Tekstvak: NO FAMILY 
NAME

1568-1648: 80 years

of war against Spain

 

1568-1648: 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

 

 

 

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                        288

Ga(e)

Steven

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gaens

Hans

Geb.  Schoten bij Antwerpen. Soldaat, hij diende

onder kapitein Appel

9-8-1590

Huwelijk te Heusden met Anneken Ariaens,

geb. Breda   BHIC

Gallan

Jan (Jean)

Fransman. "Onder Colue"

10-9-1597

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Galois

 

Jea

Wdr. van Reuvij. Soldaat onder Capt. Dolloche

(Dallachy)

14-9-1596

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Juliette Gobin,

dochter van Nicolas Gobin, van Fienne

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Galuwaey

Jackes

(Jack / Jake?)

Schotsman. Soldaat

31-1-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Engelgen Daniels,

van Elseneur in Denemarken

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Garau

Jan (Juan?)

-Herkomst : Bercelone (Barcelona) in Spaingen.

"Dese nadat hij sijn excelencie mijnen heer de

prince van Araingen acht oft thien jaer getrouwelijc

gedient heeft soo dient hij nu noch onder capitayn

Ram".

-Saudaet onder capita. Ram

3-7-1586

 

 

 

 

19-8-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

 

 

 

 

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Gasto

David

Jg van Edinburgh. Militair?

4-6-1594

Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Naentke van Ommeslagen, van Tiogem(?),

wed. van Hans van Thoornhout

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Ge (Gay?)

Jerdts

Engelsman. Saudaet onder capit. Hitscaeck

5-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Geems (James)

Thomaes

Engelsman. Knecht van capit. Hidtscaeck

5-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Geeri

Melchior

Herkomst : Tournay / Doornik. Saudaet de la

compaingnie capit. d' Araci a la vile de le Escluse

17-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Geeraerts

Lenaert

Herkomst : Lingen int lant te Gulck. Soldaat onder

kapt. Hove

26-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Geeraetssen

Guiliam

Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capita. Ridder

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Geerel

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Hidtskaeck

(Hitchkock)

30-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Geerraetssen

?

Jan

(Jean Gerard?)

Herkomst : Cassel. Saudaet onder capt. Poers

 

7-2-1587

9-2-1587

-Gehuwd met Naeynken Beernaertssen

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Geerts

Jan

Sergeant

23-2-1584

Kind Sicke gedoopt te Sneek, moeder Tryn Jans 

Tresoar

Geertson

Jan

Herkomst : Nimegen. Soldaetsjongen

10-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Geertssen

Jan

Herkomst : Leijen (Leiden?).  Onder capit. Cosme.

8-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Geertss

Peeter

Geb. Kempen (in 't Sticht van Keulen). Soldaat

26-2-1599

Ondertrouw te Breda met  Martijne Charle Petit

dr., geb. Saint Pol (Frankrijk)   BHIC

Geertssen

Sweer?

Saudaet onder capit. Joncker Dierick Sneu

4-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Geertssen

Willem

Herkomst : Crigehem(?). Soldaet sonder dienst

6-7-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Geestdorp, van

Jacob Jansz

Soldaat, woonplaats Woerden

18-9-1583

Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden

Gelder, van

Marten

Soldaet onder Capiteijn Gerhardt van Rede

1-6-1596

Gedoept te Lochem soen Derck   Lochem NG Dopen

Gelle

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Hitscack

(Hitchcock)

3-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Gellijck, van

Claes

Soldaat onder kapitein Clubert van Rhijnen in

Schenkenschans

14-10-1595

Huwelijk te Nijmegen met Lisbet Hermanss,

van Maastricht, wed. van Martin Bride

Gemis

Urbaen

Soldaat

10-7-1586

Dochter Jancken gedoopt te Sneek, moeder

Rieme Tonies   Tresoar

Genou

Jaecq (Jacques)

Herkomst : Doornick / Tournai. Heeft gedient voor

saudaet onder de capitain oft admirael van

Ziericzee.

13-11-1586

5-2-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Gent, van

Adolf Mathijs Zn.

Geb. Gent, zoon van  Maeijken-. Soldaat onder de

Compagnie van Capiteijn Rommers Louetius

15-9-1595

Ondertrouw te Breda met Jacobmijnken

Bertelmeeus dr., geb. Antwerpen,

wed. van Peter Thomassen    Isis Breda

Gentylman

*

Willem (William)

Uit Schotland. Sergeant van Capt. Barcle (Barclay)

17-1-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Marrigen van Straelen,

van Wageningen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Gerner

*

Joris (George)

Schot. Saudaet onder capit. Balfor

27-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gerrits

Christian

Soldaat

15-11-1583

Zoon Gerrit gedoopt te Sneek,

moeder Aelcke Fredricks   Tresoar

Gerritsse

Jan

Afkomstig van Amsterdam. Soldaat onder Nivelt.

1593

Huwelijk te Heusden met Mariken Jans,

geb. Delft   Isis Heusden

Geritss

Joriaen

Geb. Engelstadt. Soldaat, hij diende onder kapitein

van der Dussen

28-4-1591

Huwelijk te Heusden met Lijntge Janse

BHIC

Gerritsz

Arent

Uit Gouda. Soldaat onder het vaandel van Reynoy

21-6-1578

Ondertrouw te Leiden met Alytgen Lenaertsdr.,

uit Haarlem   Dig. Stamboom Leiden

Gerrytzen

Johan

Een Soldaeten onder Capyteyn Aelbert Coenerssen.

6-1-1596

Gedoept te Lochem dochter Catharina

Lochem NG Dopen

Gerstekoren

Joan

Soldaat

4-12-1586

Zoon Joan gedoopt te Sneek, moeder Anna Floris 

Tresoar

Gerwe, van

Joos

Herkomst : Poperinge. Soldaet sonder dienst

25-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gest

Cornelis

Saudaet onder capit. Hardt

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Gester

Jertsge

Engelsman. Saudaet onder capt. Soyn (Swain?)

