Hindrik Adolphs (Siekman)

Met dank aan:
Hans Geestman,Jan Luursema,Sjouwke G. Nubé,
Jaap Bos,Ronald Rietsma.
De familie in Amerika die me de hun bekende gegevens hebben gestuurd.
De vele vrijwilligers in Amerika die de census voor me hebben nagekeken.

Verdere informatie:
Archief Groningen,Archief Leeuwarden,Genlias,
CD #269 - Dutch in America 1800,
CD#355 Germans to America 1850-1874
CD #354--Passenger and Immigration List Index 1538-1940
http://www.rootsweb.com/~miottawa/
http://www.glorecords.blm.gov/


I Hindrik Adolphs (Siekman), overl. Leens 1 november 1796,
tr. Klaaske Jacobs Poortema,overl. Hornhuizen 29 april 1782,
ouders Jacob Cornelis Poortema en Remke Allerts.
kinderen:

 1. Adolf Hindriks Siekman, volgt II.1
2. Klaaske(Katje) Ziekman, volgt II.2

II.1 Adolf Hindriks Siekman,
geb. Hornhuizen 4 april 1779, doop Hornhuizen 9 april 1779, overl. Uithuizen (nr 74)14 oktober 1843,
zoon van Hindrik Adolphs (Siekman) en Klaaske Cornelis of Jacobs,
tr. Leens(Kerk Ned Herv.) 25 mei 1800, Trientje Jans Horn,
geb. Zuurdijk(Leens), doop Leens 10 maart 1776, overl. Leens 16 maart 1814,
dochter van Jan Hindriks en Trientje Derks
Uit het doopboek van de gemeente Hornhuizen:
Op den 9 april 1779 te Cloosterbuijren gedoopt soon van Hindrik Adolfs en Klaaske Cornelis
egtelieden te Hornhuisen kind genaamt ADOLF.
In 1814 wonende in huisnummer 119 te Leens en dagloner en dagloonsche.
Hendrik Adolfs Siekman in leven dagloner,wonende te Leens.
Overlijdensakte Trientje Jans Horn: Trijnje (of
Trienje) overlijdt te Leens nr. 119: "nalatende man en 5 kinderen"
Aangevers: Adolf Hendrik Siekman,34 jaar,dagloner,Leens. Remt Klazen
Knoeihuizen,47 jaar,dagloner,Leens. Als man en gebuur van de overledene.
Overlijdensakte Adolf Hindriks Siekman: Aangifte door: Olgert Adams
Kieft,40 jaar,dagloner,wonende te Uithuizen,nabuur van de overledene. Jan
Klazens Pruim,41 jaar,veldwachter,Uithuizen,goede bekende. Verklaren dat
is overleden op 14 oktober 1843 om 18.00 uur binnen deze gemeente Adolf
Hendrik Siekman oud 64 jaar,dagloner,laatst gewoond hebbende te Leens maar
tijdelijk verblijf houdende te Uithuizen.Geboren te Leens weduwnaar van
Trientje Jans Horn,zoon van Adolf Siekman en Klaaske Jacobs beiden overleden.

kinderen:
 1. Hindrik Adolfs Siekman, volgt III.1
2. Jan Adolfs Siekman, volgt III.2
3. Grietje Adolfs Siekman, volgt III.3
4. Geertje Adolfs Siekman, geb. Leens 30 april 1806, doop Leens 11 mei 1806
5. Klaas Adolfs Siekman, volgt III.4
6. Jacob Adolfs Siekman, volgt III.5

III.1 Hindrik Adolfs Siekman, doop Leens 12 oktober 1800, overl. Loppersum 18 april 1892,
zoon van Adolf Hindriks Siekman en Trientje Jans Horn,
tr. Leens (nr 9) 3 juni 1834, Johanna Johannes Snijder,
geb. Zwolle 11 september 1803, overl. Uithuizen (nr 15) 22 april 1874,
dochter van Johan Pieter Sneider en Johanna Christina Cock.( informatie )
kinderen:
 

1. Adolph Hendriks Siekman, volgt IV.1
2. Stientje Hendriks Siekman, geb. Leens (11.00 uur) 3 juli 1834, overl. Leens (nr 52)17 augustus 1836
Op overlijdensakte Stijntje genaamd.
3. Johanna Hendriks Siekman, volgt IV.2
4. Jan Hendriks Siekman, volgt IV.3
5. Pieter (Peter) Hendriks Siekman, volgt IV.4
6. Klaas Hendriks Siekman, volgt IV.5
7. Trijntje Hendriks Siekman, volgt IV.6
8. Stientje Hendriks Siekman, volgt IV.7
9. Grietje Hendriks Siekman, geb. Uithuizen 23 september 1847,overl. Manhattan, Montana,9 september 1910
tr. Uithuizen (nr 6) 29 maart 1873,Jan Bos, geb. "t Zand ong 1846,Manhattan, Montana, 15 april 1938
zoon van Hindrik Jacobs Bos en Aaltje Jans Pelmulder
Grietje vertrekt volgens bevolkingsregister op 14 juni 1873 naar Bierum met echtgenoot.
They immigrated to Manhattan, Montana, from Spijk, Groningen, and arrived in
New York City on April 19, 1893. Jan was a black smith and in Montana also
became a farmer.


IV.1 Adolph Hendriks Siekman, geb. Zoutkamp (Ulrum) 17 juli 1829, overl. Kantens 16 juli 1929,
zoon van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder,
tr.(1) Rochister Monroe County New York 5 september 1853, Auke Jans Pruim,
geb. Uithuizen abt 1832, overl. County of Ottawa (Michigan) 14 april 1855,
dochter van Jan Klazens Pruim en Hinderika Pieters Kooi,
tr.(2) Uithuizen (nr 21) 1 augustus 1857, Hendrikje Lucas Nanninga,
geb. "t Zandt 19 oktober 1826, overl. Kantens 9 februari 1925,
dochter van Lucas Nannes Nanninga en Geeske Hindriks Brondsema. ( informatie )
kinderen uit huwelijk(2):
 1. Hendrik Adolf Siekman, volgt V.1
2. Johanna Siekman, volgt V.2
3. Geesien Siekman, volgt V.3
4. Lucas Siekman, geb. Eppenhuizen(Kantens)(nr 51)(03.00 uur) 26 juni 1864

V.1 Hendrik Adolf Siekman,
geb. Uithuizen 26 juli 1848,overleden Groningen (nr 377) 15.30 uur 16 februari 1932
zoon van Adolph Siekman en Hendrikje Lucas Nanninga, tr. Kantens (nr 5) 25 mei 1876,
Trijntje Schipper, geb. Garsthuizen(Stedum) 12 juli 1852,
overleden Garsthuizen(Stedum) 18.00 uur 7 november 1921
dochter van Albert Lammerts Schipper en Jantje Lubberts Maarhuis. ( informatie )
kinderen:
 

1. Adolf Siekman,
geb. Startenhuizen(Kantens)(nr 72)(23.30 uur) 19 november 1876,
tr. " t Zandt (nr 17) 16 mei 1905, Kornelia Bijmolt,
geb. " t Zandt 1 september 1893,overleden Groningen 18 februari 1921
dochter van Anthonie Bijmolt en Engelina Gast.
Bevolkingsregister Kantens 1860/1937.Deel S nr 141. Adolf vertrekt met
ouders op 2 mei 1891 naar Stedum. BR Garsthuizen 1880/1890 blnr 80.
Verhuisd naar nr C 66 te Garsthuizen.

2. Albert Siekman, geb. Startenhuizen(Kamtens)(nr 85) 25 december 1878,
overleden Garsthuizen (Stedum)(nr 3)28 januari 1932
Bevolkingsregister Kantens 1860/1937.Deel S nr 141. Albert met ouders
vertrekt op 2 mei 1891 naar Stedum. Br Garsthuizen 1890/1900 Albert is
kleermaker en verhuisd naar nr C 56 te Garsthuizen.


