Richtlijnen PV de Reisduif Roosendaal seizoen 2016

 

Inkorven geschiedt op de dag aangegeven op het vluchtprogramma van  19.30 uur tot 20.OO uur in Zaal Burgerhout . De vrijwilligers belast met de inkorfactiviteiten korven in vanaf 19.00 uur.

De inkorflijst weg leggen bij de kassier welke aangeeft wanneer u kunt inkorven. Nadat de duiven zijn ingekorfd met de inkorflijst/ geprinte inkorfstaat naar de computer waar de gegevens worden ingevoerd.  Na invoer wordt een print gemaakt in tweevoud welke de liefhebber ondertekend en daarmee aangeeft dat de gegevens zoals deze nu op de print staan juist en volledig zijn ( de gegevens worden elektronisch veiliggesteld en als bij voorbeeld er geen uitslaglijst / natura poule is aangegeven wordt die niet afgerekend en kunt u niet voor de prijzen in aanmerking komen)

De prints worden afgegeven aan de kassier welke een exemplaar meegeeft aan de liefhebber en een exemplaar blijft in het lokaal. Afrekening  vindt ook plaats bij de kassier.

Voor de africhtingsduiven geldt dezelfde procedure . Ook bij de jonge duiven meegezonden oude africhtingduiven geldt dezelfde procedure . Aantal duiven vermelden op een briefje. In het programma is er voor de oude bijduiven tijdens het jonge duivenseizoen kolom 8  van toepassing. Alleen aantal duiven vermelden. De inleg en vracht is gelijk aan de duiven die in het concours staan.

Indien er twee vluchten op dezelfde avond worden ingekorfd wordt de eerste vlucht ingekorfd vanaf 19.30 uur en de twee vanaf 20.00 uur. De volgorde is de volgorde op het vluchtprogramma. Voor 2016 betreft dit vooralsnog vier eendagsvluchten welke gelijk worden ingekorfd met een midfondvlucht.

De klokken zullen worden aangeslagen op  vrijdag tijdens het inkorven.( of op donderdag als dan wel en niet op vrijdag wordt ingekorfd)

Afslaan/ inleveren na de vlucht,  gebeurt niet voor 13.00 uur  en u levert uw klok  /module in  en u ontvangt nadat deze zijn verwerkt een print van de constateringen en uw module. Indien er twee vluchten worden georganiseerd op een dag vindt het afslaan plaats na de laatste vlucht. U dient de print voor akkoord te ondertekenen en een getekend exemplaar blijft in het lokaal.  U bent verplicht na de vlucht uw module uit te laten printen.

De klokken kunnen slechts worden uitgelezen in het lokaal waar is ingekorfd.

Indien u naast duiven met een chipring ook nog duiven met een gummiring inkorft komen die de duiven met gummiringen onderaan de poulebrief. 

Voor het verkrijgen en behoud van een inkorfgelegenheid is het noodzakelijk dat er tenminste 5 liefhebbers inkorven en voor de nationale vluchten 7 liefhebbers.

Op de eendagsfondvluchten dient er te worden gemeld bij M Rommers 0165-552538 en voor de marathonvluchten bij C van Buijten 06-16042047 / 0165 533214.

Voor het chippen zal voorgaande aan het oude duiven en jonge duivenprogramma een datum worden aangegeven waarop de modules met opgaven van de duiven welke gechipt moeten worden kunnen worden opgegeven. Voor het chippen van de duiven graag tijdig contact opnemen met Tiny Rommers . Als een chipring weigert en u heeft een ander exemplaar bij zullen deze mensen de ring proberen alsnog toe te wijzen , luk dat niet dan kan de duif met gummiring worden ingekorfd.

Indien u deelneemt aan hogere spelverbanden dan de RCC ( B2000 Nationaal Blauwe Doffer) graag duidelijk aangeven en ook indien gewenst de uitslaglijst aangeven)

RCC concoursen :  Inleg  0.22 eurocent per duif . Vrachtgelden  volgens programma.

Voor de opleervluchten wordt in de garage ingekorfd met uitzondering van de opleervlucht van 2 april 2016 ( gelegenheid tot testen apparatuur)  en de opleervluchten welke gelijk worden ingekorfd met de marathonvluchten. Deze  opleervluchten zullen worden ingekorfd in de Doelen.  De duiven voor de opleervluchten kunnen worden ingekorfd vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur.

 

 Voor vragen , opmerkingen , klachten en complimenten staat het bestuur volledig ter uwer beschikking!

Het bestuur wenst u een succesvol maar vooral plezierig seizoen 2016 toe.