Effecten Rotterdam / Cultures

  Cultures  
 
  Administratie kantoor van Cultuurwaarden 1917  
   
Administratie kantoor van Cultuurwaarden is op 30 oktober 1914 opgericht. In 1917 zijn er aandelen A van f 1.000,00 uitgegeven. De directie werd gevoerd door de Internationale Crediet & Handels Vereeniging "Rotterdam". 

 

  Bataafsche Handel-Maatschappij 1921  
       
De Bataafsche Handel Maatschappij is op 17 december 1920 opgericht. De directeuren waren A.W. van Engelen en E.Th. Büchner. De commissaris was J.A. Büchner. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 100.000,- (verdeeld in 100 aandelen van f 1.000,00). In totaal zijn er 60 aandelen geplaatst. 
In juni 1924 is het faillissement uitgesproken.

De bedrijfsomschrijving luidde: Het koopen en verkoopen van handelswaren in den uitgebreidsten zin en het zich interesseeren in ondernemingen, welke gelijk doel beoogen. 

 

  Batjan Archipel Maatschappij 1911  
   
   
Batjan Archipel Maatschappij is op 18 februari 1911 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- (verdeeld in 500 gewone aandelen van f 500,00 en 500 preferente aandelen van f 500,00). In 1936 zijn de gewone aandelen van f 500,00 teruggebracht naar f 25,00. De preferente aandelen zijn van f 500,00 teruggebracht naar f 75,00 en de rechten van preferentie zijn komen te vervallen. 

 

  Batjan Exploitatie Maatschppij 1892  
     
     
Batjan-Exploitatie-Maatschppij is op 19 april 1892 opgericht. De directeuren waren G.Th. Philippi, W.F.H. van Peski en H. Ph. Gerritsen. De commissarissen waren M.G. van den Arend, A.N.J.M Baron van Brienen van de Groote Lindt, Jhr. H.A. Clifford, C. Gebel, Mr. D. de Jongh van Polsbroek, G. Sauerbier en C.A.M. van Vliet. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting in 1892 f 700.000,- (verdeeld in  350 preferente aandelen van f 1.000,00, splitsbaar in f 500,00, f 100,00 en f 50,00 en 350 gewone aandelen van f 1.000,00). Daarnaast  zijn er 3000 winstaandelen uitgegeven. In 1898 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 339.703,50, verdeeld in preferente aandelen van f 530,00 (splitsbaar in f 265,00, f 53,00 en f 26,50) en 350 gewone aandelen f 530,00.
Op 28 januari 1911 is het besluit tot liquidatie genomen.

De bedrijfsomschrijving luidde: De exploitatie van gronden op de eilandengroep "Batjan", het verzamelen, koopen en verkoopen van landbouw- en handelsproducten van allerlei aard, zoowel daar als elders; sagobosschen te exploiteeren, delfstoffen te verzamelen en in ruwen of bewerkten staat te verkoopen, naar paarlmoer en ander zeeproduct te visschen en daartoe de noodige fabrieken en gebouwen op te richten.

 

  Batjan Maatschappij 1889  
       
De Batjan Maatschappij is op 15 oktober 1881 opgericht. In 1889 bedroeg het maatschappelijk kapitaal f 1.050.000,-. Er zijn aandelen uitgegeven van f 300,00.

 

  Cultuur Maatschappij "Balong Bendo" 1904  
       
  De Cultuur Maatschappij "Balong Bendo" is op 4 maart 1904 opgericht  

 

  Cultuur Maatschappij "De Lampongs" 1910  
       
   
Cultuur Maatschappij "De Lampongs" is op 17 september 1910 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.200.000,- (verdeeld in aandelen van f 1.200,00, waarvan er 750 zijn geplaatst). Daarnaast zijn er 400 oprichtersbewijzen uitgegeven.

De bedrijfsomschrijving luidde: De cultuur van caoutchouc- en andere gewassen, op perceelen gelegen in de Lampongsche Districten en elders in Indonesië, alsmede het deelnemen in soortgelijke ondernemingen. 