V.2 Johanna Siekman,
geb. Eppenhuizen(Kantens)(20.00 uur) 26 maart 1858, overl. Uithuizen 28 februari 1888,
dochter van Adolph Siekman en Hendrikje Lucas Nanninga, tr. Uithuizen (nr 8) 11 mei 1887,
Johannes Hofkamp,
geb. Uithuizen 13 januari 1862,overl. Groningen 27 april 1908.
zoon van Harm Hofkamp en Geertruida Bulthuis.
Bevolkingsregister Kantens 1860/1937.Deel S nr 141. Johanna vertrekt 9 juni 1874 naar Stedum.
Bevolkingregister Uithuizen 1880/1890 Deel 13 bldnr 37.
Bevolkingregister Uithuizen 1890/1900 Deel 17 bldnr 60.
Woont Uithuizen C45a. Johannes Hofkamp heeft nu de zuster van zijn vrouw Gezina
(Geesien Siekman) in huis(waarschijnlijk als huishoudster). Hij is
brievenbesteller en vertrekt op 5 mei 1896 naar Groningen.
Geesien vetrekt naar huisnr A 76 te Uithuizen.

kinderen:
  1. Hendrikje Hofkamp, geb. Uithuizen 23 februari 1888,
tr Groningen (nr 410)Willem Geert Bierman

V.3 Geesien Siekman,
geb. Eppenhuizen (Kantens)(nr 11)(03.00 uur) 29 januari 1863, overl. Uithuizen 4 maart 1899,
dochter van Adolph Siekman en Hendrikje Lucas Nanninga, tr. Uithuizen (nr 17) 21 mei 1898,
Jan Hofkamp, geb. Uithuizen 17 januari 1867,
zoon van Harm Hofkamp en Geertruida Bulthuis
Bevolkingsregister Kantens 1860/1937.Deel S nr 141. Geesien vertrekt 28 juni 1879 naar Stedum.
Bevolkingsregister Uithuizen 1890/1900 deel 15 Bldnr 76.
Gezin wonende Uithuizen huisnr A 65.

kinderen:

 1. Harm Hofkamp, geb. Uithuizen 27 februari 1899, overl. Uithuizen 2 maart 1899

IV.2 Johanna Siekman,
geb. Leens (14.00 uur) 6 oktober 1836, overleden Loppersum (nr 26)04.00 uur 7 juni 1913
dochter van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder, tr. Uithuizen (nr 10) 15 juli 1854,
Berent Geerts Rozeboom,geboren Rodeschool rond 1832,overleden Loppersum 21.00 uur 15 januari 1906
zoon van Geert Cornelis Rozeboom en Trijntje Fridus Apol
Bevolkingsregister Uithuizen 1850/1860 deel 2 bldnr 397.
Johanna vertrekt op 2 september 1855 naar Eppenhuizen.
Bevolkinsregister Loppersum 1870/1880 deel S bldnr 134.
Berend Geerts Rozeboom is ijzersmid en gezin woont te Loppersum huisnr 231 BK.
Vanaf 1877 tot zijn overlijden is de vader van Johanna inwonend.
Ook zijn er vele knechten in de smederij geweest.
Bevolkinsregister Loppersum 1880/1890 deel 2 bldnr 89. Wonende Loppersum huisnr 246 BK /245 .
Bevolkingsregister Loppersum 1890/1900 deel 1 bldnr 46. Gezin wonende op huisnr 245 buiten bovendijk
Overlijdensakte Johanna:
Weduwe van Berend Rozeboom,overl Wirdum gem Loppersum.
Aangevers:Pieter Nieland,54 jaar,aannemer,Harm Heeres,54 jaar,ijzersmid.

kinderen:
 

1. Hanna Rozeboom, geb. Eppenhuizen 29 maart 1855,overl. Slochteren (nr 109)1 juli 1886
tr. Loppersum (nr 10) 1 mei 1880, Hindrik Dijkema,
Bevolkinsregister Loppersum 1880/1890 deel 2 bldnr 89. Hanna vertrekt op 12 mei 1880 naar Slochteren.
2. Geert Rozeboom, geb. Kantens 15 mei 1858
Bevolkinsregister Loppersum 1880/1890 deel 2 bldnr 89.
Woont weer bij zijn ouders maar is dan smid. Vertrekt op 30 juni 1881 naar Usquert.
Vertrek op 19 juni 1888 naar Bedum.

3. Hendrik Rozeboom, geb. Loppersum 25 februari 1861
Bevolkinsregister Loppersum 1880/1890 deel 2 bldnr 89.
Hendrik woont weer bij zijn ouders maar vertrekt op 21 mei 1884 naar Aduard.

4. Trijntje Rozeboom, geb. Loppersum 30 maart 1866, tr. Loppersum (nr 24) 19 juni 1902, Kornelis Bootsman.
Bevolkingsregister Loppersum 1890/1900 deel 1 bldnr 46.
Trijntje vertrekt op 30 mei 1896 naar Uithuizen van uit ouderlijk huis.
5. Klaas Rozeboom, geb. Loppersum 16 juli 1869, tr. Ten Boer (nr 17) 27 mei 1899, Affien van de Laan.
Bevolkinsregister Loppersum 1880/1890 deel 2 bldnr 89. Klaas vertrekt op 2 oktober 1886 naar Bedum.
Bevolkingsregister Loppersum 1890/1900 deel 1 bldnr 46.
Klaas is ijzersmid en vertrekt op 3 juni 1899 vanuit ouderlijk huis naar Eenrum.

6. Jantje Rozeboom, geb. Loppersum 14 november 1873, tr. Loppersum (nr 12) 20 mei 1898, Wolbert Nieland.
Bevolkingsregister Loppersum 1890/1900 deel 1 bldnr 46.
Jantje vertrek op 20 mei 1898 vanuit ouderlijk huis naar Ten Boer.

7. Adolf Rozeboom, geb. Loppersum 20 januari 1877


IV.3 Jan Hendriks Siekman,
geb. Uithuizen 8 oktober 1838, overleden Loppersum (nr 14) 11.00 uur 6 april 1918
zoon van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder, tr. Loppersum (nr 7) 4 mei 1878,
Aaltje Bruins, geb. Loppersum 22 september 1851, Loppersum aang. 11 augustus 1933
dochter van Bruin Harms Bruins en Trijntje Heertjes Toonder.
Bevolkingsregister Uithuizen 1870/1880 deel 8.blbnr 6.
Jan is landbouwer op het boerenberdrijf van zijn vader,hij vertrekt op 23 juni 1877 naar " t Zand.
Bevolkingsregister Loppersum 1870/1880 deel S bldnr 134.
Jan komt op 5 april 1878 uit "t Zandt bij zijn zus en zwager inwonen.
Vertekt op de dag van zijn huwelijk naar Loppersum huisnr 73.
Bevolkingsregister Loppersum 1890/1900 deel 1 bldnr 46. Jan woont eerst Schipsloot nr 37 maar
verhuisd dan naar nr 318a buiten de kom. Zijn beroep is dagloner.

Overlijdensakte Jan Hendriks Siekman:
Wonende Loppersum,echtgenoot van Aaltje Bruins.
Aangevers:Jan Wiersema,38 jaar,voerman,Kornelis Wiersema,25 jaar,daglooner,
beiden wonende te Loppersum

kinderen:
 

1. Bruin Siekman,
geb. Loppersum (nr 24)(22.00 uur) 17 februari 1879,
trouwt Anna Catharina Meiners,
geboren Rustfort (duitsland) rond-1893, overleden Loppersum (nr 17) 13 mei 1933,
ouders Bernard Meiners en Marie Kramer
Bevolkingsregister 1890/1900 deel 1 bldnr 46. Bruin vertrekt op 25 oktober 1897 naar Stedum.
2. Hendrik Siekman, volgt V.4
3. Harm Siekman,
geb. Loppersum (nr 37) 24 mei 1889,tr.Stedum (nr 13) 23 mei 1914
Johanna Slager, geboren Startenhuizen ong 1887,
dochter vanEltje Slager en Jakoba Jacobs.
4. Trijntje Siekman, geb. Loppersum 30 maart 1895, overl. Loppersum (nr 24)(07.00 uur) 4 juni 1895


V.4 Hendrik Siekman, geb. Loppersum 15 januari 1881,
zoon van Jan Hendriks Siekman en Aaltje Bruins, tr. Uithuizermeeden (nr 7) 27 april 1907,
Anje Bruining, geb. Uithuizermeeden ong 1882,
dochter van Jan Bruining en Grietje Pieterman
Bevolkingsregister 1890/1900 deel 1 bldnr 46. Hendrik vertrekt op 25 oktober 1897 naar Ten Boer.
kinderen:
 1. Grietje Jantina Siekman, geb. Loppersum 17 april 1910, tr. Ate Hendriks Oostema, geb. 1902,
zoon van Jacob Oostema en Sibilia de Haan

IV.4 Pieter (Peter) Hendriks Siekman,
geb. Uithuizen 6 maart 1840, overl. Spring Lake, Ottawa 25 november 1874,
zoon van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder, tr. Uithuizen (nr 25) 19 november 1859,
Geeske (Grace)Dijkema, geb. Uithuizen 15 oktober 1836,
dochter van Rinne Jans Dijkema en Mensje Tonnis Bisschop. ( informatie )
kinderen:
 

1. Henry(Pieter Hendrik) Siekman, volgt V.5
2. Anna(Anje) Siekman,
Geboorteakte,geboren om 10.00 uur. Aagegeven door: Pieter Siekman,21
jaar,dagloner,Uithuizen. Roeff Pieters Adoffs(Hoff),46 jaar,veldwachter,Uithuizen.

