Home
Tableau
Familie Lindeboom
 

Generatie I
 
1Abe Wybes.
Hij trouwde met Maycke Deddes.
  Kinderen:1711:Wybe Abes [2.1]


Generatie II
 
2.1Wybe Abes; geboren 1711 te Damwoude (Dantumadeel), , overleden 18 april 1787 te Bergum (Tietjerksteradeel), .
Hij trouwde na 30 aug 1738 te Bergum (Tietjerksteradeel), met Aaltje Gjalts, geboren 1718 te Bergum (Tietjerksteradeel), , overleden 1 dec 1795 te Bergum (Tietjerksteradeel), , dochter van Gjelt Kornelis en Dieuwke Douwes.
  Kinderen:1759:Maaike Wybes [3.1]
1744:Gjalt Wybes LINDEBOOM [3.2]


Generatie III
 
3.1Maaike Wybes; geboren rond 1759 te Bergum (Tietjerksteradeel), overleden 1 okt 1826 te Dantumadeel.
Zij trouwde 14 mei 1786 te Akkerwoude-Murmerwoude met Wiebe Gerrits van der VEEN, geboren rond 1755 te Dantumadeel, overleden 3 okt 1826 te Dantumadeel.

3.2Gjalt Wybes LINDEBOOM; geboren rond 1744 te Bergum (Tietjerksteradeel), , overleden 9 april 1822 te Tietjerksteradeel, . N2515
Hij trouwde 20 okt 1765 te Veenwouden (Dantumadeel), met Marijke WIEBES, geboren rond 1739 te Veenwouden (Dantumadeel), , overleden 6 aug 1827 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel), , dochter van Wiebe Aukes en Aaltje Tjallings.
  Kinderen:1772:Aaltje Gjalts LINDEBOOM [4.1]
1775:Albert Gjalts LINDEBOOM [4.2]
1781:Dieuwke Gjalts LINDEBOOM [4.3]
1769:Sipke Gjalts LINDEBOOM [4.4]


Generatie IV
 
4.1Aaltje Gjalts LINDEBOOM; geboren rond 1772, overleden 11 aug 1856 te Harlingen. N2465
Zij trouwde met Jan Hendriks MEYER, geboren 1776 te Franeker, overleden 3 mei 1853 te Harlingen, zoon van Hendrik MEYER en Marijke HERWEIJ.
  Kinderen:1806:Maria MEYER [5.1]

4.2Albert Gjalts LINDEBOOM; geboren rond 1775, overleden 19 april 1831 te Dantumadeel. N2470
Hij trouwde 30 aug 1795 te Veenwouden (Dantumadeel) met Sijtske Kornelis van der VEEN, overleden na 1831.
  Kinderen:1804:Aaltje Alberts LINDEBOOM [5.2]
1798:Cornelis Alberts LINDEBOOM [5.3]
1809:Dieuwke Alberts LINDEBOOM [5.4]
1813:Geertje Alberts LINDEBOOM [5.5]
1815:Gjalt Alberts LINDEBOOM [5.6]
1811:Lieuwkjen Alberts LINDEBOOM [5.7]
1807:Marijke Alberts LINDEBOOM [5.8]
1795:Wybe Alberts LINDEBOOM [5.9]

4.3Dieuwke Gjalts LINDEBOOM; geboren rond 1781, overleden 9 okt 1854 te Dantumadeel. N2485
Zij trouwde 1 aug 1802 te Dantumawoude (Dantumadeel) met Dedde Bienses WYBENGA, geboren 5 dec 1777 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 14 juli 1860 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel).
  Kinderen:1823:Albert Deddes WYBENGA [5.10]
1799:Biense Deddes WYBENGA [5.11]
1804:Gjalt Deddes WYBENGA [5.12]
1816:Jan Deddes WYBENGA [5.13]
1818:Marijke Deddes WYBENGA [5.14]
1820:Minne Deddes WYBENGA [5.15]
Sipke Deddes WYBENGA [5.16]
1802:Tjitske Deddes WYBENGA [5.17]
1807:Wybe Deddes WYBENGA [5.18]

4.4Sipke Gjalts LINDEBOOM; geboren 1769 te Stiens (Leeuwarderadeel), , overleden 12 aug 1834 te Smallingerland, . N2592
Hij trouwde (1) 9 jan 1791 te Veenwouden (Dantumadeel), met Jitske Pieters, geboren 1770, overleden rond 1802 te Opsterland.
  Kinderen:1797:Gialt Sipkes LINDEBOOM [5.19]
1799:Marijke Sipkes LINDEBOOM [5.20]
1802:Pieter Sipkes LINDEBOOM [5.21]
1795:Tjettje Sipkes LINDEBOOM [5.22]
Hij trouwde (2) na 1802 met Geertje Pieters van der WAL, geboren 1781, overleden 5 mei 1844.
  Kinderen:1814:Aaltje Sipkes LINDEBOOM [5.23]
1811:Antje Sipkes LINDEBOOM [5.24]
1819:Dieuwke Sipkes LINDEBOOM [5.25]
1817:Gjalt Sipkes LINDEBOOM [5.26]
1822:Petrus Sipkes LINDEBOOM [5.27]
1821:Pietje Sipkes LINDEBOOM [5.28]
1808:Wiebe Sipkes LINDEBOOM [5.29]


Generatie V
 
5.1Maria MEYER; geboren rond 1806 te Leeuwarden.

5.2Aaltje Alberts LINDEBOOM; geboren rond 1804 te Veenwouden (Dantumadeel).
Zij trouwde 8 dec 1830 te Leeuwarderadeel met Wybe Jacobs KAMSTRA, geboren rond 1805 te Wirdum (Leeuwarderadeel), zoon van Jacob Rintjes KAMSTRA en Jantje Wybes STEEGSTRA.

5.3Cornelis Alberts LINDEBOOM; geboren rond 1798 te Bergum (Tietjerksteradeel).
Hij trouwde met Tjitske Johannes BOONSTRA.
  Kinderen:1851:Aaltje Kornelis LINDEBOOM [6.1]
1858:Albert Cornelis LINDEBOOM [6.2]

5.4Dieuwke Alberts LINDEBOOM; geboren rond 1809, overleden 24 april 1845 te Tietjerksteradeel.
Zij trouwde 21 dec 1833 te Tietjerksteradeel met Lammert Rypkes van der KOOY.
  Kinderen:1840:Jan Lammerts van der KOOY [6.3]

5.5Geertje Alberts LINDEBOOM; geboren 3 aug 1813 te Dantumadeel, overleden 25 nov 1838 te Tietjerksteradeel.

5.6Gjalt Alberts LINDEBOOM; geboren 1815, overleden 28 aug 1849 te Tietjerksteradeel.
Hij trouwde 5 nov 1836 te Tietjerksteradeeel met Klaaske Jans van der MEULEN, geboren 17 juni 1813 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel), overleden 25 juli 1857 te Tiejerksteradeel, dochter van Jan Daniels van der MEULEN en Aaltje Jans KROL.
  Kinderen:1844:Aaltje Gjalts LINDEBOOM [6.4]
1840:Albert Gjalts LINDEBOOM [6.5]
1847:Jantje Gjalts LINDEBOOM [6.6]
1837:Sytske Gjalts LINDEBOOM [6.7]

5.7Lieuwkjen Alberts LINDEBOOM; geboren rond 1811, overleden 15 april 1847 te Tietjerksteradeel.

