††††††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron††††††††††††††††††† 123

IJenijns zn.

Jan Thomas

Geb. Hardijn (vuijt Engelant). Soldaet onder de

Compagnie van Jan? Brabel

17-4-1598

Ondertrouw te Breda met Peetere Jans Jonini dr.††

Isis Breda††††

IJfers†† =?

Herman

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leure

11-6-1598

Getuige te Breda (bij: Andriessen)†† Isis Breda††††

IJffert†† =?

Harman

Geb. Sarrenbeeck (bij Wesel). Soldaet onder de

Compagnie van Capiteijn Niclaes de Leure

25-9-1598

Ondertrouw te Breda met Roelken Dijrcx dr.,

geb. Swol†† Isis Breda††††

IJkema

Jan

Adelborst in hetzelfde regiment als waar Capiteijn

Spruijt in diende of van de cie. van Cap. Spruijt?

6-5-1595

Getuige te Breda†† Isis Breda††††

IJpren, van

Jacop Jacopssen

Soldaat onder de Compagnie van Capiteijn Rommers Louetius

15-9-1595

Getuige te Breda (bij: van Gent)†† Isis Breda††††

Irlant

Willem (William)

Engelsman. Soldaat onder Wincfilt

7-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Iven

Thomaes

Engelsman. "Onder capitayn Hauer". "Solder en

gentilman".

23-03-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Ivens

Richart

Engelsman. Saudaet onder capitain sergent Tresse

8-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jabberdij

?

Joris

Soldaat

17-4-1598

Overleden man van de bruid (Gielisken Robbert

Woet dr.). Zie Crucx zone†† BHIC

Jacobi

Alias: Teller Orkene van
Myddelborough

?

John

Kapitein van het schip The flyinge Goste

1582

Kaperbrief, afgegeven aan hem, door Anthonis

de Viega namens don Antonis, koning van Portugal, in den oorlog met Spanje.†† Archieven.nl

Jacobs

Christoffel

Sergeant onder de Compaignie van Capiteijn Calff

3-12-1599

Getuige te Breda†† Isis Breda††††

Jacobs

Cornelis

Afkomstig van Westeloo, soldaat

21-5-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Berber Joostes,

uit Harlingen Tresoar

Jacobs

Frans

Geb. Delft. Soldaat, hij diende onder kapitein

Claes Godertse

1598

Ondertrouw te Heusden met Anneken Jans,

geb. Wesel

Jacobs

Joan

Soldaat

25-8-1588

Kind Jacob gedoopt te Sneek, moeder Diewe Floris, afkomstig van Rauwerd Tresoar

Jacobs

Witte

-Onder Hopman vanden Ende

-Onder Capiteyn vanden Eynde.

4-11-1593

8-6-1595

-Kyndt Peter gedoopt te Lochem††

-kyndt Joerys† †Lochem NG Dopen

Jacobs

Wyger

Soldaat uit Buitenpost

30-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Jouck Everts,

uit Coevorden††† Tresoar

Jacobsse

Adriaen

Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein

Pruijt

1593

Huwelijk te Heusden met Francijntgen JorisseBHIC

Jacobssen

Willem

Herkomst : Haerlem. Saudaet onder capita. Roy

4-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Jacobsz

Bruno

Soldaat onder kapitein van Tongerloo. Woonplaats

Harmelen

12-3-1584

Getuige te Woerden

Website, notaris Woerden

Jacobs zn.

Gielis Bert

Geb. Gent. Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn Dammaij

23-7-1594

Ondertrouw te Breda met Margrietken Jans

van Blijenbeecx dr.†† Isis Breda

Jacops

Albert

Soldaat

9-12-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Ferijs††

Tresoar

Jacops

Frederick

Ruijter onder Kinskij

16-12-1595

Overleden man van de bruid (Barbelken Lucas
van de Rhijn dr.)†† Isis Breda

Jacops

Hans

Vaendrager van den Coninck, tot Turnout gevangen

ende gewont.

18-2-1597

Begraven te Breda
Isis Breda†††† 

Jacops

Michiel

Ruijter onder de Compaignie van Buren van ??

 

Zijn weduwe (Anneken Cornelis Rijcken

van Dongen dr.) hertrouwt te Breda met

Peeter Panhuijs†† Zie aldaar.†† Isis Breda

Jacopssen

Adriaen

Corporael in hetzelfde regiment als waar Capiteijn

Spruijt in diende of van de cie. van Cap. Spruijt?