Tjeerd Pitwers Oosterhuis,27 jaar,secretaris,Uithuizen.
geb. Uithuizen (nr 111) 19 december 1861, overl. Grand Haven City,Ottawa 2 april 1890,
tr. Frederick Kieft, geb. 1856,
3. Adolf Siekman, geb. Uithuizen(nr 60) 16 mei 1864, overl. Uithuizen (nr 45) 12 oktober 1864
Geboorteakte,geboren om 02.00 uur. Aangegeven door: Pieter Siekman,24
jaar,dagloner Uithuizen. Roelf Pieters Hoff,49
jaar,veldwachter,Uithuizen. Jan Huizinga,35 jaar,herbergier,Uithuizen
Overlijdensakte nr 45,overleden om 18.00 uur. Aagegeven door: Klaas
Pluis,25 jaar,dagloner,gebuur,Uithuizen. Freek Kampinga,33 jaar,dagloner,gebuur,Uithuizen.

4. Adolf Siekman, geb. Uithuizen (nr 64) 13 juli 1865, overl. Uithuizen (nr 59) 15 juli 1865
Geboorteakte,geboren om 11.00 uur. Aangegeven door: Pieter Siekman,dagloner,25 jaar,Uithuizen.
Roelf Pieters Hoff,50 jaar,veldwachter,Uithuizen. Tjeerd Pieters Oosterhuijs,31 jaar,secretaris.
Overlijdensakte,overleden om 10.00 uur.

5. Johanna Siekman, geb. Ottawa,Michigan 21 juli 1869, overl. 1 december 1889,
tr. Johannes Baker,
Johanna Sickman tr Johannes Baker,Volume 7,pagina 17.
Johanna Baker Sickman overlijd 1 DEC 1889 aan hartklachten,leeftijd 20-3-11.beroep huisvrouw


V.5 Henry(Pieter Hendrik) Siekman,
geb. Uithuizen (nr 1) 1 januari 1860, overl. Lake Forrest ,Ottawa 1 september 1925, begr. Lake Forrest Cemetery.,
zoon van Pieter (Peter) Hendriks Siekman en Geeske Dijkema, tr. 1881,
Johanna NN, geb. juli 1863, overl. Lake Forrest,Ottawa 1928,
Geboorteakte,geboren om 04.00 uur. Aangegeven door: Pieter Siekman,19
jaar,zonder beroep,Uithuizen. Willem Veldhuizen,50 jaar,secretaris,Uithuizen.
Roelf Pieters Adolfs,46 jaar,veldwachter,Uithuizen.(of Hoff?)
Census 1900/MI/Ottawa/Grand Haven / naturalized/log rafter,6children, 4living.
Bij overlijden Henry Sickman genoemd.
Echtpaar en dochter begraven Lake Forest Cemetery, Grand Haven Township.

kinderen:
 1. Peter Sickman, volgt VI.1
2. Mary Sickman, geb.Ottawa,Zeeland,Michigan juli 1886, overl.1909, begr. Lake Forest Cemetery
3. Johannes (Joe) Sickman, volgt VI.2
4. Grace Sickman, geb. Ottawa,Zeeland, Michigan februari 1893

VI.1 Peter Sickman, geb. Ottawa,Zeeland,Michigan augustus 1884,
zoon van Henry(Pieter Hendrik) Siekman en Johanna NN,
tr. Anna C NN, geb. 1887,
Census 1930,Grand Haven, Ottawa, MI living on Elliott Street
shipping clerk, piano factory.
kinderen:
 1. Margaret J Sickman, geb. Grand Haven,Ottawa,Michigan 1907
2. Henry W Sickman, geb. Grand Haven,Ottawa,Michigan 1910

VI.2 Johannes (Joe) Sickman,
geb. Ottawa,Zeeland,Michigan 21 oktober 1890, overl. Grand Haven,Ottawa,Michigan september 1971,
zoon van Henry(Pieter Hendrik) Siekman en Johanna NN,
tr. 1907, Alice NN, geb. 19 februari 1894, overl. Grand Haven,Ottawa,Michigan december 1976,
Census 1930,Grank Haven, Ottawa, WI living on Elliott Street ,truck driver, feed store.
kinderen:
 1. Johanna Sickman, geb. Grand Haven,Ottawa,Michigan 1915
2. Gertrude Sickman, geb. Grand Haven,Ottawa,Michigan 1917
3. Marian Sickman, geb. Grand Haven,Ottawa,Michigan 1922

IV.5 Klaas Hendriks Siekman,
geb. Uithuizen 21 januari 1842, overl. Oosterwijtwerdt(" t Zandt)(nr 18) 10 mei 1893,
zoon van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder,
tr.(1) "t Zand (nr 10) 26 mei 1869, Stientje Klaassens Vink,
geb. Oosterwijtwerd 29 augustus 1849, overl. Oosterwijtwerd 4 mei 1874,
dochter van Klaas Jacobs Vink en Aaltien Tomas de Jonge,
tr.(2) Bierum 3 januari 1879, Aaltje Eppinga, geb. Bierum ong 1863,
dochter van Derk Eppinga en Bouke Idema. ( informatie )
kinderen uit huwelijk(1):
 

1. Hendrik Siekman, volgt V.6
2. Klaas Siekman,
geb. Oosterwijtwerd ('t Zand)(geb datum is aangiftedatum) 28 februari 1872,
overleden Hengelo 29 sept 1915
tr. Zutphen (nr 85) 10 augustus 1898, Fenneken ten Bosch,
geb. Velp (Rheden) 3 november 1872,
dochter van Arend ten Bosch (schipper)en Geertruida Derksen
3. NN Siekman, overl. " t Zandt (aangiftedatum) 27 april 1874
kinderen uit huwelijk(2):
4. Bouwina Siekman,
geb. Oosterwijtwerd(" t Zandt)(nr 113) 21 december 1879,
overl. Oosterwijtwerd(" t Zandt)(nr 2) 23 januari 1880
Geboorteakte,geb. 05.00 uur. Aangifte door: Klaas Siekman,37 jaar,ijzersmid,Oosterwijtwerd.
Eiko Apol,40 jaar,broodbakker,Oosterwijtwerd. Kobe Didel,54 jaar,veldwachter," t Zandt.
Overlijdensakte,overleden 06.00 uur. Aangegeven door: Jan Berends Westendijk,42
jaar,landbouwer,Nabuur,Oosterwijtwerd. Eiko Apol,40 jaar,broodbakker,nabuur,Oosterwijtwerd
.
5. Bouke Siekman,
geb. Oosterwijtwerd(" t Zandt) 4 februari 1881,
overl. Oosterwijtwerd(" t Zand )(nr 45) 6 september 1897
Geboorteakte:geboren om 04.00 uur. Aangifte door: Kobe Didel,55
jaar,veldwachter,"t Zandt. Eiko Apol,41 jaar,broodbakker,Oosterwijtwerd.
Overlijdensakte:Uitreksel uit het register van overleden te Groningen.
Bouke Siekman,zonder beroep geboren en wonende te Oosterwijtwerd,
onghuwde dochter van Klaas Siekman en Aaltje Eppinga.

6. Johanna Siekman,
geb. Oosterwijtwerd (" t Zandt) 2 februari 1882,
tr. " t Zandt (nr 7) 26 april 1902, Hendrik Koster,
geb. Godlinze 12 maart 1872,
zoon van Jurrien Koster en Johanna Medendorp
Huwelijksakte: Hendrik Koster smid geboren Godlinze wonende
Oosterwijtwerd,vader is Ook smid. Johanna Siekman zonder beroep geboren
en wonende te Oosterwijtwerd vader overleden moeder smidste wonende te
Oosterwijtwerd. Getuigen: Jan de Vries,31 jaar,veldwachter," t Zandt.
Gaije van Dijken,31 jaar,zonder beroep," t Zandt. Jan Staal,28
jaar,kleermaker,"t Zandt. Jan Bos,23 jaar,brievenbesteller," t Zandt.

