Tekstvak: NO FAMILY 
NAME

1568-1648: 80 years

of war against Spain

 

1568-1648: 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

 

 

 

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                     128

Quaij, de la

Joris

Lanspessade onder de Capiteijn Nivelt

12-6-1598

Overleden man van de bruid

(Swaenken Thielmans dr.)   Isis Breda

Quant

Hendrick IJemants

Functie : Kapitein van een oorlogsschip

10-11-1583

Commissie / instructie Zeeland
Isis Zeeland

Quatrenapat

Jaques

Fransman. Saudaet onder capit. Huesse van Dain

9-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Queli

Jan (John?)

Engelsman. Saudaet onder capi. Sidtne

11-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quely

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quem, de

Davit

Herkomst : Aras (Arras). Perssementtier et saudaet

de la companie de capitayn Ro(Ö?)

24-05-1586

31-05-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Quene

?

Hieu (Hugh)

Saudaet onder capit. Robert Sidtne

3-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quenting

Williyam

Engelsman. Saudaet onder Palack

5-6-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quick

Robert

Engelsman. Soldaet onder capitayn Wilssen te

Amersfoort

10-2-1586

23-3-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Quignet

Jan

Herkomst : Widtmile bij Belone(?). Saudaet

geweest onder capit. Gre

20-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quing

Jan (John?)

Engelsman. Saudaet onder capit. sergent Tres

4-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   

Isis Zeeland

Quint

Homoet

Engelsman. Saudaet onder capit. cer (sir) Rogier

Wilmssen

5-9-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quissue

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capita. Dominicus

1-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quym

Richaerdt (Richard)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Crommuel

23-02-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Quym

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capitayn Borrens

12-01-1586

23-03-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Einde verblijf. "Hem is gegeven een sertificatie van

thien weken die hij int gasthuijs gelegen heeft".

Isis Zeeland

Raedt, de

Pieter

Herkomst : Bruessele (Brussel). Gehuwd. Saudaet

onder capt. Roy

3-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg. Kwam met zijn

vrouw.   Isis Zeeland

Raemsberg, van

Hans

Soldaat, hij diende onder kapitein Jan Huijgen

1599

Ondertrouw te Heusden met Catalina Mercelisdr,

geb. Breda   BHIC

Raes

Erasmus

Herkomst : Antwerpen. Droochscheerder en nu een

saudaet onder capit. colonel Mechiel

18-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Raetkens zn.

Hans Harman

Geb. bij Bremen. Wdr. van Lucque Wevers. Soldaet

onder de Compaignie van Capiteijn Niclaes de Leur,

woonplaats Breda (liggende opten Castele)

27-11-1598

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Aert Verhagen dr.,

geb. Antwerpen (dochter van Neelken Janssen,

 oock van Antwerpen geb.), woonplaats Breda,

wed. van Bernaert Leunis   Isis Breda

Rais zn.

Hans

Geb. Diest. Ruijter onder Capiteijn Edmondt

(col. ritm. William Edmond?)

5-11-1592

Ondertrouw te Breda met Aleijde Thomas dr.,

geb. Breda   BHIC

Ram

Enrijck

Functie : Kapitein van een compagnie voetknechten

van 150 hoofden

30-4-1589

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Ramsen (Romson / Rumson?)

Huybrecht

(Oud-) militair?

6-6-1598

Ondertrouw te Gouda met Janneken Nelkesom

(Nicholson?). Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Randewijck, van

Jan Ariaens

Soldaat onder kapitein Marquet

28-1-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Jutgen Janssen

Wilijdochter, van Nijmegen   Atlantis Nijmegen

Range

Jacob

Soldaat

22-1-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met

Appolonia Matys, uit Worms   Tresoar    

Rape

Merten

Herkomst : Stiftwol(?). Soldaet sonder dienst

23-2-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Raps

Aelbert

Herkomst : Mechelen. Soldaat onder kapt. Hove
Datum binnenkomst :

26-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rassche

Caspar

Trommeter onder Smelsynck

27-11/12-1595

Ö und Galenken Mylemans, van Cleve,

huwelijk te Lochem   Lochem NG Trouwen

Raevensberch / 
Ravenspurch/ 
Ravensperch,
van

Jost /

Jobst

 

 

-Een Soldaetz onder Gerryt van Ree

-Onder Hopman Gerhardt van Ree.

 

-Liggende onder Capyteyn Gerhardt van Ree.

