Tekstvak: NO FAMILY 
NAME

1568-1648: 80 years

of war against Spain

 

1568-1648: 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

 

 

 

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                    103

Kalckar, van

Jan

Van 't land van Cleve, soldaet onder Capiteijn

Lambrecht zijn Compagnie

22-4-1596

Getuige te Breda

Isis Breda

Keis?

Anthonij

Corporael ende adelborst onder Capiteijn Dam?

12-11-1594

Getuige te Breda   Isis Breda

Kels

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capitain Jan Boch

13-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Kennetij

Thomas

Uit Schotland. Soldaat onder de Landdrost

26-7-1597

17-8-1597

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Aelgen Dirckx,

van Wesel

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Kenoch

Jan

Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat

4-12-1593

Ondertrouw te Breda met Margriete Lomsdael,

geb. Edenborch   (Schotland).    Isis Brabant

Kerck (=Kirk?)

Jan Jans soon (John Johnson?)

Geb. Iddenborch (Schotland). Soldaat

3-6-1595

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Henrick

van Ghoren dochter,  geb. Antwerpen  BHIC

Kerckhoff?, vande

Peter

Ruijter onder de Compaignie van mijn heer Ö van

Lueler

23-7-1599

Getuige te Breda

Isis Breda

Kersboom

Wilmer

Herkomst : Essen. Soldaat onder kapt. Hove

3-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Kesman

 ?

Gilbert

Van Strate. Onder Capt. Jaddel

18-11-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Tanneke Manijs,

van Brussel, wed. van Michiel Pieterss.

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Kilpatrick

 

Zie ook: G : Guilpatrich, Gylpatres etc.

 

 

Kim, de

Jeems (James)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Baskefilt

11-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Kinderen, der

Adriaen Lievijns

Geb. Gent. Soldaet onder Capiteijn Seignor

Niclaes de Leur

22-10-1599

Ondertrouw te Breda met Maria Jaspars dr.,

geb. Delft   Isis Breda

Kirckpatrick

Jan

Luitenant

28-5-1597

Getuige te Bergen op Zoom  Markiezenhof

Kitser

?

Kapitein

15-11-1589

Vader te Breda, moeder Anna-   BHIC

Klerck

Peter

Een Soldaet

16-11-1590

und Margareta Tops, van Gelder, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Klipel

Hans

Van Nidernahmen(?). Ruiter onder graaf van

Hohenloo

26-1-1595

Huwelijk te Nijmegen met Adelheit van Hasselt,

wed. van Berndt Liefflender   Atlantis Nijmegen

Kloeck

Johan

Een Adelbors onder Capyteyn Gerhardt van Ree.

27-8-1596

Soene Johan gedoopt te Lochem Lochem NG Dopen

Knebidt

Richaerdt

Engelsman. Saudaet onder capitain Tenner

8-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Knipen, van

Henrich

Soldaat in garnizoen te Dotekom (Doetinchem)

onder kapitein Becker

13-7-1595

Ondertrouw te Nijmegen met Gertgen van Wanraij, van Nijmegen, wed. van Bernt van Gent,  van Lingen

in Friesland   Atlantis Nijmegen

Knols zn.

Claes Jan

Geb. Blijenbeeck. Ruiter onder de Compagnie van

zijne Prins Sixtus

24-12-1592

Ondertrouw te Breda met Margriete Jans dr.,

geb. Rumonde (= Roermond?)   Isis Breda

Kock

Hans

Van Munster

8-2-1597

und Mechtelt van Goer, huwelijk te Lochem.. Getuygen, Ryck van Amesforth und syn huyssfrouw met Johan van Wesell een Soldaet onder hopman Albert Koennerssen.   Lochem NG Trouwen

Koenninges

Bernndt

Eenen Ruyter under Christoffel Wolff

12-4-1585

Unde Catharina Janssdoch, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Koens

?