(1930 komende van Scheemda naar Appingedam beroep smid)
7. Stijntje Siekman,
geb. Oosterwijtwerd(" t Zandt)(nr 16) 31 januari 1884,overl. Peize (nr 8) 8 november 1946
tr na 1930 Roelof Hendrik Schuur.
Geboorteakte nr 16. Geboren om 01.00 uur. Aangifte door: Klaas
Siekman,33?? jaar,ijzersmid,Oosterwijtwerd. Eeltje Apol,24
jaar,koornschipper,Oosterwijtwerd. Johan Engel,53 jaar,veldwachter," t
Zandt. Persoonskaart Groningen 19??/1939: Stientje wordt nu Stijntje
genoemd Wonenende op 26 november 1931 Peizerweg 128.Vertrekt per 16
februari 1933 naar persoonskaart van Roelf Hendrik Schuur
.
8. Derk Siekman,
geb. Oosterwijtwerd(" t Zandt)(nr 35) 17 mei 1885,overleden 16 december 1979,begraven Thesinge.
tr Stedum 28 januarie 1911 Pieterke de Jonge
geboren Startenhuizen 1 januari 1886, overleden 1 oktober 1939, begraven Thesinge ,
ouders Egge de Jonge en Grietje Doornbos
Geboorteakte nr 35,geboren om 01.00 uur. Aangegeven door: Klaas
Siekman,43?? jaar,ijzersmid,Oosterwijtwerd. Eiko Apol,46
jaar,broodbakker,Oosterwijtwerd. Derk Bulthuis,34
jaar,gemeenteontvanger," t Zandt
.
Derk was smid in smederij op "smidshouk" in Thesinge
9. Jan Siekman,
geb. Oosterwijtwerd(" t Zandt)(nr 73) 20 augustus 1887,overleden Appingedam 1995
tr. Bierum (nr 27) 25 oktober 1917,
Jantje Kugel, geb. Heveskes(gem Delfzijl) 17 mei 1892, overleden Delfzijl 30 augustus 1970,
ouders Jan Kugel en Roelfien Wiersema.
Geboorteakte nr 73,geboren om 21.00 uur. Aangegeven door: Klaas
Siekman,45 jaar,ijzersmid,Oosterwijtwerd. Sierdus van Broekzijl,54
jaar,zonder beroep,Oosterwijtwerd. Wilhelmus Ernst Hanko,37
jaar,koperslager,Oosterwijtwerd
Was smid te Oosterwijtwerd.


V.6 Hendrik Siekman, geb. 't Zand 8 april 1870, overl. 8 juli 1950
zoon van Klaas Hendriks Siekman enStientje Klaassens Vink, tr. Termunten(nr 25) 2 november 1900,
Siemtje Dijkstra, geb. Woldendorp 18oktober 1873, overl. 20 augustus 1962
dochter van Ebel Dijkstra en Elsien Kiel.
Huwelijksakte:
Hendrik Siekman smidsknegt geboren Ooosterwijtwerd wonende te Woldendorp.
Siemtje Dijkstra dienstmeid geboren en wonende te Woldendorp evenals haar
ouders. Getuigen: Siebert Haan,56 jaar,veldwachter,Termunten. Harm
Bouman,45 jaar,logementshouder,Woldendorp. Wijtze Pettinga,26
jaar,veldwachter,Wagenborgen. Klaas Vortman,25 jaar,secretaris,Woldendorp.

kinderen:
 1. Stijntje Siekman, geb. Veendam 1901, tr. Veendam(nr 54) 20 mei 1922,
Eger Kingma, geb. Harlingen(nr 284) 29 oktober 1896,zoon van Eildert Kingma en Tjetje Bouma
2. Antje Siekman, geb.1906, overl. Veendam 25 oktober 1907
Aangifte overlijden door:
Roelf Jager,41 jaar,houtzager,Veendam. Reinko Prouk,42 jaar,zonder beroep,Veendam

3. Pouwel Siekman, geb. Veendam 1913, overl. Veendam(nr 113) 10 oktober 1913
Aangifte overlijden door:
Freek Holman,37 jaar,schoenmaker,Veendam. Frederik Hartenhof,50 jaar,arbeider,Veendam

IV.6 Trijntje Hendriks Siekman, geb. Uithuizen 10 november 1843, overl. Oosterwijtwerd 23 juli 1876,
dochter van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder, tr.(1) Uithuizen (nr 4) 28 maart 1866,
Jelte Knol, geb. Uithuizen ong 1844, zoon van Jannes Jeltes Knol enTrientje Klazens Hoppinga,
tr.(2) "t Zand (nr 23) 9 juli 1870, Pieter Klaassens Vink,
geb. Oosterwijtwerd 28 april 1834, overl. Oosterwijtwerd 20 februari 1890,
zoon van Klaas Jacobs Vinken Aaltien Tomas de Jonge
kinderen uit huwelijk(1):
 1. Trijntje Knol, geb. Uithuizen 13 maart 1864
Bij huwelijk erkend door de vader Jelte Knol.
kinderen uit huwelijk(2):
2. Johanna Vink, volgt V.7
3. Aaltje Vink, geb. Oosterwijtwerd(' t Zandt) 10 april 1871, tr. Bierum (nr 17) 10 juni 1898,
Jan Til, geb. Holwierde ong 1866, zoon van Willem Til en Elisabeth Wieringa
Geboorteakte. Geboren om 01.00 uur. Aangifte door: Pieter Vink,36
jaar,koornschipper,Oosterwijtwerd. "Er staat op de geboorteakte als
moeder van het kind Johanna Siekman echtgenote van Pieter Vink."

4. Hendrik Vink, geb. Oosterwijtwerd(" t Zandt) 11 december 1874, overl. Woldendorp 22 juli 1958,
tr. " t Zandt (nr 6) 29 maart 1901, Annigje Verrhoeks, geb. Weststellingwerf 10 oktober 1877,
overl. Appingedam 1 maart 1944, dochter van Christiaan Verhoeks en Grietje Kijl
Geboorteakte. Geboren om 05.00 uur.
Aagifte door: Pieter Vink,40 jaar,koornschipper,Oosterwijtwerd.

V.7 Johanna Vink,
geb. Oosterwijtwerd(nr 47) 13 augustus 1869, overl. Hoogkerk (nr 41)15 november 1945
dochter van Pieter Klaassens Vink en Trijntje Hendriks Siekman, tr. Appingedam 5 juni 1897,
Pieter Zeedijk, geb. Weijwerd 1868, zoon van Wrister Zeedijk en Wemelina Wieringa
Geboorte aangegeven door geneesheer Gerhardus W.....?
Geboren op 13 augustus om 23.00 uur te Oosterwijtwerd Johanna.
Moeder Trientje Siekman zonder beroep wonende te Oosterwijtwerd. In de
kantlijn de volgende aantekening. Bij huwelijk 9 juli 1870 "t Zandt is het
in deze akte bedoelde kind Johanna erkend door Pieter Vink en Trijntje Siekman.
Appingedam 12 juli 1870.

kinderen:
 

1. Wemelina Zeedijk, geb. Appingedam 8 juli 1899, overl. Groningen 5 april 1950,
dochter van Pieter Zeedijk en Johanna Vink, tr. Appingedam 3 november 1926,
Jan Luursema, geb. Appingedam 8 april 1894, overl. Hoogkerk 4 mei 1959,
zoon van Harm Luursema en Geessien Tuuk.
Voor kinderen jaapsiekman@telfort.nl


IV.7 Stientje Hendriks Siekman, geb. Uithuizen(nr 67) 10 september 1845,
dochter van Hindrik Adolfs Siekman en Johanna Johannes Snijder, tr. Warffum(nr 6) 26 mei 1869,
Jakob van Oosten, geb. Warffum 12 december 1843,
zoon van Pieter Pieters van Oosten en Martje Jacobs Bronkema.
Geboorteakte geboren om 11.00 uur. Volgens register in DTB boek Arendje
genaamd maar in de akte Stientje. Aangegeven door: Hendrik Adolf
Siekman,44 jaar,landbouwer,Uithuizen. Jan Klazens Pruim,43
jaar,veldwachter,Uithuizen. Arnoldus Nanninga,32 jaar,landbouwer,Uithuizen.
Huwelijksakte. Jakob van Oosten schipper geboren en wonende te
Warffum,vader schipper wonende te Warffum moeder overleden. Stientje
Siekman geboren Uithuizen wonende te Warffum,ouders landbouwers wonende te
Uithuizen. Getuigen: Pieter Jonker,51 jaar,bakker. Loede Lubertus
Romeling,45 jaar,schipper. Geert Wieringa,39 jaar,veldwachter. Jacob
Hiddes Wiersma,38 jaar,winkelier.

kinderen:
  1.Hindrik van Oosten, geboren Warffum rond 1873,
trouwt (1)Geertruida Kuiper,
trouwt (2)Warfum (nr5) 3 april 1920 Grietje Folkerts
2. Pieter van Oosten, geb. Warffum ong 1875, tr. Usquert (nr 7) 25 mei 1901, Kornelia Moorlag,
geb. Rottum ong 1875, dochter van Levie Moorlag en Grietje Dijkema
2. Jan van Oosten, geb. Warffum ong 1880, tr. Usquert (nr 2) 30 januari 1904, Jacoba Folkers,
geb. Usquert ong 1878,dochter van Harke Folkers en Hendrikje Doornbos
3. Adolf van Oosten, geb. Warffum ong 1883, tr. Usquert (nr 15) 30 september 1905, Maria Lantinga,
geb. Warffum ong 1886,dochter van Tjeert Lantinga en Hendrika Bijlsma

III.2 Jan Adolfs Siekman,
geb. Leens, doop Leens 12 december 1802, overl. Zeeland,Ottawa 27 oktober 1890,
zoon van Adolf Hindriks Siekman en Trientje Jans Horn,
tr. Kloosterburen(nr 2) 20 maart 1825, Anje Jacobs Bronkema,
geb. Hornhuizen 3 mei 1799, overl. Zeeland,Ottawa 4 november 1873,
dochter van Jacob Pieters Bronkema en Jantje Olgers. ( informatie )
kinderen:
 

1. Jacob Jans Siekman, geb. Leens 5 april 1825
Jacob kwam op 2 mei 1851 met het schip de South Carolina aan in Amerika.
2. Adolf Jans Siekman, volgt IV.8
3. Hendrik Jans Siekman, geb. Leens 27 augustus 1831
Hendrik kwam op 7 september 1852 samen met zij ouders met het schip FW Brune in New York aan.
4. Trijntje Jans Siekman, geb. Usquert 17 februari 1834, overl. Usquert 6 maart 1834
5. Trijntje Jans Siekman, geb. Usquert (aangifte) 12 maart 1836)
Trijntje kwam op 7 september 1852 samen met haar ouders met het schip JW Brune in New York aan
6. Jantje Jans Siekman, geb. Hornhuizen(Kloosterburen)(nr 30)(10.00 uur) 1 augustus 1839
Geboorteakte: vader,dagloner,37 jaar,moeder daglonersche 39 jaar wonende te Hornhuizen.
Jantje kwam op 7 september 1852 samen met haar ouders met het schip JW Brune in New York aan.


IV.8 Adolf Jans Siekman, geb. Leens 13 februari 1828, overl.na 1900
zoon van Jan Adolfs Siekman en Anje Jacobs Bronkema,
tr. Eeltje NN, geb. Nederland 1841, overl. februari 1928, ( informatie )
kinderen:
 1. Antje Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 1860/1861, overl. Ottawa County 12 oktober 1887,
tr. Jakob Helder
2. Jan(John) Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan ong.1863,
tr. 1904, Jennie NN, geb. Michigan ong.1868,
Census 1920 Wright, Ottawa, MI SIEKMAN
John, age 57, farmer born MI parents born Holland
Jennie, wife, age 52, born MI parents born Holland
Census 1930 Polkton, Ottawa, MI SIEKMAN
John, age 67, married age 41, farm hand, general farm, born MI parents born Netherlands
Jennie, wife, age 62, married age 36, housework, private families, born MI parents born Netherlands
SIEKMAN John Fri, 23 Aug 1940 GR Press Obit
SIEKMAN Jennie Tue, 9 Sep 1952 GR Herald Obit

3. Martha Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan ong 1864
4. Jantje (Jane) Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 24 november 1866,
overl. Zeeland, Ottawa Michigan juni 1947, begr. Zeeland 5 juni 1947,
tr. Zeeland Ottawa 1885, Jacob J de Koster, geb. Zeeland,Ottawa,Michigan 28 juli 1865,
overl. Zeeland,Ottawa,Michigan april 1945,zoon van Jacob de Koster en Jane Deunis
5. Hendrik(Henry G) Siekman, volgt V.8
6. Jacob Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 23 december 1872,
doop First Reformed Church of Zeeland (Ottawa) 16 maart 1873,
tr. Mary Mosie(r), geb. Michigan ong. 1871,dochter van Michael Mosie(r) en ??
Census 1900 /MI/Barry County/Thornapple/p.266
Sickman, Jacob/boarder/Dec1872/27/single/MI HOL HOL/farm laborer
Census 1920 Grand Rapids, Kent, MI Lyons Street
SICKMAN Jacob, age 48, helper, Exelsior works, born MI parents born MI
Mary, wife age 49, born MI father born GER mother born Canada
living in same household: MOSIE Michael, father-in-law, age 75, born Germany, parents
born Germany, immigrated 1855 naturalized 1875
Michael Jr., age 49, single, laborer junk & antique service, born MI father born GER mother born Canada

7. Duurke Hendrika Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 19 mei 1874,
doop First Reformed Church of Zeeland (Ottawa) 20 september 1874,
overl. Zeeland(Ottawa)USA 14 september 1875
8. Johannes (George) Siekman, volgt V.9
9. Adolf Siekman, volgt V.10
10. Dirk Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 31 maart 1880,
doop First Reformed Church of Zeeland (Ottawa) 18 juli 1880
Census 1900/MI/Ottawa/Zeeland.p. 114 Sickman,
Dirk/boarder/Apr1880/20/single/MI NET NET/farm laborer

11. Benjamin Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 1883, overl. Ottawa County 1926,
begr. Coopersville Cemetery, tr. Mayme NN , geb.1887,
Census 1900/MI/Ottawa/Zeeland Zie bij broer Adolf.
12. Eelje (Allie) Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 6 maart 1882
Zie voor census 1900 bij de vader

V.8 Hendrik(Henry G) Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan 21 oktober 1870,
doop First Reformed Church of Zeeland (Ottawa) 4 december 1870,
zoon van Adolf Jans Siekman en Eeltje NN,
tr. Ida NN,geb. Michigan 1881, overl.1929.
Coopersville Cemetery, Coopersville, Ottawa County, Michigan
Census 1920 Polkton, Ottawa, MI SIEKMAN Henry G. age 49, farmer, general farm
Census 1930 Polkton, Ottawa, MI SIEKMAN Henry G. age 59, widower, caretaker, cemetery
kinderen:

 1. Alice Siekman, geb. Michigan 19 juni 1907
2. Henry Siekman, geb. Michigan 20 februari 1911, overl. Michigan 6 juni 1991
3. Margurite Siekman, geb. Michigan 1914
4. William Siekman, geb. Michigan 8 oktober 1916, overl. Michigan 6 april 1993
5. Harold Siekman, geb. Ottawa,Michigan 1920

V.9 Johannes (George) Siekman, geb. Michigan maart 1876,
doop First Reformed Church of Zeeland (Ottawa) 20 april 1876,
zoon van Adolf Jans Siekman en Eeltje NN, tr. 1902, Minnie J NN,
geb. Nederland 1880/881,
Census 1920 Allendale, Ottawa, MI SICKMAN George, age 43, farmer
Census 1930 Allendale, Ottawa, MI SIEKMAN Johannes, age 54, married age 25, farmer, general farm,
kinderen:
 1. Adolph Siekman, geb. Allendale,Ottawa,Michigan 9 augustus 1903,
overl. Hudsonville,Ottawa augustus 1987
2. Grover Siekman, geb. Michigan 19 april 1905, overl. december1940
3. Alla Siekman, geb. Michigan ong.1908
4. Caroline H Siekman, geb. Michigan 19 september 1910
5. Matthew Siekman, geb. Michigan 10 augustus 1911, overl. Michigan 7 januari 1991

