RICHTLIJNEN R.C.C. 2016

 Inleg

De afdracht aan de RCC Roosendaal dient Ä 0,05 per duif te bedragen over alle categorieŽn inclusief de trainingsduiven. De totale inleg is vrij door de verenigingen te bepalen.

Prijsverhouding (niveau 2)

1 op de 4 duiven met afronding naar boven (21 duiven geeft 5,25 = 6 prijzen)

Naturapoule

Bij deelname aan de natura poel is men verplicht alle duiven hiervoor te zetten.

Prijzen

Levensmiddelen op 50% van de prijzen - worst op 75% van de prijzen - Ham op de laatste prijs

10 levensmiddelen pakketten op 25% van de prijzen op een beperkt aantal vluchten: t.w.

- Vitesse oud (V16-V18) - Midfond oud (M21-M23) - Dagfond (E23)- Marathon (A25)

- Vitesse jong (J28-J30) - Midfond jong (J34)

- Navluchten (N32)

Indien een vlucht niet doorgaat zal op de volgende vlucht in dezelfde categorie het levensmiddelen pakket worden vervlogen. Afronding prijzen op 0,5. (0,1 t/m 0,4 naar beneden, 0,5 t/m 0,9 naar boven). Indien niet gezet schuift de prijs naar boven op (prijs 10 wordt prijs 9). Iedere deelnemer aan deze naturapoule kan per vlucht maar ťťn prijs winnen (verdeling bij meerdere prijzen naar klassering). Gezette duiven worden op de uitslaglijst gemarkeerd met een + teken.

Alle prijzen worden op de feestavond van de RCC uitgereikt. Indien liefhebbers verhinderd zijn dienen zij dit tijdig te melden bij de secretaris RCC. Zonder afmelding zal de gewonnen prijs ten gunste van de RCC komen.

Kampioenschappen

Hokkampioenschappen (5 prijzen per categorie en 7 categorieŽn)(V, M, E, A, oud V en MF jong en natoer)

Voor vitesse vluchten geldt een minimale afstand van de kortste wedvlucht op vliegprogramma. Asse Zellik.

Dit jaar wordt er een extra eendaags fondvlucht georganiseerd door FZN op 6 augustus. Deze vlucht telt alleen voor RCC hok en duif kampioenschappen als er minder dan 5 eendaags fondvluchten zijn doorgegaan in 2016.

Indien de duiven gelost worden in een andere categorie dan bedoeld was, worden er geen kampioenspunten toegekend maar gaat de vlucht voor de prijzen wel door.

Indien geen punten behaald in een categorie zal de klassering gezet worden op het aantal deelnemers + 50 strafpunten voor de berekening Algemene kampioenschappen RCC)

Combinatie kampioenschappen

Vitesse Midfond oude duiven (5 prijzen)

Optelling klassering Vitesse oud en Midfond oud

Algemeen fond oude duiven (5 prijzen)

Optelling klassering dagfond + overnachtfond

Algemeen oude duiven (5 prijzen)

Optelling klasseringen vitesse oud + midfond oud + dagfond + overnachtfond

Generaal (5 prijzen)

Optelling alle klasseringen uit alle categorieŽn (vitesse oud(V)+midfond oud(M)+eendaags oudÄ+marathon oud(A) +vitesse jong(J = J28 t/m J32)+midfond jong(J =J33 t/m J38 )+natoer (N)

Berekening

Er wordt gespeeld om de meeste punten. Kampioenspunten volgens een gelijk aflopend stelsel waarbij de eerste prijs 1.000 punten zal krijgen en op basis van deeltal gelijkmatig zal aflopen richting het deeltal voor de laatste prijs.

Vitesse oud - Midfond oud - Vitesse jong Ė Natoer 2 bovenste (aangeduide) van de poulebrief plus de vroegste onaangeduide

Dagfond - Marathon - Midfond jong

1 van de 2 bovenste (aangeduide) plus de vroegste onaangeduide of 2 aangeduide

Een kampioenschap gaat alleen door bij een minimaal aantal van 3 vluchten in een categorie.

Duifkampioenen (3 prijzen per categorie)

Optelling behaalde punten per duif per categorie.

Asduif oud en jong (3 prijzen per categorie)

Optelling behaalde punten per duif uit alle categorieŽn verdeeld naar jong en oud.

Duivinnen (1 prijs hokkampioenschap en 1 prijs duifkampioenschap)

De duivinnen uit een RCC concours worden vermeld op een aparte uitslaglijst voor vitesse en midfond oude duiven. De eerste drie geklokte duivinnen per liefhebber tellen voor het hokkampioenschap. Hoklijsten dienen naar behoren ingevoerd te zijn. (V bij duivinnen in Venira!).De RCC stelt een beker voor het hokkampioenschap vitesse/midfond oude duivinnen beschikbaar en tevens een beker voor het (as)duifkampioenschap. Dit kampioenschap staat los van alle overige RCC kampioenschappen.

Uitslagen

Indien een lossing niet naar behoren verloopt, zal er geen RCC uitslag worden gepubliceerd. Het RCC concours komt dan te vervallen. Verenigingen zijn natuurlijk wel vrij om het spel binnen de eigen vereniging door te laten gaan. Uitslagen zijn pas bekend nadat alle verenigingen van Brabant 2000 zijn ingelezen. Tussenstanden zijn te volgen via Compuclub (www.compuclub.nl).

Uitslagen worden door de RCC commissie naar de secretaris van de eigen verenigingen doorgestuurd, zodra deze bekend zijn. Deze zorgt voor verdere verspreiding binnen de eigen vereniging. E-mail adressen kunnen worden doorgegeven aan de eigen secretaris.

Reclames

Reclames tot woensdagmiddag 13.00 uur schriftelijk melden bij de secretaris van de eigen vereniging.

Website RCC

Alle uitslagen en (duif) kampioenschappen zullen te lezen en te downloaden zijn via de website.

Mededelingen

Reglementen van NPO en Brabant 2000 zijn op alle wedvluchten van toepassing. Op punten waar deze richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur RCC en worden de NPO reglementen nageleefd. Wanneer iets niet duidelijk is zullen wij graag de gewenste inlichtingen geven. Het bestuur en de verschillende commissies van de verenigingen vragen uw medewerking. Lees altijd goed de mededelingen op de uitslaglijst. Kijk regelmatig op teletekst en/of de website van Brabant 2000 (www.brabant2000.nl). Lossingberichten via SBS 6 teletekst NPO pagina 861.

Commissie RCC Roosendaal

Voorzitter C. Godschalk c.godschalk@home.nl

Secretaris A. Vissenberg vissenberg.a@ziggo.nl

Penningmeester C. Damen apadamen@home.nl

Webmaster A. de Weert de-weert@home.nl

 

Zie hier Richtlijnen Reisduif 2016