Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en/of website                 10

Deijl, van

 

 

 

 

 

 

Joest

In  april/mei 1496  zullen  Joest VAN DEIJL en Gijsbert Dircxz

VAN BATENBERCH uit de gevangenis, het Vleeshuis, worden

ontslagen, mits zij schriftelijk afstand doen van wraak. Waarvoor

beide bovengenoemde personen veroordeeld zijn is niet bekend

Het Vleeshuis stond oorspronkelijk  achter het  tegenwoordige

stadhuis en diende als gildenhuis van de vleeshouwers.  In  de

bloedige strijd in 1425 tussen de Lichtenbergse edelman Jan

van Renesse van Rhijnauwen, moesten de vleeshouwers

het onderspit delven. Wie niet gesneuveld was, werd in het

gildenhuis van vleeshouwers opgesloten. In 1496 deed  dit

Vleeshuis dus nog dienst als gevangenis.

9-7-1499

Het Stedelijk Bestuur van Utrecht neemt  per

Placaatbrief, Joest van Deijl aan als hoofdman

(kapitein) met 47 soldaten

 

 

Zie van Leijen en Storm

 

Met dank aan Theo van Deijl

Floriisz

Jacop

Zie Tunync

 

Website

Leijen, van

Bourven

Zie van Deijl.

9-7-1499

In een Placaatbrief  neemt het stedelijk bestuur

van Utrecht in zijnen dienst op 9 Juli 1499 ook

aan  Bourven  van Leijen  en  Aelbert Storm als

hoofdmannen met 102 soldaten.

Met dank aan Theo van Deijl

Meynema

Eba Selkaz.

Van den Olde Ouwer        

1498

Zie Rommertsma

Rommerstma

Barre

MCCCXCVIII Dit sint die houelingen, die doe gheslaghen worden wtten Seuen wolden, als Barra Rommertsma van Rotna, Eba Selkaz. Meynema van den Olde Ouwer, Meyna Sywrdsz vander Haula. Dese Slach geschiede op het Roode Clijf.

Pier Winsemius, Chronique van Vrieslant (folio 358)

1498

Gesneuveld in de slag bij Laaksum(Friesland),

zoals te lezen is in Petrus Jacobsz van Thabor, Historie van Vrieslant (blz. 134)

 

Met dank aan Jacobus Knol   Website

 

Storm

Albert

Zie van Deijl

9-7-1499

Zie van Leijen

Sywrdsz

Meyna

Vander Haula                 

1498

Zie Rommertsma

Tunync

(veel later Tuning)

Claes

Hootman over vijfendertig Leidse 'wapentuyers', samen

met Jacop Floriisz

1420

Trekken er achttien dagen op uit om Jan van

Beieren gewapende bijstand te verlenen tegen

Jacoba van Beieren. Leiden is in datzelfde jaar

na een beleg ingenomen. Website

Vlierden, van

Jan

 

1478

Hij kreeg 54 Rijnsgulden van de  ingezetenen van
de vrijheid van Oirscot wegens dienst met 4

rijsigen perden en de knechten in de wapenen in

plaats van 12 mannen te voet in afslagen van
38 man te voet, twee maanden in Vranckrijck en

op de frontieren van Gelre ten behoeve van de

hertog van Brabant.

Bossche Protocollen 1478 f.91/91v

Met dank aan Peter van Son

Zuylen van Nijevelt, van

Hendrik

Geb. ca 1440. Stichts veldheer, bekend van de Hoekse

en Kabeljauwse twisten.

8-5-1483

-Overleden te Utrecht (gesneuveld in de straten

van Utecht)   Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten