Scherprechters (beulen)   Executioners (hangmen)   Scharfrichter (Henker)   Exécuteurs (bourreaux)

in de Nederlanden                          in the Netherlands                          in den Niederlanden                dans les Pays-Bas

 
 

 

 

 

 


                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               

                    

                                                                                                                                                                                                                                             

Achternaam

Voornaam

Plaats       14e eeuw

Datum/Jaar

Bijzonderheid/website

Hauteline

Bernard

Scherprechter te Brugge

Ca 1334-1335

-         Website

Buffele

Jan

Scherprechter te Brugge

Ca 1338-1339

-         Website

 

 

15e eeuw

 

 

Haghe, vander

Jan

Scherprechter te Brugge

1432

-         Website

Diermans

Karel

Scherprechter te Brugge

1454

-         Website

Hurtecamp

Willem

Hulpscherprechter te Brugge en hondenslager

1464

-         Website

Eede, vanden

Karel

Scherprechter te Brugge

1456-1482

-         Website

 

 

16e eeuw

 

 

?

Mr. Claes

Scherprechter te Kampen

ca 1594

Op 6 juli 1594 verbrande hij de uit Harderwijk

afkomstige Nale Aelts 

Website    Met dank aan Linda Slot

?

Mr. Frans

Scherprechter  in Friesland

1550

-Quaclap Hof van Friesland  HCL

?

Mr. Hans

Scherprechter te Zutphen

1535

Gelre jrg. 1980, p.64

?

Mr. Klaas

Mr. scherpregter te Middelburg?

4-10-1553

11-10-1553

-Criminele sententie te Middelburg  

-Idem   Isis Zeeland

Op dezelfde data ook genoemd: Jan Brouwers,

trefwoord: scherpregter

Caens / Canis

Pieter

Scherprechter te Brugge

1547

-         Website

Cleeff (Cleve), van

Jurriën

Scherprechter te Arnhem in                               à

1599

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Geerts

Wissel

Mr. scherprechter te Brugge

1521-1536

-         Website

Haghe, van der

Willem

Scherprechter te Brugge

1536

-         Website

Hengel, van

Engelbert

Scherprechter te Zutphen

30-4-1542

-Aanstelling

Archieven.nl

Jansen

Gerrit

“Den scherprichterszoon van Bremen”.

Aanstelling als scherprechter van Nijmegen à

 

21-3-1599

27-6-1599

 

 

-Krijgt toestemming om 8 dagen naar Den Haag te

gaan. Hij noet daar heen ter regeling van

persoonlijke aangelegenheden, maar keert niet

meer in Nijmegen terug.

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Janssen

Pouwels

Genaamd 'meester Pouwels’, scherprechter

te Nijmegen

< 1543

Overleden   N.L. jrg. 1952, k. 233

Michielsz.

Jacob

Scherprechter te Utrecht?

1577

Notariële akten van attestatie van Jacob Michielsz.,

scherprechter, zijn vrouw Stijn Jansdr en andere

personen inzake de foltering van van Pieter

Nanningsz., Jan Jeroensz., Coppen Cornelisz.

uit Wognum en anderen in opdracht van de Raad

van Beroerten

Oud-katholieke kerk in Nederland   Archieven.nl

Moens

Claes Maertin

Scherprechter van Middelburg

3-7-1573

Rekest betreffende zijn gevangenschap. Met

beschikking van de magistraat van Middelburg

Archieven.nl

Provengier

Anthonis

Scherprechter der stad Middelburch

1-4-1525

Erkent van den baljuw Hubrecht van Runen

wegens verrichte werkzaamheden 4 schellingen

4 grooten ontvangen te hebben   Archieven.nl

Richters

Jan (Hans)

Afkomstig uit Aken.

Scherprechter te Nijmegen, aangesteld per à

Scherprechter van 1599-1600.

 

5-9-1599

10-9-1599

 

 

-Kreeg een uitkering om ‘den alden scharprichter

t’ondersoecken en vnd (und?) vuijt de stadt te leiden”.

Het ging hier om Dirk Schleijm (Schlim) (1578)-1594

“clicksteen” te Nijmegen, daarna 1594-1596 en

1596-1599 scherprechter aldaar.

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Rijkertsz

Symon

Korenkoper 'in de Hulck' op de Vijgendam, in

1544 kapitein en scherprechter van de

Handboogschutterij (te Amsterdam). Zoon van

Rijkert Albertsz gezegd van der Graft, timmer-

man te Amsterdam, en Griet Pietersdr.

31-12-1558

Overleden te Amsterdam

N.L. jrg. 1922, k. 278

Roose

 

 

 

 

Rooze

Franchois

 

 

 

 

Frans

Crimineel officier (scherprechter) der stad

Middelburch

 

 

 

Scherprechter van Middelburg

26-1-1571

 

 

 

 

6-12-1572

-Erkent van Ferdinando Molckeman, baljuw van

de wateren wegens het executeeren van Jehan

Best 2 pond gr. Vls. ontvangen te hebben (9

Andere stukken uit 1571 zijn aangehecht).    Archieven.nl

-Inventaris van de goederen ten huize van de overleden scherprechter van Middelburg Frans

Rooze, opgesteld vanwege Jan Turck, baljuw

van Middelburg  Archieven.nl

 

 

17e eeuw

 

 

?

?

 

Scherprechter van Delden

1683

Dochter Geesken veroordeeld voor kindermoord.

ORA Stad Lochem   Archieven.nl

?

?

Tijdens de Franse bezetting waagde men het

voor het eerst een huwelijk ook binnen de

lutherse gemeenschap in te zegenen. De

dochter van de scherprechter van Arnhem

huwde met een collega van haar vader uit

Zutphen, het huwelijk werd door Spitzius

ingezegend in het huis van de bruid  "sonder

tegenspraeck" en "in presentie der vreunden

en de kerckenraeth".    Mr. Andries?

1672-1673

-

Gelre jrg. 1992, p.95

?

 

Mr. Andries

 

-Scherprechter te Arnhem in                               à

Zie Kellenaer

1673

 

-

Veluwse Geslachten jrg. 1, p.16

?

Christoffer

Scherprechter (van Appingedam?)

8-8-1656

 

27-10-1658

 

23-12-1660

 

-Vader te Appingedam (dochter Anne Lijsbet),

moeder Anke-

-Vader te Appingedam (dochter Katharijntje),

moeder Anke-

-Vader te Appingedam (zoon Hans), moeder

Anke-   Archieven.nl

Anholt, van

Andries

-Ged. 21-8-1666 Nijmegen, zoon van Hans

van Anholt en Lijsbeth Hermens.

-Scherprechter te Nijmegen van                          à

Aangesteld per                                                        à

 

 

1693-1724

26-4-1693

12-8-1694

 

 

 

 

-Ondertrouw te Nijmegen met  Anna Elisabeth Schneider, ged. 5-12-1669 Schüttorf,

begr. 6-3-1731 Nijmegen (St. Stevenskerk), dochter van Johannes Gregorius (Hans Jurgen) Schneider

en Anna Margaretha Bröcker

o.a. C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Aenholt, van

Gerrit Jansz

Scherprechter

30-1-1667

Vader te Gorinchem (dochter Johanna ged.),

moeder Rebecca van Anholt.

Getuigen: Willem van Aenholt en Elsken Havestats.

N.L. jrg. 1977, k. 301

A(e)nholt/Aanhout,

van

Hans Jansz

-‘Van Arnhem’

-Scherprechter te Nijmegen van                        à

Aangesteld per                                                      à

 

1664-1693

30-3-1664

26-10-1675

 

-Partner: Lijsbeth Hermens

 

-Zoon Johannes te Nijmegen gedoopt

o.a. C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Bröcker

Jürgen

-Geb. ca 1598

 

-Adjunct-scherprechter te Osnabrück (De)     à

-Scherprechter te Schüttorf  (De)                      à

-Tevens scherprechter teRheine (De)             à

Tussen

22-2 en 1-4-1621

1634-1646

1643-1655

1649-1655

13-5-1655

 

-Huwelijk te Osnabrück met Agnes Klare

 

 

 

-Begraven te Schüttorf

Gens Nostra 51, 1996  en   Website

Brün /

Brÿn /

Brun

 

 

Hantz

Hans

 

 

 

-Scherprechter van Breda (Carnifex=pijniger,

kweller)

 

 

 

6-3-1652

3-3-1660

10-4-1662

15-10-1664

 

-Vader te Breda (kind Mattheus)

-Vader te Breda (kind Elisabet)

-Vader te Breda (kind Johannes)

-Vader te Breda (kind Paulus)

Moeder niet genoemd   Isis Breda

Calle

Hans

Scherprechter te Leeuwarden

21-3-1681

-Echtgenote Stijntie Froboos (1e echtgenoot

waarschijnlijk de broer van Joost Ewerts)

Aestimatieboeken, nr. 1153

Chale

Hendrix

Scherprechter     

 

-Dochter: Susanna Chale, zij trouwdeop 16-3-1721

in Zutphen met Johannes van Anholt, geb. ca 1695

Zutphen.  Zie aldaar   Met dank aan P. Gideonse

Christiaens

Jan

Scherprechter

9-10-1641

Zijn weduwe Elsken Gerrits Havestadt, geb. ca.

1617 Groningen, dochter van Geert Havestadt,

scherprechter (zie aldaar) en Lumme Bröckers

hertrouwt te Warnsveld met Mr. Andries Hanss(en) Kellenaer, scherprechter. Zie aldaar

C.R.H. Snijder: “Philipp van Gorcum (Gercken),

een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670

in: Zutphen 16 (1997), nr. 2, pag. 25-35

Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt

Corstiaansz

Jan

Scherprechter te Dordrecht?

Ca 1672

Brief aan de weduwe van C. de Witt n.a.v. van

de moord en mishandeling der Heeren de Wit  

Archieven.nl

Desar

Andries

Scherprechter te Brugge

?

-         Website

Eltingh

Jorien

Mr. Scherprechter te Utrecht

1640

Rekest aan het hof om vervroegde uitbetaling

van zijn gage, daar hij de stad Utrecht op bevel

van de magistraat moet verlaten; met gunstige

beschikking   Archieven.nl

Ewerts / Evertson /

Everson /

Scherpreghter /

 

 

 

 

 

Joost / Joest

 

 

 

 

 

 

 

-Scherprechter in Appingedam

-Idem

 

-Idem

 

-Idem

 

-Idem

 

-Idem

21-3-1681

28-1-1683

 

3-8-1684

 

13-9-1685

 

26-12-1687

 

27-10-1689

-Genoemd in Aestimatieboeken, nr. 1153  

-Zoon Matthias gedoopt te Appingedam,

moeder Swaentjen Jans  

-Dochter Christina gedoopt te Appingedam,

moeder Swaentien Jans  

-Dochter Ida gedoopt te Appingedam,

moeder Swaentien-.  

-Dochter Christina gedoopt te Appingedam,

moeder Swaentien Jans  

-Dochter Antie gedoopt te Appingedam,

moeder Swaentien Jans   Archieven.nl

Falckenhagen

Mr. Hans

Geb. Gottorp (Sleeswijk, De), scherprechter,

resideert in de vesting Naarden in 1674

18-2-1674

 

 

 

29-7-1687

-Huwelijk te 's-Gravenhage (ng) (att. Naarden

22-12-1673) met Barbara Prijs van der Been,

jd van ’s-Gravenhage, overl.  Bergen op Zoom

op 9-4-1702, begr. aldaar in de kerk.

-Overleden te Bergen op Zoom op 9-7-1687,

begraven aldaar in de kerk op 7-8-1687

Ons Voorgeslacht jrg. 1989, p. 334

Gelder, van

 

Hans

-‘Van Emden’. Scherprechter te Nijmegen vanà

aangesteld per                                                       à

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hans van Gelder’s zoon Michiel en kleinzoon

Hans Hendrick waren scherprechters in resp.