8-5-1596

20-9-1596

 

10-3-1597

-Syn soene Caspar gedoept   Lochem NG Dopen

-Thope gegeven te Lochem, und Jenneken Schultz, van Valckenborch    Lochem NG Trouwen

-Soene Derck gedoopt   Lochem NG Dopen

Rave, de

Cristiaen

Herkomst : Belle (Bailleul). Saudaet onder

Bollewerck

8-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rechersse

Wolff

Geb. Nijkerk. Soldaat, hij diende onder kapitein

Poelgeest

1595

Huwelijk te Heusden met Maijcken Goosse,

geb. Lendt(?)   BHIC

Redidt / Reddit

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Saudaet onder capi. Kerzi

24-7-1586

17-8-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Idem   Isis Zeeland

Redts

Richardt

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Redts

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi

17-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reenen, van

Henrick

Een Soldaet onder Joncker Johan vanden Ende.

7-7-1594

und Catharina syn huyssfrouw, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Reerss (Reinierszoon?)

Henrick

Van Arnhem. Militair, soldaat onder jonker Jan van

Edmondt.
 

19-11-1592

Ondertrouw te Nijmegen (ND-Geref.) met

Cornelisken Henricks, wed. van Pieter Wever,

van Wickrath. Huwelijksregister Nederduits-Gere-

formeerde gemeente Nijmegen (RBS 1172/003)

Met dank aan Pieter Cramwinckel

Reicheer

Andrias

Van Haiemborg(?) in de Harz. Soldaat onder

kapitein Jan Thonis

25-6-1594

Huwelijk te Nijmegen met Albert(?) Hermans

van Hasselt   Atlantis Nijmegen                              ?

Reij, de

Jan (Jean?)

Herkomst  : Doornick / Tournai.  Saudaet onder

Mechiel opt foort van Lillo

13-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reijn

Siquron

Soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Ghreml

15-10-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Reijniersen

Michiel

Geb. Remming(?). Soldaat, hij diende onder kapitein

Treslong

1599

Ondertrouw te Heusden met Grietge Jaspers,

geb. Heusden   BHIC

Reijninghe, van

Chaerle

Saudaet onder capit. Ridder

 

7-8-1587

-Gehuwd met Janneken tsMols (des Mols).

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Reijnkens

Truijken Jans

Bottelierster, zij werkte bij luitenant-kolonel

IJselsteijn.

20-6-1588

Begraven te Heusden

Isis Heusden

Remundt, van

Corst

Soldaat, hij diende onder kapitein Plettenberch

1599

Ondertrouw te Heusden met Heijltgen Jans,

geb. ís-Hertogenbosch   BHIC

Renckeloor

Chilijaen

Ruiter onder de heer Verr

7-1-1599

1e afkondiging te Nijmegen voor huwelijk met

Jutgen Janssen, wed. van meester Jacob Loijen

Atlantis Nijmegen

Renesse, van

Willem

Ruiter

27-9-1593

Zijn weduwe Harmanken Mathijs Jans dochter

(uit 't Sticht van Ceulen, =KŲln) hertrouwt te

Breda met Gielis Otto van Triest (zie aldaar)   BHIC

Rente, de

Jaekes

Schotsman, soldaat

16-5-1598

31-5-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Lijntgen Jacops, van Delft

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Reten, van

Gielis

Ruijter onder de Ritmeester Kinskij

24-3-1593

Overleden man van de bruid

(Margriet Jans Cornelis dr.)   Isis Breda

Reu, de

Jan (Jean?)

Herkomst : Doornick / Tournai. Gehuwd. Saudaet

onder de compaignie van Rotterdamme

2-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reymer

George

Van Edinburgh. Soldaat onder Capt. Blet

8-1-1586

26-1-1586

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabeth

Blasius, wed. van Pieter van Louwenburch,

van Antwerpen

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Reymers

Michiel

Herkomst : Bern. Soldaet sonder dienst

16-9-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reynaerts

Mateeus

Herkomst: Smalkaller. Soldaat onder kapt. Hove

29-5-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reyner

Nicles

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reyners

Christoffell

Een Soldaet under Lucas Hiddinck

 

4-5-1585

Thope gegeven aan hem und Jacob- syn vrouwe

Lochem NG Dopen

Reyniers

Joringer

Herkomst : int lant te Duringer. Soldaat onder

La Corde

27-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Reynoudt

Jacob

Uit Terneuzen. Fourier onder Capiteyn Gruyttere

9-7-1595

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Rhenen, van

Beernt

Soldaat

15-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Griet Martens,

afkomstig van Ditmars Tresoar

Richaert (Richard)

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Thomaes

22-1-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Richt

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Clerck

7/10-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Riddel

Martijnes

Schot. Saudaet onder capit. Bleer of Vorter

27-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rieff (Reef?)

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capitain Dasci

9-9-1586

4-1-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Riel, van

Adreaen

Herkomst: Gommel bij Liere. Saudaet onder capit.

Joncker Diericsen

6-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rieme, van de =?

Pieter

Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Ridder.

"Van Sluijs gecomen".

 

 

7-8-1587

-Gehuwd met Calleken Peune. "Dese was van

Vuerne".

- PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Rieme,

van den            =?

Pieter

Saudaet onder capit. Ridder oft Branckemeer die

nu in Meers plaetsse is

7-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Ries

Thomaes

Saudaet onder capit. Herdt

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Rige, in de

Henrick

Van Mengede (bij Dortmund). Soldaat onder kapitein

Hemert

21-4-1595

Huwelijk te Nijmegen met Gertreudt Kappes,

van Essen   Atlantis Nijmegen

Rijckaert(s)

Jan

Soldaet onder de Compagnie van Hr.Lambert Charles.

4-11-1595

Getuige te Breda (bij : Loekers zn.)   Isis Breda

Rijckers

Jan

Geb. Nijmegen. Hij had voor zijn huwelijk als

soldaat gediend onder kapitein Keerweer

1596

Ondertrouw te Heusden met Mechtelt Fransdr,

geb. Kampen   BHIC

Rijcksz

Louff

Soldaat onder kapitein van Tongerloo, woonplaats

Woerden

12-3-1584

Getuige te Woerden  

Website, notaris Woerden

Rijdmaer

Willem

Engelsman. Soldaat onder kapt. Prueder

15-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rijf

Adam

Herkomst : Vyanen. Soldaat onder kapt. Berchem

28-9-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Rijf (Reef?)

Willem (William)

Engelsman. Soldaat onder Torner

12-12-1592

15-12-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Rijt (Reed?)

Willem

Engelsman. Soldaat onder kapt. Wincfilt

26-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robbe

(Roberts? / Robbin?)

Willem

Uit Schotland. Militair?

14-5-1588

24-5-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Stijntgen Aerts, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Robberts

Matthijs

Uit Schotland. Militair, soldaat onder kapitein Brogh

21-1-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Anna Janssen      ?

van Embden, wed. van konstabel Jan Bellemans

van Bremen   Atlantis Nijmegen

Robberts

Thomas

Militair?

29-7-1587

15-8-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Elysabeth Belly, beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Robenson

Jeremyas

Engelsman. Soldaat onder kapt. Smit

24-10-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robert

Jan (Jean?)

Herkomst : Camerijck (Cambrai). : Gehuwd. Saudaet

onder capitayn Mons de Rogier

25-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robertssen

(Robertson)

Gjems (James)

Engelsman. Saudaet onder capitayn Orqueudt

28-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robertssen

Jan

Saudaet onder Judal oft Juda

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robertssen

Robert

Schot. Saudaet onder capit. d' Alache (Dallachy)

18-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robijns

Jan

Herkomst : Sint Truyen. Soldaat onder kapt. Walraven

8-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Robins

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Saudaet onder capitain Thomaes

Basquivilt

21-9-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rocho

Joris

Herkomst : Brunswijck (Braunschweig). Soldaat onder

kapt. Achthoven

4-8-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rochus

Augustijn

Jm, afkomstig uit Mechelen. Soldaat

 

16-12-1589

31-12-1589   

-Ondertrouw

-Huwelijk te Delft met Jannitgen Thomas, wed. van

Adriaen Marcus, afkomstig uit Roosendael, wonend

Molslaan   Dig. Stamboom Delft   

Met dank aan Annelies Mateboer

Rochier

Bavo

Geb. Gent. Tamboer, hij diende onder kapitein

Peeckell

10-11-1590

Huwelijk te Heusden met Beatrix van Heesbeen

BHIC

Rode, de

Jheronimus

Soldaat onder comp van Capt. Bacx te Bergen

op den Ö? 

7-2-1596

Ondertrouw te Leiden met Fijtgen Pietersdr.,

uit  Leyden   Dig. Stamboom Leiden

Roderici

Thomas

Spanjaard, soldaat

29-9-1589

Vader te Heeswijk, moeder Catarina-, van dezelfde

afdeling soldaten   BHIC

Rodt

Jan

Engelsman. Saudaet onder capit. Cornel

24-7-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rodt

Robert

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Roelants

Andries

Geb. Mechelen. Soldaet onder Capiteijn Vermer; zijn moeder heette: Clara Walewijns

29-1-1593

Ondertrouw te Breda met Maria Cornelis Smullen dr.,

wed. van Peeter Corneliss van de Sande.
Alias van de bruid: Schuijfhillen  
Isis Breda

Roelants (Roland?)

