1900 - ca 1950

 
    

Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en bron                      456

Aalbers

B.

Geb. 1875. Gepensioneerd soldaat, onderdeel

KNIL

6-11-1945

-Overleden te Menado, Telingkamp (Id)

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Aalbers

Gerhard Herman

Geb. 7-4-1912 Zelhem. Soldaat, onderdeel

1-I-17 R.A.

10-5-1940

-Overleden te Dubbeldam

-Begraven te Dordrecht   OGS

Aken, van

Pieter Christiaan

Geb. 11-1-1886 Lochem. 1e luitenant artillerie

6-11-1912

2-5-1913

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Gorinchem

-Vertrokken naar s-Hertogenbosch  Markiezenhof

Alders

Albert

-Wachtmeester van de veldartillerie

 

 

 

 

-Geb. 3-9-1863 Terwerderadeel. Gepensioneerd Wachtmeester

2-1-1900

 

9-1-1901

6-3-1902

11-7-1903

 

-Vader te Bergen op Zoom, moeder Gerretdina

Maria Theodora van den Berg 

-Idem  

-Idem

-Idem    

-Bevolkingsregister 1900-1920  

Markiezenhof

Alenson

Abraham Jacobus Cornelis

-Geb. 1-11-1869 s-Gravenhage. 1e luitenant kwartiermeester

-1e luitenant kwartiermeester

9-8-1902

 

24-8-1907

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Middelburg

Markiezenhof

-Huwelijk te Den Helder met Maria Josephina

Ebeling,  geb. s-Hertogenbosch   Genlias

Alers

Georg Adrianus

Geb. 16-6-1919 Rotterdam. Soldaat, militair Onderdeel 2-15-G.B

10-5-1940

Overleden te Boxmeer

OGS

Alers

Theodor Louis Alphonse

Geb. 14-8-1895 Pangkalpinang. Militair, onderdeel KNIL

7-3-1942

-Overleden te Radjamandala (Id)

-Begraven te Bandung (Id)    OGS

Alleman

Christiaan

Wachtmeester bij de veldartillerie

26-1-1900

21-4-1901

19-2-1903

-Vader te Bergen op Zoom, moeder Cornelia Weijts

-Idem   Markiezenhof

-Idem  

Altena, van

Anthonius Cornelius

Geb. 18-3-1857 Delft.  Majoor van de artillerie
 

12-8-1905

24-3-1910

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar Ede   Markiezenhof

Andel, van

Arnoldus Hugo

Geb. 17-8-1871 Zutphen. 1e luitenant veldartillerie
 

14-11-1901

7-12-1903

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leiden

-Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof

Andeweg

Leendert

Geb. 1-7-1889 Strijen. Wachtmeester der Veldartillerie

4-11-1919

-Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda

Markiezenhof

Ankersmit(h?)

Barend

Geb. 5-8-1923 Deventer. Sld. 1-4-RS. KL 1e

Regiment Stoottroepen, Tijgerbrigade

12-8-1946

-Gesneuveld in kampong Plamongan, Semarang (id)

-Begraven op Candi te Semarang   Website en OGS

Bakker

August Johan

Geb. 1888/1889, Menado (Ned.O-Indi), wonende Bandjermasin (Ned-O-Indi)., zoon van Mr. Harmen Bakker en Amelia Charlotte Kamman, de laatste wonende Teteringen (NBr).

Genoemd als 1e luitenant van het Oost-Indische Leger bij zijn huwelijk

16-3-1915

Huwelijk te Den Haag (met de handschoen) [akte A135] met Angelika Hendrica Anna Carolina Wilhelm, 24 jaar, geb. Benkoelen (Ned.O-Indi).

Zijn vertegenwoordiger bij het huwelijk is zijn broer Frederik Wilhelm Gerhard Bakker, fabrikant van plantenboter, wonende Den Haag

Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Cornelis

Geb. 1886/1887 Schagen (NH), zoon van Jan Bakker en Grietje Rood. Wordt genoemd als Korporaal Titulair in ovl. akte

23-10-1904

Overleden te Kampen, maar woonachtig in Den Haag (akte 3266, Den Haag)

Bron: Site GA Den Haag     Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Heijn

Geb. Amsterdam, zoon van Willem Frederik Bakker en Johanna Elisabeth Volcklandt.

Bij huwelijk genoemd als 2e luitenant Kwartiermeester Infanterie

17-8-1905

Huwelijk te Vlaardingen met Maria Poortman,

geb. 21-07-1878

Bron: Site GA Vlaardingen   Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Jan

Geb. ca. 1872. Genoemd als Torpedist 1e Klasse bij huwelijk

6-7-1900

Huwelijk te Nieuwenhoorn (akte 14) met Cornelis Seintje de Raat. Bron: Site RA Voorne-Putten

Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Jan Anthonie

Geb. 1897/1898, Smilde (Drenthe), wonende Nijmegen, zoon van Thoe Bakker en Antje Hartholt. Wordt bij zijn huwelijk genoemd als Sergeant Koloniale Reserve

26-09-1919

Huwelijk te Den Haag [akte A1283] met Wilhelmina Cornelia Johanna Hodde, 17 jaar, geb. Zaandam

Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Johan

Geb. 21-8-1887 Schiedam, zoon van Franciscus Johannes Bakker en Adriana Maria van der Sluis.

Wordt genoemd als Korporaal Torpedist bij de Kon. Marine bij huwelijk

18-6-1914

Huwelijk te Schiedam (akte 104) met Christina

van Doorne, geb. 21-2-1893 Delft

Bron: Site GA Schiedam     Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Johannes Joseph

Geb. Kampen, 35 jaar, wonende te Breda, zoon van

Gerhardus Johannes Bakker (vliegtuigschilder) en

Johanna de Kleine (beiden wonende te Amster-

dam). Gescheiden van Krelia Martijntje Korbijn,

echtgenoot van Cornelia Theodora Maria Dekkers.

Opperwachtmeester instructeur bij de veldartillerie

15-1-1948

Te Breda: ingeschreven ener akte van overlijden

van krijgslieden, waaruit blijkt dat hij op 8-9-1947

te 15 uur te Garoet op Java is overleden.

Met dank aan Hans Schutijser

Bakker

Leonardus Antonius Franciscus

Geb. 3-5-1891 Den Haag, zoon van Leonardus Antonius Bakker en Maria Johanna Sakkee.

Wordt genoemd als Marinier bij huwelijk

24-7-1918

Huwelijk te Den Haag (akte A881) met Johanna

Adriana Maria Piket, geb. 1894/1895 Den Haag

Bron: Site GA Den Haag   Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Petrus Cornelis Anthonius

Geb. 18-2-1896 Wassenaar, zoon van Adrianus Petrus Johanne Baptist Bakker en Cornelia Geertruida Laan. Genoemd als Sergeant Infanterie bij huwelijk

22-2-1928

Huwelijk te Den Haag [akte A154], wonende te Nijmegen, met Marie Magdalena Adle Kuhlmann

Bron: Site GA Den Haag   Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Reijndert Cornelis

Geb. 1876/1877 Gouda, zoon van Cornelis Bakker en Anthonetta Margaretha Lafeber. Bij zijn huwelijk genoemd als 1e Luitenant der Infanterie

3-5-1912

Huwelijk te s-Gravenhage [akte 742] met

Carolina Hendrica Kriebel, geb. Hoorn (NH)

Bron: Site GA Den Haag     Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Sjoerd

Geb. 15-5-1893 Stiens, wonende Haarlemmer-liede, zoon van Jan Bakker, agent van politie, en Grietje Oevering. Wordt bij zijn huwelijk genoemd als Sergeant der Vesting Artillerie te Den Haag

2-1-1918

Huwelijk te Den Haag [akte A7] met Mathilda Mak,

22 jaar, kinderjuffrouw, geb. Den Haag

Met dank aan Leo Bakker

Bakker

Willem Nicolaas

Geb. ca. 1871 Rotterdam, zoon van Cornelis George Bakker en Hendrika Christina van der Graaf. Bij zijn 2e huwelijk genoemd als 1e Luitenant der Artillerie.

12-12-1895

 

12-12-1905

-Huwelijk (1) te Gorinchem [akte 82] met

Jenneke Jacoba van der Kloet

-Huwelijk (2) te s-Gravenhage [akte 109] met

Johanna Christina Spoor

Bron: (2) Site GA s-Gravenhage  Met dank aan Leo Bakker

Bakker, den

Andries

Geb. 22-11-1900 Nieuw-Helvoet, zoon van Jan

den Bakker en Kornelia Hoogstad. Wordt ge-noemd als Majoor Telegrafist bij de Kon. Marine

1-12-1945

Overleden te Skegness (Gr.-Brit)

Site: Oorlogsgravenstichting 

Met dank aan Leo Bakker

Balje

Jan

Zoon van Cornelis Balje en Jansje Meijers. Matroos der derde klasse

30-3-1910

Aan boord van pantserdekschip 'Noord Brabant', zich bevindende Java Zee, rede Cheribon is Jan Balje overboord geraakt en verdronken   Isis Zeeland

Balluseck, van

Felix

Geb. 26-8-1891 Batavia. 2e luitenant artillerie
 

01-8-1911

02-5-1912

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Beaudoux

Michel Johannes

Geb. 1900 Rotterdam. Militair

19-8-1922

Huwelijk te Nijmegen met Martha Petronella Vaes,

geb. 1901 Plantoengan (Id), dochter van Josephus

Antonius Vaes. Zie aldaar   

Met dank aan Ria Houge-Vaes

Beckx

 

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

Adolph August

(Dolf)

Geb. 16-08-1922 Kediri, zoon van Adolph Egide

Beckx en Theresia Demi Waginem.

-KNIL militair sld. tkl. Stb no 55815                       

-In Japanse krijgsgevangenschap                       

 

 

Per 1-3-1942

Mrt. 1942 tot

Aug. 1945

 

15/19-8-1945

6-8-1946 tot

31-12-1957

Na 22-1-1958

 

 

Bron: aanvraagformulier uitkeringswet Indische geinterneerden 20335

 

Adressen:

-Thailand

-Java (Id)

 

-Wolbrantskerkweg 46H, 1069 DB Amsterdam

-Overleden    Met dank aan John Snackers

Beckx

 

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

Eduard Willem Albert (Eddy)

Geb. 17-9-1912 Batavia, zoon van Henri Egide

Beckx en Aniah Amiah. Persoonkenmerken:

1,685m, haar/wenkbrauwen-zwart

-Ingelijfd als militiesoldaat te Bandoeng             
-Infanterie Ekl. Brig. titulair                                       

-Met groot verlof                                                         

-Vrijwillig verbonden voor zes jaren bij het KNIL 

als soldaat bij het 1e depot te Bandoeng.
-Overgegaan naar 9e bat.Inf.te Cimahi                 

 

 


-Te Magalang met verbreking van zijn lopend    

verband herverbonden voor zes jaren.
-Op Kaderschool te Magelang                               

-Brig.titulair en overgegaan naar het 9e Bat.       

te Cimahi
-Bij de 2e  PAG te Cimahi                                          
-Brigadier                                                                    

-Kaderschool Djocja                                                 

-Sergeant titulair                                                        

-Sergeant bij Inf IV te Cimahi                                  

 


-Brigade te Siam                                                       

-Vertrek uit Siam                                                        

-Geland op Bali                                                          

-Geland op Lombok                                                 

-Terug op Bali                                                            
-Sergeant Majoor Instrukteur                                  

-Met Xde brigade te Palembang geland               

-Overgegaan naar det.staf Y brigade te                

Palembang

 

-Tijdelijk aangesteld tot adjudant onderofficier  

titulair

 

 

 

Mei 1932

15-10-1932

16-11-1932

28-11-1933

 

15-2-1934

1-8-1934

 

 

Okt. 1939

 

15-11-1939

10-5-1940

 

15-7-1940

25-10-1940

Dec. 1940

Mei 1941

Juli 1941

8-3-1942

15-8-1945

25-10-1945

15-2-1946

2-3-1946

27-3-1946

16-4-1946

23-8-1946

29-10-1946

15-12-1947

 

21-7-1949

31-3-1950

      ?

Opleiding: L.O en Ambachtschool, spreekt/schrijft Nederlands-Maleis-Javaans-Soendanees, in bezit van rijbewijs A.B.C.

 

 

 

 

 

 

Kerkelijk huwelijk te Bandung met Betsy Mimi,

 geb. 1912 in Tjibungur, overleden 7-9-1947 te

 Surabaja, 35 jaar oud

 

 

 

                     Met dank aan John Snackers

 

 

 

 

 

 

In krijgsgevangenschap

Bevrijd uit krijgsgevangenschap te Siam
     stamboeknr 90011

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkelijk huwelijk te Palembang met Romana 

     Soewarni binti Sornoto, geb. 1922 Surabaja

Overleden

Beckx

Henri Egide

Geb. 5-5-1879 Batavia, zoon van Eduard Jean

Baptiste Beckx en Johanna Louisa Herlings.

Militair KNIL (Scherpschutter) van 1895-1912.

Staat van Dienst:
-Vrijwillig militair als kannonier 2e klasse           

bij de Artillerie
-Krijgsverrichtingen te Atjeh                                    

Was scherpschutter en heeft in Atjeh gevochten

en verschillende militaire onderscheidingen ontvangen.
-Kannonier 1e klasse                                              

-Korporaal                                                                  

-Met pensioen te Buitenzorg. Gepensioneerd    

sergeant, sergeant-stafschrijver bij de artillerie


.-Belast met de waarneming der betrekking van

politie opziener der 2e klasse met bepaling dat

hij geplaatst wordt bij de politie te Pekalongan.

-Geplaatst bij de algemene politie te Semarang

belast met de waarneming van de betrekking van

politie opziener der 1e klasse, met bepaling dat

hij geplaatst blijft bij de algemene politie ter

hoofdplaats Semarang.
-Benoemd tot politie-opziener der 1e klasse     

met bepaling dat hij geplaatst blijft te Semarang.
-Belast met de zorg der tijd! betrekking van        

hoofdpolitie opziener op 325,00 p.m.
-Geplaatst bij het Instruktiepersoneel van de    

opleidingsschool voor het personeel der Politie

te Soekamboemi.
-Ondercommissaris van politie te Soekaboemi

-Op verzoek eervol en met recht op pensioen uit s'Landsdienst ontslagen m.i.v.                            

 

 

 

 

10-12-1895

 

1897-1898

 

 

 

10-10-1898

2-7-1900

16-12-1912

 

tot 16-12-1912

M.i.v.

10-2-1915

 

1916-1918

 

 

 

 

1920

 

1920

 

1929

 

 

1932

 

28-12-1932

1939

 

 

 

 

-Lengte 1,602m

 

Stamboeknummer 64885-43429

 

 

 

 

 

 

 

-Adres: Wonosobo   bron: staat van dienst       

 

 

 

 

 

 

 

                   Met dank aan John Snackers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Overleden te Bandung, 60 jaar oud.

Beckx

 

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

Johannes Gerard Louis Jean

Geb. 21-2-1903 Ambarawa (Semarang) Willem 1,

zoon van Willem Ferdinand Reinier Beckx en

Anna Margaretha Hagenbeek.

Persoonkenmerken: 1,74m

-Te Willem I Telefonist Infanterie 2e kl.               
-Brigadier                                                                   
-Sergeant 1e kl. Titulair                                          

-Brigadier-sergeant 1e kl.                                      

-Sergeant                                                                   
-Voor 2 jaar naar Piroe                                           

-Naar Soerabaja                                                      

-Te Soerabaja met bestemming Kediri uit         

de militaire dienst ontslagen
-Tijdelijk belast met de waarneming der            

betrekking van hoofdagent van politie 2e klasse

en geplaatst in de residentie Blitar Gew. Oost Java

-Op eigen verzoek i.v.m. overgang naar militaire

dienst eervol uit politiedienst ontslagen
-Als sergeant bij het 19e Bat Infanterie in het     

KNIL

 

-Sergeant Ekl K.N.I.L.

 

 

 

 

5-7-1920

27-6-1921

24-6-1922

1-5-1923

18-7-1925

1-7-1926

30-1-1927

8-8-1928

 

27-10-1928

 

 

5-9-1929

 

30-8-1929

Na 1930

Vanaf 1944

18-9-1944

 

 

19-9-1944.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamboeknummers 87768 en 20641 en 80429

 

 

 

 

 

 

 

                       Met dank aan John Snackers

 

 

 

 

-Adres: Blitar       

-Adres: Nasauweg 9, Jogjakarta, Indonesia

-Omgekomen op zee Junyo Maru getorpedeerd bij Bengkoelen (Bengkulu). Hij is aanvankelijk vermist op 18-9-1944 te Bengkulu.

-Aangifte overlijden

-Oorlogslachtoffer (zeemansgraf) zie gedenkboek

nr 38 van de Oorlogsgravenstichting   OGS

Beckx

 

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

Karl Egide

Geb. 27-3-1918 in Semarang (Putjungsari),

zoon van Louis Egide Beckx en Painem.

Haar-zwart, ogen- zwart, lengte 1,65m

-Weegbrugger kapok-onderneming Pasoeroean

 

-KNIL Militair soldaat 2e klasse tot 23-1-1948:

-Ingelijfd als militiesoldaat te Magelang                

-Overgegaan naar Inf. V te Semarang                    

-Overgegaan naar depot Mitr te Magelang            
-Overgegaan naar Inf IX te Cimahi                          

-In Japanse krijgsgevangenschap                         

-Bevrijd in Siam uit Jap Krijgsgevangenschap    
-Ingedeeld bij het 1e Java bat. te Tamuan (Siam)

-Gembarkeerd te Bangkok aan boord                 

MS Rajula voor Landing op Bali.
-Ontscheept te Sanoer ( Bali) met de B/L/Brigade

-Gembarkeerd te Benos aan boord L.S.T.          

voor landing op Lombok
-Terug op Bali.                                                             

-Ingedeeld bij Y de brigade.
-Gembarkeerd aan boord MS Boissevain met   

bestemming Palembang
-Gedebarkeerd te Palembang                                 

-KNIL te Palembang ter demobilisatie                   

-Met groot verlof                                                           

 

 

 

Tot 1941

Na 1940

 

2-8-1941

okt. 1941

8-12-1941

22-2-1942

8-3-1942

15-8-1945

22-10-1945

16-2-1946

 

2-3-1946

7-3-1946

 

2-5-1946

2-8-1946

4-10-1946

 

29-10-1946

15-1-1948

23-1-1948

4-9-1988

 

 

 

 

Adres: Pamotan Dampit Surabaja, Indonesie

                  

 

           Bron: stamboeknr. 57418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Met dank aan John Snackers

 

 

 

          -Spreekt en schrijft in Nederlands-

           Maleisch Javaansch

 

 

-Overleden te Roosendaal  

 

Beckx

 

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

Nico Bob Edi

Geb. 23-11-1909 om 23:00 in Jogjakarta Dadapan, zoon van Johannes Beckx en Jeanette Catharina Lenden. Aangifte geboorte op 2-4-1910. Get.: Johan Adriaan Beck (geb. 1860) en Julius Alexander Nicolaas Heur (geb. 1866).

-Klerk bij Dalmeyer&Zonen Stuwadoors te Semarang               

KNIL-militair van 1930-1950:

-Ingelijfd als militiesoldaat te Malang                   
-militaire dienstplicht 5 e bataljon Infant te          

Semarang. Stamboek nr 60709

Legernummer 092323002

-In Japanse krijgsgevangenschap te Garoet.     

Na verblijf van 3 maanden naar kamp Cimahi tot

Oktober 1942 bij het 9e en 10e Batj. waarna hij

wordt overgebracht naar het Changi-kamp te

Singapore
-Hij wordt dan van Singapore per schip naar      

Japan getransporteerd en komt hij in het kamp

Muroran, waar hij ca 18 maanden verblijft en

transportwerkzaamheden moet verrichten (bovengronds) bij een ijzermijn.

