Tekstvak: NO FAMILY 
NAME

1568-1648: 80 years

of war against Spain

 

1568-1648: 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

 

 

 

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                      243

Caelman

Rijtsaerts (Richard)

Uit Schotland. Soldaat

20-12-1597

7-1-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Margen Jans, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Cal

Jan

Saudaet onder capit. Wilm

16-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Calckar, van

Jan

Vuijt het lant van Cleve. Öoock omtrent de ?? jaeren

lans soldaet wesende sijnde onder de voorseide

Compagnie (cie Lancvelt)

11-2-1596

Getuige te Breda (bij:  Raetkens zn., zie aldaar)

Isis Breda

Calcker, van

Jan

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes

de Leur

27-11-1598

Getuige te Breda (bij: Dijrch soon., zie aldaar)

Isis Breda

Calff

?

Kapitein

13-7-1599

Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda

Callep

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Clerck

15-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Callinck

Franchoys (Francis?)

Van Dembar in Schotland. Soldaat onder Mijnheer den Commandeur (van Bergen op Zoom)

7-1-1587

25-1-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Tanneken Crafford, wed. van Lantsheer Robertss,

van Olasto in Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Caluaert, de

Joos

Plaats van herkomst : Beveren. Soldaat onder kapt.

Ram

4-12-1591

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

-Kwam met zijn vrouw Livijne

Cammel

Jan

Jg uit Schotland. Onder Hopman Wedde (Waddel)

28-12-1596

Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Lijsbet Pathon,  jd van Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Campens

Pieter

Herkomst : Winggene. Saudaet onder capitain

Henderick de Pottere

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Cantser

Anthonij

Geb. Antwerpen. Soldaat, hij diende onder Brederode

1596

Ondertrouw te Heusden met Maricken Gerits,

geb. Heusden   Isis Heusden

Cappe zn.,

van de

Aernout Aernout Janssen

Geb. in 't Sticht van Bremen. Soldaet onder de Compaignie van Monsr. de Liere

28-5-1599

Ondertrouw te Breda met

Catharina Jan van Dijck dr.   Isis Breda

Capproij   =?

Robbert

Sergeant van de Compagnie de Monsr. de

Gouverneur (van Breda)

1-2-1596

Getuige te Breda (bij: D'Alart du Toijst)

Isis Breda

Cappron   = ?

Robbrecht

Sergeant van de compaignye van joncker Charles

de Harauguiere (gouverneur van Breda)

7-4-1598

Partij in een transport te Alphen

Isis Breda

Carbij

Joris

Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder

kapitein Missij.

1594

Huwelijk te Heusden met Abel Fockels,

afkomstig van Groningen   BHIC

Carcadij

Jacques

Geb. Schotland. Ruiter

2-1-1598

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Quirijn

Verhagen dr.   BHIC

Carnewicht

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Forme

24-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Caron

Philips

Sergeant, hij diende onder kapitein Berendrecht

1594

Huwelijk te Heusden met Madalena Trijsmans,

geb. Antwerpen   BHIC

Carp

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Clerck

12-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Carpendo(o)r

Thomaes

Saudaet onder capit. Veer oft Weer

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Carre (Carey?)

?

Richardt

Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten

die op 1-8-1586 binnenkwamen. Saudaet onder

Tenner

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cassel

Raphael

Geb. Engeland. Soldaat onder Capiteijn Apptil

19-5-1593

Ondertrouw te Breda met Lijnken Peter Lenaerts dr. 

Isis Breda

Cassel

Ritsard

Van Edenburgh in Schotland. Militair?

9-10-1585

Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Maeijke Vergracht, van Lauwe bij Meenen,

wed. van David Wordele

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Cassen

Jan

Militair?

2-4-1587

Ondertrouw te Arnhem met

Jenneke Bruys (Bruce). Beiden Schotten

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Casteele,

van den

Noť

Saudaet onder capit. Hertyn

2-12-1587

8-12-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Castele, van

Raphael

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes

de Leur

27-11-1598

Getuige te Breda (bij:  Raetkens zn., zie aldaar)

Isis Breda

Cats, van

Abel

Commissie van het kapiteinschap

21-10-1583

Verleend octrooi   Isis Zeeland

Cattere, de

Guilliame

Herkomst : Armentiers. Soldaet onder den grave

van Swolms

3-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Catulle, de la

Lowijs (Louis?)

Sr.(Seigneur?). Heer van Reijhoven, kapitein

29-1-1598

Ondertrouw te Nijmegen met juffrouw Francoise

van Steelant, wonende te Delft. Betoog op Delft op

11-2-1598.   Atlantis Nijmegen

Caveel

Jan

Herkomst : Nieukercke bij Yperen en Volder.

Saudaet onder onder capit. Haen

11-6-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cegoen

Lucas

Herkomst : Antwerpen. Knopmaker, Saudaet

geweest onder capitayn Beril.

