Home
Molenhistorie
Molenwandeling
Herbouw
Folder
Nieuwsbrieven
Molenexcursies
Statuten
Contact
Gastenboek
Fotoboek
Links
Colofon/Disclaimer

 

WELKOM OP DE SITE VAN DE VERENIGING

'VRIENDEN VAN DE MOLENS VAN 'S-HERTOGENBOSCH'

KORTE HISTORIE

Op zaterdag 16 april 2005 gaven een aantal belangstellenden gehoor aan een uitnodiging tot het bijwonen van de Oprichtingsvergadering van de 'De Vereniging van de Molens van 's-Hertogenbosch'.  De aanwezigen gaven aan lid te willen worden van de genoemde vereniging en gaven een interimbestuur/ statutencommissie de opdracht om de Statuten te gaan opstellen en deze op korte termijn voor te leggen aan de  leden.

Op zaterdag 4 juni 2005 werden de Statuten in een Eerste Algemene Ledenvergadering aan de leden voorgelegd en na diverse wijzigingen goedgekeurd. Het interimbestuur werd gekozen als eerste bestuur van de nieuwe vereniging.

Op 28 juni 2005 passeerde  notaris Groeneweg te Heesch de Statuten en was de vereniging ook juridisch gezien een feit. We konden een rekening bij de bank openen en een begin maken met het (laten) ontwerpen van een logo en huisstijl.

De ongeveer 50 leden van het eerste uur zijn grotendeels oud-cursisten van de module "Molens van  's-Her-togenbosch" van Boschlogie III. Daarnaast hebben zich ook andere (molen-)belangstellenden als lid aangemeld.

Het idee om deze  vereniging te starten is ontstaan uit het streven van de werkgroep Molens van het Kennis-Centrum van de 'Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch', in september 2002 geïnitieerd door Cor Gilhaus. Deze werkgroep heeft zich, naast onderzoek naar het molenerfgoed van 's-Hertogenbosch, ook ten doel gesteld, initiatieven te ontwikkelen welke kunnen leiden tot het herbouwen van een of meer molens in de stad.

De Stichting 'Herbouw Bossche Molens', opgericht op 18 maart 2011, heeft draagvlak nodig bij stadsbestuur, bedrijfsleven en bevolking. Het is onder meer een van de doelen van de vereniging om hiervoor draagvlak te kweken.

ONZE MISSIE

De 'Vereniging Vrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch' stelt zich ten doel om alles wat te maken heeft met het molenerfgoed van 's-Hertogenbosch levend te houden en tevens alles in het werk te stellen om een of meer molens te doen terugkeren in het stadsbeeld van 's-Hertogenbosch.

LOGO

Het logo van de vereniging symboliseert een stellingmolen met 4 "volle zeilen" in de kleuren van de stad 's-Hertogenbosch. De keuze voor een stellingmolen wordt duidelijk na het lezen van hetgeen is geschreven onder 'Herbouw'.

LIDMAATSCHAP

Wilt u lid worden van onze vereniging?    Ga dan naar 'Contact' voor de nodige gegevens en informatie. De contributie voor 2011 is vastgesteld op € 10,- per kalenderjaar. Een hoger bedrag is uiteraard welkom!

U bent bezoeker nummer: op onze site.