-Vervolgens wordt hij overgebracht naar het kamp

OHASI en wordt hij tewerkgesteld in de werkplaats

van een kolenmijn en belast met het repareren van

wagens. In Ohasi blijft hij tot aan de bevrijding door

de Amerikanen op 15 augustus 1945 te Japan.

-Uitgezonden naar Balikpapan op Kalimantan.  
-Naar Watampone gestuurd.                                  

-Opgeleid tot Radiotelegrafist.                                

-Van Pare-pare in 1948 naar Watampone           

-Bevorderd tot Militiesoldaat 1e klasse                 

-I.v.m. demobilisatie naar Makassar                     

-Met groot verlof en eervol ontslag uit KNIL dienst

 

 

 

 

 

Na 1930

 

 

28-11-1930

12-12-1941

 

 

8-3-1942

 

 

 

 

Eind 1942 /

begin 1943

 

 

 

Tot 15-8-1945

 

 

 

 

1945

1946

1947

1947

1949

1949

25-7-1950

28-7 1956

tot 1-9-1956

 

 

Aug. 1956

24-9-1990

28-9-1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tijdens de kamp-periode lijdt hij aan malaria,

berrie-berrie, dysentrie en ondervoeding en wordt

hij regelmatig geslagen.

 

 

-Adres tot 1956:

 Djalan Dahlia G 2, Makassar, Indonesie            

 

 

                      Met dank aan John Snackers

 

 

-Vertrek uit Makassar met bestemming Soerabaja.

Na 2 dagen verblijf per boot vertrokken naar Jakarta

en direkt inschepen op de Sibajak met bestemming

Rotterdam.

-Aankomst te Rotterdam

-Overleden te Landgraaf, 80 jaar oud.

-Begraven te Landgraaf.

Beckx

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

 

Wilhelm Hendrick

Geb. 17-2-1920 Semarang (Bondowoso),

zoon van Henri Egide Beckx en Aniah Amiah.

Erkenning Bondowoso 17-02-1921 RA 1921,77

-Opleiding L.O. Handelskennis  

-Handels Employ
-Is in militaire dienst van het KNIL geweest van

6-7-1939 t/m 12-1-1950

-Persoonkenmerken: lengte 1,65m.
-In werkelijke dienst als soldaat bij militaire       

Comp. te Mr Cornelis
-Te Cimahi vrijwillig verbonden bij koloniale       

troepen dep. Bat. te Bandoeng
-Overgegaan naar Mitr. Cie te Malang 8e bat. Inf.

 -Overgegaan naar Timor Dehli voor expeditie    

-Is drager van het Timor Kruis ( Timor Expeditie

1941-42)

-Naar Australie gevacueerd                                  

-Overgegaan naar Marauke ( Nw. Guinea)           

-Terug naar Australie                                                

-Overgegaan naar de Nefis                                     

-Brevet parchutist behaald                                       

-Van Australie naar Java vertrokken met               

bestemming Batavia.
-Overgegaan naar de Nefis                                     

-Overgegaan naar de Staf 1.R.I.                             

-Overgegaan naar Tr.TVG I Batavia                       

-Drager van het Ereteken voor "Orde en Vrede"  

-Tijdelijk bevorderd tot sergeant majoor               

-Geffectueerd tot sergeant majoor                       
-Overgegaan bij C.D.K.B                                          


 

 

 

 

 

 

 

-Is als Sergeant Majoor overgegaan naar de      

Koninklijke Landmacht in de rang van Sergeant

Majoor instrukteur

 

 

 

 

 

1932 tot 1939

 

 

 

6-7-1939

 

6-7-1940

 

15-9-1940

Dec. 1941

1941/1942

 

11-12-1942

Maart 1943

Maart 1944

6-6-1944

12-12-1944

Okt. 1945

 

16-11-1945

3-12-1945

1-7-1946

8-3-1948

24-7-1948

13-11-1948

13-12-1949

tot 21-12-1949

21-12-1949

 

12-1-1950

18-1-1950 tot

16-6-1950

16-6-1950 tot

22-8-1950

1-7-1950

 

22-8-1950 tot

3-4-1951

3-4-1951 tot

5-7-1952

6-12-1976

 

 

 

 

 

 

-Stamboeknummer 96580 (oud) Q1417001

-Legernummer 201417001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Met dank aan John Snackers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Djakarta, Indonesie

Is met gezin met M.S. "Asturias" naar Nederland

vertrokken, van Tandjong Priok naar Amsterdam

Aangekomen in Amsterdam

Adres: Oude Zeeweg 56, Noordwijk

 

Adres: v.d. Palmstraat 5, Voorburg

 

 

 

Adres: M 79a, Twello

 

Adres: Zandpoort 1a, Deventer

 

Overleden te Renswoude, 56 jaar oud

Beckx

 

 

Zie ook Beckx 19e eeuw

Willem Frits Reinhard

Geb. 7-3-1913 Ambarawa, zoon van Willem Ferdinand Reinier Beckx en Anna Margaretha Hagenbeek. Persoonkenmerken: haar zwart,

ogen-donker, lengte 1,80m

-Ingelijfd als militiesoldaat 15e Bat. Inf.              

te Bandoeng

-Met groot verlof                                                        
-Te Ambarawa vrijwillig verbonden als soldaat 

2e klasse KNIL voor de tijd van drie jaren en

ingedeeld bij de Kaderschool te Magelang als

aanbevolen militair
-Overgegaan naar 15e bat. inf. te Bandoeng     

-Oud verband vebroken en nieuw aangegaan  

voor de tijd van drie jaren
-Overgang naar Kaderschool te Magelang        

-Overgegaan naar 19e bat inf. te Malang           

-Brigadier titulair                                                      

-Brigadier                                                                   

-Herverbonden voor de duur van zes jaren        
-Overgang naar 3e bat inf te Soerabaja              

-Overgang naar Kaderschool Djokja                   

-Sergeant titulair, overgang naar 3e bat. inf.      

te Soerabaja
-Sergeant                                                                   

-Overgang naar 7e bat. inf. te Tarakan                

-Ovegegaan naar 9e bat  inf. te Cimahi              

-In Japanse krijgsgevangenschap te Cimahi      

-Overgebracht naar Flores                                      

-Overgebracht naar Batavia                                   

-Overgebracht naar Singapore                             
-Overgebracht naar Saigon                                   

-Bevrijd en ingedeeld bij Prins Bernhard Bat.   
-Bij dislocatie overgegaan naar Singapore       

-JPC Stichting Batavia                                            

-X brigade te Malang                                               

-Kaderschool te Cimahi                                          

-Inf. VB Madoera                                                       
-Tijdelijk sergeant majoor instucteur infanterie 

-Inf. IV te Malang                                                       

-Tijdelijk ongeschikt voor de dienst te velde       

-Effectief sergeant majoor instrukteur infanterie

-Met binnenlands rec-verlof                                    

 

 

 

 

Mei 1930

 

Nov. 1930

Juli 1931

 

 

 

Mei 1932

Mei 1932

 

Juni 1933

April 1934

April 1934

Mei 1935

Juli 1935

Sept 1939

Dec. 1939

20-5-1940

 

1-1-1941

Feb. 1941

29-1-1942

8-3-1942

1943

sept. 1944

Feb. 1945

Maart 1945

16-8-1945

Nov. 1945

26-5-1946

14-12-1947

24-8-1948

5-12-1948

14-12-1948

16-12-1948

na 25-2-1949

3-10-1949

7-12-1949

13-11-1950

 

9-12-1950

16-11-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Met dank aan John Snackers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vertrokken naar Nederland a/b van MS Tabinta,

van Tandjong Priok naar Amsterdam

-Aankomst

-Overleden te s-Hertogenbosch, 83 jaar oud.

Aangifte 16-11-1996.

Bekker

Willem Frederik

Geb. 15-9-1853 Aalten. Adjudant
 

1-4-1913

15-5-1916

-Ingekomen uit Bergen op Zoom (mil.ber)

-Vertrokken naar s-Gravenhage  Markiezenhof

Belzen, van

Job

Geb. Arnemuiden. Brigadier bij de militaire motor-dienst. Laatst gewoond hebbende te Magelang (Midden-Java, Indonesie)

10-9-1945

Overleden te Kauzangebergte (Formosa)

Isis Zeeland

 

Bentinck

Martinus Ernestus

Geb. 23-7-1864 Hoogeveen. Paardenarts 1e klasse

22-7-1908

7-9-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Deventer

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Berg, van den

Gerardus Adrianus

Geb. 07-06-1893 s-Gravenhage. Wachtmeester der artillerie

 

Bevolkingsregister 1900-1920 

Markiezenhof

Berge, van den

L.A.

1e luitenant der infanterie N.-I. leger

 

Onlangs van zijn detacheering bij de koloniale

reserve ontheven, hij keert 22 dezer naar O.-Indi

terug   bron: het Vaderland 20-8-1928, editie 2,

blad 2/12   Met dank aan Georg ketting

Beusekom

Anton Peter Robert

Geb. 30-1-1922 Malang. Mlt. Sgt. Tkl., onderdeel

KNIL.

29-11-1943

Overleden nabij Kangean-eil. a/b Suez Maru (zeemansgraf)   OGS

Beusekom

Dirk

Geb. 27-10-1907 Bandjermasin. Ltz.I (1e luitenant-

ter-zee), onderdeel KMR.

12-06-1943

-Overleden te New London, Connecticut

-Begraven Arlington, Virginia, U.S.A.   OGS

Bijvoet

Andries Rudolf Cornelis

Geb. 27-2-1891 Leeuwarden. 2e luitenant infanterie
 

1-8-1912

8-3-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Nederlands Oost-Indi

Markiezenhof

Boer, de

Zie ook: Bisschoff

19e eeuw

Tymon Jan Jaski

Geb. 2-12-1896 Blitar, soldaat KNIL

 

18-09-1944

-Gehuwd met Charlotte Elisabeth Bischoff

-Overleden in de Indische Oceaan nabij Benkoelen,

a/b. Junyo Maru   OGS

Met dank aan Annelies Mateboer

Boeree

Henri Reinier

Geb. 29-5-1873 Zutphen. 1e luitenant artillerie
 

14-12-1901

15-5-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Naarden

-Vertrokken naar s-Gravenhage

Markiezenhof

Boet

Herman

Geb. 10-1-1870 Dordrecht. Majoor infanterie
 

20-9-1917

9-5-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar s-Gravenhage  Markiezenhof

Bolten

Daniel Gerardus Johannes

Geb. 5-4-1871 s-Gravenhage. Militair apotheker
 

27-4-1912

29-3-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Boltjes

Imko Harminus

Geb. 15-9-1917 Bellingwolde. Sergeant.VIg.

ML.KNIL.

13-2-1942

-Overleden te Tarakan a/b Glenn Martin 603

-Begraven te Buiten Erevelden   OGS

Boltjes

Johannes

Geb. 13-9-1917 Groningen

Hij zat in WW II in de verzetsgroep AM en KP en

heeft met anderen, in het dossier genoemd, verzetsdaden gepleegd en Engelse parachutisten

verborgen gehouden etc.

-Hij was lid GOIW (Gemeenschap Oud Illegale Werkers)

-Kapitein der stoottroepen (Kap. 3-1 RI)

 

 

 

 

         

 

 

 

4-12-1948

-Gehuwd met Anna Catharina Franke.

-Ze woonden in de Grote Kruisstraat 9a

 

Plaatsingslijst van de systeemkaarten van verzetsbetrokkenen. Groningen, 2004   Archieven.nl

Met dank aan Piet Boltjes

 

-In Indonesie gesneuveld (Te Velde Pasirboengoer)

-Begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo,

Jakarta   OGS

Boltjes

Tjeerd

Geb. 23-6-1900 Langezwaag. B. SMA. Inf., KNIL

14-4-1944

-Overleden te Kanchanaburi II, Thailand

-Begraven te Kanchanaburi War Cemetery, Thailand

Website

Boogaard   ?

Pieter Anthonis

Geb. 4-4-1856 Retanchement (Zeel). Wacht-meester marechaussee

18-9-1900

Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda

Markiezenhof

Boogaard   ?

Pieter Antonius

Geb.  15-07-1887 Oss. Gepensioneerd  wachtmeester marechaussee

18-9-1900

Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda

Markiezenhof

Boom, van den

Jacobus

Wachtmeester

14-8-1900

Vader te Halsteren, moeder Maria Juliana Christina Wassink   Markiezenhof

Boot

Johannes

Geb. Kerkwerve, zoon van Jan Leendert Boot en Cornelia Straaijer. Dienstplichtig korporaal

8-7-1949

Overleden te Gedoengklokah (Oost-Java)

Isis Zeeland

Borns

Cornelis Gerardus

Geb. ca 1893 Rilland Bath. Marechausse. Woonplaats Tilburg

12-8-1919

Huwelijk te Tilburg met Cornelia Stuivenberg

RA Tilburg

Bos

Henrie Felix Conrad

Geb. 21-01-1881 Utrecht. 1e luitenant infanterie
 

31-7-1902

6-9-1907

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Zutphen   Markiezenhof

Bosch, van den

Eelse

Geb. Rotterdam, 38 jaar, zoon van Willem van den

Bosch en Margaretha van der Biezen. Marinier

27-3-1885

Huwelijk te Hellevoetsluis met Antonia Jansen,

geb. Rotterdam   SA Voorne-Putten-Rozenburg

Bosch, van den

Jan

Geb. 28-06-1893 Zandvliet. Militair?
 

?

18-1-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Zandvliet

-Vertrokken naar het front   Markiezenhof

Bossert

Rudolf

Geb. 21-12-1881 Alkmaar. 1e luitenant genie

26-2-1908

17-11-1909

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Bouwensch

Karel Willem

Geb. 20-03-1870 Buitenzorg. Majoor infanterie

25-07-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

Markiezenhof

Brand, van den

Petrus Johannes

Geb. Zeeland. Dienstplichtige soldaat

16-12-1947

Verdronken in de Wijnkoopsbaai, Nederlandsch-

Oost-Indie   BHIC

Breebaart

Adriaan Cornelis

Geb. 12-6-1874 Zegwaard (Zuid-Holland). Kapitein

infanterie

5-5-1913

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Teteringen

Markiezenhof

Broecke, van den

Adriaan

Geb. 24-08-1888 Amsterdam. Wachtmeester der Veldartillerie

12-4-1917

Vertrokken van Bergen op Zoom naar Princenhage

Markiezenhof

Broek, van den

Pieter Henri (Piet)

Geb. ca 1909 Leiden, zoon van  Antony Cornelis

van den Broek en Maria Berndina Pruijn.

Sergeant der infanterie

10-1-1927

Huwelijk te Bergen op Zoom met Elizabeth (Bets) Bergmans, dochter van Jan Bergmans en Johanna Centina Meloen, geb. Bergen op Zoom   Website

Broeze

Willem

Geb. 24-11-1856 Woerden. Gepensioneerd militair

6-2-1902

11-8-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit 's Gravenhage

-Vertrokken naar Nijmegen   Markiezenhof

Brongers

Folkert

Geb. 2-5-1888 Veendam, zoon van Reinder

Brongers en Alida Eikenberg. Sergeant der

infanterie

25-2-1915

Huwelijk te Groningen met Johanna Jantina Maria Bijl

Alle Groningers Met dank aan Leo Bijl

Bronke

Marcus

Geb. Vlissingen. Korporaal-machinist bij de koninklijke marine

 

19-11-1940

-Partner : Maria Meulmeester

-Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits

O22  Isis Zeeland

Broodman

Cornelis

Geb. Middelburg. Sergeantmachinist bij de koninklijke marine

 

19-11-1940

Partner : Martha van Tol

-Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits

O22  Isis Zeeland

Brcken Foch,

von

Abraham Emilius

Geb. 19-10-1857 Koudekerke. Kapitein eerst aanwezig ingenieur

30-11-1901

3-10-1906

-Ingekomen tre Bergen op Zoom uit Middelburg

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Brugman

Albertus Ferdinand

Geb. 2-10-1915 Makasser. Soldaat, onderdeel

KNIL.

23-1-1943

-Overleden in het Fukuoka-kamp 2

-Begraven te Jakarta (Id)   OGS

Brugman

Bernardus Christianus Maria

Geb. 20-6-1909 Winterswijk. Sergeant, mil. onderdeel: 1- II - 32 R.I.

12-5-1940

Overleden te Rotterdam   OGS

Brugman

Charles Mainwaring

Geb. 26-4-1901 Toli-Toli. Sld. Gi., onderdeel KNIL

24-8-1943

-Overleden te Tarsao, Thailand

-Begraven te Kanchanaburi, Thailand   OGS

Brugman

Christiaan Paul

Geb. 15-1-1915 Tepandjen(?). Mlt. Sgt., KNIL

10-5-1946

-Overleden te Sumbawa (Id)

-Begraven te Surabaya (Id)   OGS

Brugman

Emille Johan Hendrik

Geb. 26-8-1888 Makasser. Gep. AOO.,

onderdeel KNIL

3-11-1955

-Overleden te Bandoeng (Id)

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Brugman

Frans Arthur

Geb. 20-4-1923 Semarang. Sld. M.G.D., KNIL

15-8-1943

-Overleden te Kuima, Thailand

-Begraven te Kanchanaburi, Thailand   OGS

Brugman

Gerlof Johannes Willem

Geb. 25-7-1905 Batavia. Soldaat, KNIL

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen

a/b Junyo Maru   (zeemansgraf)   OGS

Brugman

Henri

Geb. 30-6-1899 Bandjarnegara. Ls. Sld. tkl. Inf.,

onderdeel KNIL

11-1-1944

-Overleden in het Fukuoka, kamp 14 B

-Begraven te Jakarta (Id)   OGS

Brugman

Johan Hendrik

Geb. 26-6-1878 Leeuwarden. Gep. Olt,

onderdeel KNIL

23-4-1943

-Overleden te Djatinegara (Id), Noodhospitaal

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Brugman

Pieter

Geb. 29-1-1916 Leiderdorp. Sld. Tkl. Inf., KNIL

3-3-1942

-Overleden te Bodjonegoro (Id)

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Brugman

Steven

Geb. 1-10-1912 Arnhem. Sld Tkl.Inf., onderdeel

KNIL

17-2-1942

Overleden in de  Javazee a/b s.s. Sloet van de Beele

(Zeemansgraf)   OGS

Brugman

Willem Frederik

Geb. 8-1-1896 Soekaboemi. Ls. Sld.Tkl.Inf., KNIL

9-2-1945

-Overleden in het Fukuoka kamp 9

-Begraven te Jakarta (Id)   OGS

Brugman

Willem Louis Gerrit

Geb. 31-8-1899 Bandoeng. Kanonnier 1e klasse,

KNIL

20-5-1942

-Overleden te Batoedjardjar

-Begraven te Jakarta (Id)    OGS

Bruinsma

Klaas

Geb. Amsterdam. Sergeant monteur

12-2-1914

Huwelijk te Den Helder met Antonette Johanna Proost, geb. Amsterdam   Genlias

Buhlman

Gerard Abraham

Geb. 15-11-1852 Breda. Kolonel infanterie
 

28-11-1905

26-02-1910

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Buijs

Dirk

Geb. 25-05-1880 Groningen. 2e luitenant infanterie
 

25-6-1907

17-9-1910

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Kampen   Markiezenhof

Burg, ter

Gerardus Roland

Geb. 8-5-1870 Rotterdam. Militair apotheker
 

11-3-1901

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Paramaribo

Markiezenhof

Burgers

Petrus Hendricus

Geb. 24-7-1914 Tilburg.

10-4-1936

Vertrokken naar Apeldoorn depot Koninklijke Marechaussee   (ook ouders)    RA Tilburg

Cabooten

Andreas

Geb. 16-8-1891 Stoppeldijk. Arbeider
Opm.: In Nederlandse militaire dienst.