Roermond en Utrecht

1603-1615

25-7-1603

28-11-1609

 

 

 

16-2-1615

 

 

14-2-1616

-Echtgenote: Aeltgen (Aleidis) Jans

 

-Aan Meester Hans (van Gelder) Scherprechter

15 gulden betaald ‘voor de cure (medische

behandeling) van seker arme melaeten (melaatse)

vrouw’.

-Hem wordt kort voor zijn overliden nog toegestaan

om ‘een pietsken achter het hoff bij zijn huysken’ te

mogen betimmeren

-De weduwe (Aeltgen Jans) van de overleden

Scherprechter werd toegestaan dat ‘mitter aen-nemen van eenen anderen scherprichter opge-

houden sal werden tot vierden daghen nae Paesschen’. Bovendien ontving zij nog een voorschot

(‘bij avencement’) van 15 gulden op de ‘kledungh der

scherprichters van der stadt competerend tot

vorderungh oirer (van haar) reisen op Embden’.

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Gelder, van

*?

Michael Hans/

Hans Michiel

-Geb. (Emden?) ca. 1599-1602, ged. (herdoopt!) 22-2-1621 Roermond (St. Christoffel, RK) als

zoon van 'M(eister) Jo(h)a(nn)es van Gelder

(zie Hans van Gelder, scherprechter te Nijmegen

1603-1615) en Aleidis- coniu(ncti)'.

-Scherprechter van het 'vorstendomb Gelre  

ende graefschap Zutphen' met als stand-     àplaats Roermond

 

 

 

 

 

 

1621-(1624)

 

 

-Echtgenote: Elisabeth Broeckhoesen,

wed. van Hans van Weerthuijsen,

scherprechter te Roermond 1617-1621.

 

 

 

C.R.H. Snijder:Hans Hendrick van Gelder (ca 1622/23 - 1687), scherprechter”, in:Utrechtse biografieën 5, pag. 45-50

Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt

Gelder, van

Hans/Jans

Hendrik

-Ged. 13-8-1608 Nijmegen, zoon van Hans Michiel van Gelder en ?

-Scherprechter te Utrecht van                               à

 

-Woonde te Utrecht Watersteeg ( 1643), aan het

Peerdevelt (1655).en aan de Korte Waterstraat

( 1670)

 

 

 

 

 

 

 

 

25-7-1643

 

1643-1687

 

4-4-1647

19-5-1647

13-9-1647

26-8-1650

23-7-1652

31-12-1655

11-8-1670

 

 

 

2-4-1671

31-10-1676

 

 

 

22-8-1687

-Huwelijk 1in het Anthony Gasthuis te Utrecht met

Lijsbeth Joosten , wed. van Jan Havestatt. Zij is

met 12 dragers begraven op 31-1-1670 in de

Jacobikerk te Utrecht.

-Dochter Aeltgen ged. te Utrecht

-Begraven kind te Utrecht (NN)

-Kind begraven te Utrecht

-Kind begraven te Utrecht

-Zoon Michiel ged. te Utrecht

-Kind begraven te Utrecht

-Huwelijk 2  in de Jacobikerk te Utrecht met

Helena Kocks, geb. ca 1635 te Emmikhuizen. Zij is

met 12 dragers begraven op 2-6-1673 in de Jacobikerk te Utrecht.

-Dochter Anna van Gelder geboren, zie aldaar

-Trouwt 3  in het Anthony Gasthuis te Utrecht met

Catharina Petronella de Blair. Zij is " gesonken" op

8-6-1685 in de Magdalenakerk te Utrecht.

 

-Met 8 dragers begraven in de Jacobikerk te Utrecht.

Met dank aan A. Stramrood

Gercken

Ferdinand

Geb. 1657/1660, (waarschijnlijk) zoon van

Georg (Jürgen) Gercken. Scherprechter te

Neheim (De), later in Brilon (De)

 

 

 

Nov. 1683

 

 

Ca 1693/1694

Ca 1700

 

 

 

14-1-1708

 

 

 

 

13-3-1730

-Huwelijk (1) te Neheim met Catharina

(Margaretha) Blume, geb. Attendorn,

overleden Neheim 28-3-1693

-Huwelijk (2) met Anna Margaretha Rosenberg

-Huwelijk (3) met Maria Margaretha Hartmann,

geb. ca 1680, overleden Brilon 28-9-1720,

dochter van Anton Hartmann (scherprechter)

en Catharina Elisabeth Rosenberg

-Zoon Arnold Heinrich gedoopt

-Huwelijk (4) met Anna Catharina Schneider,

een scherprechtersweduwe uit Schmallenberg

(mogelijk van de daar in 1695 genoemde

Hans Peter Schmidt)

-Begraven te Brilon (De)   

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gercken

Georg (Jürgen)

Zoon van Hanß Gercke(n).

Scherprechter in Neheim (De)

 

 

 

 

 

1688

Partner: Maria-. Kinderen:

-dochter: Anna Maria-, geb. ca 1652

-(waarschijnlijk) Ferdinand Gercken

-Overleden te Neheim  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gercke(n)

Hanß

Geb. ca 1595/1605

 

Scherprechter (Scharfrichter / Carnifex) te Neheim  (De)à

Ca 1625-1630

Ca 1630-1635

Tot 1646

1646

-Zoon: Georg (Jürgen) Gercken geboren

-Zoon: Philipp Gercken (van Gorcum) geboren

 

-Overleden te Neheim.  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gercken

Philipp

Geb ca 1660/1663. Waarschijnlijk zoon van

Georg (Jürgen) Gercken. Scherprechter te

Neheim (De)

    ?

 

 

10-9-1699

-Huwelijk met Catharina Döringh. Catharina

 is hertrouwd met Erasmus Meitling, scherp-

rechter te Neheim.

-Overleden te Neheim (plotselinge dood door

een omvallende? boom)  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gercken /

Gorcum, van

Philipp

Geb. ca 1630-1635. Zoon van Hanß Gercke(n).

 

 

 

-Scherprechter te Zutphen                                 à

 

 

 

 

 

-Hulpscherprechter te Deventer                       à

-Scherprechter te Groningen                            à

30-1-1657

 

 

 

1658-1670

17-1-1658

1-7-1659

 

27-11-1663

 

1669

1670-1688

1673

 

 

13-6-1688

-Huwelijk (1) te Zutphen met Elske Möller,

geb 1617, overleden Groningen tussen 1670-1673,

wed. van Dirck Snijder / Diderich Schneider, scherprechter te Zutphen

 

-Dochter Anna Maria gedoopt te Zutphen

-Zoon Jan Dirksz. (Dirk) gedoopt te Zutphen

Zie Dirk van Gorcum

-Onwettige zoon Willem gedoopt te Zutphen,

moeder Catharina Willems

 

 

-Huwelijk (2) met Epke Ipens (Klingius),

van ‘Westerlee’, overleden na 10-9-1688,

dochter van Ippo Eppens en Elsje Klingius

-Overleden te Groningen  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gorkum, van

Derck

(Zoon van bovenstaande Philipp?).

Scherprechter te  Groningen

eind 17e eeuw

Akte van overeenkomst tussen de scherprechter

en de rechter Eijlert Berents over de tarieven van

de scherprechter.

Gerechten in Hunsingo   Archieven.nl

Harmens

Jochim

Scherprechter

April 1612

Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Jans  

Tresoar

Hartmann

Anton

Scherprechter te Freienhagen (De).

 

-Partner: Catharina Elisabeth Rosenberg

-Zie: Ferdinand Gercken

Havestadt

Geert

Scherprechter te  Groningen

1607-1632

 

ca 1617

 

-Echtgenote: Lumme Bröckers

-Dochter Elsken Gerrits Havestadt te Groningen geboren. Zij trouwt later met 1. Jan Christiaens (scherprechter) en 2. Mr. Andries Hanss(en) Kellenaer (scherprechter). Zie aldaar

C.R.H. Snijder: “Philipp van Gorcum (Gercken),

een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670

in: Zutphen 16 (1997), nr. 2, pag. 25-35

Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt

Hooffstadt

Gerrit

Mr. Scherprechter te Arnhem?

1642

Declaratie van kosten in een geschil tusschen

het gilde en den scherprechter over diens on-rechtmatige uitoefening van het chirurgijnsambt   Archieven.nl   Chirurgijnsgilde te Arnhem

Jammuich

Court

Scherprechter in het garnizoen van Sluis,

Hulst, Sas van Gent en ressort in Vlaanderen.

Voorganger: Hendrik Moesel

18-2-1678

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Jorrigens /

Jurgens

Herman / Harmen

Scherprechter te Breda

13-3-1639

17-6-1640

11-8-1641

-Vader te Breda   Isis Breda

-Idem, moeder Aeltghen Harmens

-Idem, moeder Heyltien Bastiaenssen

Kaele /

Kale

Ernst

Mr. scherprechter te Breda

1695

15-3-1704

-Huwelijk te Breda met Aeltjen Kleemans   

-Begraven te Breda   Isis Breda

Kahle

Hans

Henrich

Scherprechter te Zutphen van                             à

en van Arnhem van                                               à

1671-1693

1693-1700

Echtgenote: Catharina Elisabeth Kellenaer

Met dank aan L. Verhoeven

?

Mr. Andries

-Scherprechter te Arnhem in                               à

1673

Veluwse Geslachten jrg. 1, p.16

Kellenaer (Kelner, Culner)

Mr. Andries Hanss(en)

-Geb. ca. 1605/10.

-Scherprechter te Zutphen van                           à

 

 

 

 

 

 

 

-Scherprechter te Arnhem van                            à

 

 

1641-1646

12-9-1641

 

 

 

 

 

9-10-1641

1646-1681

20-10-1681  

 

 

-Ondertrouw te Zutphen met

Elsken Gerrits Havestadt, geb. ca. 1617 Groningen, overl. 4-11-1669 Arnhem (overluiding),

wed. van Jan Christiaens, scherprechter,

dochter van Geert Havestadt, scherprechter te Groningen 1607-1632 en Lumme Bröckers.

-Huwelijk te Warnsveld

 

-Overleden te Arnhem (overluiding)

C.R.H. Snijder: “Philipp van Gorcum (Gercken),

een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670

in: Zutphen 16 (1997), nr. 2, pag. 25-35

Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt

Lingen, van

Lucas Salomons

 

Scherprechter te Leeuwarden

 

Uit Lingen. Mr. scherprechter

3-8-1640

 

23-12-1642

 

9-1-1643

-Echtgenote: Frouckien Pieters

Inventarisatieboeken, nr. 1471

-Ondertrouw te Leeuwarden met  Aeltie Pytters,

uit Leeuwarden   Tresoar

-Echtgenote Aeltie Pijtters

Aestimatieboeken, nr. 839

Moesel

Zie van Sweert?

Christoffel

Scherprechter in het garnizoen van Sluis,

Hulst, Sas van Gent en ressort in Vlaanderen

21-4-1684

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Mosel

Hans

-‘Van Schwerte’

-Scherprechter te Nijmegen van                        à

Aangesteld per                                                      à

 

1616-1663

5-6-1616

10-11-1616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3-1620

 

 

 

 

Aug. 1627

 

 

 

1629

 

 

 

-Huwelijk met Aeltgen Jans, wed. van scherprechter

Hans van Gelder.

Op 5-6-1616 verzocht Mr. Hans (Mosel) uit Schwerte

‘tot scherprichter alhier aengenomen te moegen

worden’. Welk verzoek ‘overmits dat men bericht

worden dat hij sich aen de weduwe vanden over-

leden scherprichter alhier tot Victoris (= 10 okt.)

toecommende verdaen (in de kost gegaan) hadde’

in beraad werd genomen en hem aangezegd werd

‘dat hij tot dien tijt bij de voorsz(eyde) weduwe

verblijven ende aldan hem van nieuws aengeven

sal moegen’.

Tot een officiële aanstelling kwam het niet meer

want op 10-11-1616 trad Mosel met de weduwe van

(Aeltgen Jans) van de overleden scherprechter

van Gelder in het huwelijk.

-De apotheker mr. Jacob Nellis beklaagde zich over

mr. Hans Mosel, omdat hij ‘smeer (vet) vuijt een

dood corper gesneden’ zou hebben. Mosel bekende

en excuseerde zich (‘heff den scherprichter sijn

faulte ende abus bekent’) en slechts licht vermaand.

-Hij beklaagde zich ‘bij den Geweldigen’ over zijn betaling als garnizoensscherprechter. Hem werd

nu 20 gulden per maand toegekend, exclusief zijn

executieloon en evt. reis- en verblijfkosten.

-Hans Mosel zat ‘bij den vijandt tott Gelder (=Geldern)

gevangen en zijn ‘huyszfrouwe Aeltgen Jans vroeg

om een voorschot van 300 gulden op zijn scherp-

rechterssalaris teneinde haar man vrij te krijgen.

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Moezel / Moesel

(van Sweert/ Smeert)

Henrich /

 

Hendrik

-Vergelijk ‘Van Schwerte’

-Scherprechter in het garnizoen te Sluis, Hulst,

Sas van Gent en bijbehorende steden en forten.

-Scherprechter in het garnizoen van Sluis,

Hulst, Sas van Gent en ressort in Vlaanderen

 

11-1-1668

 

7-4-1682

 

-Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

-Commissie / instructie Zeeland

 

Outshoorn, van /

Olsthoorn, etc.

Jacob Gijsbrechtsz.

Van Wateringen. Scherprechter van het garnizoen van Bergen op Zoom en onderhorige forten

26-9-1688

 

 

30-1-1705

-Huwelijk te ’s-Gravenhage (gerecht) met Anna

Maria (van) Falckenhagen / Valkena etc.,

ovl. Bergen op Zoom 26-1-1704.

-Overleden te Bergen op Zoom

Ons Voorgeslacht jrg. 1989, p. 202

Pietz

Hans Jurien

Scherprechter te Hulst, Sluis en Sas van Gent c.a. Voorganger: Christoffel Moezel

18-12-1690

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

-

 

Prom

Hans

 

Hans

Scherprechter te Breda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.

Mr. Scherprechter te Breda

Meester

 

Scherprechter te Breda

26-4-1665

 

 

5-9-1666

 

17-3-1669

4-5-1670

 

 

 

 

 

 

 

 

28-2-1676

17-8-1676

28-4-1681

3-8-1684

 

3-10-1684

 

12-10-1684

 

 

 

9-3-1687

-Vermoedelijk huwelijk te Teteringen. Achternaam

en naam vrouw niet genoemd (of 2e huw. Van Hans Brün?)

-Vader te Breda, moeder Elisabeth Hanssen

(zoon Herman)

-Idem, moeder Lysbeth Hanssen (dochter Joanna)

-Idem, moeder Elisabeth Hansen, zoon Joannes Hermanus (Johannes Harmanng Prom van Mesenius), trouwt sept. 1691 met Caterijna Kael(en),

geb. Engelen, woonplaats Den Bosch

Kinderen van Joannes Hermanus en (Anna) Catherina Prom/Caale:

   1. Elisabet Prom, 6-10-1692

   2. Johannes Jurien Prom, 17-9-1694

   3. Johannes Jurrien Prom, 27-3-1697

-Idem, moeder Elisabeth Hans (dochter Catharina)

-Vader van begraven kind te Breda

-Vader van begraven kind te Breda

-Borg voor Johannes van Dulmen, uit Etten,

hij wordt poorter van Breda

-Begraven te Breda  

Isis Breda

-Elisabeth Havestadt, weduwe van Mr. Hans Prom,

in leven scherprechter te Breda, gerechticheyt

geremitteert evenals borgstelling mits haere

sufficantie: poorter te Breda.   Isis Breda

-Elisabet Havestad, wed. van Hans Prom,

hertrouwt met Joannes van den Bos, geb. Delft

Isis Breda

(Rose)

 

Jacob Derckss

‘Van Soest’

-Assistent-scherprechter te Arnhem                 à

-Scherprechter te Nijmegen van                        à

Aangesteld per                                                      à

 

-Aangesteld als scherprechter te Roermond  à

(Overkwartier van Gelderland)

 

1596-1600

1600-1603

26-1-1600

1-3-1603            à

1-5-1603

 

 

De schoorsteenveger (ook wel clicksteen of

scherprechtersknecht) Jacob Hendrycx gevangen

genomen wegens ‘insolentie ten huise vande

scherprechter’ en na een ‘scherpe bestraffinghe’

weer vrijgelaten  

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Salomons

Lucas

Zie: Lucas Salomons van Lingen

 

 

(Schelven, van)

?

Jacob Centen

Geb.  Antwerpen(?), chirurgijn, scherprechter

te Dordrecht

10-6-1612

 

24-6-1612

 

<25-4-1637

-Ondertrouw te Dordrecht met Lijsbeth Baerens/Barents

-Huwelijk te Dordrecht met Lijsbeth

Baerens/Barents

-Overleden (benoeming nieuwe scherprechter

te Dordrecht)   Website   Website

Schneider /

Snijder

Diderich /

Dirck

Geb. Olfen. Zie Philipp Gercken (van Gorcum)

Scherprechter te Zutphen                                    à

 

1649-1656

eind 1656

 

 

Overleden te Zutphen 

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Schneider

Franz Hendrich

Geb. ca. 1662/1663. scherprechter van de landschap Drenthe

Ca 1682

Huwelijk met zijn volle nicht Anna Ilsabein Claessen,

geb. ca. 1662. Kinderen: Anna Margrieta Snijder

Zie Johannes Anholt 18e eeuw

Schneider

 

Hans Jürgen/

Johannes

Gregorius

-Ged. 28-10-1640 Ahlen (St. Marien, RK), zoon

van Philip Schneider en Christina von Osnabrück

-Scherprechter voor de graafschappen

Bentheim (De) en Steinfurt (De),                     à

woonachtig te Schüttorf                                     à

25-11-1657

 

 

 

1657-1699

1658

 

 

 

1661

 

 

1-3-1700

-Huwelijk te Münster (Ludgerikerk) met Anna

Margaretha Bröckner, geb. ca 1635 Osnabrück,

dochter van Jürgen Bröckner (zie aldaar) en

Agnes Klare, overleden na 27-10-1676

 

-Dochter Anna Margaretha geboren te Schüttorf,

zij trouwt in 1682 met Jan Dirksz van Gorcum,

scherprechter te Groningen en Leeuwarden.

Zie aldaar

-Zoon Johann Henrich ‘Jannes’ Schneider (Snijder)

geb. Zie aldaar

 

-Begraven te Schüttorf  

Website   en  met dank aan L. Verhoeven

Schneider (Snijder)

Johann Henrich ‘Jannes’

-1661-1710, zoon van Hans Jürgen Schneider

en Margaretha Bröckner.

-Scherprechter te Utrecht in                                à

en in Kampen van                                                 à

   

 

 

1687

1687-1710

1688

 

 

 

 

-Huwelijk met Anna van Gelder (1671-1728),

dochter van Jans Hendrick van Gelder,

scherprechter te Utrecht en Helena Cocks.

Zie aldaar.

Kinderen van Jannes en Anna:  

1 Anna Margretha 1689-1691

2 Helena, 1690-1750

3 Hans Hendrick, 1693, jong overleden

4 Hans Jurijen

5 Hendrickus

6 Anna Margretha 1706-1735, trouwt 1732 met volle

neef Johannes van Aanhoent

7 Johanna, 1708 jong overleden

Met dank aan L. Verhoeven

Schneider

Philip

-Geb. ca 1610.

-Scherprechter te Ahlen (De)               à

 

-Scherprechter te Münster (De)                   à

Ca 1635

1640-1652

28-10-1640

1652-1670

1670 / 1671

-Huwelijk met Christina van Osnabrück

 

-Zoon Hans Jürgen te Ahlen gedoopt

 

Overleden te Münster    Website

Simons

Pijter

Scherprechter te Leeuwarden

21-2-1612

Echtgenote Anna Hans

Aestimatieboeken, nr. 359

Tecklenburg, van

                          =?

Joachim

Scherprechter te Leeuwarden

27-7-1640

-Echtgenote: Anna Hanses

Inventarisatieboeken, nr. 1470

Teecklenburgh,

van                   =?

Jochem

Harmen

Scherprechter

2-12-1640

Inventarisatieboeken, nr. 1484

Tillemans /

Dillmann

Dominicus

Geb. vóór 1635 Aken? (De).

Scherprechter en Wasenmeister (=vilder)

< 1654

Huwelijk te Aken (De) met Odilia N.N., ovl. na 1640.

Kind: Nicolas of Philippe Tillemans/Dillman 1654- ?,

Wasenmeister (=vilder)   Website

Tillimbour /

Tillenborg

Hermann/ Ormanus

Geb. 2-4-1670 Gulik/Jülich (De), zoon van Wilhelm Tillimbour/Tillenborg en Maria Nobel.

Scherprechter (nachrichter)

20-9-1693

Huwelijk te Maastricht met Odilia II Tillemans/

Tilmans, geb. 1-1-1679 Maastricht, ovl. ca 1723 Maastricht, dochter van Nicolas of Philippe Tillemans/Dillman en Maria Knock/Knoch/Knops.

Kinderen:

1.Marie- Elisabeth Tillimbour/Tillebergh 1695-?

2. Nicolas Tillimbour/Tillenborg 1697-ca 1700

3. Catherine Tillimbour/Tillenborg 1700-1735

4. Johann-Wilhelm Tillimbour/Tillenborg

1703- >1761, werd scherprechter   Zie aldaar

5. Wilhelm Tillimbour/Tillenborg 1705-?

6. Nicolas Tillimbour/Dillenburg 1708-1779, werd scherprechter.   Zie aldaar

7. Christian Tillimbour/Dillenburg 1711-? (jong ovl.)

8. Maria Margaretha Tillimbour/Tillenborgh

1713-1779, zij trouwde 1. met Wilhelm/Ghuilielmus

Straetmans, scherprechter en 2. met Francies Boitquin/Botquin, scherprechter   Zie aldaar

Website

Tillimbour /

Tillenborg

Wilhelm

Geb. vóór 1645.

Scherprechter (nachrichter) te Gulik (=Jülich, De)

8-10-1663

 

 

 

 

 

15-9-1715

-Huwelijk te Aken (De) met Maria Nobel

Kinderen:

1.Theodorus Tillimbour/Tillenborgh 1668-?

2. Hermann (Ormanus) Tillimbour/Tillenborg

1670-1716, werd scherprechter   Zie aldaar

3. Wilhelm Tillimbour/Tillenburg <1675- >1732

-Overleden te Roermond

Website

Uwens

Christiaen

Scherprechter te Nijmegen??

23-6-1616

‘Gesien die requeste van Christiaen Uwens sijnen

dienst als scherprichter mijn heerenaenbiedende

wordt desselven versueck in advis ende bedencken

gehouden tot Paesschen toecommende’.

Toch trad hij waarschijnlijk nooit in Nijmegen aan.

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Walle, vande

Christiaen

Scherprechter te Brugge

1634

-         Website

Weerthuijsen, van

Hans

Scherprechter te Roermond

1617-1621

Zijn weduwe Elisabeth Broeckhoesen hertrouwde met Michael Hans van Gelder, scherprechter.

Zie aldaar

C.R.H. Snijder:Hans Hendrick van Gelder (ca 1622/23 - 1687), scherprechter”, in:Utrechtse biografieën 5, pag. 45-50

Met dank aan C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt

 

 

18e eeuw

 

 

?

?

 

 Scherprechter te Bergen op Zoom

1771

Bestuur van Bergen op Zoom contra Frederik

Nicolaas van Engelen, notaris en procureur in

Bergen op Zoom: verwijdering door van Engelen

van door stad neergezette schutting tussen tuin,

behorend bij huis van scherprechter en tuin van

van Engelen   Archieven.nl

Raad van Brabant, 1586 - 1811

Anholt, van

Andries

Geb. 11-8-1726 Zutphen, zoon van Johannes

van Anholt en Susanna Chale.

Scherprechter te Zutphen van                           à

11-6-1760

 

1754-1776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1776

-Huwelijk te Kampen met Anna Catrina Snijder,

dochter van Hans Jurrien Snijder en Sophia

Charlotta Diepenbroek, ged. 30-4-1738 Kampen.

Zie aldaar

Kinderen van Andries en Anna Catrina:

1 Susanna van Anholt, ged. 29-11-1761 Zutphen,

baker, getrouwd met Hendrik van Hulst, 3 kinderen:

-Nicolaas van Hulst, ged. 3-10-1779 Zutphen

-Andries van Hulst, ged.18-10-1780 Zutphen

-Anna Catharina van Hulst, ged. 11-12-1785

Zutphen, getuige: Anna Catrina Snijder (1738-1803).

2 Sophia Charlotta van Anholt, ged. 27-11-1763

Zutphen, getuige: Sophia Charlotta Diepenbroek (1702-1779). Kind van Sophia Charlotta en NN:

Anna Catharina van Anholt, aan huis gedoopt op

9-5-1793 te Zutphen

3 Johannes van Anholt, ged. 2-12-1765 Zutphen,

Hij trouwde met Catharina Snijders.

Kind:Andries van Anholt, ged. 5-2-1792 Zutphen

4 Anna Catrina Lisebeth van Anholt, ged. 15-5-1768

Zutphen.

5 Hans Jurrien van Anholt, geb. 1769 Zutphen, overleden 1829 in Zutphen. Scherprechter te

Zutphen na 1789               

6 Jacobus Hendrikus van Anholt, ged.op 5-3-1773

Zutphen

7 Andreas van Anholt, ged. 25-5-1775 Zutphen.

 

-Overleden te Zutphen

Met dank aan P. Gideonse

Anholt, van

Hans Jurien

Leefde van1769-1829, zoon van Andries

van Anholt en Anna Catrina Snijder.

-Tot scherprechter van Zutphen benoemd in  à

 

 

1789

Website

Aanholt, van

Jacobus

Scherprechter van het Hof van Holland

28-6-1784

Aanstelling.  Scherprechter van den Hove van

Holland, bewaarder van den Scherpen Zwaarde

van justitie, resideerende te Deventer

Heerlijkheden Cabauw en Zevender

Archieven.nl   Website

Aanhout, van

Jacobus

Scherprechter te Haarlem in                               à

en in                                                                         à

1788

1799

Website

Website

Aanhout, van

Jan

Scherprechter te Haarlem in                               à

1772

Website     Website

Anholt/

Aanhoent/

/Aanhout

Johannes

-Ged. 11-9-1695 Nijmegen, zoon van Andries

van Anholt enAnna Catrina Snijder

-Scherprechter te Nijmegen                                à

Aangesteld per                                                       à

 

 

1725-1757

2-1-1725

20-7-1732

 

7-10-1757

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

 

 

 

-Huwelijk te Kampen met nicht Anna Magret(a)

Snijder   Zie: Franz Hendrich Schneider 17e eeuw

-Begraven te Nijmegen    Website

Anholt (Anhout),

van

Johannes

-Ged. 26-10-1675 Nijmegen, zoon van Hans Hansz van A(en)nholt, (scherprechter te

Nijmegen, zie aldaar, en Lijsbeth Hermens

-Scherprechter te Zutphen van                           à

 

 

 

1709-1750

16-3-1721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8-10-1750

 

 

 

 

-Huwelijk met Susanne Kahle, dochter van Hans

Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen en Arnhem

(zie aldaar) en Catharina Elisabeth Kellenaer

 

Kinderen van Susanna en Johannes:

1. Johan Hinrik van Anholt, ged. 8-3-1722 Zutphen.
2. Catharina Elisabeth van Anholt, ged. 26-9-1723

Zutphen, overleden 10-2-1800 te ’s-Hertogenbosch,

trouwde met David Hendrik / Henrich Kleijne.

Zie aldaar
3. Andreas van Anholt, ged. 25-12-1724 Zutphen,

overleden ca 1725, ca 1 jaar oud.
4 Andries van Anholt, geb. 11-8-1726 Zutphen,

werd scherprechter te Zutphen van 1754-1776.

Zie aldaar.

5 Jacobus van Anholt, ged. 5-12-1728 Zutphen.

 

-Begraven

Met dank aan P. Gideonse  en  L. Verhoeven

Anhold, van

Jurien

Ged. 3-3-1697 Nijmegen.

Scherprechter te Aken (De)                          à

 

 

1719-1731

1728

 

18-4-1731

 

 

-Huwelijk met Sophia Charlotta Kleine (1702-1779).

 

-Begraven te Nijmegen 

-Sophia Charlotta hertrouwt in 1735 met Hans Jurien

Snijder (1696-1759), scherprechter te Kampen

Website   en  met dank aan P. Gideonse

Anholt, van

Jurrien

(Gregorius)

-Zoon van Johannes van Anholt en Anna

Magret(a) Snijder.

-Scherprechter te Nijmegen van                        à

Aanstelling per                                                      à

 

 

1757-1804

14-12-1757

-

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Botquin

 

François /

Franciscus/

Francies

Geb. 25-4-1712 Brussel

In Brugge benoemd tot scherprechter in         à

Had hiervoor al gewerkt in o.a. Brussel en Leuven en vooral Gent waar hij geopereerd had in opvolging van Botquin senior, zijn vader.

 22-11-1741

1744 (tot 1753)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-8-1753

 -Huwelijk te Leuven met Maria Margaretha

Tillimbour (Tillenborgh), geb. 11-10-1713 Roermond, overleden 31-10-1779 Brussel, dochter van Hermann (Ormanus) Tillimbour/Tillenborg,

scherprechter (nachrichter) en Odilia II Tillemans/

Tilmans

 

-Hij had in ieder geval 2 zoons die scherprechter

werden: Henri (geb. 1759) en Joseph-Pierre

(geb. 1770). Zoon Johannes-Franciscus Botquin werd in de huwelijksakte van broer Jozef (-Pierre)

als herbergier vermeld.

-Overleden   Website

Botquin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik-Jozef/

Henri

Geb. 1759. Zoon van François Botquin, broer

van Jozef (-Pierre) Botquin, oudere neef van

Jan-Frans Botquin (zie 19e eeuw­)

-Hulpscherprechter bij zijn vader in Brugge   à

-Scherprechter te Gent                                       à

« exécuteur de la haute justice ». 

 

-Samen met zijn broer Jozef Botquin en nog 4

anderen, benoemd tot scherprechter te velde,

bij de legers van de Patriotten. De benoeming

dateerde van oktober 1790, zodat de opdracht

niet lang kan geduurd hebben

-Scherprechter van Middelburg                        à         

-Volgde zijn vader op als scherprechter te Brugge                                                                   à

 

 

 

-Opnieuw scherprechter te Gent                      à

 

 

 

Ca 1780

Ca 1784

 

 

1790

 

 

 

 

ca 1795-1798

 

1798-1803

 

 

 

eind 1803 tot zijn dood in 1808

Website

 

 

 

-Na enkele weken wegens wangedrag afgezet.

Hij had gevochten geduerende de kermisse van

Sinte-Anna

 

 

 

 

 

Vermelding in Van Zeeuwse Stam   Isis Zeeland

 

-Hij was het die in 1798 de roversbende van

Salembier een kopje kleiner maakte en op

2 november 1803 Lodewijk Baeckelandt en

zijn bende guillotineerde.

 

-Overleden     Website

Boitquin

Jacques

-Geb. ca 1680 St. Géry ? Valenciennes (Fr),

zoon van Jean Boitquin)

-Hulpscherprechter van Francis Straetmans,

 te Brussel

-Scherprechter van de stad Gent (vervangt

Meester Joannes Franck)

< 1707

 

 

 

14-4-1711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-1-1750

-Huwelijk met Maria-Waltrudis Galopin,

ovl. 21-9-1710 Brussel. Kinderen:

1. Appolonia Boitquin 1707-1709

2. Jean Baptiste Boitquin 1709- ? (verm. jong ovl.)

-Huwelijk te Brussel met (Isabella) Maria Rosa

Tire(t), overleden 25-10-1768 Brugge

Kinderen:

1. Francies Botquin 1712-1753, werd scherp-

rechter o.a. te Brugge   Zie aldaar

2. Jacobus Botquin 1714-? (verm. jong ovl.)

3. (Jean) François Boitquin 1716- >1774, werd

scherprechter te Leuven   Zie aldaar

4. Judocus Boitquin 1718- ? (verm. jong ovl.)

5. Maria Francisca Boitquin 1721-1783,

trouwt 1763 met Jacques Depuy

6. Isabella Boitquin 1723- ?

7. Anna Maria Jacoba Boitquin 1724- >1763

8. Rosa Boitquin 1726-1801, ongehuwd

9. Jan Baptiste Boitquin 1727-1764, wordt scherprechter, volgt zijn vader op (te Gent?)  Zie

aldaar

10. Maria Anna Boitquin 1729- ?

11. Pieter Jan Boitquin 1730-1805, werd scherp-

rechter te Brugge, volgde zijn broer François

(Francies) op.   Zie aldaar

-Overleden te Gent   Website

Boitquin

Jan Baptiste

Geb. 11-8-1727 Gent, zoon van Jacques

Boitquin en (Isabella) Maria Rosa Tire(t).

Scherprechter te Gent ?, volgt zijn vader op

23-2-1754

Huwelijk te Leuven met Magareta Gysen (Guisen),

geb. 12-3-1729 Visé, ovl. 9-1-1800 Gent, dochter van

Wilhelmus Gysen (Gijsen) en Anna Barbara Turcq

(zus van de vrouw van zijn broer (Jean) François)

Website

Botquin

 

(Jean) François

-Geb. 16-2-1716 Brussel, zoon van Jacques

Botquin en (Isabella) Maria Rosa Tire(t)

-Scherprechter der stad Leuven, volgde zijn

broer François op, scherprechter in plaats

van Guillielmus Straetmans

14-1-1749

 

 

 

 

 

< 1770

-Huwelijk te Leuven met Clara Gysen (Gijsen),

geb. <1730, overleden 29-8-1765 Leuven, dochter

van Wilhelmus Gysen (Gijsen) en Anna Barbara

Turcq

-Stond zijn ambt af aan François Jean Boutquin,

zijn neef, tegen een lijfrente.

-Overleden   Website

Botquin

Jozef (-Pierre/ Pieter)

-Geb. 1770.  Zoon van François Botquin, broer

van Hendrik-Jozef (Henri)

-Benoemd tot scherprechter te velde, bij de 

legers van de Patriotten. De benoeming          à

dateerde van oktober 1790, zodat de opdracht

niet lang kan geduurd hebben

-Hulp-scherprechter te Brugge van                   à

 

 

 

1790

 

 

ca 1790-1802

10 Frimaire An VII

(begin dec. 1798)

 

1802

 

 

 

 

 

 

 

-Huwelijk met kantwerkster Marie-Thérèse Vergote,

geb.1774, dochter van een landbouwer uit Sint-

Andries.

-Overleden   Website

Botquin

Pieter-Jan

-Geb. 27-12-1730 Gent, zoon van Jacques Boitquin en (Isabella) Maria Rosa Tire(t)

-Scherprechter te Brugge van                             à

 

 

1753-1798

1754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-9-1805

 

 

 

Huwelijk te Maastricht? met Maria Catharina

van Raey, geb. 22-8-1731 Maastricht, ovl. 22-1-1816

Brugge, dochter van timmerman Pieter van Raey

(van Roi) en Mechteld Tillemans (Dilmans)

Kinderen:

1. Maria Rosa Boitquin 1755- ?

2. Henri Joseph Boitquin 1759-?, werd scherprechter

3. Anna Josepha Boitquin 1761- ?

4. Jean Baptiste Boitquin 1762-1842, werd

herbergier

5. Theresia Rosalia Boitquin 1764-?

6. Franciscus Josephus Boitquin 1766-1774

7. Brunona Josepha Boitquin 1769-1769

8. Joseph Petrus Boitquin 1770- ?

9. Maria Isabella Carolina Boitquin 1772-1773

10. Petronella Maria Joanna Boitquin 1774-1774

-Overleden te Brugge    Website   Website

Chalé / Calhee

Hans Henrick

Scherprechter van de Landschap,

daarvoor scherprechter te Zutphen

1694-1714

-Stukken betreffende zijn positie

Hof van Gelre en Zutphen.  Archieven.nl

Cahlee / Chale

Hendrick /

Henricus

Scherprechter in het Land tussen Maas en

Waal

Ca 1716-1722

Executies uitgevoerd. Criminele procesdossiers

1662-1810   Website 

Claessen

Paul Adolf

Scherprechter en chirurgijn te Roermond?

1717

Rekening wegens toegepaste tortuur en executie

van Louis Zegers 

Hoofdgerecht Roermond  Archieven.nl

Döring /

Deuring

 

Christoffer / Christoffel /

Christophel

 

- "De beul dezer stad".

-Scherprechter te Breda

31-1-1721

 

21-3-1722

 

5-1-1725

 

11-10-1726

 

11-4-1729

-Vader te Breda, moeder Eleonora Diepenbroeck

(kind Arnoldus Jacobus)

-Vader te Breda, moeder Helena Diepenbroeck

(Sophia Juliana) 

-Idem, moeder Eleonora Diepenbroek

(Frans Heirich)

-Idem, moeder Eleonora Döring

(kind Catharina Maria)

-Idem, moeder Eleonora Diepenbroeg, peter Johannes Schneider (kind Johannes Conraed)

 BHIC          Isis Breda

Deuring

Frans

Scherprechter van het garnizoen binnen Sluis,

Hulst, Sas van Gent enz. Voorganger: Johan

Schnijders

19-6-1755

Commissie / instructie  Zeeland

Isis Zeeland

Diepenbroek

Frans

Scherprechter te Haarlem op                               à

17-12-1746

8 executies uitgevoerd te Amsterdam waarvan één doodstraf, + de rekening   Website

Diepenbroek / Diepenbrock

Jan Jurjen (Jurriaan) Hendrik -/-

Johannes/ Jurgen George/

Joannes Georg Henrich

Geb. 1704 Hannover, zoon van Johann Conrad

Diepenbrock, scherprechter, en Anna Catharina

Voges

-Scherprechter te Utrecht in                               à

-Scherprechter te Haarlem van                         à

 

 

 

 

1721

1727/1728-1765

17-8-1734

 

 

 

 

 

 

 

26-8-1739

10-3-1775

 

3-4-1781

 

 

 

 

 

-Huwelijk te Gorssel met Johanna van Anholt,

ged. 1-2-1711 Zutphen, dochter van Johannes

van Anholt ( scherprechter te Zutphen) en

Margaretha Snijders, en begraven te Haarlem op

16-1-1760. Johanna trouwde eerder op 14-8-1730

te Zutphen met Jacobus Cahle/ Kalee, scherp-

rechter te Dordrecht.

 

-Vader van een begraven kind te Utrecht

-Burger van Utrecht: Coenraad van Diepenbroek,

chirurgijn, afkomstig van Jolle

-Begraven te Haarlem  

Website   en  met dank aan A. Stramrood

Diepenbrock

Johann Conrad

-Geb.  ca 1675

-Plaatsvervangend scherprechter te Hannoverà

 

 

 

 

-Vilder te Eldagsen                                                 à
-Scherprechter te Utrecht                                      
à

Woonde te Utrecht buiten de Wittevrouwen-

poort bij de Kruijpersteeg.

 

1699-1701

25-4-1702

 

 

 

1701-1707

1713-1736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-7-1736

 

-Echtgenote: Anna Catharina Voges

-Vader te Elsdagen/Elsdingen(?), dochter Sophia Charlotte gedoopt. Zij trouwt met 1. Jurien van Anholt

en 2. Hans Jurrien Snijder. Ze is begr. te Kampen

op 27-9-1779, Buitenkerk

 

 

 

Andere kinderen:

-Eleonora/Helena Diepenbroek, trouwt met

Christoffer Doring, scherprechter te Breda

 

-Frans Hendrik Diepenbroek, trouwt met Elisabeth

van Anholt, ged. 14-1-1716 te Zutphen, dochter van

Johannes van Anholt ( scherprechter te Zutphen) en

Margaretha Snijders.

Kinderen ( Utrecht, Luthers):

1. Catharina, 29-5-1741. Begraven 29-5-1741.

2. Conrad, 8-5-1742. Begraven 13-12-1745.

3. Johannes, 26-9-1743. Begraven 13-12-1745.

4. Catharina, 5-2-1745. Begraven 4-4-1746.

5. Conrad, 26-12-1746. Heelmeester. Overleden

5-3-1824 Culemborg. Trouwt met Gerarda

den Bonter

6. Margaretha, 20-11-1748.

7. Johannes, 26-8-1750. Begraven 2-11-1750.

8. Johannes, 9-7-1752. Begraven 28-8-1752.

9. Margaretha, 24-4-1754. Overleden 11-6-1817 Culemborg.

10. Johannes, 29-1-1756. Begraven 3-5-1756.

11. Johannes, 14-9-1757

 

-Johannes/ Jurgen George Diepenbroek, wordt adjunct- scherprechter te Utrecht en scherprechter

te Haarlem

 

-Met 8 dragers begraven in de Buurkerk te Utrecht

(groefbidder Lohoff).

Website   en  met dank aan A. Stramrood

Franck

Joannes

Meester scherprechter van de stad Gent

(voorganger van Jacques Botquin)

 

-

Website

Fughten

Johannes Hendriks

Uit Schutterub. Scherprechter

 

15-7-1730

Ondertrouw te Leeuwarden metCatharina Dirx

van Gorkum, uit Leeuwarden   Tresoar

Gelder, van

Anna

-Ged. 2-4-1671 Utrecht, dochter van  Hans Hendrik van Gelder (scherprechter te Utrecht)

en Helena Kocks.

-Scherprechter te Kampen na het overlijden

van haar man, vanaf                                              à    

 

1-4-1688

 

 

 

1710

24-1-1728

-Huwelijk te Odijk met Johann Heinrich Schneider,

assistent- scherprechter te Utrecht ( 1687) en

scherprechter te Kampen ( 1688-1710).

 

 

-Begraven te Kampen.

Website   en  met dank aan A. Stramrood

Goercken /

Gercken

Arnold Heinrich

Ged. Brilon (De) 14-1-1708, zoon van Ferdinand

Gercken.

Scherprechter te Bochum en Kleve (De)          à

           ?

           ?

28-11-1787

1-12-1787

-Huwelijk met NN

-Huwelijk met Maria Elisabeth Jansen (Schweers?)

-Overleden te Kleve (De)

-Begraven  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Görcke / Gercken /

Goercken

Johann Paul

Ged. 13-9-1750, zoon van Arnold Heinrich

Gercken. Scherprechter en chirurgijn te Kleve

(De) en Arnheim (Arnhem)

23-1-1772

 

 

     ?

 

 

 

17-11-1834

-Huwelijk te Kleve met Antonetta Pauwels,

overleden 21-4-1805, dochter van Henrich Pauwels

en Elisabeth Willems

-Huwelijk te Kleve met Wilhelmina (Guillaumine)

Ricken, ged. (Bedburg-)Hau 22-4-1777,

overleden Arnheim 25-3-1853, dochter van

Henrich Ricken en Elisabeth NN

-Overleden te Arnheim (Arnhem?)  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gorcum, van

Christiaan

Ged. 20-1-1702 Leeuwarden, Grote kerk.

 

 

-Scherprechter te Leeuwarden                         à

27-1-1724

 

 

1726-1755

1727

23-2-1755

-Huwelijk te Leeuwarden (Galieërkerk) met Petronella Geerts Postmus, geb. 1704, begraven

11-4-1782 Leeuwarden, Oldehoofster kerkhof.

 

-Zoon Christiaan geboren. Zie aldaar

-Begraven op het Oldehoofster kerkhof te Leeuwarden 

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gorcum, van

Petrus

-Ged. 12-10-1759 Leeuwarden, Westerkerk,

zoon van Theodorus/Dirk van Gorcum.

-Assistent-scherprechter en chirurgijn

te Leeuwarden

15-6-1781

 

8-7-1781

 

29-3-1793

17-4-1793

 

31-3-1797

 

17-4-1797

 

 

1786

1795

21-10-1808

6-11-1808

 

31-3-1845

-Ondertrouw te Leeuwarden met Antje/Aukje

van Boerum

-Huwelijk (1) te Beers met Antje/Aukje van Boerum,

geb. ca 1756, overleden tussen 1791-1793

-Ondertrouw te Leeuwarden met Aafke Adema

-Huwelijk (2) teRoordahuizum met Aafke Adema,

begraven 23-11-1795 te Leeuwarden (Galieërkerk)

-Ondertrouw teLeeuwarden met Trijntje Pieters

Cramer

-Huwelijk (3) met Trijntje Pieters Cramer,

geb. ca 1765,overleden 2-4-1808 Leeuwarden,

begraven te Lekkum.

-Lid van de ‘Fraterniteit’

-Lid van de ‘Volkssociëteit’

-Ondertrouw te Leeuwarden met Akke (Alete) Abbega

-Huwelijk (4) met Akke (Alete) Abbega, geb. ca

1768/1769, overleden Bolsward 1830

-Overleden  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Gorkum, van /

Gorckum, van   =?

Jan Dirksz./

Dir(c)k

 

Geb. 1-7-1659 Zutphen, zoon van Philipp

Gercken / van Gorcum

 

 

-Scherprechter te Groningen                              à

 

 

 

 

 

 

 -Scherprechter te Leeuwarden                          à

Ca 1682

 

 

 

1688-1694

23-9-1696

 

 

 

 

 

1702-1726

17-4-1726

-Huwelijk (1) met Anna Margaretha Snijder/Schneider, geb. ca 1658 Schüttorf, overleden

Coevorden? ca 1695/1696, dochter van Hans Jürgen Schneider en Anna Margaretha Bröckner

-Woonde na zijn ontslag in Coevorden (1696)

-Huwelijk (2) te Coevorden met Maria Augustijn(u)s,

Website  ged. 18-1-1667 Groningen, Noorderkerk,

begraven 14-3-1728Leeuwarden, Oldehoofster

kerkhof, dochter van Hans Augustijn(u)s en

Freechjen Hansen  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

 

-Begraven op het Oldehoofster kerkhof  te

Leeuwarden HCL  en  Tresoar

Gorkum              =?

Gurkum

Gurkum

Dirck Flipses

Dirck Filippus

Dirk Philippus

Scherprechter te Leeuwarden

22-8-1703

20-3-1707

21-7-1713

-Vader te Leeuwarden (Adolph Dircks)

-Vader te Leeuwarden (Lysbeth Dircks)

-Vader te Leeuwarden (Jorgen/Jurjen Dirks) 

Moeder niet genoemd    Tresoar

Gorkum / Gorcum,

van

Theodorus /

Dirk

-Geb 18-2-1727, ged. 21-2-1727, zoon van

Christiaan van Gorcum

 

 

-Scherprechter te Leeuwarden                          à

-Chirurgijn te Leeuwarden                                  à

 

 

 

 

 

-Scherprechter van de provincie Friesland

 

 

 

-Scherprechter vanFriesland

12-3-1756

 

 

 

1755-1797

1755-1807

25-9-1772

18-10-1772

 

 

 

4-7-1777

 

 

 

20-7-1777

 

8-2-1807

11-2-1807

-Huwelijk (1) te Leeuwarden (Galieërkerk) met

Aurelia Atsma, ged. 4-11-1731 Leeuwarden,

overleden ca 1771/1772, dochter van Jarichius Atsma en Petronella Boddens

 

 

-Ondertrouw te Leeuwarden met Henke Rients

-Huwelijk (2) te Itens met Henke Rients, ged.

22-8-1728 Nijland, overleden ca 1775 Leeuwarden,

wed. van Dirk Everts (Ovl. Itens 25-6-1771),

dochter van Rien Gerryts en Janke Dirks

-Ondertrouw te Leeuwarden met Trijntje (Catharina)

Cuperus, ged. 22-9-1745 Leeuwarden, overleden

na 11-2-1807, dochter van Eelke Ypes Cuperus

en Maike Ates (x 24-7-1735 Leeuwarden)

-Huwelijk (3) te Beers met Trijntje Cuperus

uit Leeuwarden   Tresoar

-Overleden

-Begraven  

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Hamel

Hendrik

Hulpscherprechter te Brugge

Ca 1760-1764

-         Website

Havestadt

Geert

-Zoon van Hans Havestadt, kleinzoon van

Geert Havestadt, beiden scherprechters.

-Scherprechter en "ledenzetter" der stad Groningen.

 

 

1698

 

 

 

 

 

 

 

25-1-1705

-Echtgenote: Lumme Bröker, scherprechtersdochter   Website

-Op 28 juni 1698 verklaart een zekere dr. Eijsonius

uit Groningen, dat hij nomine uxoris een plaatsje

op Zandebuur onder Roderwolde (op 'd Hogemaed,

groot circa 69 graesen land met alle des selfs

gerechtigheden, privilegieen en vrijheden ook

servieten en lasten voor 1000 Caroly (gulden)

verkocht (op 26-06-1685) heeft aan mr. Geert

Havestadt   Website

-Onw. zoon Johannes Havestadt gaat in ondertrouw

te Haren met Egberdina Wiardi. Zoon Wiardusneemt de achternaam Wiardi aan.    Website

Hondermarck

Adriaen

Scherprechter te Brugge                                   à

1729-1743

27-12-1743

 

Overleden   website

Janningh

Court

Scherprechter van den Hogen Crijgsraedt te

Den Haag

22-12-1702

Ontvangt 12 Carolusguldens van 20 stuivers voor

de onthoofding van Hieronymus van Ysselt en

Jan Ferdinand Breemer  N.L. jrg. 1923, k. 151-152

Jansz

Hendrik

Jm van Brussel, scherprechter

26-10-1728

Huwelijk te Makassar (Id)met

Elisabeth van Semarang  N.L. jrg. 1901, k. 180

Kahle

Jacobus

-Leefde van 1696-1733, zoon van Hans Henrich Kahle, scherprechter (zie aldaar) en C.E. Kellenaer

-Scherprechter te Dordrecht van                     à

 

 

 

1728-1733

1730

?

 

 

 

 

-Huwelijk met Johanna van Anholt (1711-1760)

-Johanna hertrouwt met Joannes Georg Henrich Diepenbrock (-broek) 1704-1781, scherprechter te

Haarlem 1728-1765, zoon van Johann Conrad

Diepenbrock, scherprechter en Anna Catharina Voges

Kellenaer/

Hellenaer

Jan

-Ged. Dordrecht 2-3-1676

-Scherprechter te Sluis, Hulst, Sas van Gent etc.

 Voorganger: Hans Jurrien Piets (overleden).

Zus Catharina Kellenaer, ged. Haarlem

30-10-1686, woonde bij hem in Middelburg.

Catharina Kellenaer is waarschijnlijk te

Middelburg overleden. Mogelijk trouwde

Johannes Snijder eerst ca 1712 met Catharina

Kellenaer en daarna met genoemde Alida

Si(e)bes.  Zie Schnijder

1-8-1709

 

22-1-1711

 

23-7-1712

-Lidmaat Ev. Luth. gemeente

Van Zeeuwse Stam 89, p.118

-Commissie / instructie Zeeland (benoemd)

Isis Zeeland

-Begraven te Middelburg

Van Zeeuwse Stam 89, p.118

Kleijne

Christoffel

Scherprechter van buiten Leiden

1746

-Brandmerking en verbanning van een veroordeelde  

Website

Kleine (Kleijne)

David Hendrik / Henrich

-Geb. 25-2-1715 Herford (De), zoon van

Jobst Liborius (Jost) Kleine en Anna Margaretha

Davidt (Clauss?)

-Hij begon als assistent-scherprechter aan het Hof van Holland: assistent-scherprechter

onder Johannes Diepenbroek van                   à

-Aanstelling als scherprechter te

 ’s-Hertogenbosch in                                           à

‘s-Bosch 1742 fol.399: scherpr. David Hendrik

Kleijne van de krijgsraad
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december 1760 deed David bij het

stadsbestuur een verzoek om de nalatenschap

van zijn overleden vrouw in geld te mogen

vastleggen, omdat hij wilde hertrouwen.

Het verzoek werd ondersteund door zijn broers

en de broers en zusters van zijn overleden

vrouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1734 tot 1742

 

1742

 

 1744

12-5-1744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28-1-1751

 

 1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-8-1761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-1-1785

 

 

 

 

 

 -Woonde in de omgeving van ’s-Gravenhage of Haarlem?

 -Woonde vanaf 17-3-1742 in ‘s-Hertogenbosch

 

 -Hij woonde aan de Have (Den Bosch)

-Huwelijk 1. te Dordrecht met Sophia Juliana

Deuring/Döring, dochter van Christoffel Döring en

Eleonora Helena Diepenbroek, ged. 21-3-1722 Breda, overleden25-9-1756 ‘s-Hertogenbosch

Kinderen:

1 Margaretha Gertrud Kleijne, geb. 29-4-1745,

trouwde met Johan Wenzel..
2 Anna Catharina Kleijne, geb. 7-2-1747

’s-Hertogenbosch, overleden 19-5-1784
3 Johannes Liebordius Kleijne, ged. 16-9-1750

‘s-Hertogenbosch, overleden 9-4-1831 ’s-Hertogen-bosch. Zie aldaar

4 Frans Christoffel Kleijne, geb. 8-3-1753

’s-Hertogenbosch, overleden 27-11-1782
5 Leonora Kleijne, geb. 9-8-1755, trouwde met

Jacob Werner

 -Hij kocht een huis in de St. Jorisstraat te ’s-Bosch

van Deliana en Johanna van Susteren

-Samen met David Hendrik kwamen nog een paar

broers naar de Nederlanden. Uit een testamentaire

acte blijkt, dat zijn broer Frans in Den Bosch woonde,

zijn broer Hendrik met vrouw Allegonda Blom

woonde in Bergen op Zoom en hij was daar

scherprechter. Broer Christoffel woonde in

Geestbrug bij Den Haag en Karl woonde in Utrecht.

 

-Huwelijk 2. te Gorssel met Catharina Elisabeth

van Anholt, dochter van Johannes van Anholt

(zie aldaar) en Susanna Chale, ged. 26-9/12-1723

Zutphen, overleden 10-2-1800 in Den Bosch

Kinderen:
1 Johannes Jacobus Kleijne, ged. 19-5-1762

’s-Hertogenbosch, overleden 1-12-1834 Breda,

chirurgijn, trouwde op 06-01-1799 in Nijmegen met Hendrika van Aanhoud (Anholt), ged. 13-9-1778

Nijmegen, overleden 11-2-1861 Breda. Hendrika is een zus van Maria van Anholt.

2 David Kleijne, geb. 27-9-1763 ‘s-Hertogenbosch,

overleden 7-9-1773
3 Carolus Alexander Kleijne, geb. 30-3-1765

’s-Hertogenbosch

-Begraven te ’s-Hertogenbosch in de Grote Kerk

 BHIC  Website  en  met dank aan P. Gideonse

Kleijne

Hendrik

Broer van David Hendrik Kleine.

Scherprechter te Bergen op Zoom

-

-Echtgenote: Allegonda Blom

-Dochter:  Sophia Juliana Kleijne, trouwt met haar

neef Johannes Libordius Kleijne

Met dank aan P. Gideonse

Kleijne

Johannes Libordius

-Geb. 16-9-1750 ‘s-Hertogenbosch, zoon van

David Hendrik Kleine (zie aldaar) en Sophia

Juliana Deuring (Döring).

-Scherprechter te ‘s-Hertogenbosch

27-2-1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-12-1797

 

 

 

 

 

 

14-2-1801

 

9-4-1831

-Huwelijk 1. te Breda met Sophia Juliana Kleijne,

een volle nicht, dochter van Hendrick Kleijne (scherprechter te Bergen op Zoom) en Allegonda Blom, ged. 15-8-1755 in Bergen op Zoom, overleden

10-3-1797 ’s-Hertogenbosch.

Kinderen: 

1. Catharina Elisabeth Kleijne 1783-1838
2. David Conradus Kleijne 1787-1869, werd (meester) schrijnwerker, trouwde met
Catharina Müller, geb. 1789 Elberfeld (De)

3.  Alegunda Johanna Kleijne 1788-1855
4.
Johann Hendrik Kleijne 1790-1864, werd ook scherprechter te ’s-Hertogenbosch.   Zie aldaar
5. 
Franzina Christiana Kleijne 1792-1847
6.
Johannes Jacobus Kleijne 1794, werd scherprechter te Vlissingen.   Zie aldaar
7.  Wilhelmus Johannes Kleijne 1796-1799

 

-Huwelijk 2. te ‘s-Hertogenbosch met Maria

van Aanhoud (Anholt), ged. 15-2-1764 Nijmegen,

overleden 25-10-1820 ’s-Hertogenbosch.

Kinderen:

1. Johannes Hendericus Kleine 1799-1851,

trouwde met Gerdina Jochems

2. George Wilhelmus Kleine 1801-?

-Vader van begraven kind te Sint-Michielsgestel  

BHIC

-Overleden te ‘s-Hertogenbosch

Website  én  met dank aan P. Gideonse

Luyken

Jan

Scherprechter

Ca 1700

Website

Meitling

Erasmus

Scherprechter te Neheim (De)

9-5-1700

Huwelijk te Neheim met Catharina Döringh,

wed. van Philipp Gercken, scherprechter te Neheim

C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum) *2)

Nanning

Christiaan

Scherprechter te Breda

?

 

10-5-1709

-Huwelijk met Wilhelmina Smits, ged. 12‑4‑1676

te Breda   Website

-Begraven te Breda   Isis Breda

Nanning

Johannes

Geb. 13‑5‑1707 Breda, zoon van Christiaan.

Scherprechter van Den Bosch v.a. 1736

18‑6‑1738

 

 

28-4-1739

 

?

-Huwelijk te Wilp met Katrina van Anholt,

dochter van Andries van Anholt (scherprechter Nijmegen 1693‑1724) en Anna Elisabeth Schneider

-Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Katrina

van Anhout  BHIC

-Huwelijk met Catharina Calé, geb. Den Bosch

Website

Perrera

Joseph

Jm van Ternate, scherprechter, in 1790 in

Oost-Indië in dienst genomen ten laste van de

VOC-kamer Zeeland

1790

Indische Navorscher jrg. 1995, p. 181

Schnijder

 

Johan/

Johannes (Jan)

-Benoemd tot stadsscherprechter te

Middelburg                                                             à

-Benoemd tot scherprechter  te  Sluis, Hulst, à

Sas van Gent en onderhoorige Steden en

forten in Vlaenderen.Voorganger:

Jan Kellenaer/ Hellenaer (overleden)

 

Zie Kellenaer

 

17-9-1712

4-2-1713

 

 

Aug. 1753

 

Van Zeeuwse Stam 89, p.118

Commissie / instructie  Zeeland   Isis Zeeland

 

 

Mogelijk begraven te Middelburg, Oude Kerkhof.

