Effecten Rotterdam

Oude aandelen en obligaties uit Rotterdam. Klik op de  coupure om een afbeelding van het fonds te zien. Indien er iets over het bedrijf bekend is, klik dan op de naam van het bedrijf om iets over deze Rotterdamse onderneming te lezen. 
Op dit moment bevat het overzicht  679  verschillende stukken. 

A.J. ten Hope's Handel Maatschappij 1917 oprichtersbewijs 250,00
A. Milders & Co 1925 aandeel 1.000,00
A. Wolf's Electriciteits Maatschappij 1920 aandeel 1.000,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Administratie kantoor van Cultuurwaarden 1917 aandeel A 1.000,00
Afrikaansche Handels Vereeniging 1873 deelgerechtigheid bewijs
Afropan Handel Maatschappij 1942 aandeel 500,00
Alexander I 1950 aandeel 500,00
Alexander VI 1938 aandeel 500,00
Algemeene Looiextract Industrie 1918 aandeel 250,00
1921 pref. aandeel 500,00
Algemeene Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij 1918 aandeel 1.000,00
Algemeene Rotterdamsche Goederen import & Uitvoer Sociëteit "A.R.G.U.S." 1919 aandeel (serie A) 1.000,00
Algemeene Sleep en Vrachtvaart Maatschappij 1917 aandeel 1.000,00
Algemeene Stoomvaart Maatschappij 1914 aandeel 1.000,00
Algemeene Visscherij en Assurantie Maatschappij  1919 aandeel 1.000,00
Algemeen Opslagbedrijf 1926 aandeel 1.000,00
Allan & Co's Koninkl. Nederlandsche Fabrieken van Meubelen en Spoorwegmaterieel 1917 aandeel 1.000,00
1947 aandeel 250,00
Amfas Groep 1968 scrip 2,00
"Amfino" Algemeene Maatschappij voor Financieele  en Industrieele Ondernemingen 1921 aandeel 1.000,00
Antonius IJsselmonde 1969 7,25% obligatie 1.000,00
1971 8,5% obligatie 1.000,00
Assurantieconcern Stad Rotterdam 1990 1 warrant 1 warrant
100 warrants 100 w
1000 warrants 1000 w
"Auburo" Autobusstation Rotterdam 1959 aandeel 1.000,00
Autokoetswerk- en Rijtuigfabriek voorheen J.C. Dolk 1919 aandeel 1.000,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Auto Omnibus Maatschappij "De Ster" 1926 aandeel 500,00
Bataafsche Handel Maatschappij 1921 aandeel 1.000,00
Batjan Archipel Maatschappij 1911 pref. aandeel 500,00
aandeel 500,00
Batjan Exploitatie Maatschappij 1892 pref. aandeel 100,00
500,00
1.000,00
winstaandeel winstaandeel
Batjan Maatschappij 1889 aandeel 300,00
Beens' Woning Inrichting Maatschappij 1918 aandeel 1.000,00
1918 oprichtersbewijs opr.bewijs
Beledia 1990 1 aandeel 14,28
1990 10 aandelen 14,28
Beleggings Compagnie Canada (Canada Investment Company) 1912 oprichtersbewijs opr.bewijs
Bernard de Booy's Scheepvaart en Handel Maatschappij 1915 aandeel 500,00
Binnenlandsche Hypotheekbank 1865 aandeel 1.000,00
Bodegom en De Jong's Isoleermassafabriek 1948 aandeel 500,00
Borger de Jong 1934 aandeel 100,00
Borneo Tabak Maatschappij "Sugut" 1888 aandeel 1.000,00
Bouw- en Exploitatie Maatschappij De Schie 1924 aandeel (nr. 1) 1.000,00
Bouw- en Exploitatie Maatschappij "Utro" 1934 aandeel 100,00
Bouwgrond Maatschappij "Gemeenschappelijk Belang" 1904 aandeel 100,00
Bouwgrond Maatschappij "Nieuwerschie" 1900 aandeel 1.000,00
Bouw Maatschappij "De Vriendschap" 1908 aandeel 1.000,00
Brugman's Effectenkantoor 1915 aandeel 1.000,00
Bus & Co's Smederij en Koperslagerij 1912 aandeel 250,00
C. de Witte & Co 1952 aandeel 1.000,00
Canadeesche Cultuur Compagnie 1913 aandeel 1.000,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Canadian Tobacco Company 1969 aandeel 1.000,00
Cargadoorskantoor "Levant" 1912 winstbewijs winstbewijs
Cartonnagefabriek en Drukkerij v/h Gebr. Keeven 1947 aandeel 500,00
Caseïnefabriek Ceres 1926 aandeel 1.000,00
Centraal Afrikaansche Handelmaatschappij 1913 aandeel 1.000,00
Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties CO-OP Nederland 1964 7% achtergestelde obligatie 50,00
Centrale Guano Fabrieken 1906 aandeel 500,00
1907 (1911) aandeel 500,00
Chr. Hist. Persvereeniging "Groen van Prinsterer" 1922 5% obligatie 25,00
C.J.M.V. Onesimus 1956 obligatie 500,00
Confectiefabriek v/h D.L. Andriesse & Zonen 1926 aandeel 1.000,00
Confederatie Nederlandsche Vereeniging tot bereiding van Melkproducten 1894 aandeel 500,00
1897 aandeel 500,00
1899 aandeel 500,00
Conserven en Veevoederfabriek "Kennemerland" 1917 oprichtersbewijs opr.bewijs
Convectron 1985 aandeel B 0,10
10 aandelen B 1,00
Coöperatieve IJsfabriek Rotterdam 1919 winstbewijs winstbewijs
Coöperatieve Vlassershandelsvereeniging 1919 aandeel 250,00
Coöperatieve Volks-Voorschotbank met Spaarkas 1901 aandeel 100,00