6-5-1595

Getuige te Breda†† Isis Breda 

Jacopssen

Folkaert

Geb. Deventer. Soldaet onder Capiteijn Jacques

de Leeuw

23-11-1596

Ondertrouw te Breda met Maeijken Joos Matheeussen de Clerck dr., geb. Etten†† Isis Breda††††

Jacops zn.

Jacop Peter

Geb. ís-Hertogenbosch. Soldaet onder de Heere

van Lokeren

9-10-1598

Ondertrouw te Breda met Clare? Frederick 
Sprenckels dr.†† Isis Breda†††† 

Jaecque

Johannes

"Stipendiarius (=soldaat), den Houschsmit"

7-8-1588

Vader te breda, moeder Cornelia Johannis†† BHIC

Jaens

Claess

Soldaat

28-1-1586

Dochter Geertken gedoopt te Sneek, moeder

Aelke Hinderiks † Tresoar

Jaerij

Robbrecht T.

Schotsman, soldaat

27-6-1598

Ondertrouw te Gouda met Susanna Jans,

van Londen in Engeland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

James

Robbert

Sergeant onder Capiteijn Dalachi.

6-5-1595

Getuige te Breda††† Isis Breda

Jans

Claas

Soldaat uit Sneek

 

13-12-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Wyts Syoerds,

uit Leeuwarden†† Tresoar

Jans

Cornelis

Geb. Nuese (=Terneuzen?). soldaat, hij diende

onder kapitein Rennestein.

1593

Huwelijk te Heusden met Ariken Huijberts,

geb. Engelen†† BHIC

Jans

Eylert

Soldaat

13-5-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Aalcke Jans††

Tresoar

Jans

Jan

Uit Leek, soldaat

8-1-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Willemcke Willems

Tresoar

Jans

Pieter

Soldaat

12-11-1587

Dochter Maritchen gedoopt te Sneek, moeder

Catharina Simens † Tresoar

Jans

Robbrecht

Uit Schotland. Militair?

10-2-1582

-Ondertrouw te Gouda met Anne Gielis, van Bruygel

-Huwelijk te IJsselsteyn

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Janse

Dierck

Soldaat, hij diende onder kapitein Polgeest

1595

Huwelijk te Heusden met Margrijta van Doesburg,

geb. Doesburg†† BHIC

Jansen

Jakes

Herkomst : Wijnocxberge (Vlaanderen). Soldaat

onder kapt. Ram

30-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jansen

Jan

Herkomst : Heynkenssant. Soldaet onder den

grave van Swolms

9-7-1592

12-7-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden†† Isis Zeeland

Jansen

Lenaert

Herkomst : Alplas(?). Soldaat onder kapt. Berndrecht

23-2-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Jansen

Machiel

Herkomst : ter Tolen. Soldaat onder kapt. Dominikus

31-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Jansen

Merckus

Herkomst : Gent. Soldaet sonder dienst

31-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jansen

Willem

Herkomst : Tiel. Soldaat onder kapt. Poteye

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Janss (=Johns?)

Andries

Van Dontvries in Schotland. Onder Capt. Wissard

28-4-1585

12-11-1586

 

 

-Attestatie naar Dordrecht (sic)

-Ondertrouw te Bergen op Zoom met Elysabet Caron,

van Brussel, dochter van Franchoys Caron.

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Janss

Anthoni

Soldaat

6-5-1595

Zijn wed. (IJken Cornelis Henricx dochter) hertrouwt

te Breda met Abraham Abrahams. Zie aldaar†† BHIC

Janss

Pieter

Soldaat onder kapitein Lennep

20-1-1594

Huwelijk te Nijmegen met Henricksken Jacops.

Beiden van Overijssel†† Atlantis Nijmegen

Janss

Willem

Van Ingen uit de Nederbetuwe. Soldaat †onder

kapitein Schaeff

11-1-1596

Ondertrouw te Nijmegen met Lisbet Willems

van Boeningen (Beuningen)†† Atlantis Nijmegen

Jansse

Aelbert

Geb. Drijll(?). Soldaat onder kapitein Keerweer

1594

Huwelijk te Heusden met Marijcken Aertsdr,

geb. Lijmdt(?)†† BHIC

Jansse

Arien

Geb. Delft. Soldaat onder kapitein van Dorst

1599

Ondertrouw te Heusden met Lijntgen Rijckerts,

geb. Heijmingen†† BHIC

Jansse

Claes

Geb. Antwerpen. soldaat onder kapitein Keerweer

1597

Ondertrouw te Heusden met Gulleken Jans,

geb. Herckisse(?)†† BHIC

Jansse

Cornelis

Geb. Breda. soldaat onder kapitein Pruijt

1593

Huwelijk te Maaseik met Ariaen Verhansse,

geb. Maaseik†† BHIC

Jansse

Crijn

Geb. Abel(?). Soldaat onder kapitein Appelman

1599

Ondertrouw te Heusden met Tanneke Jansse

BHIC

Jansse

Hendrick

Geb. Ringelo(?). Soldaat, hij diende onder kapitein

Marnix

1599

Ondertrouw te Heusden met Femmeken

Absoloms, geb. Kortrijk†† BHIC

Jansse

Henrick

Geb. Nuijs. Soldaat, hij diende onder kapitein

Peeckel

1593

Huwelijk te Heusden met Ariaentgen Claes,

geb. Helvoirt†† BHIC

Jansse

?

Jan

Geb. Bambruq (Bamberg, De of Bamburgh, UK?). Soldaat,† hij diende onder kapitein Nivelt

1594

Huwelijk te Heusden met Anneken Peters,

geb. Tilburg†† BHIC

Jansse

Jan

Geb. Osnabruck. Soldaat, hij diende onder kapitein

Rinsteijn

1596

Ondertrouw te Heusden met Grietgen Bartels,

geb. Doesburg†† BHIC

Jansse

Jan

Geb. Wesel. Soldaat, hij diende onder kapitein

Marnix

1598

Ondertrouw te Heusden met Hubertgen Goris,

geb. Geffen†† BHIC

Jansse

Mathijs

Soldaat, hij diende onder kapitein Nijvelt

1594

Huwelijk te Heusden met Lijsbet Peters,

geb. Antwerpen†† BHIC

Jansse

Peeter

Geb. Homberg. Soldaat, hij diende onder kapitein

Appelman

1599

Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Lievensdr,

geb. Lendt(?)†† BHIC

Jansse

Peter

Geb. Utrecht. Soldaat, hij diende onder kapitein

Reijmult

1599

Ondertrouw te Heusden met Maddalena Gerits,

geb. Genderen†† BHIC

Jansse

Sondag

Geb. van het land Luxemburg. Soldaat, hij diende

onder kapitein Plettenberg

1594

Huwelijk te Heusden met Claerken van der Voort

BHIC

Jansse

Wijnolt

Geb. ís Gravenhage. Soldaat, hij diende onder

kapitein Keerweer

1595

Huwelijk te Heusden met Madaleen Frans,

geb. Son†† BHIC

Jansse

Wouter

Geb. Groningen. Soldaat, hij diende onde kapitein

Marnix

1596

Ondertrouw te Heusden met Jenneken Henrixs,

geb. Herpt†† BHIC

Janssen

Abraham

Soldaet onder Capteyn Ghystelle

3-7-1588

Lidmaat te Arnemuiden†† Website

Janssen

?

(Johnson?)

Aernout

(Arnold?)

Cornet vanden Ritmeester Edmondt

 

10-5-1593

Getuige te Breda††

Isis Breda

Janssen

Anthoni

Soldaat

6-5-1595

Overleden man van de bruid

(IJken Cornelis Henricx dr.)†† Isis Breda

Janssen

Claes

Adelborst

18-12-1596

Getuige te Breda†† Isis Breda

Janssen

Corstiaen

Geb. Baerwijck, zoon van Neelken Godertssen dr. Ruijter onder de Compaignie vande heere van Mechelen

4-4-1599

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Jans Rousten dr.

Isis Breda

Janssen

Goosen

Geb. Dordrecht. Soldaat onder Capiteijn Dammarij

25-4-1595

Ondertrouw te Breda met Jacquemijne Machiel

van Dornick dr.†† Isis Breda

Janssen

Henrick

Onder Marten Kobbe, Corporaell

12-3-1589

und Aelken ten Blanckenberch, huwelijk te†††††††† ?