Jan (Jean?)

Herkomst : de Can in Vranckrijck. Saudaet onder

capi. colonel Mechiel

16-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Roelantssen

Cornelis

Saudaet onder capit. Anthoni

 

14-10-1587

-Gehuwd met Diericsken Heijndericssen

- PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Roelofsse

Joime

Geb. Hoorn. Soldaat, hij diende onder kapitein Nijvel

1594

Huwelijk te Heusden met Sara Jans,

geb. het Groeningerland   BHIC

Roelofs zn.

Roeloff Aert

Geb. Oss (bij Hertogenbosch's gelegen). Soldaet onder de Compagnie van Michiel Haegens

24-7-1598?

Ondertrouw te Breda met Maerije Jan Janssen dr.

Isis Breda

Roels

(Rules / Rowels??)

Richardt

Engelsman. Saudaet onder Tenner

13-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Roep? zn.

Gielis Wouter

Geb. Dworp (bij Halle gelegen). Wdr. van IJken Joseps dr. De man was soldaat geweest bij Capiteijn Lanckvelt

14-11-1596

Ondertrouw te Breda met Lijnken Jan Schareels dr.,
wed., geb. Brussel  
Isis Breda

Roes

Abraham

Engelsman. Saudaet onder capit. Hendreij Weijdt

1-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Roets

Jeronimus

"Sarjanti de castello" = sergeant van het kasteel

24-2-1590

Vader te Breda, moeder Elizabetha Petri   Isis Breda

Roij, van

Claes

Ruiter onder den Heer van Risoir

22-4-1596

Overleden echtgenoot van de bruid   Isis Breda

Romale

Bertholomeus

Herkomst: Waeroy bij Diest. Saudaet onder den

gouverneur van Aecxssele

5-8-1587

7-8-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Romerssz.

Tonnis

Uit Schotland. Militair?

2-4-1588

Ondertrouw te Gouda met Machtel Cornelis,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Ronckerten /

Ronchoorn

Robert

Saudaet onder capit. Veer oft Weer

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Ronerroij

Gabriel

Corporael onder de Compaignie vande heere van

Risoir

30-10-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Ronsenberg

?

Willem

Van Morburg (Marburg?). Ruiter onder Zijne Genade

(graaf Philips)

7-1-1593

Ondertrouw te Nijmegen met

Toentgen Berntz  van Gorcum,

wed. van Feith Trompet   Atlantis Nijmegen

Roock

Dierick

Uit Vlissingen. Soldaet onder de Admirael

1-9-1589

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Roos

Jan

Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn Lambert

1-7-1595

Getuige te Breda  

Isis Breda

Roose (Rose?)

Aert

Engelsman. Soldaat onder kap. Wincfildt

16-10-1592

29-10-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

-Overleden   Isis Zeeland

Roovere, de

Willem

Functie : Kapitein over een troep van 200 soldaten.

Baljuw van de stad Zierikzee

24-11-1583

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Ros

Jan

-Herkomst : Orainge(?). Saudaet onder capitain

Mons de Rogiere

-Herkomst : la vielle d' Orainge. Wdr. Saudaet onder

capi. de Mons de Rogier

30-11-1586

 

14-1-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

 

-Idem   Isis Zeeland

Ros (Ross?)

Wouter

Schotsman, soldaat

18-4-1598

3-5-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Aeltgen Aryens, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Roselaer

 

Velten Coenraets

Soldaat onder de heer van Cloetinge.

1593

Huwelijk te Heusden met Ursula Roelofsse

Isis Heusden

Rossum

?

Vaandrig onder de compagnie van Georgi Maxen.

7-9-1588

Begraven te Heusden   Isis Heusden

Roucoorne

Robert

Saudaet onder capit. Franchis Weer oft Veer

?-9-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Ru, de

Jan

Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Rub

Willem

Uit Schotland. Soldaat onder Hopman Nijesbet

7-7-1585

2-11-1586 (sic)

-Ondertrouw

-Huwelijk te Enkhuizen met Aef Wijbbis,

wonende in de Harkissteyger

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Ruebens

*?

 

Rubens

Andries

-Herkomst : Duynkercken. Saudaet onder capit.

Ridder

???

-Saudaet onder capit. Bracqueny.  Quam in met

Jaquemijnken sijn huijsvrouwe van Duijnkercken

???

-Herkomst : Duijnkercken. Corporael onder capit.

d' Herdtyn oft Hertijn

7-8-1587

 

 

5-12-1587

 

 

6-12-1587

-Gehuwd met Jaquemijnken Hispoorts

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.

 

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.

 

 

-Idem.  "Dese quam met Jaquemijnken sijn huijsvrouwe

ende Synken sijn dochter ende Pieterken den 6 Pieterken

sterff den 17 december 1587"    Isis Zeeland

Ruen

Jacob

Een Soldaet onder Berck

10-12-1583

Und Borchtken Wolters, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Ruer, vander

Henrick

Onder denn Rydtmeyster Niclaess Smelsynck dienende

2-11-1596

Thope gegeven te Lochem,  und Gudula Thiessynncks. Getuyge der Boergemeyster

Willem ten Oellynckhaeve, Hermen t'Harsseloe,

(?: Hebten) Hanss, und Hermen Bruynekers.

Lochem NG Dopen

Ruert de Podt

Jaques

Herkomst : Acssele (Axel?). Tamborijn onder capit

Dorp

6-2-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Ruijter

Jan

Ruiter onder graaf Philips

29-4-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Margrietgen Willems

Atlantis Nijmegen

Rumpers

Johannes

Herkomst : Reppergeest in Vrieslant. Saudaet

onder capit. Geereltior

26-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg  

Isis Zeeland

Rutgeers zn.

Jan

Leeftijd ca 25. Geb. Geffen bij ís Hertogenbosch.

Soldaet onder de Compaignie van Jan van Egmont

29-12-1599

Ondertrouw te Breda met Maeijken Wouter Janssen

dr. uit Breda   Isis Breda

Rutgersse

Rutger

Geb. Meppel. Soldaat, hij diende onder kapitein

Pruijt

1593

Huwelijk te Heusden met Dirgke Jans,

geb. Xanten   BHIC

Ruthing

?

Pieter

Van Achen (of: Aachen/Aken?). Soldaat onder

kapitein Wenckom

30-6-1594

Huwelijk te Nijmegen met Giertgen Claes,

wed. van sr. Guiliaume van Axt   Atlantis Nijmegen

Ruychaver

Nicolaes

Vermoedelijk geb. Haarlem als zoon van mr
Willem Ruychaver en Geertruid van Oudschooten.

-Zijn werkzaamheden lagen toen vnl. in en rond de

Waddenzee.

-Aanstelling tot kapitein in                  ŗ

 

 

 

-Enige tijd vice-admiraal. Na de inname van Den Briel ging hij over naar de landdienst

-Nam nog wel deel aan de slag op de Zuiderzee
 waar de Spanjaarden onder Bossu werden verslagen.

-Als hopman en overste nam hij verder deel aan vele krijgsverrichtingen in Holland en Zeeland.

In die functie is hij vrij vergaand aansprakelijk voor de

financiŽle handelingen van zijn soldaten.

 

 

voorjaar 1569

 

1570

 

 

 

1571

 

1573

 

 

 

 

 

 

1-11-1577

 

 

-Hij ontvangt van de prins van Oranje een kaperbrief

 

-Verlegt zijn werkterrein en is hij overal te vinden

waar hij de Spanjaarden afbreuk kan doen, zo is hij

bijvoorbeeld ook aanwezig bij de inname van Den

Briel.   Archieven.nl

 

 

 

 

 

 

 

-Zie ook:  Website   Met dank aan Jules Lauwerier

 

-Na de mislukte aanslag in Amsterdam in okt ./nov.

1577 werd hij door een persoonlijke vijand vermoord.

Archieven.nl

Ruys

Jan

Saudaet onder de compaingnie van Bollewerck

3-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg   Isis Zeeland

Ruyser

Jan

Herkomst : Armentiers. Saudaet onder de

compaignie van Rotterdamme

2-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

Isis Zeeland

Ruyter

Hans

Afkomstig van Lebsich (Leipzig), soldaat

 

24-2-1597

Ondertrouw te Leeuwarden met Heyns Jelmers  

Tresoar

Rycke, de

?

Kapitein

14-6-1597

2-5-1599

-Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

-Idem

Rys, du

Jan

Herkomst : Dicxmuyden. Gehuwd. Backer ende

saudaet onder capit. Dominick geweest

20-2-1587

16-3-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg 

-Overleden   Isis Zeeland

Rytsars (Richards)

Willem

Schotsman. (Oud-)militair?

19-1-1597

-Ondertrouw te Enkhuizen met Rijnke Alberts,

beiden won. te Amsterdam. Huwelijk te Amsterdam

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

 

 


Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garnizoenen / garrisons
Na / after 1715
Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Regiments before 1715
Garnizoenen / garrisons
voor / before 1715
 

 

 

 

 


Map of garrison towns in the Netherlands

Map of the Netherlands

Map of Belgium