00-00-0000

00-00-0000

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Antwerpen

-Vertrokken naar Eindhoven Markiezenhof

Calmeyer

 

Zie ook: Jeekel, 18e en 19e eeuw

En Calmeyer

19e eeuw

Michael Rudolph Hendrik

Geb. 11-6-1895 Hellevoetsluis, in de Kazerne, zoon

van Johan Hendrik Calmeijer en Jane Ann de Veer.

bron: geboorteakte nr. 63 Hellevoetsluis

Kapitien der Grenadiers, luitenant-generaal,

staatssecretaris van Defensie

 

8-8-1921

 

 

 

 

 

 

7-3-1990

-Huwelijk te Heemstede met Cato Ottoline Jeekel,

geb. 19-9-1896 Malang, ovl. 3-7-1968 Den Haag,

dochter van Christiaan Antoon Jeekel en Ottolina Johanna Vreede.

bronnen: huwelijksakte nr. 58 Heemstede;

het geslacht Jeekel M.R.H. Calmeyer, CBG;

familieadvertenties tot 1970, CBG Den Haag

-Overleden te s-Gravenhage

ING -Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Met dank aan Annelies Mateboer

Cantillon

Carolus Ludovicus

Geb. 20-02-1869 Gooik. Douanier 

13-06-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Putte

-Opm.: Met potlood vermeld: vertrokken.

Markiezenhof

Carelse

P.

P. Carelse te Bakhuizen (en  J. Huisman te Wijckel, Pel,  Commandant van de Belgische groep gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma, cafehouder te Oudemirdum enz )

1917

Wordt genoemd in een dossier betr. een Interne-ringsdepot in Gaasterland met in het najaar 1914, 

2500  ingekwartierde Belgen, Militair Gezag,

Veldwachters. Friesland   Website

Ceulemans

Ludovicus

Geb. 31-03-1896 Berlaer
 

?

21-1-1916

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Berlaer

-Vertrokken naar Frankrijk (Belgische front)

Markiezenhof

Clerk

Pieter

Geb. 07-02-1878 Leeuwarden. kapitein infanterie
 

30-10-1919

15-2-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Alkmaar   Markiezenhof

Couvee

Dirk Jacobus

Geb. 13-01-1875 Soerabaja. 2e luitenant artillerie
 

25-10-1900

1-5-1901

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Danils

C.G.

Generaal-MajoorTitulair K.N.I.L

 

 

Heden overleed, plotseling, Onze lieve Vrouw,

Moeder en Zuster Sophia Elisabeth Deibel,

Echtgenoote van C. G. Danils Gen.-Maj. Tit K.N.I.L.

s Gravenhage: C. G. Danils

Leeuwarden: Ir. C. A. Danils, E. Danils-Gohlke

Batavia: G. A. Danils

s Gravenhage, 31 October 1939

Van Beveringkstraat 30

Geen bezoek

De verassching zal plaats hebben Zaterdag 4 November a.s.

 In het Crematorium te Velsen.

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Deering

Willem Adrianus

38 jaar

10-9-1944

Omgekomen bij een luchtaanval te Sindelfingen (De)

Uit aller naam Deering-Den Hertog,

25 aug. 1945

Bergpolderstraat 66

Met dank aan Georg Ketting en Anton Musquetier

Deibel

August Gerard

Kapitein vlieger-waarnemer.  Ridder Militaire

Willemsorde 4e klasse. Drager Verzetsster Oost-

Azi 42-45

 

 

12-6-1951

Op 12 Juni is door een noodlottig ongeval van ons

Weggenomen onze lieve Man en Vader, Zoon, Broeder

en Kleinzoon, Schoonzoon en Behuwdbroeder

August Gerard Deibel In de ouderdom van 35 j.

Kapitein vlieger-waarn. Ridder Militaire Willemsorde 4e

klasse. Drager Verzetsster Oost-Azi 42-45

Uit aller naam: W. A. Deibel-Rubach

s Gravenhage, 15 juni 51. Fuutlaan 8

De teraardebestelling zal te s-Gravenhage met Militaire Eer

plaats hebben Op Maandag 18 juni

Vertrek van het Militaire Hospitaal te 10 uur v.m.

Aankomst op Nieuw Eykenduynen te 11.30 v.m.

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Deibel

Richard Jan

Luitenant ter zee 2e klasse

 

6-12-1936

Heden overleed plotseling onze innig geliefde Zoon

Richard Jan Deibel, Luitenant ter zee 2e klasse,

In den ouderdom van 25 jaren.

Namens de familie, G. A. Deibel.

s-Gravenhage, 6 December 1936.

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Deibert

Henri Gerard Coert

-2e luitenant infanterie Oost-Indisch leger

-1e luitenant infanterie

 

-1e luitenant infanterie

-Gepensioneerd kapitein der infanterie Oost-

Indisch leger

29-8-1900

?

 

19-11-1906

8-9-1907

-Huwelijk te Kampen met  B.G. Hfelt

-Zoon Carel Franois geb. te Weltevreden (Passar

Senn 24a)  

-Dochter Bertha Henritte geb. te Weltevreden

-Overleden te Utrecht (adres: Parkstraat 9)

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Deibert

Johan Frederik

-Kapitein kwartiermeester Oost-Indisch leger.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

-Gepensioneerd kapitein kwartiermeester N.O.L.

1914

 

11-1-1924

-Getrouwd met C. van der Maesen

Dankbetuiging te Ginneken 15-12-1914

-Overleden te s-Gravenhage (adres: Ligusterstraat

48)   CBG   Met dank aan Georg Ketting

Deinse, van

H.C. /

 

 

 

Henri Cornelis

-Oud-majoor Oost-Indisch Leger

 

 

 

-Gepensioneerd  Majoor Infanterie

21-8-1915

 

 

 

19-10-1923

-Advertentie:

Bij zijn vertrek naar Indi roept ondergeteekende

vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe.

. A/b S.S. Tambora

-Advertentie:

Heden overleed onze geliefde vader, behuwd

en grootvader Henri Cornelis van Deinse,

Gepens. Majoor Infant., in den ouderdom van 66 jaren

H.C. van Deinse, A. van Deinse geb. Ott en kinderen

Weltevreden, 19 October 1923

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Dekker

Jan

Geb. ca 1898 Wemeldinge. Marchaussee. Woonplaats Hilvarenbeek

4-4-1923

15-4-1924

-Huwelijk te Tilburg met Johanna Dijkland ,

geb. Lonneker

-Scheiding te Breda   RA Tilburg

Dekkers

Adriaan

Geb. 16-1-1884 Oisterwijk. Gepensioneerd Brigadier, onderdeel KNIL

15-8-1945

-Overleden te Meester-Cornelis (Id)

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Diemont

Jan Rudolph

Geb. 13-2-1876 Oudenrijn. 2e luitenant artillerie
 

13-12-1901

2-5-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Dietz

Christiaan George Philippus

Geb. 3-4-1916 Den Haag, zoon van Christiaan George Philippus Dietz en Cornelia Johanna Hindorf. Vlieger. Militair (Rang: Elt. M.L. Onderdeel: KNIL)

28-12-1941

Overleden te Nabij Miri aan boord van de

Glenn Martin 551, 25 jaar oud.

Met dank aan Hans van Straten

Dietz

Henri Willem George Robert

Geb. 22-11-1888 Olek leh (Olehleh in Bander Aceh = Atjeh op Sumatra). 2e luitenant infanterie

1-8-1911

15-7-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof

Dirksen

Benjamin Eduard

Geb. 8-8-1923 Tjibadak. Militie Soldaat, onderdeel

ML. KNIL

10-5-1942

-Overleden te Soekaboemi (Id)   

-Begraven te Jakarta (Id)    OGS

Doedens

Klaas

Gegageerd militair van het O.I.-leger te Harderwijk

3-10-1901

Rekest tot faillietverklaring te Zwolle

Archieven.nl 

Dolleman

Frederik Hendrik

Geb. 15-02-1876 Heemstede. 2e luitenant artillerie
 

13-12-1902

30-04-1903

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Doorman

Jan Willem Robert Henri

Geb. 22-11-1894 Delft. 2e luitenant infanterie

12-8-1920

14-12-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Kampen

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Doorman

Johannes

 

-Kapitein der infanterie

 

9-3-1916

-Echtgenote: Johanna Maria Cornelia Jouvenar

-Dochter Gradina Johanna (21 jr.) trouwt te Amsterdam

met Nathan Cohen, 38 jaar, geb. Amsterdam   Genlias

Dor

Lodewijk Johannes

Geb. Bergen op Zoom, 23 jaar, wonende alhier

(Breda), meerderjarige zoon van Petrus Gillis

Joseph Dor en Catharina Maria Lutjens (beiden

zonder beroep) en wonende alhier.

Korporaal der mariniers

15-1-1948

Te Breda: ingeschreven een uitreksel uit het register

van overlijden voor de Europeanen te Soerabaja op

Java, waaruit blijkt, dat hij aldaar op 13-9-1947 te

16 uur en 5 minuten is overleden.

Met dank aan Hans Schutijser

Drejer

Bertus Cornelis Dirk

Geb. 28-3-1898 Zierikzee. 2e luitenant infanterie
 

30-1-1908

28-9-1915

6-1-1919

5-3-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Harlingen

-Vertrokken naar Breda

-Ingekomen uit Utrecht

-Vertrokken naar Nederlands Oost-Indi

Markiezenhof

Dronkers

Cornelis Willem Leendert

Geb. Arnemuiden. Onderluitenant Oost-Indisch leger

11-6-1918

Huwelijk te Vlissingen met Gabrielle

Angela Laneres,  geb. Oostende   Isis Zeeland

Duijn, van

Wilhelmus Josephus

Geb. 11-05-1896 Delft. Wachtmeester der veldartillerie

 

Bevolkingsregister 1900-1920

Markiezenhof

Duine

Adriaan

Geb. Nieuw- en Sint Joosland. Sergeant-machinist bij de koninklijke marine
 

 

-Partner : Pieternella Anthonia Verhage

-Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits

O22  Isis Zeeland

Dumont

Jean Pierre

-Geb. 12-7-1872 Poernoredja (Kedongkebo, Id),

zoon van Charles Henri Corneille Dumont en

Sophia Johanna Kindt

-Kapitein infanterie
 

12-5-1898

 

ca 1902

1-10-1908

6-3-1912

12-07-1936

-Huwelijk te s-Hertogenbosch met Benjamina Berdenis van Berlekom, geb. Brielle  

-Dochter Sophie geb. te Utrecht   Genlias

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Kampen

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

-Overleden te Amersfoort   Genlias

Egeraat, van

Petrus Johannes

Geb. 27-11-1888 Bergen op Zoom. Sergeant bij

de infanterie. Later gymnastiekleraar

-

-  Markiezenhof

Eggen (Heggen) 

Jan Theodoor Hubert

Geb. 4-3-1881 Susteren. Brigade commandant

van de Kon. Marechaussee te Maastricht.

 

13-02-1911 

 

5-11-1911

 

 

 

 

21-3-1966 

-Huwelijk te Venlo met Aldegonda Caumans,

geb. 7-2-1888 Venlo, ovl. 5-8-1971 Maastricht

-Dochter Maria Magdalena Augusta Barbara (Leny) 

Heggen geb. te  Simpelveld (ovl. 12-10-1974 Maastricht,

gehuwd met Arnoldus Theodorus Hubertus Goessen,

geb. 16-9-1909 Eijsden, zoon van Joannes Hubertus

Goessen en Elisabeth Antonia Maria van Horen)

-Overleden te Maastricht   Met dank aan Joop Esser

Elswijk, van

Jacobus

Geb. 5-12-1901 Hazerswoude. Militair en Kantoorbediende

 

10-6-1954

 

8-2-1963

-Huwelijk te Amsterdam met Corina Mathilde Neyendorff, geb. 18-9-1909 Manondjaja (Id)

-Overleden te Amsterdam   Voor mr zie  Website

Erp, van

Thimotius Clemens

Geb. 11-10-1867 Leeuwarden. Kapitein infanterie
 

22-10-1910

14-1-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Teteringen

-Overleden   Markiezenhof

Eversen

Hermanus Maximiliaan Henricus

Geb. 28-12-1870 Maastricht. Militair apotheker
 

10-5-1901

19-5-1909

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Delft

Vertrokken naar Amsterdam   Markiezenhof

 

Everwijn

Roeland

Geb. 23-2-1902 Kediri. Res. Elt. Inf., onderdeel KNIL

3-7-1944

-Overleden te Singapore

-Begraven te Cimahi (Id)   OGS

Fasquel

Leon Hendri Edmond

Geb. D'Avesnesin (Frankrijk).  Douanebeambte

6-9-1909

Huwelijk te Vlissingen met Maria Paulina Theodora Verhaaren, geb. Vlissingen   Isis Zeeland

Feenstra

Alexander

Geb. 11-4-1908 Bentheim. Luitenant-ter-zee

II, onderdeel KMR.

21-12-1941

Overleden in de Zuid-Chinese Zee a/b Hr.Ms. K XVII

(zeemansgraf)   OGS  zie ook: Website

Feenstra

Arie Wybe Pieter

Geb. 1-3-1919 Kampen. Luitenant-ter-zee lll,

onderdeel KM.

27-2-1942

Overleden in de Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter

(zeemansgraf)   OGS

Feenstra

Auke

Geb. 13-8-1891 Wymbritseradiel. Adj.O.O. Koninklijke Marine

30-4-1945

-Overleden te Kdo. Sandbostel, Neuengamme

-Begraven te Apeldoorn   OGS

Feikema

Jacob

Geb. 18-5-1900 Sneek. Ls. Sld., onderdeel KNIL

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b

Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS

Feikema

Johan Ulrich Herman

Geb. 14-02-1872 Franeker. 1e luitenant artillerie

18-06-1906

24-09-1906

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Halsteren   Markiezenhof

Feitsma

Jan

Geb. 4-2-1893 Twijzel  In de overlijdensakte wordt hij omschreven als: 21 jaar, van beroep land-arbeider wonende te Kollumerland Nieuw Kruis-land, zoon van Roelof Feitsma en Rigtje Schutter, veehouders wonende te Kollumerland.

 

14-08-1914

Overleden te Berkel (NB) in zijn diensttijd. Krantenbericht in het Algemeen Nieuws en Advertentieblad van Kollum e.o. d.d. 19-8-1912: Bij het baden te Oosterwijk (N.B.) verdronken, de milicien uit Kollumerland J. Feitsma onder Kollum. Jan overleed volgens akte smiddags om 13.00 uur in Berkel. Aangifte daarvan werd gedaan door sergeant-majoor Jan van Veelen en een magazijnmeester.     Met dank aan fam. Feitsma

Feitsma

Jan Oetse

(ook wel Oeds of Oedse)

Geb. 14-6-1899 Groningen. Ging op 16-10-1916 van Groningen naar Kampen, naar het opleidings-centrum van het K.N.I.L.. Hij is later sergeant geweest in Padang Padjang (Nederlands Oost Indi). Ongehuwd, gereformeerd. Hij was 25 jaar en Sergeant bij het 12de Regiment der Infanterie. Hij woonde toen aan de Javalaan in Groningen.

11-2-1925

Overleden te Zuidlaren. Hij overleed aan de gevolgen

van een tragisch ongeval/schietincident op het

oefenterrein in Midlaren. Hij is met militaire eer

begraven op de begraafplaats in Selwerd Groningen.

 

 Met dank aan fam. Feitsma

Feitsma

Simon Jans

Geb. 7-11-1883 te Burum. Hij kwam 4 maart 1903

in de Nationale Militie, maar mocht op 18 juni van

hetzelfde jaar weer naar huis met een

standaardverklaring: afgekeurd.

24-8-1968 

Overleden te Warfstermolen

 

Met dank aan fam. Feitsma

Fennema

Pier Jan

Geb. 1-8-1888 Bolsward. 2e luitenant infanterie
 

4-10-1912

18-12-1913

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leeuwarden

-Vertrokken naar s-Hertogenbosch

Markiezenhof

Fernandes

R.U.

Onlangs bij het Ned.-Indische leger benoemden

officier van gezondheid 2e klasse

 

Is op zijn verzoek een eervol ontslag uit den militairen

dienst verleend.   bron: het Vaderland 20-8-1928,

editie 2, blad 2/12   Met dank aan Georg Ketting

Fijt

Franciscus Joannes Fredericus

Geb. 1866/1867 Den Haag, zoon van Hendricus Petrus Fijt en Anna Apolinia Hommes. Genoemd als Militair bij huwelijk

6-6-1913

Huwelijk te Arnhem met Catharina Backer,

geb. 1867   Genlias

Fontein

Johannes Franciscus Ludovicus

Geb. 23-5-1895 Nieuw-Hellevoet. Sergeant bij de militaire politie
 

8-12-1920

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

Markiezenhof

Fortuyn

Ernst Willem

Geb. 14-3-1909 Zwammerdam. Ls. Sld. KNIL

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b

Junyo Maru; zeemansgraf   OGS

Zie ook:  website  en  website

Francken

Joannes Justinus Emanuel

Geb.18-3-1850 Woerden. Kapitein infanterie.

14-2-1902

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Breda

Markiezenhof

Froger

Isaac Johannes

Geb. 27-2-1880 s-Gravenhage, zoon van Frederik

Reijer Froger (1843-1905, zie 19e eeuw) en

Margaretha Wilhelmina Poolman (1849-1942).

Kolonel der infanterie

20-11-1916

 

 

 

 

 

 

6-1-1950

-Huwelijk te Utrecht met Maria Cornelia Visser,

geb. 28-6-1895 Groningen, ovl. 28-6-1982

Groningen, dochter van Eliza Marinus Susannus

Visser en Maria Ingenota van Santen

-Kinderen uit dit huwelijk:

1.Frederik Reijer (1917-1989)

2.Maria Ingenata (1921-2001)

-Overleden te Groningen   Met dank aan Carol Siskens

Froger

Willem

Geb. 9-4-1872 s-Gravenhage, zoon van Frederik

Reijer Froger en Margaretha Wilhelmina Poolman.

Generaal-majoor

28-11-1899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-1-1944

-Huwelijk te Utrecht met Aline Francisca Helena

van der Heijden, geb. 26-2-1880 Sittard,

ovl. 25-4-1957 Breda

-Uit dit huwelijk:

1.Frederica Reijerdina (ca1901-1982)

2.Jules Henri (1903-1976)

3.Willem Egbert (1905-1980)

4.Frederik Reijer (1907-1931)

5.M.G.  (Vrouw)

6.Frans Peter Marie (1919-1997)

-Overleden te Ginneken   Met dank aan Carol Siskens

Fruin

Hugo Johannes

Geb. 9-2-1886 Rotterdam. 2e luitenant infanterie
 

1-8-1910

1-2-1911

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Gall

Otto Alexander

Geb. Leipzig. Adjudant onderofficier der veldartillerie

3-11-1913

5-3-1917

-Verhuisd van Breda naar Bergen op Zoom

-Overleden te Bergen op Zoom    Markiezenhof

Gall

Rijnhard Nicolaas George

Geb. 04-06-1892 Bergen op Zoom. Foerier 
 

27-05-1920

9-8-1920

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Soest   Markiezenhof

Geel

Johan Jacob Lodewijk

Geb. 11-5-1916 Bemmel. Wachtmeester,

onderdeel 2-I-17 R.A.

10-5-1940

-Overleden te Dubbeldam

-Begraven te Ede   Website  Met dank aan Bert Kret

Geel

Martinus Cornelis

Geb. 5-8-1917 Zevenbergen. Korporaal geschutmeester, onderdeel Koninklijke Marine

13-11-1942

Overleden in de Middell. Zee a/b Hr. Ms. Isaac Sweers (zeemansgraf)   OGS

Geel

Pieter Johan

Geb. 19-10-1913 Djokjakarta. Mlt. Sergeant Infanterie, onderdeel KNIL

7-3-1942

-Overleden te Ralla(?)

