QMS (QCS) systemen - Wijenbergh Electro

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

QMS (QCS) systemen

Consultancy

QMS (Quaility Measurement System) en QCS (Quality Control Systems) zijn systemen of principes waarmee getracht wordt een proces of product op dusdanige efficiënte manier te beïnvloeden, zodanig dat kwaliteit van het product constant blijft.

De belangrijkste factoren bij het beoordelen van kwaliteit zijn de gewenste waarde (setpunt) en de hierop toelaatbare spreiding van de afwijking (spreiding of deviatie)

In de praktijk betekend dit wiskundig/statistisch gezien dat men een gemiddelde op een gewenste waarde tracht te houden waarbij tevens de deviatie (sigma of 2sigma) waarde in een zo nauw mogelijke band rond het gemiddelde ligt (Gauss verdeling)

Vanuit meer dan 25 jaar ervaring met QMS (QCS) systemen in de papier en karton industrie kan Wijenbergh Electro de volgende service leveren

Sales en project

  • adviezen tav ontwerp en planning voor toekomstige en uitbreiding van bestaande systemen. Hierbij kunnen ROI (Return On Investment) studies een basis vormen voor uw nieuw geplande aanschaf.

  • begeleiden en uitvoeren van afname testen bij de leverancier van uw systeem: FAT (Factory Acceptance Test).

  • begeleiding of uitvoering van project management.

  • verificatie van werking en nauwkeurigheid na installatie tm. de acceptatie van het systeem: SAT (Site Acceptance Test).


After Sales

  • adviezen en assistentie bij onderhoud gedurende de levensduur van uw systeem.

  • advies en assistentie in noodsituaties.

  • advies en ondersteuning bij proces en product optimalisering.

  • advies en uitvoering calibratie, verificatie en tuning van het systeem en de sub-componenten.


Opleiding

  • verzorgen van QMS (QCS) gerichte opleiding en training voor productietechnisch en onderhoudtechnisch personeel.

Deze consultancy activiteiten zijn niet beperkt tot een specifiek systeem of een specifieke leverancier van zo'n systeem. Samen met u proberen wij de voor uw toepassing meest gunstige oplossing te bedenken en u gedurende de levensduur van het gekozen systeem met raad en daad bij te staan bij het verkrijgen van een zo efficiënt mogelijk gebruik hiervan.

In deze een kleine anekdote.
Een directeur van een firma die dit soort systemen bedacht en leverde had hierover het volgende te melden:
"we do not sell nor promote automation systems and computers; we do however have a vision on how we can advise customers and optimize processes. If we (the customer and we) decide that the process can be best optimized by using a pink hyacinth, all you people that work for me, will be trained in gardening and your tools will be garden tools"

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu