Tekstvak: NO FAMILY 
NAME

1568-1648: 80 years

of war against Spain

 

1568-1648: 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

 

 

 

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                        306

Abel

Hans

Corporael onder de Compagnie van Capiteijn Anthonis But

7-7-1595

Getuige te Breda (bij : Heijman)   Isis Breda

Abeele, van den

Adriaen

Jg van Wenoxbergen (Sint-Winoksbergen in West-

Vlaanderen). Soldaet onder den hopman

Valckenburch

14-8-1594

-OT / huw.? te Bergen op Zoom met Grietken

van der Elst, van Brussel, wed. van Franchoys

Roelandts

-Zie ook: 17e eeuw:  Jan Pietersen en Anthonie de Canoy Met dank aan Wim Verelst

Aberhert

Jooris

Herkomst : Keppingen. Soldaet onder den admirael

van Siericsee

21-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Abillem

Hieu (Hugh?)

Engelsman. Saudaet onder capi. Thomaes

10-02-1587

21-03-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden

Abrahams

Abraham

Geb. Hooswinckel. Soldaat

6-5-1595

Ondertrouw te Breda met IJken Cornelis

Henricx dochter, wed. van Anthoni Janss   BHIC

Abrahams

Isaack

Herkomst : Breeda. Gehuwd. Beroep: Wagenare,

"Doch nu een soldaet van Lillo gecomen, onder

capitain Meerlling". "De huijsvrouwe woont te

Geertruijenbergen".

5-1-1586 /

17-1-1586 ?

22-1-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

 

-Overleden   Isis Zeeland

Achthoven, (van)

Cornelis?

Kapitein

21-10-1597

Vader te Bergen op Zoom, moeder Magdalena

van Cauwerven   Markiezenhof

Acis, de

Johannes Angeli

"Cappeateanus Mediolanensis" = kapitein

van Milaan

1-6-1586

Vader te Breda, moeder Catharina Delisce 

Isis Breda

Adam

Eedtman

Engelsman. Saudaet onder capitain Barcar

16-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Adams

Jan

Engelsman. Soldaat onder kapt. Fleyner

5-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Adams

Matthijs

Geb. te ís-Hertogenbosch, in garnizoen in Limborch. Ruiter onder gouverneur Don Gaston, deserteert uit het regiment van Kapitein Botbergen.

1595

-Veroordeeld wegens desertie.

Bron: Webstite Stadsarchief ís-Hertogenbosch,

bestand Dataschurk      Met dank aan Niek Boevť

Adolffs

Merthijn (Martin?)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sicgne (of

Sicgue)

26-04-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Adolphs zn.

Quintijn

Geb. Antwerpen. Tambourijn onder de Compaignie

van Niclaes de Leur

15-10-1599

Ondertrouw te Breda met IJken Jans Valck dr.

uit Breda   Isis Breda

Adriaens?

Joos Henrich

Onder de Compagnie van Capiteijn Spruijt

17-6-1595

Getuige te Breda (bij: van Aeken)   Isis Breda

Adriaensen

Gielis

Van Oudenaer bij Gent. Ruijter onder Capiteijn

Louijs

7-9-1596

Getuige te Breda (bij: van Welde)   Isis Breda

Adriaenss

Adriaen

Geb. Oijsterhout. Ruiter

13-1-1596

Ondertrouw te Breda met

Anneken  Anthonis van der Reijcken  BHIC

Adriaenssen

Pieter

Schrijver onder de Compagnie van Capiteijn Brit(?)

28-8-1595

Getuige te Breda   Isis Breda

Adriaensz

Adriaen

Uit Schoonhoven. Trommelslager onder kapt. van

Rossen

16-2-1577

Ondertrouw te Leiden met Maritgen Danielsdr.,

uit Leiden  Dig. Archief Leiden   Met dank aan Joke Boot

Aecken, van

Sijmon

Ruijter onder de Compaignie van mijn heer de Gouverneur (van Breda)

 

Zijn huijsvrouw Magdaelena Jan de la Couwen? dr.

(bijschrift: de la Bataile?) is getuige te Breda

(bij: Peeter Panhuijs, zie aldaar)   Isis Breda

Aeken, van

Anthonis Aarts Zn.

Geb. uit 't Sticht van Munster. Soldaat onder de

Compagnie van Capiteijn Spruijt

17-6-1595

Ondertrouw te Breda met Michterde Cristoffels

van Putten dr., geb. Bremen, wed. van Gerijt

van Hoessebinckel (zie aldaar)   Isis Breda

Aelbertsse

Jan

Geb. Gouda. Soldaat, hij diende onder de heer

van Brederode

1594

Huwelijk te Heusden met Catharina Jans,

geb. Venlo   Isis Heusden

Aelbrechssen

Hans

Herkomst : Bruessele (Brussel). Saudaet onder

capit. Leeu

23-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Aelbrechts

Jan

Geb. Diepen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Rennestein

1593

Huwelijk te Heusden met Lijntgen Tonis,

geb. Gestel   BHIC

Aelridts

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capit. Scharterton

11-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Aerts

Gerrit

Soldaat; hij is afkomstig van Zeeland

20-2-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Cely Jans  Tresoar

Aerts

Tonis

Geb. Aalst. Soldaat, hij diende onder kapitein Marnix

1598

Ondertrouw te Heusden met IJsaack Peters,

geb. ís-Hertogenbosch   BHIC

Aertsen

?

Jan

Van Hasselt, soldaet

25-3-1585

Ondertrouw te Amersfoort (HG) met

Merritgen Jacobs, van Ede

Met dank aan Robert Maaswinkel

Aertsse

Aert

Geb. Megen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Berendrecht

1595

Huwelijk te Heusden met Lijsken Jans,

geb. Helvoirt   BHIC

Aertsse

Cornelis

Geb. Schoonrewoert. Soldaat, hij diende onder

kapitein Rennestein

1593

Huwelijk te Heusden met Anneken Geeraerdts,

geb. Bronckhorst   BHIC

Agel / Aghel

?

Saudaet onder capitain Juda

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Aken, van

Kerstiaen Pieterssen?

Saudaet onder Hans van Gale

8-12-1587

3-1-1588

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Alart du Toijst?, d'

Pierre

Geb. Waterloo (nabij van Lile). Soldaat van de

Compagnie de Monsr. de Gouverneur (van Breda ?)

1-2-1596

Ondertrouw te Breda met Jenette Pierre

de Warnij? dr., geb. Tournaij/Doornik   Isis Breda

Aldenhoven, van

Simon Thiel

Uit Veere. Soldaet

2-7-1589

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Alers

Willem

Geb. Wageningen. Soldaat, hij diende onder

kapitein Poelgeest

1595

Huwelijk te Heusden met Ariaentgen Aelbers,

geb. ís-Hertogenbosch   BHIC

Alkmaar, van

Alias: Peter Louwen

Peter Claesz

Delicten: diefstal; messentrekkerij; moord; desertie

23-6-1537

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding;

tentoonstelling van geŽxecuteerde   Archieven.nl

Allen

Jan

Van St-Janstoe(?). Soldaat?

21-9-1596

24-9-1596

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneken More (Murray?). Met att. v. Rotterdam. Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Allenson, d'

Jaques

Saudaet onder colonel Cossemus

 

3-10-1587

-Gehuwd met Adreaenken Backers.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Allerts

Doede

Soldaat

26-2-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Harmen Hendricx  

Tresoar

Allet

Willem (William)

Schot. Saudaet onder capit. Bleer

15-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Almaynne, d'

Piere

Herkomst : Ampte int lant van Luijck / Liege.

Saudaet onder capit. Palant

25-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

AlŲff (Aloff)

Jacqes

Soldaat onder kapitein Brogh

11-2-1593

Ondertrouw te Nijmegen met

Cathalein Areanssen                                                  ?

van Trelborgh (Trelleborg?)   Atlantis Nijmegen

Alverdingen,

jhr. van

Josua

Heer van Hofwegen. Luitenant-kolonel in

Inf.Rgt. 572a*  in                                                             ŗ

 

1573

-

Alvoordt

(Halford / Alford?)

Willem

Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne

20-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Amelot

Cristiaen

Herkomst : Haesbroeck. Wdr. Saudaet onder capit.

Huy

24-9-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Amersfoort

Cornelis Mathijssen

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Calff

3-12-1599

Getuige te Breda (bij: Princen) Isis Breda

Amersfort, van

Vincent

Soldaat onder kapitein Brandt

1594

Huwelijk te Nijmegen met Aelitgen Pieters

(zij met att. van Arnhem)   Atlantis Nijmegen

Amstel

Tobias

Adelborst

16-2-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Ansck Heres,

afkomstig van Leeuwarden   Tresoar

Andera, van

Dirrick Jansen

Soldaat onder hopman Luut

11-04-1594

Ondertrouw te Amersfoort (HG) met

Druntgen Jansdr, wed.

Met dank aan Robert Maaswinkel

Anderss

Jan

Geb. Schotland. Soldaat

2-1-1598

Ondertrouw te Breda met Jenneken Sanders dr.,

geb. Schotland     BHIC

Anderssz

Davijdt

Uit Schotland. Soldaat?

6-6-1598

19-6-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Grietgen Cornelis, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Anderssz

Robbert

Schotsman, soldaat

22-3-1598

Ondertrouw te Gouda met Sijgen Pieters, van Gorcom

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Andersz (Anderson)

Hans

Uit Schotlant. Soldaet onder 'ít Ve(?). Uit Lith

(garnizoen?)

25-8-1576

Huwelijk?  te Rotterdam met Annitgen Adriaens,

uit Der Goude (Gouda?)  Dig. Stamboom.nl

Andries

Bernt

Geb. Jeverden(?). Soldaat, hij diende onder

Brederode

1599

Ondertrouw te Heusden met Aeltgen Cornelisdr,

geb. Aalburg   Isis Heusden

Andries

Claes

Geb. Loreijn (Frankrijk). Ruiter

16-10-1596

Ondertrouw te Breda met Aleijde Jan Gerijtss

de Verroe dochter   BHIC

Andries

Jacop

Schot. Soldaat onder kapt. Haen

6-4-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Andries

Joan

Soldaat

26-6-1584

Kind Ulbe gedoopt te Sneek, moeder Hilke Gadies 

Tresoar

Andriesse

Ambrosius

Geb.  Wessenhoorn. Soldaat, hij diende onder

Brederode

1595

Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,

geb. Amersfoort   Isis Heusden

Andriesse

Jan

Geb. Schiedam. Soldaat, hij diende onder kapitein

Rennestein

1593

Huwelijk te Heusden met Haesken Beckers

BHIC

Andriesse

Jaspar

Geb. Mee(?). Soldaat, hij diende onder kapitein Donck

28-4-1591

Huwelijk te Heusden met Lijsken Cornelis,

geb. Mee(?)  BHIC

Andriessen

Henrick

Geb. Deventer. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leure

11-6-1598

Ondertrouw te Breda met Cathelijn Sijmon Cuijpers

dr.   Isis Breda

Andriessen

Peter

Van Antwerpen. Soldaet onder Hans Craeck

4-2-1584

Ondertrouw of huwelijk te Amersfoort (HG) met
Dircgen Peters, van Utrecht  

Met dank aan Robert Maaswinkel

Andriessen zn.

Aert Harman

Geb. Deventer. Soldaat onder Capiteijn Dorp

1-7-1595

Ondertrouw te Breda met Lijsken Jan Peterssen dr.,
geb.
Baerl, wed.  Isis Breda

Andriessen

Joost

Geb. Proussel(?). Soldaat, hij diende onder kapitein

Marnix

1596

Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,

geb. Genderen   BHIC

Anthonisse

Peter

Hij diende mogelijk onder kapitein Keerweder

1593

Huwelijk te Heusden met Hesterken Frans

van Castren   BHIC

Anthonisz

Cornelis

Soldaat, woonplaats Woerden

21-11-1586

Testateur bloedverwant te Woerden

Website, notaris Woerden

Anthonisz

Claes

Uit Luyck (Liege). ruiter onder capt Michiel

8-9-1576

Ondertrouw te Leiden met Stijntgen Anthonisdr

Dig. Stamboom.nl

Anthuenissen

(Antoine?)

Isaack

Herkomst : Valechien (Valenciene). Saudaet onder

colonel oft capita. Mechiel

10-2-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Antwerpen, van

Heynrick

Soldaat, woonplaats Woerden

18-9-1583

Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden

Appelten (Appleton?)

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Areburch, van

Peter

Soldaet in de Cie van Haarlem

26-3-1585

Ondertrouw te Amersfoort (HG) met

Tringen Ariansen, van Sevenberch

Met dank aan Robert Maaswinkel

Arents

Minne

Adelborst

21-5-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Anna Jans,

uit Coesfeld   Tresoar

Ariensse

Peter

Geb. Eindhoven. Soldaat, hij diende onder kapitein

Plettenborch

1594

Huwelijk te Heusden met Stijnken Gabrielsse,

geb. Westwesel   BHIC

Ariensse

Peter

Geb. Engelen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Pletenberch

1597

Ondertrouw te Heusden met Claesken Henrixs,

geb. Hemert   BHIC

Armssen

Emanuel

Engelsman. Saudaet onder capit. Seerthon Wijmffelt

20-6-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Arnij?

?

Joris

Schotsman en soldaet onder de Compagnie van

Capiteijn Boutijng

10-4-1598

Getuige te Breda

Isis Breda

Asdach, de

Niclaes Francoijs

Soldaat, hij diende onder Brederode

1595

Ondertrouw te Heusden met Tanneken Gielisdr,

geb. Doornik / Tournai   Isis Heusden

Asperen, van

?

Soldaat

13-7-1588

Begraven te Heusden   Isis Heusden

Assenbricx

Richaerdt (Richard)

Engelsman. Saudaet onder capit. Wilssen

20-07-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.  "Met de cleijne pocken". (small Pocks = waterpokken)   Isis Zeeland

Asswoordt

Geems (James)

Engelsman. Saudaet onder capit. Andre oft Hendreij

Wydt

1-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Asterlone

Jan (Ian?)

Schot. Saudaet onder cap. Merre

30-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Aston

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Baskefilt

11-11-1592

7-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Aten

Jan

Schotsman. Soldaat

20-9-1597

Ondertrouw te Gouda met Janneken Claes,

van Antwerpen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Ateringhe, van

Niclaes

Saudaet

5-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Atkisson

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Soldaet sonder dienst

29-9-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Auwen (Owen?)

Jardts

Engelsman. Saudaet onder capita. Leden

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Auwen (Owen?)

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capit. cornel Beduel

21-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Backeler

Hans

Van Antwerpen. Militair, fourier van Zijne Genade

(graaf Philips)

30-4-1594

Huwelijk te Nijmegen met Jennitgen Vermoelen,

van Nijmegen   Atlantis Nijmegen

Backer

Jan

Van Blomberch. Soldaet

30-1-1599

 

8-2-1599

-Ondertrouw te Amersfoort (HG) met

Trijngen Wichgersdr, van Nijmegen
-Huwelijk  
Met dank aan Robert Maaswinkel

Backer, de          =?

Hans

Saudaet onder capit. d'Angiers te Sluijs

30-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Backer, de   

Alias : Bomque    =?

Hans

Saudaet onder capitayn Charles Herangmer

1587

22-5-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Backer, de          =?

Hans

Herkomst : Moerbeke. Saudaet onder capit.

d' Arrechier te Sluijs

16-7-1587

22-7-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Backers zn., de

Dijrck Jans

Geb. Sinnenhorst (bij Munster). Soldaat onder Capiteijn Aernouth? Nijvelt

30-9-1595

Ondertrouw te Breda met Willemken Maximiliaen

Jans dr., geb. 's Hertogenbosch   Isis Breda

Bacqueville

?

Commissie tot vice-admiraal ter zee over het

kwartier van Vlaanderen

7-5-1583

Verleend octrooi   Isis Zeeland

Bacx

Marcelis

Ritmeester van Cav.Vaan 588a*† van†††††††††††††††††††† ŗ

1588-1617

-

Bacx

Paulus

Ritmeester van Cav.Vaan 588b* †van†††††††††††††††††††† ŗ

1588-1606

-

Bael

Jan

Capitayns knecht oft Saudaets knecht onder

capit. Pauwel

28-7-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Baerly

Eedtman

Saudaet onder capit. Gre oft Grey

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Bailleu

Estteene oft Esttiene

Herkomst : Saint Denys au pay de Franche.

Saudaer de la compaignie capitayn Landar

19-4-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Balencen

Lenaert

Herkomst : Lettebert (Groningen). Saudaet onder

de compaingnie van Bollewerck

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Balenssen

Beernaert

Herkomst : Lettebert (Groningen). Saudaet onder

capit. Cornelis van Achthoven

4-10-1587

7-10-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Ballochij

Francoys

Wachtmeyster

14/23-9-1587

Syn dochter Maria gedoopt   Lochem NG Dopen

Baltusse

Claes

Geb. Groningen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Plettenborch

1596

Ondertrouw te Heusden met Catalijna Thomas

Hove, geb. Leuven / Louvain   BHIC

Baltussen

Steven

Soldaet onder capt. Loon

15-2-1597

 

24-2-1597

-Ondertrouw te Amersfoort met
Jannitgen Cornelis, van Amersfoort
-Huwelijk  
Met dank aan Robert Maaswinkel

Balus

Jan

Geb. Lutsenkerck(?). Soldaat, hij diende onder

kapitein Keerweer

1597

Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans,

geb. Coellen(?)  BHIC

Barentsz.

Jan

Schotsman. Militair?

27-3-1575

Ondertrouw te Gouda met Grietie Jorise, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Barnly

??

Jhon (John)

Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten

die op 1-8-1586 binnenkwamen.

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Barnsley

Chaerle (Charles?)

Saudaet onder capit. Chelten

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Baron

Jan

-Geb. Kijllemer (Schotland). Ruiter

 

-Ruijter onder de Capiteijn (Ritmeester?) Edmondt

11-12-1593

-Ondertrouw te Breda met Elisabeth Michiel Pibels,

geb. Sint Jansstadt (Schotland)   BHIC

-Isis Breda

Barry

Jan

Saudaet onder capit. Herdt:

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Bartelss

Jan (Ian?)

Wdr. uit Schotland. Militair?

28-12-1596

12-1-1597

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Tanneke Bernaerts, van Bergen op Zoom,

wed. van Thomas Kindal

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bartholomeeuszn.

Jan (Ian?)

Jg van Edinburgh in Schotland. Militair?

28-1-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Adriaantken Cornelis, dochter van Cornelis Braem,

van Bergen op Zoom

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bartholomeus

Dierick

Geb. Breda. soldaat, hij diende onder Brederode

1595

Ondertrouw te Heusden met Ariaentge Willems,

geb. Berlicum   Isis Heusden

Bassel

Pieter

Onder capit. colonel Deret oft Driet.