10-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn

vrouw Tanneken.   Isis Zeeland

Cemer

Hans

Herkomst : Winterberge. Soldaat onder kapt. Ram

2-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cendere /      Cendre, de    =?

Piere

Geb. Parre bij Doornick / Tournai, gehuwd. Soldaat

onder kapt. de Pours

28-4-1588

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cent, de        =?

Pieter

Herkomst : Dornicque (Doornik / Tournai). Gehuwd.

Soldaat onder kapt. de Poers

4-4-1588

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cercienne

Harman Jacops Zn.

Geb. Hamborch. Soldaat onder de Compagnie van Hr. Lambrecht Charles

6-9-1595

Ondertrouw te Breda met Aelken Anthonis van Noir dr., geb. Horst (bij Venlo)   Isis Breda

Chae zone

* (=Jason?)

Thomas Thomas

Geb. Schotland. Soldaat

16-1-1598

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Jacops Tacs

dochter   BHIC

Chaerre

Richaerdt

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Charles

Lieus (Lewis?)

Engelsman. Saudaet onder capit. Boduwel

23-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Chrijstijs

*

Jakes

Schotsman, soldaat

29-3-1598

15-4-1598

-Ondertrouw                                                   

-Huwelijk te Gouda met Lijsbet Jans,

van Maaseijk

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Christal

Jacques

Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in                       ŗ

1583

-

Claeijssen

Claeijs

Herkomst : Brugge.Saudaet onder capit. Bollewerck

van Amsterdam
Opmerking : "Claeijssen Claeijssen de Bijle".

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Claeissen

Hans

Herkomst : Thurnhoudt. Saudaet onder capitai.

Ram. Een cuijper oft Hoepmaker van sijn ambacht.

Gehuwd

7-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Claerbeeck

Jan

Van Rade voor de Walde. Soldaat onder Gerit

de Jonge

5-8-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Jannitgen van Hoen

Hendricksdochter   Atlantis Nijmegen

Claes

Heyndrick

Soldaat

26-7-1588

Kind Anna gedoopt te Sneek, moeder Griet Jans 

Tresoar

Claes

Willem

Soldaat

12-3-1587

Kind Claess gedoopt te Sneek, moeder Griet Joans 

Tresoar

Claeses

Joan

Soldaat

8-10-1587

Kind Eelck gedoopt te Sneek, moeder

Egbert Egberts   Tresoar

Claeses

Pieter

Soldaat

11-12-1586

Kind Claess gedoopt te Sneek, moeder

Gieske Pieters   Tresoar

Claessen

Claes

Soldaet onder Capiteijn Rossing

3-12-1599

Overleden man van de bruid (Emmeken Jan Adriaenssen dr.)   Isis Breda

Claessen

Cornelis

Vice-admiraal

14-8-1582

Commissie voor Cornelis Claessen en Marten Drooge tot verkiezing en equipage van 2 schepen

in Zeeland ter assistentie van Don Anthonio

Isis Zeeland

Claessen

Gerrit

Geb. Meurs. Soldaat, hij diende onder kapitein

Eijdenborch

1594

Huwelijk te Heusden met Aricken Gijsbertsse,

geb. Drijll(?)  BHIC

Cleeff, van

Hans

Herkomst : Gogh int lant van Cleeff. Saudaet onder

capitayn Franchoys van Oosten

7-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cleer / Bleer?, de

Maelliaert

Herkomst : Noortschoten. Saudaet onder de

compaignie van sijn excelenci graeff Maurus

(Maurits?)

5-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cleghoren

*

Geems (James)

Schot  Onder cap. Nysbet.

31-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cleijn

Albrecht

Tamboer, hij diende onder soldaat Treslong.

1599

Ondertrouw te Heusden met Maricken Roeloffs,

geb. Hekisse(?)   BHIC

Clement

Jan

Saudaet onder capit melord Aedtle

21-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Clerck

Jan

Onder colonel Dere

24-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Clerck

?

Williyam

Saudaet onder capitain Herington op het foort van

Rammekens

27/28-7-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Clerck, de

Jaques

Saudaet onder capita. Ridder

 

7-8-1587

-Gehuwd met Maeijken Roets

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Clerck, de

Peeter

Herkomst : Eyegeem(?). Saudaet onder capit.

Gruyter

15-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Clerck, de

Pieter

Saudaet onder capit. Groenevelde

 

7-8-1587

-Gehuwd met Janneken Joris

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Clercq, de

Thobias

Functie : Wachtmeester of sergeant-majoor ten

plattelande in het kwartier van Terneuzen en Axel

10-8-1592

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Cleremon, de

(Clairemont ?)

