Chemische Experimenten

Stikstof bepaling volgens Kjeldahl

Adsorptie isotherm.

Reactiekinetiek

Bepaling van humusgehalte in grond

Potentiometrie

Ionselectieve  electrode; bepaling natrium

Biampero- en bepontentiometrie

Coulometrie

Waterbepaling volgens Karl Fisher

Capillaire Gaschromatografie

HPLC bepaling van theophyline

Fotometrische Titratie