ďZwitserĒ

Soldaat onder kapitein Wenckom

7-1-1599

Ondertrouw te Nijmegen met Fije Prinss,

wed. van Jacob Anthonissen   Atlantis Nijmegen

Kool, de

Jan

Van Morbeecque (Moerbeek, N-H?) , wonend te

Leyden. Soldaat onder capiteyn Jacques van

Berendrecht

8-12-1590

Ondertrouw te Leiden met Mayken van Ardeynen,

van Bavinckhoven   Dig. Stamboom Leiden

Korsten

Thielman

Geb. Wesel. Soldaat onder Capiteijn Verhorst

13-8-1593

Ondertrouw te Breda met Jenneken (Peter) Jan

Martens van Enerbee dr.    Isis Breda

Kouter, van den

Joos

Herkomst : Oudenaerden. Saudaet onder capitayn

Gruijter

1-4-1586

18-4-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Kouwaert (Coward / Colyear?)

Daniel

Schotsman, soldaat

27-6-1598

Ondertrouw te Gouda met Marijen Claes,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Kremer

Peter

Militair onder kapitein Pletenberch.

10-9-1599

Huwelijk te Nijmegen met Lisbet van Roij

Atlantis Nijmegen

Krielken

Egbert

Onder hopman vanden Ende.

7-5-1592

Thope gegeven und Catharina Lenzen

Lochem NG Trouwen

Krueck

Davidt

Schotsman. Soldaat

31-1-1598

24-3-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Stijntgen Heyndricks,

van Antwerpen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Kruysen

Johan

Een ruyter.

18-5-1589

Kyndt Johan gedoopt te Lochem  Lochem NG Dopen

Krystesom

Thomas

Soldaat

27-12-1597

14-1-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Elijsabet Hogge,

beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Kudbert (Cuthbert)

Andries

Jg uit Schotland. Soldaat onder van Watervliet

9-10-1593

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Martha Jans,

van Zierikzee, dochter van Jan Janss

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Kunder

Niclaes

Herkomst : Smalkade (Schmalkalden). Soldaat onder

kapt. Walraven

5-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Kuns

Hans

Herkomst : Beydenbach (Breidenbach). Soldaat onder

kapt. la Corde

1-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Kuten, van

Bernaert Wenner

Soldaat onder Capiteijn Spruijt

22-4-1595

Huwelijk te Breda met Cornelia Adriaen Peters dr.,
geb. Zurick,  wed. van Michiel Sebrechts Eerten?

Isis Breda          

La

Bartholomeus

Engelsman. Soldaat onder Kapitein Reijn

van Bercksschip

7-11-1595

Huwelijk te Nijmegen met Neel Dircken,

geb. Gent, wed. van Pieter Janssen  

Atlantis Nijmegen

Laer, van

Willem

Soldaat onder Capiteijn Bernaerd? opt Westerloo

18-11-1595

Overleden echtgenoot van de bruid

(Geertruijt Peters Gielis dr)   Isis Breda

Lalaing, de,

graaf van Rennenberg

George

-Uit Rennenburg in Limburg

-Verovert Deventer en Kampen op de Spanjaarden en wordt stadhouder van Friesland, Groningen en Overijssel van                                                                  ŗ

-Kolonel van Inf.Rgt. 577a*  van                                  ŗ

-Hij kiest de zijde van Spanje in                                  ŗ

('het verraad van Rennenberg') en verovert Delfzijl,

Coevorden en Oldenzaal

 

 

 

1576-1581

1577-1580

1580

 

 

Zie ook:  Website

Lalys

Daniel

Soldaat uit Ierland

12-1-1584

Zoon Ebel gedoopt te Sneek, moeder Katharina- 

Tresoar

Lam(s)bassaet

Roscam

Soldaat, woonplaats Woerden

23-4-1582

Getuige te Woerden

Website, notaris Woerden

Lan

Jacques

Soldaet onder Capiteijn Prop?

8-6-1595

Overleden echtgenoot van de bruid

(Lijsbeth Jacques Aertss Anderssen dr.,

geb. Schotland)   Isis Breda          

Lanciavecchia/ Lancheavetio

?