 

  Cultuur Maatschappij "De Maas" 1933  
       
Cultuur Maatschappij "De Maas" is op 23 november 1896 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1933 f 2.850.000,- en was verdeeld in 2.550  5% preferente aandelen van f 1.000,00 en 600 gewone aandelen van f 500,00.

 

  Cultuur Maatschappij "Djolondoro" 1984  
     
 

 

  Cultuur Maatschappij "Gadong Tapen" 1896  
       
Cultuur Maatschappij "Gadong Tapen" is op 6 juni 1896 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 350.000,- en was verdeeld in 350 aandelen van f 1.000,00.

 

  "Cultuur Maatschappij Klepon" 1902  
       
"Cultuur Maatschappij Klepon" is op 11 februari 1902 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 60.000,- (verdeeld in 120 aandelen van f 500,00).

 

  Cultuur Maatschappij "Lebak Redjo" 1895  
       
De Cultuur Maatschappij "Lebak Redjo" is op 2 april 1895 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 300.000,- en was verdeeld over 300 aandelen van f 1.000,00.

 

  Cultuur Maatschappij "Lidjen" 1894   Cultuur Maatschappij "Lidjen" 1912  
     
Cultuur Maatschappij "Lidjen" is op 19 november 1894 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 240.000,- (verdeeld in aandelen van f 1.000,00). In 1912 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 300.000,-.

 

  Cultuur Maatschappij "Loengoer Dowo" 1896  
       
De Cultuur Maatschappij "Loengoer Dowo" is op 27 april 1896 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 525.000,00 (verdeeld in 525 aandelen van f 1.000,00).

 

  Cultuur Maatschappij "Poenti Kajoe" 1916  
       
De Cultuur Maatschappij "Poenti Kajoe" is op 9 januari 1914 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,00 (verdeeld in 1000 aandelen van f 500,00).

 

  Cultuur Maatschappij Sekar Gadoeng 1896  
       
De Cultuur Maatschappij "Sekar Gadoeng" is op 7 november 1895 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 350.000,- (verdeeld in 350 aandelen van f 1.000,00). 

 

  Cultuur Maatschappij Swaroe Boeloerotto 1893  
       
De Cultuur Maatschappij Swaroe Boeloerotto is op 24 januari 1893 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 300.000,- (verdeeld in 120 aandelen van f 2.500,00)

 

  Cultuur Maatschappij "Talang Betoetoe" 1914  
     
De Cultuur Maatschappij "Talang Betoetoe" is op 30 november 1912 opgericht. Er zijn aandelen uitgegeven van f 2.500,00 alsmede onderaandelen van f 100,00.

 

  Cultuuronderneming Johannesburg 1889  
       
De Cultuuronderneming Johannesburg is op 9 augustus 1889 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 100.000,- en was verdeeld in 100 aandelen van f 1.000,00

 

  Cultuuronderneming Way Lima 1892  
   
  Cultuuronderneming Way Lima 1897  
   
  Cultuuronderneming Way Lima 1899  
   
  Cultuuronderneming Way Lima 1905  
   
De Cultuuronderneming Way Lima is op 8 oktober 1892 opgericht. De directeur was Hendrik Muller Szoon. De commissarissen waren P.J. van Houten, J.M. Pynacker Hordijk, H.Th. van Steeden, P.L.H. Stennekes en F. Stoop. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 500.000,00 (verdeeld in aandelen van f 1.000,00). In 1897 zijn er 150 6% obligaties uitgegeven van f 1.000,00. In 1899 zijn er 150 supplement-couponbladen uitgegeven ter vervanging van de coupons nummer 4 t/m 9. In 1905 is het maatschappelijk kapitaal teruggebracht op f 325.000,00, verdeeld in 500 aandelen van f 350,00 en 150 preferente aandelen van f 1.000,00 (ontstaan door omzetting van de obligaties).
De onderneming is in 1909 ontbonden. 

De bedrijfsomschrijving luidde: Het exploiteeren eener cultuuronderneming op een perceel woesten grond, groot 3600 bahoes (2555 hectaren) en gelegen op de noordwestelijke helling van den berg Ratai in de afdeeling Ommelanden van Telok Betong der Residentie Lampongsche districten. De handel in de producten van die onderneming.