5.8Marijke Alberts LINDEBOOM; geboren rond 1807, overleden 17 dec 1843 te Tietjerksteradeel.

5.9Wybe Alberts LINDEBOOM; geboren 4 okt 1795 te Veenwouden (Dantumadeel), overleden na 1860.
Hij trouwde met Dirkjen Hendriks OOSTERMAN, geboren rond 1792, overleden rond 1842.
  Kinderen:1815:Marijke Wybes LINDEBOOM [6.8]

5.10Albert Deddes WYBENGA; geboren 22 sep 1823 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 24 maart 1845 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel).

5.11Biense Deddes WYBENGA; geboren 23 april 1799 te Zwaagwesteinde (Dantumadeel), overleden 5 mei 1892 te Dantumadeel.

5.12Gjalt Deddes WYBENGA; geboren rond 1804, overleden 8 juni 1857 te Dantumadeel.

5.13Jan Deddes WYBENGA; geboren 23 juli 1816.

5.14Marijke Deddes WYBENGA; geboren 18 dec 1818, overleden 18 dec 1818.

5.15Minne Deddes WYBENGA; geboren 23 dec 1820 te Dantumadeel, overleden 13 april 1894 te Dantumadeel.

5.16Sipke Deddes WYBENGA.

5.17Tjitske Deddes WYBENGA; geboren rond 1802, overleden 1 feb 1867 te Dantumadeel.
Zij trouwde met S J de VRIES.

5.18Wybe Deddes WYBENGA; geboren rond 1807.

5.19Gialt Sipkes LINDEBOOM; geboren rond 1797, overleden 1 april 1816 te Tietjerksteradeel. N2505

5.20Marijke Sipkes LINDEBOOM; geboren rond 1799, overleden 7 nov 1876 te Smallingerland. N2559
Zij trouwde 9 juni 1821 te Smallingerland met Douwe Wiebes SIETZEMA, geboren rond 1796 te Boornbergum (Smallingerland), zoon van Wiebe Sietzes SIETZEMA en Fokjen Aaizes.
  Kinderen:1834:Sipke SIETZEMA [6.9]

5.21Pieter Sipkes LINDEBOOM; geboren 6 mei 1802 te Oudkerk (Tietjerksteradeel), overleden 10 april 1874 te Opsterland.
Hij trouwde (1) 7 juni 1823 te Smallingerland met Engeltje Wiebes ALTENA, geboren rond 1797 te Kortehemmen (Smallingerland), overleden 13 jan 1856 te Smallingerland, dochter van Wiebe Arends ALTENA en Jeltje Bonnes.
  Kinderen:1827:Jeltje Pieters LINDEBOOM [6.10]
1826:Jitske Pieters LINDEBOOM [6.11]
1832:Sipke Pieters LINDEBOOM [6.12]
1836:Tjettje Pieters LINDEBOOM [6.13]
1842:Wiebe Pieters LINDEBOOM [6.14]
1832:Wiebe Pieters LINDEBOOM [6.15]
Hij trouwde (2) 22 juli 1865 te Smallingerland met Doutzen Ates de VRIES, geboren rond 1830 te Ureterp (Opsterland), overleden 18 feb 1886 te Smallingerland, dochter van Ate Gjalts de VRIES en Jeltje Jans KOOI.
  Kinderen:1858:Hiltje LINDEBOOM [6.16]
1861:Jitske Pieters LINDEBOOM [6.17]

5.22Tjettje Sipkes LINDEBOOM; geboren rond 1795.
Zij trouwde 11 nov 1815 te Veenwouden (Dantumadeel) met Geert Ybeles van der VEEN, geboren 1789 te Veenwouden (Dantumadeel).
  Kinderen:1816:Ybele Geerts van der VEEN [6.18]

5.23Aaltje Sipkes LINDEBOOM; geboren 30 juli 1814 te Bergum (Tietjerksteradeel), overleden 12 juni 1841 te Smallingerland.
Zij trouwde 10 sep 1836 te Smallingerland met Rinze Sjirks DOUNA, geboren rond 1808 te Kortehemmen (Smallingerland), zoon van Rinze Sjirks DOUNA en Trijntje Sipkes POSTHUMA.

5.24Antje Sipkes LINDEBOOM; geboren 1811 te Stiens (Leeuwarderadeel), overleden 16 april 1847 te Smallingerland. N2476
Zij trouwde 21 mei 1836 te Smallingerland met Meine Jans van der LEEUW, geboren 16 nov 1800 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 10 feb 1883 te Smallingerland, zoon van Jan Lieuwes van der LEEUW en Antje Jelles KALSBEEK.
  Kinderen:1843:Dieuwke Meines van der LEEUW [6.19]
1832:Sipke Meines van der LEEUW [6.20]

5.25Dieuwke Sipkes LINDEBOOM; geboren 9 juni 1819 te Smallingerland, overleden 25 feb 1893 te Smallingerland. N2488

5.26Gjalt Sipkes LINDEBOOM; geboren 6 feb 1817 te Bergum (Tietjerksteradeel), overleden 21 dec 1903 te Rottevalle. N2512
Hij trouwde (1) 1 april 1852 te Smallingerland met Jeltje Fokes van der GAAST, geboren 20 dec 1813 te Drachten (Smallingerland), overleden 27 juni 1864 te Rottevalle, dochter van Foke Halbes van der GAAST en Sjoukjen Wytzes.
  Kinderen:1854:Fokke Gjalts LINDEBOOM [6.21]
1856:Sipke Gjalts LINDEBOOM [6.22]
1861:Wietske Gjalts LINDEBOOM [6.23]
Hij trouwde (2) 8 feb 1867 te Smallingerland met Renske Atzes POSTMA, geboren 17 maart 1845 te Oostermeer (Tietjerksteradeel), overleden 1 maart 1922 te Rottevalle, dochter van Atze Sjoerds POSTMA en Wietske Halbes SCHEEPER.
  Kinderen:1867:Atze Gjalts LINDEBOOM [6.24]
1874:Dieuwke Gjalts LINDEBOOM [6.25]
1868:Geertje Gjalts LINDEBOOM [6.26]
1882:Gjalt LINDEBOOM [6.27]
1886:Hiltje Gjalts LINDEBOOM [6.28]
1876:Jelle LINDEBOOM [6.29]
1873:Wiebe Gjalts LINDEBOOM [6.30]

5.27Petrus Sipkes LINDEBOOM; geboren 26 nov 1822 te Smallingerland.
Hij trouwde 12 dec 1845 te Tietjerksteradeel met Johanna Geerts GELSMA.
  Kinderen:1848:Sipke Petrus LINDEBOOM [6.31]
1846:Aaltje Petrus LINDEBOOM [6.32]
1851:Gertje Petrus LINDEBOOM [6.33]
1854:Antje Petrus LINDEBOOM [6.34]
1857:Aaltje Petrus LINDEBOOM [6.35]
1860:Geert Petrus LINDEBOOM [6.36]
1864:Wybe Petrus LINDEBOOM [6.37]

5.28Pietje Sipkes LINDEBOOM; geboren 19 nov 1821 te Smallingerland, overleden 8 dec 1821 te Smallingerland.