Odowarda /

Oduwardo

-"Gouverneur dezer stad" (van Breda)

-Gouverneur

29-7-1586

23-12-1587

-Peter te Breda   Isis Breda

-Begraven te Breda

Landas, de

Louis

Kapitein met rang van Kolonel van Inf.Rgt. 573a*  

(Compagnie Garde te Voet) van                              ŗ

 

 

1588-1589

22-3-1589

 

 

-Gesneuveld bij Geertruidenberg

Lange, de

Louis

Soldaat onder kapitein Brandt

9-3-1596

Huwelijk te Nijmegen met Lamertgen Janssen,

j.d. wonende bij Neel Nagels op het Valkhof

Atlantis Nijmegen

Lanoye, de

Jaecque (Jacques)

Herkomst : Tournay / Doornik. Wdr.

Beroep : Eghilteu (metselmaker), saudaet onder

capitain Jaecqe Darac te Ostende

15-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Lant

?

Robert

Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten

die op 1-8-1586 binnenkwamen.

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Laruije (La Rue?)

Robert

Soldaat onder kapitein Bocholt

2-4-1598

Ondertrouw te Nijmegen met Anna Meus,

van Namen / Namur, wed. van sr. Conraet Mens   Atlantis Nijmegen

Laure

Robbert

Jg uit Schotland. Adelborst onder Hopman Morre

(Murray)

23-11-1596

10-12-1596

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Janette Paterson,

wed. van Lieut. Cognelton

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Laureijss

Servaes

Geb. Thiel. Soldaet onder de Compagnie van

Capiteijn Brakel

29-4-1598

Ondertrouw te Breda met Margriete Jan

Cuijpers dr., geb. Herentals   Isis Breda

Laurens

Ja.

Jg. uit Schotland. Soldaat onder Col. More

(=Alexander Murray)

31-8-1596

17-9-1596

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Janneke Adriaans,

van Rousse, wed. van Adriaan van der Linden

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Laures

Gelaude

Ruijter onder de Compagnie vande Capiteijn du Bois

2-1-1598

Overleden man van de bruid (Maeijken Mertens dr)

Isis Breda

Lazarus

Franciscus

Italiaans ruiter

6-5-1584

2-5-1585

Vader te Breda, moeder Margarita Francisci

Isis Breda

Le (Lee?)

Tomas

Engelsman. Soldaet sonder dienst

24-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Leefve

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder Wincfilt

1-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Leene

Court (Kurt)

Herkomst : Bremen. (Soldaat) onder Ram

10-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Leeuws (Lewis?)

Tomas

Engelsman. Trompetter sonder dienst

27-08-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Legget zone

David Willem

-Geb. Edenborch (Schotland). Soldaat

 

-Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Boutin

17-4-1598

-Ondertrouw te Breda met Geertruijtken Jans Henricx

 dochter, geb. Pette (bij Alkmaar)   BHIC

-Isis Breda

l'Egrappe, van

?

Luitenant

14-6-1597

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Leijdecker

Hans Pool

Soldaat, woonplaats Woerden

18-9-1583

Getuige te Woerden   Website, notaris Woerden

Leijen, van

Henrick

Soldaat onder kapitein Wenckom

18-2-1595

Huwelijk te Nijmegen met Idtgen Jacobsen,

uit Nijmegen (Regulierstraat)   Atlantis Nijmegen

Lemmes

Hendrick

Soldaat

5-4-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met  Neel Frans Tresoar 

Lenaerts

Corijn

Herkomst : Siericksee. Soldaet onder den graeve

van Swolms

9-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Lenaerts

Heyndrick

Herkomst : Cuelen(?). Soldaet onder kapt. Berchem

1-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Lenaertsen

Cornelis

Herkomst : Woonsdrecht. Soldaat onder Ram

27-04-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Leste (Leicester?)

