Van Avesnes.


Henegouwse Huis
1299-1304:
Jan II van Avesnes
Graaf van Holland en Henegouwen.

1304-1337:
Willem III

1337-1345:
Willem IV

1345-1354:
Margaretha van Henegouwen


Beierse Huis

1354-1389:
Willem V

1389-1404:
Albrecht:

1404-1417:
Willem VI

1417-1433:
Jacoba


Bourgondische Huis

1433-1467:
Filips I
"De Goede"

1467-1477:
Karel I
"De Stoute"

1477-1482:
Maria
"De Rijke"


Oostenrijks-Habsburgse Huis

1482-1493:
Maximiliaan I Als voogd van zijn zoon Filips.

1494-1506:
Filips II
"De Schone"

1506-1515:
Maximiliaan I Als voogd van zijn kleinzoon Karel.

1506-1555:
Karel II
Hij was Karel I van Spanje en Karel V van Duitsland.


Spaans-Habsbugse Huis

1555-1581:
Filips III
Hij was Filips II van Spanje.

HOMESchrijf naar: Het Huis van Oranje


Bronvermelding:
Reinildis van Ditzhuyzen - Oranje-Nassau.
Een biografisch woordenboek. Haarlem [Becht] 1992, 1998, 2003
Een geweldig boek over de Oranje-Nassau's en hun geschiedenis. Bevat 272 korte biografieŽn van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen. Het boek bevat een uitklapbare stamboom van alle takken van de Oranje-Nassau's.
Een echte aanrader !
ISBN 9023011244, uitgever: Gottmer/H.J.W. Becht, aantal paginas: 280.
(Een nieuwe druk verschijnt dit jaar !!!).

Reinildis van Ditzhuyzen - Het Huis van Oranje. De Oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis. Amsterdam [Balans] 2002.
(ISBN 90 5018 568 1, NUGI 698)
De geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis. Reinildis van Ditzhuyzen heeft een handzaam en origineel naslagwerk gemaakt. Ze stelde een ABC samen van alles wat zich in en rond het hof afspeelt, in heden en verleden.
Wie was de eerste Beatrix, wat is een passade, wat deed een stadhouder eigenlijk ? De vele trefwoorden geven een uniek beeld van het Huis Oranje-Nassau: funcies, gewoontes, hobby's, ziektes, folkore, huwelijken en geboortes, echtscheidingen en begrafenissen. Van AA nummerbord tot Willem de Zwijger, van Erfprins tot Stalmeester, een schitterende verzameling begrippen, anekdotes, feiten en wetenswaardigheden.
Extra informatie: Ingenaaid, 316 pagina's, met illustraties, verschenen: April 2002, gewicht: 445 gram, formaat: 201 x 135 x 17 mm,
Uitgeverij Balans.
Leidsegracht 22, 1016 CL te AMSTERDAM. Tel. (31)(0)20 626 89 82 - fax. (31)(0)20 622 34 81.
e-mail: balans@uitgeverijbalans.nl

Drs. Reinildis van Ditzhuyzen studeerde geschiedenis in Wenen, Salzburg, Barcelona en Brugge (Europa College). Zij is auteur van een twaalftal boeken over diverse onderwerpen.
Onder meer werd zij bekend door Oranje Nassau, een biografische woordenboek, waardoor ze regelmatig op radio en tv verschijnt. Ze houdt lezingen en schrijft voor NRC Handelsblad.
Ook van Drs. Reinildis van Ditzhuyzen: Hoe hoort het eigenlijk ?
Amy Groskamp-ten Have (geheel herziene uitgave door Reinildis van Ditzhuyzen) Uitg. Becht Haarlem, 1999; 334 blz.
Hoe hoort het eigenlijk ? geldt in Nederland als het standaardwerk over etiquette. Amy Groskamp-ten Have was de eerste die de regels voor een groot publiek op schrift stelde. Al vrijwel direct na het verschijnen van dit boek in 1939 was de titel synoniem met etiquette.
ISBN 90-230-1015-9.Dr. H.P.H. Jansen - Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen.
Klaas Jansma & Meindert Schroor - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden.
Drs. A. F. Wyers - Encyclopedie.
Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
Marieke E. Spliethoff - Oranje-Nassau van A - Z
Internet