††††††††††††††† ..... Een verrijking van je leven .....

Reflex

...Een verrijking van je leven...

Voetreflex-massage

De voetreflexzone-massage gaat er van uit dat zones op de voet via energiebanen in verbinding staan met de diverse organen, zenuwen en klieren.

Massage van deze zones is er op gericht een impuls te geven, zodat de balans in het betreffende orgaan zich herstelt, of een zwak orgaan zich versterkt.

Door massage, druk en warmtetoevoer kunnen de blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd worden opgeheven.

Zo kan de mens zichzelf helpen te genezen, in een betere conditie brengen of voorkomen dat hij ziek wordt.

 

Tijdens een massage worden beide voeten behandeld:

De rechtervoet vertegenwoordigt vooral de materie, het verstandelijke, het lichamelijke.

De linkervoet vertegenwoordigt vooral het immateriŽle, het gevoelsleven, het geestelijke.

Door beide voeten te masseren, onderstrepen we het idee dat lichaam en geest een eenheid zijn, en wordt de harmonie tussen beide hersteld.