 

  Droogdok Maatschappij "Tandjong Priok" 1891  
       
Droogdok Maatschappij "Tandjong Priok" is op 12 mei 1891 opgericht. Bij de oprichting zijn 500 aandelen geplaatst van f 1.000,--. Daarnaast zijn er oprichtersrechten uitgegeven.

 

  Exploitatie Maatschappij "Laman Gambir" 1915  
       
De Exploitatie Maatschappij "Laman Gambir" is op 9 november 1914 opgericht. De directeur was de Firma Boden & Co. De commissarissen waren Graf Pestalozza en W.A. Salm. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- (verdeeld in 2000 aandelen van f 500,00). 
De onderneming is in 1920 in liquidatie getreden.

De bedrijfsomschrijving luidde: Het aanvragen of op andere wijze verwerven van gronden in Ned. Indië, het in cultuur brengen der gronden in het bijzonder door het kappen, bewerken en verkoopen van hout, voorts het opkoopen, verkoopen, bewerken en verwerken en vervoeren van alle soorten producten.

 

  Exploitatie Maatschappij "Wadjak" 1910  
       
Exploitatie Maatschappij "Wadjak" is op 20 december 1909 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 600.000,- (verdeeld in 600 aandelen geplaatst van f 1.000,-).

 

  Handel en Cultuur Maatschappij "Pontianak" 1910  
       
Handel en Cultuur Maatschappij "Pontianak" is op 29 augustus 1910 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 500.000,- (verdeeld in 500 aandelen geplaatst van f 1.000,-).

 

  Handelsvereeniging "Holland Java" 1915 en 1920  
     
Handelsvereeniging "Holland Java" is op 11 juni 1915 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- en was verdeeld over 500 aandelen van f 1.000,00. Het maatschappelijk kapitaal is in 1920 verhoogt naar f 1.000.000,- verdeeld over 1000 aandelen van f 1000,00 (waaronder zich eveneens onderaandelen bevonden van f 500,00).

 

  Internationale Crediet en Handels Vereeniging "Rotterdam" 1920 en 1937  
     
De Internationale Crediet en Handels Vereeniging "Rotterdam" is op 27 juli 1863 opgericht. In 1920 bedroeg het maatschappelijk kapitaal f 15.000.000,- (verdeeld in 30.000 aandelen van f 500,00). In 1937 zijn er aandelen uitgegeven van f 500,00.

De bedrijfsomschrijving luidde: Het drijven van den overzeeschen commissiehandel en in verband daarmede het geven van voorschot op cognossementen van, door of aan haar gegeven goederen; het geven en opnemen van deposito's enz., alle handelsoperatiën in het algemeen, welke bereiking van dat doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

  Java Holland Amerika Handelscompagnie 1918  
       
Java Holland Amerika Handelscompagnie is op 19 maart 1918 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,-. 

 

  Koetei Exploratie Maatschappij 1897  
       
Koetei Exploratie Maatschappij is op 4 november 1897 opgericht. De directeur was C. van Gilse van der Pals Hz.. De commissarissen waren J. Drost, A.J.H. van Kappen, D.R.J. Baron van Lynden en J.P. van Gilse van der Pals. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 300.000,- (verdeeld in 3000 aandelen van f 100,00). In 1900 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 1.300.000,-. Daarnaast zijn 200 oprichtersaandelen uitgegeven.
De onderneming is op 9 september 1916 geliquideerd. 

De bedrijfsomschrijving luidde: Het opsporen van delfstoffen en meer in het bijzonder van petroleum, het verkrijgen van vergunningen en concessiën, alsmede van gebruiks-, eigendoms- en mijnrechten op den grond.
De vennootschap vangt hare werkzaamheden aan met een onderzoek naar de aanwezigheid van petroleum in het Rijk van Koetei, op de Oostkust van Borneo, verder zullen de eilanden Miang Ketjil en Miang Besar mede begrepen zijn in het onderzoeksterrein.

 

Landbouw Maatschappij "Oost Java" 1905
   
De Landbouw Maatschappij "Oost Java" is op 27 juni 1904 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 94.500,- (verdeeld in aandelen van f 500,00).

 

  Landbouw Maatschappij "Pakoedo" 1897  
       
De Landbouw Maatschappij "Pakoedo" is op 5 november 1897 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 350.000,- en was verdeeld in 250 aandelen van f 1.000,00). 

 

  Landbouw Maatschappij "Soekokerto-Adjong 1897  
       
De Landbouw Maatschappij "Soekokerto-Adjong is op 26 mei 1897 opgericht. De directeur was Mr. C. Vermeer. De commissarissen waren J.D. Douw van der Krap, K. Douw van der Krap, J. van Hoboken Az., Dr. S. Birnie en A. Bosman. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- (verdeeld in 500 aandelen van f 1.000,00). 

De bedrijfsomschrijving luidde: Het drijven van landbouw op het eiland Java op aan de vennootschap in recht van eigendom, erfpacht of opstal toebehoorende of door haar gehuurde gronden, het opkoopen van door anderen geteelde producten aldaar, het voor de markt bereiden en verwerken der aldus door de vennootschap voor eigen rekening geteelde of van anderen gekochte producten, zoomede de verkoop van die producten en van de daaruit bereide fabrikaten. Ook het voor de markt bereiden van producten op Java voor rekening van derden en het verkoopen van in commissie gegeven producten liggen binnen den werkkring der vennootschap. 

 

  Morotai Klapper Cultuur Maatschappij  
     
       
De Morotai Klapper Cultuur Maatschappij is op 25 september 1913 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- (verdeeld in 500 aandelen van f 1.000,00), waarvan in 1913 en 1918 zijn uitgegeven. Daarnaast zijn er 75 winstbewijzen uitgegeven. 

 

  Nationaal Bezit van Aandeelen Nederlandsch Indische Gas Maatschappij 1936  
       
Nationaal Bezit van Aandeelen Nederlandsch Indische Gas Maatschappij is op 16 april 1928 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1936 f 7.500.000,- (verdeeld in 25 prioriteitsaandelen van f 1.000,00 en 7475 gewone aandelen van f 1.000,00). Op 3 mei 1950 is de naam gewijzigd in Nationaal Bezit van Aandelen Overzeese Gas- en Electriciteit Maatschappij. 

 

  Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1895  
   
  Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1909  
   
  Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1911  
   
  Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1916  
   
  Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1911  
   
  Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1916   Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1917  
     
De Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij is op 17 april 1895 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 1.000.000,- (verdeeld in aandelen van f 600,00). Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1909 f 1.200.000,- (verdeeld in aandelen van f 600,00). In 1911 bedroeg het  maatschappelijk kapitaal f 2.400.000,- (verdeeld in aandelen van f 600,00). In 1916 bedroeg het  maatschappelijk kapitaal f 4.800.000,- (verdeeld in aandelen van f 600,00). 
In 1911 is een 4% obligatielening uitgebracht van f 2.000.000,- (verdeeld in 2000 obligaties). In 1916 is een 5% obligatielening uitgebracht van f 1.800.000,- (verdeeld in 1800 stuks). In 1917 is een 6% obligatielening uitgebracht van f 1.200.000,- (verdeeld in 1200 stuks).

De bedrijfsomschrijving luidde: Exploitatie van djati- en wildhoutbosschen en het bewerken van, de handel in en het verleenen van voorschotten op hout.  

 

  Oost Indische Exploratie Maatschappij 1897  
   
De Oost Indische Exploratie Maatschappij is op 25 juli 1897 opgericht. De directeur was G.H. van der Schuijt & Co. De commissarissen waren J.C. Bouman, A. Knottenbelt, Joh. M. Maury, F.P. Muijsker en F.J. Langlois van den Bergh. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 300.000,- en was verdeeld in 3.000 aandelen van f 100,00. Daarnaast zijn er 40 oprichters aandelen uitgegeven. 
Op 5 oktober 1904 is de onderneming in liquidatie getreden.

De bedrijfsomschrijving luidde: Het opsporen van delfstoffen en meer in het bijzonder van petroleum in Nederlandsch Indië, het verkrijgen van vergunningen en concessiën, alsmede van gebruiks-, eigendoms- en mijnrechten op den grond. De vennootschap vangt hare werkzaamheden aan met een onderzoek naar de aanwezigheid van petroleum in de Residentie Semarang op Java, op gronden waarvoor de vergunning tot het instellen van een mijnbouwkundig onderzoek reeds is verleend.

 

  Oost Java Rubber Maatschappij 1909 en 1936  
     
De Oost Java Rubber Maatschappij is op 20 december 1909 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1909 f 1.200.000,-. Hierbij zijn aandelen uitgegeven van f 100,00. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1936 f 4.000.000,- waarvan geplaatst en volgestort f 1.700.000,-. Er werden aandelen van f 1.000,00 uitgegeven.

 

  Maatschappij tot exploitatie van de suikerfabrieken Phaiton & Olean 1935  
       
Phaiton & Olean 1939
 
De aandelen van f 100,00 bestaan in twee versies. Op de één staat de plaats en datum aan de linkerkant vermeld en op de andere rechts.
   
  Meer info over Phaiton & Olean  

 

  Rotterdam Batjan Cultuur Maatschappij 1888  
       
De Rotterdam Batjan Cultuur Maatschappij heeft in 1888 oprichtersaandelen uitgegeven welke gerechtigd zijn tot 1/80 aandeel in de winst.

 

  Rotterdam Borneo Maatschappij 1888  
       
De Rotterdam Borneo Maatschappij is op 14 oktober 1887 opgericht. De directeur was M. van Marle. De commissarissen waren M.J. Tiele, Jhr. C.A. de Pesters en B.Q. Suermondt. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- en was verdeeld in 5 series van 100 aandelen. In totaal zijn er 300 aandelen geplaatst. Daarnaast zijn er 100 oprichters aandelen uitgegeven. 
Op 22 december 1891 is de onderneming ontbonden.

De bedrijfsomschrijving luidde: Het ontginnen, bebouwen en exploiteeren van gronden binnen het grondgebied van de British North Borneo Comp. Ltd., welke daartoe aan de maatschappij in huur, erfpacht of eigendom zullen worden afgestaan, het drijven van handel  in de daarvoor verkregen producten en al hetgeen daarmede in verband staat.

 

  Rotterdamsche Kina Maatschappij Tji Kembang 1891  
       
De Rotterdamsche Kina Maatschappij Tji Kembang is op 18 juni 1883 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1891 f 255.000,- en was verdeeld in 414 aandelen van serie A en 96 aandelen van serie B elk groot f 500,00. 

 

  Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij 1909 en 1911  
     
  Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij 1914 en 1917  
     
  Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij 1925  
     
  Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij 1926  
       
De Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij is op 11 oktober 1907 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1909 f 500.000,-. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1911 f 2.500.000,-. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1917 f 5.000.000,-. Er werden telkens aandelen uitgegeven van f 1.000,00.
In 1925 is het maatschappelijk kapitaal teruggebracht naar f 2.750.000,- (eerst verdeeld over 4500 aandelen van f 500,00 en 500 preferente aandelen van f 1000,00 en later over 5500 aandelen van f 500,00).

 

  Rubber Cultuur Maatschappij Soengey Raja 1912  
       
   
   
De Rubber Cultuur Maatschappij Soengey Raja is op 21 september 1909 opgericht. In 1912 bedroeg het maatschappelijk kapitaal f 2.000.000,-. In 1912 zijn 4000 amortisatiebewijzen uitgegeven.

 

  Tawang Redjo Cultuur Maatschappij 1890  
       
De Tawang Redjo Cultuur Maatschappij is op 30 mei 1880 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1890 f 450.000,- (verdeeld in 450 aandelen van f 1.000,00). 

 

  Vereenigde Indische Cultuur Ondernemingen 1934  
       
De Vereenigde Indische Cultuur Ondernemingen is op 27 maart 1916 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg in 1934 f 10.000.000,- (verdeeld in 20.000 aandelen van f 500,00, splitsbaar in aandelen van f 12,50). Geplaatst zijn 4.000 aandelen. In 1953 is de naam van de vennootschap gewijzigd in Rubber Maatschappij "Vico".