Kinderen van Johan IV van Nassau (1410-1475), Graaf van Nassau, (half-) Diez en Vianden, Heer van Breda, de Lek, Gageldonck en Hambroeck (1458,1459), Drossaard van Brabant in 1435 en Heusden in 1447, Ridder van het Gulden Vlies.

Kinderen van
Johan IV van Nassau (1410-1475)
Graaf van Nassau, (half-) Diez en Vianden, Heer van Breda, de Lek, Gageldonck en Hambroeck (1458,1459), Drossaard van Brabant in 1435 en Heusden in 1447, Ridder van het Gulden Vlies.
Johan IV (1410-1475), geboren 1 augustus 1410 als zoon van Engelbrecht I van Nassau (ca.1370-1442), Graaf van Nassau, (half-) Diez (1420) en Vianden (1417-1421), domproost te Munster (1399-1404) en Johanna van Polanen, Vrouwe van Breda en de Lek, geboren 10 januari 1392, gestorven 15 mei 1445.
Johan IV regeert tezamen met zijn jongere broer in 1442, Graaf van Diez in 1443, ontvangt de Nederlandse bezittingen in 1447-1449, Maarschalk van Westfalen van 1449 tot 1450, verenigt alle landen van de Ottoonse Linie in 1450.
De jongste zoon, Hendrik II (1414-1450), van Engelbrecht I van Nassau (ca.1370-1442) erfde de Duitse landen van Nassau. Hendrik II sterft op 8 juni 1450 tijdens een reis naar Rome, hij had geen mannelijke erfgenamen. Hierdoor vielen alle landen van de tak Nassau-Dillenburg-Diez toe aan de oudste zoon, Johan IV (1410-1475). Hij had bij de dood van zijn vader al de Nederlandse bezittingen van de Nassau's ontvangen.
Johan IV trouwt op 7 februari 1440 met Gravin Maria van Loon-Heinsberg, Vrouwe van Herstal, Itteren en Meerssenhoven (1459), Steyn en Millen (1467). Maria wordt geboren in 1424 als dochter van Johan I, regerend Graaf van Loons-Heinsberg en Gravin Anna van Solms-Braunfels. Zij is de zus van de Luikse Bisschop, deze bracht hem de gebieden Millen, Gangelt en Waldfeucht aan. De familie van Maria behoorde tot een Geslacht dat al eeuwen in deze gebieden gevestigd waren.
Johan IV sterft op 3 februari 1475 te Dillenburg en Maria sterft op 20 april 1502.
Kinderen uit hun huwelijk:


1.
Anna, geboren 1440/1441, gestorven 5 of 8 april 1514 te Celle.
Ze trouwt de eerste keer op 28 october 1467 met Hertog Otto II van Brunswijk-Lunenburg, geboren in 1439 en gestorven op 8 of 19 januari 1471. Hertog Otto II was de zoon van Hertog Frederik van Brunswijk-Lunenburg en Markgravin Magdalena van Brandenburg.
Anna trouwt voor de tweede keer op 24 januari 1474 met Filips, regerend Graaf van Katzenelnbogen, geboren in 1402 en gestorven 17 of 28 juli 1479. Hij was de zoon van Johan IV Graaf van Katzenelnbogen en Anna, Gravin van Wurtemburg.


2.
Johanna, geboren in 1444 en gestorven in mei 1468.
Zij trouwt op 14 oktober 1464 met Graaf Filips I van Waldeck, geboren in 1445 en gestorven in 1475. Hij was de zoon van Graaf Wolrad I van Waldeck en Gravin Barbara van Wertheim.


3.
Adriana, geboren op 7 februari 1449 te Breda en gestorven op 11 of 15 juni 1477.
Zij trouwt op 12 september 1468 met Graaf Filips I van Hanau-Munzenburg, geboren op 21 september 1449 en gestorven op 26 augustus 1500. Hij was de zoon van Graaf Reinhard III Hanau-Munzenburg en Margaretha Paltsgravin bij de Rijn.