6-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Geston

Sondach

Herkomst : Mets in Loreynen (Lorraine). Saudaet

onder cap.  Amonicque

29-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Geuis

Piere

Geb. Londen. Saudaet onder capit. Haen te Sluijs

18-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gheskamp

Johan

Onder hopman Aelbert Coennerssen.

21-4-1597

Gedoept te Lochem soen Hubert  Lochem NG Dopen

Ghijsbrechtss

Jan

Geb. Tiel (in Gelderland boven Bommel gelegen).

De man was soldaat geweest onder Capiteijn Jr.

Otto van Poelgeest

19-11-1593

Huwelijk te Breda met Maeijken Cornelis Faessen,
geb. de Haghe, wed.  
Isis Breda

Ghillis zn.

Gillis

Geb. Locken (vuijt Vlaenderen). Ruijter

30-5-1595

Ondertrouw te Breda met Jenneken Willem Adings dr., geb.  Borcht (bij Antwerpen), wed. van Hans

van Mechelen   Isis Breda

Ghystelle, van

Roelandt

Capteyn

 

 

3-7-1588

-Partner: Catalina-

-Zoon: Willem de Gistelles   Zie aldaar

-Lidmaten te Arnemuiden   Website

Gibs

Simon

Saudaet onder capit. Herdt

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Gibsson

Andrey

Saudaet onder capit. Veer oft Weer

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Giel

Piere

Saudaet onder capit. Eller

18-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Giele 

Marij

Herkomst : Dornicke / Tournai. "Saudaetsvrouwe".

23-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gielissen

Denys

Herkomst : Asbroeck. Saudaet onder capit.

Anthone van Dakem

15-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. "Dese quam in

stom ende lam het dwelcke ic hielde voor een

geraeckthen".   Isis Zeeland

Gielissen

Jacob

Herkomst : Audenaerde. Saudaet onder capitayn

oft admirael van Ziericzee

1-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gielis zn.

Crijn

Compaignie van Jan van Egmont

29-12-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Gijl (Gilles?)

Hendrick

Geb. Lotharingen. Soldaat, hij diende onder

kapitein Gijsseler

1599

Ondertrouw te Heusden met Trijsken Vermoelen,

geb. Meeuwen   BHIC

Gijsbrechts zn.

Gerijt

Geb. Weesp (bij Amsterdam). Soldaet onder

Capiteijn Nijmelt?

11-11-1595

Ondertrouw te Breda met Cathelijn Adriaens dr.,

wed. van Dingman Janssen van Terheijden  

Isis Breda

Gijsenberch / Gijsenburch

?

Kapitein. Diende de Staat vůůr het 12 jarig verbond,

en was bij de inname van Breda in                       ŗ

 

1590

-

Website

Gille

Jan

Saudaet onder capit. Hidtskaec (Hitchcock?)

14-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Gille

Jert

Engelsman. Saudaetsjongen

13-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gillisz

Daniel

Van Antwerpen. Soldaat dezer stede

30-4-1588

Ondertrouw te Leiden met Margriete Vermaren,

uit Brugge, wed. van Mahieu Vermaren

Dig. Stamboom.nl

Ginsset

Thomaes

Saudaet onder capit. Hidtscaeck

12-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Gipssen (Gibson)

Henry

Engelsman. Saudaet onder capita. Veer

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gipsy

*

Guilliam

Van Edenburgh uit Schotland. Militair?

9-10-1585

Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Maeijke Muijdens, van Brussel

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Gistelles, de

Willem

Kapitein in een compagnie voetvolk van 140 hoofden.

Voorheen vaandrig. Voorganger: jhr Roelandt de

Gistelles (vader) (overleden). Zie: Ghystelle, van

14-5-1591

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Goar

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Goderts zone

Ritsaert Willem

24 jaar. Geb. Schotland. Soldaat onder Capiteijn

Egger

24-12-1592

Ondertrouw te Breda met

Paschijne Gabriels van der Beeck dochter,

wed. van  Willem Maxon  Isis Breda

Goedenhoven

Fredrick

Sergeant onder hopman Schave

25-6-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Orselcken Mielers

van Ordingen   Atlantis Nijmegen

Goedt (Good)

Henry

Saudaet onder capit. July

15-6-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

-De vermelde kapitein is op dat moment overleden.

Isis Zeeland

Goer, van

Jacop

Soldaat onder kapitein Brandt

23-2-1595

Ondertrouw te Nijmegen met Gertrudt Henricks

van Hervort (Herfort),  wed. van Maximilien

van Buisdorp  Atlantis Nijmegen

Goetgheluck

Gilliamme

Herkomst : Eeckelsbeke. Wdr. Saudaet onder capit.

Dach, Lantwercker

4-6-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Goijertsse

Peter

Afkomstig uit Gelder. Soldaat,  hij diende onder

Brederode

1596

Ondertrouw te Heusden met Neesken Claesdr

Isis Heusden

Goldt

Johan

Vendrich, onder Johan vanden Eynde

28-1-1595

Syn dochter Margareta gedoopt te Lochem

Lochem NG Dopen

Gom / Som

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel

17-10-1587

17-10-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Goossen

Mathijs

Herkomst : Liere. Saudaet onder capit. Sno

06-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Gorcum, van

Henrick Janssen

Soldaet onder Johan de Ghijselaer

20-9-1596

Overleden man van de bruid (Aeltken Coenraets)