Pieter

Jg uit Schotland. Soldaat onder Hopman Cheeuwe

16-12-1595

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Lijsbet Beam,

uit Schotland, wed. van Jan Achterlony

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Leuwen, van

Roelof

Geb. ca 1562, zoon van Jan van Leeuwen en

Barbara van Hattem. Kapitein

< 1593

< 1613

-Huwelijk met Isabelle van Buren

-Overleden   Website

Levin de Famars

 

Charles

-Heer van Famars, Forimont en Lousart (of: Foricourt

en Lonsat?), zoon van Jacques† de Levin en

Philippine van Lamelin, vrouwe van Famars

-Gouverneur van Heusden††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ŗ

-Generaal der artillerie van††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††ŗ

 

 

 

1586

1586-1592

30-7-1592

-2 zonen†† Website
 
 
 
 
-Gesneuveld (doodgeschoten) voor Ootmarsum 
tijdens de belegering van Steenwijk†† Website

Lichterman

Hendrick (Heinrich)

Uit het land van Den Ham (Hamm). Soldaat onder

overste Groenvelt

14-9-1595

Huwelijk te Nijmegen met Claer Kerckmans,

van Ael (Ahlen) in het Sticht van Munster

Atlantis Nijmegen

Lichthals

Aert

Herkomst : Ringelroo(?). Soldaat onder kapt. Hove

22-06-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Lichthart

Claes Jansz

Soldaat, woonplaats Woerden

24-4-1582

Geldnemer te Woerden    Website, notaris Woerden

Lichthart

Jan Jaspars

Soldaat

24-5-1584

Kind Jarich gedoopt te Sneek, moeder Griet Jarichs

Tresoar

Liddel (=Little?)

Willem

Geb. Schotland. Soldaat

4-12-1593

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Berthelmeeus

dochter   BHIC

Lier

Jabir

Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Diuts,

In garnizoen te Goozen (Goes?)

25-6-1589

9-7-1589

-Ondertrouw

-Huwelijk te Enkhuizen met Marijntgin Jans,

wonende bij de Westerpoort

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Lierijns?

Adriaen

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn

Niclaes de Leur

4?-12-1599

Getuige te Breda bij huwelijk van

Dijrck Thomassen vande Bosch   Isis Breda

Liet, van der

Hanss

Soldaat

30-11-1586

 

Kinderen Barber en Michael gedoopt te Sneek,

moeder Mette-   Tresoar

Lieurij

Willem

Behuwd vader. Soldaet onder de Compaignie van

Capiteijn Dalachi

8-6-1595

Getuige te Breda

Isis Breda

Lievenson

Lieven

Herkomst : Dort.  Soldaat onder kapt. Berndrecht

9-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Lijdt (Leed o.d.?)

Davidt

Schotsman, soldaat

30-5-1598

14-6-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Aryaentgen Francen,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Lijenenssen?

Joos

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Buth

5-3-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Lijfflender

Laurens

van Ryge

16-9-1595

und Catharina van Ryswick, huwelijk te Lochem yn bywesent Des Vendrichs van Capyteyn Vermeerten, Monier, Splytloff, Johannis Ballochij.

Lochem NG Trouwen

Limborch, van

Pauwels

Soldaet

19-10-1590

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Lingen, van

Johan

Onder Vermeerten

24-8-1595

Kyndt Henrick ged. te Lochem  Lochem NG Dopen

Liniquer (Linneker?)

Anthone

Engelsman. Saudaet onder colonel Duckbij

19-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Lion

Joost

Geb. Monturin (vuijt BourgondiŽ?). Soldaet onder de

Compagnie van Jan vanden Eijnde

6-6-1598

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Jans Hoornincx,

geb. Vraes? (vuijt de landen v. Waes)

Isis Breda

Lippe, van der

Jan

Soldaat onder hopman Lennep

28-1-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Beetgen Henrichs, wed. van Henrich van Raij, van Nijmegen

Atlantis Nijmegen

Lippens

Pieter

Herkomst : Eeckloo. Soldaat onder kapt. Pluckee

28-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Lochaerts

Richard

Militair?

29-4-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Agnes Morra, beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Lockert

Jaques

Afkomstig van Schotland. Soldaat, hij diende onder

kapitein Prop.