Lochem†† Lochem NG Trouwen††††††††††††††††††††††††

Janssen

Huybrecht

Soldaet onder Capteyn Ghystelle

3-7-1588

Lidmaat te Arnemuiden†† Website

Janssen

Jan

Herkomst : Ussen / Ossen (?).† Wdr.† Provoost op

de sche[pen van oorloge

18-2-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Janssen (Johnson)

Jan (John)

Engelsman.† Saudaet onder capit. Tenner

9-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Janssen

Jan

Geb. Antwerpen. Ruijter onder de Heere

van Risoir

10-8-1596

Ondertrouw te Breda met Pierken Claes dr.,†

geb. Baertwijck (vuijt de Langstraet)†† Isis Breda

Janssen

Joris

Soldaet onder Capteyn Ghystelle

3-7-1588

Lidmaat te Arnemuiden†† Website

Janssen

Peter

Geb. Hertogenbosch 's. soldaat onder Capiteijn ? Jans van ?borch

26-8-1595

Ondertrouw te Breda met Grietken Jan

van Nijs dr.,† Geb. Lient (bij Leuven) Isis Breda

Janssen

(van Wesel?)

Rutgeer

Van Wesel. Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Niclaes de Leure

25-9-1598

Getuige te Breda††

Isis Breda

Janssen

Willem

Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Calff

26-9-1598

Ondertrouw te Breda met Anneken Mathijs Janss dr,

wed. van Nout Joriens van Minnen†† Isis Breda

Janssen

Wouter

Ruijter onder de Compaignie van Risoir

30-10-1599

Overleden echtgenoot van de bruid.†† Isis Breda

Janssen zn.

Henrick Jan

Geb. Maestricht. Soldaat onder de Compagnie van

Capiteijn Lambert

1-7-1595

Ondertrouw te Breda met† Lievijnken Joris Elings dr.

Isis Breda

Janssz.

(Johnson?)

Pieter (Peter)

Schotsman. Soldaat

27-12-1597

Ondertrouw te Gouda met Trijntgen Everts,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Jansz

Alias: Jongebloet

Frans

Delicten: dienst nemen bij de vijand

26-01-1538

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding

Archieven.nl

Jansz

Alias Jan de Guyt

Jan

Geb. Utrecht. Lansknecht.

Delicten: dienst nemen bij de vijand

20-4-1570

Vonnis te Utrecht. Straffen : onthoofding; confiscatie

van goederen†† Archieven.nl

Jansz. (Johnson?)

Thomas

Schotsman. Militair?

6-3-1575

Ondertrouw te Gouda met Meyns Thijse, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Jansz

Thomas

Jm, afkomstig uit Scotlant. Soldaet†

             

 

12-1-1592

26-1-1592  

-Ondertrouw

-Huwelijk te Delft met en Heltgen Martens,

jd, wonend Kockelaan†† Dig. Stamboom Delft

Met dank aan Annelies Mateboer

Jansz

Willem

Soldaat liggende onder kapiteyn Ruychaver

17-9-1575

Ondertrouw te Leiden met Maritgen Willemsdr.,

uit Leyden†† Dig. Stamboom Leiden

Met dank aan Joke Boot

Jansz. (Johnson?)

Willem (William)

Uit Schotland. Militair?

< april 1576

Ondertrouw te Gouda met Mechtelt Pieters,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Jaret

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Eduwaert Narris

20-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jeffs

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Torner

22-10-1592

17-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden†† Isis Zeeland

Jeronimi

Petrus

"Cappitanus" = kapitein"

14-2-1590

Peter te Breda†† Isis Breda

Jerwe

Tomas

Engelsman. Soldaetsjongen

25-04-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jhonssen (Johnson)

Jhon (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Joachims

Adriaen

Soldaet onder de Compagnie van mijnen heere de

Gouverneur (van Breda)

16-10-1596

Overleden man van de bruid (Lijntken Cornelis dr.)††

Isis Breda

Joans

Wilhelm

Soldaat onder kapitein P. Hoppes

23-4-1587

Dochter Magdalena gedoopt te Sneek, moeder

Jacob Simens†† Tresoar

Jochums

Jan

Adelborst

19-3-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Jacomijn Troest

Tresoar

Joesten

Lambrecht

Uit land van Pruissen. Militair (konstabel).

27-1-1596

Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Janssen,

van Nijmegen†† Atlantis Nijmegen

Joestensz

?