5.29Wiebe Sipkes LINDEBOOM; geboren 1808 te Stiens (Leeuwarderadeel), , overleden 15 maart 1874 te Opsterland, .
Hij trouwde 11 juni 1836 te Smallingerland, met Jantsje Jacobs VEENSTRA, geboren 16 feb 1809 te Ureterp (Opsterland), , overleden 1 okt 1891 te Opsterland, , dochter van Jacob Wiegers VEENSTRA en Antje Libbes.
  Kinderen:1843:Antje Wiebes LINDEBOOM [6.38]
1849:Geertsje Wiebes LINDEBOOM [6.39]
1845:Gjalt Wiebes LINDEBOOM [6.40]
1838:Jacob Wiebes LINDEBOOM [6.41]
1837:Sipke Wiebes LINDEBOOM [6.42]


Generatie VI
 
6.1Aaltje Kornelis LINDEBOOM; geboren 22 april 1851 te Tietjerksteradeel.
Zij trouwde met Pieter Gerrits TJALLEMA.
  Kinderen:1886:Albert Pieters TJALLEMA [7.1]
1879:Gerrit Pieters TJALLEMA [7.2]
1882:Kornelis Pieters TJALLEMA [7.3]
1896:Pieter Pieters TJALLEMA [7.4]
1888:Tjitske Pieters TJALLEMA [7.5]
1884:Trijntje Pieters TJALLEMA [7.6]

6.2Albert Cornelis LINDEBOOM; geboren rond 1858, overleden 31 dec 1942 te Tietjerksteradeel.
Hij trouwde 31 aug 1882 te Tietjerksteradeel met Doetje Dirks PIETERSMA.
  Kinderen:1896:Aaltje Alberts LINDEBOOM [7.7]
1897:Aaltje Alberts LINDEBOOM [7.8]
1885:Dirk Alberts LINDEBOOM [7.9]
1897:Wilhelmina LINDEBOOM [7.10]

6.3Jan Lammerts van der KOOY; geboren rond 1840, overleden 28 mei 1893 te Tietjerksteradeel.

6.4Aaltje Gjalts LINDEBOOM; geboren rond 1844, overleden 12 jan 1938 te Tietjerksteradeel.
Zij trouwde 15 mei 1869 te Tietjerksteradeel met Lubbert Symens KINGSBERGEN.
  Kinderen:1873:Gjalt Lubberts KINGSBERGEN [7.11]
1883:Hiske Lubberts KINGSBERGEN [7.12]
1877:Hiske Lubberts KINGSBERGEN [7.13]
1879:Klaas Lubberts KINGSBERGEN [7.14]
1887:Klaaske KINGSBERGEN [7.15]
1870:Symen Lubberts KINGSBERGEN [7.16]

6.5Albert Gjalts LINDEBOOM; geboren 13 mei 1840 te Tietjerksteradeel, overleden 8 dec 1923 te Tietjerksteradeel.
Hij trouwde 23 mei 1863 te Tietjerksteradeel met Grietje Heines KINGSBERGEN.
  Kinderen:1866:Aafke Alberts LINDEBOOM [7.17]
1868:Aaltje Alberts LINDEBOOM [7.18]
1870:Dieuwke Alberts LINDEBOOM [7.19]
1872:Gjalt Alberts LINDEBOOM [7.20]
1876:Heine Alberts LINDEBOOM [7.21]
1864:Klaaske Alberts LINDEBOOM [7.22]

6.6Jantje Gjalts LINDEBOOM; geboren 23 feb 1847, overleden april 1911 te Tietjerksteradeel.

6.7Sytske Gjalts LINDEBOOM; geboren rond 1837, overleden 3 feb 1917 te Franeker.

6.8Marijke Wybes LINDEBOOM; geboren 25 maart 1815 te Tietjerksteradeel, overleden 11 mei 1886 te Tietjerksteradeel.
Zij trouwde 5 jan 1840 te Dantumadeel met Johannes Gerrits BROUWER, geboren 1808, overleden 1883.
  Kinderen:1855:Aaltje Johannes BROUWER [7.23]
1845:Geert Johannes BROUWER [7.24]
1840:Gerrit Johannes BROUWER [7.25]
1848:Hendrik Johannes BROUWER [7.26]
1850:Jan Johannes BROUWER [7.27]

6.9Sipke SIETZEMA; geboren 3 juli 1834 te Smallingerland.

6.10Jeltje Pieters LINDEBOOM; geboren 8 nov 1827 te Smallingerland, overleden 27 juli 1876 te Smallingerland.
Zij trouwde (1) met Wieberen Haayes PIJL.
  Kinderen:1859:Baukje PIJL [7.28]
  Kinderen:1854:Pieter LINDEBOOM [7.29]

6.11Jitske Pieters LINDEBOOM; geboren rond 1826, overleden 10 juli 1845 te Smallingerland.

6.12Sipke Pieters LINDEBOOM; geboren 9 mei 1832 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 1 aug 1899 te Smallingerland. N2595
Hij trouwde 12 sep 1857 te Smallingerland met Eelkjen Alberts de BOER, geboren 5 aug 1834 te Drachten (Smallingerland), overleden 24 mei 1880 te Smallingerland, dochter van Bontje Alberts de BOER.
  Kinderen:1860:Bonne Sipkes LINDEBOOM [7.30]
1875:Engeltje LINDEBOOM [7.31]
1866:Ettje LINDEBOOM [7.32]
1869:Jitze Sipkes LINDEBOOM [7.33]
1858:Pieter Sipkes LINDEBOOM [7.34]
1873:Rinze LINDEBOOM [7.35]
1879:Rinze Sipkes LINDEBOOM [7.36]
1863:Wiebe Sipkes LINDEBOOM [7.37]

6.13Tjettje Pieters LINDEBOOM; geboren 20 aug 1836 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 27 jan 1904 te Smallingerland.
Zij trouwde (1) 18 feb 1860 te Smallingerland met Aize Thomas de JONG, geboren rond 1817 te Ureterp (Opsterland), overleden 7 juli 1872 te Smallingerland, zoon van Tomas Sipkes de JONG en Sjoukje Johannes.
  Kinderen:1869:Johannes de JONG [7.38]
1866:Siete de JONG [7.39]
1863:Sipke de JONG [7.40]
Zij trouwde (2) 27 juli 1878 te Smallingerland met Joeke Jans TIEKSTRA, geboren rond 1846 te Tietjerksteradeel, zoon van Jan Wiegers TIEKSTRA en Aaltje Joekes SPOELSTRA.

