Tekstvak: NO FAMILY 
NAME

1568-1648: 80 years

of war against Spain

 

1568-1648: 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

 

 

 

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                 117

Ochtoerp, van

Berndt

Liggende onder hopman Coennertz und by

Gerhardt Dyenberch

9-2-1597

Dochter Catharina gedoopt te Lochem. Gevaders M. Jobst Veltscherder under den Capyteyn Vursz und Marten Wullen Wevers dochter, und Henneveltz

huyssfrouwe.   Lochem NG Dopen

Ockes

Lolcke

Uit Dokkum, soldaat

12-2-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Syoerds,

uit Makkum   Tresoar

Offerman

Henrich

Van Gendt in de Overbetuwe. Soldaat onder

kapitein Brandt

11-1-1596

Huwelijk te Nijmegen met Grietgen Janss

van Huijssen (Huissen)   Atlantis Nijmegen

Oldenborch, van

Handrijck

Soldaat onder luitenant-kolonel IJselsteijn.

29-2-1588

Begraven te Heusden   Isis Heusden

Ollensen, dí

Roetsier

Schotsman, soldaat

22-3-1598

15-4-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Huybrechtgen Cornelis,

van bij Breda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Oosten, van

Boudewijn

Herkomst : Wommelegem. Soldaat onder kapt.

Berchem

17-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Oouck

Hans

Herkomst: Straesborch. Soldaetsjongen

6-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Orche

Jan

Soldaat, hij diende onder kapitein Nijsbet

1592

Ondertrouw te Heusden met Janneken Bleeck,

geb. Woudrichem   BHIC

Orschot, van

Gonnert Janssen

Militair, soldaat

25-6-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Henriscken

van Saltergen, wed.   Atlantis Nijmegen

Osenbrug, van

(OsnabrŁck?)

Joest Baltes

Soldaat

15-3-1588

Kind Anneke gedoopt te Sneek, moeder

Abel Bouwes   Tresoar

Ottensse

Giellis

Geb. Trist (=Triest). Soldaat, hij diende onder

kapitein Brakel

1594

Huwelijk te Westphalen met Hermken

Berntsdochter, geb. Westphalen.

Ondertrouw was in Heusden?   BHIC

Ottes

Jacob

Uit Wijtgaard, soldaat

7-1-1597

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Reynts Gabes 

Tresoar

Outhorst

Harman

Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn Buth

30-10-1598

Getuige te Breda   Isis Breda

Owen

 

Zie ook: Auwen

 

 

Packer

Joos

Herkomst : Franckfort. Soldaet sonder dienst

13-7-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Palazinus

Lotius

Italiaans kapitein

14-9-1585

Peter te Breda 

BHIC

Paits

Endro (Andrew)

Engelsman. Saudaet onder capitain Berrar

5-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Panhuijs /

Panhuys

Peeter

-Geb. Aecken, wdr. van Barbachijn- (geb. vuijt land

van Luneborch). Ruijter onder de Compaignie vande

Rijtmeester ??

-Hij was ruiter onder Van Merwen

16-7-1599

 

 

14-12-1599

-Ondertrouw te Breda met Anneken Cornelis Rijcken

van Dongen dr., wed. van Michiel Jacops   BHIC

 

-Begraven te Breda   Isis Breda

Pape, de

Charles

Soldaet

7-1-1590

Partner : Janneken Lievens van Ghent

Lidmaten te Arnemuiden   Website

Paperhil

Hans

Plaats van herkomst : Statreysen (Rijssen, OV?).

Soldaet onder Swolms

14-09-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Parkouw

Hubert

Van Breda. Ruiter onder graaf van Hohenloo

18-11-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Margriet Willems

genaamd Utherbosch, uit het land van den Berge(?)

Atlantis Nijmegen

Pasquier

Roeloff

Geb. Mullenbroek (Vlaanderen). Soldaat  onder

kapitein Rinsteijn

1596

Ondertrouw te Heusden met Anneken Henrix,

geb. Wageningen   BHIC

Pasquir Bilion? zn.

Jacques

Geb. Leijden. Soldaat onder de Compagnie van

Capiteijn Wels? van Dorp

21-11-1595

Ondertrouw te Breda met Cathelijn Dijrcx,

geb. Ludick (=Luik / LiegeIsis Breda  

Passart

Goossen

Gezworene en kapitein.

1579

Verbannen inwoner van Maastricht   Website

Pater

?

Een Ier.. Saudaet

31-07-1586

12-08-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Patter (Potter)

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Worlock

11-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Pauli

Petrus

Soldaat in het kasteel

3-8-1582

Vader te Breda (dochter Margareta Pauli)    Isis Breda  

Peelinck

Andries

Wdr. uit Schotland. Militair?

