Effecten Rotterdam / Scheepvaart

 

Scheepvaart
 
  Algemeene Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij 1918  
   
De Algemeene Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij is op 7 november 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 2.550.000,- en was verdeeld in 50 preferente aandelen van f 1.000,00 en 2500 gewone aandelen van f 1.000,00. In 1922 is het aandeel teruggebracht naar f 250,00.

 

  Algemeene Sleep en Vrachtvaart  Maatschappij 1917  
   

De Algemeene Sleep en Vrachtvaart Maatschappij is op 31 mei 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,-.

  Algemeene Stoomvaart Maatschappij 1914  
   

De Algemeene Stoomvaart Maatschappij is op 25 juni 1914 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 5.000.000,- en waarvan bij de oprichting 1200 aandelen van f 1.000,00 zijn geplaatst.

 

  Algemeene Visscherij en Assurantie  Maatschappij 1919  
   
De Algemeene Visscherij en Assurantie Maatschappij is op 22 januari 1919 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- verdeeld in aandelen van f 1.000,00.

 

    Bernard de Booy's Scheepvart en Handel Maatschappij 1915    
       
Bernard de Booy's Scheepvaart en Handel Maatschappij is op 24 december 1915 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 100.000,- en was verdeeld in 200 aandelen van f 500,00.  

 

  Cargadoorskantoor "Levant" 1912  
   
Cargadoorskantoor "Levant" is op 14 november 1911 opgericht. In 1912 zijn er winstbewijzen uitgegeven. 

 

  Dienstverlening Buitengaats Offshore Marine Services 1968  
   
     

 

  Dok en Werf Maatschappij "Wilton Fijenoord" 1930  
     
       
Dok en Werf Maatschappij "Wilton Fijenoord" is op 11 februari 1921 opgericht. In 1930 bedroeg het maatschappelijk kapitaal f 15.500.000,-. In 1930 zijn aandelen en amortisatiebewijzen uitgegeven.  
    Eerste Nederlandsche Scheepsverband Matschappij 1927    
       
De Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij is op 27 mei 1899 opgericht. In 1927 bedroeg het maatschappelijk kapitaal f 8.000.000,-. Er zijn toen aandelen uitgegeven van f 1.000,00. 

 

    Furness' Handel Maatschappij 1919    
       
Furness' Handel Maatschappij is op 6 februari 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 3.000.000,- en was verdeeld in 3000 aandelen van f 1.000,00. 

 

    Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij 1937    
       
Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij is op 11 juni 1912 opgericht. In 1937 zijn er aandelen uitgegeven van f 100,00. 

 

Gemeenschappelijk eigendom van Aandeelen Holland Amerika Lijn 1915, 1917, 1918, 1919 en 1920
   
   
   
   
   
  Meer info over de Holland Amerika Lijn  

 

    Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij 1916    
       
De Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij heeft in 1916 oprichtersbewijzen uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 600.000,-. 

 

    Handelmaatschappij Transoceana 1920     
       
De Handelmaatschappij Transoceana is op 5 juli 1918 opgericht. 

 

    Havenveem 1921    
       
Het Havenveem is op 12 oktober 1920 opgericht. De directeur was J. Jongejan. De commissarissen waren Ph. Mees, Mr. Joh. Havelaar, H.H. van Dam H.Czn, Mr. A.J. Fruin en A.A. Goedkoop. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.505.000,- (verdeeld in aandelen van f 1.000,00) waarvan 805 aandelen zijn geplaatst. 
De onderneming is met ingang van 30 juni 1924 stopgezet.  

De bedrijfsomschrijving luidde: Het in bewaring nemen, de bewerking en aflevering van katoen en andere koopmansgoederen, de exploitatie daarvan, het afgeven van cedullen aan toonder of bewijzen van opslag op naam van in haar bergplaatsen opgeslagen goederen, de deelneming in andere ondernemingen, met gelijk of aanverwant doel en alles wat met dit een en ander in den ruimsten zin verband houdt.

 

  Henderson's Shipping & Trading Company 1920  
   
Henderson's Shipping & Trading Company (Henderson's Scheepvaart & Handel Maatschappij) is op 7 oktober 1920 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 100.000,- en was verdeeld in 100 aandelen van f 1.000,00.

 

  Holland Gulf Stoomvaartmaatschappij 1898  
   
Holland Gulf Stoomvaartmaatschappij is op 16 december 1898 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 2.000.000,- en was verdeeld in aandelen van f 1.000,00.

 

  Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij 1917    Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij 1918   
     
  De Hollandsche Vrachtvaart Maatschappij is op 30 oktober 1917 opgericht.  

 

    Internationale Gewapendbeton Scheepsbouwmaatschappij 1918    
       
De Internationale Gewapendbeton Scheepsbouwmaatschappij is op 30 juli 1918 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.500.000,- en was verdeeld in 1500 aandelen van f 1.000,00.

 

  Maatschappij "De Maas" Scheepsbouw en Werktuigen Fabriek 1882  
   
Maatschappij "De Maas" Scheepsbouw en Werktuigen Fabriek is op 21 oktober 1880 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 600.000,- en was verdeeld in 600 aandelen van f 1.000,00. 

 

  Maatschappij Rijnschip "Waal"1924  
   
Maatschappij Rijnschip "Waal" is 6 november 1911 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 6.000,- en was verdeeld in 12 aandelen van f 500,00. 

 

    Maatschappij Stoomschip "Industrie" 1917    
       
De Maatschappij Stoomschip "Industrie" is op 6 maart 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 50.000,- en was verdeeld in 50 aandelen van f 1.000,00. 

 

    Maatschappij Stoomschip "Walcheren" 1911    
       
De Maatschappij Stoomschip "Walcheren" is op 12 januari 1911 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 250.000,- en was verdeeld in aandelen van f 1.000,00.

 

  Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. 1916  
   
  Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. 1920  
   
Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. is op 4 april 1906 opgericht. In 1916 is er een 5% hypothecaire obligatielening uitgegeven groot f 1.000.000,- in obligaties van f 1.000,00. In 1920 is er een 6% hypothecaire obligatielening uitgegeven groot f 2.000.000,- in obligaties van f 1.000,00.  

 

    Marckmann's Machinefabriek en Scheepswerf 1929    
       
Marckmann's Machinefabriek en Scheepswerf is op 19 juli 1916 opgericht. In 1929 zijn er aandelen uitgegeven van f 1.000,00. 

 

  Nationale Stoomvaart Mij 1916   Nationale Stoomvaart Mij 1919  
     
De Nationale Stoomvaart Mij is op 12 oktober 1916 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 500.000,- en was verdeeld in aandelen van f 1.000,00. In 1918 is het maatschappelijk kapitaal verhoogd naar f 2.500.000,-.

 

  NASM (HAL) 1873  
   
  NASM (HAL) 1881  
   
  NASM (HAL) 1899  
   
In 1922 zijn door de NASM (HAL) obligaties uitgegeven in de Engelse en Nederlandse taal. Het betreft een 6% obligatielening van f 30.000.000,- in coupures van f 500,00 en f 2.500,00 met een looptijd van 25 jaar.
   
   
  NASM (HAL) 1939  
   
  Meer info over de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij  

 

  Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid 1920   Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid 1920  
     
  Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid 1920   Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid 1925  
     
De Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid is op 17 september 1920 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 100.060.000,-en was verdeeld in 60 preferente aandelen van f 1.000,00 en 100.000 gewone aandelen van f 1.000,00. In 1924 zijn alle aandelen teruggebracht naar f 100,00. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg toen f 10.006.000,- en was verdeeld in 60 preferente aandelen van f 100,00 en 50.000 gewone aandelen A van f 100,00 en 50.000 gewone aandelen B van f 100,00.

 

  Nederlandsche Rijnreederij 1920  
   
   
De Nederlandsche Rijnreederij is op 3 augustus 1920 opgericht. Bij de oprichting werd een recepis voor een oprichtersbewijs uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 520.000,- en was verdeeld in 20 preferente aandelen van f 1.000,- en 500 gewone aandelen van f 1.000,00.

 

  Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij "Hollandia" 1917  
   
De Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij "Hollandia" is op 31 mei 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- en was verdeeld in 1000 aandelen van f 1.000,00. 

 

  Nederlandsche Scheepvaart-Maatschappij "Transatlanta" 1918  
   
De Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij "Transatlanta" is op 5 november 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 10.000.000,- en was verdeeld in 9970 gewone aandelen van f 1.000,00 en 30 preferente aandelen van f 1.000,00. Daarnaast zijn 150 oprichtersbewijzen toegekend aan de oprichters. Geplaatst en volgestort zijn 2000 aandelen. De directeuren waren B. de Booy en L. Arij Jansen.
Op het aandeel van " Transatlanta" staat een afbeelding van het stoomschip Tilburg. 
   
   
SS Tilburg   1917-1922

De Tilburg is gebouwd door L. Smit & Zn. uit Kinderdijk en in 1917 aan "Transatlanta" opgeleverd. In 1922 is het vrachtschip verkocht  aan een Duitse rederij en is de naam gewijzigd. Nadien is het schip nog vijf keer van eigenaar veranderd,  totdat het in 1966 bij slecht weer bij Lampedusa, een Italiaans eiland in de Middlandse Zee, op de rotsen is gelopen en is vergaan.

Al spoedig beschikte " Transatlanta" over 3 motorschoeners en 4 stoomschepen. Andere stoomschepen van " Transatlanta" waren de Voorburg, de Rozenburg en de Zeeburg 1918 en de Zeeburg 1921.  
   
SS Overveen   1918-1923 (voorheen SS Voorburg 1917-1918)

De Voorburg is gebouwd door G. Barkmeyer & Zoon uit Aalsum en in 1917 aan "Transatlanta" opgeleverd. In 1918 is het vrachtschip verkocht aan NV J.v.d. Touw's Scheepvaartbedrijf Maatschappij te Rotterdam en is de naam gewijzigd in De Overveen. In 1923 is de Overveen verkocht en is de naam wederom gewijzigd. Uiteindelijk is het schip in 1983 gesloopt te Denemarken.

De Zeeburg I is gebouwd door CV Scheepswerf & Machinefabriek Botje Ensing & Co. te Groningen en in 1918 aan "Transatlanta" opgeleverd. Het vrachtschip is in het zelfde jaar voor de Deense kust vergaan. Hierbij zijn 12 bemanningsleden om het leven gekomen. 
   
SS Zeeburg II   1921-1922

De Zeeburg II is gebouwd door NV Scheepswerf "Juliana" te Papendrecht en in 1921 aan "Transatlanta" opgeleverd. In 1922 is het vrachtschip verkocht aan een Zweedse rederij. In 1940 is het schip, varend in een konvooi, in aanvaring gekomen met een torpedojager en gezonken op 70 mijl ten zuidwesten van Feisteinen voor de Noorse kust.

 

  Nederlandse Cruise Maatschappij Bestevaer 1978  
     
       

 

  Nederlands Franse Scheepvaart Maatschappij 1960  
   
     

 

  Niehuis & Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf 1952  
     
  Niehuis & Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf 1954  
     

 

  PHs. van Ommeren 1987  
   
     
De firma Phs. van Ommeren is in 1839 opgericht. Deze firma werd eind 1922 omgezet in een naamloze vennootschap genaamd Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf. In 1947 kwam een fusie tot stand met Stoomvaart Maatschappij "De Maas". Sedert 31 augustus 1950 is de naam gewijzigd in Phs. van Ommeren.  

 

    Rijn Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven 1969    
       
   Meer info over de Rijn Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven   

 

    Rederij Hannah 1961    
       
 Rederij Hannah is op m31 december 1932 opgericht. In 1961 bedroeg het maatschappelijk kapitaal f 50.000,- en was verdeeld in 100 aandelen van f 500,00.

 

    Rijn Schelde Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven 1971  
     
    CF stukken 1971  
       
       
    Meer info over de Rijn Schelde Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven   

 

  Rotterdamsche Scheepsbouw Maatschappij 1919  
   
De Rotterdamsche Scheepsbouw Maatschappij is op 12 september 1918 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- en was verdeeld in 1000 aandelen van f 1.000,00.

 

  Rotterdamsche Stuwadoor Maatschappij 1919  
   
De Rotterdamsche Stuwadoor Maatschappij is op 7 december 1914 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- en was verdeeld in 1000 aandelen van f 1.000,00.

 

  Scandinavische Transito Maatschappij 1953  
   
De Scandinavische Transito Maatschappij is opgericht op 16 november 1953. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 35.000,- en was verdeeld in 140 aandelen van f 250,00, waarvan bij oprichting 30 aandelen zijn geplaatst en volgestort.

 

  Scheepsexploitatie Maatschappij "Cora" 1939  
   
De Scheepsexploitatie Maatschappij "Cora" is op 11 oktober 1939 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000,- en was verdeeld in 10 aandelen van f 100,00.

 

  Scheepvaart Maatschappij "Argo" 1918  
   

De Sheepvaart Maatschappij "Argo" is opgericht op 6 februari 1918. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- en was verdeeld in 500 aandelen van f 1.000,00.

 

  Scheepvaartmaatschappij "Hernodia" 1918  
   
De Scheepvaart Maatschappij "Hernodia" is op 28 februari 1918 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 120.000,- en was verdeeld in 120 aandelen van f 1.000,00. Directeur was J. de Jong.
   
De Hernodia is gebouwd door NV Scheepswerf Huyskens & Van Dijk te Dordrecht en in 1919 aan Scheepvaart Maatschappij "Hernodia" opgeleverd. In 1923 is het schip verkocht aan een Finse rederij. In 1959 is het schip als schroot aan Zweden verkocht en gesloopt.

 

 

Scheepvaartmaatschappij "Oranje Nassau" 1917

 
     
De Scheepvaartmaatschappij "Oranje Nassau" is op 22 oktober 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 5.000.000,- en was verdeeld in 5000 aandelen van f 1.000,00. Bij de oprichting zijn er ook oprichtersbewijzen uitgegeven.

 

 

Scheepvaart Maatschappij Sas van Gent 1918

 
       
Scheepvaart Maatschappij Sas van Gent is op 26 juli 1918 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 600.000,- en was verdeeld in 600 aandelen van f 1.000,00.  

 

 

Scheepvaart Maatschappij "Stolwijk" 1932

 
       
Scheepvaart Maatschappij "Stolwijk" is op 24 juni 1932 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500,- en was verdeeld in 5 aandelen van f 100,-.  

 

  Scheepvaart "Zuid-Holland" 1890  
       
Scheepvaart "Zuid-Holland" is op 8 maart 1890 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- waarvan geplaatst f 600.000,-.  Er zijn aandelen uitgegeven van f 500,00. 

 

  Schroefstoomboot Anna 1869  
       
 

 

  Schroefstoomboot Rotterdam 1870  
       
 

 

  Schroefstoomboot Stad Gent 1872  
       
 

 

  Schroefstoomboot Vooruitgang 1879  
       
 

 

  Sleepdienst Maatschappij Internos 1  1928  
       
Sleepdienst Maatschappij Internos 1 is op 30 april 1928 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij oprichting f 17.000,- en was verdeeld in 17 aandelen van f 1.000,00.  Bij reorganisatie is het maatschappelijk kapitaal op 1 mei 1938 verminderd naar f 1700,-. 

 

  Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum's Stoomvaart Maatschappij  1909  
       
  Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum's Stoomvaart Maatschappij  1917 en 1919  
     
Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum's Stoomvaart Maatschappij is op 27 februari 1909 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 1.000.000,-. Het maatschappelijk kapitaal is in 1917 uitgebreid naar f 2.000.000,- en in 1919 naar f 10.000.000,-. In 1923 is het aandeel teruggebracht tot f 400,00.

 

  Stoomboot Reederij Fop Smit & Co 1918  
     
Stoomboot Reederij Fop Smit is op 5 oktober 1918 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 300.000,- en was verdeeld in 600 aandelen van f 500,00.

 

  Stoomboot Reederij Pernis 1881  
       
Stoomboot Reederij "Pernis" heeft in 1881 aandelen uitgegeven van f 100,00 te Pernis, gemeente Rotterdam.

 

  Stoomboot Reederij voorheen J.A. van der Schuyt 1903  
     
De Stoomboot Reederij voorheen J. & A. van der Schuyy is op 22 juli 1903 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 350.000,- en was verdeeld in 350 aandelen van f 1.000,00.

 

  Stoomvaart Maatschappij "Maria Peulen" 1917  
     
De Stoomvaart Maatschappij "Maria Peulen" is op 31 mei 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 150.000,- en was verdeeld in 150 aandelen van f 1.000,00.

 

  "Stoomvaartmaatschappij Princenhage" 1917  
   
De "Stoomvaartmaatschappij Princenhage" is op 4 januari 1917 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 3.000.000,- en was verdeeld in 3000 aandelen van f 1.000,00.

 

  Stoomvaart Maatschappij "Sophie H" 1910  
   
De Stoomvaart Maatschappij "Sophie H" is op 11 augustus 1909 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.000.000,- en was verdeeld in 1000 aandelen van f 1.000,00. In 1915 is op het aandeel f 990,00 afgelost.

 

  Upnor Scheepsslooperij 1924  
   
Upnor Scheepsslooperij is op 25 februari 1924 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- en was verdeeld in 500 aandelen van f 1.000,00.

 

    Van der Eb & Dresselhuys Scheepvaart Maatschappij    
       
  Van der Eb & Dresselhuys Scheepvaart Maatschappij 1918   Van der Eb & Dresselhuys Scheepvaart Maatschappij 1920  
     
Van der Eb & Dresselhuys' Scheepvaart Maatschappij is op 5 december 1917 opgericht. Er zijn oprichtersbewijzen uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 6.000.000,- en was verdeeld in 6000 aandelen van f 1.000,00.

 

  Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1914  
   
     
  Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1917   Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1917  
     
  Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1918   Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1918  
     
  Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1919   Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1920  
     
         
  Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf 1920  
   
Van der Kuy & Van der Ree's Machinefabriek en Scheepswerf is op 16 mei 1914 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting f 300.000,- en was verdeeld in 600 aandelen van f 500,00. Daarnaast zijn er 300 oprichtersbewijzen uitgegeven. In 1917 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 2.000.000,00, verdeeld in 2000 6% cumulatief preferent winstdelende aandelen van f 500,00 en 2000 gewone aandelen van f 500,00. In 1919 is het maatschappelijk kapitaal gebracht op f 5.000.000,00, verdeeld in 4000 preferente aandelen van f 500,00 en 6000 gewone aandelen van f 500,00. In 1920 zijn er in totaal 1000 6% obligaties uitgegeven groot f 1.000,00.
De onderneming is op 31 mei 1922 in staat van faillissement gesteld.

De bedrijfsomschrijving luidde: het fabriceeren en repareeren van stoommachines, ketels, motoren, tandraderen en andere werktuigen, benevens scheepsbouw en repareeren van schepen en metaalgieterij, alles in den ruimsten zin.

   

 

  Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" 1918  
   
Vrachtvaartmaatschappij "Nereus"  is op 28 december 1916 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 1.500.000,- en was verdeeld in 1500 aandelen van f 1.000,00.

 

  Wester Scheepvaart Maatschappij "Wesma" 1927  
   
Wester Scheepvaart Maatschappij "Wesma"  is op 11 januari 1927 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 500.000,- en was verdeeld in 500 aandelen van f 1.000,00.