-Begraven te Jakarta   OGS

Genderen Stort, van

Zie ook: Siek

19e eeuw

Pieter

Geb. 20-2-1873 Moeara Doea, zoon van Gerrit

van Genderen en Caroline Augustine Philippina

Stort. Eindrang: Generaal- majoor   bron: PK

30-4-1896

 

 

 

 

14-5-1953

-Huwelijk op Karanganjar met Hendrika Anna Zieck,

geb. 5-8-1873 Soerabaja, ovl. 19-12-1963

s-Gravenhage, dochter van Wouter Jacob

Rijghard Zieck en Alida van der Boom   

bronnen: PK, familieinfo

-Overleden te s-Gravenhage

bron: overlijdensakte nr. B1060 Den Haag

Website    Met dank aan Annelies Mateboer

Geraerdts

Hermanus Josephus Hubertus

Geb. 1895/1896 Roermond, zoon van Franciscus Hubertus Geraerdts en Wilhelmina Hubertina Verboekt. Genoemd als Militair bij huwelijk

10-4-1918

Huwelijk te Rotterdam (akte e99) met Maria Bakker,

geb. 1891   Bron: Site GA Rotterdam

Met dank aan Leo Bakker

Gillhaus

Cornelis Henricus Petrus

Kapitein der Genie. Woonplaats: Breda/Helmond

1963

Persoon in Kadaster te Helmond.

Partner: Adriana Johanna Maria Vernooy

Isis Eindhoven

Goossens

Bernardus

Brigadier der marechaussee. Woonplaats Tilburg

Ca

25-3-1905

Vader te Tilburg, moeder Nathalia Eugenia Minnaert

RA Tilburg

Graaf, de

Cornelis Johannes Franciscus

Geb. 5-4-1864 Zierikzee. Kapitein infanterie

9-12-1904

1-9-1905

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Alkmaar

-Vertrokken naar Nijmegen   Markiezenhof

Gravezande, van s

Ewoud Henri Julius

Geb. 13-2-1861 s-Gravenhage. Majoor artillerie

12-04-1912

02-05-1916

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Ede   Markiezenhof

Groen

Cornelis Hendrik

Geb. 28-7-1881 Geertruidenberg. Opzichter genie
 

28-7-1913

08-7-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Groen

Riemt Wirtjo

Geb. 26-06-1917. Hij was ingedeeld bij 1-3-24 R.I

10-05-1940

Gesneuveld tijdens hevige gevechten bij het verdedigen van de brug bij Heumen

Met dank aan Vera Witteveen

Groenink

Dirk Adolpff

-Geb. 22-5-1881 Utrecht. Sergeant infanterie

 

-Foerier 

Ergens tussen

1900-1920

10-11-1919

-Verbleef in Bergen op Zoom

 Markiezenhof

-Vertrokken naar Gouda

Groesen, van

Josef Adam Gerardus

Geb. 23-1-1922 Maasbree.

Tweede luitenant, Korps Mariniers.

Militair stamboeknummer 4502122

 

16-6-1947

-Overleden te Soerabaja

-Begraven op het Nederlands ereveld Kembang

Kuning te Surabaja, Indonesie, vak C no.42

OGS  en   Website   Met dank aan Ruud de Graaf

Groot, de

Hendrik

Geb. Vreeswijk. Bootsman bij de koninklijke marine

19-11-1940

-Partner : Catharina de Zeeuw

-Overleden in het Skagerrak nabij Lindesness (Noorwegen) bij de ondergang van Harer Majesteits

O22  Isis Zeeland

Guilonard

Dominicus Pieter Marie

Wachtmeester der veldartillerie

9-10-1901

Vader te Bergen op Zoom, moeder Maria Catharina Dietvorst   Markiezenhof

Gulmours

Renze

Geb. 1-9-1883 West Dongeradeel. 2e luitenant
 

30-9-1905

28-4-1906

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leeuwarden

-Vertrokken naar Ede   Markiezenhof

Halderen, van

Cornelis George Louis

Geb. 09-5-1888 Delft. Korporaal kok
 

26-6-1919

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Heemstede

Markiezenhof

Hallegraeff

Theodorus Jacobus

Geb. 18-1-1866 Zutphen. Kolonel infanterie-artillerie
 

7-5-1919

30-7-1920

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Princenhage

-Vertrokken naar Princenhage

Markiezenhof

Harting

I.

Gepensioneerd Majoor Apotheker O. I. L.,

 

 

Advertentie:

Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze

lieve Man, Vader, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer

I. Harting, gepd. Majoor Apotheker O. I. L.,

in den ouderdom van 47 jaren.

Uit aller naam:

M. M. Harting-Collard.

Lily Harting

Corry Harting

Utrecht, 17 Mei 1928, Koningslaan no. 16

De begrafenis zal plaats hebben op de Tweede Algemeene

Begraafplaats Maandag 1 Mei a.s.

Vertrek van het sterfhuis 's morgens 11 uur.

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Hartingsveld, van

J.

In leven gepensioneerd Majoor N. I. L.,

 

 

1919

Zijn weduwe Maria Verenet overleden

in den leeftijd van ruim 63 jaar.

Uit aller naam:

George van Hartingsveld

21 December 1919

Tandjong Karang (Z.-Sumatra)

Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst.

CBG   Met dank aan Georg Ketting

Hartingsveld, van

W. H.

Geb. 1923.

-Opleiding Koninklijk Instituut voor de Marine in

Engeland                                                                
-Naar Australi a/b/ Hr. Ms. Tjerk Hiddes.        

-Officier M.S.D. 3e klasse van de Koninklijke

Marine a/b Hr. Ms. Tromp.                                  
-Officier M.D.S. 2e klasse idem                         

-Luitenant-ter-Zee Tenische Dienst 2e klasse idem

-Luitenant-ter-Zee Tenische Dienst 1e klasse idem.

 

 

1941-1943

1943

 

1944-1946

1946-1949

1949-1955

1955

2-7-1964

 

 

 

 

CBG   Met dank aan Georg Ketting

 

 

 

 

-Overleden

Hazel, van den

Jan

Geb. 3-4-1898 Amersfoort. Huzaar. Aangekomen op 1 feb 1922 Tilburg van 70/95, vertrokken op

1 jun 1923 Tilburg naar Wierde, Kerkstr. 287

 

1-2-1922

 

Huwelijk te Tilburg met Martina Maria Catharina Basters, geb. Tilburg   RA Tilburg

Heeden,

van der

Jacob

Geb. 4-6-1894 Rotterdam, zoon van Johannes

Lodewijk van der Heeden en Elizabeth Kruit.

Grenswachter in 1916, later goudsmid

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                  Klik op de foto voor een vergroting

 

 

 

 

        Met dank aan Jaap Zwart en Anton Musquetier

10-12-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-4-1958

-Huwelijk te Rotterdam met Geertruida Hendrika

Post, geb. 18-6-1897 Rotterdam, ovl. 18-5-1969

Rotterdam, dochter van Johannes Post en Anna

Hermina Nieuwenhuizen.

-Uit dit huwelijk:

1  Elizabeth van der Heeden, geb. 28-1-1921 Rotterdam;

huwelijk 20-5-1942 Rotterdam met Johannes Zwart, zoon

van Karel Zwart en Adriana Hardenbol, geb. 24-6-1920

Rotterdam, ovl. 15-3-1979 Amsterdam, begr. 19-3-1979

Purmerend (Begraafplaats aan de Purmerweg). Woonde

bij overlijden Jonkheer v Cittersplein 106.

2 Anna Hermina van der Heeden, geb. 15-6-1923

Rotterdam, ovl.16-3-2007 Spijkenisse; huwelijk met Hendrik

Leeuwestein, geb. 19-2-1920 Sliedrecht, ovl. 15-12-2004

Spijkenisse, begr. 18-12-2004 Spijkenisse, zoon van

Hendrik Leeuwestein en Jannigje de Waard

3 Geetrui Hendrika van der Heeden, geb. 8-11-1928

Rotterdam; huwelijk met Cor Vink.

4 Johan Lodewijk van der Heeden, geb. 24-5-1931

Rotterdam, huwelijk 27-4-1955 Rotterdam met Catharina

(Rina) Plomp, geb. 1-9-1931 Rotterdam, dochter van

Nicolaas Plomp en Hendrika Lolekus

5 Jacob van der Heeden, geb. 1-2-1939 Rotterdam; huwelijk met Suzanne Leigje Snayer

-Overleden te Rotterdam

Heilijgers

Everardus Hendrikus

Geb. 15-04-1887 Amersvoort. Wachtmeester mill.
 

15-12-1909

Ingekomen uit Bergen op Zoom (?)

Markiezenhof

Heins

IJsbrand

Geb. 30-07-1879 Barwoutswaarden. Wachtmeester

 

Bevolkingsregister 1900-1920

Markiezenhof

Hellebrand

Leo

Gefreiter, Sturmmann, S.S. Standarte Westland, drager van het IJzeren Kruis, 2e klasse

17-3-1942

Gesneuveld in den strijd tegen het Bolsjewisme

Klik hier  Met dank aan Ronald Hellenbrand

Helvert

Antonius Franciscus Xaverius

Geb. 10-11-1885 Oosterhout.  Wachtmeester veldartillerie

20-02-1918

17-08-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Koudekerke  

Markiezenhof

Hemmes

Claas

Geb. 30-9-1856 Assen. Majoor infanterie

17-4-1907

11-7-1912

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar Arnhem    Markiezenhof

Henning, von

Jan Wilhelm

Geb. 05-2-1863 Kampen. Luitenant-kolonel
 

13-9-1920

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

Markiezenhof

Heuvel, van den

Johannes

Geb. Oosterhout. Gepensioneerd Oost-Indisch militair

17-1-1925

Overleden te Assenede (B)

Isis Zeeland

Heuvel, van den

Laurens Wilhelmus

Geb. 20-6-1902 Utrecht. Marineofficier
 

24-8-1912

26-9-1918

14-8-1920

12-2-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Haag

-Vertrokken naar Amsterdam

-Ingekomen uit Amsterdam

-Vertrokken naar Noord Oost Indi  Markiezenhof

Hiemstra

Dirk

Geb. 19-12-1925 Leeuwarden. Sergt. OVW.3-4 RS,

onderdeel Koninklijke Luchtmacht

15-2-1949

-Overleden te Parapuk

-Begraven te Cimahi (Id)   OGS

Higly

Gustaaf Louis Maria Hubert

Geb. 17-9-1877 Roermond. 2e luitenant artillerie, daarna 1e luitenant artillerie, later kapitein
 
 

5-11-1902

28-4-1903

22-9-1906

15-5-1907

13-6-1911

7-5-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam

-Vertrokken naar s-Gravenhage

-Ingekomen uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Amersfoort

-Ingekomen uit 's-Gravenhage

-Vertrokken naar Den Helder   Markiezenhof

Hochstenbach

Frans Josephus Thomas

Geb. 12-9-1871 Buggenum (Limburg).

Kwartiermeester

28-9-1901

Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof

Hoff, van den

Jan Petrus

Geb. 1-5-1847 Eindhoven. Majoor infanterie, later  luitenant-kolonel infanterie

28-12-1904

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Arnhem

Markiezenhof

Hoffmans

Cornelis

Geb. 13-03-1850 Varik. Gepensioneerd militair
 

4-10-1901

1-3-1911

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Princenhage   Markiezenhof

Hogendorp,

van

Frederik

Geb. 15-3-1877 s-Gravenhage.  2e luitenant

artillerie

1-11-1901

6-5-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Hellevoetsluis

-Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof

Hogervorst

Arie

Geb. Hilversum. Majoor infanterie
 

2-4-1913

3-9-1913

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Hollander, den

Elibertus

Geb. 17-10-1925 Zwijndrecht.  Korp. Staf T-Brig.

Hoofdkwartier Tijgerbrigade

15-1-1948

-Gesneuveld te Semarang (id)

-Begraven op Candi te Semarang   Website en OGS

Homs

Johan Christiaan

Geb. 6-10-1898 Bergen op Zoom
 

17-12-1914

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Delft (kazerne)

Markiezenhof

Horst, ter

Gerrit

Geb. 12-2-1871 Zwolle, zoon van Jan ter Horst

en Willempje Visscher. Militair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Te s-Gravenhage: Regiment Grenadiers en

Jagers 4e Bataljon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Te s-Gravenhage:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Te s-Gravenhage:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SOLDATENKRANT, Weekblad voor Militairen

en voor allen, die belang stellen in Leger en Vloot.

10e Jaargang No. 15.

8-6-1898

 

 

26-9-1898

 

 

 

 

2-2-1900

18-9-1901

23-12-1902

9-7-1904

 

4-5-1906     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-5-1906     

 

 

 

 

 

 

 

 

5-5-1906      

 

 

 

 

 

 

15-12-1906

 

 

10-1-1907  

 

 

 

 

 

 

10-2-1911

 

1-12-1934

-Huwelijk te s-Gravenhage? met Fennigje Visscher,

geb. (NH) 27-12-1875 s-Gravenhage, ovl. 19-3-1934,

dochter van Harmen Visscher en Maartje van Luik

-Dochter Wilhelmina (Mien) geb. te s-Gravenhage

Geboorte-akte 's-Gravenhage, akte 4247, 1898,

Coupeuse, ovl. 18-2-1973 Rotterdam (nierziekte),

Getrouwd 12-6-1918 Rotterdam met Jakobus Kornelis (Koos) Overweel, geb. 28-2-1895,  ovl. 24-7-1964.

-Dochter Maartje geb., ovl. 15-6-1901

-Dochter Sophia Helena geb., ovl. 28-5-1917

-Dochter Maria Elisabeth geb., ovl. 20-6-1918

-Dochter Johanna Jacoba geb., ovl. 19-7-1919

 

-De ondergeteekende Luitenant-Adjudant van opgemeld

bataljon, verklaart dat de sergeant G .ter Horst van dat

bataljon door hem wordt gerekend onder de uitstekende

onderofficieren, terwijl hij alleszins aanbeveling verdient

zoowel om zijn grooten ijver en onberispelijk gedrag, als

om zijn besliste betrouwbaarheid. Hoe ongaarne onder-

geteekende genoemde sergeant het Leger zoude zien

verlaten, brengt de billijkheid tegenover anderen mede het

bovenstaande te getuigen.

De 1e Luitenant-Adjt. van Senema (wg)

 

-De ondergeteekende verklaart dat de sergeant der Jagers

G. ter Horst, die een post van vertrouwen bekleedt,

welke Groote accuratesse en attentie vordert, als zoodanig

gedurende bijna drie jaar onder zijne onmiddellijke bevelen

werkzaam is, dat hij zijne plichten met den meesten lust en

ijver en de uiterste nauwgezetheid vervult, dat hij een

hoogstachtenswaardig fatsoenlijk man is.

De 1e Luitenant der Jagers J.C. Wagner (wg)

 

-De ondergeteekende heeft als luitenant met den sergeant

G. ter Horst van 1893 tot 1899 bij dezelfde compagnie

gediend en heeft hem toen leren kennen als een nauwgezet en betrouwbaar man, die met veel ijver diende en zich zeer

goed gedroeg.

De Kapitein der Grenadiers J.G. Kist (wg)

 

-Dochter Helena Philippina geb., gouvernante,

gezelschapsdame, ovl. ca 1990 Londen

 

-Op pagina 2: een foto van Gerrit ter Horst met als

onderschrift: "Sergeant-Scherpschutter G. ter Horst,

die op den in den afgelopen zomer gehouden XIIIe

grooten nationalen schietwedstrijd te Loosduinen

bij het tirailleurvuur het kampioenschap van

Nederland behaalde".

 

-Zoon Gerrit Jan geb., 1-1-1930 getrouwd met

Jo Kruisifix

-Overleden   Met dank aan Cock Rijerkerk

Horst, van der

Henricus Waltherus

Wachtmeester bij de veldartillerie

9-5-1903

Vader te Bergen op Zoom, moeder

Cornelia Steenhoff   Markiezenhof

Houten, van den

Cornelis

Geb. 16-4-1864 Kerkwerve, zoon van Adriaan

van den Houten (1820-1907) en Aphalona Fonse (1822-1903). Akte no 12 op 18 apr 1864 te Kerkwerve. Militair bij de artillerie.

9-8-1900

 

10-6-1904

 

14-12-1947

-Huwelijk te Gorinchem met Teuna van der Hoff,

geb. ca 1865

-Huwelijk te Gorinchem met Maria Aalberts,

geb. 25-3-1873, ovl. 16-9-1948

-Overleden te Haarlem   Met dank aan Hans Meijer

Huijbregtse

Gerardus Johannes

Geb. 28-8-1880 Vlissingen. 2e luitenant infanterie

 

Geb. 28-8-1880 Vlissingen. Kapitein infanterie

31-07-1902

30-04-1904

2-7-1919

30-01-1922

-Ingekomen uit Breda te Bergen op Zoom

-Vertrokken naar Vlissingen

-Ingekomen uit Amsterdam

-Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof

Hulsegge

Hendrik

Geb. 25-9-1881 Deventer. Sergeant infanterie
 

10-2-1919

8-3-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Zutphen   Markiezenhof

Hussaarts

Martinus Johannes

Geb. 5-6-1891 Abcoude
 

24-10-1907

11-3-1916

00-10-1917

13-10-1917

13-2-1918

2-4-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Sloten

-Vertrokken naar Koninklijke Marine

-Ambtshalve ingeschreven

-Vertrokken naar Haarlemmermeer

-Ingekomen uit Brunssum

-Vertrokken naar Den Helder   Markiezenhof

Jacobs 

Theodoor Aloisius

Geb. 10-2-1893 Venray, zoon van Antonius Jacobs 

en Maria Helena Kurvers. Opperwachtmeester bij

de Kon. Marechaussee.

 

16-10-1922

 

 

 

30-6-1974 

-Huwelijk te Brunssum met Maria Theresia Eggen,

geb. 21-2-1901 Brunssum, ovl.  11-10-1972 Brunssum,

dochter van Andries Eggen en Maria Catharina

Antoinetta Herinx

-Overleden te Brunssum   Met dank aan Joop van Campen

Jager

Darius Johannes

-Geb. 27-10-1871 Gouda. 1e luitenant-kwartier-

meester

15-6-1901

12-12-1903

8-7-1904

 

19-09-1922

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Deventer

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

-Echtscheiding te Amersfoort van Helena Gerarda

Leopold, wonende te Gouda, ovl. 31-5-1939 Utrecht

-Huwelijk van zoon Hilko Willem Jager,

geb. ca 1898 Deventer    Genlias

Janse

Lambertus Antonius Hendricus

Geb. 6-8-1854 Woerden. Officier van gezondheid

01-10-1901

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Haarlem

Markiezenhof

Jansen

Arthur Cornelis Nicolas

Geb. 28-03-1892 Maastricht. Officier van gezondheid

6-1-1919

12-3-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Gorinchem

-Vertrokken naar Den Helder  Markiezenhof

Jansen

Augustinus

Geb. 12-10-1885 Tilburg. Wachtmeester  veldartillerie

9-5-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Tilburg 

 Markiezenhof

Jansen

Willem

Geb. ca 1874 Antwerpen. Militair

19-10-1911

Huwelijk te Rheden met Conradina Horsting

(ca 1878-?).   Met dank aan Ronald Hellebrand

Janssen

Johannes Wilhelmus

Geb. 19-1-1924 Kerkrade.

8-10-1942

?

-Heeft dienstgenomen

-Gesneuveld in een tank, in vreemde krijgsdienst

Met dank aan Ronald Hellebrand

Jeekel

Zie: Jeekel,

19e eeuw

Carel Lodewijk Jacobus

Geb. 20-5-1910 Magelang, zoon van Marinus

Alexander Jacobus Jeekel en Andoetoe-.