6.14Wiebe Pieters LINDEBOOM; geboren 29 juli 1842 te Smallingerland, overleden 24 juli 1886 te Smallingerland.

6.15Wiebe Pieters LINDEBOOM; geboren 9 mei 1832, overleden 19 mei 1832 te Smallingerland.

6.16Hiltje LINDEBOOM; geboren 3 dec 1858 te Smallingerland.

6.17Jitske Pieters LINDEBOOM; geboren 5 feb 1861 te Smallingerland, overleden 20 maart 1934 te Smallingerland.
Zij trouwde 4 april 1884 te Smallingerland met Jasper POSTMA.
  Kinderen:1884:Douwe POSTMA [7.41]
1889:Jelte POSTMA [7.42]
1885:Jinke POSTMA [7.43]

6.18Ybele Geerts van der VEEN; geboren 6 nov 1816 te Dantumadeel.

6.19Dieuwke Meines van der LEEUW; geboren rond 1843, overleden 31 dec 1849 te Smallingerland.

6.20Sipke Meines van der LEEUW; geboren 25 sep 1832 te Smallingerland, overleden 7 nov 1849 te Smallingerland.

6.21Fokke Gjalts LINDEBOOM; geboren 27 jan 1854 te Drachten (Smallingerland), overleden 26 aug 1932 te Smallingerland.
Hij trouwde 9 mei 1879 te Smallingerland met Jitske Klazes van der MEULEN, geboren 13 mei 1855 te Rottevalle, overleden 18 april 1918 te Smallingerland, dochter van Klaas Roels van der MEULEN en Jakobje Melles POOL.
  Kinderen:1881:Gjalt LINDEBOOM [7.44]
1883:Gjalt Fokkes LINDEBOOM [7.45]
1880:Jacobje LINDEBOOM [7.46]
1884:Jeltje LINDEBOOM [7.47]
1885:Jeltje LINDEBOOM [7.48]
1896:Johannes LINDEBOOM [7.49]
1887:Klaas Fokkes LINDEBOOM [7.50]
1891:Roel Fokkes LINDEBOOM [7.51]
1889:Sipke Fokkes LINDEBOOM [7.52]
1886:Wietske LINDEBOOM [7.53]
1893:Wietske LINDEBOOM [7.54]
1895:Wietske LINDEBOOM [7.55]
1898:Wietze LINDEBOOM [7.56]

6.22Sipke Gjalts LINDEBOOM; geboren 9 nov 1856 te Drachten (Smallingerland), overleden 17 nov 1924 te Houtigehage (Smallingerland).
Hij trouwde 9 mei 1885 te Drachten (Smallingerland) met Trijntje Eizes POOL, geboren 11 mei 1860 te Drachten (Smallingerland), overleden 31 dec 1946 te Groningen, dochter van Eize Jans POOL en Syke Gerrits de VRIES.
  Kinderen:1894:Djieuwke Sipkes LINDEBOOM [7.57]
1887:Eize Jan LINDEBOOM [7.58]
1898:Fokke Dieuwko LINDEBOOM [7.59]
1886:Gjalt Sipkes LINDEBOOM [7.60]
1900:Jan Eize LINDEBOOM [7.61]
1899:Jan Eize LINDEBOOM [7.62]
1897:Janna Sipkes LINDEBOOM [7.63]
1891:Jelle Gjalt LINDEBOOM [7.64]
1889:Sijke Jeltje LINDEBOOM [7.65]
1904:Wietze Klaas LINDEBOOM [7.66]

6.23Wietske Gjalts LINDEBOOM; geboren rond 1861 te Drachten (Smallingerland), overleden 6 nov 1938 te Smallingerland. N2617
Zij trouwde 12 mei 1882 te Smallingerland met Johannes Jans JANSMA, geboren rond 1855 te Opeinde (Smallingerland), zoon van Jan Johannes JANSMA en Antje Pieters KOOP.

6.24Atze Gjalts LINDEBOOM; geboren 16 mei 1867, overleden 28 juni 1941, begraven te Rottevalle.

6.25Dieuwke Gjalts LINDEBOOM; geboren 28 nov 1874 te Smallingerland, overleden 13 mei 1944, begraven te Augustinusga (Achtkarspelen).
Zij trouwde 12 mei 1905 te Smallingerland met Jakob Lubberts BOERSMA, geboren 9 sep 1870 te Augustinusga (Achtkarspelen), overleden 31 maart 1944, begraven te Augustinusga (Achtkarspelen), zoon van Lubbert Jakobs BOERSMA en Hylkje Pieters HOEKSMA.
  Kinderen:1912:BOERSMA [7.67]
1919:BOERSMA [7.68]
1915:BOERSMA [7.69]

6.26Geertje Gjalts LINDEBOOM; geboren 9 aug 1868 te Drachten (Smallingerland), overleden 29 april 1951, begraven te Rottevalle.
Zij trouwde 14 mei 1892 te Smallingerland met Berend Willem BARGERBOS, geboren rond 1864 te Harkema-Opeinde (Achtkarspelen), zoon van Gerrit BARGERBOS en Antje DOUMA.
  Kinderen:1900:Antje BARGERBOS [7.70]
1897:Gerrit BARGERBOS [7.71]
1894:Rinskje BARGERBOS [7.72]

6.27Gjalt LINDEBOOM; geboren 23 april 1882 te Drachten (Smallingerland), overleden 12 dec 1927, begraven te Rottevalle.
Hij trouwde 21 juni 1913 te Grootegast (Gr) met Gepke EEUWEMA, geboren rond 1889 te Doezum (Grootegast), dochter van Wiebe EEUWEMA en Ettje HOLTROP.

6.28Hiltje Gjalts LINDEBOOM; geboren 16 april 1886 te Smallingerland, overleden 1 maart 1983, begraven te Oostermeer (Tietjerksteradeel).
Zij trouwde 18 mei 1912 te Tietjerksteradeel met Pieter Tammes OOSTERHOF, geboren 6 jan 1880 te Tietjerksteradeel, overleden 3 okt 1965, begraven te Oostermeer (Tietjerksteradeel), zoon van Tamme Ates OOSTERHOF en Aafke Kornelis BUURSMA.
  Kinderen:1922:Atze OOSTERHOF [7.73]
1924:Kornelis OOSTERHOF [7.74]

6.29Jelle LINDEBOOM; geboren 8 sep 1876 te Smallingerland, overleden 22 mei 1887 te Smallingerland.

6.30Wiebe Gjalts LINDEBOOM; geboren 6 aug 1873 te Houtigehage (Smallingerland), overleden 28 jan 1953 te Drachtster Compagnie (Smallingerland).
Hij trouwde 25 juni 1898 te Smallingerland met Trijntje Melles POOL, geboren 9 sep 1870 te Drachten (Smallingerland), dochter van Melle Minderts POOL en Antje Wiebes de BOER.
  Kinderen:1912:LINDEBOOM [7.75]
1900:LINDEBOOM [7.76]
1901:LINDEBOOM [7.77]
1902:LINDEBOOM [7.78]
1900:Antje LINDEBOOM [7.79]
1906:Rinske LINDEBOOM [7.80]
1908:Rinske Antje LINDEBOOM [7.81]
1903:Gjalt Wiebes LINDEBOOM [7.82]

6.31Sipke Petrus LINDEBOOM; geboren 10 dec 1848 te Dantumadeel, overleden 19 dec 1866 te Smallingerland.

