Kleine st. Janskerk Hoensbroek
De kleine "St. Janskerk" van Hoensbroek           De kleine "St. Janskerk", als eerste parochiekerk van Hoensbroek, gewijd aan de H. Johannes de Doper, lag geheel vrij aan het oude kerkhof. Alhoewel deze kerk in 1390 is afgescheiden van de parochie Heerlen, werd zij in een register van kerkrenten in 1398 nog als kapel aangeduid. Over het juiste bouwjaar, omstreeks 1137, bestaat geen duidelijkheid. De muren zijn opgetrokken uit mergelblokken, enkele delen inclusief de sacristie bestaan uit baksteen. De sacristie werd blijkens een jaartal op de hardstenen dorpel gebouwd in 1725.

Bij reconstructie is gebleken, dat ook dit relatief kleine kerkje in fasen is ontstaan. Tussen 1300 en 1900 is het geleidelijk groter geworden, maar al met al is het klein gebleven. Dank zij enkele restauraties vanaf 1910 tot heden, is het kerkje als historisch monument aan het begin van de Dorpstraat in Hoensbroek bewaard gebleven.