24-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Bassep

Jan

Saudaet onder capit. Gre oft Grey

12-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Baukens

Sibrandt

Trommesleger under Gerhardt van Ree

19-1-1597

Gedoept te Lochem die soene Gerhardt. Gevaders  Dye Vendrich N., und Veldtscherder N., und Lysbeth des hopmans maget   Lochem NG Dopen

Bauwen, de (Bowen?)

Reijnel (Reynold?)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne

29-5-1586

 

Isis Zeeland

Bauwenssen (Bowens?)

*

Thomaes

Schot. Saudaet onder capit. Balfoort (Balfour)

19-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Beau Vente?, du

Cornelis

Fourier vande Compagnie van Capiteijn du Boijs

13-5-1595

Getuige te Breda   Isis Breda

Beb

Jan

Saudaet onder capit. Leden oft Ledem:

15-8-1587

17-8-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Becart

Adreaen Joossen

Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Beck

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwels

20-9-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Beckem (Beckham?)

Willem (William?)

Saudaet onder capit. Ledem

16-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Becker

Adam

Trompetteronder capitein Moij Lambert

23-10-1594

Huwelijk te Rotterdam met Lijsbet Cornelis Antoni

Wittinck   Dig. Stamboom.nl

Becker

Ruleff

Van Bonn. Soldaat onder gouverneur Gerrit de Jonge

14-7-1594

Ondertrouw te Nijmegen met Grietgen van Dusseldorp

Atlantis Nijmegen

Becx zn.

Hans Frans

Geb. Cleijnenborch (vuijt Westvalen). Soldaat onder

de Compagnie van Hr. Lambert Charles

14-9-1595

Ondertrouw te Breda met Adriaene Jan Willems dr.,

geb. Zierikzee   Isis Breda

Bed ?

Thomaes

Saudaet onder capit. Herdt

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Beerdunck, van

Jan Matthijs

Soldaat onder gouverneur Gerrit de Jonge

16-6-1594

Huwelijk te Nijmegen met Gerritgen Janssen,

wed. van Jan Bertholt, van Nijmegen

Atlantis Nijmegen

Beernaert

Leernaert

Herkomst : Antwerpen. Cleermaker, saudaet onder

capi. Hergier

25-05-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Begume

Steven

Uit het Lant van Luyck (Liege). In dienst van capt Chiet

10-9-1575

Ondertrouw te Leiden met Geertgen Gerritsdr ,

Uit het Lant van Luyck / Liege  Dig. Stamboom.nl

Beiliu (=Baily?)

Fransis

Engelsman. Soldaet sonder dienst

31-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Beily (=Baily?)

Edeward

Soldaat uit Engeland

28-1-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Fridts Gerbens,

uit Twijzel   Tresoar

Bel

*?

Matheus

Soldaat

2-9-1596

Overleden man van de bruid (Jenneken Sander

Stevers dochter)   BHIC

Belaer

Bernt

Ruiter, hij diende onder kapitein Donck

1594

Huwelijk te Heusden met Catharina Henrixsse  BHIC

Beler

*

Jan

Schot. Soldaet sonder dienst

13-08-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Belle, van           =?

Guilliam

Herkomst : Cruijshoute (Kruishoutem). Saudaet

onder capit. Haen

25-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Seer leelijcken

gequetst in sijn hant van sijnen lutenant".

Isis Zeeland

Bellegeem, van =?

Guiliam

Herkomst : Cruijshoutem. Saudaet onder capita.

Haen

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bellot

Jacques

Functie : Kapitein van het fort Lillo. Voorganger:

[?] Gott (overleden)

3-8-1584

Commissie / instructie  Zeeland   Isis Zeeland

Beluery, de

Jaques

Kapitein in de compagnie van kapitein Ambroise le

Duck. Voorheen luitenant van kapitein Berendrecht

8-7-1589

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Benet (Bennet?)

*?

Andreas

Militair onder kapitein Balfort (=Bartholomew Balfour)

11-2-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Beel Dummelen,

van Sevenheim (Sevenum?)   Atlantis Nijmegen

Benet (Bennet)

*

Jan

Jg uit Schotland. Soldaat onder capt. Geerts

2-9-1590

*-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Lijsbet Doncke, wed. uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bengis

Willem

Engelsman. Soldaetsjongen

29-1-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Benit (Bennit)

Jan (John)

"Een Ingels cergantsjongen".

26-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bennet

*

Joerijs (George?)

Schotsman, soldaat

22-3-1598

Ondertrouw te Gouda met Maddeleene Jaspers,

van Diest. Haar moeder moet toestemming geven

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bennister (Bannister)

Niclaes

Saudaet onder capit. Veer oft Weer

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Benson

Jan

Engelsman. Soldaat onder Taner

21-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bentem

Janne

Ruiter onder de heer Verr

2-9-1599

Huwelijk te Nijmegen met Jennitgen Relle,

wed. van Jan Eckels†† Atlantis Nijmegen

Berbe

Jan

Engelsman. Saudaet onder capita. Robert 

6-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berchem, van

Jehan

Kapitein van een compagnie voetknechten, groot

150 hoofden

30-4-1589

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Berck

Anthoni

Soldaat onder kapitein Honthorst

20-8-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Geesken Verstegen,

wed. van Jacob Kloet. Att.  Zutphen   

Berck, van

Thomas

Soldaat onder Zijne Genade (graaf Philips)

14-4-1594

Huwelijk te Nijmegen met Treijn van Eijchern,

van Kalkar, wed. van Giliam Vos   Atlantis Nijmegen

Bercker

Jan

Engelsman. Soldaat onder Taner

19-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berckwoedt

Tomas

Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner

30-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berclo / Beruc

Hanibal /

Hanebal

Schot. Saudaet onder de compaingnie van

Bollewerck

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berel

Terril

Engelsman. Saudaet onder capitayn Robert Sidtne

26-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berendrecht, van

Willem

Rentmeester-generaal van de grafelijke domeinen

beoosten Schelde en van de heerlijkheden

Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe.
Voorheen kapitein van een compagnie voetvolk.

(neef van de oude rentmeester-generaal).

Voorganger: Tristram Jhane

4-8-1595

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Berensteyn

?

Kapitein

11-11-1597

 

-Vader te Bergen op Zoom, moeder Elysabeth-  

Markiezenhof

Berensteyn

?

