T&O Software T&O YPP Download Pagina

Het is handig om een vaste directory (folder of map) op uw computer
te maken voor de programma's en bestanden die U gaat
downloaden, bijvoorbeeld: C:\download

Download yppsetup.exe en p_00.exe naar uw systeem en dubbelklik daarna
op c:\download\yppsetup.exe - het installatie-programma van YPP start op.
Klik op Setup en volg daarna de aanwijzingen van het installatie-programma.
Installeer YPP op de standaard plek: druk steeds op Enter
bij de vragen die het installatie-programma stelt.

Nadat YPP ge´nstalleerd is, dient eerst het pakketje puzzels
erbij gezet te worden: dubbelklik op c:\download\p_00.exe en klik op Unzip
om de puzzels op de standaard plek bij het YPP programma te zetten.

U begint het downloaden door te klikken op:
download yppsetup.exe ( hierin zit het YPP programma )
download p_00.exe ( hierin zit het PuzelPakket P_00 )
en te kiezen waar elk download-pakket neergezet moet worden op uw computer.

Als U vragen hebt, neem dan contact op met:
- T&O Groningen -
- contact: tando