4.
Engelbrecht II 'de Roemrijke', Graaf van Nassau-Vianden, Heer van Breda, de Lek, Diest (1499), Roosendaal, Nispen en Wouw (1501). Geboren op 17 mei 1451 te Breda, gestorven 31 mei 1504 te Brussel.
Het gebied dat Jan IV van Nassau-Dillenburg moet besturen is groot en hij besluit een verdelings verdrag op te stellen, in 1472 wordt bepaald dat de jongste zoon, Jan V, het gebied Nassau krijgt. De oudste zoon, Engelbert II krijgt de Nederlandse bezittingen, tevens wordt bepaald dat alleen mannelijke afstammelingen het recht op opvolging hebben.
Engelbrecht II volgt op in de Nederlandse bezittingen in 1475, wordt Stadhouder van de Nederlanden in 1496 en Ridder van het Gulden Vlies in 1473.
Graaf Engelbert II trouwt op 19 december 1468 te Koblenz met Zimburch, Markgravin van Baden, geboren op 15 mei 1450 en gestorven op 5 juli 1501 te Breda. Zij was de dochter van Karel I regerend Markgraaf van Baden en Hertogin Catharina van Oostenrijk.
Engelbert II vergezelt de Bourgondische Hertog Karel de Stoute op diverse krijgstochten. Wanneer Hertog Karel de Stoute in 1477 bij Nancy sneuvelt is Engelbrecht II aan zijn zijde. Hierbij wordt hij gevangen genomen maar tegen een grote losprijs weer vrijgelaten.
Ook dient hij Karels dochter Maria, die getrouwd is met Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Engelbert II is ook een verwant van deze Aartshertog, hij is getrouwd (1468) met Cimburga van Baden, een dochter van de zus van Aartshertog Maximiliaan. Door zijn vele verdiensten aan Keizer Maximiliaan van Oostenrijk wordt hij in 1485 door hem beloond. Graaf Engelbert II wordt door Keizer Maximiliaan tot Stadhouder over alle Nederlandse gewesten die onder heerschappij van de Bourgondische vorsten staan. De latere Prins Willem 'de Zwijger' van Oranje-Nassau en in zijn beroemde Apologie is hij dan ook lovend over zijn oudoom: "Wie is het onbekend dat Graaf Engelbert II, mijn Oudoom, deze Keizer (Maximiliaan) hier de heerschappij verschafte, die voor hem redde, goed en bloed en al wat hij had inzettend om de Keizer te beschermen".
In 1487 wordt Graaf Engelbert II bij Béthune gewond gevangen genomen, 2 jaar later, wordt hij na het betalen van een flinke losprijs, vrijgelaten.
Wanneer de zoon van Keizer Maximiliaan, Filips de Schone, in 1493 de regering aanvaardt, weet Graaf Engelbert II hoge posities te bereiken. Hij wordt voorzitter van de Grote Raad, die de regeringszaken van de jonge Filips de Schone behartigd en hem bijstaan in de uit oefening van zijn taken. Een paar jaar later als Filips de Schone en zijn vrouw Johanna van Aragon naar Spanje reist, benoemd hij Graaf Engelbert II tot landvoogd van alle Nederlanden. Graaf Engelbert II breidde zijn bezittingen in Brabant uit door Roosendaal, Nispen en Wouw te kopen, door een ruil met de Heer van Gulik verkrijgt hij het Burggraafschap van Antwerpen, een belangrijke aanwinst.
Engelberts huwelijk met Cimburga blijft echter kinderloos. Wel heeft hij een bastaardzoon bij zijn minnares Cathrien van Haeften, deze komt niet in aanmerking voor opvolging. Wanneer Graaf Engelbert II in 1504 sterft komen alle Nederlandse bezitingen toe aan de Duitse tak van de Nassau familie.


5.
Johan V, geboren op 9 november 1455 te Breda en gestorven 30 julie 1516 te Dillenburg.
Graaf Johan V, Graaf van Nassau-Vianden, Diez, Katzenelnbogen in 1500, Heer van Siegen, Diez, Dillenburg, Hamadar, van Breda en de Lek (1504).
Het gebied dat Jan IV van Nassau-Dillenburg moet besturen is groot en hij besluit een verdelings verdrag op te stellen, in 1472 wordt bepaald dat de jongste zoon, Jan V, het gebied Nassau krijgt. De oudste zoon, Graaf Engelbert II krijgt de Nederlandse bezittingen, tevens wordt bepaald dat alleen mannelijke afstammelingen het recht op opvolging hebben.
Graaf Johan V trouwt op 11 februari 1482 te Marburg met Elisabeth Landgravin van Hessen, geboren in mei 1466 te Hessen en gestorven 7 of 17 januari 1523 te Keulen. Zij was de dochter van Hendrik III regerend Landgraaf van Hessen-Marburg en Anna Gravin van Katzenelnbogen, de dochter van Graaf Filips 'de Oudere' van Katzenelnbogen en Anna Gravin van Wurtemberg.


6.
Odillia, priores van het door haar moeder in 1476 gestichte klooster Vredenburg bij Bavel (bij Breda), gestorven op 22 april 1495 te Alkmaar.

HOMESchrijf naar: Het Huis van Oranje