Kapitein

5-12-1599

-Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Berensteyn

?

Kapitein

5-4-1600

Vader te Bergen op Zoom, moeder ? Goulthuysen  

Markiezenhof

Berg,

graaf van den

Willem (IV)

-Geb. 1538 ís-Heerenberg.

 

-Stadhouder van Gelderland                                     ŗ

-Kolonel van Inf.Rgt. 579a*                                        ŗ

1556

 

1581-1583

1582-1584

-Huwelijk met Maria van Nassau-Dillenburg

(1539-1599), een zus van Willem van Oranje

 

 

-Overleden te Brussel   Website

Bergh, van den

Herman

Kolonel in Spaanse dienst

1590

Geeft akte van vrijgeleide voor Frederik van Reede

om met zijn familie op het huis Amerongen te gaan

wonen, mits zij zich buiten de vijandelijke steden

houden   Archieven.nl Utrechts Archief

Berghe, van den

Jaques

Functie : Sergeant-majoor in het kwartier van

Hulsterambacht

25-11-1592

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Berghe, van den

Philipe

Kapitein in een compagnie voetknechten van 150

hoofden. Heer van Watervliet

4-6-1593

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Bering

*?

Michiel

Adelborst onder de Compaignie van Capiteijn

Geemij?

7-7-1599

Getuige te Breda

Isis Breda

Bernaerts

Jan

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

16-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berndtzoen

Goesen

Een Soldaet liggende onder Capyteyn Albert

Koennerssen

5-9-1596

Soen Berndt gedoopt te Lochem, dye gevaders

Caspar Vliegens und Carll Wussens (of ?: Wassens),

und Agnete van Amsforth   Lochem NG Dopen

Berne

Jorssen (George?)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Robert Sidtne

op het casteel van Rammekens

10-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berne

Terril

Engelsman. Saudaet onder capit. Robert Sidtne

2-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bernts

Gerit

Geb. Dackstemert(?). Soldaat, hij diende onder

kapitein Marnix

1595

Huwelijk te Heusden met Maijcken Laurens,

geb. Tilburg   BHIC

Bernts

Tonis

Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein

Claes Godersse

1597

Ondertrouw te Heusden met IJken Willems,

geb. Buel. Att. Haarlem   BHIC

Berrit

Cristoffer

Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfildt

17-10-1592

19-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Bertelssen

Dierick

Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capit. Massart

9-4-1587

1-5-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Berts

Michiel

Herkomst : Bouts in Duytslant. Soldaet sonder dienst

3-7-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Berves

Pauli

Van Brussel. Liggende onder Capyteyn Gerhardt

van Ree.

28-9-1596

Syn soen Sebastianus gedoopt te Lochem. Gevaders Hermen van Antwerpen des Rydtmeysters Niclaes Smelsynck syn Dienaer und des vursz hopmans

maget Elyzabeth.   Lochem NG Dopen

Beunerssen?

*?

Andries

Adelborst onder Capiteijn Boutin

17-7-1598

Getuige te Breda

Isis Breda

Bevergerde, van

Berndt

Under Capijteyn Aelbert Coenerssen liggende

2-11-1596

Thope gegeven aan hem und Elssken Smytz, voell Soldaeten waeren getuygen   Lochem NG Trouwen

Bevije

Peter

Des Luitenans van Smelsinck

6-7-1597

Gedoept te lochem dochter Susanne, moeder Maijken

Derckxen. Gevaders , Dye Vader vursz selvest met

syn broederCharles unde des kyndes A...e  

Lochem NG Dopen

Beyert

Hans

Sergeant van Mellehuisen 

25-4-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Judit Vediens

Tresoar

Bier (Beer?)

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Spensser

10-6-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Biersel, van

Lem

Soldaat onder kapitein Lennep

2-11-1593

Huwelijk te Nijmegen met Lisbet Maess

van Gennep   Atlantis Nijmegen

Bievrij, de

Jaques

Functie : Commandeur op het fort Lillo.
Voorheen kapitein

4-9-1597

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Bijffiel

Robert

Saudaet onder capit. Herdt

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Bijlijnger

Peter

Van Darmstadt. Soldaat

23-7-1597

Stilo antiquo, thope gegeven te Lochem aan Peter und

Aelken Kerckhoffs. Getuygen: Sybrandt Kerckhoff

die vader und die broeder, Hermen Kerckhoffs

wegens Der bruytz zyde, vortz Chrystoffell Weller,

die Corporaels Blesius, Andreas Ryckerts, Reven,

und meer anderen goeden Luyden wegens des

Bruydegoms sydt.   Lochem NG Trouwen

Bijnon

?

Thomaes

Saudaet onder capit. Bassevelde

6-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Bijschop

Christman

Soldaat, hij diende onder kapitein Appelman

26-4-1591

Huwelijk te Dussen met Marijcke Adriaens,

geb. Dussen   BHIC

Bilche, van der

Hans Jansse

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg

1594

Huwelijk te Heusden met Lijsken Ariaens,

geb. Boxtel   BHIC

Bilderbeeck, van

Pieper

Soldaat

7-1-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Antje Jans   Tresoar

Bilen

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner

17-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Birot

Jan

Sergeant en kwam van "Siericzee"

14-9-1595

Overleden man van de bruid

(Adriaene Jan Willems dr.)   Isis Breda

Bisschop

?

Thomaes

Saudaet onder capit. Veer oft Weer

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bissolder

Niclaes

Herkomst : Cobelens 13 mijlen boven Cuelen.

Saudaet onder capitayn Oost

11-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn

vrouw Mariken en zijn zoon Mathijs.   Isis Zeeland

Biu / Beu / Be, de

Mailliaert

Saudaet onder capita. Ridder

 

7-8-1587

-Gehuwd met Maeijken Augustijns

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Blaerhoven, van

Coenraedt

Soldaat, woonplaats Woerden

29-4-1585

Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden

Blan, le

Corneel

Herkomst : Tourquyn (Touquin). Soldaat onder

kapt. Viliers

19-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Blanck

Beernt

Soldaat; hij is afkomstig van Bormont

2-1-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Bauck Claes   Tresoar

Blanck zn.

Christoffel Hans

Geb. Adolf (vuijt Duijtslant). Knecht vanden Ritmeester Kinskij

16-10-1593

Ondertrouw te Breda met Elisabeth Laureijs dr.
geb. Mechelen  
Isis Breda

Blanckaertssoon

Steven Hendricksse

Zoon van Hendrick Blanckaert. Sergeant

23-6-1588

Begraven te Heusden

Isis Heusden

Blauwer, de (alias)

?