Colijn

Geb. Hongaerden (Hoegaarden?). Delicten: diefstal;

desertie; dienst nemen bij de vijand

10-7-1530

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding

Archieven.nl

Johannes

Andreas

Soldaat onder kapitein Collumbijn

29-8-1587

Peter te Breda†† BHIC

Jolij

Aert

Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder

kapitein Michiel.

1594

Huwelijk te Heusden met Jennia Brueijs

(=Bruce?), afkomstig van Schotland†† BHIC

Jolij

Germain

Luitenant onder Bonetus.

5-8-1598

Getuige te Bergen op Zoom†† Markiezenhof

Jon, le

Quinctej

Militair ?

24-5-1589

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneke Schot,

wed. van Robert Grijps. Beiden uit Schotland.

Attestatie naar Holland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Jonckhans

?

Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove

3-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jong, de

Maurits

Geb. Nieuwpoort. Soldaat, hij diende onder kapitein

Hugens

1598

Ondertrouw te Heusden met Heijltgen van ít Tolhuijs

BHIC

Jongbloet

?

Van Hessen. Soldaat onder kapt. Ram

27-4-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jongbloet

Claes

Soldaet. onder de Compagnie van Capiteijn Monsr. de Liere (=Leur)

26-3-1598

Getuige te Breda (Luijs zn.)†† Isis Breda

Jongbloet

Gielis Petersse

Sergeant, hij diende onder kapitein Bouwets

1599

Ondertrouw te Heusden met Rinck Rincksdr,

geb. Sneek†† BHIC

Jongbloet

Henrick

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch

1598

Ondertrouw te Heusden met Peterken Pouwels,

geb. Waalwijk†† BHIC

Jongbloet

Heynderick

Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove
Datum binnenkomst :

10-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jongbloet

Herbert

Herkomst : Hessen. Soldaat onder kapt. Hove

30-5-1592

1-6-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden†† Isis Zeeland

Jongbloet

Lenaert

Herkomst : Aken / Aachen Soldaat onder kapt. Ram

30-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jongbloet

Sijbert

Van Reess. Soldaat onder Marquet

3-12-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Cornelisken

Arntsdochter, van Nijmegen†† Atlantis Nijmegen

Jongen /

 

Jonghen

(Young-?)

James /

 

Jaques (Jake)

-Jm, afkomstig uit Schotland. Soldaat

 

-Idem

28-3-1587

 

12-4-1587

-Ondertrouw te Delft met Lieniene Beltens ,

afkomstig uit Gent, wed. van Jan de Wael

-Ondertrouw (of huwelijk?) te Delft met

Lerune Balteus, afkomstig uit Gent, wonend:

Rietveld, wed. van Jan de Wale †††Dig. Stamboom.nl

Jons

(Johns / Jones?)

Davit

Engelsman. Saudaet onder capitayn Thomaes

16-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Jons

(Johns / Jones?)

Roelant

Engelsman. Saudaet onder capit. Sidtne liggende

te (fort) Rammekens

20-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Joons (Jones)

Tomas

Engelsman. Soldaet sonder dienst

27-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Joossen

Daniel

-Geb. Baesvelt vier mijlen van Gent. Saudaet onder

capt. Poers

-Geb. Barssevelde. Gehuwd. Saudaet onder capitain

Poers

 

7-2-1587

23-2-1587

 

13-3-1587

-Gehuwd met Lijsbet Roelantssen

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

 

-Overleden†† Isis Zeeland

Joossen

Jeronimus

Veltsoldaet onder Capiteyn Dach

7-1-1590

Lidmaat te Arnemuiden†† Website

Jorien

?

Hans

Geb. Hertsborg (Hertsberge?). Soldaat, hij diende

onder kapitein Marnix

1595

Huwelijk te Heusden met Lijntgen Jans

BHIC

Jorissen

Dierick

Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capi. Tairan

29-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Ju (Hugh?)

Rutsaert (Richard?)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfilt

20-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Juriaenssen

Frederick

Geb. Collem in Vrieslant. Saudaet onder capt. Poers

7-2-1587

18-2-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden†† Isis Zeeland

Jurriens

Frans

Afkomstig van Hambosch, soldaat

 

21-2-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Lysbet Pieters††

Tresoar

 

Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garrisons / garnizoenen
after / na 1715


Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 


Tekstvak: Captains before 1715
Garrisons / garnizoenen
Tekstvak: Regiments before 1715 
Garrisons / garnizoenen
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Map of garrison towns in the Netherlands

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Map of the Netherlands

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Map of Belgium