Militair matroos    bron: het geslacht Jeekel,

M.R.H. Calmeyer, CBG Den Haag

 

30-11-1942

-Gehuwd met A.E. Loen

-Overleden te Moji, Hospitaal  

Website

Met dank aan Annelies Mateboer

Jochems

Gerrit

Geb. ca 1920 Gorinchem, zoon van Marinus

Cornelis Jochems en Maaike van der Vlies.

Soldaat

 

25-7-1947

 

-Gehuwd met Maria Elisabeth Johanna de Geest

-Overleden te Soekaradja, Java, Indonesi. Hij zou

in Indi door zijn hooft zijn geschoten

(plaats aangifte overlijden: Arnhem op 2-12-1947)

Met dank aan Berthus A. de Lange

Jong, de

IJde Watzes

Geb. Oldeborn, 38 jaar. Korperaal bij de marine
 

25-8-1904

Huwelijk te Rilland-Bath met Johanna Lobbezoo,
geb.
Rilland   Isis Zeeland

Jonge, de

Jan

Geb. Kloetinge, 41 jaar.  Korporaal-kok

28-3-1912

Huwelijk te Kruiningen met Helena Maria Meijer,

47 jaar,  geb. Paramaribo   Isis Zeeland

Jongh, de

Hendrik Pieter Johan

Geb. Haarlem, zoon van Hendrik de Jongh en
Mietje Uijlenburg. Gescheiden van Mathilde Florentine Vigelius.
Kapitein der infanterie. Woonplaats: Helmond 

27-10-1925

Huwelijk te Helmond met Paulina Maria Henriette Meier Mattern, geb. Amsterdam, dochter van
Heinrich Maurits Meier Mattern en Maria Elisabeth Edelmann.
Gescheiden van Jacobus Cornelis Antonius Nieboer   Isis Eindhoven

Josselin de

Jong, de

Anthonij Willem

Geb. 21-11-1892 Den Helder. 2e luitenant infanterie

1-8-1913

27-04-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Ede   Markiezenhof

Kamerbeek

Adrianus

Geb. 15-5-1852 Amersfoort. Militair hoefsmid

5-7-1900

Overleden (te Bergen op Zoom?   Markiezenhof

Kamphuis

Suermondt

John

Geb. 31-05-1878 Haarlemmerliede. 1e luitenant

infanterie

3-10-1904

29-10-1908

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Ede
-Vertrokken naar Heemstede  
Markiezenhof

Kappen, van

Ernst Jan

Geb. 24‑2‑1901 Wiesbaden (De), zoon van Ernest

Alfons van Kappen (zie aldaar 19e eeuw) en Jeanne

Charlotte Stephanie Henckel. Reserve majoor

der militaire luchtvaart K.N.I.L

6‑7‑1929

 

 

 

 

3‑1‑1938

16‑6‑1939

 

 

 

 

 

 

1‑12‑1970

-Huwelijk(1) te Bandoeng (Id) met Edith Olivia

Egerton Wood, geb. 19‑10‑1908 Weltevreden 

(Id), ovl. 19‑10‑1978 Tegal (Id), dochter van Ir.

John Egerton Wood en Georgina Middleton. Uit dit

huwelijk geen kinderen.

-Gescheiden te Bandoeng (Id)

-Huwelijk(2) te Semarang (Id) met Henriette Nanette Osseman, geb. 3‑8‑1914 Bandoeng (Id),

ovl. 12‑2‑2008 Cothen, dochter van Hendrik

Johannes Osseman en Henriette Nanette Kiene.

-Uit dit huwelijk een zoon:

1. Franklin Ernst, geb. 4‑8‑1941 Semarang (Id),

    lid Eerste Kamer, gehuwd, twee kinderen

-Overleden te s-Gravenhage  

Met dank aan Henk van Kappen

Kegge

Leendert

Geb. Tholen, zoon van Jacob Kegge en Elizabeth

Willemse, 31 jaar. Luitenant der veld-artillerie,

woonplaats Teteringen

8-1-1924

-Huwelijk te Helmond met Trijntje Joosten,

geb. Helmond, dochter van Jan Hendrik Joosten

en Jantina Gezina Heerdt   Isis Eindhoven

Keijzer

Albertus Nicolaas Cornelis Franciscus

Geb. 31-03-1880 Surabaja (Oost-Indi). 2e luitenant infanterie

04-10-1902

02-10-1905

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Paramaribo   Markiezenhof

Keijzer, de

Theodorus

Geb. 23-01-1891 Utrecht. Wachtmeester veld-artillerie

10-5-1918

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Voorschoten

Markiezenhof

Kentin

Cornelis Wilhelmus

Geb. 19-2-1865 Bergen op Zoom. Militair
 

31-5-1902

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Zutphen

Markiezenhof

Kervel, van

Johan Frederik

Geb. 15-07-1897 Delft. 2e luitenant infanterie
 

1-4-1921

28-3-1922

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlissingen

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Ketting

G.D.

-1e luit.enant der infanterie, die voor ten hoogste 5

jaren zal worden gedetacheerd bij het O.-I. leger

 

28-8-1928

-Zal 28 dezer, met het stoomschip Prins der Neder-

landen, uit Amsterdam zijn nieuwe bestemming

volgen.  

bron: het Vaderland 16-8-1928, editie 2, blad 3/12

-Op 28 dezer vertrekt een detachement der koloniale

reserve ter sterkte van 8 onderofficieren en 30

minderen in rang per s.s. Prins der Nederlanden

naar O.-Indi, onder bevel van den bij het N.-I. leger

gedetacheerden 1e luit. der inf. G.D. Ketting.

bron: het Vaderland 20-8-1928, editie 2, blad 2/12

Met dank aan Georg Ketting

Keukens

Hermanus Hendrikus

Geb. 4-3-1866 Groesbeek. Foerier Veldartillerie
 

2-6-1917

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Woerden

Markiezenhof

Keulemans

Theodorus Fransiscus Gerard Richard (Theo)

-Geb. 11-12-1919 Watergraafsmeer (Amsterdam),

zoon van Gerardus Isidoor Jozef (Gerrie)

Keulemans en Joanna Frederika Maria

(Annie; Gro) Reuvers. Tekst op bidprentje:

Na een smartelijk lijden kwam dit derde kind tot

ons als een Godsgeschenk op 11 dec 1919

-Tabaksplanter in Poerbolinggo, Java Indonesi

voor de Tabaks Export & Import Compagnie (Teic)

-Dienstplichtig als Wachtmeester 2de klasse

Atillerie bij het KNIL tijdens WO II

Stamboeknummer 158619

27-11-1927

 

 

 

 

19-5-1940

 

 

11-3-1943

 

1946

-Adres: Johannes Vermeerstraat 38, Amsterdam

 

 

 

 

-Verloofd

 

 

-Overleden te Rintin, Birma, 23 jaar oud,

oorspronkelijk begraven te Rintin, Birma graf #11

-Herbegraven op Kanchanaburi Military Cemetery,

Tailand: Vak 5 Rij D Nr. 2.   Met dank aan Michal Boers

Keulen, van

Jan

Sergeant der Infanterie, 29 jaar

14-7-1904

Vader te Bergen op Zoom, moeder

Hendrica Geertruida Wilhelmina van Dort

Markiezenhof

Kievit, de

Dirk Hendrik Franciscus

Geb. 11-05-1861 Delft. Wachtmeester
 

1-12-1913

12-4-1916

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Kleijn

Arie

Geb. 7-10-1899 Sliedrecht, zoon van Mees Kleijn

(Arbeider) en Fijgje Stuij. Officier bij de Koninklijke Marechaussee (grensbewaking) en douane-beambte

4-2-1924

 

 

 

 

17-12-1956

-Huwelijk te Sliedrecht met Dirkje Boogaard,

geb. 18-1-1900 Sliedrecht, ovl. 7-8-1993

Vlaardingen, dochter van Jan Boogaard (Arbeider)

en Dirkje Lucas. Uit dit huwelijk:

1 Mees Kleijn, geb. 23-11-1925 Sas van Gent

-Overleden te Vlaardingen  

Met dank aan Berthus A. de Lange

Knoet

Toon (Antoon Petrus)

-Geb. 13‑7‑1889 Bergen op Zoom, zoon van Eduard

Knoet en Mathilda Christina Schobben.

-Kantoorbediende, chef wasserij, Sergeant der infanterie

21‑5‑1915

 

 

 

 

 

 

 

> 1919

26‑6‑1969

-Huwelijk te Middelburg (BS) met Maria Allegonda

Adelina Good, geb. 20‑05‑1891 Middelburg,

ovl.  25‑05‑1919 at Ede, dochter van Franciscus

Hubertus Judocus Good en Johanna Catharina

Jacoba van der Horst

-Uit dit huwelijk:

1. Eduard, geb. ca 1917 Middelburg, ovl. 14‑1‑1929

    Middelburg.

-Huwelijk met Riek (Hendrica) Jgers

-Overleden te Utrecht   Met dank aan Hans Schutijser

Koeveringe, van

Anthonie Josias

Geb. 23-11-1908 Meliskerke, zoon van Leendert

van Koeveringe (geb. 26-8-1883 Kapelle,  onderwijzer

te Goes, Meliskerke en Dieren, ovl. 18-2-1957 Dieren,

huw. 5-12-1907 Yersekemet:.) en Catharina de Koeyer

(geb. 8-11-1885 Yerseke, ovl. 24-6-1955 Dieren).

Leraar HBS Batavia, soldaat K.N.I.L

18-9-1944

Overleden in de Indische Oceaan a/b van het

Japanse vrachtschip Junyo Maru   Zie  Website   

Met dank aan Wim Ossen

Kohlbrugge

Frederik Kornelis Johannes

Geb. Paramaribo, 22 jaar.  Luitenant der artillerie

14-6-1922

Huwelijk te Oost- en West-Souburg met Petronella Schellevis, geb. Middelharnis   Isis Zeeland

Kok, de

Petrus Cornelis

(Piet)

-Geb. 30-4-1896 Gennep, zoon van Ludovicus

de Kok (1872-1967) en Francina Theodora Maria

Roozenboom (1872-1946). Sergeant

-Bij het depot der II. Inf. Brigade, ingedeeld als landstormplichtige (mobilisatie opkomst)           

-Overgeplaatst naar het 13 Regt. Inf.                     

-Korporaal                                                                    

-Sergeant                                                                    

-Overgeplaatst naar het Depot der II. Inf. Brigade

-Overgenomen als sergeant van het voornoemd

Korps als gedetacheerd bij het Leger in Ned.-Indi

voor drie jaren, ingaande den dag der ontscheping

aldaar; premie f 400,-                                                

 

 

 

 

18-8-1916

12-12-1916

4-6-1917

6-11-1917

9-1-1918

 

 

 

20-3-1918

25-5-1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaal Archief, Stamboek Militairen, Min. van Kolonin, Inv. nr. 330 (film 12)

 

 

-Overleden te Nanga Tajap, West Borneo, N.O. Indi

aan de gevolgen van koorts (huidige plaatsnaam: Nangah Tajap, Kalimantan Barat) 

Met dank aan Carol Siskens

Koolen

Henricus Cornelis Wilhelmus

Geb. 28-9-1920 Eindhoven. Soldaat, onderdeel

St. - 17 R.I.

13-5-1940

-Overleden te Rhenen   OGS

Koolen

Johannes Franciscus

Geb. 1-3-1909 Noordwijk. Brig., onderdeel KNIL

29-11-1943

-Overleden nabij de Kangean-eilanden a/b

Suez Maru (zeemansgraf)   Website

Koolen

Marinus Johannes

Geb. 25-11-1911 Mierlo. Soldaat, onderdeel

St. - III - 29 R.I.

13-5-1940

Overleden te Rhenen   OGS

Koolen

Petrus Henricus

Geb. 31-8-1926 Breda. Sld. 4-10 R.I., onderdeel

KL

2-2-1948

-Overleden te Tjikalon Kulon (Id?)

-Begraven te Jakarta   OGS

Korthout

Thomas Johannes

Geb. 3-10-1918 Oisterwijk. Sergeant, onderdeel

2-III-10 R.I.

16-5-1940

-Overleden te Arnhem

-Begraven te Rhenen   OGS

Koster

Adrianus

Geb. Rotterdam; , 39 jaar , zoon van Johannes

Adrianus Koster en Antonia Vos, wdr. van

Joanna van Stuijvenberg. Korporaal torpedist

16-12-1909

Huwelijk te Hellevoetsluis met Jaapje Jannetje Pille,

geb. Heenvliet   SA Voorne-Putten-Rozenburg

Kroeger

Atse Sijtse

Geb. Boxtel, zoon van Atse Kroeger en Hendrika

Elizabeth van Ginkel, 33 jr. Sergeant  vliegtuigmaker

1-8-1919

-Gehuwd met Anna Adriana Snieder

-Overleden te Amsterdam. Aktenr. 10 Veere 1811-

1855. Uittreksel overlijdensregister Amsterdam

Met dank aan Annelies Mateboer

Kroes

Willem Pieter Hermanus

Geb. 19-11-1863 Leeuwarden. 1e luitenant infanterie

17-5-1904

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar

s-Gravenhage   Markiezenhof

Kromhout

Arie

Geb. 17-8-1894 Rijnsburg. Ls. Sgt. Art., KNIL

19-4-1945

-Overleden te Pakanbaroe (Id)

-Begraven te Cimahi (Id)   OGS

Kromhout

Joachim Hendrik

Geb.11-11-1882 Breda
 

 

7-10-1901

Vertrokken naar Hof van Delft

Bevolkingsreg.1900-1920 ; Deel: 35-Militaire bevolking, folio 48   Markiezenhof

Kros

Barthus

Geb. 17-6-1925 Schoonrewoerd. Soldaat 1e

klasse, Staf 4-10 RI, onderdeel KL

18-7-1949

-Overleden in het Militair Hospitaal te Batavia,

-Begraven Nederlands Ereveld Menteng Pulo, Jakarta

(Id)       OGS   Met dank aan Annelies Mateboer

Kruijf, de

Jacobus

Geb. 18-02-1848 Utrecht. Oppasser  militair magazijn

7-10-1901

-Vertrokken vanuit Bergen op Zoom naar Utrecht

Markiezenhof

Kruijff, de

Jozua Marinus

Geb. 17-03-1884 Buren. Kapitein artillerie

27-10-1920

8-10-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Watergraafsmeer

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Kruisland

Just Armand

Geb. Paramaribo. Korporaal machinist

1-10-1939

Overleden te Den Helder, 30 jr   Isis Zeeland

Ladestein

Karel Herman Evert

Geb. Delft. Reserve 2e luitenant Infanterie Nederlandsch Indisch leger

1-12-1921

Huwelijk te Goes met Geertruida Boukje Janssen,

geb. Goes   Isis Zeeland

Laman Trip

Christiaan Joannes

Geb. Arnhem. Militair

10-11-1908

 

1-4-1920

-Huwelijk te Arnhem met Constantia Maria Bosch,

geb. Berlicum

-Echtscheiding, vonnis Arnhem   Genlias

Lapr

Wilhelm Charles

Geb. 9-8-1898 Djakarta , Batavia. Luitenant-Kolonel

Koninkelijk Luchtmacht en Reserve Luitenant-

Kolonel der Infanterie (Commandant van het 1e Regiment Verbindingstroepen)

27-2-1967

Overleden te Haarlem

Met dank aan Trudy Ohm

Lelieman

Franciscus Josephus

Geb. 19-03-1877 Rotterdam. Wachtmeester
 

14-09-1916

22-05-1919

-Ingekomen uit Arnhem

-Vertrokken naar Arnhem   Markiezenhof

Lemmens

Adrianus Cornelus

Geb. 19-10-1902 Amsterdam. Ldst. sergt. Ass. Boekhouding BPM, onderdeel KNIL

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b

Junyo Maru (Zeemansgraf)   OGS

Lemmens

Charles Frederik

Geb. 15-6-1896 Soerabaja. Ls. Sold., onderdeel

KNIL

22-7-1945

-Overleden te Makasser (Id)

-Begraven te Semarang (Id)   OGS

Lemmens

Joannes Hubertus Mathias

Geb. 9-6-1895 Berg en Terblijt. Marechausse

11-5-1940

Overleden te Maastricht   OGS

Lemmens

Joannes Hubertus Victor

Geb. 17-12-1885 Klimmen. Ls. Sld. Inf.,

onderdeel KNIL.

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b

Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS

Lemmens

Joseph Antonius Johannes

Geb. 7-10-1926 Bergen. Res.Vdg.Vlg.6 ARVA

LSK., onderdeel KL.

8-11-1947

-Overleden te Kalidjati a/b Auster

-Begraven te Jakarta   OGS

Lemmens

Willem Theodoor

Geb. 28-9-1898 Soerabaja. Ls. Sold., onderdeel

KNIL

2-2-1943

-Overleden te Kamioka Kamp Osaka

-Begraven te Jakarta   OGS

Lennep, van

Aernout

Geb. 23-02-1898 Den Helder. 2e luitenant veldartillerie

01-08-1920

06-04-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof

Leven, van 't

Anthonie

Geb. 6-3-1880 Krabbendijke. Wachtmeester

26-09-1913

17-03-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Limbeek, van

Hendrikus Jelle

Geb. 12-1-1880 Lochem. 2e luitenant infanterie
 

30-9-1903

7-3-1905

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Arnhem

-Vertrokken naar Vlissingen   Markiezenhof

Lippens

Petrus Leonardus Augustinus

Onderofficier

8-1-1947

Vader van overleden te kind te Venlo, moeder

Carolina Wilhelmina Helena Boitelle

Isis Zeeland

Lippens

Theodorus Pius

Geb. 16-6-1871 IJzendijke. Chef kantine Groot Arsenaal

10-12-1915

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Zutphen

Markiezenhof

Loenhoud, van

Johannes

Geb. ca 1874 Ovezande. Brigadier der Marechausse. Woonplaats Eindhoven en Bergen op Zoom

15-6-1904

Huwelijk te Tilburg met

Jakoba Maria Petronella Panken   RA Tilburg

Looijen

Maximiliaan Jacob

Geb. 07-05-1867 Hoorn. 1e luitenant artillerie
 

1-11-1901

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Amersfoort

Markiezenhof

Loomans

Roeland Lucin

Geb. 1-2-1889 Bergen op Zoom. Wachtmeester artillerie

 

Bevolkingsregister 1900-1920 

Markiezenhof

Lorentz

Cornelis Jacob

-Geb. 29-03-1893 Helder. Luitenant

-1e luitenant

5-10-1921

30-9-1921

21-2-1922

-Abusievelijk ingeschreven te Bergen op Zoom

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Dordrecht

-Vertrokken naar Ede   Markiezenhof

Luitsz

Abraham

Geb. 24-11-1869 Delfzijl. 1e luitenant infanterie

04-05-1905

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Kampen

Markiezenhof

Mackenzie

Johannes Jacobus

Geb. 6-5-1877 Breda. 1e luitenant-kwartiermeester

16-8-1905

1-9-1906

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vught

-Vertrokken naar Paramaribo   Markiezenhof

Man, de

Jacobus Paulus

-Geb. 25-10-1880 Schoonhoven, zoon van

Jacobus Eliza de Man en Wilhelmina Susanna Gerdina Schepp

-2e luitenant artillerie

30-4-1902

 

 

17-7-1905

22-2-1906

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Hlene Arnoudine Coste, geb. s-Hertogenbosch   Genlias

 

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Marel

Jan Marius

Geb. 10-7-1862 Leiden. Luitenant-kolonel infanterie

11-8-1914

14-9-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Haarlem

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Maurik,  van

Hendrik Jan

-Geb.  21-1-1884 Leersum. Trompetter artillerie

-Geb. 2-1-1884 Leersum. Werkman gasfabriek

14-12-1908

9-7-1913

25-3-1914

23-7-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Halsteren

-Vertrokken naar Sittard

-Ingekomen uit Sittard

-Vertrokken naar Halsteren    Markiezenhof

Meersmans

Emile Ludovicus Gerardus

Geb. 5-2-1900 Antwerpen

Ca 1917?

