††††††††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron†††††††††††††††††† 152

Waagener

Hans

Soldaat; afkomstig van Middelboorn

3-3-1595

Ondertrouw te Leeuwarden met Tryn Jans,

uit Franeker   Tresoar

Wachter

Henry

Engelsman. Saudaet onder capitayn Robert Sidtne

26-12-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wachters

?

Pieter

Van Brock (Broch, Duitsland?). Soldaat onder

gouverneur Gerrit de Jonge

1-7-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Aelitgen ter Rosde,

van Lochum†† Atlantis Nijmegen

Wachum

David

Jg van Stirling in Schotland. Adelborst onder Col. More (=Alexander Murray)

17-8-1596

31-8-1596

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Maeyke Roberts, uit Schotland, wed. van Jan More

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wacker

Geert

Onder capit. Carre. (Carey?)

21-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waddinthon

Raeff

Saudaet van de compagnie van Randolffs.
Opm. : "Heeft te Sluijs gedient onder capit.

Bassevelde".

7-8-1587

19-8-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Wadts

Jan (John?)

Saudaet onder capit. Jan de Jonge (John Young?)

21-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waecker

Jan

Soldaat onder kapt Hendrick Docker in garnizoen

te Dordrecht

21-4-1598

Ondertrouw te Leiden met Marijtgen Jans

Digitale stamboom Leiden

Waecker

Willem (William)

Jg uit Schotland. Soldaat onder Capt. Pottey

20-5-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Tanneken Albrechts, wed. van Gommar de Smith, van Bergen op Zoom

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wael, de

Jan

Soldaat onder Capiteijn Duboijs

14-12-1596

Overleden man van de bruid te Breda

(Maeijken Peters)   Isis Breda

Wael, de

Libertus

Kapitein

9-3-1591

Vader te Geldrop (zoon Johannes gedoopt) BHIC

Waeller (Wailer?)

Jan (John)

=?

Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi

18-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waelwijck, van

Anthoni

Hij was ruiter onder de Risoir

23-7-1599

Begraven te Breda   Isis Breda

Wageman

?

Kapitein

21-9-1596

Begraven te Breda   Isis Breda

Wagiere

Lowis

Herkomst : Camerijc (Cambrai). Soldaat onder kapt.

Prueder

15-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wagler

Richaert

Adelborst onder de Compagnie van Capiteijn

Nijsbeth

14-8-1598

Getuige te Breda   Isis Breda

 

Waker

Franchoys (Francis?)

Engelsman. Saudaet onder capit. Hendrey Wijdt

(Henry White?)

1-11-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waker

Joon (John?)

Schot. Soldaet sonder dienst van cap. Kan

2-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waler

* ?

Jhon (John)

=?

Een van de Engelse, Schotse en Ierse soldaten

die op 1-8-1586 binnenkwamen.

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waker (Walker)

Willem (William)

Engelsman. Soldaet sonder dienst

15-03-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Walle, vande

Anthonis

Uit Veere. Soldaet

2-7-1589

Lidmaat te Arnemuiden   Website

Walle, van de

Jacob

Herkomst : Brugge. Saudaet onder capit. Pottere

 

7-8-1587

-Gehuwd met Catelijne Arne.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Walle, van den

Pieter

Herkomst:: Honskoten(?). Saudaet onder capit.

Cluyt

22-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Walles (Wallace?)

Jacques Willem zoon

Geb. Geil (in Schotland). Adelborst

17-1-1598

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Davidt dr.

Smitton, geb. Edenborch (Schotland)   BHIC

Walraven

?

Kapitein

14-6-1597

12-10-1597

-Vader te Bergen op Zoom, moeder Susanna-  

-Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Wals

Jan

Zoon van Jan. Militair?

23-4-1587

7-5-1587

-Ondertrouw

-Huwelijk te Arnhem met Jennicken Lates,

dochter van David-. Beiden Schotten

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Walten (Walton)

Esan (Ethan?)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Walter

?

Hans

Herkomst : Coudtvingel 6 mijlen van Ausborch.

Saudaet onder capit. Mechiel

11-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Walus (Wallace?)

Mattheeus

Jg uit Schotland. Militair?

30-3-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Liske Frans,

van Bergen op Zoom

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wante

Williyam

Engelsman. Saudaet onder cap. Ridt

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wantenare

Helias

Herkomst : Wijck te Duerstede. Saudaet onder capi.

oft colonel Mechiel

7-2-1587

9-3-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Ward

Jan (John)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Knolis

10-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wardt

 ?

Thomaes

Saudaet onder Tenner. Een van de Engelse, Schotse

en Ierse soldaten die op 1-8-1586 binnenkwamen.

1-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Ware

(Warry / Worry?)

Cristoffel

Engelsman. Saudaet onder capi. Galle

23-1-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Warnaerts

Jacob

Soldaat

21-1-1576

Ondertrouw te Leiden met Elsge Roelendr

Digitale stamboom Leiden

Warnsinck(s?)

Carll

Een soldaeten onder Gerryt van Reede liggende.

 

13-4-1596

Dochter Anna gedoopt te Lochem

Lochem NG Dopen

Warring

Thomaes

Onder capitain Celter oft Chelten

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Wartenberch, ten

Evert

Een soldaet wesende

13-6-1592

Dochter Margareta gedoopt te Lochem  

Lochem NG Dopen

Wartle

Willem (William)

Jg uit Schotland. Onder Hopman Pruyt

21-2-1598

11-3-1598

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Liske Cornelis,

van Bergen op Zoom, wed. van Cent van de Vinere

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Watking

Willem (William)

Engelsman. Saudaet onder capit. Veer oft capit.

cer(sir) Willem Redt die oock te Sluijs was

1-9-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Watsijn (Watson?)

Wyllem (William)

(Oud-) militair?

2-5-1598

24-1-1600

-Ondertrouw te Gouda met Janneken Robbrechts.

-Attestatie gegeven. Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Watson

Tomas

Schot. Soldaat onder kapt. Weddel

19-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Watte / Watter /

Wath

(Water / Watt?)

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Watther (Water?)

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

7-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wauterssen

Gielis

Herkomst : Eyndhoven. Saudaet onder hopman Leeu

12-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Wautier

Jaques

Herkomst : Antwerpen. Slootmaker ende saudaet

onder capit. Larigier op het foort van Sluys

29-5-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Waydt

Jems (James)

Engelsman. Saudaet onder capita. Dilten

15-8-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Web

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capit. Herinton op het

casteel van Rammeken

22-6-1587

 

5-7-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.†† "Sijn hant was

hem affgeschoten

-Overleden†† Isis Zeeland

Web

Rutsaert (Richard)

Engelsman. Soldaat onder kapt. Worlock

1-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Weenen, van der

Wauter

Herkomst : Antwerpen. Saudaet onder capit. Veer

7-08-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Weenmans

Lenaert

Herkomst : het lant van Luijck / Liege. Gehuwd.

Saudaet onder capit. Ram

4-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Weert zn.,

van de

Jan Janssen

Geb. Diest. Adelborst onder Capiteijn Verhorst.

Overleden moeder: Aleijde van Noordewijck

12/19-6-1593

Ondertrouw te Breda met Cornelie Jans

van der Vliet dr., geb. Diest   Isis Breda

Welde, van

Jan Janssen

Geb. Gorcum? Ruijter onder Capiteijn Louijs

7-9-1596

Ondertrouw te Breda met Cathelijn Jan

Schenckx dr., geb. Breda   Isis Breda

Welle?

Jaques (Jake?)

Onder Capt. Goedoe

12-2-1586

 

14-3-1586

-Ondertrouw te Bergen op Zoom met Margriete Mur,

beiden uit Schotland.

-Attestatie naar elders

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Welterin

Claes

Herkomst : Basel. Saudaet onder cap. Balfor (Balfour)

29-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wenterswijck, van

Willem

Liggende bij M. Frederick, onder Capiteyn

Gerhardt van Ree.

5-2-1597

Kyndt gedoopt te Lochem   Lochem NG Dopen

Werdt, van

Hans Joris zn.

Jm,† vuijt Sticht van Munster. soldaet onder Capiteijn

But

19-11-1599

Ondertrouw te Breda met Lijsbeth Peeters,

wed. van Henrick van Essen†† Zie aldaar†† Isis Breda

Werrel(s?)

Claess

Soldaet onder hopman Coennerzen

26-6-1596

Zoen Willem gedoopt te Lochem  Lochem NG Dopen

Werrelo

Jan (John)

Engelsman. Saudaet onder capita. Harinton.

"Van Rammekens".

25-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg.† "Dese quam in seer

gequetst door een vechterije onder den anderen".

Isis Zeeland

Wesel, van

Peter

Een Soldaet onder Capyteyn Gerhardt van Ree.

 

9-1-1597

Dochter Gertrudt gedoopt te Lochem. Gevaders Cato und Galeijnken Mylemans. offt trommeters

met meer anderen.   Lochem NG Dopen

Wessels

Peter

Adelborst onder Capiteijn Verhorst

13-8-1593

Getuige te Breda   Isis Breda

Wetsallo

Jan

Van Abberdin. Militair?

18-12-1585

24-12-1585

 

 

29-12-1585

-Ondertrouw te Bergen op Zoom?

-Ondertrouw te Antwerpen in ít Huys van Aken,

get.: Pieter Henricx en Pieter Tensvor, beiden

Schotten en eersame mannen alhier

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Elysabet Messen,

van Mulsselie. Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wevel

Hendrick

Soldaat

15-11-1596

Ondertrouw te Leeuwarden met Byeck Dircx,

uit Bremen   Tresoar

Whelems

Lambert

Geb. ca 1565. Soldaat onder graaf Philips. Eind

1591 verblijft hij kennelijk te Nijmegen

-

website

Wielant

Jakes

Herkomst : Hulst. Soldaat onder kapt. Poteye

2-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Wietz

Jan

Geb. Leverick (Schotland). Soldaat

6-11-1593

Ondertrouw te Breda met Jenneken Kebels

Paissele dochter, geb. Schotland   BHIC

Wijbert

Richart

Engelsman. "Onder capitayn Hauer". (Howard ?)

23-3-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wijdeman

Joris

Van Ulm. Soldaat onder graaf Philips

1-10-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Grietken Beckers,

van Osterrade (in Sleeswijk-Holstein),

wed. van Hans Meijer†† Atlantis Nijmegen

Wijdt (White?)

Geems (James?)

Engelsman. Saudaet onder capit. Kerzi

23-4-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wijdt

Thomaes

Herkomst : Horenbeke (Hoorebeke). Gehuwd.

Tappijtwever, saudaet onder capit. Leeu

14-12-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wijgaert

Magnus

Geb. Covelens(?). soldaat, hij diende onder kapitein

Gronsfelt

1599

Ondertrouw te Heusden met Geertgen Lenderts,

geb. Gouda   BHIC

Wijllemsz.

(Williamson)

Jan

Uit Schotland. Militair?

15-7-1576

Ondertrouw te Gouda met Grietgen Peters,

van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wijmpen, van

Geerijt Olten

Soldaat

23-12-1596

Overleden man van de bruid (Magdalena Hans Reijnacker dr.)   BHIC

Wijnants zn.

Goossen

Geb. Santen (=Xanten), wdn. van Elsken Otten? Soldaet onder Capiteijn Gerijt Storm

10-12-1596

Huwelijk te Breda met Cornelie Dijrcx van Houte? dr.,
geb. Maestricht, wed. van Willem? Pieters  Isis Breda

Wijngaarden,

jhr.† van

Karel

Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*† in†††††††††††††††††††††† ŗ

 

1581

-

Wijngaarden,

jhr.van

Willem

Luitenant-kolonel in Inf.Rgt. 572a*† in†††††††††††††††††††††† ŗ

1578

-

Wijngaerts

Mercelis (Marcelis?)

Herkomst : tsHertogenbossche. Gehuwd †Saudaet

onder capita. Cadts

13-11-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wijtafels

Jan

Geb. Nantwis(?). Soldaat, hij diende onder kapitein

Braeckel

1595

Huwelijk te Heusden met Aeltgen Jans,

geb. Het graafschap Benthom   BHIC

Wildenrood

Casper

Soldaat uit Kassel

19-3-1594

Ondertrouw te Leeuwarden met Taets Wybes 

Tresoar

Wilkins

Antoni

Engelsman. Soldaat onder kapt. Taner

11-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Willemet

Andries

Herkomst : Iperen. Saudaet onder capitayn

Sonnevelt geweest, een wolcammer . "Woonachtich

te Leijden". "Een attestacie hebbende van den

ministers aldaer ende midts desen den vrouen

gherecommandeert".

 

1-11-1586

7-11-1586

-Gehuwd met Francine Flannen?.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Idem†† Isis Zeeland

Willems

Albert

Soldaat onder luitenant Lennart Standers in

'Knodsenburg'

16-7-1592

Ondertrouw te Nijmegen met Jennitgen Henrichs, wed. van Jan Michiels†† Atlantis Nijmegen

Willems††††† (Williams?) †=?

?

Christen

Saudaet onder capi. Sidtne

?-3-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Willems

Henrich

Ruiter onder ritmeester Cuntzken

5-8-1595

Huwelijk te Nijmegen met Elisabet Hermans,

wed. van Christoffel Genteraidt†† Atlantis Nijmegen

Willems (Williams)

Iben

Engelsman. Saudaet onder capit. Bock

18-10-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Willems

Jan

Herkomst : Breskes. Soldaat onder kapt. Dominikus

29-12-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Willems

Willem Harman

Geb. Daelen. Soldaat onder Capiteijn Sp?

19-1-1596

Ondertrouw te Breda met Celeken Laureijs dr.
geb. Mechelen   Isis Breda

Willemsem

Steens

Soldaat in de compagnie van Buiren

25-9-1593

Huwelijk te Nijmegen met Jannitgen Henrichs,

dienstmaagd bij jonker Werdenborgh.

Beiden uit Oss†† Atlantis Nijmegen

Willemsen

Bertel

Herkomst : Altert(?). Soldaat onder kapt. Berseau

7-8-1596

25-8-1596

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Willemss

Godert

Soldaet onder de Compaignie van mijne Heeren

de Gouverneur van Breda

15-3-1593

Overleden man van de bruid (Anneken Jans vanden Valck dr., geb. Eindhoven) te Breda   Isis Breda

Willemss

Willem

Geb. Ghiffen(?). Ruijter onder de Ritmeester Kinskij

16-12-1595

Ondertrouw te Breda met Barbelken Lucas

van de Rhijn dr., geb. Hasselt   Isis Breda

Willemsse

Frans

Afkomstig van Napels. Dienaar, hij was in dienst

van de Heer van Cloetingen

1598

Ondertrouw te Heusden met Anna Cornelisdr,

wonend te Vianen†† BHIC

Willemsse

Jan

Geb. Staveren (=Stavoren). Soldaat, hij diende

onder kapitein Marnix

1595

Huwelijk te Heusden met Tanneken Willems,

geb. Hoogstraten   BHIC

Willemssen

Ambrosius Jan

Geb. ís Gravenhage.  Soldaet onder de Compagnie

vanden hopman Abael

16-10-1596

Ondertrouw te Breda met Lijntken Cornelis dr.  

Isis Breda

Willemssen (Williamson?)† =?