Rommac

Saudaet onder capit. Mathijs Simar oft capit. Math

Loque

11-02-1587

28-02-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Cleyne

Jakes

Herkomst : Mirode(?). Soldaat onder kapt. Hove

1-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Clichthove,

van de

Pieter

Herkomst : Yperen. Saudaet onder cap. Cadts

 

30-12-1587

-Gehuwd met Maijken-

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Clochi, de

Gabriel

Herkomst : Luijck (Liege). Saudaet onder capit. Piron

 

4-5-1587

-Gehuwd

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Co

Rogier

Saudaet onder capit. Bassevelde

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Cobbens zone

*

Jan Thomas

Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat

14-3-1598

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Pieter Fenessen,

*geb. Dondij (=Dundee) (Schotland)   BHIC

Cock

Jorie

Soldaat, hij diende onder kapitein Keerweer

1597

Ondertrouw te Breda met Hilleken Jans,

geb. Oisterwijk   BHIC

Cock, de

Anthone

Herkomst : Surgi(?). Saudaet onder onder capit.

Dominick

 

4-10-1587

7-10-1587

-Gehuwd met Catelijne Daniels.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Coelenbier

Jesper

Herkomst : Corterijcke. Saudaet onder Meerkercke

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Coenraets

Lambrecht

Soldaet onder Capiteijn But

19-11-1599

Getuige te Breda (bij Hans Joris zn. van Werdt.

Zie aldaar)   Isis Breda

Coeper (Cooper)

Tomas

Engelsman. Soldaat onder kapt. Pruder

16-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Coers

Wouter

Geb. Brecknol (in Engeland). Soldaet onder de

Compagnie van Capiteijn Storm

1-3-1597

Ondertrouw te Breda met Judich Aert Harmans dr.,

geb. Deventer   Isis Breda

Coeverlenss, van

Joerryen

Een Soldaet under Jasper van Poelgeest.

22-6-1585

Und Jenneken van Wichen, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Coidswyck

Anthonis

Kapitein

22-11-1599

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Comber

Casper

Herkomst : Vladingen in Vranckerlant. Soldaet

sonder dienst

06-04-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Comber   =?

Richaerdt

Engelsman. Saudaet onder colonel Dicbe

23-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Coment

Jesper

Herkomst : Bruessele. Saudaet onder colonel Merci

17-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Comgen

*

Johan

Schotsman. Militair?

15-1-1575

Ondertrouw te Gouda met Anna van Dunvorde(?)

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Commet

Pieter

Herkomst : Borbor(?). Saudaet onder capit.

Haverkercken

19-4-1587

27-5-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Comper   =?

Richardt

Engelsman. Saudaet onder Chaerdts colonel

Duckbij

20-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Conijnck

(Cunning o.d.?

*

Jan

Schotsman, soldaat

9-5-1598

Ondertrouw te Gouda met Katelijne Jans,

van Beveren in Henegouwen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Coninc, de

Pieter

Herkomst : Corterijck.  Saudaet onder cap. Haen

28-12-1587

22-1-1588

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Coninck, de

Anthonis

Herkomst : Oosterseele. Saudaet onder capit.

Manshaert

20-04-1587

22-04-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Coninck, de

?

Omaer

Herkomst : Wynnocsbergen (bij Duinkerken).

Saudaet onder capit. Ridder

 

7-8-1587

-Gehuwd met Mertijnken Staessen.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Coninghs

Pieter

Van Tongeren. Ruiter onder graaf van Hohenloo

7-1-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Catalijn Diricks

van Antwerpen  Atlantis Nijmegen

Coock (Cooke)

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Celthen

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Coorts

Tonyss

Soldaat uit Lippenhuizen

21-2-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Foock Claeses   

Tresoar

Coperheel

Hans

Herkomst : Trijsen(?). Soldaet sonder dienst

21-07-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Corbach, van

Andres

Soldaat

12-5-1588

Kind Stin gedoopt te Sneek, moeder Anna Berndts 

Tresoar

Corbel

Tomaes

Engelsman. Saudaet oft tromslager van Herinton

den capit. opt foort van Rammekens

27-12-1587

5-1-1588

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Corbet

*?

Willem

Jg van Santwijck (Sandwich Islands?). Onder

Willighby

26-8-1587

23-12-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Olijntke Claes,

dochter van Claes Jans, van Franecker

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Corming

Willem

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner (Turner?)

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cornelis

Abraham

Herkomst : Lonnen(?). Soldaat onder La Corde

15-12-1592

27-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Cornelis

Lieven

Vaandrig onder Van Cordzwitz

23-3-1599

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Cornelis

Wouter

Herkomst : Hekele(?). Soldaat onder kapt. Hove

8-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Cornelisken

Cleyn

Ruiter

7-12-1595

Begraven te Breda   Isis Breda

Cornelisse

Augustijn

Ruiter, hij diende onder kapitein Lespin

1593

Huwelijk te Heusden met Peterken Jans,

geb. Venlo   BHIC

Cornelisse

Gerit

Geb. Linden. Soldaat, hij diende onder kapitein

Dierck de Jonge

1597

Ondertrouw te Heusden met Susanna Jans Mabusons, geb. Belle     BHIC

Cornelisse

Jacob

Geb. Oosterhout. Soldaat, hij diende onder kapitein

Plettenberch

1597

Ondertrouw te Heusden met Maddaleen Wouters,

geb. Woudrichem   BHIC

Cornelisse

Jan

Geb. Rotterdam. Soldaat, hij diende onder Fama.