V.10 Adolf Siekman, geb. Zeeland Ottawa Michigan februari 1878,
doop First Reformed Church of Zeeland (Ottawa) 4 augustus 1878,
overl. Zeeland(Ottawa) 9 december 1961, begr. Zeeland Cementery,
zoon van Adolf Jans Siekman en Eeltje NN,
tr. Minnie NN, geb. 4 maart 1881, overl. Zeeland(Ottawa) 13 januari 1967,
Census 1900/MI/Ottawa/Zeeland
Sickman, Adolph/boarder/Feb1879/21/single/MI NET NET/farm laborer
Sickman, Benjamin/boarder/Dec1883/16/single/MI NET NET/farm laborer
Census 1930 - Zeeland, Ottawa, MI
SECKMAN Adolph, age 52, widower, farmer,dairy farm, born MI parents born Netherlands
Earl, son, age 17, dairy farm, born MI, parents born MI
Raymond, son, age 16, born MI parents born MI ......
in same household:
KLANT Clarence M. son-in-law,age no shown,caretaker, poultry,born IL, father born GER mother born N.IRE
Elsie, daughter, age 23, operator telephone office, born MI parents born MI
kinderen:
 1. Wilson A Seekman, volgt VI.4
2. John Adolf Seekman, volgt VI.5
3. Elsie Seekman, geb 1907 tr Clarence Klant
4. Anna Siekman, volgt VI.6
5. Mabel Siekman, geb. 1910, overl. Grand Rapids 26 september 1998, begr. Zeeland Cemetery,
tr. Cornelius Riemersma, geb. 7 december 1907, overl. 12 februari 1983,
zoon van Albertus Cornelius Riemersma en Klaasje van der Hoek
6. Earl Seekman, geb. 14 oktober 1912, overl. 26 juli 2001, tr. 21 maart 1937,
Irene M NN, geb. september 1915,
7. Raymond(Ray) Seekman, geb. Michigan 1913

VI.4 Wilson A Seekman, geb. Zeeland (USA) 24 augustus 1902, overl. 16 mei 1995,
begr. East Drenthe Cementery, zoon van Adolf Siekman en Minnie NN,
tr. Mabel Brandt, geb. Drenthe (USA) 21 juli 1906, overl. 30 april 1989,
kinderen:
 1. Victor Arnold Seekman, volgt VII.1
2. Arlene Joyce Seekman, geb. 28 maart 1929, overl. 18 december 1987, tr. Kenneth Tasma,
3. Marva Lou Seekman, geb. ong. 1940, tr. Robert VanZyll, geb. ong.1938,
4. Ruth Seekman, geb. ong. 1943, tr. ???? Tiesma,

VII.1 Victor Arnold Seekman, geb. juni 1927,
Victor Arnold werd door het echtpaar Wilson en Mabel Seekman geadopteerd.
Ook hij was van Hollandse afkomst.

zoon van Wilson A Seekman en Mabel Brandt,
tr. Betty NN, geb. ong. 1926,
kinderen:
 1. Victor Leroy Seekman, geb. ong 1968, tr. Carolyn Louise NN, geb. ong.1968

VI.5 John Adolf Seekman, geb. Zeeland 24 augustus 1904, overl. Michigan 14 augustus 1948,
zoon vanAdolf Siekman en Minnie NN,
tr. Wilamean(Winni) Zoet, geb. Beaverdam 6 oktober 1903, overl. 12 december 1986,
kinderen:
 1. Angeline Marie Seekman, volgt VII.2
2. Harley Jay Seekman, volgt VII.3
3. Dorethy Bernice Seekman, volgt VII.4
4. Edna Mea Seekman, volgt VII.5
5. Joan Winifred Seekman, volgt VII.6
6. John Adolph Seekman, volgt VII.7
7. Shirley Ann Seekman, volgt VII.8
8. Richard Wesley Seekman, volgt VII.9

VII.2 Angeline Marie Seekman, geb. 18 juni 1926,
dochter van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr.(1) Bruce Penny, tr.(2) Floyd Morse, geb. 7 januari 1898, overl. 7 november 1970,
kinderen:
 1. Janice Kay Seekman, geb. september 1944, tr. NN Misner
kinderen uit huwelijk(1):
2. Wayne B Penny, geb. Allegan 30 juli 1947, overl. 21 februari 2003
3. Larry Penny, geb. oktober 1948, tr. Betty NN, geb. juli 1941,
kinderen uit huwelijk(2):
4. David Morse, tr. Beverly Frost

VII.3 Harley Jay Seekman, geb. 18 augustus 1927,
zoon van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr. Marylou Louise Melin, geb. Chigago(Illinois) 2 mei 1931,
kinderen:
 1. Kathy Seekman
2. Judy Seekman
3. Mary Jayne Seekman

VII.4 Dorethy Bernice Seekman, geb. 2 april 1929,
dochter van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr. Robert Hunt, geb. 29 juni 1927,
kinderen:
 1. Debra Hunt
2. Roger Hunt
3. Rhonda Hunt

VII.5 Edna Mea Seekman, geb. 20 mei 1930, overl. 16 maart 1979, begr. Grand Rapids MI.,
dochter van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr. Frances Tripp, geb. 24 november 1927,
kinderen:

 1. Eduard Tripp
2. Susan Tripp
3. Douglas Tripp
4. Charlee Tripp
5. Tim Tripp
6. Jan Tripp
7. Kelly Tripp
8. Bonnie Tripp
9. Craig Tripp
10. Frances Tripp
11. Sally Trip
12. Lucinda Tripp
13. Roxanne Tripp
14. Marvin Tripp
15. Gary Tripp
16. Kevin Tripp

VII.6 Joan Winifred Seekman, geb. 30 juni 1933,
dochter van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr.(1) Charles William Green, geb. 24 oktober 1932, overl. 30 juli 1966,
tr.(2) Willard Lewis Button, geb. 26 januari 1935, overl. Otsego,Allegan,MI 20 augustus 1994,
kinderen uit huwelijk(1):
 1. Karen Joan Green
2. Krista Jean Green

VII.7 John Adolph Seekman, geb. 22 februari 1936,
zoon van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr. Darlene Joyce Green, geb. 20 december 1935, overl. 20 november 1994,
kinderen:
 1. Gerry Seekman
2. Joyce Seekman, geb. december 1961
3. Jeannie Seekman

VII.8 Shirley Ann Seekman, geb. 26 juni 1937, overl. 8 januari 1975,
dochter van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr. Richard Boss, geb. 24 juni 1932, overl. 7 februari 2001,
kinderen:
 1. Brenda Boss
2. Rick Boss
3. Randy Boss
4. Laurie Boss
5. Lynne Boss
6. Ronald Boss

VII.9 Richard Wesley Seekman, geb. 30 mei 1939,
zoon van John Adolf Seekman en Wilamean(Winni) Zoet,
tr. Victorie Ann (Vickie) Fox, geb. juli 1942,
dochter van Charles Albert Fox en Roberta Mae Patterson
kinderen:
 1. Richard Wesley Seekman (Jr), geb. 1959, tr. Tammy Galvan,
2. Jefferey Allen Seekman, geb. februari 1961, tr. Tracie A (Tracee) Vincent, geb. november 1961,
3. Laurie Lynn Seekman
4. Gregg Scott Seekman, geb. mei 1966

VI.6 Anna Siekman, geb. 26 juli 1909, overl. Zeeland (Ottawa) 8 januari 2000, begr. Zeeland Cemetery,
dochter van Adolf Siekman en Minnie NN,
tr. Otto Van Komen, geb. 16 september 1905, overl. Ottawa (Michigan) 13 september 1985,
kinderen:
  1. Donald Van Komen, geb. 1933, tr. Marlene NN
2. Marilyn Van Komen, geb. 1937, tr. Nate Brink, geb. 1935,

III.3 Grietje Adolfs Siekman,
geb. Leens 17 september 1804, doop Leens 14 oktober 1804, overl. Warfhuizen (Leens) 2 februari 1886,
dochter van Adolf Hindriks Siekman en Trientje Jans Horn, tr. Groningen(nr 191) 3 augustus 1834,
Jan Jans Schaap, geb. Schiermonnikoog 14 oktober 1801,
doop Schiermonnikoog 1 november 1801, overl. Warfhuizen (Leens)(1.00 uur) 28 november 1877,
zoon van Jan Jans Schaap en Geertje Hendriks
Jan Jans Schaap:schipper/dagloner
Op de trouwakte staat: "Jan Jans Schaap jongman oud twee en dertig jaren,
Schutter ingelijfd bij het depot van de achtste Afdeling Infanterie alhier in garnizoen.
" En ook: "Grietje Adolfs, jonge dochter, oud negenentwintig jaren zonder beroep, geboren te Leens,
wonende in het Schip." Aan het eind van de trouwakte staat: "En terstond
hierop hebben de voorgeschreven gehuwden verklaard, dat van hen een kind
van het vrouwelijke geslacht is geboren, zijnde hetzelve op den
veertienden Junij achttienhonderd en vierendertig in het Geboorteregister
van deze Gemeente ingeschreven met de naam van Johanna, welk kind zij
beiden voor hunne wettige dochter erkennen

kinderen:
 