Cristiaen

Engelsman. Saudaet onder capitain Sidtne

11-1-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Willemssen

Daem

Soldaat onder het vendel van Buijren en Werckhoven

20-5-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Jennitgen Grubben,

wed. van Pieter Berentz, van Nijmegen

Atlantis Nijmegen

Willemssen

Gijsbrecht

Geb. Antwerpen. Ruiter onder de Ritmeester Edmont

21-10-1595

Ondertrouw te Breda met Cristina Willem Broenen

dr., geb. Gastel (uit 't lant van Hessen) 

Isis Breda

Willemssen

*?

Govaert

Afkomstig van St.Truijen. Soldaet onder Capiteijn ???enu (Grenu?)

4-11-1595

Overleden man van de bruid (Anneken Naes Gerijts van Bommel dr.)   Isis Breda

Willemssen (Williamson)

Hiu (Hugh)

Engelsman. Saudaet onder cap. Thomaes

24-1-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Willemssen

Joris

Herkomst : Waescoten(?). Wdr. Saudaet onder den

gouverneur Groenevelde van Sluys

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Willemssen

Pieter

Van Amstelredam. Soldaet onder de Compagnie

van Capiteijn Minelt?

1598

Getuige bij OT van Joris Joos Bossen zn. (zie aldaar)

Isis Breda

Willemsz

Jan

Soldaat onder kapitein Sleter

7-7-1576

Ondertrouw te Leiden met Maritgen Jacobsdr

Digitale stamboom Leiden

Willemsz.

Joris (George)

Uit Schotland. Militair?

23-4-1588

5-4-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Geertge Cornelis, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Williyam

Thomaes

Engelsman. Saudaet onder capit. Pauwel

26-07-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Williyams

?

Morgen (Morgan)

Saudaet onder capit. Thomaes

5-1-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Wilquessen

(Wilkinson?)

Willem (William)

Engelsman. Pionier onder capit. Brootstock

24-1-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†

Isis Zeeland

Wils

Herri

(Harry / Henry?)

Engelsman. Soldaat onder kap. Foecx

10-11-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wilssen (Wilson?)

Jan

Saudaet

14-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Wincker

Wolff

Soldaat onder kapitein Wenckom

11-5-1595

Huwelijk te Nijmegen met Lisbet Pieters,

van Hamburg, wed. van Robert Breem

Atlantis Nijmegen

Windel

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Jacks

11-6-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Winteringk

Derick

Soldaat onder kapitein Reinstein

30-9-1595

Huwelijk te Nijmegen met Lisken Henrichs.

Beiden van Lichtenfort (Lichtenvoorde)††

Atlantis Nijmegen

Winterswijck,

van

Willem

Soldaat, woonplaats Woerden

18-9-1583

Getuige te Woerden†† Website,notaris Woerden

Wirinxsse

Adriaen

Soldaat, hij diende onder kapitein Wijngaerden

1594

Huwelijk te Heusden met Willemke Gerits,

geb. Oosterhout   BHIC

Wissels

Peter

Geb. Haarlem. Soldaat onder Capiteijn Verhorst

3-9-1592

Ondertrouw te Breda met Cornelie Jan Lambrechts dr., wed. van Sijmon Sijmonss (zie aldaar)† Isis Breda

Wissen

?

Geeraet

Herkomst : Gent. Tamborijn van cap. Hertayn

 

29-12-1587

-Gehuwd met Catelijne Wilmssen.

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Wissen, van

Pieter

Konstabel

6-5-1593

Ondertrouw te Nijmegen met Annetgen Goertz

van Zircsee (Zierikzee)†† Atlantis Nijmegen

Wissing /

Wissinck

 

Lubbert

-De ouders zijn afkomstig van Coesvelt, W.Dtl 

 

-Soldaat

13-5-1584

 

11-12-1586

-Dochter Aaltyen gedoopt te Sneek, moeder

Geert Pieters

-Dochter Anna gedoopt te Sneek, moeder

Margarita Pieters ††† Tresoar

With, de

Bartholomeus

Geb. Wijk bij Duurstede. Delicten: diefstal; beroving;

brandstichting; dienst nemen bij de vijand

15-4-1591

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding

Archieven.nl

With, de

Oth

Geb. Wijk bij Duurstede. Delicten; diefstal; beroving;

afpersing; uitbraak uit gevangenis; dienst nemen

bij de vijand

15-4-1591

Vonnis te Utrecht. Straffen: onthoofding

Archieven.nl

Woedoock

Edwaert

Engelsman. Soldaat onder kap. Knolits

22-10-1592

28-10-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Woedt (Wood?)