1591

Huwelijk te Heusden met Anneke Jans,

geb. Sprang   Isis Heusden

Cornelisse

Jan

Geb. Hulst. Soldaat, hij diende onder kapitein

Berendrecht

1594

Huwelijk te Heusden met Stijntgen Ewouts,

geb. Capelle   BHIC

Cornelisse

Jan

Geb. ís Hertogenbosch. Soldaat, hij diende onder

kapitein Marnix

1596

Ondertrouw te Heusden met Seleken Jans,

geb. Henberch   BHIC

Cornelisse

Peter

Geb. Bergen op Zoom. Soldaat, hij diende onder

kapitein Gernu

1593

Huwelijk te Heusden met Anneken Teunis,

geb. Iersel   BHIC

Cornelisse

Tuenis

Geb. de Hoeve. Soldaat, hij diende onder kapitein

Pruijt

1593

Huwelijk te Heusden met Lijsbet Harmans,

geb. Hoorn   BHIC

Cornelissen

Jan

Uit Sluijs. Soldaet onder de Admirael

2-7-1589

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Cornelissen

Jan

Soldaat onder Capiteijn Brienen

10-9-1594

Getuige te Breda    Isis Breda

Cornelissen

Pieter

Herkomst : Antwerpen. Aerbeijder, dient op een

schip van oorloge onder capit. Joos de Moor

 

 

1-12-1587

-Gehuwd met Paschijne van Damme of Bollemakers

alias Paschijne Pieters.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Cornelissen

Thomas

Fourier in een Engels garnizoen te Vlissingen

28-2-1597

Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland

Cornelisz

Coen

Geb. Gorinchem. Delicten: landloperij; overtreden

wet; dienst nemen bij de vijand

14-06-1533

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding; tentoon-

stelling van geŽxecuteerde   Archieven.nl

Cornelys

Jan

Soldaat van Dordrecht

28-12-1586

Dochter Anna gedoopt te Sneek, moeder Jel Lyckles

Tresoar

Cornes, de

Baudewijn

Korporaal, hij diende onder kapitein Berendrecht

1594

Huwelijk te Heusden met Maijcken Gerits,

Geb. Wezep (=Weesp)   BHIC

Corror

*

Willem Peeters Zone

-Geb. Domfris (Schotland) (=Dumfries). Soldaat

 

-Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Vroutin?

20/21-3-1598

-Ondertrouw te Breda met Anneken Stoffel

Steenhouwers dr.   BHIC

-Isis Breda

Corsse

Jacob

Afkomstig van Amsterdam. Soldaat onder de heer

van Loockeren.

1599

Ondertrouw te Heusden met Maricken Jans,

geb. Drunen   Isis Heusden

Cosijn

Michiel

Ruiter onder de Capiteijn Curd?

23-7-1594

Overleden man van de bruid (Margrietken Jans

van Blijenbeecx dr.)   Isis Breda

Couwenburch,

van

Claes

Sergeant

29-9-1599

Ondertrouw te Leeuwarden met Cornelia Claeses

Tresoar

Couwenburch,

jhr. van

Gijsbert

Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*  in                 ŗ

 

1578

-

Couwert (Coward??)

*?

David

Soldaat onder Capt. Morrai (Murray)

2-11-1588

2-11-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Sijntken Claes,

van Rousselaer. Met attestatie van Delft.

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Craenhalse

Fredrick

Soldaat

2-2-1584

Zijn kind gedoopt te Sneek   Tresoar

Craffert (Crawford)

*

Quintijn

Uit Schotland. Militair ?

< april 1576

Ondertrouw te Gouda met Maricken Borchers,

van Amsterdam

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Cramer

etc.

Zie ook:  Kramer, Kremer, Cremer

 

 

Crappeti

Dominicus

Kapitein

23-1-1590

Getuige te Breda   Isis Breda

Craspot

Geert

Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove

29-5-1592

29-5-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Crasseler

Thomaes

Saudaet onder capi. Chilten

22-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Craudenssen

Abraham

Engelsman. Saudaet onder capit. Berten (=Burton)

20-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Craywinckel ,

van

Jean

Pijlboogschutter in de lijfgarde van keizer Karell V (Charles Quint).

 

1552

-Partner: Margaritha Walschaert

-Sneuvelde in de belegering van Metz in 1552

Met dank aan Pieter Cramwinckel

Cremer, de

Peter

Geb. Kampen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Mivell

1593

Huwelijk te Heusden met Grietge Jans,

geb. Arwijnen (=Herwijnen)   BHIC

Cret, du

Sebastiaan

Kapitein met rang van Kolonel van Inf.Rgt. 573a*

(Compagnie Garde te Voet)                                     ŗ

 

1580-1588

-

Crijnen

Jan

Geb. Oosterhout. Soldaat  onder kapitein

Plettenburch. Woonplaats Heusden

1591

Huwelijk te Heusden met Lijske Joosten,

geb. Babylonienbroek   BHIC

Crim

*

Alasser (Alister?)

