Meer bewijs dat dieet de achteruitgang MS flink lijkt te kunnen vertragen!

                                                            Dr. ir. Reindert Graaff
(oktober 2004)
Aantal bezoekers
sinds oktober 2001:
In 1998 is bij mij de diagnose 'waarschijnlijke MS' gesteld. Een kennis die zelf ook MS heeft, maakte mij attent op een boek van de Amerikaanse neuroloog Roy Swank, die al meer dan 50 jaar een dieet aan MS-patiŽnten voorschrijft dat laag aan verzadigde vetten is. Het boek bevat dieet- aanwijzingen voor MS-patiŽnten. Wat ik belangrijker vond, is dat het boek de resultaten ervan vermeldt: een sterk verminderde neurologische achteruitgang van patiŽnten die dat dieet over maximaal 34 jaar hebben gevolgd. Verder verwijst het naar Swank's wetenschappelijke publicaties hierover.


Neurologische achteruitgang bij verschillende innames van verzadigde vetten en oliŽn.
(Bron: R.L. Swank and A. Grimsgaard, Am. J. Clin. Nutr. 1988).

Omdat ik werk aan een medische faculteit, is dat voor mij de aanleiding geweest om de artikelen van Swank zelf te gaan lezen en om ook naar andere publicaties over de relatie tussen MS en voeding te gaan zoeken, in het bijzonder omtrent vetzuren.
De vraag die ik wilde beantwoorden, is:

Wat is er bekend in de wetenschappelijke literatuur over voeding en MS en hoe kan ik ertoe bijdragen dat de progressie van mijn ziekte zo gering mogelijk is?

De resultaten uit de studie van Swank in de bovenstaande grafiek laten zien dat de progressie flink vertraagd kan worden. Daarnaast is er ook nieuw bewijs dat dieet de progressie flink kan vertragen: Nordvik et. al. (Acta Neurol. Scand. 2000) hebben vergelijkbare resultaten geboekt !

De resultaten hiervan staan vermeld onder
       
literatuuronderzoek:  Een samenvatting van het literatuuronderzoek en mijn conclusies daaruit.
                                                                                                                      
       (oktober 2004)
       
mijn dieet:                  De aanpassingen aan mijn voeding waarvoor ik heb gekozen.
                                                                                                                           
(oktober 2004)

ENKELE REACTIES wil ik u niet onthouden (met goedkeuring van betrokkenen):
      
Liesbeth D.:                volgt het dieet en is sterk vooruitgegaan!                                 (febr 2003)
      
J. de S.:                       volgt ook het Swank dieet, met enkele aanpassingen.               (juli 2002)
      
Hero de Roode:         volgt ongeveer het Swank dieet, maar zonder melkprodukten.     (juli 2002)
      
Pat:                              had vooral last van cacao produkten.                                        (juli 2002)
      
Clary:                           spoorde bij zichzelf de invloed van andere voedselallergieŽn op.  (juli 2002)

Andere nederlandstalige websites:
      
MS-web             Informatie en mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen.
      
Eddy Thysman  Een andere site over MS en voeding.
      
MS-abc.info      De site van Anneke Emmes over alternatieve behandelingen bij MS.
  
De engelstalige website van Swank zelf is te vinden onder
swankmsdiet.com

Reacties en commentaar over deze website zijn welkom bij:
r-graaff@home.nl  

Reindert Graaff,
Groningen


Met dank aan mijn kinderen Maaike en Pieter.
                                                (maart 2010)
Site Meter
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!