1595

Huwelijk te Utrecht met Coentgen Jans,

afkomstig van Utrecht   BHIC

Loera(s?)(s?)

Steven

Soldaet onder hopman Gerhardt van Ree.

22-5-1597

Dochter Maria gedoopt te Lochem

Lochem NG Dopen

Loevens, van

Caspar

Onder Capyteyn Gerhardt van Ree

 

5-8-1596

Syn Zoen Johan gedoopt te Lochem

Lochem NG Dopen

Lofdey

Robert

Engelsman. Soldaat onder kapt. Knolits

22-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Loijnaert

Riechardt

Sergeant onder Capiteijn Waddel

6-11-1593

Getuige te Breda (bij: Mouraij)   Isis Breda

Loo, van

Damas

Zoon van Albrecht van Loo en Maria Arent Cornelisdr

van der Mijle.

-

Kapitein op de vloot

Website

Loreijn, van

Claes Andries

Geb. uit Vranckrijck. Ruijter onder de Compagnie

van Zijnen Shrie?

16-10-1596

Ondertrouw te Breda met Aleijde Jan Gerijtssen dr

Isis Breda

Louvesteyn (Livingston?)

Thomas

Schotsman, soldaat

9-5-1598

27-5-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met

Grietgen Belij (Bailey?), uit Engeland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Louwerijs (Lawrence?)

Jan

Schotsman, soldaat

14-3-1598

8-4-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Aeltgen Claes, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Louijs

Jacop

Geb. Dormick. Soldaat onder de Capiteijn Bruijne

3-9-1592

Ondertrouw te Breda met Cathelijn Henricx dr.,
geb.
Eindhoven   Isis Breda

Lubbert

Reijnier

Geb. Dulmen (in 't Sticht van Munster). Soldaat

Onder de Capiteijn Spruijt

Maart 1595

Ondertrouw te Breda met Janneken Rutgeers,
geb.
Besseling   Isis Breda

Lubeck, van

Hans

Een Soldaet onder hopman Albert Coenners

7-7-1597

Stilo antiquo thope gegevenn aan Hans und syn huyssfrouwe Elsken-. Getuygen die Vendrich Peter N., Laurens Denne, Gerhart Boechholt van Goer,

und meer anderen.   Lochem NG Trouwen

Lucas

Hans

Geb. Ham. Soldaat, hij diende onder kapitein

Wijngaerden

1594

Huwelijk te Heusden met Metgen Michiels

BHIC

Lucas

Hans

Geb. Covelens(?). Soldaat, hij diende onder kapitein

Marnix

1597

Ondertrouw te Heusden met Fransken Fransdr,

geb. Weert   BHIC

Luijdinghuijsen, van

Henrick

Uit het Sticht van Munster. Soldaat onder kapitein

Brandt

9-11-1595

Huwelijk te Nijmegen met Aeltgen Gibrechtz

van Embrick (Emmerich),  wed. van ††††††††††††††††††††††††?

Steven Wachthuijs  Atlantis Nijmegen

Luijn, van

Hans

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberg

1594

Huwelijk te Heusden met Belijken Jans,

geb. Nett(?)   BHIC

Lyfflender

Hermen

Luytenandt

 

 

 

 

9-4-1592

22-9-1593

-Dochter Anna gedoopt   Lochem NG Dopen

-Yn bywesent Des Maiors Francisci Ballochij, Des Capyteyns Gysbert van Berck und Johannis Steenbergen, Secretarij thope gegeven den Luytenandt und Magdalena Vreesenn.

Lochem NG Trouwen

Luijs? zn.

Joris Henrick

Geb. Baerl. Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Monsr. de Liere (Leur?)

26-3-1598

Ondertrouw te Breda met Anneken Harman Framex dr.,  wed. van Dijrck Peeters   Isis Breda


Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garnizoenen / garrisons
Na / after 1715
Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Regiments before 1715
Garnizoenen / garrisons
voor / before 1715
 

 

 

 

 


Map of garrison towns in the Netherlands

Map of the Netherlands

Map of Belgium