2-12-1587

20-12-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom Neeltke Jans,

van Bergen op Zoom, dochter van Jan Jans

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Peene, van

Jaques

Fourier in het garnizoen van Vlissingen

10-10-1591

Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland

Peerboom,

de oude

Hendrik

Gezworene en artilleriemeyster

1579

Verbannen inwoner van Maastricht   Website

Peeren, van

Andreas

Soldaat

25-1-1587

Dochter Dorothea gedoopt te Sneek, moeder

Aeltchen Joans   Tresoar

Peersij

Hendrick

Korporaal van de heer Verr

18-2-1599

Huwelijk te Nijmegen met Wendel Martens,

j.d. van Nijmegen†† Atlantis Nijmegen

Pees

Claas

Soldaat

24-12-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Frouck Jans  

Tresoar

Peesholler

Niclaes

Herkomst : Cobelens bij Cuelen. Saudaet onder

capit. Oost

10-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn

vrouw Mariken en zijn zoon Mathijs. Isis Zeeland

Peeters

Dijrck

Soldaet onder de Compagnie van Capiteijn Monsr. de Liere (=Leur)

26-3-1598

Overleden man van de bruid te Breda

(Anneken Harman Framex dr)    Isis Breda

Peeters

 

Hertger

Geb. Hasselt. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Calff

3-12-1599

Ondertrouw te Breda met IJeffken Jan Rombouts dr. 
Isis Breda

Peeters

Peeter

Geb. den Boss. Soldaat onder Capiteijn Brienen

10-9-1594

Ondertrouw te Breda met Lijntken Mathijssen, 
geb. Hasselt   Isis Breda 

Peeters

Rutgeer

Ruijter onder de Compaignie vande heere van Mechelen

4-4-1599

Getuige te Breda (bij: Janssen)  

Isis Breda

Peeters

Sacharyas

Herkomst : Salsborch (Salzburg). Soldaet sonder

dienst

25-2-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Peeterson

Lauwereys

Herkomst : Gulck (JŁlich). Soldaat onder Davit Sacx

23-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Peeterss

Jaspar

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Dalachi

8-6-1595

Getuige te Breda   Isis Breda

Peeterssen

Frans Claes

Geb. Schellingwout. Soldaat onder Capiteijn

Wijnberge

20-9-1596

Ondertrouw te Breda met Lijntken Gerijt Janssen dr.,

geb. Breda   Isis Breda

Peeterssen

Herman

Ruijter onder Capiteijn Sebrecht?

14-5-1599

Overleden man van de bruid (Margriete Rijchout

Janssen dr)   Isis Breda

Pelsters

Henrick

Soldaat onder Capiteijn Hr. Lambrecht Charles

28-8-1595

Overleden man van de bruid (IJken Willems dr.) 

 Isis Breda

Pens

Janes (James)

Uit Schotland. Soldaat onder hopman Nyesbet

7-7-1585

28-7-1585

-Ondertrouw

-Huwelijk te Enkhuizen met Lijesbet Dircks,

van Antwerpen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Perchevael

Willem

Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfildt

17-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Perck   =?

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne

21-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Perck   =?

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne

12-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Percker (Parker?)

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder Brat.

21-11-1592

21-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Perckerson

Robert

Engelsman. Soldaat onder Torner

7-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Perdt

Niclaeis

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

10-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Perkel

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capita. Sidtne
 

9-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Perre, van de

Dielis

Herkomst : Verrebroeck. Soldaat. onder kapt.

Dominico

29-3-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Pesse, de la

Giellis

Geb. Henegouwen. Ruiter

8-4-1595

Ondertrouw te Breda met

Maeijken Peter Corneliss dochter,

geb. Amsteldam, wed. van Giellis de Son   BHIC

Peters

Jan

Van Hadinckton in Schotland. Militair?

April 1576

Ondertrouw te Gouda met Marritgen Peters,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Peters

Volckert

Wachtmeyster.

8-5-1586

Soen Voelckerdt gedoopt   Lochem NG Dopen

Peterss

Peter

Geb. Wijnolsbergen (bij Duijnkercken).Soldaet

Onder de Capiteijn Dorp

23-9-1593

Huwelijk te Breda met Henricxken Henrick Henricx

dr.   Isis Breda

Petersse

Aelbrecht

Vaandrig, hij diende onder kapitein Gernu

Juni 1590

Ondertrouw te Heusden met Magdalena de Febure.

Att. voor Delft   BHIC

Petersse

Gerrit

Afkomstig van Wich (Limburg). Ruiter onder

ritmeester Donck.