1. Johanna Schaap, geb. Groningen 14 juni 1834, Warfhuizen (Leens)17 oktober 1916
tr. Leens (nr 17) 5 juni 1856, Pieter Meijer,
geb. Warfhuizen ong 1829,overl.Warfhuizen (Leens nr 60)28 mei 1860
zoon van Willem Geerts Meijer en Annegien Pieters
2. Trientje Schaap,
geb. Warfhuizen (Leens)ong 1838,overl. Houwerzijl (Ulrum nr 14)15 maart 1866
tr. Leens (nr 26) 1 juni 1865, Simon Meijer,
geb. Zuurdijk ong 1839,Leens (nr 20) 20 mei 1893
zoon van Aries Jans Meijer en Bregtje Jans Hazekamp
3. Jan Schaap, geb.Warfhuizen (Leens) 1839, overl. Zuurdijk (Leens)30 december 1875,
tr. Leens (nr 5) 22 maart 1866, Anna Surenkamp,
geb. Bedum ong 1846,overl Houwerzijl (Ulrim nr 16)21 februari 1927
dochter van Gerhard Friedrik Surenkamp en Willemina Roerig
4. Adolf Schaap, geb. Warfhuizen 3 november 1843, overl. Zuurdijk 24 februari 1932,
tr. Leens (nr 27) 19 november 1868, Janna Pruis,
geb. Maarslag ong 1849, overl. Zuurdijk(Leens nr 52)11 december 1923,
dochter van Jan Harms Pruis en Roelke Alberts Oosterhof


III.4 Klaas Adolfs Siekman,
geb. Leens 25 februari 1808, doop Leens 27 maart 1808, overl. Den Andel 24 november 1877,
zoon van Adolf Hindriks Siekman en Trientje Jans Horn, tr. Baflo (nr 6) 1 augustus 1835,
Mattje Jacobs Ritzema, geb. Warfum 21 december 1807, overl. Den Andel 23 oktober 1852,
dochter van Jacob Derks Ritzema en Diewerke Alberts Klaverdijk
kinderen:
 1. Jacob Klaassens Siekman, geb. Warffum 29 augustus 1835, overl. Den Andel 26 oktober 1850
2. Trijntje Klaassens Siekman, geb. Den Andel 6 april 1838, overl. Den Andel 20 november 1852
3. Hilje Klaassens Siekman, geb. Den Andel 15 april 1840, overl. Den Andel 8 april 1916,
tr. Baflo (nr 9) 23 juni 1881, Tjark Balkema,
geb. Warffum 20 november 1840, overl. Den Andel (nr 35)(11.00 uur) 25 augustus 1889,
zoon van Klaas Tjarks Balkema en Martje Pieters Richard.
Overlijdensakte Tjark Balkema: Tjark was
bakker wonende te Den Andel. Zijn vader zonder beroep wonende te
Warffum,moeder overleden. Aangevers:Oopke Smit,52 jaar,winkelier.Jan
Venhuizen,dagloner. Beiden wonende te Den Andel.

4. Arend Klaassens Siekman, volgt IV.9
5. Jacob Klaassens Siekman, volgt IV.10

IV.9 Arend Klaassens Siekman, geb. Den Andel 13 november 1841, overl. Hoogkerk 15 januari 1932,
zoon van Klaas Adolfs Siekman en Mattje Jacobs Ritzema, tr. Hoogkerk(nr 13) 26 juni 1875,
Klasiena Bos, geb. Aduard(Lagemeeden) 12 juni 1841, overl. Hoogkerk (nr 9) 15 maart 1883,
dochter van Pieter Harmannus Bos en Knelske Klaassens Velting
Arend Siekman, Timmerman/aannemer te Hoogkerk later architect te Hoogkerk.
kinderen:
 

1. Klaas Siekman,
geboren Roderwolde 1875, overleden Leegkerk (Hoogkerk)(nr 8) 18 maart 1878
2. Klaas Siekman, geb. Hoogkerk 18 juli 1878,
tr. Hoogkerk(nr 22) 12 juni 1905, Derktje(Dirkje) Stoit, geb. Hoogkerk(Noordhorn) 14 mei 1878,
dochter van Kornelis Stoit en Klaaske Oudman.
Oud-deskundig van het Waterschap Westerkwartier en Architect.
3. Pieter Siekman, geb. Leegkerk 6 april 1881, overl. Arnhem (nr 925) 28 december 1933,
tr. Hoogkerk (nr 26) 3 augustus 1905, Jentina de Boer, geb. Ambt Hardenberg 10 december 1878,
dochter van Klaas de Boer en Roelfina Benus
Pieter Siekman, Technisch ambtenaar RWS te Veenhuizen en Velp.
Gezinskaart Groningen 1912/1939. Jantina de Boer weduwe van Pieter Siekman.


IV.10 Jacob Klaassens Siekman, geb. Den Andel 11 januari 1851, overl. Den Andel 9 november 1918,
zoon van Klaas Adolfs Siekman en Mattje Jacobs Ritzema, tr. Eenrum 3 juli 1886,
Aaltje Schut, geb. Broek(Eenrum) 9 oktober 1862, overl. Oosterhoogebrug 19 januari 1939,
dochter van Pieter Harms Schut en Aaltje Tjeerts Eisses
kinderen:
 1. Alida Klasina Siekman, geb. Tripscompagnie(Muntendam) 29 april 1887,
tr. Muntendam(nr 24) 17 juni 1909, Nicolaas Albertus Westerhoff,
geb. Noordwolde 29 februari 1884,
zoon van Harmannus Westerhoff en Kunje Rijkens
2. Klaas Adolf Siekman, volgt V.11

V.11 Klaas Adolf Siekman, geb. Tripscompagnie(Muntendam) 31 juli 1893,
zoon van Jacob Klaassens Siekman en Aaltje Schut, tr. Eenrum 27 augustus 1924,
Lummaggiena Catharina Heddema, geb. Pieterburen(Eenrum)11.00 uur 18 februari 1899,
dochter van Evert Hedzers Heddema en Gerritdina Steenhuis
kinderen:
 1. Jakob Gerard Siekman, geb. Groningen 5 juni 1925
2. Everhardus Ali Siekman, geb. Groningen 4 mei 1928

III.5 Jacob Adolfs Siekman, geb. Leens 3 februari 1811, doop Leens (ned. herv.) 17 februari 1811,
overl. Leeuwarden (nr 88) 14 februari 1857,
zoon van Adolf Hindriks Siekman en Trientje Jans Horn, tr. Leeuwarden (nr 48) 1 mei 1836,
Hendrikje Riel, geb. Leeuwarden 19 augustus 1810, doop Leeuwarden (ned.herv.) 2 september 1810,
overl. Leeuwarden (nr 423) 19 september 1897,
dochter van Gerlof Riel en Maria van Maltha
kinderen:
 1. Gerlof Siekman, geb. Leeuwarden 15 juli 1837,
overl. Indonesie Padang(akte Leeuwarden (nr 323) 29 oktober 1860
2. Trijntje Siekman, volgt IV.11
3. Adolf Siekman, geb. Leeuwarden 15 januari 1842, overl. Leeuwarden (nr 247) 29 mei 1912,
tr. Leeuwarden (nr 152) 3 juli 1872, Haike Berkenbijl,
geb. Leeuwarden 28 januari 1841, overl. Leeuwarden (nr 48) 27 januari 1916,
dochter van Johannes Berkenbijl en Maria IJtsma
In 1872 onderwijzer Straatnaam: Keizersgracht Wijkletter + huisnr: C 113 Leeuwarden.
4. Maria Siekman, geb. Leeuwarden 25 november 1843, overl. Leeuwarden (nr 1541) 21 december 1859
5. IJmkje Siekman, volgt IV.12
6. NN Siekman, geb. Leeuwarden 9 mei 1847, overl. Leeuwarden (nr 344) 9 mei 1847
7. Grietje Siekman, volgt IV.13
8. Hendrik Siekman, geb. Leeuwarden 6 september 1849, overl. Leeuwarden (nr 819) 22 oktober 1849
9. Hendrik Siekman, geb. Leeuwarden 23 oktober 1850, tr. Leeuwarden (nr 119) 23 mei 1877,
Maria Sabina van den Burg, geb. Leeuwarden 16 februari 1856,
dochter van Harmannus van den Burg en Anna Maria Bonte
Hendrik gaat in 1867 bij de Kon. Marine; als politiedienaar vertrekt hij
25 oktober 1876 van Leeuwarden naar Meppel.

