Wist u dit? Enkele handige tips:

 

  • De Siamese algeneter, Crossocheilus Siamensis, werd vroeger Epalzeirhinchus Siamensis genoemd. Deze algeneter bestrijdt alle soorten draderige algen als de beste. Hij eet ook roodwieren. Verwar ze niet met Garra taeniata of Epalzeorhyncus Kallopterus!!!

 

 

 

 

  • Algetende vissen en garnalen, zullen bijgevoerd moeten worden. Te vaak wordt dit vergeten en kan de dood van de vis of garnaal tot gevolg hebben.

 

 

 

 

  • Bij sommige algenetende vissen verandert de behoefte aan algen naar gelang ze jong zijn of ouder worden.

 

 

 

 

  • Farlowella's zijn erg gevoelig voor de waterkwaliteit.

 

 

 

 

  • Puntslakken leven meestal alleen in of op de bodem. Ze zijn in tegenstelling tot andere slakkensoorten levenbarend.

 

 

 

 

Sponsors:

 

Zonder onze sponsors konden wij deze site niet onderhouden. Wij bedanken:

 

  • Wilt u ook sponsor worden, dan kan dat. Kijk even op onze sponsor-pagina.

 

 

 

 

Algenetende Vissen, Slakken en Garnalen:

 

In de vorige twee onderwerpen hebben we besproken hoe algen(plagen) kunnen ontstaan, wat er op ecologische manier aan te doen is (algen (algemeen) pagina) en daarna zijn we uitgebreid ingegaan op welke types algen en wieren er zijn en gaven we beschrijvingen en tips hoe u ze kunt herkennen en op welke manier u deze specifieke algen kunt bestrijden (algensoorten pagina).

 

Algen kunnen ook op een biologische manier bestreden worden door het inzetten van algenetende vissen, slakken en garnalen. Deze soorten gaan we nu bespreken. Als u algetende vissen, slakken en garnalen gaat inzetten om algen te bestrijden mag dit absoluut niet leiden tot overbezetting. U zou immers de kans op algenplagen kunnen vergroten als uw aquarium overbezet is. Ook belangrijk om te noemen is het feit dat algeneters niet kunnen zorgen dat er een einde komt aan een bestaande algenplaag, wel kunnen ze een aardig handje helpen. Voor het bestrijden van een algenplaag zult u structurele wijzigingen moeten aanbrengen die behandelt zijn in de algemene algenpagina.

 

Hypostomus Plectomus

 

Algenetende Vissen:

 

Afbeelding

Grootte

(max.)

Watersamenstelling

Sociale

Eigenschappen

Type

Alg

Otocinclus Soorten

4 cm

Temp: 21 - 26 C

pH: 6 - 6,5

GH: 8 - 12

Meerdere exemplaren per aquarium. De vis kan van de slijmhuid van andere vissen eten.
Deze vis eet de meest vastgroeiende soorten algen, zoals puntalgen. De waarschijnlijkheid dat deze vis algen eet is zeer hoog.

Plectomus

Let op!

30 cm

Temp: 20 - 28 C

pH: 6,5 - 7,5

GH: 8 - 16

Als de vis ouder en groter wordt kan deze uiterst agressief en territorium vormend worden.
Goede algen en restvoedsel opeter. Hij eet vastgroeiende soorten algen, zoals puntalgen. De waarschijnlijkheid dat deze vis algen eet is zeer hoog.

Farlowella Acus

15 cm

Temp: 23 - 26 C

pH: 6,0 - 7,0

GH: 2 - 8

De vis kan gehouden worden met enige soortgenoten, maar dat hoeft niet.
Deze vis eet redelijk tot goed algen en voedselresten. Hij eet voornamelijk puntalgen.

Siamese Algeneter /

Crossocheilus siamensis

14 cm

Temp: 24 - 26 C

pH: 6,5 - 7,0

GH: 3 - 6

De vis moet gehouden worden met andere soortgenoten. Het kan zijn dat ze soms onverdraagzaam zijn. NIET VERWARREN MET:

Epalzeorhyncus Kallopterus

Deze vis eet erg goed puntalgen en draderige algen, maar vooral roodalgen, zoals penseelalgen.

Let op: De zwarte streep moet tot het einde van de staartvin lopen!