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Antwerpen
-Vertrokken naar Belgisch front  
Markiezenhof

Meijer

Jacobus Franois

Geb. 4-3-1879 Vlissingen. Officier van gezondheid 2e klasse

13-5-1913

10-2-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Delft

Vertrokken naar Amsterdam   Markiezenhof

Melis

Cornelis Johan

Geb. 29-07-1895 Rotterdam, zoon van Hendricus Johannes Melis en Willempje Kranendonk.

Bij huwelijk genoemd als 1e luitenant Infanterie bij het Ned.Oost-Indisch leger.

2-9-1920

Huwelijk te Rotterdam [akte r43v/nr.3438] met

Maria Bakker, geb. 27-11-1898, Rotterdam.

Na het huwelijk vertrekt dit gezin naar Ned.O-I.

Bron: Site GA Rotterdam   Met dank aan Leo Bakker

Meij, de

Hendrik Alexander Willem

Geb. 26-11-1918 Kota Radja, zoon van Willem Dirk

de Meij en Maria Magdalena (Awis) Sipah.

15-6-1944

Overleden te Rise, Nieuw Guinea, 25 jaar oud.

Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-6-1944. Hij is begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS
Overleden aan honger en uitputting als krijgsgevan-gene. Overlijden werd ingeschreven in het register van de BS akte nr 3482 in 1948

Met dank aan John Snackers

Meij, de

Henri Adolf Maurits

Geb. 27-3-1911 in Semarang, zoon van Coenraad

Charles de Meij en Georgina (Corrie)

van Middelkoop.

Wachtmeester 1e klasse Chauffeur Artillerie KNIL

Stamboeknr 75811 A I Veld Staf Malang

 

 

 

10-4-1946

10-4-1946

-Gehuwd met C.M de Meij,

geb. Bandaredjo II Ungarang.

-Adres: Rapoeastraat nr 5, Surabaja, Indonesie         

-Overleden te Nakompaton, Thailand

-Begraven op het  Ereveld Kanchanaburi, Thailand

vak 3 rij G nr 1. Akte van overlijden 28-04-1946.

Website   Met dank aan John Snackers

Meij, de

Karel Leopold

Geb. 11-10-1898 Semarang.

 

 

-Huizenexploitant te Batavia                                     

-Soldaat 2e klasse KNIL Landstormafdeling       

der Infanterie, Chauffeur Stamboeknr 36998

16-5-1918

8-3-1921

16-10-1926

Tot 1942

Tot 1945

 

 

20-8-1945

-Huwelijk te Ratana met Johanna Adriana Rhemur

-Zoon Johan Adriaan geboren

-Zoon Carl Ulrich geboren

 

 

 

-Adres: Lombokstraat nr 22, Bandung, Indonesie

-Overleden te Palembang, 46 jaar oud. Aangifte op

20-8-1945.

-Begraven op het Ereveld Pandu Bandung vak IV

nr 324   Burgerlijke Stand akte nr 754 1945   OGS

 Met dank aan John Snackers

Meij, de

Rudolf Otto Arthur

Geb. 21-10-1921 Magelang, zoon van Willem Dirk

de Meij en Maria Magdalena (Awis) Sipah.

Soldaat   stamboeknr 178021 

 

28-1-1942

tot 1944

1944

-Ongehuwd

-Militair krijgsgevangene

 

-Overleden te Rise, Nieuw Guinea

Website   Met dank aan John Snackers

Meij, de

Willem Dirk

Geb. 1-12-1888 Semarang. Sergeant 1e klas Stamboeknr 73235           

 

 

 

 

Juli 1944

-Huwelijk met Maria Magdalena (Awis) Sipah,

geb. 6-5-1893 Magelang, overleden in 7-1944 in

Prafi Nieuw Guinea (oorlogslachtoffer), begraven

te Nieuw Guinea.

-Overleden te Prafi Nieuw Guinea.

Register van de BS te Batavia nr 3481

Hij is begraven te Buiten Erevelden (Id)

 OGS    Met dank aan John Snackers

Minne, van der

Adrianus

-Geb. 6-12-1898 Sneek, zoon van Jacobus

Magdalenus van der Minne en Johanna Petronella

Vliegenthart

-2e luitenant artillerie

 

-Marechaussee

 

 

 

1-9-1921

1-11-1921

13-5-1938

-Echtgenote: Lina Beekhuis

 

 

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leiden

-Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof

-Overleden te Arnhem   Genlias

Molire

George Philip Grandpr

Luitenant-kolonel der Artillerie, K.N.L.

2-8-1946

Zijn weduwe, Vrouwe Cornelie Fauel, overleden te

Wassenaar, 53 jaar

    CBG

Moller

Mr. Lodewijk Willem Willibrort Maria

Reserve 1e luitenant.

 

10-5-1940

Gevallen voor ons volk en ons vaderland, in de

heldhaftige verdediging van het vliegveld Valkenburg

bij Katwijk aan Zee   CBG

Mollerus

Dirk

Geb. 2-2-1874 Oud-Heusden. 2e luitenant artillerie
 

5-11-1900

1-5-1901

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Monk

Allan Cliffort

Geb. 31-7-1919 te East Ship Harbour (Canada), zoon van Louis Monk en Rovertina Murphy,  ged. RK op 3-7-1919 te Garson (Canada), mijnwerker. Hij was een van de Canadezen die Apeldoorn bevrijd heeft , zijn rang was Sergeant

28-12-1945

 

 

 

 

 

3-4-1985

5-4-1985

-Huwelijk (BS) te Apeldoorn, (gescheiden op

19-4-1951 te Apeldoorn) met Gerritje Musquetier,

dochter van Anton Musquetier (Houtbewerker, daarna Drogist) en Gerritje Swolman (Dienstbode, later Drogiste en eigenaar Drogisterij), geb. 7-7-1923 Apeldoorn,

ged. NH. op 21-10- 1923 te Apeldoorn.

-Overleden te Sudbury (Canada)

-Begraven

Gerritje Musquetier.

Woonde 1923 tot 1947 aan de Ruimzichtlaan 15-17, woonde 1947 te Halifax Nova Scotia en in 1951 weer te Apeldoorn en daarna weer te Canada waar zij heden (2006) nog woont op ..te Canada , Foto van haar geboortehuis in bezit, Afscheidsadvertentie naar Canada van haar "Aan boord van het S.S ."Lady Rodny", voor vertrek naar Canada roep ik al mijn vrienden en kennissen een hartelijk vaarwel toe.  Mrs. Gerrie MONK-Musquetier."

In bezit, advertentie : Oproep aan Allan Clifford Monk van de Griffier bij de Arr.Rechtsbank te Zutphen betreffende procederen tot echtscheiding .in Map, ook een aantal foto's van haar ( diverse als kind en 1 foto als meisje van ongeveer 17 jaar ) in het album behorend bij deze Genealogie.

Met dank aan Anton Musquetier    Website

Morks

Abraham Johannes

Geb. 02-10-1859 Dordrecht. Kapitein infanterie

08-11-1912

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar s-Gravenhage

Markiezenhof

Motke

Hubert Matthieu Joseph

Geb. 12-1-1885 Horst. 1e luitenant artillerie

1-10-1912

5-12-1913

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Willemstad

-Vertrokken naar Breda   Markiezenhof

Motke

Johannes Christoffel Filmanus

Geb. 15-3-1889 Asten (Noord-Brabant). Officier

9-10-1918

1-3-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Giessen

-Vertrokken naar Breda

Markiezenhof

Muhren

Engelbertus Johannes

Geb. 23-02-1868 Hoorn.
Beroep 1: magazijnmeester van de gasfabriek
Beroep 2: wachtmeester veldartillerie

 

Bevolkingsregister 1900-1920

Markiezenhof

Mulder

Berend

Geb. 31-03-1913 te Bellingwolde. Ingedeeld bij de 2e Batterij, 1e Afdeling van het 17e Regiment Artillerie (2-I-17 RA).

10-5-1940

Gesneuveld tijdens het munitie halen te Dubbeldam

.

Met dank aan Vera Witteveen

Mulder

Bouke

Kapitein der Infanterie te Leeuwarden

 

1911

Geeft in een handgeschreven en door hem ondertekende

brief te kennen dat hij eigenaar is geworden van het

motorbootje genaamd Hilda voorheen toebehoorende aan

de Gebroeders S. en W. Spoelstra en hij de naam wil laten

overschrijven als   Anna I , vermeld zijn de maten en

diepgang van de Motorboot enz. tevens de verdere

correspondentie betreffende deze aanvraag , ook de

verleende vergunning (Oranje) van de Gebroeders

Spoelstra  is in het dossier aanwezig enz.

Friesland   Website

Mulder

Hendrik Jan Hessels

Geb. 25-2-1916 Batavia. Soldaat Infanterie, KNIL

29-6-1943

-Overleden te Kinsayok

-Begraven te Kanchanaburi War Cemetery,

Kanchanaburi, Thailand   OGS

Met dank aan Annelies Mateboer

Mulder

Johan Hendrik

Geb. 25-3-1904 Hilversum. sergeant KNIL,

mil. onderdeel M.M.D.

22-2-1943

-Overleden te Tamarkan

-Begraven te Kanchanaburi War Cemetery, Kanchananburi, Thailand.   OGS

Met dank aan Annelies Mateboer

Mulder

Louis Henri Denis

Geb. 9-4-1902 Meester Cornelis . Ingenieur,

sergeant 2e klasse, KNIL

8-9-1943

-Overleden te Kario/Haroekoe

-Begraven te Ambon War Cemetery, Ambon, Id.

Website   Met dank aan Annelies Mateboer

Mulder

Yves Henri

Geb. 28-12-1914 Maastricht.

Tijdelijk Kapitein Vlg. Wnr. 120 Sqn. ML

19-11-1944

-Overleden nabij Merauke, a/b vliegtuig P 40-C-3-514, -Begraven Nederlands Ereveld Menteng Pulo,

 Jakarta, Id   Website   Met dank aan Annelies Mateboer

Nettenbreijers

Johannis Gerardus

Geb. 26-10-1884 Hedel. Wachtmeester

 

Bevolkingsregister 1900-1920

Markiezenhof

Nijhuis

Hendrik Jan

Geb. 9-4-1894 Enschede. Wachtmeester

 

Bevolkingsregister 1900-1920   Markiezenhof

Nobelen, van de

Adrianus Antonius

Geb. 2-10-1895 Standdaarbuiten. Sergeant
 

26-4-1921

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Amersfoort

Markiezenhof

Nooijer, de

Marinus

Wachtmeester bij de veldartillerie

24-12-1900

 

26-12-1902

-Vader te Bergen op Zoom, moeder

Adriana Rosenbrand  

-Idem   Markiezenhof

Noordijk

Johannes Theodorus

Geb. 1-8-1854 Zegwaard. Dirigerend officier van gezondheid
 

30-10-1902

18-1-1906

18-5-1906

18-4-1907

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leiden

-Vertrokken naar Leeuwarden

-Ingekomen uit Leeuwarden

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Notermans

Johannes Hubertus Bartholomeus

Geb. 20-04-1876 Gulpen. Wachtmeester  veldartillerie

30-05-1921

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Oudenbosch

Markiezenhof

Oirbans

Arnold Hubert Carel

Wachtmeester bij de veldartillerie

9-6-1903

Vader te Bergen op Zoom, moeder

Wilhelmina Beekhuyzen   Markiezenhof

Okkerse

Jan

Geb. Bruinisse.Burgelijk opzichter der Genie bij het Nederlansch Indisch leger

13-8-1915

Huwelijk te Bruinisse met Adriaantje Cathalina

de Waal   Isis Zeeland

Onderstal

Leendert Cornelis

Geb. 16-12-1899 Arnhem. 2e luitenant artillerie

26-8-1921

30-1-1922

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Oosterhuis

Hendrik

Geb. Nijkerk en wonende te s Gravenhage, zoon van Harm Oosterhuis en Maatje Loots, 34 jaren.

Sergeant der infanterie

11-4-1922

Huwelijk te Doesburg met Amalia Catharina Gerarda

Anna Franken, wed. van Jacobus Hartman,

dochter van Willem Bastiaan Franken en Derkje Bosveld.   Zie 19e eeuw: Willem Bastiaan Franken   Website  

Met dank aan Niek Boev

Oosting

Lammert

Brigade Commandant bij de Kon. Marechaussee

te Kollum

 

1902

Hij staat vermeld op een staat van het gehele Politieper-soneel van Leeuwarderadeel allemaal Veldwachters met

Signalement zoals  standplaats , geboortejaar, dagtekening,

benoeming , bezoldiging, vroegere Burgerbetrekking

(Brigade Commandant bij de Kon. Marechaussee te Kollum),

enz.   Friesland   Website

Opstaele

Leopoldus Petrus Arnoldus

Geb. Slijpe (Belgie). Douanebeambte

1-2-1909

Huwelijk te Vlissingen met Louisa Paulina Renier,

geb. Vlissingen   Isis Zeeland

Oudendijk Pieterse,

van den

Henrij Bernard

Geb. 28-8-1876 Nijmegen. 2e luitenant artillerie

31-10-1901

02-05-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Gorinchem

-Vertrokken naar Utrecht   Markiezenhof

Overeem, van

Leonard Cornelis Johann Marie

Geb. 15-10-1873 Alkmaar. Luitenant infanterie

04-09-1913

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Delft

Markiezenhof

Overhof

Franciscus Xaverius

Geb..25-11-1908 Maastricht. Soldaat

30-6-1937

12-5-1940

-Huwelijk met Elisabeth Schoonbrood

-Overleden op de Grebbenberg

Met dank aan Antoine Vromen

Overhof

Pierre

Geb. 10-7-1918 Kerkrade. Marinier 1e klas

27-2-1942

Overleden in de Javazee, ging onder met de

"de Ruijter"   Met dank aan Antoine Vromen

Paets

Burchard Theodoor

Geb. 13-07-1872 Woerden. 2e luitenant artillerie

8-11-1900

8-04-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit 's-Gravenhage

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Palstra

Jan

Geb. 14-11-1889 Sneek. Koffiehuisbediende,

later sergeant-verpleger

5-4-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

Markiezenhof

Paul

Johannes Cornelis

Geb. Nieuwenhoorn. 2e luitenant-kwartiermeester bij het Nederlandsch Oost Indische leger

2-10-1907

Huwelijk te Kattendijke met Leentje Belzer,
geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Isis Zeeland

Peeters

Arnoldus Andreas Cornelus

Geb. 26-2-1893 Gassel. Kantoorbediende, later
sergeant infanterie

5-1-1920

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Eindhoven

Markiezenhof

Pellekom, van

Jean Jacques

Geb.5-8-1861 s-Graveland. Majoor commandant
 

25-4-1914

8-6-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Wouw   Markiezenhof

Peltzer

Eduard

Geb. 26-8-1912 Padang Pandjang.

Soldaat 1e klas Infanterie IV, KNIL

10-9-1947

-Overleden te Brastagi

-Begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah,

Cimahi, Id   OGS  Met dank aan Annelies Mateboer

Peltzer

Hubertus Herman Gerard

Geb. 9-2-1914. Sergeant, mil. onderdeel 3- I- 20 R.I.

9-10-1941

-Overleden te Ginneken

-Begraven op de RK Begraafplaats Zuylen, Breda.

OGS   Met dank aan Annelies Mateboer

Peltzer

Wilhelm

Geb. 24-1-1877 Odenkirchen.

Gepensioneerd Infanterie Ekl. KNIL

2-9-1941

-Overleden te Koetatjane

-Begraven te Buiten Erevelden, Id

OGS   Met dank aan Annelies Mateboer

Pera

Anne

Geb. 1-2-1919 s-Gravenhage. Soldaat, 2 G.B.

21-5-1940

Overleden te Calais, dpt Pas de Calais  OGS  

Pera

E.

Zie website  en  website

18-9-1944

Overleden in de  Ind. Oceaan nabij Benkoelen a/b

Junyo Maru. Zeemansgraf   OGS

Peral

Johan

Geb. 1921. 9e Servische Brigade

28-3-1945

Overleden te Ljendbud Brcko-Srebrenik    OGS

Pennock

Jan Pieter Leonardus

Geb. 23-6-1888 Antwerpen. Militair geweermaker
 

1-9-1920

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Delft

Markiezenhof

Piersma

Gatje Pier Willem

Geb. 4-10-1897 Amersfoort. 2e luitenant artillerie

18-8-1921

6-2-1922

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Ede   Markiezenhof

Pijnenburg

Joannes Jacobus Josephus

Geb. 7-11-1895 Breda. 2e luitenant artillerie

01-03-1920

22-01-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar Eindhoven  Markiezenhof

Pladet

Carolus Johannes Valentinus

Geb. 27-1-1898 Bergen op Zoom
 

8-1-1915

Vertrokken naar Delft (Kazerne)

Markiezenhof

Plokhooij

Johan Willem Hendrik

Geb. Utrecht, 24 jaar.  Matroos 1e klas b/d Marine

13-1-1910

Huwelijk te Breskens met Elizabeth Maria Vermeulen, geb. Breskens   Isis Zeeland

Polvliet

Lodewijk

Geb. 04-06-1888 Middelburg.
Beroep 1: Koetsier. Beroep 2: wachtmeester trompetter artillerie

 

Bevolkingsregister 1900-1920 

Markiezenhof

Poolman

Abraham Dirk Cornelis

Geb. 9-3-1892 Amsterdam, zoon van Jurjaan

Wilhelm Justus Poolman en Jacoba Margaretha

Hoogendijk. Kapitein der Artillerie KNIL

 

 

Sept. 1919

30-3-1945

-Huwelijk te Den Haag met Wilhelmina Buddingh

-Overleden te Ambawara

Genealogie van het Geslacht Hoogendijk

Ons Voorgeslacht, 1953, pag 104

Met dank aan Niek Boev

Portheine

Jan

Geb. 11-7-1898 Teteringen. Luitenant
 

1-8-1919

28-1-1920

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Pot

Jasper Johannes

Geb. ca, 1885 Den Hoorn, zoon van Johannes Pot

en Marij Jane Vethake. 1e luitenant der Infanterie

16-1-1917

Huwelijk te Haarlem met  Johanna Regina Sibilla

van den Arend, geb. ca. 1882 Haarlem, dochter van

Johannes Godfried van den Arend en Henrietta

van Cleef   bron: huwelijksakte nr. 23 Haarlem

Met dank aan Annelies Mateboer

Pouwels

Johannes Cornelis Hendrikus

Geb. 20-2-1913 Wijchen. Dienstplichtig soldaat

3de Compagnie van het 3de Bataljon van het 8ste

Regiment Infanterie, behoorde tot de groep van

Sergeant Driessen, een onderdeel van 3-111-8 RI

behorende tot de voorposten die het gebied

tussen Wageningen en Rhenen de eerste stoot

van de Duitsers moesten opvangen.

11-5-1940

13-5-1940

-Overleden te Rhenen

-Begraven op het militair ereveld Grebbenberg.

 

OGS

 

Met dank aan Anny Janssens - Pouwels

 

Prinssen

Petrus Arnoldus

Geb. Wanroij. Sergeant 1e comp 1e batt stoot-troepen

2-5-1946

Overleden te Semarang (Java)

BHIC

Puit, de

Gerard

Geb. ca 1879. Brigadier Marechaussee.
Woonplaats Eindhoven

17-8-1911

Huwelijk te s-Gravenmoer met

Hendrika Rosenbrand   BHIC

Raijmakers

Johannes Jacobus

Kapitein, woonplaats s-Hertogenbosch

4-11-1912

Vader van de bruid te Helmond, moeder

Ida Johanna Janssen   Isis Eindhoven

Reede, van

Jan Hermannes

Geb. 12-1-1878 Zwolle. 2e luitenant artillerie
 

5-11-1901

2-5-1902

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Reijden, van der

Boudewijn

Geb. Schoonhoven, 22 jaar, zoon van Leendert

Gerrit van der Reijden en Anna Sara Spuij.

2e luitenant

7-3-1918

Huwelijk te Kampen met Jannetje Hendrika Cornelia

Jonker, geb. Ijsselmuiden   Genlias

Met dank aan Hans Meijer

Reijswoud, van

Arie

-Geb. 16-4-1886 Rotterdam.

-Registreert zich als soldaat in het Ned. Leger

en tekent voor 8 jaar op                                       

-Wapenmeester, sergeant in het 3e  bat. van

het Regiment Grenadiers en Jagers                

-Titulair korporaal                                                   

-Korporaal, werd overgeplaatst van de

Instructie-compagnie naar het Regiment Grenadiers en Jagers op                                    

-en van daaruit overgeplaatst naar het

Algemeen Depot van Discipline op                   

Tijdens zijn verblijf op het Depot van Discipline kreeg hij

verschillende malen kwartierarrest, een keer omdat hij in

het park op een bank in slaap was gevallen, een andere

keer omdat hij zijn was niet goed bijgehouden had. Zijn

kwartier bestond uit een klein houten bed met laden

eronder voor zijn uniformen die netjes moesten blijven.

-Werd teruggeplaatst naar het Regiment

Grenadiers en Jagers op                                     

-Sergeant                                                                 

De koningin van Nederland was vaak aanwezig bij

ceremonies in het Haagse paleis waar Arie diende

als "Queens guard (lijfwacht of paleiswacht?)

-Werd onderscheiden voor 6 jaar militaire dienst

en er werd een foto gemaakt in Den Haag op 

van hem en zijn toekomstige vrouw Elisabeth.

Zijn onderscheiding bevatte speciale strepen op zijn kraag

-Uit dienst op                                                           

 

 

-Vrijwillig sergeant in de 4e  compagnie van

de Brigade Grenadiers en jagers                       

 

 

11-8-1902

 

1902-1910

21-2-1903

 

 

23-5-1903

 

15-11-1904

 

 

 

 

 

 

 

14-3-1905

25-4-1907

 

 

 

 

11-8-1908

 

 

10-8-1910

 

17-8-1910

 

1914-1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       Met dank aan Jaap Zwart en Anton Musquetier

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Klik op de foto voor een vergroting

          

 

-Huwelijk te s-Gravenhage met

Maria Elisabeth van der Erf

Reterink

Wilhelmus Henricus

Geb. Schiedam. Kapitein der infanterie bij het Nederlandsch Indisch leger

7-4-1921

Huwelijk te Goes met Adriana Anthoinetta Maria Witkam, geb. Goes   Isis Zeeland

Rhijn, van

Leonardus Johannes

Geb. 05-2-1859 Katwijk. Militair paardenarts

17-5-1901

05-6-1903

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Halsteren

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Riel, van

Francois Johannes

Geb.  ca 1889 Middelburg. Marechaussee.

Woonplaats Tilburg

1-12-1915

Huwelijk te Tilburg met Jenneken de Fluiter ,

geb Almelo   RA Tilburg

Rijckaert

Jacobus Franciscus

Geb. ca 1876 Groede. Brigadier tit. Marechaussee. Woonplaats Oirschot

9-9-1908

Huwelijk te Tilburg met Maria Joanna Cornelia Engelina Wouters   RA Tilburg

Rijnten

Gerrit

Geb. Arnhem, 29 jaar, zoon van Gerrit Rijnten

En Garritjen Beumer. Sergeant infanterie

3-7-1902

Huwelijk te Ede met Johanna van Scherrenburg,

32 jaar, geb. Ede   Genlias   Met dank aan Hans Meijer

Rijswijk, van

Antonie

Geb. 6-2-1900 Vlissingen. Maj. Macht.,

onderdeel Koninklijke Marine

15-5-1940

-Overleden te Bruinisse, a/b Hr. Ms. Hydra

-Begraven te Vlissingen   OGS

Rijswijk, van

Gradus Cornelis

Geb. 5-9-1922 Drongelen. Sold. OVW.5-8 R.S.,

Onderdeel Koninlijke Luchtmacht

3-7-1947

-Overleden te Palembang (Id)

-Begraven te Bandung (Id)   OGS

Rijswijk, van

Hendrik Otto

Geb. 17-3-1896 Amsterdam. Reserve Kapitein, onderdeel 13 C. Lu. Mitr.

10-5-1940

-Overleden te Rotterdam

-Begraven te Amstelveen   OGS

Rijswijk, van

Jan

Geb. 21-6-1925 Alphen a/d Rijn. Sld.1-2 RVA.,

Onderdeel Koninklijke Luchtmacht

24-10-1948

-Overleden te Soekaboemi

-Begraven te Jakarta   Website

Rinn

Cornelis

Geb. Axel. Soldaat

14-10-1946

Overleden te Tjibinong (Java)   Isis Zeeland

Ringelberg

Leendert Jan

Geb. ca 1890 Terneuzen. Militair  (Wachtmeester Marechausse). Woonplaats  Breda

26-1-1920

Huwelijk te Adriana Charlotta van der Linden ,

geb.Tilburg   RA Tilburg

Roelofsen

Jakob Cornelis

Geb. Renswoude, 31 jaar, zoon van Steven

Roelofsen en Frederique Wilhelmina Elisabeth

Uljee. Officier der infanterie

15-10-1912

Huwelijk te Bussum met Martha Jeannette Kloos,

geb. Vlissingen   Genlias

Met dank aan Hans Meijer

Rhner

Lucas Jacob

Geb. 15-5-1875 Wormerveer. Militair apotheker

11-5-1909

1-5-1912

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Roij van

Zuijdewijn, de

Emile Jacques Joseph

Geb. 14-07-1877 Harderwijk. 1e luitenant kwartier-meester
 

28-6-1905

30-4-1906

21-1-1908

17-8-1909

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Ede

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Ede

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Rmer

Lodewijk Willem Jacob

Geb. 29-06-1856 Zutphen. 1e luitenant infanterie, later kapitein infanterie

20-6-1913

-Vertrokken vanuit Bergen op Zoom naar Rheden (Gelderland)   Markiezenhof

Ron, de

Gijsbrecht Cornelis

Geb. 08-11-1895 Steenbergen. Wachtmeester   militaire politie

18-10-1921

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Woensdrecht

Markiezenhof

Rondas

Pieter Francies

Geb. Sas van Gent, wdr. Van Monica de Mangelaere. Gepensioneerd Oost-Indisch militair

23-12-1905

Overleden te Sas van Gent

Isis Zeeland

Rongen Jr., van

Nol

Res. 2e Lt. K. L.

1947

Getrouwd: met Elly Harting

Insulindelaan 18, Polonia, Mr. Cornelis (Batavia)

25 Juli 1947    CBG   Met dank aan Georg Ketting

Roos

Christiaan

Geb. 27-11-1872 Hoorn. Kapitein, later  kwartier-meester

24-3-1919

30-6-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar Delft   Markiezenhof

Rousseaux

Arthur

Geb. Charleroi. Kapitein

25-11-1915

-Overleden te Sluis, 54 jaar  

-Gehuwd met Alice de Coninck   Isis Zeeland

Roy van Zuydewijn, de, jonkheer

Emile Jacques Joseph

Geb. 14-7-1877 Harderwijk. 1e Luitenant-Kwartiermeester van het Regiment Jagers.

In 1904 in garnizoen Amersfoort

In 1905-1906 in garnizoen Bergen op Zoom

In 1906-1908 in garnizoen Ede

In 1908-1909 in garnizoen Bergen op Zoom

23-6-1929

Overleden te Malang (Ned. Indie)

 

Met dank aan Rob Lichtenberg

Roza

Cornelis

Geb. Gorinchem, 20 jaar. Matroos der Koninklijke Marine

9-2-1916

Huwelijk te Vlissingen met Maria Louise

Slock, geb. Wachtebeke   Isis Zeeland

Rozemond

Nicolaas Pieter

Geb. Vlissingen, 23 jaar. Korporaal bij de Marine

9-7-1908

 

22-03-1923

-Huwelijk te Ellewoutsdijk met Cornelia Smallegange,  geb. Ellewoutsdijk   Isis Zeeland

-Echtscheiding uitgesproken te Alkmaar

Russer

Arend Stephanus

Geb. 04-05-1855 Zutphen. 1e luitenant infanterie
 

22-6-1903

Vertrokken van Bergen op Zoom naar Eibergen

Markiezenhof

Rutgers

Leendert Folkert

Geb. 7-9-1875 Maastricht. Wachtmeester, later
adjunct onderofficier kwartiermeester

3-10-1921

Vertrokken van Bergen op Zoom naar Ede (Gld.)

Markiezenhof

Sallet

Honore

Geb. ca 1897 Aardenburg. Wachtmeester Marechausse. Woonplaats: Hilvarenbeek en Zundert

12-2-1924

Huwelijk te Tilburg met Maria Johanna van Uden ,

geb. Udenhout   RA Tilburg

Sanderse

Johannes

Geb. 27-1-1870 Middelburg. Wachtmeester, later  adjunct onderofficier

23-04-1919

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

Markiezenhof

Sas

Gijsbertus Jacobus

Geb. 01-08-1892 Leeuwarden. 2e luitenant infanterie

1-8-1913

27-4-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Leiden   Markiezenhof

Scheffelaar

Daniel Marijnus Johannes

Geb. 3-9-1890 Bergen op Zoom. Machinist korporaal, later sergeant infanterie
 

10-11-1917

09-09-1919

16-12-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Rotterdam

-Vertrokken naar Amersfoort

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

Markiezenhof

Schilderman

Schelte

-Geb. 26-11-1879 Leeuwarden, zoon van

Schelte Schilderman en Aaltje Voordewind

-Kapitein

 

 

1-5-1920

Genlias

 

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlijmen

Markiezenhof

Schilperoort

Cornelis

Geb. 18-01-1857 Bommenede (gem. Zonnemaere). Beroep 1: wachtmeester, beroep 2: gepensioneerd militair

2-5-1905

Overleden    Markiezenhof

Schimmel

Albert Hendrik

Geb. 27-08-1886 Meppel. 1e luitenant artillerie
 

10-10-1911

2-5-1912

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Schoenmakers

Anton

Geb. 14-1-1916 Rotterdam. SM.ML., onderdeel KNIL

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen

a/b Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS

Schoenmakers

Franciscus Wilhelmus

Geb. 26-6-1918 Gendringen. Sergt, onderdeel

Dep. L.S.K. 2 Lv.R.

14-5-1940

Overleden te Rotterdam   OGS

Schoenmakers

Gerardus

Geb. 22-12-1912 Groesbeek. Soldaat, onderdeel

M.C.-II-2 R.I.

12-5-1940

-Overleden te Tilburg

-Begraven te Aalst  OGS

Schoenmakers

Hendricus Theodorus Anthonius Maria

Geb. 16-5-1914 Loon op Zand. Off.MSD II, onderdeel Koninklijke Marine

21-12-1941

Overleden in de Zuid-Chinese Zee a/b Hr.Ms. K XVII

(zeemansgraf) OGS    zie ook: Website

Schonte

Frans

Geb. 29-12-1885 Oudenhoorn. Marechaussee wachtmeester

30-03-1921

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Helmond

Markiezenhof

Schrakamp

 

Alphonsus Nicolaas

Geb. 3-1-1902 Eijsden. Luitenant der 1e klasse Koninklijke Marine

27-02-1942

Overleden (Javazee).

Gesneuveld aan boord Hr.Ms.de Ruyter tijdens de

Slag in de Javazee Met dank aan Rob Lichtenberg

Schraven

Anthonie Hubertus

-Geb. 1-12-1853 Gouda.

-Is Sergeant Infanterie Militair Hospitaal te Breda geweest.

7-6-1898

 

 

3-6-1907

22-10-1919

-Huwelijk te Tilburg met Helena Vriens

 

 

-Vestigt zich met vrouw en kind te Amsterdam

-Overleden te Amsterdam als pensionhouder.

In de boeken staat dan, dat hij kwam uit Dordrecht.

Met dank aan Wil Wajer-Schraven

Schuil

Jouke Broer

Geb. 20-03-1875 Franeker. Kapitein infanterie
 

24-06-1913

30-12-1913

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Haarlem

-Vertrokken naar Haarlem   Markiezenhof

Schutijser

Camil Eduardus (Camil)

Geb. 1-6-1879 St. Kruis, RK, zoon van Augustus

Ambrosius Schutijser (korenmolenaar, molenaars-

knecht, particulier) en Louisa Maria

de Coussemaeker.

Sergeant, adjudant.

Zijn laatste functie was Adjudant Administrateur

van het levensmiddelenmagazijn van het Kazerne

op de Leusderweg in Amersfoort.

Hij werd steeds overgeplaatst. Ede Deventer

 Nijmegen  Venlo  Amersfoort.

 

 

 

 

12-6-1909

 

 

 

 

 

 

9-5-1935

 

 

 

 

 

 

17-2-1952

21-2-1952

-Huwelijk (getuige: Cornelis Ludovicus Knoet),

kerk. Huw. RK, te Ede met Maria Petronella (Marie)

Knoet, dochter van Eduard Knoet (militaire schoen-

maker) en Mathilda Christina Schobben

(dienstbode), geb. 23-11-1887 Bergen, RK, overl.

24-12-1933 te Amersfoort, begr. 28-12-1933.

Uit dit huwelijk 10 Kinderen.

-Huwelijk, kerk. huw. RK, te Amersfoort met

Maria Johanna Engelberta (Marie) Vrij, dochter van

Johannes Vrij (aannemer) en Christina Geertruida

Massa, geb. 25-5-1885 te Amersfoort, RK, Modiste,

ovl. 26-5-1962 te Amersfoort, begr. 30-5-1962

Amersfoort

 

-Overleden te Amersfoort

-Begraven te Amersfoort

Met dank aan Hans Schutijser

Severijn

Jan Willem

Geb. 26-2-1896 Batavia. Soldaat, onderdeel KNIL

1-4-1944

-Overleden te Batavia

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Severijn

Nicolaas Jozef Willem

Geb. 28-11-1894 Madioen. 1dst. Soldaat,

onderdeel KNIL

18-9-1944

Overleden in de Ind. Oceaan nabij Benkoelen

a/b Junyo Maru (zeemansgraf)   OGS

Severijn

Peter Marie

Geb. 12-1-1908 Malang. Sold. A.A.D.,

onderdeel KNIL

20-5-1944

-Overleden te Birma, 79 km.

-Begraven te Thanbyuzayat (Myanmar)   OGS

Sips

Nicolaas Joseph

Geb.10-3-1896 Breda, RK, zoon van Johannes

Sips en Willemina van Wasbeek.

Diensplichtig soldaat tijdens oorlog 1914-1918

bij het 2e regiment huzaren gelegerd in Sint-

Oedenrode. Volgens militie keuringsrapport

1914-1918, volgnr.157 bleek hij op 14-5-1915

gekeurd te zijn.

 

 

 

14-10-1917

Is tijdens oefening in Oirschot of Sint Oedenrode door oefenspeer in zijn rug getroffen. Heeft daarna nog ca. 1 maand in hospitaal in Eindhoven gelegen en aldaar overleden. Overlijdensacte Eindhoven 1917 nr.138. Doodsoorzaak niet kunnen achterhalen.

Met dank aan Jan Sips

Sitsen

Petrus Hendrik Willem

Geb. 11-1-1885 Bergen op Zoom. 2e luitenant

genie

12-09-1901

21-08-1906

12-01-1907

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Alkmaar

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Batavia   Markiezenhof

Six Dijkstra

Hendrik Gustaaf

Geb. Dussen, zoon van Cornelis Johannes

Six Dijkstra en Emilia Hubertina Johanna Fokker.

Luitenant-kwartiermeester

6-6-1918

Huwelijk te Adorp met Arnolda van Binnendijk,

geb. Winsum, dochter van Petrus van Binnendijk en

Grietje Buning.   Genlias  Met dank aan Hans Schutijser

Six Dijkstra

Johannes Jollius

 

-2e luitenant der infanterie

 

 

 

-Majoor der infanterie

 

18-1-1916

8-2-1916

7-2-1917

 

12-5-1940

Advertenties:

-Ondertrouw (Laren N.H./ Amersfoort)

-Huwelijk te Amersfoort met Annie O. Meiners

-Dochter Emie geboren (Serooskerke, W. /

Bergstraat 22 Amersfoort)

-Gesneuveld   Met dank aan Hans Schutijser

Slangen

Johannes Hubertus Maria

Geb. 13-9-1880 Sittard. Sergeant infanterie

 

Bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom

Markiezenhof

Smeekens

Cornelis Christianus

Geb. 27-05-1919 Princenhage. Sld Ekl.

OVW. St-T. KL. Hoofdkwartier Tijgerbrigade

17-1-1947

 

-Gesneuveld te Semarang (Id)

-Begraven op Candi te Semarang   Website en OGS

Smit

Hendricus Jacobus

Geb. ca 1875 Alkmaar. Korporaal stoker bij de

marine

19-8-1908

Huwelijk te Alkmaar met Anna Alida Schouten,

geb. ca 1876 Wijk aan Zee en Duin

Met dank aan Ronald Hellenbrand

Solinger

Adolf

Geb. 03-02-1889 Bergen op Zoom. Sergeant,

later letterzetter

09-07-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

Markiezenhof

Solinger

Cornelis Jacobus

Geb. 20-03-1854 Den Helder. Gepensioneerd militair

04-10-1900

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Rotterdam

Markiezenhof

Spoelstra

Hendrik

Geb. 2-4-1910 Sneek. Korporaal monteur, Koninklijke Marine

23-10-1945

-Overleden te Singapore

-Begraven te Surabaya (Id)   OGS

Spoelstra

Herman Siebren Jacobus Jan

Geb. 27-5-1900 Amsterdam. Ls. Sld. Ekl. M.G.D.,

Onderdeel KNIL

22-12-1943

-Overleden te Fukuoka (Japan), kamp 8

-Begraven te Jakarta   OGS

Spoelstra

Thijs

Geb. 4-8-1910 Grijpskerk. Sergt. maj. ML.,

Onderdeel KNIL

4-11-1943

-Overleden te Tamarkan (Thailand)

-Begraven te Kanchanaburi (Thailand)   OGS

Zie ook:  Website

Spruijt

Antheunis

Geb. Meliskerke. Dienstplichtig soldaat

16-11-1948

Overleden te Soerabaja, Marine Hospitaal

Isis Zeeland

Stam

Augustinus Hendrik Ludovicus

Geb. 31-10-1872 s-Gravenhage. 1e luitenant infanterie

13-06-1910

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Den Helder

Markiezenhof

Stern

Daniel Reinier Willem

Geb. 20-2-1868 Utrecht. Foerier van de infanterie

30-3-1903

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Alfen (Zuid-

Holland)   Markiezenhof

Steveninck, van

Lucas Leendert Willem Pieter

Geb. 7-8-1873 Sas van Gent. Wachtmeester

van de veldartillerie

13-10-1913

2-11-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Geertruidenberg   Markiezenhof

Stoffels

Carolus Marie Alexander Constantinus

Geb. 4-10-1893 s-Gravenhage. 1e luitenant artillerie
 

05-03-1919

22-07-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar Ede (Gelderland)   Markiezenhof

Storm Buijsing

Reinde Duco

Geb. 18-5-1879 Zutphen. 2e luitenant artillerie
 

30-10-1902

30-4-1903

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Utrecht

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Storm van

sGravensande,

Jhr.