Isis Breda

Gorqum,  van

Jan Joosen

Soldaet onder Capijtein van den Eijnde

1-6-1586

-Huwelijk te 's Heer Arendskerke met

Martijncken Dierijcx, van Goes.  Met att. van Goes

Met dank aan Tom Nuijten

Goudt

Anthonij

Functie : Sergeant-majoor van het garnizoen op het

fort van Liefkenshoek. Voorganger: Anthonij Richard

21-10-1593

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Govaerts

Govaert Pieter

Geb. Delft. Adelborst onder Capiteijn Pieter

Gheeuwen

1-5-1599

Ondertrouw te Breda met Heijlwich Peeter Gabriels

van Egmont dr.   Isis Breda

Graaff, van

Maximiliaen Jan Hermans

Of: uit Grave? Soldaat onder Wencom

29-8-1596

Ondertrouw te Nijmegen met Aelitgen Mercelis

van Buegen (Beugen), uit het land van Cuijk,

wed. van Derick Pieters.   Atlantis Nijmegen

Grandia

Geraldo

Geb. ca 1550. Soldaat in het Spaanse leger onder

Alva

>1580

Gewond geraakt en achtergelaten in de

Bommelerwaard. Overleden  website (parenteel)

Graves

Richaerdt (Richard)

-Engelsman.. Saudaet onder capit. Niclaes Herinton

-Saudaet onder capit. Niclaes Herinton opt foort van

Rammekens

10-11-1587

1-12-1587

9-2-1588

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Idem

-Overleden   Isis Zeeland

Grayn

Jan

Engelsman. Saudaet onder capita. Bel

15-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Greeuws

Jan Jans zn.

Geb. Londen (in Engeland). Adelborst onder de

Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leure

2-7-1599

Ondertrouw te Breda met Wendele Aerts

van den Eertwech dr   Isis Breda

Greijen

Joris

Leeftijd ca 25. Geb. Vuijsen (int lant van Francken in

Duitsland). Gedient hebbende onder de Ritmeester

Kinskij zaliger

22-4-1596

Ondertrouw te Breda met Barbara Gerijt

van Lutzdonck dr.,  geb. Oirschot   Isis Breda

Greye

*

Jan

Uit Schotland. Militair?

23-4-1588

3-5-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Pieterken Cornelis

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Griefs

*?

Elbert

Ruiter

1-4-1596

Overleden man van de bruid (Tanneken Andris

Crafert). Zie Poock zone    BHIC

Griene (Green?)

Daniel

Engelsman. Soldaetsjongen

13-2-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Griffen (Griffin?)

Hiu (Hugh)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Griffen (Griffin?)

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Robert Sidtne

30-7-1586

4-9-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Idem   Isis Zeeland

Grijm (Grim)

*

Wouter

Schotsman, soldaat

29-3-1598

12-4-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Elsken Jacops,

van Straelsont in Pommeren

Grijssel

Gielis

Herkomst : Nynhoven. Saudaet onder capitayn

Aernaut Groenevelde

4-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Grim

Jacques Thomas

Geb. Schotland, 30 jaar. Ruiter onder den

Ritmeester Edmondt

24-12-1592

Ondertrouw te Breda met Effel Willem Boijsel

dochter, geb. Schotland   BHIC   Isis Breda

Grip

Pieter

Herkomst : Gent. Saudaet onder capit. Ram opt

foort van Lillo

15/25-3-1587

6-4-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Grisarde

Jaques

Herkomst : Hu (Huy / Hoei) int lant van Luijck / Liege.

Saudaet onder capit. Mathijs Simat

11-2-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Grobbessom

Peeter

-Geb. Schotland. Soldaat

 

-Soldaat onder Capiteijn Waddel

6-11-1593

-Ondertrouw te Breda met Anneken Anderssom,

 geb. Schotland   BHIC

-Isis Breda

Groenenburg,

van

Hermen

Soldaat, hij diende onder kapitein Jan Huijgen

1597

Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Jans,

geb. Oossenbrugge (=OsnabrŁck)   BHIC

Groenevelde

?

Gouverneur van Sluys

1587

Isis Zeeland

Groenevelt,

jhr. van

Arent

-Heer van Neufville en Arondeau.

-Kolonel van Inf.Rgt. 586a*                                        ŗ

 

1598-1600

-

Groethoff

Hans

Soldaat afkomstig van Ritberch

 

31-12-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Rixt  Wytzes,

uit Hallum   Tresoar

Groor

Robert

Engelsman. Saudaet onder capit. Ouwen

8-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Groote, de

Romaijn

Herkomst : Poecke bij Tielt.  Van de compagnie

van kapitein Potter.

 

7-8-1587

-Gehuwd met Adreaenken-

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Gruijtere

Francois

Kolonel

11-7-1589

Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland

Grutloon

Wilhem

Soldaat(?)

7-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Foekel Roeleffs  

Tresoar

Grym / Grim

Alester (Alister)

Schot. Saudaet onder capit. Trel

19-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Grytloon

 

Lambrecht

Soldaat

15-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Atke Thomas  

Tresoar

Gucht, van der

Bertolomeus

-Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck

 

-Herkomst : Brugge. Saudaet onder Bollewerc

3-12-1587

 

 

8-12-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

 

-Gehuwd met Maeijken-

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Guilette

Jan (Jean?)

Herkomst : Duijnkercken. Wdr. Saudaet onder

capit. colonel Mechiel

17-4-1587

23-4-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Guilich, van

Abel

Ruiter onder graaf Philips

12-11-1592

Huwelijk te Nijmegen met Lisbet van Sindern,

wed. van Claes Hessteins   Atlantis Nijmegen

Guilpatrich

(Kilpatrick)

Jan

-Geb. Schotland. Soldaat

 

-Soldaat onder Capiteijn Arach

Okt. 1594

-Ondertrouw te Breda met Anna Appelindel,

geb. Aberdeen (Schotland)   BHIC

-Isis Breda  

Gulick, van

Adam

Militair onder zijne genade graaf Lodewick

Mei 1599

Ondertrouw te Nijmegen met Beeltgen Geritsen,

van Santen (Xanten)   Atlantis Nijmegen

Gulick, van

Hans

Soldaet onder de Compagnie van Jan? Brabel

17-4-1598

Getuige te Breda   Isis Breda    

Gulick, van

Herman Janssen

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Verhorst

3-12-1599

Overleden man van de bruid (IJeffken Jan

Rombouts dr.)   Isis Breda    

Guylicker, de

Johan

Onder Capiteijn Ree liggende

 