Schot. Saudaet onder capit. Tais?

7-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Crimpen

Hans

Herkomst : Messum. Soldaat onder kapt. Hove

1-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Crispyn

Cornelis

Adelborst

28-12-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Hylck Innes

Tresoar

Christiaen

*

Henric

Van Stirling. Soldaat onder Capt. Cant

25-12-1585

12-3-1586

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Thonijntke Thomisor, van Brussel

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Croesman

Lambert

Afkomstig van Remund. Soldaat onder kapitein

Marnix.

1598

Ondertrouw te Heusden met Maijcken

Henrixs, geb. Siegen (Nassau)   BHIC

Croft

?

Sergeant

13-1-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Crop

*

Thomas

Geb. Schotland. Soldaat

10-4-1594

*Ondertrouw te Breda met Margriete Willem

Grin dochtergeb. Schotland   BHIC

Croricken?, van

(Gorinchem, van?)

Claes Janssen

Adelborst onder de Heere van Lokeren

9-10-1598

Getuige te Breda   Isis Breda

Cru, de

Pier(re)

Herkomst : Doornick / Tournai. Wdr. Saudaet onder capit. Bollewerck

11-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Crucx zone

*

Pieter David

Geb. Sterling ( Schotland). Soldaat

<1598

17-4-1598

-Partner: Michieltken Jongervelt

-Ondertrouw te Breda met Gielisken Robbert Woet

dr.   BHIC

Cruyff, de

Jacob

Geb. Langbroek. Delicten: diefstal; afpersing (te

Odijk); dienst nemen bij de vijand

27-8-1589

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding

Archieven.nl

Cruijssen, van

Anthuenis

Herkomst : Heessele bij Corterijcke. Schoenmaker, saudaet onder capit. Uuttendrecht

12-11-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Kwam met Lijsbet Jans en dochter Maeijken

van Antwerpen.   Isis Zeeland

Cruijssen,

van den

Dierick

Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capita. Cluijt

26-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Cuijper, de

Jacques

Soldaat onder Ghijselaer

20-9-1596

Overleden man van de bruid (Lijntken Gerijt

Janssen dr.)  Isis Breda

Cuppers

Hansken

Ruiter onder luitenant-kolonel IJselsteijn

20-6-1588

Begraven te Heusden   Isis Heusden

Cuvellier /

Cuvielli

Sacharyas /

Sacharias

Saudaet .Saudaet onder capit. Ram

9-2-1587

27-04-1587

27-04-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Cuvelner

Cornou

Herkomst : Doway(?). Soldaat onder kapt.  la Corde

13-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Cuypers

Jan

Herkomst : Deventer. Saudaet ende musquetier

onder capit. Beernaert?

19-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Daelquin

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capit. Denis (of Devis)

20-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Dale, van

Joos

Saudaet onder capit. Meerkercke

7/13-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Dale, van

Mechiel

Herkomst  : Antwerpen. Gehuwd. Saudaet onder

capit. Potheijn

8-12-1587

10-12-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Dalen, van

Henrich

Ruiter onder de Gouverneur (Gerrit de Jonge)

8-12-1594

Ondertrouw te Nijmegen met Maijcken van der Eijck,

wed. van Gabriel Beuijs. Zie aldaar  Atlantis Nijmegen

Damme, vanden

Merten

Uit Sluijs. Soldaet onder de Admirael

2-7-1589

Lidmaat te Arnemuiden  

Website

Daniels

Benoovente?

Soldaat onder de Compaignie van Niclaes de Leur

15-10-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Daniels

Bernaert

Corporael onder Capiteijn Seignor Niclaes de Leur

22-10-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Daniels

*

Hans

Geb. Schotland. Ruiter

26-8-1593

Ondertrouw te Breda met Grietken Harman Jans

dochter   BHIC

Daniels

Robbert

Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein

Dermar.

1595

Huwelijk te Heusden met Maricken Focken,

geb. Groningen   BHIC

Darbecier   =?

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Daun;

graaf van Valckenstein

Johan Filips

Ritmeester van Cav.Vaan 585a*† van††††††††††††††††††††† ŗ

1589-1591

-

Davi

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capi. Robert Sidtne

4/5-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Davids

*?

Thomas

Soldaat onder capt. Jaddel

8-12-1587

27-12-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Tanneke Wijnand, jd van Mechelen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Davidts

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel

23-7-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Davidts

*

Robbert

-Geb. Coopart (Schotland). Soldaat.

 

-Soldaat onder Capiteijn Paschaart?

4-3-1595

-Ondertrouw te Breda met Adriane Michiels dochter

BHIC

-Isis Breda

Davit

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne

3-9-1586

8-9-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Davits

*

Arent

Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Joriaen Roodt

27-10-1585

7-11-1585

-Ondertrouw

-Huwelijk te Enkhuizen met Tanneken Cornelis,

van Bergen op Zoom

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Davits

Edwaert (Edward)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Ardle

1-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Davits

Henrick

Ruiter onder de heer Verr

1-4-1599

Huwelijk te Nijmegen met Cateline Herberen,

wed. van sergeant Samers†† Atlantis Nijmegen

Davits

Hieu (Hugh?)

Engelsman. Saudaet onder capita. Thomaes

19-12-1586

26-12-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

-Overleden   Isis Zeeland

Davits

Lowijs (Lewis /

Louis?)

Engelsman. Soldaet onder capitayn Sidtne

29-1-1586

 

1-2-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Dese quam in

den buijc gequetst door vechterije oft twist". 

-Overleden   Isis Zeeland

Davits

Robert

Engelsman. Soldaet sonder dienst

28-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Day, de

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Braun

30-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Daybesier   =?

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Deedt

Franchis (Francis)

Engelsman. Saudaet onder cap. Henry Wijdt (White)

4-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Deelridts

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capitayn Tenner

21-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Deen

Willem (William)

Engelsman. Aedelborst onder capit. Johan

7-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Delfft, van

Arriaen Gerritzen

Soldaat onder kapitein Hemert

31-11-1593

Huwelijk te Nijmegen met Cathrin de Francks

van Langenberg   Atlantis Nijmegen

Delft, van

Jan Wouterss

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn

Peeter Cheeuwen

17-8-1599

Getuige te Breda (bij: Henricxen)   Isis Breda

Delly

Cornelius

Liggende onder Aelbert Coennerssen

.

5-9-1597

Gedoept te Lochem beijde Soenen Gijsberth und Cornelius   Lochem NG Dopen

Delmenhorst, van

Hans

Soldaat

23-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met

Saes Jochums, uit Dokkum   Tresoar

Den, de

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capita. Parnis

8-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Denixs, le

Jan

Soldaet onder Capteyn Ghystellis

3-7-1588

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Denyss

Kerstken

Onder hopman Meyborch...

14-9-1591

und Lysbeth Michielsdochter, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Derckzoens

Gerrardt

Een Soldaet onder Capyteyn Appel

20-8-1592

Kyndt Derck gedoopt te Lochem   Lochem NG Dopen

Derinton

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Broeken

26-10-1587/

4-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Desar

Jan Henricx

Geb. Ludick (Luik/Liege). Soldaat onder Capiteijn

Peeter van Dorp; de man was sieck te bedde liggende.

24-10-1594

Ondertrouw te Breda met Barbara Wellens

van IJselsteijn dr   Isis Breda

Desick

Frantz

Engelsman, onder kapitein Opiortz in Dordrecht

27-8-1598

1e afkondiging te Nijmegen voor huwelijk met

Marija Sandts, wed. van Claes Ebelin

Atlantis Nijmegen

Dessel, van

Cornelis

Soldaet

3-7-1588

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Deventer, van

Jan

Ruijter onder Capiteijn Louijs

7-9-1596

Getuige te Breda ((bij: van Welde)   Isis Breda

Dicxon

Edwaert

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Dielis

Jan

Herkomst : Borchwarm(?). Soldaat onder Ram

10-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Dielis

Peeter

Onder Ram

10-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Dielsten?, van

Jan Janss

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Marquet

18-12-1596

Overleden man van de bruid (Maeijken Franss

Sanders dr.)   Isis Breda

Dierbaer

Heyndrick

Herkomst : het sticht van Mijnen(?). Soldaet sonder

dienst

10-04-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Diericssen

Gielis

Herkomst: Gent. Saudaet onder capit. Ram

7-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Diericx?

Aelbrecht

Soldaet onder Capiteijn Monsr. du Leur

6-6-1598

Overleden man van de bruid (Lijsbeth Jans

Hoornincx)   Isis Breda

Dietmer?, van

Jan Janssen

Soldaat onder Capiteijn van Eijnde

2-4-1596

Huwelijk te Breda met Anneken Janssen dr.  

Isis Breda

Dijrckssen

Dijrck

Corporael onder de Compagnie van Capiteijn Brakel

29-4-1598

Getuige te Breda   Isis Breda

Dijrckssen

Engelbert

Van Amstelredam. Soldaet onder de Compagnie

van Capiteijn Minelt?

1598

Getuige bij de OT van Joris Joos Bossen zn. (zie

aldaar) te Breda   Isis Breda

Dijrckssen

?

Steven

Leeftijd ca 24. Geb. Kassel? Ruijter onder de Compaignie van Monsr. de Risoir

16?-12-1599

Ondertrouw te Breda met Maeijken Claes Henricx

dr., geb. Oisterwijck       Isis Breda

Dircxsz

Willem

Geb. / uit Amsterdam. Soldaat i.d. (cie) van Capt

Ruychaver

3-9-1575

Ot / huw.? te Leiden met Evertgen Cornelisdr,

geb. / uit Leyden   Dig. Stamboom.nl

Dijrcx zn.

