Adolph Siekman en Auke Jans Pruim en Hendrikje Lucas Nanninga

Adolph (23 years) and Auke (19 or 20 years) arrived at New York(America)at 30 april 1852,
with a ship called Victoria,Captain of the ship was Benjamin Wallington.
They come from Rotterdam. Occupation from Adolph was:farmer, landsman,
peasant,agriculturalist,countryman Reason for emmigration was economic improvement.
Document bij de huwelijks bijlagen 1857.
Hieruit blijkt dat Adolf emigreerde naar Amerika en op
5 september 1853 huwde met Auke Jans Pruim.
Op het einde van de maand september 1853 vertrokken zij naar "the County of Ottawa"
Daar zette hij zijn leven voort tot dat zijn vrouw overleed op de veertiende april 1855.
Na de dood van zijn vrouw verbleef hij op "Mill Point" County of Ottawa,
tot hij op 13 juni 1856 dit document liet opmaken.
Het bevat tevens een stuk ondertekend op 15 juni 1856 door de vader van Auke Jans Pruim
waarin deze bevestigd dat dit de man is welke gehuwd was met zijn dochter.
Volgens bevolkingsregister Uithuizen 1850/1860
komt Adolph na zijn Amerikaanse reis weer bij zijn ouders wonen.
Hij vertrekt op 30 september 1857 naar Eppenhuizen.
Huwelijksakte (nr 21)
Adolph Siekman,28 jaar geboren te Zoutkamp(Ulrum),wonende te Uithuizen,
weduwnaar van Auke Jans Pruim. Ouders landbouwer wonende te Uithuizen.
Hindrikje Lucas Nanninga,30 jaar,dienstmeid,wonende te Uithuizen. Lucas
Nanninga,dagloner wonende te Uithuizen. Getuigen: Andreas Bulthuis,60
jaar,herbergier,Uithuizen. Willem Veltuizen,48 jaar,secretaris,Uithuizen.
Roelf Pieter Hoff,42 jaar,veldwachter,Uithuizen. Reinder Bulthuis,25
jaar,koopman,Uithuizen
Huwelijks bijlagen bij (nr 21). Document van de
nationale melitie vermeld: Adolph Siekman,lengte 1 el 7 pm 7 dm 0 st,bruin
haar,ovaal gezicht,breed voorhoofd,bruine ogen.
Geboorteakte Adolph Siekman.
Geboren te Zoutkamp 17 juni 1829
Adolf zoon van Johanna Snijders wonende te Zuurdijk zijnde ongehuwd.
In het jaar 1834 den 3 juni zijn gehuwd Hindrik Adolfs Siekman, 33 jaar boerenknegt wonende te Zuurdijk en
Johanna Johannes Sneider,30 jaar dienstmeid geboren te Zwolle wonende te
Usquert welke gehuwden bij de daarvan opgemaakte akte hebben verklaard dat
van hen een kind geboren zijnde op het register van civielen staat der
gemeente Ulrum van den 17 juli 1829 onder den naam Adolf .
ingeschreven,hetwelk zij voor hunen zoon erkenden. Erkenning bij huwelijk
van een kind geboren Uithuizen 26 juni 1848 genaamd Hendrik Adolf,zoon van
Hendrikje Lucas wonende te Uithuizen zijnde in de onecht geboren.
Bevolkingsregister Kantens 1860/1937.Deel S nr 141.
1858/1864 dagloner te Eppenhuizen.
A H Siekman overl Kantens 16 juli 1929 dus bijna
100 jaar oud H L Nanninga overl. 9 februari 1925.
Woonden op huisnr E 36,E 37,E 6b,E 6,E 10.

Jan Klazens Pruim was married Uithuizen (nr 6) 3 augustus 1822 with Hinderika Pieters Kooi.
He was(49 years) when he arrived in New york in 1851.
Could not find his wife came to Amirika,so I think she died before.
His occupation was (veldwachter) village policeman,county constable,his
age 47 ?years and he want to go to North America.
His children:Egbertje Jans Pruim (29 years),Anje Jans Pruim (15 years),Klaas Jans Pruim (13 years),
Enno Jans Pruim (11 years) and Grietje Jans Pruim (6 years) arrived in 1853 in New York.
Family Pruim did go to Michigan also.
In 1892 they had land in the next sections.
Pruim,E.& Son=Section ?,Hardward & Undertakers,Spring Lake
Pruim,Enno J.=Section 15,Hardware,Spring Lake
Pruim,Klaas J.=Section 15,Laborer,Spring Lake