keuringen - Wijenbergh Electro

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

keuringen

Electrotechniek

Veiligheid van de elektrotechnische voorziening en installaties van woonhuizen

Bestaande elektrotechnische voorzieningen en installaties moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw.

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de installatie. De gemeente houdt eerstelijnstoezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor tweedelijns toezicht.

Voor de huiseigenaren bestaat er (nog) geen formele wettelijke verplichting tot het, periodieke, laten beoordelen van de veiligheid van de elektrotechnische installatie en voorzieningen.
Echter, door gebruik, ouderdom en omstandigheden zal er slijtage ontstaan aan deze voorzieningen en installaties en het is aan te raden deze regelmatig te laten beoordelen op veiligheid en correct functioneren.

De wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van dergelijke installaties moet worden uitgevoerd, heeft de UNETO-VNI, in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak; de NTA 8025.

Wijenbergh Electro
 kan een veiligheidsbeoordeling en keuring volgens deze NTA 8025 norm voor u uitvoeren.


Veiligheid van de elektrotechnische voorziening en installaties van recreatiewoningen

Waar er bij woningen nog geen sprake is van verzekeringstechnische verplichtingen tav. beoordeling en keuring, zijn die verplichtingen voor recreatiewoningen er wel.

Wettelijk is de eigenaar van de recreatiewoning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrotechnische voorzieningen en installaties in zijn recreatiewoning.
Er is (nog) geen verplichting ten aanzien van het periodiek laten beoordelen van de veiligheid van elektrotechnische installatie, maar u doet er toch goed aan deze regelmatig, twee jaarlijks, te laten beoordelen op last van de verzekering.

Door gebruik, ouderdom en omstandigheden zal slijtage ontstaan aan deze installaties. Bij recreatiewoningen is vooral de slijtage hoger door het veelvuldige gebruik.

Wijenbergh Electro  kan, ook voor dit type woningen, een veiligheidsbeoordeling en keuring volgens de NTA 8025 norm voor u uitvoeren.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu