W a t e r w e g w i j z e r

Informatieve site voor water-recreanten in de gehele provincie Groningen

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Damsterdiepcircuit
.....................................................................................................................................................

Slochterdiep en het Afwateringskanaal  bij Duurswold
Sluis: Slochtersluis.
Bediening: dagelijks van 09:00-12:00 en 13:00-18:00 uur.
De bruggen kan men zelf bedienen (tussen 08:00-22:00 uur) met behulp van een sleutel die tegen een waarborgsom van 20 euro te verkrijgen en weer in te leveren is bij de Slochtersluis en/of de centrale bedienigspost bij de Groevesluis-zuid en/of bij de VVV in Appingedam.
Het afwateringskanaal van Duurswold is de verbinding tussen het Slochterdiep en het schildmeer met 3 vaste bruggen van H 2,50 m.

Schildmeer  
Over het Eemskanaal door de Groevesluis-zuid en Groevebrug.
De Groevesluis-zuid is geautomatiseerd en wordt bediend vanuit de centrale bedieningspost bij deze sluis.
Bediening aanvragen via de meldknop op het remmingswerk.
Ma. t/m za.: 08:00-20:00 uur.
Zon-. en feestdagen: 09:00-19:00 uur.
De Groevebrug bediend men tussen 08:00-22:00 uur zelf met behulp van een sleutel. De sleutel is tegen een waarborgsom van 20 euro te verkrijgen en weer in te leveren bij de Slochtersluis en/of de centrale bedieningspost bij de Groevesluis-zuid en/of bij de VVV in Appingedam.
Over het Slochterdiep: zie hier boven.
Oost-tak van het Afwateringskanaal van Duurswold: Steendammerbrug te Steendam.
Brugbedieining: op verzoek bij Partycentrum "Boei 12"
tel.: 0598-431348

Appingedam
De Groevesluis-noord is geautomatiseerd en wordt bediend vanuit de centrale bedieningspost bij de Groevesluis-zuid. Bediening aanvragen via de meldknop op het remmingswerk.
Ma. t/m za.: 08:00-20:00 uur. Zon-. en feestdagen:
09:00-19:00 uur.
Op het remmingswerk bij de Groevesluis-noord is een
informatiebord geplaatst met de mededeling dat voor de zelfbedieningsbruggen in het Damsterdiep een sleutel verkrijgbaar en weer in te  leveren is tegen een waarborgsom van 20 euro bij de centrale bedieningspost bij de Groevesluis-zuid en/of bij de VVV in Appingedam,
gelegen naast de kerk bij de jachthaven en/of bij de adressen genoemd onder Damsterdiep.
Bruggen in Appingedam:
Dagelijks: 08:30-12:30 en 13:30-18:00 uur.
De bruggen worden door 1 brugwachter bediend. De brugwachter wordt gewaarschuwd via een semafoon, die in werking wordt gesteld doordat de vaarrecreant gebruik maakt van een  zelfbedieningssleutel bij het bedieningskastje van de brug met het bord "SPORT". Na deze oproep komt de gewaarschuwde brugwachter de brug bedienen (enige wachttijd is mogelijk; bedieningsinstructie is bij de bruggen aangegeven).

Damsterdiep
tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep is, ten oosten van de Borgbrug, een verbinding gerealiseerd door middel van een zelfbedieningssluis, de J.B.Bronssluis. Deze is dagelijks zelf te bedienen: zie instructies bij de sluis. De meeste bruggen over het Damsterdiep zijn zelfbedieningsbruggen. Op het Damsterdiep zijn 3 vaste bruggen met een maximale doorvaarthoogte van H 2.50m.
Bediening geschiedt met behulp van een sleutel die tegen een waarborgsom van 20 euro verkrijgbaar en weer in te leveren is bij cafe "Jagermeister" (bij de eerste zelfbedieningsbrug in Garmerwolde), bij de sluiswachter van de sluis bij Oosterdijkshornerklap en bij kanocentrum "Wirdummerklap" in Wirdum. De bruggen zijn bedienbaar van 08:00-20:00 uur (met een tijdklok).
Boltbrug in Ten Boer: Deze brug is een zelfbedieningsbrug.
De bedieningstijden wijken af. Deze zijn van:
08:30-11:30 uur en 12:30-16:30 uur en 17:30-20:00 uur.
Ook kan de brug niet bediend worden tijdens het passeren van een bus of brandweer. Dit is te herkennen aan het sperlampje op de bedieningskast. De brug in Ten Post is vanaf 2002 ook een zelfbedieningsbrug.