Zijn weduwe Alida Si(e)bes ontving betaling tot

17-5-1754   Van Zeeuwse Stam 89, p.118

Snijder

Anna Catrina

-Ged. 30-4-1738 Kampen, dochter van Hans

Jurijen Snijder (1696-1759), scherprechter, en

Sophia Charlotte Diepenbrock (1702-1779).

-Na het overlijden van haar man werd zij scherprechter van Zutphen, van                        à

11-6-1760

 

 

 

1776-1789

12-4-1803

-Huwelijk te Kampen met Andries van Anholt

(1726-1776), scherprechter. Uit dit huwelijk werden

2 dochters en 4 zoons geboren. Zie bij Andries

 

 

-Begraven te Zutphen   Website

Snijder

Antonius

1727-1774. Scherprechter te Groningen

 

Snijder CRH: ‘Kwartierstaat van Antonius Snijder,

scherprechter te Groningen (1727-1774)’,

in: Gruoninga, Vol. 43, 2000, blz. 99-103.

Straetmans

Frans

Scherprechter

< 1739

Huwelijk met Barbara du Pont, geb. ca 1714,

overleden 31-8-1779 Brussel. Kind:

1. Wilhelm (Ghuilielmus) Straetmans, overleden 1741, scherprechter.   Zie aldaar

Straetmans

Wilhelm (Ghuilielmus)

-Scherprechter te Brussel en Leuven?

Meester van Jacques Boitquin

?

 

 

 

18-4-1741

-Huwelijk te Maastricht met Maria Margaretha

Tillimbour/Tillenborgh, dochter van scherprechter

Hermann (Ormanus) Tillimbour/Tillenborg en

Odilia II Tillemans/Tilmans.   Zie aldaar

-Overleden te Leuven   Website

Straetmans

Guillielmus

Scherprechter van Brussel                                 à

Ca 1768

-

Website

Tilbourgh /

Telbourgh

?

Scherprechter

1751/1752

Staat der verteringen ten huize van Peter Mevis te

Spaubeek gedaan door de scherprechter Tilbourgh

en twee assistenten ten tijde van de tortuur en de

executie van "criminelen" op het huis St. Jans

Geleen.   Schepenbank Geleen   Archieven.nl

Tillimbour/

Tillenborg)

Johann-Wilhelm

-Geb. 18-1-1703 Maastricht, zoon van scherp-rechter Hermann (Ormanus) Tillimbour/ Tillenborg en Odilia II Tillemans/Tilmans.

Zie aldaar

-Scherprechter

20-8-1727

 

 

 

 

11-3-1761

-Huwelijk te Antwerpen met Maria-Gertrud

Gysen/Gijsen/Guisen, overleden 30-1-1760

Antwerpen?, dochter van Jean-Georg Gysen,

'den schithuijsveger deser stadt'  (Roermond?) en

Johanna Vischers

-Begraven te Antwerpen   Website

Tillimbour/

Dillenburg)

Nicolas

-Geb. 4-6-1708 Maastricht, zoon van scherp-rechter Hermann (Ormanus) Tillimbour/ Tillenborg en Odilia II Tillemans/Tilmans.

Zie aldaar

-Scherprechter te Aken? (De) van                      à

8-2-1734

 

 

 

1734-1779 ?

6-6-1779

-Huwelijk te Aken (De) met Johanna Tilly

 

 

 

 

-Overleden Te Aken (De)   Website

 

 

19e eeuw

 

 

Aanhout, van

Herman(n)us

-Ged. 15-11-1780 Deventer, zoon van Jacobus

van Aanholt. Doopakte

-Scherprechter 

 

 

 

 

1-1-1809

14-10-1819 

 

27-12-1819

 

19-1-1820

 

 

-Partner: Everdina Catharina Nederhorst

-Dochter Cornelia geboren te Haarlem

-Dochter Jacoba geboren te Groningen

(doopakte: beroep vader: scherprechter).

-Zoon Dirk (geb. ’s-Gravenhage) overleden te

Groningen

-Vader van doodgeboren zoon te Groningen

Genlias   en  met dank aan Lucie Verhoeven

Anholt                 =?

J.

Scherprechter (zie 18e eeuw?)

1812-1813

Stukken over de betaling van de traktementen van

de waarnemende vrederechters en van de scherp-rechter J. Anholt en van de kleine uitgaven. Prefectuur van het Departement van de Boven-IJssel   Archieven.nl

Anholt, van        =?

Johannes

-Zoon van Jurrien (Gregorius) van Anholt.

-Laatste scherprechter van Nijmegen van        à

Aanstelling per                                                        à

-(Assistent-) scherprechter aan het Provinciaal

Gerechtshof te Arnhem na                                   à

 

1804-1811

25-7-1804

 

1811

-

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Anholt, van

Johannes

-Leefde van 1812-1895, zoon van bovenstaande

Johannes van Anholt.

-(Assistent-) scherprechter van                           à

 

 

15-7-1840 t/m

1-1-1851

-

C.R.H. Snijder: Kwartierstaat Joh. van Anholt *1)

Boonstra

Tjeerd Alberts

61 jaar. Scherprechter te Leeuwarden

1824

Stemgerechtigde te Leeuwarden   HCL

Bosdijk

Hubertus

Scherprechter

14-4-1817

 

6-5-1817

8-5-1817

 

18-11-1824

 

 

 

13-5-1836

 

 

22-12-1887

-Zijn echtgenote Tannetje Oostdijk overleden te

Middelburg, 53 jaar

-Overleden te Middelburg, 53 jaar

-Dochter Maatje Bosdijk overleden te Middelburg,

29 jaar

-Dochter Anna Bosdijk, 25 jaar, geb. Kruiningen,

ovl. 16-5-1865 Middelburg, dienstbode,  trouwt te

Middelburg met schippers-knecht Arie Huijbrecht

van den Broek

-Zoon Kornelis Bosdijk, 43 jaar, schippersknecht,

trouwt te Middelburg met winkelierster Adriana

Groos, wed. van Jacob Bergmans

-Dochter Kornelia Bosdijk, particuliere, wed. van

Jan Marinus Courtoij, overleden te Zierikzee, 

93 jaar oud   Isis Zeeland

Boitquin

Alexander Benedictus

-Geb. 26-3-1798, zoon van Jean Baptiste

Boitquin en Maria Anna Delepointe/de la Cointe.

-Hulpscherprechter van François Jean Guisen

(zijn achterneef, uitvoerder der criminele

arresten Oost-Vlaanderen)

-Hulpscherprechter van Jan Willem Hannoff

(uitvoerder der criminele arresten Oost-

Vlaanderen

27-1-1830

 

 

 

 

 

 

1-4-1878

-Huwelijk te Gent met Rosalia Petronilla Vincent,

geb. 1-8-1795 Gent, overleden 5-6-1858 Gent, dochter van Hubert Josephus Vincent en Catharina Jacoba van der Straeten. Kinderen:

1.François Alexandre Boitquin 1824-1891,

mécanicien,

en nog 6 kinderen.

-Overleden te Gent   Website

Botquin

Eendrik-Jozef

Scherprechter van Brugge en daarmee van West-Vlaanderen van                                            à

 

1798-1803

 

Website

Botquin

Frans Jan /

Franciscus Johannes

-Geb. 4-12-1807 Brussel. Zoon van Jan-Baptist Botquin (1762-1842), achterneef van

Jan-Baptist Botquin (geb. 1793?)

-Adjunct-scherprechter  te Brugge van               à

                   

 

 

 

1830-1856

7-10-1840

 

1892

 

 

 

 

-Huwelijk te Brugge met Sophie Everaert,

uit Veurne, dochter van werkman Petrus Everaert 

-Overleden   website

Botquin

Jan-Baptist

Joseph

Geb. 28-4-1793 Brugge, zoon van Jean Baptiste Boitquin en Maria Anna Delepointe/de la Cointe

-Hulpscherprechter te Brugge van zijn achter-

neef François Jean Guisen van                         à

-Scherprechter te Brugge van                            à

 

 

 

 

-Scherprechter van West-Vlaanderen              à

kreeg er ook de provincies Brabant en Hene-

gouwen en weldra alle overige provincies bij

 

 

 

 

 

 -Hij was de laatste van het geslacht Botquin

die het ambt van scherprechter in België

uitgeoefend heeft

 

 

 

1811-1818

1818-1856

23-7-1823

 

 

1856

1856-1878

 

 

1863

 

Na 1863

 

 

 

4-1-1878

 

 

 

 

-Woonde te Brugge, Vlamingenstraat 80      

-Huwelijk te Maria Josepha de Visser/Adevis),

geb 10-6-1792 Middelburg, dochter van

Pieter Joannes de Visser en Elisabeth Engelaer

-Moest naar Brussel verhuizen

 

 

 

-Einde van de terechtstellingen in België buiten

oorlogstijd

-Botquin beperkte zich tot de taak van de uitvoerder

der criminele vonnissen tot het plechtig spijkeren

op een paal van de plakbrief die een Assisenvonnis

bij verstek aankondigde (dit gebeurde tot 1892)

 -Overleden te Schaarbeek

website   Website   Website

Botquin

 

 

 

Jan-Frans

-Geb. 1781. Neef van Hendrik-Jozef Botquin

-Eerst hulpscherprechter en daarna scherprechter in Middelburg

-Volgde zijn vader op in departement van

de Dyle (Brussel)                                                  à

 

 

 

1797-1807

 

1807

1829

website

 

Vermelding in Van Zeeuwse Stam   Isis Zeeland

 

 

-Overleden

Botquin

 

Johannes

Geb. 1793. Neef van Franciscus Johannes Botquin. Scherprechter

-

website

Botquin

Joseph

Geb. 1801. Neef van Franciscus Johannes Botquin. Scherprechter

-

website

Botquin

Jozef Franciscus /

Joseph Francois

-Geb. 15-1-1800, jongste broer van Jan Baptist Joseph Botquin, zoon van Joannes Boitquin (herbergier) en Marie Anne de la Cointe

(=Delepointe).

-Hulpscherprechter te Brugge en daarmee van de provincie West-Vlaanderen                      à

 

 

 

 

 

1830-1850

20-2-1854

 

Website   Website

 

 

 

 

-Overleden te Brugge

Boutquin / Boitquin

Pieter /

Petrus Joannes

Geb. 4-11-1784 Brugge, zoon van Joannes Boitquin (herbergier) en Marie Anne de la Cointe

(=Delepointe).

Scherprechter te Middelburg

 

11-5-1808

 

 

 

21-6-1821

 

 

 

5-1-1823

 

 

 

 

29-1-1828

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1842

-Huwelijk 1. te Middelburg met Francisca Johanna Fischer, geb. 29-1-1783 Gent, overleden 2-5-1820

Middelburg, dochter van kuiper Frans Fisher

(geb. Breda) en Maria Elisabeth Schoonjans

 -Huwelijk 2. te Middelburg met Joanna Isabella

Dorothea Druart (koopvrouw, later huis-onder-wijzeres), geb. Brugge, dochter van Liboru Druart (koopman) en Isabella Bauwens

-Vader te Middelburg, moeder Johanna Draart.

Kind: Johanna Marianna Boitquin (dienstbode,

naaister), ovl. 1855,  trouwt 1. in 1846 met koperslagersknecht Johannes Castelijn, trouwt 2. in

1854 met timmerman Cornelis Thomas Machielse

-Vader te Middelburg, moeder Johanna Isabella

Druart. Kind:Hendrik Liborius Cornelis Boitquin, ovl.

1909, gedetineerde in 1852 in de Strafgevangenis

te Middelburg, werkt in 1859 4 maanden als Scheepstimmerman 4e klasse bij de Marinewerf

te Vlissingen, ontslagen, trouwt in 1864 met dienstbode Hernolda Cornelia Jenneke Haak. Is in

1874 spoorwachter, is na 1889 (leurder en) bierhuis-

houder, alles te Middelburg   Isis Zeeland

-Overleden te Brugge   Website

Görcke

J.P.

Scherprechter van het departement Gelderland

1809-1810

Ingediende deklaraties wegens het geselen en

executeren van gevangenen.   Archieven.nl

Auditiekamer/Auditeur van het Departement

Gelderland  

Guisen / Gysen

François-Jean /

Franciscus-

Johannes

-Geb. 10-1-1776 Brussel, zoon van François Guisen (ovl. Brussel 1789) en Anne-Marie

Botquin, een scherprechtersdochter

-Hulpscherprechter te Brugge                           à

-Scherprechter te Brugge en daarmee van

West-Vlaanderen van                                          à

 

 

 

1802-1803

 

1803-1809

1807

website   Website

 

 

 

 

 

-Huwelijk te Brugge met Françoise Maes,

dochter van dagloner Jan Maes.  

Guisen

Franciscus-Josephus

-Geb. 1776. Achterneef van Jan Baptist Botquin

-Hulpscherprechter te Brugge

-Scherprechter teBrugge en daarmee van

West-Vlaanderen van                                          à

 

1802-1803

 

1803-1809

1818

 

 

website   Website

 

-Overleden  

Hamel

Franciscus

Geb. ca 1822. Woonde in Luik.. Laatste Belgische scherprechter in functie

1863

 

 

 

 

1892

-Vanaf 1863 (einde van de terechtstellingen in België,

althans buiten oorlogstijd), beperkte zich de taak van

de uitvoerder der criminele vonnissen tot het plechtig

spijkeren op een paal van de plakbrief die een

Assisenvonnis bij verstek aankondigde

-Dit gebeurde nog altijd op die wijze door de laatste scherprechter in functie, de zeventigjarige Franciscus Hamel, die in Luik woonde en het land afreisde om deze laatst overgebleven taak van zijn ambt uit te voeren   website

Hannoff

Jan-Willem

-Hulpscherprechter te Brugge van                  à

-Scherprechter te Brugge en daarmee van

West-Vlaanderen van                                        à

1803-1809

 

1809-1818

 

website   Website

 

Heijman

Frederik Samuel

Assistent scherpregter, 26 jaar

24-5-1850

Vader te Middelburg, moeder Maria de Blauwe.

Kind: Catolina Jacoba Heijman   Isis Zeeland 

Heijman

Jacobus Samuel

Assistent scherpregter, 35 jaar

24-10-1845

 

23-11-1847

3-12-1848

-Vader te Middelburg, moeder Adriana Douw.

Kind: Abraham Heijman  

-Idem, kind:Helena Heijman

-Idem, kind: Jacobus Samuel Heijman

Isis Zeeland 

Jansen

Dirk

-Geb. ca 1801, assisteerde al vanaf zijn 18e

jaar bij executies. Toen zijn oom Gerardus Jansen, scherprechter van Amsterdam, stierf

in 1826, solliciteerde Dirk naar de open post

maar omdat hij pas 25 jaar oud was vond men

hem kennelijk nog te jong om als zelfstandig

scherprechter op te treden. Jacobus Ras werd

scherprechter te Amsterdam.

-Scherprechter en laarzenmaker te Amsterdam,

Dirk Jansen volgde Jacobus Ras op in          à

-KB: NL slechts 2 scherprechters: Amsterdam

en Arnhem                                                            à

-Beul in Arnhem ontslagen: Dirk Jansen de

enige en laatste scherprechter in Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1837

 

1851

 

1854>>

Website

 

 

 

 

 

 

 

 

Website

 

 

 

-Nog geen 10 doodstraffen voltrokken.

De laatste executie die scherprechter Dirk Jansen

moest verrichten was op 31 oktober 1860  toen hij

Joannes Nathan in Maastricht op moest  hangen.

Joannes had zijn schoonmoeder, ene weduwe

Driesen, vermoord en was daarom ter  dood

Veroordeeld.

Wikipedia : laatste executie in 1870 door de

Maastrichtse scherprechter Dirk Jansen??

Jansen

 

Gerardus

Oom van Dirk Jansen. Stadsscherprechter te

Amsterdam

1826

-Overleden   Website

Kleijne

Hendrick

Scherprechter te Bergen op Zoom

 

Echtgenote: Allegonda Blom

Met dank aan P. Gideonse

Kleijne

Johann Hendrik

-Geb. 2-3-1790 ‘s-Hertogenbosch, zoon van

Johannes Libordius Kleine en Sophia Juliana

Kleijne.

-Scherprechter en ongediplomeerd chirurgijn

in ’s-Hertogenbosch, hij volgde zijn vader op in

het ambt van scherprechter in ’s Hertogenbosch.

Hij woonde in de St. Jorisstraat 68.

 3-2-1816

 

25-7-1816

 

 

 

 

 

 

1851

7-3-1864

-Huwelijk met  Celia/Cilia Cante, geb. 28-7-1786,

overleden  21-11-1853. Kinderen:

1.Johannes Kleijne 1816-1871, trouwde met

Johanna Eiman

2.Maria Kleine 1820-1825

3.Jacobus Kleine 1822-1866, trouwde 1. met Barbara de Puijt en 2. met Adriana van Alebeek

4.Allegonda Johanna Kleijne, zij trouwde met

Willem Frederik Marechal

-Ging van staatswege met pensioen. 

-Overleden

Website  én  met dank aan P. Gideonse

Kleine / Kleijne

Johannes Jacobus

-Geb. 25-3-1794 ’s-Hertogenbosch, zoon van

Johannes Liborus Kleine en Sophia Juliana

Kleine.

-Uitvoerder Criminele Vonnissen / scherpregter /

uitvoerder van gemeente Vlissingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Waarnemend scherpregter, 57 jaar

 

-Uitvoerder Criminele vonnissen Zeeland,

geh. met A.C. Lootens, wdr. van H. Lootens

2-5-1830

 

 

Ca 1832

 

 

 

 

1-2-1837

 

 

28-12-1838

 

 

 

29-9-1839

 

5-9-1841

 

8-4-1844

 

9-10-1845

 

10-2-1846

 

 

19-3-1852

 

22-6-1876

-Huwelijk te Helvoirt met Henrika Lotens,

geb. 26-1-1799 Driel, dochter van Jacobus Lotens

en Machalina Elske van der Krap    BHIC
-Zoon Jacobus Adrianus Kleijne geboren te

’s-Hertogenbosch, moeder Henrica Lotens.

Hij wordt schoenmaker, trouwt 1852 met Tannnetje Caljouw, dochter van Jacob Caljouw (mandenmaker)

en Catharina Moens   Isis Zeeland 

-Echtgenote Hendrika Lootens overleden te Middelburg

 

-Huwelijk te Middelburg met Anna Cornelia Lodis,

geb. 1-4-1811 Driel (Gelderland), dochter van

Jacobus Lodis en Meggelina Elske van der Krab,

overleden 5-6-1892 te Middelburg

-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia

Lootens. Kind: Sophia Juliana Kleijne

-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia

Lootens. Kind: Megaliena Elske Kleijne

-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia

Lootens. Kind:Cornelis Jacobus Kleijne

-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia

Lootens. Kind:Pieternella Antonia Kleijne

-Vader van overleden te kind te Middelburg,

moeder Anna Cornelia Lootens. Kind:Cornelis

Jakobus Kleine, 1 jaar  

-Vader te Middelburg, moeder Anna Cornelia

Lootens. Kind: Alegonda Kleijne

-Overleden te Middelburg 

 Isis Zeeland 

Ras

Jacobus

-Scherprechter te Overijssel

-Benoemd tot scherprechter te Amsterdamà

hij volgde Gerardus Jansen op.

 

 

Ca 1826

 

1837

Website

 

 

-Overleden

Ras

Willem

Scherprechter te Zwolle

 

 

??Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven

scherprechter, ook wordt er in genoemd Ras. J ,

scherprechter te Zwolle, betreft vergoeding

onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem

enz. enz. jaar 1824??

Ca 1824

-Betreft vergoeding onkosten voor verblijf en

reiskosten aan hem enz.

-Getrouwd met Maria-   Website

Retzner

 

 

 

………………….  

M

 

 

 

………………..

Scherprechter van het departement Overijssel

 

 

 

………………………………………………………

Vrijwel zeker gaat het om Martinus (Martien)

Retzner, wonende te Deventer. In geen enkele

akte echter staat zijn beroep vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scherprechter te Deventer vanaf 1803/1804?

tot aan zijn dood in 1819?

1810-1811

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              à

 

 

 

 

 

 

 

 

1819

Ingediende deklaraties wegens in december 1810

en februari 1811 verrichte geselingen  

Auditiekamer/Auditeur van het Departement

Gelderland   Archieven.nl

……………………………………………………………..

-Gehuwd met (Anna) Elisabeth Sterner/Sternen/

Stenirs. Kinderen:

-?Frederich Willem Retzner?, ovl. 1815 Deventer

-? Wilhelm Fredrik Retzner?, ovl. 1816 Deventer

-? Johannes Martinus H. Retzner?, ovl. 1817

Deventer

-Catharina Retzner, geb. 9-10-1798, ovl. 1860,

trouwt 1817 te Deventer met Fredrik Wilhelm Fick,

geb. 17-04-1789 Gartz (Pommeren, De)

-Susanna Elisabeth Retzner, geb. 19-02-1801

Dordrecht, ovl. 1860, trouwt 1819 te Deventer met

Arnoldus Herbst, geb. 3-9-1800 Deventer

-Johanna Maria Retzener, geb. 11-10-1802

Dordrecht, ovl. 1873, trouwt 1824 te Deventer met

Johannes Iddink, geb. 19-08-1798 Deventer

-Anna Maria Retzner, geb. 24-11-1804 Deventer,

ovl. 1841, trouwt 1823 te Deventer met Joannes

Smit, geb. 4-10-1798 Heino

-Martina Jurgina/Georgina Retzner, geb. 16-2-1807

Deventer, ovl. 1877, trouwt 1836 te Deventer met

Egbert Bosch, geb. 30-12-1814 Deventer

-Alida Retzner, geb. 10-09-1810 Deventer, ovl. 1880,

trouwt 1837 te Deventer met Hendrikus Rouwendal,

geb. 27-9-1802 Olst, wdr. van Hendrika Derksen

-(Ene) Martinus Retzner overleden te Deventer

Genlias

 

 

20ste eeuw  (UK)

 

 

Pierrepo(i)nt

 

               

Albert

-Geb. 30-3-1905. Laatste hangman of beul geweest in Engeland.

-Assistent scherprechter                                 à

-Officiële scherprechter                                   à

-Afschaffing doodstraf in the UK in                à

 

 

1931

1946

1956

 

10-7-1992

-Hij voerde het doodsvonnis uit op verschillende

honderden moordenaars, onder wie Ruth Ellis,

de laatste vrouwelijke misdadiger die in Engeland

werd opgeknoopt.

-Met pensioen, hij werd een felle tegenstander van

de doodstraf.    website

-Overleden   website

 

Naar de startpagina van Gevonden Soldaten

 

Noten: bronnen:

*1) C.R.H. Snijder:De kwartierstaat van Johannes

van Anholt (van Aanhout), scherprechter te Nijmegen

1725-1757” in Gens Nostra 55, pag. 162-173

 

*2) C.R.H. Snijder: “Gercken (Van Gorcum): “Eine Neheimer Scharfrichterfamilie in den Niederlanden”, in: An Möhne, Röhr und Ruhr(1998), Heft 11, pag.

25-37

 
                                                                                                                                                               

 
                                                                                                                                                        Map of the Netherlands

                                                                                                                                                               Map of Belgium