E. H. J.

-Gep. Luitenant-Generaal titulair der Artillerie

-Ere-Ridder der Johanniter Orde

 

 

 

17-10-1960

-Advertentie:

Heden overleed tot onze innige droefheid, na een

kortstondig ziekbed, in de leeftijd van 99 jaar, onze geliefde

Vader, Behuwd-,Groot- en Overgrootvader

 

Arnhem:

J. W. Storm van s Gravesande

A. J. Storm van s Gravesande-Hartman

Soest:

P. H. Sibinga Mulder- Storm van s Gravesande

J. Sibinga Mulder

Klein- en Achterkleinkinderen

Bennekom, 17 oktober 1960

De begrafenis zal plaats vinden op Donderdag 20 oktober

a.s des n.m. 1 uur op De Nieuwe Begraafplaats te Bennekom.   CBG   Met dank aan Georg Ketting

Struik

Klaas

Geb. 16-3-1920 Borger. Gepensioneerd Solaat

Tkl. Gi. KNIL

12-1-1942

-Overleden te Tarakan (Borneo, Id)

-Begraven op de Buiten Erevelden (Id)   OGS

Struiksma

Albert

Geb. 29-3-1895 Zuidlaren. AOO, KNIL

31-3-1945

-Overleden te Palembang (Sumatra, Id)

-Begraven op het Nederlands ereveld Pandu te

Bandung (Id)   OGS

Teding van Berkhout

Jacob Johan

Geb. 29-10-1886 Kampen, zoon van Jhr. Emile

Arnold Teding van Berhout en Ernestine Caroline

Jacoba Roeloffs.

Luitenant-kolonel cavalerie, lid verzet W.O. II.  

Bron: Rob Hubert

 

13-5-1944

-Gehuwd met Jeanne Tutein Nolthenius

-Overleden in het Concentratiekamp Natzweiler - Elzas   OGS

 

Met dank aan Annelies Mateboer

Thirion

Louis Jan Adriaan

Geb. 3-11-1901 te Amersfoort, zoon van

onderstaande N.J.C.J. Thirion. Reserve Kapitein

Limburgse Jagers

 

-

Met dank aan Frans Thirion

Thirion

Nicolaas Eduard Marie

Geb. 9-9-1904 te Breda, zoon van onderstaande

N.J.C.J. Thirion. Reserve 1e Luitenant der Huzaren.

25-1-1929

Overleden te Vught

Met dank aan Frans Thirion

Thirion

 

Zie ook 19e eeuw

Nicolaas Johan Cornelis Jules

Geb. 9-11-1873 te Breda, zoon van Jules Clement

Pierre Thirion (Zie aldaar). 1e luitenant der

Cavalarie, leraar aan de KMA te Breda

 

Zijn vader, die getuige een annonce in de Bossche Courant in 1908, was ten tijde van het overlijden van zijn zoon nog in leven .

 

 

 

 

17-2-1908

Hij was gehuwd met Jkvr Johanna Geertruida

Cornelia van Meeuwen, geb. 7-4-1874 Den Bosch,

overleden aldaar 29-2-1936

 

-Overleden.

Zijn begrafenis was klaarblijkelijk een enorme

happening, het stoffelijk overschot werd van Breda

naar Den Bosch per trein overgebracht en ongeveer

iedereen in die stad die wat betekende was

aanwezig.   Met dank aan Frans Thirion

Timmermans

Josephus Maria Hubertus

Geb. 17‑02‑1899 's‑Gravenhage, zoon van

Josephus Theodorus Hubertus Timmermans en

Maria Josephina Hoezer. , Ir.; dir. Koninkrijks-

aangelegenheden en Alg. Zaken Ministerie

Economische Zaken;  reservekapitein der genie

K.N.I.L; officier Oranje-Nassau

7‑2‑1921

Huwelijk te te Bandoeng (Id) met Everdina Charlotte

van Kappen, geb. 23‑6‑1899 Medan (Id), dochter

van Ernest Alfons van Kappen (zie aldaar 19e eeuw) en

Jeanne Charlotte Stephanie Henckel

Met dank aan Henk van Kappen

Toussaint

Antonius Johannes

Geb. 30-3-1898 Nijmegen. Militair

19-12-1918

Huwelijk te Nijmegen met Adriana Jacoba

Hildebrand   Met dank aan Ronald Hellenbrand

Treffers

Frits

Geb. 13-12-1907 Pampanua. Kapt. Inf.,

onderdeel KNIL

12-1-1942

-Overleden te Tarakan (Id)

-Begraven te Jakarta (Id)   OGS

Treffers

Jacobus Herminus

Geb. 29-1-1910 Capelle. Sergt.Konst., onderdeel

KM.

27-2-1942

Overleden in de Javazee a/b Hr. Ms. De Ruyter

(zeemansgraf)   OGS

Treffers

Jan Gerrit

Geb. 24-6-1918 Heerenveen. Ltz. 2 (luitenant-

ter-zee, 2e klasse), onderdeel KM

5-10-1943

-Overleden te Birma (100 km)

-Begraven te Thanbyuzayat (Myanmar)   OGS

Treffers

Leendert

Geb. 14-9-1929 Eethen. Marn.I(e klas), onderdeel

KM

13-4-1950

-Overleden te Soerabaja (Id)   OGS

Tulfer

Henricus Josephus Bernardus

Geb. 14-7-1887 Roermond.  Officier Nederlands-Indisch leger

07-02-1920

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Batavia

Markiezenhof

Umbgrove

Frederik Hendrik

Geb. 27-11-1867 Zutphen. Kapitein artillerie
 

30-9-1909

24-1-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Dordrecht

-Vertrokken naar Dordrecht   Markiezenhof

Vaate, bij de

Bartel Jan

Geb. Zierikzee. Korporaal-monteur kon. marine

27-2-1942

Overledene A.b. H.M. Java in de Javazee Isis Zeeland

Vaes

Josephus Antonius

Geb. 18-9-1872 Cuijk en St. Agatha. Militair

Ca 1900

Huwelijk te Plantoegan (Id) met Wajem-

Met dank aan Ria Houge-Vaes

Vaillant

Floris Abraham

Geb. 12-2-1882 s-Gravenhage. Kapitein

30-10-1919

23-2-1921

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam

-Vertrokken naar Teteringen   Markiezenhof

Valentijn

J.L.J.

Fus. 1 Inf. V, onderdeel KNIL

Maart 1942

-Overleden te Tjiaterstelling (Id)

-Begraven te Bandung (Id)   OGS

Veen, van

Coenraad

Geb. 29-07-1891 Heerewaarden. Wachtmeester, later trompetter

8-1-1921

Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

Markiezenhof

Veldman

 

Zie foto-pagina

Johannes

Geb. 23-11-1894 Garmerwolde., zoon van Jan

Veldman en Jantje Balkema. Huzaar bij het

1e esk., 4 Rgt. Huzaren, gelegerd  te Oldenzaal

 

Op 4-1-1910 stuurt hij een fotokaart met achterop de

namen van zijn dienstmakkers: Noorman - Gritter

Hazelhof - Daniels - Duin - vd Molen - Appelmelk

en Annema.

1910-1917

 

27-12-1919

 

16-1-1969

-Daar heeft hij zijn latere vrouw leren kennen,

die in Zutphen woonde

-Huwelijk te Ten Boer met Geertje Dozeman,

geb. Meppel   Genlias

-Overleden  te Leeuwarden.

 

 

 

 

Met dank aan Ben Koopmans

Verkooijen

Bastiaan Antonius (roepnaam Christ)

Geb. 23-8-1915 te Langeweg (gemeente

Terheijden). Soldaat  bij de 2e compagnie van het

Ie bataljon van het 6e Regiment Infanterie

(afgekort 2-I-6 R.I.)

12-5-1940

Gesneuveld bij de beschieting van het Sint Jozefhuis

te 's-Hertogenbosch

 

Met dank aan Jeanne van der Krabben

Vermeulen

Theodorus

Geb. ca 1885 Zwammerdam. Korporaal stoker (marine)

30-12-1909

Huwelijk te Den Helder met Margaretha Smids

(ca 1887-?). Met dank aan Ronald Hellenbrand

Verstraate

Leijn

Indisch soldaat

11-11-1921

Vader van de bruidegom te Middelburg   Isis Zeeland

Videler

Walterus Jacobus

-Geb. 29-7-1881 Bergen op Zoom. -Sergeant 1e klasse

-Sergeant-majoor der infanterie

7-10-1913

 

1-5-1918

-Vertrokken naar Leeuwarden

 

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Leeuwarden

Markiezenhof

Visser, de

Jan

Geb. Oostkapelle. Sergeant-konstabel der k.m.

27-2-1942

Overleden in de Java-Zee tengevolge van de onder-

gang van Harer Majesteits "Java".   Isis Zeeland

Vliet, van der

Ewoud Pieter

Geb. Terneuzen. Dienstplichtig soldaat

28-6-1949

Overledene te Nanggerang (Ind.), 23 jaar

Isis Zeeland

Vogel

Adiaan Louis Philippe

Geb. 4-1-1866 Gorinchem. Kapitein infanterie

2-6-1905

30-04-1906

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit s-Gravenhage

-Vertrokken naar s-Hertogenbosch   Markiezenhof

Vol

Hendrik Johannes

Geb. 28-3-1886 Schiedam, zoon van Hendrik Vol en Jacomina Wagemans. Genoemd als Matroos der Marine bij huwelijk

25-7-1907

Huwelijk te Schiedam (akte 148) met Margaretha Petronella Bakker, geb. 1887 Schiedam

Bron: Site GA Schiedam     Met dank aan Leo Bakker

Volleda

Pieter

Geb. 7-7-1869 Mildam (Friesland). Kapitein

infanterie

25-4-1913

7-11-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Doesburg

-Vertrokken naar Haarlem   Markiezenhof

Voorduijn

Arnoldus

Geb. 25-03-1885 Nijmegen. 1e luitenant artillerie

27-1-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

Markiezenhof

Vries, de

Gerben

Geb. 26-03-1849 Leeuwarden. Administrateur  garnizoen

27-11-1907

1-7-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlissingen

-Vertrokken naar Chaam   Markiezenhof

Vries, de

Hendrik

Geb. Ca 1869. Brigadier der Koninklijke Marechaussee. Woonplaats Roosendaal en Nispen

6-8-1903

Huwelijk te s-Gravenmoer met

Adriana Cornelia van Beek   BHIC

Vries, de

Kornelis Wijtzes

Geb.4-3-1828 Menaldumadeel (Friesland).

Gepensioneerd onderofficier

29-5-1905

Vertrokken uit Bergen op Zoom  naar Nijmegen

Markiezenhof

Vrinds

Frederik Wilhelmus

24 jaar, huzaar, broer van de bruid, te Venlo

19-6-1901

Getuige te Tilburg (bij: Dekkers)   RA Tilburg

Wagemans

Antonius Laurentius

Geb. Ginneken. Sld Ekl.St-T, KNIL. Hoofdkwartier

Tijgerbrigade

2-8-1946

-Overleden te Semarang (id)

 

Wagtendonk, van

Tobias Lambertus

Geb. 19-09-1855 Rotterdam. 1e luitenant infanterie
 

24-8-1900

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Leeuwarden

Markiezenhof

Walraven

Johannes Hendricus Petrus

Geb. 9-10-1849 Alkmaar. Dirigerend officier van

gezondheid

1-2-1906

6-8-1910

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Maastricht

-Vertrokken naar Maastricht   Markiezenhof

Warmenhoven

Johannes

Geb. ca 1890 Noordwijkerhout. Militair (Wachtmeester Marechaussee). Woonplaats: Hilvarenbeek

7-12-1922

Huwelijk te Tilburg met

Anneken Antonetta Rietbergen   RA Tilburg

Weeda

Pieter

Geb. 30-7-1890 Norg. 2e luitenant

1-10-1911

31-8-1918

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Breda

-Vertrokken naar Alkmaar   Markiezenhof

Werff, van der

Cornelis Anthonij

Geb. Sint Maartensdijk. Soldaat

6-6-1946

Overledene te Meester Cornelis (Java)   Isis Zeeland

Westra

Conradus Fokke

Geb. 19-11-1925 Amsterdam. Dpl. Sold. 1e kl. Ost Cie. 3-2 R.I. Onderdeel Koninklijke Luchtmacht

16-11-1948

-Overleden te Kpg. Bab Kadoe

-Begraven te Jakarta   OGS

Westra

Gerrit

Geb. 5-4-1914 Oostdongeradeel. Soldaat Monteur ML, onderdeel KNIL

13-7-1945

-Overleden te Kawasaki comp Tokyo

-Begraven te Jakarta   OGS

Westra

Hendrik

Geb. 3-7-1919 Lonneker. Soldaat, onderdeel

11 C. Pag.

12-5-1940

-Overleden te Rhenen

-Begraven te Rhenen   OGS

Westra

Jan

Geb. 2-2-1908 Sneek. Vdg., onderdeel ML. KNIL.

14-12-1942

-Overleden in de Ziekenbarak gevangenis, Rangoon

(Myanmar)  

-Begraven te Jakarta   OGS

Westra

Jan Hilbrand

Geb. 8-8-1899 Westerbork. Lds. Soldaat,

onderdeel KNIL

15-4-1946

-Overleden te Batavia

-Begraven te Buiten Erevelden (Id)   OGS

Westra

Johannes

Geb. 11-5-1919 Oldehove. Soldaat, onderdeel

1-12 G.B.

12-5-1940

-Overleden te Wons(?)

-Begraven te Oldehove   OGS

Westra

Kornelis

Geb. 24-10-1900 Aduard. Sgt. Inf., onderdeel KNIL

4-8-1945

-Overleden te Pratchap Kirikan (Thailand)

-Begraven te Kanchanaburi (Thailand)   OGS

Westra

Pieter

Geb. 20-7-1927 Rotterdam. Soldaat Staf Cie.

5-10 R.I., Koninklijke Luchtmacht

7-5-1949

-Overleden nabij Kinepen

-Begraven te Cimahi (Id)   OGS

Westra

Tjalling

Geb. 25-8-1900 Sint Annaparochie. Res. Elt., onderdeel KNIL

14-1-1943

-Overleden in de gevangenis van Rangoon

(Myanmar)  

-Begraven te Jakarta   OGS

Wichman

Johannes Franciscus

Geb. 19-04-1878 s-Hertogenbosch. 1e luitenant infanterie, vervolgens adjudant, later kapitein infanterie

18-10-1901

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

Markiezenhof

Wiersma

Marcus Durks

Geb. 7-1-1867 Engwirda (Friesland). 1e luitenant

infanterie

12-7-1921

Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Maastricht

Markiezenhof

Wijck, van der

Cornelis Karel

Geb. 25-12-1846 Heusden. Kolonel infanterie

5-1-1903

1-5-1903

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Alkmaar

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Wildt, de

Justus Hugo

Geb. 20-4-1852 Soerabaja. Kapitein infanterie,

later kolonel infanterie

4-2-1901

22-2-1910

14-1-1912

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar s-Gravenhage

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Alkmaar

-Vertrokken naar Vlissingen   Markiezenhof

Wilkens

Antoon George Justinus Cornelis

Geb. 26-10-1874 s-Gravenhage. 2e luitenant artillerie

30-10-1900

1-5-1901

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Wille

Johan Gerd

Geb. 31-10-1881 Leiden. 2e luitenant-kwartiermeester

28-2-1911

30-10-1912

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amersfoort

-Vertrokken naar Amersfoort  Markiezenhof

Willemse

Hendrik Abraham Jan

Geb. s-Heerenhoek. 2e luitenant kwartiermeester bij het Oost-Indisch leger

20-11-1912

Huwelijk te Goes met Elisabeth Suzanna den Herder, geb. Goes   Isis Zeeland

Willemstijn

Willem

Geb. 13-11-1871 Puttershoek. Wachtmeester  veldartillerie

8-5-1916

Vertrokken van Bergen op Zoom naar Breda

Markiezenhof

Willenborg

Arnold Joseph Marie

Geb. 22-8-1917 Venlo. Soldaat, onderdeel 1 R.W.

10-5-1940

-Overleden te Wijchen  

-Begraven te Rhenen   Website  Met dank aan Bert Kret

Win, van

A.E.L.

Ritmeester van de cavalerie bij het O.I. leger,

leeraar bij de Koninklijke militaire academie te

Breda

1928

Ontheven van zijn detacheering als leraar en is naar

Indi teruggekeerd.   bron: het Vaderland 16-8-1928,

editie 2, blad 3/12   Met dank aan Georg Ketting

Woelderen, van

Carel Albert

Geb. 12-7-1877 Vlissingen. 2e luitenant artillerie

31-10-1902

22-7-1903

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Den Helder

-Vertrokken naar s-Gravenhage   Markiezenhof

Wolthuis

Eduard

Geb. 3-3-1888 Kampen. 2e luitenant infanterie
 

20-8-1915

30-10-1917

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Venlo

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Wondergem

Jan

Geb. Serooskerke,24 jaar. Kwartiermeester Ned. Marine

22-10-1902

Huwelijk te Oostkapelle met Jacomina Maas,
geb.Oostkapelle  
Isis Zeeland

Wonnink

Hendrik Jan

Geb. 22-1-1860 s-Gravenhage. 1e luitenant infanterie, later kapitein infanterie

12-3-1901

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Den Helder

Markiezenhof

Zanino

Petrus Arnoldus Thomas

Geb. 23-7-1858 Nieuwe Pekela. Luitenant-kolonel
 

31-5-1912

29-8-1914

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Vlissingen

-Vertrokken naar Eindhoven    Markiezenhof

Zeelst, van

Franciscus Antonie

wachtmeester der veldartillerie
 

12-8-1901

Vader te Bergen op Zoom, moeder Anna Hofland

Markiezenhof

Zegers

Willem Frederik Hendrik

Geb. 10-6-1889 Padang (Nederlands Oost-Indi).

Luitenant veldartillerie, later 1e luitenant

veldartillerie

10-09-1904

17-10-1912

01-11-1913

24-04-1914

16-09-1914

13-02-1915

28-07-1915

28-02-1917

06-05-1918

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Alkmaar

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Amsterdam

-Vertrokken naar Utrecht

-Ingekomen uit Utrecht

-Vertrokken naar Rucphen

-Ingekomen uit Rucphen

-Vertrokken naar Oestgeest

-Ingekomen uit Oestgeest

-Vertrokken uit Bergen op Zoom naar Zoeterwoude

Markiezenhof

Zielstra

Hendrik

Geb. 22-08-1878 Kuinre. Sergeant-majoor schrijver

30-3-1916

23-9-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Ginneken

-Vertrokken naar Princenhage   Markiezenhof

Zijl, van

Johannes

Geb. 22-07-1894 Rotterdam. Wachtmeester  artillerie

30-8-1918

6-6-1919

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Krabbendijke

-Vertrokken naar Den Haag   Markiezenhof

Zijlstra

Nicolaas Jan

Geb. 15-12-1894 Purmerend. 1e luitenant artillerie

15-2-1922

21-3-1922

-Ingekomen te Bergen op Zoom uit Rotterdam

-Vertrokken naar Amersfoort   Markiezenhof

Zuurveld

Ferdinand Hendricus

Geb.  ca 1881 Doesburg. Militair (brigadier Marechaussee). Woonplaats Teteringen

3-1-1909

Huwelijk te Tilburg met Derkje Brugman

BHIC

                                  

 

 


                                                                                                                                                       

                                                                             

Tekstvak: Links:

-Omgekomen manschappen van de Dutch Submarine Service 1916-1955
-Oorlogsgravenstichting  (ook niet-militairen),  kies / click slachtofferregister
-Register Nederlandse militairen gevallen bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940
-Mizumaki, overleden Nederlandse militairen WO II in Japan en in de territoriale wateren