Crediet, Handels & Spaarbank "Rotterdam" 1919 aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij "Balong Bendo" 1904 aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij "De Lampongs" 1910 aandeel 1.200,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Cultuur Maatschappij "De Maas" 1933 5% pref. aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij "Djolondoro" 1984 bewijs van 1 aandeel 5,00
bewijs van 10 aandelen 50,00
Cultuur Maatschappij "Gondang Tapen" 1896 aandeel 1.000,00
"Cultuur Maatschappij Klepon" 1902 aandeel 500,00
Cultuur Maatschappij "Lebak Redjo" 1895 aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij "Lidjen" 1894 aandeel 1.000,00
1912 aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij "Loengoer Dowo" 1896 aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij "Poenti Kajoe" 1916 aandeel 500,00
Cultuur Maatschappij "Sekar Gadoeng" 1896 aandeel 1.000,00
Cultuur Maatschappij Swaroe Boeloerotto 1893 aandeel 2.500,00
Cultuur Maatschappij "Talang Betoetoe" 1914 aandeel 100,00
2.500,00
Cultuuronderneming Johannesburg 1889 aandeel 1.000,00
Cultuuronderneming Way-Lima 1892 aandeel 1.000,00
1897 6% obligatie 1.000,00
1899 supplement couponblad supplement
1905 aandeel 350,00
"De Beurs van Koophandel" 1933 aandeel 500,00
1941 aandeel 500,00
De Certificaat Bank 1917 aandeel 100,00
De Erven de Wed. J. van Nelle 1958 obligatie 1.000,00
1973 aandeel 100,00
De Kralingsche School 1914 4% onder-obligatie 250,00
4% obligatie 1.000,00
De Rotterdamsche Meel en Broodfabriek 1866 aandeel 250,00
De Rotterdamsche Metaalindustrie 1918 aandeel 500,00
De Rotterdamse Wielercombinatie Ahoy 1979 obligatie 250,00
De Tijdgeest 1908 premie obligatie 10,00
1909 premie obligatie 1,50
"De Vriendschap" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen 1943 warrant warrant
Dienstverlening Buitengaats Offshore Marine Services 1968 aandeel 1.000,00
Disconto Maatschappij 1891 aandeel 500,00
1920 aandeel (2x 500,00) 1.000,00
Dok en Werf Maatschappij "Wilton Fijenoord" 1930 aandeel 500,00
1.000,00
amortisatiebiljet amortisatie
Donszelmann & Co's Graan & Graanproducten Maatschappij 1918 preferent aandeel  500,00
Drachenquelle (Drakenbron) 1903 aandeel 500,00
1918 aandeel (serie 1) 250,00
Droogdok Maatschappij "Tandjong Priok" 1891 oprichtersrecht opr.recht
Drukkerij en Uitgevers Maatschappij "De Maasstad" 1919 aandeel 500,00
Econosto 1992 1 warrant 1 w
10 warrants 10 w
100 warrants 100 w
1.000 warrants 1.000 w
10.000 warrants 10.000 w
Eendragt Maakt Magt 1866 aandeel 100,00
Eerste Rotterdamsch Tuindorp 1913 aandeel 500,00
1913 aandeel 1.000,00
Eerste Nederlandsche Kogellager en Schroevenfabriek 1912 oprichtersbewijs opr.bewijs
Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij 1927 aandeel 1.000,00
Eerste Nederlandsche Snaren en Catgutfabriek Hakkert Rotterdam 1936 aandeel 500,00
Eerste Roomsch Katholieke Begrafenis Onderneming 1915 aandeel 100,00
Electriciteit Dio 1937 aandeel (nr. 1) 50,00
Emballagefabrieken en Houthandel 1935 aandeel 3,00
300,00
Emba maatschappij voor beheer en ontwikkeling van industrie en handelsondernemingen 1963 winstdelende personeelsobligatie 10,00
1963 100,00
Expeditiebedrijf voorheen Salomons & Stevens 1924 aandeel 10.000,00
Exploitatie Maatschappij "Laman Gambir" 1915 aandeel 500,00
Exploitatie Maatschappij "Wadjak" 1910 aandeel 1.000,00
Exploitatie Onroerend Goed "Noorder Eiland" 1896 aandeel 1.000,00
Export Maatschappij "Jacatra" 1919 aandeel 1.000,00
Fabriek van Melkproducten der Vereenigde Zuivelbereiders 1914 winstbewijs winstbewijs
Ferreira Mijn 1938 aandeel 1.000,00
Flatgebouw "Willem Schürmann" 1933 5% obligatie (nr. 1) 500,00
Fransche Republiek 1939 3¾% obligatie 500,00 recepis
1939 3¾% obligatie 1.000,00 recepis
Frederik Kattenburg & Co's Handelsmaatschappij  1923 aandeel 100,00
F. Schmitt & Co.'s IJzer en Staalhandel 1919 aandeel 1.000,00
preferent aandeel 1.000,00
Furness' Handel Maatschappij  1919 aandeel 1.000,00
Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij  1937 aandeel 100,00
G. de Vries 1953 obligatie 500,00
Gebrs. Sutorius & Co's Handelmaatschappij 1922 aandeel 1.000,00
Gemeenschappelijk eigendom van Aandeelen Holland Amerika Lijn 1915 aandeel 500,00
1917 500,00
1918 500,00
1919 500,00
1920 500,00
Gereformeerde Kerk van Hillegersberg-Terbregge 1959 4¾% obligatie  500,00
1.000,00
Gereformeerde Kerk van Kralingen 1923 4¾% obligatie  100,00
250,00
Graan Elevator Maatschappij 1914 inkomst obligatie 1.000,00
1927 inkomst obligatie 1.000,00
Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij 1916 oprichtersbewijs opr.bewijs
Handel en Cultuur Maatschappij "Pontanak" 1910 aandeel 1.000,00
Handel in Dames- en Heeren Mode Artikelen voorheen F.J. Borst 1911 aandeel 1.000,00
Handelmaatschappij Bastiaan Pot 1952 prioriteitsaandeel 1.000,00
aandeel 1.000,00
Handelmaatschappij "Comfort" 1930 aandeel 1.000,00
Handelmaatschappij Jean Delvaux 1954 aandeel 1.000,00
Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen 1938 aandeel 50,00
1940 aandeel 50,00
1940 aandeel 1.000,00
1942 aandeel 1.000,00
Handel Maatschappij Ter Beek 1932 aandeel 500,00
Handelmaatschappij Transoceana 1920 aandeel 1.000,00
Handelsdrukkerij Korteweg & Stemerding 1921 aandeel B 1.000,00
Handelsvereeniging "Holland Java" 1915 aandeel 1.000,00
1920 onderaandeel 500,00
Handelsvereeniging "Maasstad" 1918 aandeel 1.000,00
Handelsvereeniging voorheen Van Laer & Co 1905 aandeel (serie 7) 1.000,00
Havenveem 1921 aandeel 1.000,00
Henkes' Jam, Pulp, Vruchten en Groentenfabriek 1902 aandeel 1.000,00
Henderson's Shipping & Trading Company 1920 aandeel 1.000,00
Het Rotterdamsch Tooneel 1916 aandeel 500,00
1920 onderaandeel 50,00
75,00
Het Zuid Hollandsch Landschap 1936 obligatie 100,00
H.H. de Boer & Co. 1937 aandeel 50,00
Holland Amerika Mijnbouw Maatschappij 1909 winstbewijs winstbewijs
Holland Gulf Stoomvaartmaatschappij 1898 aandeel 1.000,00
Hollandsche Credietbank 1922 3% obligatie (27e leening) 10,00
1923 3% obligatie (35e leening) 10,00
3% obligatie (36e leening) 10,00
3% obligatie (37e leening) 10,00
Hollandsche Industrie en Handelmaatschappij "Siderius" 1931 aandeel 1.000,00
Hollandsche Maatschappij ter Exploitatie van Gaz Fabrieken in Spanje 1865 aandeel 250,00
Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij 1917 oprichtersbewijs opr.bewijs
1918 aandeel 1.000,00
Hollandsch Turksche Tabak Maatschappij 1924 pref. aandeel 1.000,00
Hollands Veem 1898 aandeel 1.000,00
Holland Zweden Import en Export Maatschappij 1917 aandeel (nr. 1) 1.000,00
Hoogewerff, Chabot & Visser's Wijnhandel 1961 5½ % obligatie 1.000,00
Huga 1945 aandeel 500,00
Hulpcredietbank 1916 aandeel 500,00
Hygiënische Melkstal "De Vaan" 1919 aandeel 500,00
"IGMY" Industrie Grondstoffen Maatschappij 1937 aandeel 250,00
Import en Export Maatschappij P. van Berkel 1928 aandeel 500,00
Import Maatschappij voor Autobanden I.M.V.A. 1948 aandeel 1.000,00
Indola 1961 certificaat 20,00
Industrieele Handel Maatschappij 1912 aandeel 1.000,00
Industrieele Maatschappij "Dordrecht" 1917 aandeel 1.000,00
Industrieele Maatschappij "Franeker" 1918 aandeel 1.000,00
Industriële Handelmaatschappij Willem Pot 1949 prioriteitsaandeel 1.000,00
aandeel 1.000,00
1958 1.000,00
Interfund 1976 participatiebewijs part.bewijs
Internationaal Patent (Octrooi) Exploitatie Syndicaat 1916 aandeel 100,00
Internationale Crediet en Handels Vereeniging "Rotterdam" 1920 aandeel 500,00
1937 aandeel 500,00
Internationale Gewapendbeton Scheepsbouwmaatschappij 1918 aandeel 1.000,00
Internationale Lloyd 1918 aandeel 1.000,00
Internationale Maatschappij tot het Aannemen van Werken 1904 aandeel 1.000,00
Invaliditeitsverzekeringscentrale 1956 aandeel 50,00
Inverpak Industriële Verpakkingsmiddelen 1948 aandeel 1.000,00
pref. aandeel 1.000,00
Java Holland Amerika Handelscompagnie 1918 aandeel 1.000,00
J. de Bouter & Zoon 1930 5% obligatie 500,00
J.H. Schaay & Zonen 1933 aandeel 1.000,00
J.M Bredée's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij 1911 aandeel 500,00
J.T. Beukers & Zonen Commissiehandel 1919 aandeel 1.000,00
Kaashandel "Vezet" 1929 6% obligatie 1.000,00
Kegge's Vishandel 1949 aandeel 1.000,00
Kempenaar's Isoleermassafabriek 1933 aandeel 500,00
Kerk en Pastorie der Paters Redemptoristen 1884 premie-leening 2,50
Ketting- en Ankerfabriek "Holland" 1914 deelgerechtigheid winstbewijs
K.I.P.O. 1972 obligatie 100,00
1.000,00
Koetei Exploratie Maatschappij 1897 aandeel 100,00
Koninklijke Confederatie 1900 aandeel 500,00
Koninklijke Maatschappij "De Algemeene Veeverzekering" 1867 aandeel 100,00
Koninklijke Nederlandsche Drukkerij v/h Vürtheim en Zoon 1912 aandeel 1.000,00
Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen 1972 niet-royeerbaar certificaat van 10 aandelen (nr. 1) 50,00
Koudijs' Voederfabrieken B.K. (Barneveldsche Kip) 1944 niet-royeerbaar certificaat 500,00
Kralingsch Zwembad 1931 aandeel (nr. 1) 500,00
obligatie 100,00
Kunst en Ontspanningscentrum Zuid 1946 oprichtersbewijs 100,00
Kuyzen 1961 aandeel 1.000,00
Landbouw Maatschappij "Pakoedo" 1897 aandeel 1.000,00
Landbouw Maatschappij "Oost Java" 1905 aandeel 500,00
Landbouw Maatschappij "Soekokerto Adjong" 1897 aandeel 1.000,00
Ledermaatschappij J. Frank & Co. 1925 aandeel 1.000,00
Lemco Suikerwerkfabriek 1963 aandeel 1.000,00
Lever Brothers & Unilever 1938 cert. van gewone  aandeelen 1.000,00
1938 6% cum. pref. aandeel 1.000,00
1939 cert. van gewone  aandeelen 100,00
Lichtspel Maas 1939 aandeel 500,00
MaasHotel 1890 aandeel 250,00
Maatschappij Algemeen Vervoer 1906 winstaandeel winstaandeel
Maatschappij "De Maas" Scheepsbouw en Werktuigen Fabriek 1882 aandeel 1.000,00
Maatschappij "Het Overbosch"  tot exploitatie van gronden gelegen in de Gemeente Rockanje en Oostvoorne en in andere gemeenten in Nederland 1920 aandeel 1.000,00
Maatschappij Rijnschip "Waal" 1924 aandeel 500,00
Maatschappij "Rotterdamsche Motordienst" 1910 aandeel 500,00
Maatschappij Stoomschip "Industrie" 1917 aandeel 1.000,00
Maatschappij Stoomschip "Walcheren" 1911 aandeel 1.000,00
Maatschappij tot exploitatie van automatische Laad en Losinrichtingen 1902 aandeel 500,00
Maatschappij tot exploitatie van bouwgronden "Neerlandia" 1899 aandeel (serie A) 500,00
Maatschappij tot exploitatie van bouwgronden "West Varkenoord" 1901 aandeel 1.000,00
Maatschappij tot exploitatie van de Groeve "St. Pieter" 1917 aandeel 1.000,00
Maatschappij tot exploitatie van "De Nederlander" dagelijks verschijnend nieuwsblad 1896 aandeel A 250,00
1898 bewijs van deelneming 500,00
Maatschappij tot exploitatie van de uitspanning "Lommerrijk" 1925 cum. preferent aandeel 1.000,00
aandeel 50,00
Maatschappij tot Exploitatie van het gebouw Tivoli 1890 aandeel 100,00
250,00
1.000,00
Maatschappij tot Exploitatie van het Zuid Hollandsch Koffiehuis 1889 Preferent aandeel A 500,00
1889 aandeel B 500,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Castellum 1923 aandeel 500,00
1931 aandeel 500,00
Maatschappij tot expl. van onroerende goederen "De Nijverheid" 1948 aandeel 25,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Hemey" 1943 aandeel 500,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Molenvliet" 1928 oprichtersaandeel opr.aandeel
aandeel 1.000,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Nonus" 1926 aandeel 1.000,00
4½% obligatie 1.000,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Oude Schie" 1926 aandeel 50,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen " 's Zomers Buiten" 1913 aandeel 50,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Tertius" 1925 aandeel 1.000,00
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "R.O.B.O.M.IJ. (Rotterdamsche Bouwgrond Maatschappij) 1927 aandeel 1.000,00
oprichtersbewijs opr. bewijs
Maatschappij tot het uitvoeren van werken in regie 1921 aandeel 500,00
Maatschappij tot verkoop en bebouwing van gronden op Feijenoord te Rotterdam 1882 aandeel 125,00
Maatschappij tot verkoop van Draadproducten 1946 aandeel 100,00
Maatschappij tot verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Koloniën 1893 aandeel 1.000,00
Maatschappij tot vervaardiging van Galvanische Elementen en andere Electrische Toestellen 1919 aandeel 500,00
winstbewijs winstbewijs
Maatschappij van Berkel's Patent 1939 aandeel 500,00
1942 aandeel 500,00
1987 aandeel 15,00
Maatschappij van onroerende goederen "Vooruitgang" 1906 aandeel 1.000,00
Maatschappij van Onroerend Goed "Inter Nos" (Onder Ons) 1922 aandeel 250,00
Maatschappij voor Scheepscrediet (Societe Neerlandaise de Credit Maritime) 1917 oprichtersbewijs opr.bewijs
Maatschappij voor Volkswoningen 1919 aandeel 1.000,00
Maatschappij voor Werkmanswoningen Feijenoord 1896 aandeel 1.000,00
Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. 1916 5% 1e hyp. obligatie 1.000,00
1920 6% hyp. obligatie 1.000,00
Madura Petroleum Exploratie Maatschappij 1897 aandeel 100,00
Magazijn van gouden en zilveren werken J.M. Lucardie 1931 aandeel 500,00
"Maison Cornelis Borghart" 1903 aandeel 100,00
Manantoddy Mijn Maatschappij 1893 oprichtersbewijs opr.bewijs
pref. aandeel 100,00
aandeel 100,00
1894 6% obligatie 100,00
Manege te Rotterdam 1866 renversaal renversaal
Manufacturenhandel voorheen onder de firma A.P. Martens & Co 1920 aandeel 1.000,00
Marckmann's Machinefabriek en Scheepswerf 1929 aandeel 1.000,00
Marx & Co's Bank 1906 aandeel 1.000,00
1911 aandeel 1.000,00
1913 1.000,00
1916 1.000,00
1917 1.000,00
1918 1.000,00
1919 1.000,00
Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij 1938

1939

aandeel 50,00
50,00
250,00
500,00
1942 aandeel 500,00
1947 3½% obligatie 1.000,00
1960 4¾% obligatie 1.000,00
1966 6¼ obligatie 1.000,00
1974 9% converteerbare obligatie CF stuk 250,00
1.000,00
Melkinrichting "De Combinatie" 1951 winstbewijs winstbewijs
Metaalbedrijf Rademakers 1962 aandeel 500,00
Mijnbouw Maatschappij Valongo (Companhia Mineira Valongo) 1934 aandeel 1.000,00
Morotai Klapper Cultuur Maatschappij 1913 aandeel 1.000,00
winstbewijs winstbewijs
1918 aandeel 1.000,00
Motorenfabriek Pluvier 1959 aandeel 1.000,00
1960 aandeel 1.000,00
1961 aandeel 1.000,00
Naamloze vennootschap tot exploitatie van tennisbanen "Kralingen" 1927 aandeel 50,00
Naamlooze vennootschap tot fabricatie, reparatie en verkoop van nautische en andere instrumenten "Observator" 1919 aandeel 1.000,00
Nassausche Basalt Maatschappij 1904 aandeel 1.000,00
Nationaal Bezit van Aandeelen Nederlandsch Indische Gas Maatschappij 1936 aandeel 1.000,00
Nationale Lloyd 1927 onder-aandeel 100,00
aandeel 500,00
Nationale Stoomvaart Mij 1916 aandeel 1.000,00
1919 aandeel 1.000,00
Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (Holland Amerika Lijn) 1873 aandeel (2e serie) 1.000,00
1881 aandeel (8e serie)   500,00
1899 aandeel (24e serie) 500,00
1939 aandeel 1.000,00
Nederlandsch Canadeesche Vlasmaatschappij 1922 winstbewijs winstbewijs
Nederlandsche Conserven en Veevoederfabrieken "De Schie" 1918 recepis recepis
Nederlandsche Crediet en Assurantie Maatschappij 1923 schuldbrief 500,00
Nederlandsche Darm Industrie 1924 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Elevator Beleggings Maatschappij 1918 aandeel 500,00
Nederlandsche Export Maatschappij voorheen Van Emmerick & Co 1970 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Hout en Heipalenmaatschappij 1900 oprichters aandeel opr. aandeel
aandeel 1.000,00
Nederlandsche Industrie en Handelsmaatschappij "Keilehaven" 1920 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Instrumentenfabriek Waldorp 1947 recepis recepis
Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij 1918 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Kleedingindustrie 1941 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Koffer en Lederwarenfabriek "Rotterdam" 1923 aandeel 500,00
Nederlandsche Maatschappij tot Algemeene Dienstverrigting 1916 aandeel 100,00
Nederlandsche Maatschappij voor Exporthandel   aandeel 1.000,00
1930 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid 1920 oprichtersbewijs opr.bewijs
aandeel 1.000,00
7% obligatie 1.000,00
1925 aandeel A 100,00
Nederlandsche Ontginnings Maatschappij 1918 aandeel 500,00
1.000,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Nederlandsche Petroleum en Asphalt Maatschappij 1914 aandeel 1.000,00
oprichtersbewijs winstbewijs
Nederlandsche Protestantenbond 1886 aandeel 10,00
Nederlandsche Rijnreederij 1920 recepis recepis
aandeel 1.000,00
Nederlandsche R.K. Centrale Vereeniging ter Bescherming van Meisjes 1925 6% obligatie 500,00
1.000,00
Nederlandsche Scheeps Hypotheekbank 1899 oprichtersbewijs opr.bewijs
Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij "Hollandia" 1917 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij "Transatlanta" 1918 aandeel 1.000,00
Nederlandsche Spitsbergen Compagnie 1926 1 aandeel 50,00
20 aandelen 1.000,00
Nederlandsche Tank, Apparaten en Machinefabriek "NETAM" 1961 aandeel 100,00
Nederlandsche Welvaarts Vereeniging 1915 voorloopige obligatie 50,00
Nederlandsch Indische Houtaankap Maatschappij 1895 aandeel 1.000,00
1909 aandeel 600,00
1911 aandeel 600,00
1911 4% obligatie 1.000,00
1916 aandeel 600,00
1916

5% obligatie

1.000,00
1917 6% obligatie 1.000,00
Nederlandse Cruise Maatschappij Bestevaer 1978 niet royeerbaar  certificaatbewijs van 
1, 10 en 100 aandelen
10,00
100,00
1.000,00
Nederlands Franse Scheepvaart Maatschappij 1960 aandeel 1.000,00
"Nelemaro" Nederlandsche Leder Maatschappij Rotterdam 1923 aandeel  500,00
Nico Hoos' Stoomspinnerij en Touwfabrieken 1905 aandeel  1.000,00
Niehuis & Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf 1952 aandeel  1.000,00
1954 certificaat   100,00
1.000,00
1955 aandeel  1.000,00
Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap 1880 aandeel aan toonder 150,00
aandeel op naam 150,00
Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank 1901 bewijs  bewijs
"Nieuw Holland"Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed 1920 aandeel  200,00
Nieuwsblad en drukkerij "De Banier" 1928 aandeel  25,00
100,00
Niplin "Rotterdam" 1960 aandeel 1.000,00
Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg Maatschappij 1875 aandeel 250,00
1875/1914 cert. van deelgerechtigheid 250,00
1882 uitgestelde rente coupon 14 20,00
uitgestelde rente coupon 15 30,00
1883 uitgestelde rente coupon 16 15,00
1914 scrip 195,00
Officieren Societeit der Afdeeling Dienstdoende Schutterij 1856 aandeel 50,00
Ogem Holding 1973 aandeel 1 x f 10,- 10,00
aandeel 10 x f 10,- 100,00
aandeel 100 x f 10,- 1.000,00
Oliezaden Import Maatschappij 1929 aandeel 1.000,00
Onroerende Goederen Maatschappij "Onderling Belang" 1920 aandeel 500,00
"Ons Belang" 1907 4½% obligatie 50,00
"Ons Kerkelijk Leven" 1929 5% obligatie 250,00
Ontvang en Betaalkantoor 1900 aandeel 500,00
Oostelijk Zwembad 1967 aandeel 500,00
aandeel 1.000,00
Oost Indische Exploratie Maatschappij 1897 aandeel 100,00
Oost Java Rubber Maatschappij 1909 aandeel 100,00
1936 aandeel 1.000,00
Ophir Thee Plantage Maatschappij 1916 aandeel 1.000,00
"Ouderzorg" Eerste Verzekerings Maatschappij voor Gebrekkige Kinderen 1907 aandeel 250,00
Overzeesch Hardhout Import Maatschappij 1919 aandeel 1.000,00
1920 7% cum.pref.w.aandeel 1.000,00
1927 aandeel 500,00
Perkadarm 1944 aandeel 50,00
Phaiton & Olean 1933 amortisatiebewijs 200,00
1939 aandeel  100,00
500,00
Pharmaceutische en Chemische Handelsvereeniging "Rotterdam" 1918 aandeel 500,00
PHs. van Ommeren 1987 1 warrant B 1 warrant B
10 warrants B 10 warrant B
100 warrants B 100 warrant B
Pietersen & Co's Automobielbedrijf 1957 5¼% obligatie 1.000,00
Rawack & Grünfeld Ertshandel Maatschappij (1935) aandeel 1.000,00
1937 1.000,00
Reckitts  1959 aandeel 1.000,00
Rederij Hannah  1961 aandeel 500,00
Reisbureau Rotterdam 1910
1912
aandeel (serie 1 en serie 2) 1.000,00
Rijn Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven 1969 7,13% obligatie (2e lening) 100,00
Rijn Schelde Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven 1971 niet-royeerbaar certificaat van 1 en 10 aandelen 100,00
CF stuk van 1 en 10 aandelen 100,00
Rijn Transport en Handelmaatschappij 1925 aandeel 1.000,00
Risico Verzekering Mij 1915 aandeel 100,00
Roeloff's Uitstoomingsinrichting, Stoomververij en Chemische Wasscherij 1918 aandeel 1.000,00
Roland Transport Maatschappij  1913 aandeel 1.000,00
"Rotterdam Amsterdam" Brand en Inbraak Verzekeringmaatschappij 1940 aandeel 1.000,00
Rotterdam Asahan Tabak Maatschappij 1906 oprichters bewijs opr.bewijs
Rotterdam Batjan Cultuur Maatschappij 1888 oprichters aandeel opr.aandeel
Rotterdam Borneo Maatschappij 1888 aandeel 1.000,00
Rotterdam Canada Hypotheekbank

(Rotterdam Canada Mortgage Company)

1911 oprichtersbewijs opr.bewijs
1912 pandbrief 250,00
1.000,00
1915 pandbrief 100,00
Rotterdamsch Algemeen Ziekenfonds 1929 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Assurantie Compagnie 1941 aandeel 1.000,00
1943 onder aandeel 100,00
Rotterdamsch Assurantie Maatschappij 1918 aandeel 2.500,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Rotterdamsche Commissiehandel Korpershoek en Van der Giessen 1931 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Gemeenschappelijk Eigendom" 1923 obligatie 500,00
Rotterdamsche Courant 1869 voorlopig bewijs van aandeel 100,00
Rotterdamsche Diergaarde 1858 aandeel 500,00
Rotterdamsch Effectenkantoor 1929 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Handels en Landbouwbank 1920 3% obligatie (1920) 10,00
1920 3% obligatie (1920-21) 10,00
1922 3% obligatie  10,00
Rotterdamsche Handelsvereeniging 1874 aandeel) 250,00
Rotterdamsche Houthandel 1896 aandeel 5.000,00
"Rotterdamsche Huidenclub" 1912 5% obligatie 10,00
Rotterdamsche Huishoudschool 1919 4% obligatie 125,00
Rotterdamsche Kina Maatschappij Tji Kembang 1891 aandeel 500,00
Rotterdamsche Kunstkring 1899 aandeel 50,00
Rotterdamsche Lettergieterij 1899 aandeel 500,00
"Rotterdamsche Maatschappij Immobilia" 1899 aandeel 1.000,00
oprichters aandeel opr.aandeel
Rotterdamsche Maatschappij "Onroerend Goed" 1925 bewijs bewijs
Rotterdamsche Maatschappij ten dienste der Volkshuisvesting 1909 aandeel 250,00
Rotterdamsche Maatschappij  voor Sanitair Vervoer 1909 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Oliefabrieken voorheen J.P. Huyser 1922 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Petroleum Maatschappij  1897 aandeel B 500,00
oprichters aandeel opr.aandeel
Rotterdamsche Premieleening (34ste) 1923 obligatie 1,00
Rotterdamsche Scheepsbouw Maatschappij  1919 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Stuwadoor Maatschappij 1919 aandeel 1.000,00
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 1879 aandeel 250,00
1879 aandeel 1.000,00
1880 aandeel 250,00
1880 aandeel 1.000,00
1897 aandeel 1.000,00
1900 3,5% obligatie 1.000,00
1914 4,5% obligatie 1.000,00
1915 5% obligatie 1.000,00
1916 4,5% obligatie 1.000,00
1942 restantbewijs obl. 1897 238,00
1942 restantbewijs obl. 1900 238,00
1942 restantbewijs obl. 1914 306,00
1942 restantbewijs obl. 1915 340,00
1942 restantbewijs obl. 1916 306,00
1942 inkomsten obl. 1916 400,00
1945 aandeel (1879) 250,00
1945 aandeel (1880) 250,00
1945 aandeel (1879) 1.000,00
1945 aandeel (1880) 1.000,00
1960 aandeel (1879) 1.000,00
1960 5% obligatie 400,00
1960 restantbewijs obl. 1897 238,00
1960 restantbewijs obl. 1900 238,00
1960 restantbewijs obl. 1914 306,00
1960 restantbewijs obl. 1915 340,00
1960 restantbewijs obl. 1916 306,00
Rotterdam Tapanoeli Cultuur Maatschappij 1909 aandeel 1.000,00
1911 aandeel 1.000,00
1914 aandeel 1.000,00
1917 aandeel 1.000,00
1925 aandeel 500,00
1925 aandeel 500,00
1926 aandeel 500,00
Rubber Cultuur Maatschappij Soengey Raja 1912 amortisatie bewijs 100,00
aandeel 100,00
5 aandelen 500,00
Ruys, Ebeling & Gleichman 1938 aandeel 1.000,00
Scandinavische Transito Maatschappij 1953 aandeel (nr. 1) 250,00
Scheepsexploitatie Maatschappij "Cora" 1939 aandeel 100,00
Scheepvaart Maatschappij "Argo" 1918 aandeel 1.000,00
Scheepvaart Maatschappij "Hernodia" 1918 aandeel 1.000,00
Scheepvaartmaatschappij "Oranje Nassau" 1917 oprichtersbewijs opr.bewijs
aandeel 1.000,00
Scheepvaart Maatschappij Sas van Gent 1918 aandeel 1.000,00
Scheepvaart Maatschappij "Stolwijk" 1932 aandeel 100,00
Scheepvaart "Zuid-Holland" 1890 aandeel 500,00
Schilthuis Handelsvereeniging 1919 aandeel 1.000,00
Schmid's Vereenigde Agenturen 1944 aandeel 100,00
Schoenmagazijn v/h J.F. Peters- Weytens 1929 aandeel 500,00
Schroefstoomboot Anna 1869 aandeel 1/96 deel
Schroefstoomboot Rotterdam 1870 aandeel 1/40 deel
Schroefstoomboot Stad Gent 1872 aandeel 1/56 deel
Schroefstoomboot Vooruitgang 1879 aandeel 1/24 deel
Sinberg Luchtvaartbedrijf 1961 aandeel 1.000,00
prioriteitsaandeel 100,00
Slavenburg's Bank 1971 aandeel CF stuk 1.000,00
1980 obligatie 1.000,00
Sleepdienst Maatschappij Internos 1 1928 aandeel 1.000,00
Smeltboring 1933 bewijs van 10 aandelen  100,00
Societeit ter vervaardiging van vernissen en verfwaren Molyn & Co. 1923 aandeel 1.000,00
Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum's Stoomvaart Maatschappij 1909 aandeel 1.000,00
1917 1.000,00
1919 1.000,00
Standaard Hypotheekbank 1943 3,5% pandbrief 1.000,00
Steenslag Rotterdam 1952 preferent aandeel 1.000,00
"Steijw al Motoren Fabriek" 1917 aandeel 1.000,00
cumulatief preferent winstdeelend aandeel 1.000,00
1918 aandeel 1.000,00
cumulatief preferent winstdeelend aandeel 1.000,00
St Leonards Poultry and Fruit Farm 1881 aandeel 1.000,00
Stoomboot Reederij Fop Smit & Co 1918 aandeel 500,00
Stoomboot Reederij Pernis 1881 aandeel 100,00
Stoomboot Reederij voorheen J.A. van der Schuyt 1903 aandeel 1.000,00
Stoomvaart Maatschappij "Maria Peulen" 1917 aandeel 1.000,00
1917 oprichtersbewijs opr.bewijs
"Stoomvaartmaatschappij Princenhage" 1917 aandeel 1.000,00
Stoomvaart Maatschappij "Sophie H" 1910 aandeel 1.000,00
Stoom- Zuivelfabriek "Aurore" voorheen D.H. van Blankensteijn 1906 winstbewijs winstbewijs
Tabak Maatschappij "Soelingan" 1899 aandeel 500,00
Tabakmaatschappij Weinthal & Co 1921 aandeel 1.000,00
1942 aandeel 1.000,00
pref. aandeel 1.000,00
Taselaar's Handel Maatschappij 1958 aandeel 1.000,00
1958 prioriteitsaandeel 1.000,00
Tawang Redjo Cultuur Maatschappij 1890 aandeel 1.000,00
Technema Maatschappij voor Techn. Uitvoering en Adviezen 1921 aandeel 5.000,00
Technisch Bureau v/h F.W. Uittenbogaart 1970 aandeel 500,00
Technische Handelmaatschappij Sanamij 1965 aandeel 1.000,00
1965 prioriteitsaandeel 100,00
Ten Houten & Co 1934 aandeel 500,00
Teriote Mijn Maatschappij 1889 aandeel 100,00
preferent aandeel 100,00
The Rotterdam Fruit and Produce Brokers

(De Rotterdamsche Vruchten en levensmiddelen Commissiehandel)

1920 aandeel 1.000,00
Thomsen's Havenbedrijf 1912 aandeel 1.000,00
Thomson Brandt International BV 1986 optiebewijs optiebewijs
Tjoeroeg Beheer 1991 100 aandelen 1,00
1000 aandelen 1,00
5000 aandelen 5,00
Tonny Steijnen's Goederenhandel 1934 aandeel 1.000,00
Transvaalsche Handel Maatschappij 1895 aandeel 250,00
Turner 1941 aandeel 100,00
Uitgeverij P.D. Bolle 1930 aandeel 1.000,00
Uitgevers Maatschappij "Elsevier" 1882 aandeel 500,00
1.000,00
Unilever 1937 optiebewijs optiebewijs
optiebewijs-opdruk optiebewijs
Upnor Scheepsslooperij 1924 aandeel 1.000,00
Van der Eb & Dresselhuys Scheepvaart Maatschappij 1918 oprichtersbewijs opr.bewijs
1918 aandeel 1.000,00
1920 aandeel 1.000,00
Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1914 oprichtersbewijs opr.bewijs
1917 aandeel 500,00
1917

6% cum. pref.  aandeel

500,00

1918 aandeel 500,00
6% cum. pref.  aandeel 500,00
1919 aandeel 500,00
1920 aandeel 500,00
6% obligatie  1.000,00
Van der Lely's Touwfabrieken 1917 6% cum. pref. aandeel 1.000,00
1918 aandeel 1.000,00
6% cum. pref. aandeel 1.000,00
Van der Valk's "Certitudo"Patentmoer 1916 aandeel B 500,00
Van Dulken Weiland & Co's Distilleerderij 1910 aandeel 500,00
winstbewijs winstbewijs
"Van Meel's Vliegtuigenfabriek" 1913 aandeel 1.000,00
"Van Zwieten's Handelmaatschappij" 1933 pref. aandeel 250,00
Vereenigd Bezit van aandeelen der Maatschappij voor Chemische Waren 1920 certificaat 25,00
Vereenigde Indische Cultuur Ondernemingen 1934 aandeel 12,50
Vereenigde Knooptapijtindustrie Systeem Banyai 1925 aandeel 1.000,00
Vereenigde Touwfabrieken 1965 4 aandelen 25,00
40 aandelen 25,00
1969 certificaat 1.000,00
Vereenigde Transatlantische Hypotheekbanken 1920 oprichtersbewijs opr.bewijs
1921 pandbrief 1.000,00
1931 restantbewijs 60,00
1946 restantbewijs 500,00
"Vereenigd Rotterdamsch Hofstad Tooneel" 1924 aandeel 500,00
Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg 1882 obligatie (serie131) 2,50
Vereeniging tot bevordering van 's Lands Weerbaarheid 1870 loterij geldleening 2,50
1871 2,50
Vereeniging tot daarstelling van eene algemeene openbare Bibliotheek en van een daaraan verbonden Leeskabinet te Rotterdam 1863 obligatie 100,00
Verenigde Installateurs "Toonzaal Rotterdams GA" 1966 deelneming 1.000,00
obligatie 500,00
Verto 1975 certificaat van 1 aandeel 25,00
1974 certificaat van 4 aandelen 100,00
1974 certificaat van 40 aandelen 1.000,00
1984 1.000,00
Verzekeringbank "De Nederlanden" 1884 aandeel 1.000,00
Verzekering Maatschappij "Erasmus" 1919 aandeel 1.000,00
Verzekering Maatschappij "West Lloyd" 1921 aandeel 2.000,00
Verzekeringsmaatschappij "Gelria" 1918 aandeel 1.000,00
Victoria Egyptische Cigaretten Maatschappij

(The Vittoria Egyptian Cigarette Company)

1918 aandeel 1.000,00
1926 aandeel 200,00
Vlissingsche Mineraalolie en Asphalt Raffinaderij 1944 recepis aandeel B 1.000,00
Voormalig waarborgfonds van de premieleening der vereeniging: Rotterdamsche Schouwburg 1894 aandeel 100,00
obligatie (witte stempel) 1,50
obligatie (oranje stempel) 1,50
10 obligaties 1,50
Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" 1918 aandeel 1.000,00
Washington Exploitatie Maatschappij 1914 aandeel 250,00
Waterleiding Exploitatie Maatschappij 1889 aandeel (serie 11) 1.000,00
Waterleiding Maatschappij 1893 pref. aandeel 1.000,00
oprichtersbewijs opr.bewijs
Wester Scheepvaart Maatschappij "Wesma" 1927 aandeel 1.000,00
Woningbureau Mercurius 1911 aandeel 100,00
Zieken Sociëteit "Eendracht maakt Macht" 1928 aandeel 1.000,00
Zwijndrechtse Oliefabrieken voorheen L. Vliegenthart & Zonen 1913 5% cum. pref. aandeel 1.000,00

 

De afbeeldingen van bovenstaande fondsen zijn in onderstaande rubrieken verdeeld en per rubriek te zien in een galerie overzicht. 

==> Banken, Kredietinstellingen en Verzekeringsmaatschappijen
==> Bouw en Onroerend goed
==> Cultures
==> Dagbladen en Drukkerijen
==> Handel, Industrie en Overige
==> Kerken, Scholen, Liefdadigheid en Ontspanning
==> Mijnbouw en Petroleum
==> Scheepvaart
==> Voeding, Koffie,  Thee en Tabak

Blankettes
Administratiekantoor J.H. Roeloff 1965 certificaat

400,00

Cornelis Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij 1914 aandeel

1.000,00

De Rotterdamsche van 1941 Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen 1941 aandeel

100,00

Electrotechnische Fabriek en Handelmaatschappij J.B. Wijnsberge en Zoon "Lucashuis" 19(53) aandeel

500,00

Financieringsbank voor Vaartbelangen 1962 obligatie

500,00

Handel en Reparatieafdeeling der Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 1932 aandeel

1.000,00

Holland Electro 1938 aandeel

1.000,00

Inkoopcombinatie en groothandel Huga 19(61) aandeel

500,00

Joh. A. J. Vos en Co. --- aandeel

1.000,00

L. Smit & Co's Sleepdiensten 1959 aandeel

1.000,00

Stroomer's Handelsonderneming "Goodwill Schuimrubber Import 1953 aandeel

500,00

Wilson & Frankenberg's Engroshandel 1922 aandeel

1.000,00

W. van Driel's Stoomboot- en Transportondernemingen 1940 aandeel

500,00

 

Oproep: Heeft u van voornoemde bedrijven, die op deze pagina vermeld staan, informatie of  oude foto's, stuur het op, ik ben u zeer dankbaar. 

Bij voorbaat dank!