Soldaten in de Nederlanden in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw

 

 

 

      Soldiers in the Netherlands in the 16th, 17th, 18th and 19th century

                 

Ik ben op zoek naar de herkomst van mijn oudst bekende militaire voorvader Engelbertus Dirckx :

2e huwelijk 1736 Maastricht; zoon Jacobus geb. 1747 Bergen op Zoom ; 3e huwelijk 1768 Loon op Zand.

Hem heb ik nog steeds niet gevonden, dus als iemand info over hem heeft, mail me a.u.b. 

_________________________________________________________________________________________________________

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Latijn: Belgica Foederata) was de naam van de republiek die in 1581 ontstond tijdens de Tachtigjarige Oorlog op het grondgebied van wat nu ongeveer Nederland is. Deze kleine republiek verwierf in de 17e eeuw (Gouden Eeuw) grote politieke, maar vooral economische macht. Zij speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de inval van de Franse troepen in 1794/1795, al was de neergang al lang daarvoor begonnen.
Opmerkelijk in de kleine Republiek - die nooit meer dan 2,5 miljoen inwoners bevatte - was het weergaloze succes van de Nederlandse handel over de gehele wereld (VOC en WIC), de grote militaire successen tegenover ogenschijnlijk veel sterkere machten zoals Spanje en Engeland en de verovering van Indië (Indonesië), de enorme vloot (met 2000 schepen groter dan die van Engeland en Frankrijk samen), en de evenzeer ongeëvenaarde bloei van schilderkunst (Rembrandt en vele anderen) en wetenschappen (Hugo de Groot enz.) gepaard gaand met grote geestelijke vrijheid. Daarnaast was er sprake van een ongehoorde immigratie, waarbij in de 17de eeuw ongeveer éénderde van de bewoners van buitenlandse afkomst was - in sommige steden zoals Leiden op een bepaald moment zelfs ruim de helft van alle inwoners. Bron: Wikipedia

_________________________________________________________________________________________________________

Deze site wordt bijna elke dag bijgewerkt / This website's updated almost every day. 

  17 september 2011
Gemaakt / made voor / for Windows I.E. , res. 1024 x 768  en / and “full screen”

28.200 soldaten / soldiers  (5-5-2011)

Please report broken links

__________________________________________________________________________

HELP

 

15de eeuw - century - siècle
Nog niet eens begonnen…/
N
ot even started yet…

Click here

 

16de eeuw - century - siècle
Familienamen beginnend met /
Family names starting with:

AB  CD  EF  GH  IJ  KL

MN  OP  QR  ST  UV  WXYZ

17de eeuw - century - siècle
Familienamen beginnend met /
Family names starting with:

AB  CD  EF  GH  IJ  KL  

MN  OP  QR  ST  UV  WXYZ

Zonder familienaam//without family name

 

18de eeuw - century - siècle
Familienamen beginnend met /
Family names starting with:

A B CD  EF  GH  IJ  KL  

MN  OP  QR  ST  UV  WXYZ

19de eeuw - century - siècle
Familienamen beginnend met /
Family names starting with:

AB  CD  EF  GH  IJ  KL  

MN  OP  QR  ST  UV  WXYZ

20ste eeuw - century - siècle
Een beginnetje...../
Just a beginning..... 

Click here

 

Eind 18e + 19de eeuw: ook douaniers, kustwachters en marechaussee. / End of 18th + 19th century: also customs officers, coast guards and marechaussee

Scherprechters (beulen)

Executioners (hangmen

Scharfrichter (Henker)

Exécuteurs (bourreaux)

 Regiments before 1715

 Captains before 1715

+ garnizoenen       + garrisons

Zwervers

Bedelaars

Publieke vrouwen

 

              
 Find a lot of Norvegian, Danish,  Swedish or Finnish sailors and matelots: click here and write at  "word in text" : "Noorwegen",  "Denemarken",   "Zweden" or "Finland".

 

'Nederlandse' soldaten 

in het regiment Vicouse 

te Doornik 1722-1725

IR701c

Garnizoensplaatsen in de
Bataafse Republiek 1795-1806

 

        

Andere links / other links 

 

-Dutch Regiments 1715-1795

-Google-group Dutch Regiments   Stel uw vragen / Ask your questions

-European Regiments  1791-1815
-Het leger, achtergrondinformatie ontleend aan Gens Nostra

-Kaart van garnizoensplaatsen in de Nederlanden/ map of garrison towns in the Netherlands

-Kampementen, legerplaatsen en kazernes  

-Forten en vestingen in Noord-Brabant Forten in Nederland en België 

-Militaire geschiedenis van 's-Hertogenbosch   

-Lijst van gevechten in de 80-jarige oorlog / List of battles in de 80 years of war 1568-1648 
-Groningse militairen in het Staatse leger (vóór 1795), ook relevant voor niet-Groningers  

-Het Bataafse leger 

-The Dutch Army 1793-1794

-Map of the Netherlands 

-Map of Belgium, till 1830 part of the Netherlands 

-Maps of Central Europe 1440-1795 and 1807-1866 

-Franse departementen 1795-1815 

-8ste Nederlandse militie in Waterloo: ca 800 namen!  
-
Friezen onder Napoleon
-Medaille Saint Helena, 405.000 soldiers, still living in 1857, received this medal for the war between

 1792-1815 (Napoleon)
-Vrouwen in het leger van Napoleon, women in the army of Napoleon
-Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen, Dutch medals  

-Kroniek Lustigh: Zwitserse huursoldaten 

-Het wapen der genie

-Geschiedenis van Zuid-Afrika   History of South-Africa

-8november.net  Militairen in Limburg 1792-1815  

-Huwelijken Spaans Kasteel Gent, 1605-1796     

-Soldaten Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786  

-WORLD FLAGS (thanks!)  

 

 

 

 

Meer soldaten / more soldiers

 

-Huwelijken van vreemden/ marriages of strangers in Coevorden

-Uitgevaren voor de kamers van de VOC

700.000 mensen overzee (zoek op soldaet o.d.) 

-HCL burgerboeken, meer vreemden/more strangers in Leeuwarden   

-Mannen uit Rotterdam en omgeving in het leger van Napoleon   meer dan 1000 namen, rond 1800  

-Stamboek van het 2e Bat. van het 2e Rgt.  Waldeck

-Hôtel des Invalides in Parijs/Paris

-Sneuper

-Subalterne officieren in de 2e halve Brigade van 1796-1798  

-Grensjagers en douaniers 1808-1823   

kies: publicaties

-Soldaten 13e eeuw : gesneuveld bij de Slag bij

 Ane (bij Coevorden) in 1227

 

 

 

Always

 

 

 

 

 

 

              

Ook met veel dank aan :


Jan van Ingen: Gens Nostra Utrecht en Zaltbommel
Arie Bos: Diversen, o.a. plaatsnamen, Trouwboek Zutphen
Adri Stuart: Schotse commandanten en Rgt. Hamilton
Han Lijster: Uitwerkingen West-Brabants Archief
Peter Klunder: Gelderland & Overijssel
Harry Nales: Gelderland
Anton Musquetier: Tresoarboeken Soldatenhuwelijken < 1811 in Friesland 

en soldaten uit het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland 1814-1924

Jenny van Soest: Utrechts Archief

Ronald Hellenbrand: Archieven.nl 

Hans den Braber: Huwelijksintekeningen Schotse militairen (Mac Lean)

Teijo Doornkamp: RK dopen Groningen

Stefan Vrancken: DTB Maastricht

Frank Steggink: Oldenzaal NG Huwelijken

Joop van Campen: Collectie Wolters Grave

 

e.v.a.: zij staan vermeld op de pagina's en/of er staat een link naar hun website.

real usage statistics