Dijrck Simon?

Leeftijd ca 21. Geb. vuijt lant van Alckmaer. Soldaet  onder de Compaignie van Monsr. de Lier (Leur?)

17-8-1599

Ondertrouw te Breda met Jenneken Lodeweijck Janss dr,  geb. Heusel(?)  Isis Breda

Dijrcxen

Jan

Geb. Swol (Zwolle). Soldaet onder de Compagnie

van Niclaes de Aerne

20-3-1598

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Claess dr.,
woonplaats Breda (opt Casteel)  
Isis Breda

Dijstel, van

Willem

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenburch

1593

Huwelijk te Heusden met Margriet Matthijs,

geb. Batenburg   BHIC

Dinteloo, van

Herman

Soldaat, woonplaats Woerden

29-4-1585

Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden

Dijrch soon

 

Cristiaen

Geb. Nut? (bij Valckenborch). Soldaet onder de

Compagnie van Capiteijn Lancvelt?

2-11-1596

Ondertrouw te Breda met Geertruijt Aerts dr.,

jd, geb. Elden bij Aernhem†† Isis Breda

Dircks

Cornelys

Soldaat

5-5-1585

Zoon Baete gedoopt te Sneek, moeder Yd Baetes 

Tresoar

Dirckx

Peter

Corporael onder de Compagnie van Capiteijn Dammaij

23-7-1594

Getuige te Breda

Isis Breda

Dircxz

Cornelis

Soldaat leggende onder capiteyn Achthoven

16-4-1588

Getuige te Leiden (bij: Jacob Huygen, zie aldaar)

Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot

Dircxz.

Engelbert

Van Groningen, Soldaat

1593

Boedelinventaris Leeuwarden

Inventarisatieboeken, nr. 456

Distels, van

Willem

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg

1594

Huwelijk te Heusden met Grietgen van Batenborch

BHIC

Diyuw

Elande

Adelborst

26-11-1591

Kind Francoys gedoopt te Sneek, moeder

Margareta Francken   Tresoar

Do

Robert

Engelsman. "Nieu saudaten". Saudaet onder capit.

Hitsca (Hitchcock?)

13-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Dock

*

Jacob

Uit Schotland. Miltair?

22-1-1576

Ondertrouw te Gouda met Lieduwe Dirricks,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Doeckeson (Doekes?)

Onqui

Herkomst : Belcum bij Franiker. Gehuwd.  Saudaet

onder capit. Sakabets

26-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Doens, van

Joris

Soldaat onder Kapitein Calff

18-5-1599

Begraven te Breda   Isis Breda

Dol?

Lambrechts

Ruijter onder de Compaignie van mijn heer de

Gouverneur (van Breda)

16-7-1599

Zijn huijsvrouw Elisabeth- is getuige te Breda

(bij Peeter Panhuijs)   Isis Breda

Domborch

Anthuenis

Herkomst : Nieupoorte. Saudaet opt voorseijde(?)

schip onder capit. Jan Simonssen

26-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Dommelton

Edwart

Engelsman. Soldaat onder kapt. Winckfildt

7-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Donckel

      

Donckels zn.

Ghijsbrecht / Ghijsbrechts Zn.

 

 

-Geb. Goch. Soldaet

 

-Adelborst onder de Compaignie van Peter

Cheeuwen

4-5-1598

 

26-1-1601

-Ondertrouw te Breda met Geertruijt  Adriaens dr.,

geb. Sutphen   Isis Breda

-Ondertrouw met Maria Cornelis vanden Bremberch

dr.   Isis Breda

Doncken sone

*

Sander Jans (Johns)

Geb. Idenborch (=Edinburgh) (Schotland). Soldaat

10-4-1598

*Ondertrouw te Breda met Margriete Jacops

Raens dr.,  geb. Schotland   BHIC

Donckermate

Joos

Herkomst : Dicxmuijden. Saudaet onder capit.

Ridder

07-08-1587

20-08-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Donics

Jan

Engelsman. Saudaet onder capit. Barray

12-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Dopheij

Jehan Andries soon

Geb. Pickardije. Soldaat

21-9-1595

Huwelijk te Breda met Louijse Jean dochter Caron,

geb. Arthoijs   BHIC

Dora

*

Jacob

Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder

kapitein Nijsbet.

1599

Huwelijk te Heusden met Barbar Fernandi,

afkomstig van Breda  BHIC

Dorchloo

Balten

Herkomst : Westpalen. Soldaetsjongen

29-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Dorp

?

Luitenant-kolonel in het regiment van Zeeland. Voorheen luitenant

13-7-1597

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Dorp, van

Willem

Jonkheer, kolonel van Inf.Rgt. 572a* van                 ŗ

1590-1592

5-7-1592

 

-Overleden aan zijn verwondingen bij Steenwijk

Doudal

Robert

Saudaet onder capit. Veer oft Weer

07-08-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Doutenhaen

Christophel

Soldaat, hij diende onder kapitein Pruijt

1593

Huwelijk te Heusden met Aeltgen Jans,

geb. Hoor(?)   BHIC

Douwes

Hessel

Soldaat

1-4-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Elisebet Gerryts  

Tresoar

Drayer

Harmen

Soldaat uit OsnabrŁck

13-3-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Catharina Smids  

Tresoar

Dres 

Jaquemyne

Herkomst: Poperinge. Saudaetsvrouwe

5-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Drijboroe

*

Sander

Schot. Soldaat onder kapt. Dominykus

21-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Dromme, van

Jan

Herkomst : Belle. Gehuwd. Saudaet onder

Capit. Haverkercke

27-2-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Drommon  

Janne

Herkomst : Valechien.  "Soldaetsvrouwe". Kwam

met haar dochter Sara.

18-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Drooge

Marten

Zie Cornelis Claessen

1582

Isis Zeeland

Duc (Duck/Doug?)

Willem (William)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Winckfildt

7-11-1592

Robert Doudal
Beroep : Saudaet onder capit. Veer oft Weer
Datum binnenkomst : 07-08-1587

Ducklas (Douglas)

Wilm (William)

Schotsman. Zoon van Sander-. Militair?

24-9-1587

Ondertrouw te Arnhem met Jenniken Henricks,

dochter van Henrick Bertzen, van Beeckbergen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Duden

Jacop

Van Naarden. Soldaat onder kapitein Buckholdt

26-4-1597

Huwelijk te Nijmegen met Trijn Janssen,

dochter van Jan Willemsen, geb. in de Betuwe  Atlantis Nijmegen

Dudley, 1e graaf van Leicester

*

1586-1587

Robert

-Geb. 24-6-1532 Engeland?, zoon van John Dudley,

Duke of Northumberland. Admiraal-generaal.

 

 

-Komt  met een Engels contingent van 5000 man

infanterie en 1000 ruiters naar de Nederlanden  ŗ

-Laat zich uitroepen tot landvoogd van de

Nederlanden in                                                           ŗ

-Terug naar Engeland                                                ŗ

-Komt weer met een leger in Vlissingen aan        ŗ

-Wordt voorgoed naar Engeland teruggeroepen ŗ

 

-Lieutenant and Captain-General of the

Queenīs Armies and Companies in                       ŗ

4-6-1550

1553-1555

 

 

1585/1586

 

Jan. 1586

Dec. 1586

Juli 1587

Dec. 1587

1588

 

 

Juli 1588

4-9-1588

-Huwelijk met Amy Robsart, ovl. 1560

-Gevangen met zijn vader en broers en ter dood veroordeeld in de Tower te Londen

-30 jaar lang de favoriet van queen Elisabeth

 

 

 

 

-Mislukking

 

-Doet afstand van de landvoogdij

 

 

 

-Overleden in Cornbury Park bij Oxford,

begraven in de  Beauchamp Chapel in St. Mary's Collegiate Church, Warwick

Voor mťťr, zie: Website  en Website

Dueset (Dorset?)

Tomas

Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner

6-12-1592

11-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Duijren, van (Duren)

Hansken

Ruiter onder kapitein Reijhoven

23-11-1595

Huwelijk te Nijmegen met Elsken van Bonn,

wed. van Jacop van Duijren (Duren)

Atlantis Nijmegen

Duijts

Lenert

Afkomstig van Baden (Zwitserland), soldaat.
Hij diende onder Brederode.

1595

Huwelijk te Heusden met Lijsbet Purmans

BHIC

Dulman, van

Berndt

Soldaat onder gouverneur Gerit de Jonge

6-5-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Gieert van Billerbeck

Atlantis Nijmegen

Dun

Jaques (Jake?)

Wdr. uit Schotland. Militair?

2-8-1597

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Liske Nijs,

wed. van Joris Franss, van Loven

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Dusseldorf, van

Matthijs

Militair (onder kapitein Hemert)

21-4-1594

Ondertrouw te Nijmegen met Coen(?) Bosselers,

van Dursten (DŁrnstein?)   Atlantis Nijmegen        ?

Duysterloo

Herman

Herkomst : Dortmont. Soldaat onder kapt. Hove

6-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Duyvenvoorde, van

Arent

-Jhr. Kolonel van Inf.Rgt. 572a*  van                          ŗ

-Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*   in                     ŗ

 

1592-1593

1593

5-6-1602

 

 

-Overleden te Ostende

Dwingelmans

Henrick

Van Gelder, onder Capiteyn Gerhardt van Reede

8-8-1596

Thope gegeven und Dorothea Qwaeden. Getuygen Johan t'Harsseloe (und Arndt Raedt)

Lochem NG Trouwen

 

 


Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garnizoenen / garrisons
Na / after 1715
Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Regiments before 1715
Garnizoenen / garrisons
voor / before 1715
 

 

 

 

 


Map of garrison towns in the Netherlands

Map of the Netherlands

Map of Belgium