1593

Huwelijk te Heusden met Geertruijt-,

geb. Uittaert (Gulik)   BHIC

Petersse

Hans

Geb. Antwerpen. Soldaat, hij diende onder kapitein

Marnix

1598

Ondertrouw te Heusden met Lijsbet Ariensse,

geb. Oudheusden   BHIC

Petersse

Jacob

Geb. Leiden. Soldaat, hij diende onder kapitein

Appelman

20-4-1591

Huwelijk te Heusden met Adriaentke Peters,

geb. Gorkum   BHIC

Petersse

Jan

Geb. Ool(?). ruiter, hij diende onder kapitein Louijs

1593

Huwelijk te Heusden met Eesken Renier de Haen,

geb. ís Herenberg   BHIC

Petersse

Jan

Afkomstig van Limburg. Soldaat onder Brederode.

1596

Ondertrouw te Heusden met Ariaentge Ariensse

Paus, geb. Hulst   Isis Heusden

Petersse

Tuenis

Geb. Gennep. Soldaat, hij diende onder kapitein

Rennestein

1593

Huwelijk te Heusden met Antge Peters

BHIC

Peterssen

Peter

Geb. Londen? (in Dietnurts?). Soldaet onder Capiteijn Pekel

11-3-1597

Ondertrouw te Breda met Susanna Mathijs dr.,

geb. Aken/Aachen   Isis Breda                      

Petersz

Willem

Geb. ís-Hertogenbosch. Delicten: landloperij;

overtreden wet; dienst nemen bij de vijand

14-6-1533

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding; tentoon-

stelling van geŽxecuteerde   Archieven.nl

Peterzoen

Willem

Een Soldaete under Capiteyn Wabyn opt t'huyss to Dorth, dye gevaderssche Hans Vierbeeck Luytenandt, Steven Michielzen provaess, und Maria Albertz. Dochter van Alcmaer.

24-10-1588

Syn dochter Mayken gedoopt

Lochem NG Dopen

Petsel

Hans

Herkomst : Paruyt(?). Soldaet sonder dienst

10-4-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Philips

Crijn

Soldaat, hij diende onder kapitein Pekel

1594

Huwelijk te Heusden met Catharijtge Giels,        ?

geb. Seerhuijsen (Seehausen?)   BHIC

Picaert

Carl

Soldaat onder kapitein Hemert

4-5-1594

Huwelijk te Nijmegen met Jennigen Jans

Verdeijen dochter, geb. Haarlem  Atlantis Nijmegen

Pickerin

Jan

Geb. Engeland. Soldaat onder Capiteijn

Nassau

2-3-1596

Ondertrouw te Breda met Mechtelde Henrick

van Craelt dr., geb. Winckelroij?   Isis Breda

Pierdt

Niclaes

Engelsman. Saudaet

3-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Pieters

Herman

Soldaat

23-1-1586

Dochter Anna gedoopt te Sneek, moeder Tielcke- 

Tresoar

Pieterson

Matijs

Herkomst : Cruyslant. Soldaat onder kapt. Haen

28-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Pieterss

Pieter

Geb. Delft, zoon van Truijken Pieters? Dr. Soldaet

onder Capiteijn Reinier vande Eijnde

9-4-1599

Ondertrouw te Breda met Margriete Willem Pieters dr, wed. van Chaerl? Stoffels. Worden niet getrouwd.   Isis Breda

Pieterssen

Jan

Afkomstig uit Vlissingen. Functie : Kapitein op een schip van oorlog.

18-9-1585

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Pietersz

Joost

Soldaat, leggende onder capiteyn Achthoven

16-4-1588

Getuige te Leiden (bij: Jacob Huygen, zie aldaar)

Dig. Stamboom Leiden   Met dank aan Joke Boot

Pij

Hans

Herkomst : Frijborch. Soldaet sonder dienst

29-7-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Pijkock (Peacock?)

Tomas

Engelsman. Soldaat onder Torner

15-12-1592

22-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Pil (Peel?)

 ?

Herry

Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten die

op 1-8-1586 binnenkwamen.

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Pimper

Hans

Soldaat onder Zijne Genade graaf Philips

11-2-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Lisabet Garetzen,

van Nijmegen   Atlantis Nijmegen

Pinson

Isendoorn

Soldaat, hij diende onder kapitein Grenu

1592

Ondertrouw te Heusden met Jen de Bailleu,

geb. Calais   BHIC

Piron

Jan

Gouverneur in de stede van Acssel (Axel)

1586

Isis Zeeland

Piron

Jehan

Kolonel

26-5-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Piten

Cornelis

Soldaat, hij diende onder kapitein Donck

1596

Ondertrouw te Heusden met Maricken Cornelisse

Bergiens   BHIC

Plantanides, de

Alphonsius

"Kapitein" Alphonsius "comes Hannibal luitenant

Joannes Baptista serarienses".