18-5-1596

Gedoept te Lochem dochter Catharina

Lochem NG Dopen

Gylpatres

(Kilpatrick)

Thomas

Uit Schotland. Soldaat

10-1-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Aryaentgen Dirckx,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Gyels

Aelbert (Albert)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner

14-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Habbe

Paesschier

Herkomst : Waetervliet. Saudaet onder capit.

d' Araghiene oft Mons d' Aregiere

7-8-1587

25-8-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Hacclait

Charles

Engelsman. Saudaet onder capita. Kerzi

23-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hachten

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tressen

10-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hackiens

Jan (John)

Engelsman. Soldaat  onder zijne Genade wijlen

graaf Philips

14-10-1595

Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Roukens,

geb. Nijmegen, wed. van Jan van Straelen

Atlantis Nijmegen

Haelen, van

Claes

Kapitein, lid van den krijgsraad

1579

Verbannen inwoner van Maastricht   Website

Haerle

Lenaert

Herkomst : Dingelspiel in Duijtslant. Saudaet

onder Ridder

 

7-8-1587

-Gehuwd met Maeijken Snoecks

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Haernar

Henry

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne

1-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Haes, de

Jorijen

Adelborst onder kapitein Hondthorst

1-10-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Anna Schraeck,

wed. van Hans Oer   Atlantis Nijmegen

Haghenouwer

Daniel

Uit Veere. Soldaet

2-7-1589

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Hakerick

Jan

Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner

30-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Halan

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder Gadyn

16-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Halteren, van

Henrick

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch

1597

Ondertrouw te Heusden met Henrixken Lambersdr,

geb. Oudheusden   BHIC

Ham, van

Arndt

Soldaet onder hopman Coennerssen

4-7-1596

Dochter Margareta gedoopt te Lochem  

Lochem NG Dopen

Ham, van der

 

Hendrik

Soldaat onder Capt. Prop, Schots Regiment

1-1-1595

 

ca 1615

-Huwelijk te Gorinchem met Jenneke Goverds

(van den Bosch).

-Zoon Gerrit Hendricks van der Ham, lapper en

schoenlapper, geb. te Gorinchem, ovl. te Lexmond

in 1694, gehuwd (1) 24-1-1638 Gorinchem met

Cornelia Pouwels, gehuwd (2) 26-2-1640 Gorinchem

met Grietje Maartensdr de Boer

Met dank aan Oscar den Uijl en Bertus A. de Langhe

Hambeck, van

Johan

Under Hopman Gerhart van Ree

25-4-1597

Gedoept te Lochem soen Toennys. Gevaders Johan

van Lambeck, und Gerraht Yngermans

Lochem NG Dopen

Hamel, van

Marten Janssen

Soldaat onder Capiteijn Dam?

12-11-1594

Ondertrouw te Breda met Maeijken Pelgrums?

Joris dr., geb. Geel   Isis Breda

Hamelton

Claes

Schot. Soldaet sonder dienst

30-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hamelton

Jacques

Afkomstig van Schotland. Ruiter, hij diende onder

kapitein Edtmondt.

1594

Huwelijk te Heusden met Margrijta Adams,

afkomstig van Schotland   BHIC

Hamelton

Jean

Lieut. van Capt. Egger.

23-11-1596

Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Elysabet Philips. Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Hamelton

Willem

Engelsman.Saudaet onder capita. Dolven op

(fort) Rammeken

22-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hanckluytt

Charles

Engelsman. Saudaet onder capit. Keerseijd oft Kerzi

16-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hanen

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Jan Goni oft Gorin

10-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hannekens

Marten

Soldaat onder kapitein Ö

26-2-1584

Kind Hanneken gedoopt te Sneek,

moeder Leen Uges   Tresoar

Hans

Jurien

Uit Hessellandt. Soldaat, afkomstig van

Immenhuizen

30-12-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Hill Minnes,

uit Emden  Tresoar

Hans

Olijf

Herkomst : Tuckingen in Duytslant. Ruytersjongen

12-02-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hans

Vitus

Geb. Walturch bij Frankfurt. Soldaat, hij diende

onder kapitein Rennestijn

1593

Huwelijk te Heusden met Barbara Servaes

van Heijden, geb. Mechelen

Hanses

Tonis

Soldaat uit Hoxter

31-12-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Jetske Jetzes,

uit Leeuwarden   Tresoar

Hardy

Jorge (George)

Engelsman. Saudaet onder capit. Gre

1-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Haritz (Harris?)

Jan (Ian, John?)

Van Schotland. Militair, ruiter onder graaf van

Hohenloo

11-3-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Bieltgen Geritzdochter,

van Nijmegen   Atlantis Nijmegen

Hauer

(Hower / Howard?)

Henny

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne

20-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Haultain, van

Alexander

Gouverneur van Walcheren

8-6-1579

Aanstelling tot gouverneur  Isis Zeeland

Haye, de la

Jehan

Concierge op het kasteel

23-8-1587

Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda

Hecke, van

Heyndrick

Soldaat uit Amsterdam

29-11-1594

Huwelijk te Leiden met Claesgen Christiaens

Cassel, uit Leyden   Dig. Stamboom.nl

Hecke Prince, van

Joos

Sergeant-majoor of wachtmeester van Hulst

10-2-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heemsvelt

(San?)der

Uit Schotland. Militair?

30-4-1588

17-5-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Jann? Foppen, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Heessen

Phlips

Herkomst : Bruessele. Saudaet onder graeff

Philips Goessen

 

21-12-1587

-Gehuwd met Josijnken-.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Heeven

Jacob

Soldaat uit Meijvvelt

12-4-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met  Jel Clases   Tresoar

Hegeman

Wolter

Kolonel van Inf.Rgt. 579a*                                        ŗ

1579-1582

-

Heggen zn.,

van der

Sijmon Jans

Geb. Aken / Aachen. Ruiter onder den Heer

Gouverneur Adlij?

1-7-1595

Ondertrouw te Breda met Magdaele Hans

de le Canos, jd, geb. Rijssel / Lille

Heij (Hay?)

Jan

Soldaat, 22 jaar

24-3-1593

Ondertrouw te Breda met Jenneken Robbrechts

Valckenier dochter, geb. Schotland   BHIC

Heij

Willem

Jm, afkomstig uit Schotland. Soldaet 

20-2-1594

23-2-1594  

-Ondertrouw

-Huwelijk te Delft met Anna Mertens,

wed. van Sander Lenaertsen, wonend Pieterstraat

Dig. Stamboom Delft   Met dank aan Annelies Mateboer

Heijer(s?)

Hans

Soldaet onder Capiteyn Poppeke Roda.

24-4-1596

Soene Joachijm gedoopt te Lochem

Lochem NG Dopen

Heijlinck

Gillis

Functie : Commissaris van de vivres en ammunitie

van oorlog, binnen de forten van Lillo en

Liefkenshoek. Voorganger: Dierick van Breen

21-8-1589

< 11-5-1601

-Commissie / instructie Zeeland  

-Overleden

Isis Zeeland

Heijman

Jan Janssen

Geb. Ham (boven Wesel). soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Anthonis But

7-7-1595

Ondertrouw te Breda met Cornelia Jan Ghijsberts

dr., geb. Scherperseel (buiten Amersfoort gelegen)

Isis Breda

Heijndericssen

Cornelis

Herkomst : Deelft (Delft?). Gehuwd.Saudaet opt foort

van Lillo onder capita. Geelkluijt

4-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heijnsz.

Huijch

Soldaat

1574

De burgemeesters van Alkmaar schrijven aan

Nicolaes Ruijchaver (zie aldaar) te Ilpendam met

het verzoek om de lening van zijn gewonde

soldaat Huijch Heijnsz. met de brenger van de

brief mee te geven. Huijch zal anders vanwege

zijn schulden uit het gasthuis weer naar Ilpendam

worden gezonden.   Website  

Met dank aan Jules Lauwerier

Heijont

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capita. Berten (Burton)

9-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heliens

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne
 

2-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hellebrants

Pieter Janssen

Te Vlissingen, als zeeman gediend hebbende

onder admiraal Worst

1577-

Request aan de Gecommitteerde Raden van Zee-land om een kapiteinsrang in dienst van de Gecom-mitteerde Raden.
Datering z.j., afschrift uit de 17e eeuw (orig. in Zeeuws archief, 1577 -). NB Met een uitvoerige staat van dienst met vele bijzonderheden over de oorlog ter zee sedert 6 april 1572.   Archieven.nl   GA Rotterdam

Hellinck

Cornelis

Plaats van herkomst : Eregeem. Gehuwd. Lant-

wercker en soldaet onder Kapitein Rogier.

25-05-1585

01-06-1585

Binnenkomst, patiŽnt in het Gasthuis te Middelburg

Einde verblijf, overleden   Isis Zeeland

Hem

?

Korporaal onder d'Alligue

29-7-1597

Vader te Bergen op Zoom, moeder Maeyken Jans   

Markiezenhof

Hemsel

Carel

Geb. Baden. Soldaat, hij diende onder kapitein

Sijdenhof

1594

Huwelijk te Heusden met Agnesa-,

geb. Dusseldorf   BHIC

Hende

Simon

Herkomst : Valechien.  "Heeft gedient onder

Capit. Aertswaer".

3-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hendericssen

Aernaut

Herkomst : Swolle. Saudaet onder capit. Sneu oft

Sno

6-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hendericssen

Franchoijs

Herkomst : Middelber(?). Aerbeijder, saudaet onder

de bergers onder capit. Morrel. "Heeft met de

stecarre gereden".

11-11-1587

13-11-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.

-Overleden   Isis Zeeland

Hendersson

Pieter

Jg van Edinburgh. Soldaat onder Hopman Willem

Janss

26-7-1598

26-8-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Margriet Waddel,

van Edinburgh, wed. van Thomas Smit

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Hendricksz

Anthonis

Geb. Waalwijk. Soldaat, hij diende onder

gouverneur Fama

1590

Huwelijk te Heusden met Lijske Pieters,

geb. Herpt   Isis Heusden

Hendricsz

Adriaen

Tamboer, hij diende onder kapitein Keerweder

1592

Ondertrouw te Heusden met Annintgen Gerrets,

geb. Peer   BHIC

Hendricx

 

Hendrick

Soldaat

14-1-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Neel Grouerts   Tresoar

Hendrix

Jacob

Soldaat

13-4-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Rixt Sipkes   Tresoar

Hendrixs

Frans

Geb. Oostende, hij diende onder kapitein

Berendrecht

1594

Huwelijk te Heusden met Ariaentge Hendrixs,

geb. Vlijmen   BHIC

Hendrixse

Lenert

Geb. Winsen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Nijvelt

1594

Huwelijk te Heusden met Beeltgen Claes,

geb. Maaseik   BHIC

Henninck

Robert

Schot. Soldaat onder kapt. Jan Allerson
 

21-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hennins

Jacop

Herkomst : Lant to Bronsick(?). Soldaet sonder

dienst

26-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Henricx
 

Dijrck

Geb. Orsso (bij Berck opde Rijen). Ruijter onder

Capiteijn Dubois

22-2-1595

Ondertrouw te Breda met   Adriaena Jacop

van IJsendoren, geb. Emmerick   Isis Breda    

Henricx      =

Harman

Geb. Herde (omtrent Deventer). Soldaat onder Capiteijn Bruijne

8-8-1592

Ondertrouw te Breda met Margriete Roelofs,
Geb.
Holten (omtrent Deventer). Het ondertrouwen

is 1,5 jaar geleden ook al gesloten in Kampen;

huwelijk kan nu na de 3 zondagse proclamaties

voltrokken worden.   Isis Breda

Henricx

Henrick

Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Calff

26-9-1598

Man van de getuige ???bel Elders te Breda

(bij Minnen, van)   Isis Breda    

Henricxen

Henrick

Geb. Strijen. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Peeter Cheeuwen

17-8-1599

Ondertrouw te Breda met Aeltken Dijrck Corstiaens

dr., wed. van  Mercelis Michielss   Isis Breda

Henricx? zn.

Claes

Geb. Maastricht. Adelborst onder de Compagnie van

?ps de Gae?u

11-4-1598

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Janss,

geb. Maastricht   Isis Breda

Henricx zn.

Court

Geb. Strompen (vuijt Sticht van Munster?). soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Jan Huigen

12-2-1599

Ondertrouw te Breda met Jenneken Peeters Stuijpints dr.   Isis Breda

Henricx zone

Bernaert Daniel

Geb. Briel. Korporaal

 

Zie 17e eeuw: Bernaert Daniels

29-5-1598

 

< of in 1602

-Ondertrouw te Breda met Lijnken Jans Adriaenss

dochter, geb. Antwerpen

-Overleden   BHIC

Henrixen

Gijsbert

Van ís-Hertogenbosch. Soldaat onder kapitein

Beogg (=Brog)

2-1-1593

Huwelijk te Nijmegen met Cornelisken Aertzen,

van Nijmegen   Atlantis Nijmegen

Henrixsse

Aert

Geb. Heusden. Soldaat, hij diende onder kapitein

Marnix.

1597

Ondertrouw te Heusden met Digna Lambeers,

geb. Tilburg   BHIC

Henrixsse

Caerl

Geb. Leeuwarden. Soldaat, hij diende onder

kapitein Jan Hugen

1598

Ondertrouw te Heusden met Margriet Jans,

geb. Gorkum   BHIC

Henrixsse

Jan

Geb. Aerssen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Poelgeest

1595

Huwelijk te Heusden met Tialleken IJdens,

geb. Sneek   BHIC

Henrixsse

Michiel

Geb. Bergen/Mons (Henegouwen). Tamboer, hij

diende onder kapitein Appelman

1598

Ondertrouw te Heusden met Jenneken Cornelisse,

geb. Hage (=Princenhage?)   BHIC

Heraugiere, de/

Harauguiere, de

Charles

Gouverneur van den casteele, stadt ende lande

Van Breda

14-11-1595

Vader van begraven zoon te Breda   Isis Breda    

Herbertsz

Cornelis

Woonplaats Utrecht. In dienst van de heer van

Brederode. Delicten: ketterij; dienst nemen bij de

vijand

23-03-1569

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding; confiscatie

van goederen   Archieven.nl

Herboelsoon

?

Geb. Lier bij Embden. Soldaat, hij diende onder

kapitein Brakel.

1595

Huwelijk te Heusden met Maricken Aertsse,

geb. Heusden   BHIC

Herd (Hurt?)

Joris

Militair?

1-1-1576

Ondertrouw te Gouda met Immetke Petters,

uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Herde, van =

Harman Henricx

Geb. omtrent Deventer. Soldaat. (De ondertrouw

heeft 1 1/2 jaar voor het huwelijk in Campen plaats

gevonden)

8-8-1592

Huwelijk te Breda met Margriete Roelofs van Holten

uit de buurt van Deventer.   BHIC

Herdt (Hurt?)

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capit. Mucs

15-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heremare

Jaques

Herkomst : Dicxmuijden. Saudaet onder capitain

Meerkercken

 

22-8-1587

29-8-1587

-Gehuwd met Jaquemijnken.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Herenschwager

Tull

Van "Schencken Leusseldt" in het land van Hessen.

Soldaat onder kapitein Jann Foliou

17-7-1599

Huwelijk te Nijmegen met Gerdtgen van Dijck,

jd van Bommel   Atlantis Nijmegen

Herissen

Joris

Herkomst : Leeuwerden. Saudaet onder capit. Knoop

22-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Herling

Hans

Geb. Sonderhuijsen. Soldaat, hij diende onder

kapitein Keerweer

1596

Ondertrouw te Heusden met Bertgen Claes,

geb. Gorkum. Bertgen is met schande weggelopen

welks moeder woont aan de cantsche poort daar

den emel uithangt   BHIC

Hermans

Gerrith

Van Overijssel. Soldaat onder kapitein Reijnstein

24-11-1594

Ondertrouw te Nijmegen met Fije Janss,

wed. van Henrich Henrixen. Op 16-6-1595 attestatie

gegeven op Hoesden (Heusden)   Atlantis Nijmegen

Hermans

Pieter

Herkomst : Roole (of Roele). Wdr. Saudaet a

Les Cluse oft te Sluijs

13-3-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hermensse

Hendrick

Geb. Groenevoorst. Soldaat, hij diende onder

kapitein Berendrecht

1594

Huwelijk te Aalburg met Digna Ariense,

geb. Aalburg   BHIC

Hermensse

Jan

Geb. Oud-Gastel. Soldaat, hij diende onder kapitein

Plettenberch.

1596

Ondertrouw te Heusden met Lijsken Joosten,

geb. Broeck   BHIC

Hermiel

Anthonis

Ruijter onder de Compagnie vande Gouverneur deser stad Breda

2-1-1598

Getuige te Breda   Isis Breda    

Herres (Harris)

Thomaes

Onder capit. Hidtskaeck (Hitchkock)

22-10-1587

24-10-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Herrey

Herry

Soldaat liggende onder 't vendel van kapiteyn

Michiel Ruyter

17-3-1576

Getuige te Leiden (bij: Steven Joaere)

Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot

Herricen (Harrison?)

Niclaes

Engelsman. Saudaet onder capt.. Kerzi

24-4-1587

28-4-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Herwegen, van

Adreaen

Herkomst: Oudenaerde. Saudaet onder capita.

Cadts

12-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hethsuijsen, van

Jasper

Soldaat, hij diende onder kapitein Sijdenburch

1594

Huwelijk te Heusden met Anneke Philips

van de Lippe   BHIC

Hettinga, van

Taco

Luitenant-kolonel van het 1e bat. van Inf.Rgt. 577a*

1591

-

Heun

Willem

Corporael

18-12-1596

Getuige te Breda   Isis Breda    

Heuvelmans

Anthoni

Ruijter onder de Compaignie vande heere

Gouverneur

4-11-1599

Ondertrouw te Breda met

Cathelijn Anthonis Andries Paelmans dr   Isis Breda    

Hey Davitsz.

Sander

Van Stirling. Militair?

30-1-1575

Ondertrouw te Gouda met Neeltien Cornelis,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Heymerich

Hans

Herkomst : Franckenlant. Soldaet sonder dienst

19-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heyndricks

?

Hans

Herkomst : Trengelborch (Trendelburg?).  Soldaet

sonder dienst

15-3-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg, "Met sijn

bijslaepster Els Hellinck"   Isis Zeeland

Heyndricksen

Adriaensen

Herkomst : Mechelen. Soldaat onder kapt. Ram

25-02-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heynricxsz

Jan

In dienst van capt. Ruychaver.

10-9-1575

Ondertrouw te Leiden met Maritgen Jansdr

Dig. Stamboom Leiden  

Heyns

Willem

Engelsman. Soldaat onder kapt. Winckfildt

10-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Heyts

Bastyaen

Herkomst : Langensalt(?). Soldaet sonder dienst

27-4-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hiddes

Romke

Uit Workum, gewezen soldaat

22-11-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Yets Feddes,

uit Bergum   Tresoar

Hiel

Henry

Engelsman. Saudaet onder capitain Uriel

3-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hijel

Roelant

Geb. Londen? (in Engelant). Soldaet onder de

Compaignie van Capiteijn Ghreml

15-10-1599

Ondertrouw te Breda met  Maeijken Huijbrechts

Rossel dr., geb. Antwerpen   Isis Breda    

Hijmer

Harman

Geb. Straatsburg (van 't Sticht van Aken). Soldaat

22-4-1595

Ondertrouw te Breda met Maeijken Adriaens dr,

geb. Middelburg, wed. van Jan Scher. Zie aldaar 

BHIC

Hil (Hill)

Joors (George)

Engelsman. Soldaat onder Cornelis Jansen

13-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hil (Hill)

Willem (William)

Engelsman. Soldaat onder Wincfilt

7-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hil / Hils

?

Robert

Onder capit. Hitscaeck.

22-10-1587

24-10-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Hillebrandts

Hans

Soldaat, afkomstig van Dalhuizen

28-2-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Fed Doekes,

uit Grouw   Tresoar

Hinsborch, van

Johan Henricks

Soldaat

17-3-1588

Dochter Tryn gedoopt te Sneek, moeder Fedde-

 Tresoar

Hippel

Henderick (Heindrich?)

Herkomst : Basel in Duytslant. Saudaet onder

capit. Oost

12-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hius

Michiel

Engelsman. Busscieter

22-9-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hober

?

Hans

Herkomst : Lindem in Bodese bij Straesborch.

Saudaet onder cap. Battay

28-12-1586

20-3-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Hoeffman

 

Aede

Soldaat

22-1-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Gryette Boeden  

Tresoar

Hoeper (Hooper)

Pieter (Peter)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfilt

21-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hoepschole

Pieter

Herkomst : Pleitomer(?). Soldaat onder kapt. Hove

28-9-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Hoessebinckel, van

Gerijt

Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Spruijt

17-6-1595

Zijn weduwe (Michterde Cristoffels van Putten dr.,

geb.  Bremen) hertrouwt met Anthonis Aarts Zn.

van Aeken (zie aldaar)   Isis Breda    

Hoesten (Houston?)

Huibert Jan

Uit Schotland. Militair?

20-3-1588

7-4-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Marritgen Claes, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Hoetsens (Hoodsons /

Hudsons?)

Ompre

Engelsman. Soldaet sonder dienst

12-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hoevelynck

Otto

Liggende onder Capiteijn Gerhardt van Reede

18-3-1597

und Wendele-, huwelijk te Lochem. Getuygen dye

Vendrich, und Joachim Duymen und meer anderen.

Lochem NG Trouwen

Hohenlohe,

graaf van

 

Filips

-Geb. 1550

-Kolonel van Inf.Rgt. 577a*  in                                   ŗ

-Luitenant-generaal in                                                ŗ

-Generaal van het leger in                                         ŗ

 

1580

1582

1582

Ca 1595

 

 

 

 

1606

 

 

 

 

-Huwelijk te Buren met prinses Maria van Oranje,

gravin van Nassau, gravin van Buren

en Leerdam (1556 Ė 1616), dochter van

Willem van Oranje en zijn 1e vrouw

Anna van Egmond

-Overleden

Voor veel mťťr, zie: Website

Hoijdts

Geems / Jeems

(James)

Engelsman. Saudaet onder Bassevelde

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hoijtes

Anna

Adelborst, soldaat

1584

Boedelinventaris Leeuwarden

Inventarisatieboeken, nr. 248  1e echtgenote:

Truijtke-, 2e echtgenote: Ansck Hijlckedr.

Hoilt zn.

Mathijs Laurens

Geb. Blesen (int lant van Polen gelegen). Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn B??

13-7-1599

Huwelijk te Breda met Agneetken Gielis Janssen dr.,

geb. vuijt Vrieslant   Isis Breda    

Holstendorp

Frans

Herkomst : Bremen. Ruyterman sonder dienst

24-3-1592

4-4-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Homborch, van

?

Gerdt

Van Hamburg of Homberg? Foryrder under den Rydtmeyster Baelen

10-12-1589

und Gudula- syn huyssfrouwe, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Homs

Willem

Onder capit. Boordt.

22-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Homs (Holmes?)

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Cornel Beduel

20-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Honders

Jacob Claeijs

Herkomst Vlaenderen.Saudaet onder capit. Mechiel

liggende op het foort van Lillo

8-6-1587

24-6-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Honinijl

Cristoforus

Kapitein

21-7-1587

Peter te Breda (bij: Savelberch)   Isis Breda    

Honsmeijer

?

Andries

Geb. Brisack. Soldaat, hij diende onder kapitein Sijdenberg

1595

Huwelijk te Heusden met Mechtelt Jans

BHIC

Honter (Hunter?)

Archibald

Uit Schotland. Militair?

20-3-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Anna Jans, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Hoodonck zn.

Daniel Mathijs

Geb. Middelborch. Soldaet onder de Compaignie

van Capiteijn Wadderborch

23-7-1599

Ondertrouw te Breda met

Pasquine Jacob? Joost Patijris dr.,

geb. Meenen (vuijt Vlaenderen)   Isis Breda    

Hooswinckel, van

Abraham Abrahams

Soldaat onder Capiteijn Spruijt

6-5-1595

Ondertrouw te Breda met  IJken Cornelis Henricx dr.

Isis Breda    

Horens

Lambertus

"miles" = soldaat

14-7-1583

Vader te Breda, moeder Elisabetha Thomae   BHIC

Horick, van den

Gielis

Herkomst: Bruessele.Saudaet onder capit. Verle

24-12-1587

26-12-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Horst, de

?

Cristoffel

Herkomst : Munster. Soldaat onder kapt. Walraven

23-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hortsonsen

Robert

Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner

14-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Houstey de Lasco

Jan

Schotsman. Militair?

16-1-1575

Ondertrouw te Gouda met Marichie Hendrixdr.,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Houte

David Willems zoon

Geb. Schotland. Soldaat

31-8-1596

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Smiton,

geb. Schotland   BHIC

Houtman

Robert

Engelsman. Soldaat onder Wincfilt

1-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hove, van den

Albert

Luitenant onder Lazarus.

1-11-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Hove, van den

Jaques

Fourier in het garnizoen van Vlissingen

1-10-1591

Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland

Hovinge

Jan

Soldaat

2-7-1599

Getuige te Breda   Isis Breda     

Howel

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Knolis

10-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hoxter, van

Harmen

Soldaat

9-11-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Fedt Bockes,

uit  Bilgaard   Tresoar

Hoxter, van

Theunis

Soldaat

15-3-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Judyck Martins  

Tresoar

Hoyer

Hans

Soldaat uit Brunswijk

3-11-1596

Ondertrouw te Leeuwarden metAnna Jans   Tresoar

Hoydt

Tsjeyrdts /

Tsjeardts

Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi

20-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Huberti

Georgius

"Den beschieter in arce" (kasteel)

1-5-1583

Vader te Breda, moeder Catharina Petri   Isis Breda

Huchtenbroek, van

Johan

Jhr., ritmeester van Cav.Vaan 585a*† van†††††††††††††††† ŗ

1591-1593

-

Hue

Willem

Engelsman. "Luytenant van den goevernuer van

Den Briel". Soldaat onder kapt. Prijs (Price?)

7-9-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hueren

Sacharias

Herkomst : Hietsinge(?). Soldaat onder kapt.

Dominick

31-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Huertman

?

Pieter

Van Rouwanen (Rouen) in Frankrijk. Soldaat onder

kapitein Bockholt

10-5-1598

Huwelijk te Nijmegen met Lijsbet Mathis

Hubrechtsdochter, van Antwerpen

Atlantis Nijmegen

Huigen

Arndt

Des Spoelmans onder hopman Coennertz.

16-8-1597

Synn zoen gedoopt te Lochem. Gevaders  Arndt

Raedt, und een Soldaet onder Coennertz liggende.

Lochem NG Dopen

Huijbrechts

Geerijt

Geb. Beest (van Utrecht). Soldaet onder de

Compaignie van Capiteijn Buth

5-3-1599

Ondertrouw te Breda met Jenneken Jans

van Antwerpen, geb. Effen   Isis Breda    

Huijsen

Hans

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn

Niclaes de Leur

4?-12-1599

Getuige te Breda bij ondertrouw van Dijrck Thomassen vande Bosch   Isis Breda    

Hulstock

Tomas

Engelsman. Soldaetsjongen

12-02-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hum

Andries Alexander

-Geb. Schotland, 26 jaar. Corporael.

 

-Corporael onder Capiteijn Egger

31-12-1592

-Ondertrouw te Breda met Jenneken Adams dochter

Koningen, geb. Schotland, 18 jaar   BHIC

-Isis Breda

Huter

Willem

Van Baden uit Zwitserland. Soldaat onder kapitein

Buckholt

8-5-1597

Ondertrouw te Nijmegen met Angnes Berndtz

van Euskercken (Euskirchen onder Keulen / KŲln)

Atlantis Nijmegen

Huwaert (Howard?)

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder Wincfilt

22-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   

Isis Zeeland

Huygen

Jacob

Uit Uytrecht. Soldaat leggende onder capiteyn

Achthoven

16-4-1588

Ondertrouw te Leiden met Tanneken Moureels,

uit Goodtsvelt Vl  (?)   Dig. Stamboom Leiden

Met dank aan Joke Boot

Huyngae

Aelbert

Den vendrich van Capiteyn Lucas Hyddynck.

22-8-1585

und Sophia to Herckell, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Huzy, de

Jaecque

Herkomst : Douay. Saudaet de la compaignie

colonel Mechiel

30-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Hyddis

Jacop

Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Joriaen Roedt

25-8-1585

5-9-1585

-Ondertrouw

-Huwelijk te Enkhuizen met Anne Lamberts

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

 

 


Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garnizoenen / garrisons
Na / after 1715
Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Regiments before 1715
Garnizoenen / garrisons
voor / before 1715
 

 

 

 

 


Map of garrison towns in the Netherlands

Map of the Netherlands

Map of Belgium