Jeems oft Giems

(James)

Engelsman. Saudaet onder capit. Waddel oft

Wandel

01-10-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Woedtberi (Woodberry?)

Ary

Engelsman. Saudaet onder capit. Hidtscaeck

19-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Woedberey

(Woodberry?)

Heri (Harry?)

Engelsman. Saudaet onder capit. Willems

30-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Woerden, van

Floris Fransse

Soldaat, woonplaats Woerden

18-9-1583

Getuige te Woerden†† Website,notaris Woerden

Woerdtssen

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-07-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wolcheymer

Coenraert

Herkomst : Frijborch. Soldaat onder kapt.

Macxemilyaen

31-1-1592

7-2-1592

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Wolff

Jan

Carabijnruiter, gelegerd te Leeuwarden

1586

Boedelinventaris Leeuwarden

Inventarisatieboeken, nr. 292

Inventarisatieboeken, nr. 320

Wols

Loeleff

Soldaat

10-5-1590

Dochter Mencke gedoopt te Sneek, moeder

Lysszbeth Everts † Tresoar

Wolsse

Jaques (Jake?)

Jg, soldaat onder Sir John Wingfeld

27-7-1588

25-9-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Neeltke Barrie,

wed. van Willem Heier. Beiden uit Schotland

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wormwoet

?

Willem

Soldaat onder kap. Knolis

30-6-1592

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wouters

Henrick

Geb. Hertogenbosch 's. ruijter onder de Ritmeester Kinskij

28-12-1592

Ondertrouw te Breda met Maeijken Franchoijs

vande Cappel, geb. Cockelaer (vuijt Vlaenderen), wed. van Roelant de Coninck,

afkomstig uit Poperinghen in Vlaenderen   Isis Breda

Wouters

Jacop

Van Houlacken (Hoevelaken) bij Amersfoort, soldaat

onder kapitein Brandt.

25-12-1597

Ondertrouw te Nijmegen met Geertgen Pieters,

van Cleeff (Kleve)†† Atlantis Nijmegen

Wouters (Walters)

Jan

Uit Schotland. Militair

20-3-1588

5-4-1588

-Ondertrouw

-Huwelijk te Gouda met Haas Cornelis, van Gouda

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Wouters

Paul

Soldaat onder de Compaignie van Niclaes de Leur

15-10-1599

Getuige te Breda   Isis Breda

Wouters zn.
 

Pauwels

Geb. Groeningen, zoon van Elisabeth Pauwels dr.

Soldaet onder Capiteijn Niclaes de Leur

21-2-1597

Ondertrouw te Breda met Maeijken Mijnnen Jans dr.,
geb. Groeningen   Isis Breda

Wouters zn.

Peeter Peeter

Geb. Wechelsande(?), zoon van Sijken? Joos dr. Soldaet 

8-5-1598

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Cornelis Peeterssen dr.   Isis Breda

Wouters zn.

Quirijn Henrick

Leeftijd ca 37. Geb. Chaem. Ruijter onder de

Compaignie vande heere Risoir

8-4-1599

Ondertrouw te Breda met Elizabeth Christiaen

Henrick Geverts dr.,  geb. Helmond   Isis Breda

Wrenck

Hans

Een Soldaet onder Cornelis Wabyn.

23-10-1589

und Lysbeth Janssen, huwelijk te Lochem

Lochem NG Trouwen

Wulp

Frans Henrixsse

Soldaat, hij diende onder kapitein Appelman

1598

Ondertrouw te Heusden met Lijntgen Jansdr,††† ?

geb. (Nassau?-) Diets   BHIC

Wyngaerden

Adriaen Jacobsz

Geb. Dordrecht. Soldaat

18-1-1591

Huwelijk te Leiden met Claesgen Willemsdr,

uit Amsterdam Dig. Stamboom.nl

Wyban†

?

Jenne

Herkomst : Cabray (Cambrai / Kamerijk?). "Soldaets-

vrouwe". "Dese quam van Sluijs gequetst d' Escluse haren man was van de compaignie van her Rogier".

12-3-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wydts

Eduwaert (Edward)

Engelsman. Saudaet onder capit. Narris

27-7-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Wydts

Niclaes

Saudaet onder capitayn Pottere

 

7-8-1587

-Gehuwd met Magriete-

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg†† Isis Zeeland

Wyssman

Robert

Engelsman. Soldaet onder capitayn Sidtner

(Sidney?)

1586

20-2-1586

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Ybens

Williyam

Engelsman. Saudaet onder capit. Tenner

25-7-1586

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Ymens

Jan

Jg van Wed in Engeland. Soldaat onder Capt.

Stuward

19-7-1597

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jacquelijne Vedo(?), jd van Calis

Huwelijksintekeningen van Mac Lean 1574-1665

Yvens

?

Thomaes

Saudaet onder capit. Veer oft Weer (Vere?)

7-8-1587

PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

Isis Zeeland

Zebrants zn.

Peeter Boudewijn

Geb. Leeuwaarden, zoon van Zebertken Jans dr. Soldaet onder Capiteijn Verhorst

13-10-1593

Huwelijk te Breda met Schaerlotte (Charlotte) Jan Montoij dr., dochter vanJan Montoij   Isis Breda

Zeelant, van

Rut

Ruiter onder luitenant-kolonel IJselsteijn.

25-4-1588

Begraven te Heusden†† Isis Heusden

Zegers

Geeraert

Herkomst : tsHertogenbossche. Saudaet onder

capitayn Haen

7-8-1587

22-8-1587

-PatiŽnt Gasthuis te Middelburg††

-Overleden†† Isis Zeeland

Zoete, de,

heer van Villers

 

Joost

-Geb. 1541 Sluis, zoon van Alexander de Soete en

Johanna van Ranst, vrouwe van Hautin.

-Uit ďVlaanderenĒ. Vanaf het eerste begin betrokken

†bij de opstand tegen de Spanjaarden†††††††††††††††††††† ŗ

-Bevelhebber van Bouchout (bij Antwerpen)†††††††††† ŗ

-Veldmaarschalk††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ŗ

-Als kapitein gelegerd te Hengelo††††††††††††††††††††††††††† ŗ

-Kolonel van Inf.Rgt. 586a*†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ŗ

 

 

 

1568

1580

1581

1582

1586

16-3-1589

- Website

 

 

-† Website

 

 

 

 

-Gewond geraakt bij Geertruidenberg, overleden te

ís-Gravenhage.

Zoete de Lake gezegd Haultain, de

Alexander

-Ridder en stadhouder van Zeeland

-Kapitein met rang van Kolonel van Inf.Rgt 573a*

(Compagnie Garde te Voet)†††††† †††††††††††††††††††††††††††††††ŗ

-Gouverneur van Walcheren††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ŗ

 

 

1573-1580

1580

25-05-1585

 

 

 

 

-Overleden

 

Tekstvak: Zoek het regiment
Dutch Regiments
Search for the regiment
Garrisons / garnizoenen
after / na 1715


Tekstvak: Naar de startpagina van Gevonden Soldaten
 

 

 

 


Tekstvak: Captains before 1715
Garrisons / garnizoenen
Tekstvak: Regiments before 1715 
Garrisons / garnizoenen
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Map of garrison towns in the Netherlands

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Map of the Netherlands

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Map of Belgium