29-1-1584

22-4-1584

-Getuige te Breda

-Peter te Breda   Isis Breda

Poelman

Andries

Herkomst : Ripijne(?). Soldaet sonder dienst

13-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Poers, de

(Pours,de)

Franchoijs

Herkomst: Moorbeke boven Cassel.
Soldaat onder kapt. of gouverneur Mechiel van Lillo

13-2-1588

28-2-1588

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

 

Polet

Joost

Soldaat onder de Compaignie van Capiteijn

Niclaes de Leure

11-6-1598

25-9-1598

2-7-1599

-Getuige te Breda (bij: Andriessen)

-Idem

-Idem    Isis Breda

Polisem?, van

Jorien Cuper

Soldaat onder Capiteijn Wijnberge

20-9-1596

Getuige te Breda   Isis Breda

Pollein (Pollain?)

?

Adrian

Uit Calais. Soldaat onder kapitein Brandt

20-12-1597

Huwelijk te Nijmegen met Herrij Feteij,

uit Calais, dienstmaagd   Atlantis Nijmegen       ?

Poock zone

Hector Robbert

-Geb. Schotland. Soldaat

 

-Soldaat onder Capiteijn Leeuw

1-4-1596

-Ondertrouw te Breda met  Tanneken Andris Crafert,

geb. Schotland   BHIC

-Isis Breda

Poos

?

Coenraet

Herkomst: Lindem in Bodese bij Straesborch.

Gehuwd. Saudaet onder capit. Battay

28-12-1586

2-1-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

-Overleden   Isis Zeeland

Poppes

Wil...

Soldaat

2-4-1587

Zoon Otto gedoopt te Sneek, moeder Hidde Sypkes 

Tresoar

Portelborn, van

 

Christian

Soldaat

5-2-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Jantien Willems  

Tresoar

Porter

Jors (George)

Engelsman. Soldaat onder Worloc

29-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Potie

Robregt

Geb. Rokingi (canton de GenŤve). Sergeant

9-8-1590

Huwelijk te Heusden met Janniche Famme,

geb. Keulen / KŲln   Isis Heusden

Potter

Jan

Engelsman. Soldaat onder Worloc

7-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Pourdij

Barrenaert (Bernard?)

Soldaat

4-4-1598

29-4-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Elene Verseijs,

Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Pours, de

Huibrecht

Capijtein

16-11-1597

Noch is ghedoopt het kijnt van Capijtein Huibrecht

de Pours, van Steenvoorde in West Vlaen, woonen t Seeraernskercke, met name Elijzabeth ende tot

ghetuighen Gadifeer de Pours, Mahieu Quetstroy

Doopboek van 's Heer Arendskerke

Met dank aan Tom Nuijten

Pouwels

Jan

Geb. Engeland. Soldaat, hij diende onder kapitein

Bondt

1599

Ondertrouw te Heusden met Maijcken Henrixs,

geb. Brug(ge?). Huwelijk te Dordrecht                  ?

BHIC

Pouwelse

Jan

Geb. Oosterhout. Soldaat, hij diende onder kapitein

Plettenberch

1596

Ondertrouw te Heusden met Maijcken Mertensse,

geb. Oosterhout   BHIC

Prayer (Prior?)

Eedtmont (Edmond)

Engelsman. Saudaet onder Capitain Heenerts

15-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Premela, van

Paulus

Soldaat

28-8-1586

Dochter Gerdruit gedoopt te Sneek, moeder

Catharina Hilbrants   Tresoar

Prentis

 ?

Christen

Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten die

op 1-8-1586 binnenkwamen.

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Prijs (Price)

Davit

Engelsman. Soldaat onder Wincfilt

7-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Prijs (Price)

Griffel / Griffen

Engelsman. Saudaet onder capitayn Sidtne

3-5-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Prijs (Price)

Philips

Engelsman. Soldaet onder capitayn Crommuel

23-3-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg

Isis Zeeland

Princen

Cornelis

Geb. Wijck. Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Calff

3-12-1599

Ondertrouw te Breda met Emmeken Jan Adriaenssen dr., wed. van Claes Claessen

Isis Breda

Prone?

Andries

Adelborst onder de Capiteijn Gernu

13-5-1595

Getuige te Breda  Isis Breda

Pruyt

?

Kapitein

22-9-1598

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Pruyten

?

Kapitein

1-1-1594 ?

Vader van 2 begraven kinderen te Breda   Isis Breda

Puienbrouck, van

Hans

Soldaat

21-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Griet Oppermans   

Tresoar

Pul

Jan

Herkomst : Gelder. Soldaat onder Mons de Locker

29-8-1593

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Punder

Nicolaus

"Pretor" (= schout) in Steenbergen "kapitein" Steenboor

6-7-1582

Vader te Breda, moeder Carola-   Isis Breda

 

 


Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garnizoenen / garrisons
Na / after 1715
Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Regiments before 1715
Garnizoenen / garrisons
voor / before 1715
 

 

 

 

 


Map of garrison towns in the Netherlands

Map of the Netherlands

Map of Belgium