10. NN Siekman, geb. Leeuwarden 23 juni 1853, overl. Leeuwarden(nr 301) 23 juni 1853

IV.11 Trijntje Siekman, geb. Leeuwarden 31 juli 1840,
dochter van Jacob Adolfs Siekman en Hendrikje Riel, tr. Leeuwarden (nr 117) 29 mei 1864,
Karel Wilhelm Fredrik van den Burg, geb. Den Haag 4 mei 1840,
zoon van Harmanus van den Burg en Frederika Rosina Scheffer.
Karel Wilhelm Fredrik van den Burg:Grofsmid, stoker op een boot, fabrieksarbeider,machinist (1881)
Bevolkingsregister Groningen 1870/1880 deel 24z blad 254
.
Karel Wilhelm Frederik is smid. Zij komen met 3 kinderen op 5 mei 1870 uit Leeuwarden
waar ze op 5 juni 1871 heengaan.

kinderen:
 1. NN Siekman, geb. Leeuwarden, overl. Leeuwarden 23 maart 1864
2. Anna Siekman, geb. Leeuwarden 23 maart 1864, overl. Leeuwarden (nr 240) 3 april 1864
3. Jacob Adolf van den Burg, geb. Leeuwarden 15 juli 1865, tr. Vleuten (nr 1) 23 januari 1896,
Wilhelmina Volle, geb. Utrecht 19 december 1869, overleden Utrecht 10 juli 1952,
dochter van Anthonius Volle en Johanna Wilhelmina van Rijn
4. Hermanus van den Burg, geb. Leeuwarden 31 mei 1867
5. Adolf van den Burg, geb. Leeuwarden 11 juni 1869, overl. Leeuwarden (nr 194) 7 april 1870
6. Adolf van den Burg, geb. Groningen 4 februari 1871, tr. Utrecht (nr 444) 25 augustus 1898,
Ida Viegen, geb. Utrecht 1873, dochter van Coenraad Viegen en Ida Cornelia Wilhelmina Coens
7. Hendrik van den Burg, geb. Zwolle 28 april 1873
8. Karel Frederik Wilhelm van den Burg, geb. Zwolle 19 februari 1875, tr. Utrecht (nr 290) 26 mei 1909,
Christina de Borst, geb. Utrecht ong 1878,dochter van Robbert de Borsten Catharina Clasina Borra
9. Gerlof van den Burg, geb. Kalkwijk(Hoogezand) 14 april 1877, tr. Utrecht (nr 684) 31 oktober 1906,
Dina Marree, geb. Utrecht ong 1880,dochter van Adrianus Marinus Marree en Gerritje Buitenhuis
10. Hendrikje van den Burg, geb. Leeuwarden 7 april 1879, tr. Utrecht (nr 425) 17 juli 1901,
Georges Verhulst, geb. Utrecht ong 1879,zoon van Seraphinus Verhulst en Johanna Ernst
11. NN van den Burg, geb. Leeuwarden 27 september 1881, overl. Leeuwarden (nr 533) 27 september 1881
12. Frederika Rosina van den Burg, geb. Leeuwarden 7 januari 1883, overl. Leeuwarden (nr 544) 13 oktober 1885
13. Haike van den Burg, geb. Leeuwarden 7 februari 1885, tr. Utrecht (nr 466) 29 juli 1915,
Pieter de Graaf, geb. Maassluis ong 1894,zoon van Izak de Graaf en Jacoba Adrina Nicolai

IV.12 IJmkje Siekman,
geb. Leeuwarden 16 oktober 1845, overl. Wonseradeel (nr 146) 31 augustus 1896,
dochter van Jacob Adolfs Siekman en Hendrikje Riel, tr. Leeuwarden (nr 67) 19 mei 1880,
Adrianus de Bruin,
kinderen:
 1. Hendrikus Adrianus de Bruin, volgt V.12

V.12 Hendrikus Adrianus de Bruin, geb. Schiedam 25 juli 1882, overl. Sneek 6 september 1942,
zoon van Adrianus de Bruin en IJmkje Siekman, tr. Wonseradeel (nr 89) 5 juni 1907,
Baukje Meinderts Bonnema, geb. Makkum 19 januari 1883, overl. Heemstede 9 februari 1965,
dochter van Meindert Bonnema en Saakje Postma
kinderen:
 1. Ymie de Bruin, geb. Witmarsum 14 maart 1910, tr. Sneek 4 juni 1932, Willy J.I.M.van Berkel

IV.13 Grietje Siekman, geb. Leeuwarden 9 mei 1847, overl. Den Helder 12 juni 1934,
dochter van Jacob Adolfs Siekman en Hendrikje Riel, tr. Leeuwarden (nr 50) 17 mei 1882,
Gerrit Jan Schermer,geb. Leeuwarden 3 mei 1837, overl. Den Haag 17 november 1896,
zoon van Arjen Schermer en Beatriks Weijdema. ( verdere informatie jaapsiekman@telfort.nl )
kinderen:
 1. Beatrik (Be) Schermer, geb. Leeuwarden 1 februari 1883, overl. Sneek 29 mei 1977,
tr.(1) Den Haag (nr 1819) 28 oktober 1908, Louise Maria Reith,
geb. Den Haag 22 januari 1882, overl. Den Haag 16 december 1914,
dochter van Valentijn Johannes Dirk Reith en Willemina Hendrika Bruins,
tr.(2) Workum (nr 27) 30 oktober 1919, Antje (Anna)Bonnema,
geb. Makkum 9 september 1887, overl. Sneek 20 juni 1966,
dochter van Meindert Gerbens Bonnema en Sjaakjen Pieters Postma
2. Jacob (Jaap )Schermer, geb. Leeuwarden 17 januari 1884, tr. Den Haag (nr 2039) 21 november 1906,
Margaretha Pauw, geb. Leiden 17 februari 1884,dochter van Isaac Pauw en Margaretha Teljeur
3. Hendrikje (Riek )Schermer, geb. Utrecht 28 februari 1888, overl. Alkmaar 25 februari 1982,
tr. Den Haag (nr 2043) 24 november 1909, Josephus Johannus (Joop) van den Berg,
geb. Rijswijk2 december 1880, overl. Den Helder 21 september 1957,
zoon van Leonardis Cornelis van den Berg en Cornelia Bijmans

II.2 Klaaske(Katje) Ziekman,
geb. Hornhuizen, doop Kloosterburen 5 mei 1782, overl. Hornhuizen(Kloosterburen)(nr 20) 13 juli 1846,
dochter van Hindrik Adolphs (Siekman) en Klaaske Cornelis of Jacobs,
tr. Kloosterburen (nr3) 6 mei 1816, Jacob Rijpkes Top,
geb. 19 maart 1792,doop Kloosterburen 25 maart 1792, overl.Kloosterburen (nr 48) 26 december 1858
zoon van Rijpke Kornelis Top en Anje Jacobs Poortema
Klaaske ook wel Sijkman genoemd.
Doopdatum van Klaaske uit het doopboek van de gereformeerde gemeente
te Hornhuizen gedoopt in de kerk te Kloosterburen.
Huwelijksakte Kloosterburen (nr3)6 mei 1816.
Aanwezig enkele getuigen waaronder Adolf Hendriks Siekman
36 jaar dagloner wonende te Leens welke veklaren dat zijn overleden:
Hendrik Adolfs Siekman op 1 november 1796, Klaaske Jacobs,Hornhuizen 29 april 1782.
Adolf Hendriks Siekman tekent de akte met Sijkman.
Afkondiging van het huwelijk op 17 en 24 april 1816 te Kloosterburen.
Jacob was landbouwersknegt wonende te Kloosterburen en
Klaaske was dienstmeid te Kloosterburen.
Overlijdensakte Kloosterburen (nr 20) 14 juli 1846.
Overleden op 13 juli 1846 om 18.00 uur te Hornhuizen huisnr A 91.
Katje Hendriks Ziekman oud 64 jaar daglonersche van beroep,geboren Hornhuizen.
Dochter van Hendrik Adolfs en Katje Jakobs de eerstgenoemde overleden te Leens de tweede te Hornhuizen.
Laat na haren man Jakob Piepkes Top.

kinderen:

 

1. Korneliske Jacobs Top, Leens geb. 4 oktober 1816,
tr. Eenrum(nr 12)12 november 1836,
Eelke Gerrits Fielstra, geb.Westernieland 1 januari 1809, overl. 22 augustus 1858,
zoon van Gerrit (Jelle)Jans Fielstra en Sjoukje Jans Willems
2. Hendrik Jacobs Top,geboren Hornhuizen rond 1820,
overleden Hornhuizen (Kloosterburen (nr 13) 22 maart 1847
tr. Fijke Siebes.