Joos

Herkomst : Dermonde (Dendermonde?). Saudaet

onder capitain Jaques te Ostende

9-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bleicke (Blake?)

*

Willem (William)

Schots soldaet

31-3-1576

*Huwelijk te Rotterdam met Jahnitgen Wodde,

uit Schotlant   Dig. Stamboom.nl

Bleddi

*

Jhon (John)

Schot . Saudaet onder de compaingnie van

Bollewerck

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bleer (Blair?)

*

Jan

Jm uit Schotland. 1 Ĺ  jaar soldaat onder Capt.

Berchem

19-2-1594

Ondertrouw te Arnemuiden met Mayken Jacobs,

van Ypren, wed. van Jan Pietersz. (9 weken wed.).

Get. Pieter Michielszen, soldaat in deze comp. en

Perijne Beerhants, vrouw van Heyndric van Amersfoort

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bleer / Cleer?, de

Maelliaert

Herkomst : Noortschoten. Saudaet onder de

compaignie van sijn excelenci graeff Maurus

(Maurits?)

5-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Blijenbeeck, van

Jan

Soldaet onder Capiteijn Bruijn

1-4-1595

Overleden man van de bruid (Maeijken Jans dr.,

geb. Zutphen)   Isis Breda

Blis

Davit

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Block

Hindrick

Soldaat

22-3-1590

Zoon Caspar gedoopt te Sneek, moeder

Ilse Jaspars   Tresoar

Blocket

Philips

Soldaat onder zijne Genade wijlen graaf Philips

13-9-1595

Ondertrouw te Nijmegen met Cathalintgen Modo,

zij: betoog op Klundert bij Willemstad

Atlantis Nijmegen

Blomberg

Evert

Geb. Waltrop bij Wesel. Soldaat, hij diende onder

kapitein Plettenberch

1599

Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,

geb. Hemert   BHIC

Bochane

*?

Johannes

Luitenant onder Stuwaert.

5-7-1597

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Boel, van

Lambert

Ruiter onder graaf Hohenloo

7-2-1595

Zijn weduwe Trintgen Tilmans trouwt te Nijmegen

met Carl Everhart.  Zie aldaar   Atlantis Nijmegen

Boelaert

Go(o)ris

Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit.

Meerkercken

 

7-8-1587

17-10-1587

-Gehuwd met Maeijken van Loo.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Idem   Isis Zeeland

Boert

*

Jaques

Van Cerchode uit Schotland. Onder Capt. Madlo

27-11-1585

15-12-1585

*-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Helena de Moor, van St. Andries in Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Boeseman

Joist

Uit de heerlijkheid Ravensburg. Soldaat onder

kapitein Lennep

1-7-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Jennitgen Schoutes

van Valckenborg (Valkenburg)   Atlantis Nijmegen

Boess

Jan

Soldaat onder kapitein Wenckom

8-11-1594

Huwelijk te Nijmegen met Trijn Smeetz,

Kan? bij Maastricht†† Atlantis Nijmegen

Boet

Heyndrick

Herkomst : Minnen(?). Soldaat onder kapt. Ram

27-4-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bois, du

?

Kapitein

31-5-1598

31-3-1599

-Vader te Bergen op Zoom   Markiezenhof

-Idem

Bollnick

Bastian

Uit Frankrijk. Soldaat onder kapitein Bockholt

26-12-1597

Huwelijk te Nijmegen met Trijntgen Stevens,

van ís-Hertogenbosch   Atlantis Nijmegen

Bommel, van

 

Adriaen

Soldaat onder kapt. Jan de Witte

10-8-1596

13-8-1596

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Bonakillon

Cryspin

Uit Goes. Soldaet onder Capiteyn Ghistele

3-7-1588

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Bondť

Jan (Jean?)

Herkomst : Douwaye (Douai). Faiteu oft wever.

Saudaet onder capitayn Haen

24-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bonety

Jeronimus

Kapitein

11-11-1597

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Bongtyne (Buntin)

*

Archibald

Captain

1-2-1597

12-2-1597

*-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Jeannette

Bader. Beiden uit Schotland   Markiezenhof

Bonn(s?), van

Johan

Soldaet onder Capytein Gerhardt van Ree

8-5-1597

Gedoept dochter Fye. Gevaders 2 soldaeten, und Gerrytken Capiteyn Rede maget und Elyzabeth des Rydtmeysters maget.   Lochem NG Dopen

Bonte

Thomas Bernaerts

Geb. Guttingen. Wdr. van Trijnken Breeboons. Veldscheerder

23-12-1596

Ondertrouw te Breda met Magdalena Hans Reijnacker dr., wed. van Geerijt Olten van Wijmpen

(soldaat)   BHIC

Boochen, van

Wessel Dijrcx zn.

Geb. uit 't land van Cleef. Soldaet onder de

Compagnie van Capiteijn Buth

30-10-1598

Ondertrouw te Breda met Aleijda Adriaen Bastiaens

dr., geb. Schoonhoven   Isis Breda

Boockens

Koort

Soldaat

 

Dochter Tryn gedoopt te Sneek, moeder

Anna Kartyes   Tresoar

Boogaert

Jooris

Herkomst : Bruessel. Soldaet sonder dienst

24-4-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Boore

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel

20-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Boorn

 

Jorys

Soldaat

9-2-1589

Dochter Alyt gedoopt te Sneek, moeder

Geeske Dircks   Tresoar

Boorne

Jan

Engelsman. Saudaet onder capit. de Jonge

5-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Boors

Richaerdt

Engelsman. Saudaet onder capt. Berms

15-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Booswal

*

Henrick

Jg uit Schotland. Militair?

25-8-1594

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Maeijke

van der Linden, van Loven, wed. van Albracht Leeck

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bor

Frans

Saudaet onder capit. Carre.
Opmerking : Engelsman. "Onder Seggen onder

capit. Grey".(Carre = Grey?)

14-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Borch

Dierick

Soldaet

1-9-1589

Partner: Ommerintgen Jacobs.

Lidmaten te Arnemuiden Website

Boret zn.

Jacques Bernaert

Geb. Comene (vuijt Vlaenderen). Adelborst onder de

Compagnie Capiteijn Adam?

