Jan Adolfs Siekman en Anje Jacobs Bronkema

Bladen uit het doopboek ontbreken.
Huwelijksakte:
Jan Adolfs Siekman,22 jaar,landbouwknecht,wonende te Hornhuizen,
geboren te Leens,gedoopt Leens 12 december 1802,
zoon van Adolf Hendriks Siekman,zonder beroep wonende te Leens en
Trientje Jans Horn overleden Leens 16 maart 1814.
Anje Jacobs Bronkema,25 jaar,landbouwersche,wonende en geboren 3 mei 1799 te
Hornhuizen,dochter van Jacob Pieters Bronkema,dagloner wonende te
Hornhuizen en Jantje Olgers,(Jantje Olchers)overleden Hornhuizen 13
december 1814. Dagloner,wonen 1834 op huisnummer 5,Usquert.
Bevolkingsregister Kloosterburen 1811/1850:bladnr 40,deel 2.
Gezin woont te Hornhuizen huisnummer 37 1839,dagloner wonende te Hornhuizen.
Alle achternamen geschreven met een Z.
Bevolkingsregister Kloosterburen 1850/1860:deel 1,blz 233.
Jan Siekman,Anje Bronkema,Trijntje Siekman en Jantje Siekman
wonen huisnummer 37 te Hornhuizen.
Er staat vermeld dat ze vetrekken naar America,geen datum.
Register op meiden en knechten Kloosterburen 1850/1860:deel 1 blz 48.
Hendrik Siekman vertrekt 7 februari 1851 naar Hornhuizen zie hoofdregistratie blz 303.

Jan ,Antje en de kinderen Hendrik,Jantje,en Trijntje kwamen op
7 september 1852 met het schip FW Brune in New York aan.
Het schip kwam uit Rotterdam.Het beroep van Jan was dagloner.
They reason they came to America for economic improvement.
Census Michigan 1870.,Jan farmer living Ottawa Co.MI,his wife keeping house.
Census Michigan 1880,Jan was farmer.


Anje died because she was old and Jan was debil when he died.
Anje overleden aan ouderdom. Jan overleden,hij was dement.