Chinese Algeneter /

Gyrinocheilus aymonieri

27 cm

Temp: 25 - 28 C

pH: 7,0 - 7,5

GH: 8 - 12

Als de vis jong is dan is hij erg verdraagzaam. Op oudere leeftijd gaat hij een territorium vormen en wordt erg agressief.
Als de vis nog jong is eet hij vrij goed algen. Later wordt dat steeds minder. Hij eet voornamelijk puntalgen.

Ancistrus Soorten

13 cm

Temp: 23 - 27 C

pH: 6,5 - 7,0

GH: 5 - 8

De vis kan prima als solitair gehouden worden. Overdag zal de vis zich verbergen onder kienhout.
Deze vis eet redelijk tot goed algen en voedselresten. Hij eet voornamelijk puntalgen.

Tanganyikameer Cich.:

Tropheus Duboisi

12 cm

Temp: 26 - 27 C

pH: 8,0 - 9,0

GH: 8 - 12

De vis mag uitsluitend gehouden worden met andere (Tanganyikameer) cichliden en is een groepsvis. De vis vormt een territorium dat felt verdedigt wordt.
Deze soort eet hoofdzakelijk diverse soorten algen. Algen MOETEN in het aquarium aanwezig zijn.

Malawicichlide:

Pseudotropheus Soorten

12 cm

Temp: 25 - 27 C

pH: 7,5 - 8,0

GH: 16 - 20

De vis mag uitsluitend gehouden worden met andere (Malawimeer) cichliden en moet in een haremformatie gehouden worden. De vis is uiterst agressief!
Deze vis is een alleseter en kan ook algen eten. Puntalgen en draderige algen worden van stenen en decoratiemateriaal afgegegeten.

Zuid-Amer. Cichlide:

Herotilapia Multispinosa

12 cm

Temp: 22 - 25 C

pH: 6,0 - 7,5

GH: 16 - 25

De vis mag uitsluitend gehouden worden met andere (Zuid-Amerikaanse) cichliden. Deze cichlide is vrij rustig.
Deze vis is een alleseter en kan ook algen eten. Puntalgen en draderige algen worden van stenen en decoratiemateriaal afgegegeten.

Black Molly

6 cm

Temp: 18 - 28 C

pH: 7,5 - 8,0

GH: 16 - 20

Deze levenbarende vissen zijn erg verdraagzaam tegenover elkaar en tegenover andere vissen.
Deze soort eet vooral plantaardig (algen). Puntalgen en draderige algen worden dikwijls van planten en stenen afgehaald.

Platy

6 cm

Temp: 18 - 25 C

pH: 7,5 - 8,0

GH: 16 - 20

Deze levendbarende vissen zijn erg verdraagzaam tegenover elkaar en tegenover andere vissen.
Deze soort is een alleseter maar eet ook plantaardig (algen). Puntalgen en draderige algen worden dikwijls van planten en stenen afgehaald.

Zwaarddrager

12 cm

Temp: 18 - 23 C

pH: 7,5 - 8,0

GH: 16 - 20

Deze levendbarende vissen zijn erg verdraagzaam tegenover elkaar en tegenover andere vissen.
Deze soort is een alleseter maar eet ook plantaardig (algen). Puntalgen en draderige algen worden dikwijls van planten en stenen afgehaald.

Guppy

6 cm

Temp: 18 - 28 C

pH: 7,5 - 8,0

GH: 12 - 16

Deze levendbarende vissen zijn erg verdraagzaam tegenover elkaar en tegenover andere vissen.
Dit is een alleseter. Af en toe eet hij puntalgen en draderige algen van stenen en planten.

 

Algenetende Slakken:

 

Afbeelding
Algemeen

Appelslak

Slakken zijn erg handig om in een aquarium te hebben. Ze eten namelijk dode plantenresten en voedselresten op. Hierdoor wordt de kans op verslechtering van waterwaardes en daardoor ook een toename van algengroei door hun aanwezigheid verkleint. Naast dode plantenresten en voedselresten eten slakken voornamelijk puntalgen van de bodem, ruiten, stenen of planten. Puntslakken spitten de bodem door, wat handig is als u een zandbodem heeft. De kans op rotting van de bodem wordt door het spitten aanzienlijk kleiner. Helaas vergrijpen zich sommige slakken wel eens aan planten. Voornamelijk poelslakken en appelslakken kunnen wel eens aan de planten zitten. Andere slakken die niet afgebeeld zijn, maar wel vaak terug kunt vinden in aquaria zijn schijfhorenslakken en posthoornslakken. Als slakken zich massaal voortplanten dan is dit meestal het gevolg van overvoedering door vlokkenvoer. Een aanpassing van uw voedpatroon is dan wenselijk. Als u last heeft van enorm veel slakken dan is een slakkenval aan te raden. Zij zijn verkrijgbaar bij de betere aquariumspeciaalzaken. U kunt als het licht uit is, komkommer, sla of koolrabi in uw aquarium leggen en u zult zien dat er binnen één uur heel wat slakken op zitten. U kunt dan de slakken verwijderen en de groente terug in het aquarium zetten, waarna u het proces herhaalt. Slakken bestrijden met chemische middelen is uit den boze.

Puntslak

Poelslak

 

Algenetende Garnalen:

 

Afbeelding
Type Alg
Algemeen

Cardina Japonica

Deze garnalensoort eet beginnende rode en punt algengroei tamelijk goed op.

Voor enkele jaren terug kon men zich niet voorstellen dat krabben, kreeften en garnalen in zoetwater-aquaria gehouden werden. Nu echter zijn ze volop te koop en zijn ze erg in trek.

Aanbevolen wordt om 10 garnalen in een aquarium met een inhoud van 100 - 150 liter water te houden. Javamos is nodig als u met de garnalen wilt kweken. De jonge diertjes voeden zich ervan en het javamos kan dienen als schuilplaats om zich te verstoppen voor hongerige vissen.

Niet alleen worden algen door de enkele soorten gegeten, maar ook dode plantenresten, voedselresten en andere afvalproducten. Als afvalproducten op de bodem gaan rotten dan kan dat zorgen voor een verslechtering van de waterwaardes en uiteindelijk leiden tot meer algengroei. Zo hebben garnalen, net als slakken, een dubbele werking om algen te bestrijden. Toch zullen garnalen, net als de meeste algenetende vissen, moeten bijgevoerd worden met bijvoorbeeld, plantaardige voedertabletten voor bodembewoners of met speciaal voer dat bestaat uit plankton.

Garnalen kunnen niet met al te grote vissen (zeker geen cichliden) gehouden worden, omdat de kans bestaat dat ze opgegeten zullen worden. Garnalen kunnen ook slecht tegen medicijnkuren. Het beste is eventuele besmette vissen apart in een bak te behandelen of als het hele aquarium behandelt moet worden de garnalen in een aparte bak te zetten.

Neocaridina sp. Red

Deze garnalensoort eet beginnende algengroei tamelijk goed op.

Atyopsis Soorten

Deze soort eet erg goed groene zweefalgen op, die het water lelijk groen doen kleuren. Andere algentypes eet deze soort minder goed.

Palaemonetes Soorten

Deze garnalensoort kan beginnende algengroei opeten, maar de kans erop is niet zo groot als bij andere genoemde soorten.

 

 

WAARSCHUWING:

Het feit blijft dat niet zondermeer algeneters in uw bak geintroduceerd mogen worden. Men moet net als bij andere vissen erop letten dat de waterwaardes die de vis, slak of garnaal nodig heeft ook hetzelfde zijn dan de waardes in uw aquarium. Sommige algenetende vissen zullen erg groot worden en zijn daarom ongeschikt voor in een klein aquarium. Vaak wordt ook vergeten dat bepaalde algenetende vissen, zoals de otocinclus soorten en siamese algeneters met meerdere exemplaren samen moeten worden gehouden. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat in een aquarium een algeneter is doodgegaan door verhongering. Algeneters moeten bijgevoerd worden met plantaardigvoedsel, zoals komkommer, sla en of tabletten voor bodembewoners. De meeste algenetende vissen hebben voor hun cellulose behoefte een stuk kienhout nodig. Als u zo'n vis koopt moet u dus er voor zorgen dat een stuk hout aanwezig is in uw bak.

 

 

Door te voorkomen dat uw water te voedingsrijk wordt, voorkomt u al heel wat problemen met algen. Als hoofddoel zult u er voor moeten zorgen dat nitraat en fosfaat waardes binnen de perken blijven en zult u algen dus op een ecologische manier moeten bestrijden. Als aanvulling, mits ze niet leiden tot een overbevolking, kunt u algenetende vissen, slakken en garnalen in zetten om algen op een biologische wijze te bestrijden.

 

 

 
 

 

Informatie die te vinden is op deze site is ©