3-6-1595

Ondertrouw te Breda met

Anthonette Guillebert Furtings, geb. Comeen

(vuijt Vlaenderen)   Isis Breda

Borges

Jan

Soldaat onder de Compaignie van Capiteijn

Niclaes de Leure

2-7-1599

Getuige te Breda

Isis Breda

Borm

*

Jan

Jg uit Schotland. Soldaat onder Hopman Woddel

(Waddel)

18-5-1597

6-6-1597

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Maeyke Simons,

wed. van Thomas Bar

Borm

Peter

Geb. Poperingen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Hedding.

1591

Huwelijk te Heusden met Niesken Jacobs,

geb. Heusden   BHIC

Born

Filip

Engelsman. Soldaet sonder dienst

26-2-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bornan

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne

4-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Borne

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne

14-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Borne, van

Gysbert

Onder Marten Kobbe.

17-8-1589

Syn Soene Johan gedoopt   Lochem NG Dopen

Borneman

Egbert

Soldaat

5-2-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Eelckes  Tresoar

Borrels

Charrel (Charles)

Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne

14-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bosbe

Richart

Engelsman.. Saudaet onder capitain Wymffelt

14-2-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg:  "Den eenen van

den steen gequetst ende den anderen geschuert

soo sij seggen".   Isis Zeeland

Bosch, vande

Dijrck Thomassen

Ca 24 jaar. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leur

4?-12-1599

 Ondertrouw te Breda met IJken Aert Janssen dr.

Isis Breda

Bosch, vanden

Jan

Ruijter onder den Ritmeester Kinskij

26-2-1593

Ondertrouw te Breda met Maeijken Taspaers,

geb. Bamel (bij Brussel)   Isis Breda

Bosch, vanden

Peter Peterss

Corporael onder Capiteijn Bruijn

1-4-1595

Getuige te Breda (bij: Schimmels)   Isis Breda

Bosin

Oswaldt

Van Meijdenborg (Magdeburg). Soldaat onder

kapitein Wenckom

2-2-1595

Huwelijk te Nijmegen met Sibilla Doorns,

van Duisbergh   Atlantis Nijmegen

Bosschaert

Joos

Herkomst : Noortschot (Oirschot?). Saudaet onder

capi. Mereci

5-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Bossche, van den

Hans

Saudaet onder capit. van Gale

05-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Bossche, van den

Joos

Herkomst : Morssele. Wdr. Saudaet onder capitain

Ram

29-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bossen zn.

Joris Joos

Jm, soldaet onder de Compagnie van Capiteijn

Minelt?

Tussen 13-2

en 6-3-1598

Ondertrouw te Breda met Anthonette Berthelmeeus

de Vos dr., jd, geb. Rijssel / Lille   Isis Breda

Bossier

Pieter

Functie : Commies van de ammunitie en vivres van

de gemene zaak, in voorraad te Hulst en

Hulsterambacht

15-4-1592

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Bosten (Boston?)

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Theessen

20-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Boubbier

Herri

Engelsman. Saudaet onder capitayn Tenner

11-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bouchounen

Robert

Wdr. Ruiter onder Ritmeester Edmond, in garnizoen

te Breda

8-1-1593

 

30-1-1593

-Ondertrouw te Bergen op Zoom met Kathlijn Grim,

wed. van Pieter Gerrits. Beiden uit Schotland.

-Attestatie naar Breda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Bouckel

Jaques (Jake?)

Jg. Soldaat onder Hopman Nisbet

14-9-1596

21-10-1596

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Elske Basquetijn,

wed. van Jan Bouckel. Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Boudenssen?

Gileijn Bouwden

Geb. Vlissingen. Soldaet onder Capiteijn Nivelt

12-6-1598

Ondertrouw te Breda met Swaenken Thielmans dr., 

geb. Groeningen (in Vrieslant)   Isis Breda

Boulong

Jean

Soldaat

21-9-1595

Overleden echtgenoot van de bruid.

Zie Dopheij   BHIC

Bourgongnon

Niclaes

Geb. Metz. Soldaat, hij diende onder kapitein Grenu

1593

Huwelijk te Heusden met Mariken Joosten,

geb. Baardwijk   BHIC

Bousser

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capit. Hidtscaeck

(Hitchkock ?)

26-9-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bout, de

Cornelis

Kapitein

13-11-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Bovetus

?

Kapitein

24-7-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Boy, le

Jan

Knecht van capitayn oft soldaten

29-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Bra, de

Jan (Jean ?)

Herkomst : Tournay / Doornik. Saudaet onder

capit. Lauque

 

11-12-1587

-Gehuwd met Magriete-

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Brabants zn.

Willem Lodewijck

Geb. Leuven / Louvain. Soldaat onder de

Compagnie van Capiteijn Leeuwen

20-9-1596

Ondertrouw te Breda met Aeltken Coenraets,
geb.
Reijsel   Isis Breda

Braen, de

Jan (Jean?)

Herkomst: Doornick. / Tournai. Gehuwd.  "Heeft

gedient voor saudaet onder capit. Leeu".

14-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Brakel, van

Henrick

Soldaet onder de Compagnie van Michiel Haegens

14-7-1598

Getuige te Breda (bij Roelofs zn.)   Isis Breda

Brants

Martinus

Soldaat

14-7-1582

Vader te Breda (Aegidius Brants)    BHIC

Brantvelt

Alexander

(Oud-) militair?

13-6-1598

28-6-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Margriete Arbornet.

Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Brauns (Browns)

Jeems (James)

Engelsman. Saudaet onder cornel Alexander

29-7-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bredehoff, van

Cornelis Anthonis Franssen

Kapitein

28-3-1594

Begraven te Breda

Isis Breda

Brederode,

graaf van

 

Hendrik

-Geb. dec. 1531 Brussel. Heer van Vianen.

-Leidt al op 28-jarige leeftijd een (Geuzen-)leger-

korps, onder keizer Karel V, de vader van de

Spaanse koning Filips ll.    bron: Historie Sliedrecht.

-Van Brederode's verzetstrijd tijdens de Opstand

leidt met steun van de watergeuzen tot de vorming

van de Staat der Nederlanden. Willem van Oranje

neemt het roer over van Van Brederode.

bron: de Lage Landen,Jaap ter Haar en de geschiedenis van Holland Verloren.nl

-Organiseert verzet op Walcheren, in Vianen,

's-Hertogenbosch en Utrecht. Amsterdam is

enkele maanden zijn hoofdkwartier                           ŗ

-Van Oranje verruilt Antwerpen voor Dillenburg, nadat het leger in Oosterweel is verslagen,

-Van Brederode besluit ook te vluchten, net als

Van Oranje gaat hij naar Duitsland. Hij vertrekt op ŗ

1557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter 1566/67

 

 

 

27-4-1567

15-2-1568

-Huwelijk met Amalia van Neuenahr, dochter van  

Gumprecht van Neuenahr en Cordula van Holstein- Schauenburg   Website  en  zie ook: Website

 

 

 

Voor vťťl meer, zie; Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Overleden te Recklinghausen (De)

Breduert

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Brenten

Anthoni

Engelsman. Saudaet onder capit. Ver? (Vere?)

24-2-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Breydy (=Brady?)

Huybrecht

Van Demburgh. Soldaat onder Capt. Bler (=David Blair)

29-1-1586

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Tanneke van der Bergenne,

wed. van Hercules van de Arcke, van Gent

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Briele, van den

Jan

Kapitein

27-10-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Brielle, van den

Hans

Herkomst : Antwerpen. Cleermaker van sijne styl,

saudaet onder capit. Berchem

3-6-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Broeck, vanden

Willem Quinten

Geb. Antwerpen. Soldaat onder Capiteijn Hr.

Lambert Charles.

28-8-1595

Ondertrouw te Breda met IJken Willems dr.,

geb. Arnhem (vuijt lant van Gelre)   Isis Breda

Broecke, van den

Franchoijs

Herkomst : Mechelen. Saudaet onder capi. Ram

13-2-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Broecke, van den

Hans

Herkomst : Antwerpen. Saudaets knecht

22-2-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Broecker

Joris

Herkomst : Straesborch. Soldaat onder kapt.

Nieuwenhoesen

16-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Broekhuysen, van

Hendrik

Jhr.  Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in              ŗ

1574

-

Broulant

Jaecq (Jacques)

Herkomst : Paris. Saudar de la compaingni

capitain Sim Vert

23-1-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Broen (Brown?)

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Geets (Gates?)

28-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bronter

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capitain Jan Boch

13-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Broubach

Wilm

Herkomst : Gommerbach 4 mijlen van Cuelen bij

een casteel geheeten Lensborch. Saudaet onder

capi. Simar

12-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Brouwer, de

Derick

Van Borckloe (Borculo). Soldaat onder gouverneur

Gerit de Jonge

1-7-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Cathrin Nagels

van Colen (Keulen / KŲln)   Atlantis Nijmegen

Brucxsus

Eduwaert

Herkomst : Dermonde (Dendermonde?). Schoen-

maker heeft voor soldaet gedient onder capit. Ruijter

10-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Brudts

Mechem

Een Ier.. Saudaet onder capitayn seer (sir) Williyam

Stentle

30/31-7-1586

12-8-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden?   Isis Zeeland

Bruijn

Jan

Van Wesel. Soldaat onder kapitein Lucas Helding

13-8-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Eicke Goetes Morriaens, van ís-Hertogenbosch   Atlantis Nijmegen

Bruijne, de

Pieter

Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Eij

26-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bruijnen

Arnout

Ruijter

16-7-1599

Getuige te Breda (bij Panhuijs, zie aldaar)  Isis Breda

Brun oft Bron (Brown?)

Andree

Engelsman. Saudaet onder Capi. Ridt

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Brunswijck, van

Peter

Soldaat, hij diende onder kapitein Peeckel

1593

Huwelijk te Heusden met Anna Jans,                      ?  

geb. Songen (Silezie)    Isis Heusden

Brunzeit

Joris

Ruiter onder kapitein Edmont

20-5-1595

Huwelijk te Nijmegen met Giertgen Ariessen

van Thienhoven (Tienhoven)   Atlantis Nijmegen

Bruss (Bruce?)

Robrecht

Uit Schotland, militair onder kapitein Balfurth

(Bartholomew Balfour)

17-9-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Grietgen Goessens

van Arnhem   Atlantis Nijmegen

Bruyn (Brown?)

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bruyne, de

Jan

Herkomst : Vulgem(?). Soldaat onder kapt. Pillioen

22-1-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bruynne, de

Joos

Herkomst : Cokelaere (Koekelare). Wdr. Beenhouwer,

saudaet onder capit. Haen

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Bucke

Jan Jansse

Afkomstig van Diksmuide. Soldaat. Hij diende onder

kapitein Berendregt.

1594

Huwelijk te Heusden met Janneke Pans,

uit MenÖ.   BHIC

Buijgvaert

Pieter

Herkomst : Audenaerde. Saudaet onder capit.

colonel Merchi

18-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Buijs

Pieter

Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Haen

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Buijsen

Cornelis

Leeftijd ca 35,  geb. Menochberch(?). Woonplaats

Breda (tot Jason Henricx Jason). Ruiter onder den

Prince van Penoij

24-9-1594

Ondertrouw te Breda met  Margriete Michielssen,

geb. Zutphen (in Gelderland)   Isis Breda

Bunenborch, van

Hans

Saudaet onder capitayn van den Eynde

30-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Buss, van den

Johan

Liggende under Capyteyn Gerhardt van Ree

22-2-1597

Dochter Maria gedoopt te Lochem. Gevaders, drye Soldaeten und Lysbeth ende Gerrytken des hopmans vursz beyde deensthmaechden

Lochem NG Dopen

Buss, vanden

Peter

-Corporael

-Onder Capiteyn Wabyn. Die vader hiet Peter vanden Buss by Willem Wyrsschen.

12-9-1587

19-5-1591

-Syn kyndt gedoopt te Lochem

-Een  Soldaeten kyndt Henrick gedoopt

Lochem NG Dopen

Buveynny, de

* ?

Jaspar

Van Lillo. Lieutenant

7-4-1596

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Buvry

?

Kapitein

14-6-1597

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Byll(s?)

Jacob

Soldaet onder Capiteyn Aelbert Coennerssen.

 

27-12-1596

Gedoept soene, gevader dye Sarjant met anderen Soldaeten   Lochem NG Dopen

 

 


Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garnizoenen / garrisons
Na / after 1715
Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Regiments before 1715
Garnizoenen / garrisons
voor / before 1715
 

 

 

 

 


Map of garrison towns in the Netherlands

Map of the Netherlands

Map of Belgium