6.32Aaltje Petrus LINDEBOOM; geboren 7 jan 1846 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel).
Zij trouwde 19 sep 1874 te Ten Boer met Wierd Jacobs SMITS, geboren 23 jan 1851.

6.33Gertje Petrus LINDEBOOM; geboren 21 juni 1851 te Dantumadeel.

6.34Antje Petrus LINDEBOOM; geboren 28 maart 1854 te Dantumadeel, overleden 21 jan 1855 te Dantumadeel.

6.35Aaltje Petrus LINDEBOOM; geboren 11 juni 1857 te Smallingerland.

6.36Geert Petrus LINDEBOOM; geboren 6 feb 1860 te Smallingerland.

6.37Wybe Petrus LINDEBOOM; geboren 6 april 1864 te Leeuwarden.

6.38Antje Wiebes LINDEBOOM; geboren 15 sep 1843 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 22 mei 1869 te Smallingerland met Pieter Folkerts KROES, geboren rond 1842 te Drachten (Smallingerland), zoon van Folkert Bottes KROES en Grietje Pieters BETHLEHEM.

6.39Geertsje Wiebes LINDEBOOM; geboren 7 dec 1849, overleden 10 feb 1922 te Opsterland, .
Zij trouwde 12 feb 1885 met Jurjen Wiegers VEENSTRA, geboren 18 nov 1841 te Opsterland, , overleden 9 maart 1916 te Ureterp (Opsterland), , zoon van Wieger Klazes VEENSTRA en Hiltsje Jurjens HOGEVEEN.
  Kinderen:1888:Hiltsje Jurjens VEENSTRA [7.83]
1891:Sipke Jurjens VEENSTRA [7.84]
1885:Wiebe Jurjens VEENSTRA [7.85]

6.40Gjalt Wiebes LINDEBOOM; geboren 28 sep 1845 te Ureterp (Opsterland), overleden 24 mei 1919 te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde 11 april 1871 te Opsterland met Baukje Binnes de VRIES, geboren 22 sep 1841 te Ureterp (Opsterland), overleden 22 nov 1918 te Ureterp (Opsterland), dochter van Binne Ates de VRIES en Trijntje Jannes van der JAGT.
  Kinderen:1881:Dieuwke Gjalts LINDEBOOM [7.86]
1879:Geertje Gjalts LINDEBOOM [7.87]
1872:Jantje Gjalts LINDEBOOM [7.88]
1876:Trijntje Gjalts LINDEBOOM [7.89]
1874:Trijntje Gjalts LINDEBOOM [7.90]

6.41Jacob Wiebes LINDEBOOM; geboren 14 dec 1838 te Opsterland, overleden 18 dec 1911 te Opsterland.
Hij trouwde 15 mei 1868 te Opsterland met Antje Harmens VEENSTRA, geboren 16 april 1842 te Opsterland, overleden 25 april 1881 te Opsterland, dochter van Harmen Annes VEENSTRA en Rigtje Rienks NIEUWLAND.
  Kinderen:1878:Geertje Jacobs LINDEBOOM [7.91]
1876:Harmen Jacobs LINDEBOOM [7.92]
1868:Jantje Jacobs LINDEBOOM [7.93]
1870:Rigtsje LINDEBOOM [7.94]
1873:Wiebe Jacobs LINDEBOOM [7.95]

6.42Sipke Wiebes LINDEBOOM; geboren 20 juli 1837 te Opsterland, overleden 21 okt 1907 te Smallingerland. N2596
Hij trouwde (1) 1 nov 1883 te Smallingerland met Minke Jacobs BATEMA, geboren 3 sep 1834 te Rottevalle (Achtk?), overleden 18 april 1909 te Smallingerland, dochter van Jakob Bates BATEMA en Antje Rinderts van der LEY.
Hij trouwde (2) 28 mei 1862 te Opsterland met Joukjen Rinderts LAMBARTS, geboren 13 feb 1815 te Oudega (Smallingerland), overleden 31 maart 1883 te Smallingerland, dochter van Rendert Lammerts LAMBARTS en Grietje Oebeles OOSTERHOF.


Generatie VII
 
7.1Albert Pieters TJALLEMA; geboren 2 dec 1886 te Harlingen.

7.2Gerrit Pieters TJALLEMA; geboren 6 okt 1879 te Dantumadeel.

7.3Kornelis Pieters TJALLEMA; geboren 18 april 1882 te Tietjerksteradeel.

7.4Pieter Pieters TJALLEMA; geboren 24 jan 1896.

7.5Tjitske Pieters TJALLEMA; geboren 16 aug 1888 te Ooststellingwerf.

7.6Trijntje Pieters TJALLEMA; geboren 20 mei 1884 te Wymbritseradeel.

7.7Aaltje Alberts LINDEBOOM; geboren 5 april 1896 te Tietjerksteradeel, overleden voor 1897.

7.8Aaltje Alberts LINDEBOOM; geboren 24 nov 1897 te Tietjerksteradeel, overleden 5 juli 1977, begraven te Nijega (Smallingerland).
Zij trouwde 27 dec 1919 te Tietjerksteradeel met Sjoerd van der VEEN, geboren 19 jan 1894, overleden 16 aug 1969, begraven te Nijega (Smallingerland).
  Kinderen:1932:Kornelis van der VEEN [8.1]

7.9Dirk Alberts LINDEBOOM; geboren 5 maart 1885 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel), overleden 14 aug 1945 te Leeuwarden.
Hij trouwde met Janke van der MEULEN, geboren 9 maart 1893 te Noordbergum (Tietjerksteradeel), overleden 26 jan 1970 te Leeuwarden.

7.10Wilhelmina LINDEBOOM; geboren nov 1897, overleden 3 dec 1897 te Tietjerksteradeel.

7.11Gjalt Lubberts KINGSBERGEN; geboren 20 juni 1873 te Tietjerksteradeel.

7.12Hiske Lubberts KINGSBERGEN; geboren 7 jan 1883 te Tietjerksteradeel, overleden 9 dec 1935 te Tietjerksteradeel.

7.13Hiske Lubberts KINGSBERGEN; geboren 2 juni 1877 te Tietjerksteradeel, overleden voor 1883.

7.14Klaas Lubberts KINGSBERGEN; geboren 4 april 1879 te Tietjerksteradeel.

7.15Klaaske KINGSBERGEN; geboren 11 jan 1887 te Tietjerksteradeel.

7.16Symen Lubberts KINGSBERGEN; geboren 29 sep 1870, overleden 14 juni 1926 te Tietjerksteradeel.

7.17Aafke Alberts LINDEBOOM; geboren 7 april 1866 te Dantumadeel, overleden 29 april 1936 te Tietjerksteradeel.
Zij trouwde met Anne SIBMA, geboren 20 aug 1870, overleden 22 nov 1934.

7.18Aaltje Alberts LINDEBOOM; geboren 15 april 1868 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel), overleden 22 april 1954, begraven te Veenwouden (Dantumadeel).
Zij trouwde 20 okt 1888 te Tietjerksteradeel met Geert Hendriks EEKKERK, geboren 31 juli 1860 te Bergum (Tietjerksteradeel), overleden 17 jan 1944, begraven te Veenwouden (Dantumadeel).

7.19Dieuwke Alberts LINDEBOOM; geboren 14 okt 1870 te Tietjerksteradeel, overleden 22 okt 1870 te Tietjerksteradeel.

7.20Gjalt Alberts LINDEBOOM; geboren 3 mei 1872 te Tietjerksteradeel, overleden 29 juli 1930 te Tietjerksteradeel.
Hij trouwde 4 mei 1901 te Tietjerksteradeel met Hiltje Liebbes WESTRA, overleden na 29 juli 1930.
  Kinderen:LINDEBOOM [8.2]
1902:Albert Gjalts LINDEBOOM [8.3]
1914:Grietje LINDEBOOM [8.4]
1916:Grietje LINDEBOOM [8.5]
1906:Leentje LINDEBOOM [8.6]
1909:Leentje LINDEBOOM [8.7]

7.21Heine Alberts LINDEBOOM; geboren 12 feb 1876 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel), overleden 27 sep 1960 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel).
Hij trouwde met Hiltje BOONSTRA, geboren 5 aug 1879 te Veenwouden (Dantumadeel), overleden 18 juli 1949 te Rijperkerk (Tietjerksteradeel).
  Kinderen:1902:Albert Heines LINDEBOOM [8.8]
1901:Hendrikje LINDEBOOM [8.9]
1909:Hendrikje LINDEBOOM [8.10]

7.22Klaaske Alberts LINDEBOOM; geboren 8 juni 1864 te Veenwouden (Dantumadeel), overleden 4 april 1951 te Tietjerk (Tietjerksteradeel).
Zij trouwde met Bauke P van der PLOEG, geboren 9 mei 1867 te Tietjerk (Tietjerksteradeel), overleden 17 dec 1946 te Leeuwarden.

7.23Aaltje Johannes BROUWER; geboren rond 1855, overleden 6 mei 1929 te Tietjerksteradeel.

7.24Geert Johannes BROUWER; geboren rond 1845, overleden 21 nov 1893 te Tietjerksteradeel.

7.25Gerrit Johannes BROUWER; geboren rond 1840, overleden 16 jan 1924 te Tietjerksteradeel.

7.26Hendrik Johannes BROUWER; geboren rond 1848 te Bergum (Tietjerksteradeel).
Hij trouwde 10 nov 1877 te Tietjerksteradeel met Boukje Jans KOOP, geboren rond 1857 te Veenwouden (Dantumadeel), dochter van Johannes Gerrits KOOP en Trijntje Harmens VEENSTRA.

7.27Jan Johannes BROUWER; geboren 11 jan 1850 te Tietjerksteradeel.

7.28Baukje PIJL; geboren 14 nov 1859 te Smallingerland, overleden 19 nov 1925 te Smallingerland.

7.29Pieter LINDEBOOM; geboren 8 feb 1854 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 21 sep 1921 te Smallingerland.
Hij trouwde 16 mei 1885 te Smallingerland met Sjoukje Wiegers van der VEEN, geboren 12 dec 1858 te Drachten (Smallingerland), overleden 29 jan 1918 te Smallingerland, dochter van Wieger Oebeles van der VEEN en Akke Hendriks de JONG.
  Kinderen:1890:Ate Pieters LINDEBOOM [8.11]
1888:Jelte LINDEBOOM [8.12]
1895:Jeltje LINDEBOOM [8.13]
1893:Oebele LINDEBOOM [8.14]
1886:Wieger Pieters LINDEBOOM [8.15]

7.30Bonne Sipkes LINDEBOOM; geboren 18 juli 1860 te Smallingerland, overleden 25 jan 1937 te Smallingerland.
Hij trouwde 13 mei 1888 te Smallingerland met Ietje LUCHTENVELD, geboren rond 1862 te Drachten (Smallingerland), overleden voor 1937, dochter van Jan Sikkes LUCHTENVELD en Trijntje Petrus van der WOUDE.
  Kinderen:1895:Sipke Bonne LINDEBOOM [8.16]
1890:Sipke Bonne LINDEBOOM [8.17]
1888:Sipke Bonne LINDEBOOM [8.18]
1902:Trijntje Bonnes LINDEBOOM [8.19]
1904:Trijntje Bonnes LINDEBOOM [8.20]

7.31Engeltje LINDEBOOM; geboren 28 maart 1875 te Smallingerland, overleden 17 dec 1876 te Smallingerland.

7.32Ettje LINDEBOOM; geboren 21 maart 1866 te Smallingerland, overleden 12 jan 1888 te Smallingerland. N2495

7.33Jitze Sipkes LINDEBOOM; geboren 30 maart 1869 te Smallingerland, overleden 28 jan 1945, begraven te Opeinde (Smallingerland).
Hij trouwde 28 mei 1892 te Smallingerland met Trijntje WAGENAAR, geboren 13 juni 1868 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 12 maart 1931, begraven te Opeinde (Smallingerland), dochter van Martzen WAGENAAR.
  Kinderen:1897:Eelke Jitzes LINDEBOOM [8.21]
1901:Eelke Jitzes LINDEBOOM [8.22]
1896:Marten Jitzes LINDEBOOM [8.23]
1898:Marten Jitzes LINDEBOOM [8.24]
1901:Martje Jitzes LINDEBOOM [8.25]
1893:Sipke Jitzes LINDEBOOM [8.26]
1894:Tjeerd Jitzes LINDEBOOM [8.27]

7.34Pieter Sipkes LINDEBOOM; geboren 15 feb 1858 te Smallingerland. N2573

7.35Rinze LINDEBOOM; geboren 30 april 1873 te Drachten (Smallingerland), overleden 16 dec 1873 te Smallingerland.

7.36Rinze Sipkes LINDEBOOM; geboren 21 april 1879 te Smallingerland.
Hij trouwde 11 mei 1906 te Smallingerland met Romkje Migchiels van der ZEE, geboren 1 okt 1886 te Boornbergum (Smallingerland), dochter van Mighiel Bartholomeus van der ZEE en Tjitske Gerrits REITSMA.
  Kinderen:1911:Michiel LINDEBOOM [8.28]

7.37Wiebe Sipkes LINDEBOOM; geboren 6 juni 1863 te Smallingerland, overleden 1961 te Norden (Dld).
  Kinderen:1890:Sipke LINDEBOOM [8.29]

7.38Johannes de JONG; geboren rond 1869, overleden 15 feb 1927 te Tietjerksteradeel.

7.39Siete de JONG; geboren rond 1866 te Smallingerland, overleden 20 maart 1952 te Grootegast (Gr).
Hij trouwde met Sjoukje HEIDEMA.

7.40Sipke de JONG; geboren 13 sep 1863 te Smallingerland.

7.41Douwe POSTMA; geboren rond 1884 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 21 okt 1911 te Smallingerland met Toltje van der VEER, geboren rond 1891 te Drachten (Smallingerland), dochter van Kornelis van der VEER en Vogeltje WEENING.

7.42Jelte POSTMA; geboren rond 1889 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 16 maart 1912 te Smallingerland met Eelkje de BOER, geboren rond 1887 te Nijega (Smallingerland), dochter van Pieter Errits de BOER en Stijntje van der MEULEN.

7.43Jinke POSTMA; geboren rond 1885 te Bakkeveen (Opsterland).
Zij trouwde 2 mei 1908 te Smallingerland met Boke SCHUURMAN, geboren rond 1884 te Drachten (Smallingerland), zoon van Frans Klazes SCHUURMAN en Janke Kornelis de BOER.

7.44Gjalt LINDEBOOM; geboren 15 sep 1881 te Smallingerland, overleden 27 okt 1881 te Smallingerland.

7.45Gjalt Fokkes LINDEBOOM; geboren 10 jan 1883 te Smallingerland, overleden 23 juni 1939 te Smallingerland.
Hij trouwde 13 mei 1911 te Smallingerland met Antje HEIDSMA, geboren 12 mei 1884 te Drachten (Smallingerland), overleden 27 jan 1967, begraven te Rottevalle, dochter van Karst Jans HEIDSMA en Hiltje Atzes POSTMA.
  Kinderen:Fokke LINDEBOOM [8.30]
Hiltje LINDEBOOM [8.31]
1919:Jan LINDEBOOM [8.32]
Karst LINDEBOOM [8.33]
1916:Klaas LINDEBOOM [8.34]
Martinus LINDEBOOM [8.35]
Sipke LINDEBOOM [8.36]

7.46Jacobje LINDEBOOM; geboren 18 jan 1880 te Opeinde (Smallingerland), overleden 4 okt 1959, begraven te Rottevalle.
Zij trouwde 26 juli 1918 te Smallingerland met Halbe BENEDICTUS, geboren 9 juni 1884 te Rottevalle (Achtkarspelen), overleden 9 okt 1948, zoon van Benedictus Geerts BENEDICTUS en Trijntje Teyes de BOER.
  Kinderen:1920:BENEDICTUS [8.37]

7.47Jeltje LINDEBOOM; geboren 7 feb 1884 te Smallingerland, overleden 4 juli 1884 te Smallingerland.

7.48Jeltje LINDEBOOM; geboren 4 juli 1885 te Smallingerland.
Zij trouwde 18 mei 1912 te Achtkarspelen met Halbe BENEDICTUS, geboren 9 juni 1884 te Rottevalle (Achtkarspelen), overleden 9 okt 1948, zoon van Benedictus Geerts BENEDICTUS en Trijntje Teyes de BOER.

7.49Johannes LINDEBOOM; geboren 23 april 1896 te Smallingerland, overleden 23 juli 1896 te Smallingerland.

7.50Klaas Fokkes LINDEBOOM; geboren 22 okt 1887 te Drachten (Smallingerland), overleden 29 jan 1964 te Doezum (Grootegast).
Hij trouwde 12 feb 1917 te Grootegast (Gr) met Jetske EEUWEMA, geboren 19 juli 1885 te Doezum (Grootegast), overleden 1 sep 1950 te Grootegast (Gr), dochter van Wiebe EEUWEMA en Ettje HOLTROP.

7.51Roel Fokkes LINDEBOOM; geboren 19 feb 1891 te Smallingerland, overleden 11 april 1983, begraven te Rottevalle (Smallingerland).
Hij trouwde met Trijntje TUINSTRA, geboren 25 april 1898, overleden 16 maart 1973, begraven te Rottevalle.

7.52Sipke Fokkes LINDEBOOM; geboren 14 aug 1889 te Drachten (Smallingerland), overleden 24 juli 1989, begraven te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 4 okt 1913 te Smallingerland met Wietske PAL, geboren 30 maart 1890 te Drachten (Smallingerland), overleden 7 maart 1963, begraven te Drachten (Smallingerland), dochter van Sietze PAL en Janke de JONG.

7.53Wietske LINDEBOOM; geboren 15 sep 1886 te Smallingerland, overleden 17 juni 1887 te Smallingerland.

7.54Wietske LINDEBOOM; geboren 27 maart 1893 te Smallingerland, overleden 1 jan 1894 te Smallingerland.

7.55Wietske LINDEBOOM; geboren 4 maart 1895 te Smallingerland, overleden 25 juli 1896 te Smallingerland.

7.56Wietze LINDEBOOM; geboren 8 maart 1898 te Smallingerland, overleden 22 feb 1962.
Hij trouwde met Jyske MEER, geboren 28 nov 1902, overleden 31 juli 1979.

7.57Djieuwke Sipkes LINDEBOOM; geboren 24 mei 1894 te Drachtster Compagnie (Smallingerland), overleden 17 aug 1894 te Drachten (Smallingerland).

7.58Eize Jan LINDEBOOM; geboren 14 feb 1887 te Grootegast (Gr), overleden 17 feb 1964 te Artesia USA. N2493
Hij trouwde 7 mei 1910 te Achtkarspelen met Aukje STIENSTRA, geboren 22 april 1891 te Drachten (Smallingerland), overleden 21 maart 1974 te Paramount USA, dochter van Taeke Mients STIENSTRA en Pietje Baukes DOETJES.
  Kinderen:1921:Gjalt Sipke LINDEBOOM [8.38]
1917:Jeltje LINDEBOOM [8.39]
1924:Jeltje Janke LINDEBOOM [8.40]
1930:Miente LINDEBOOM [8.41]
1912:Pietje LINDEBOOM [8.42]
1913:Sipke Gjalt LINDEBOOM [8.43]
1918:Teake LINDEBOOM [8.44]
1911:Trijntje LINDEBOOM [8.45]

7.59Fokke Dieuwko LINDEBOOM; geboren 14 mei 1898 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 5 juni 1920 te Smallingerland met Engeltje JAGER, geboren 6 juni 1898 te Drachten (Smallingerland), dochter van Anne JAGER en Uilkje van der VEE.
  Kinderen:1931:Sipke Anne LINDEBOOM [8.46]

7.60Gjalt Sipkes LINDEBOOM; geboren 13 maart 1886 te Grootegast (Gr), overleden 20 okt 1946 te Wateren (Diever).

7.61Jan Eize LINDEBOOM; geboren 24 nov 1900 te Smallingerland, overleden 5 april 1951, begraven te Drachtster Compagnie (Smallingerland).
Hij trouwde met Antje PULTRUM, geboren 21 okt 1908, overleden 18 aug 1986, begraven te Drachtster Compagnie (Smallingerland).

7.62Jan Eize LINDEBOOM; geboren 15 juli 1899 te Smallingerland, overleden 23 aug 1899 te Smallingerland.

7.63Janna Sipkes LINDEBOOM; geboren 21 mei 1897 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 15 maart 1919 te Smallingerland met Brand Johannes DALSTRA, geboren 17 juni 1896 te Surhuisterveen (Achtkarspelen), overleden 5 juli 1984 te Downey, zoon van Johannes Jacobus DALSTRA en Wipke Alles BIJMA.

7.64Jelle Gjalt LINDEBOOM; geboren 14 dec 1891 te Smallingerland.
Hij trouwde 8 mei 1920 te Smallingerland met Aaltje MULDER, geboren rond 1900 te Drachten (Smallingerland), dochter van Jan MULDER en Lutske KOOTSTRA.

7.65Sijke Jeltje LINDEBOOM; geboren 22 april 1889 te Smallingerland, overleden 30 jan 1965 te Zwolle.
Zij trouwde 26 juni 1915 te Smallingerland, gescheiden 9 juni 1931 te Arr.rechtb.Assen met Alle DALSTRA, geboren 23 sep 1887 te Surhuisterveen (Achtkarspelen), overleden 16 sep 1974 te Drachten (Smallingerland), zoon van Johannes Jacobus DALSTRA en Wipke Alles BIJMA.

7.66Wietze Klaas LINDEBOOM; geboren 13 april 1904 te Luchtenveld (Smallingerland), overleden 28 juli 1941 te Wateren (Diever).
Hij trouwde met Sjoukje A JAGER.

7.67BOERSMA; geboren 25 juni 1912 te Achtkarspelen.

7.68BOERSMA; geboren 5 maart 1919 te Achtkarspelen.

7.69BOERSMA; geboren 5 jan 1915 te Achtkarspelen.

7.70Antje BARGERBOS; geboren 8 feb 1900 te Smallingerland.
Zij trouwde 21 mei 1921 te Smallingerland met Koop HOEKSTRA, geboren rond 1895 te Rottevalle, zoon van Wopke Johannes HOEKSTRA en Loltje Koops BLOEMBERGEN.

7.71Gerrit BARGERBOS; geboren 10 april 1897 te Houtigehage (Smallingerland), overleden 21 jan 1951, begraven te Rottevalle.
Hij trouwde 7 feb 1919 te Smallingerland met Minke HOEKSTRA, geboren 22 jan 1898 te Opeinde (Smallingerland), overleden 20 aug 1975, begraven te Rottevalle, dochter van Wopke Johannes HOEKSTRA en Loltje Koops BLOEMBERGEN.

7.72Rinskje BARGERBOS; geboren rond 1894 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 18 mei 1916 te Achtkarspelen met Nane van der WIJK, geboren rond 1895 te Surhuisterveen (Achtkarspelen), zoon van Durk van der WIJK en Gaitske Nanes BENEDICTUS.

7.73Atze OOSTERHOF; geboren 5 sep 1922 te Witveen (Tietjerksteradeel), overleden 1977 te Witveen (Tietjerksteradeel).
Hij trouwde 1946 met Ynje BIJMA, geboren 6 juni 1924 te Boelenslaan (Achtkarspelen).

7.74Kornelis OOSTERHOF; geboren rond 1924, overleden 14 mei 1937 te Tietjerksteradeel.

7.75LINDEBOOM; geboren 30 sep 1912 te Smallingerland, overleden 30 sep 1912 te Smallingerland.

7.76LINDEBOOM; geboren 9 jan 1900 te Smallingerland.

7.77LINDEBOOM; geboren 27 aug 1901 te Smallingerland.

7.78LINDEBOOM; geboren 6 juni 1902 te Smallingerland.

7.79Antje LINDEBOOM; geboren 23 nov 1900 te Smallingerland, overleden 28 juli 1901 te Smallingerland.

7.80Rinske LINDEBOOM; geboren 1906, overleden 1 feb 1907 te Smallingerland.

7.81Rinske Antje LINDEBOOM; geboren 1908, overleden 31 jan 1909 te Smallingerland.

7.82Gjalt Wiebes LINDEBOOM; geboren 3 okt 1903, overleden 19 juni 1992, begraven te Drachtster Compagnie.
Hij trouwde met Wilhelmina TABAK, geboren 4 april 1906, overleden 30 juni 1991, begraven te Drachtster Compagnie, dochter van Willem TABAK en Jeltje ZELDENRUST.
  Kinderen:1932:Willem LINDEBOOM [8.47]

7.83Hiltsje Jurjens VEENSTRA; geboren 1 juli 1888 te Opsterland.
Zij trouwde 17 april 1914 te Opsterland met Anton BOSWINKEL.
  Kinderen:1917:Geertrui BOSWINKEL [8.48]
Rika BOSWINKEL [8.49]

7.84Sipke Jurjens VEENSTRA; geboren 5 juni 1891, overleden 24 jan 1982 te Drachten (Smallingerland), .
Hij trouwde 17 april 1914 met Taetske HOEKSTRA, geboren 6 jan 1895 te Tietjerksteradeel, , overleden 23 juli 1938 te Ureterp (Opsterland), , dochter van Hendrik Symens HOEKSTRA en Romkje Hendriks BOONSTRA.
  Kinderen:1935:Anton VEENSTRA [8.50]
1936:Geert VEENSTRA [8.51]
1915:Geertje Hillegonda VEENSTRA [8.52]
1926:Gosse VEENSTRA [8.53]
1917:Hendrik VEENSTRA [8.54]
1928:Hille VEENSTRA [8.55]
1919:Jurjen VEENSTRA [8.56]
1930:Romkje VEENSTRA [8.57]
1932:Siebren VEENSTRA [8.58]
1922:Siemen VEENSTRA [8.59]
1924:Wiebe VEENSTRA [8.60]

7.85Wiebe Jurjens VEENSTRA; geboren 20 dec 1885, overleden 16 nov 1911. N3916

7.86Dieuwke Gjalts LINDEBOOM; geboren 14 nov 1881, overleden 12 mei 1967 te Drachten (Smallingerland). N2487
Zij trouwde 24 april 1903 te Opsterland met Rienk van der LEEST, geboren 16 okt 1876 te Gerkesklooster (Achtkarspelen), overleden 9 maart 1952, begraven te Ureterp (Opsterland), zoon van Reinder van der LEEST en Hielkje Rienjes OOSTERGA.

7.87Geertje Gjalts LINDEBOOM; geboren 29 april 1879 te Ureterp (Opsterland), overleden 16 april 1932 te Opsterland. N2502
Zij trouwde met Fokke FOKKEMA, geboren 30 juli 1875 te Jelsum, overleden 21 sep 1960 te Wolvega.

7.88Jantje Gjalts LINDEBOOM; geboren 23 mei 1872 te Ureterp (Opsterland), overleden 1 sep 1943 te Frieschepalen (Opsterland).
Zij trouwde 15 mei 1893 te Opsterland met Gerben TUINSTRA, geboren 1 feb 1868 te Opende (Grootegast), overleden 22 juli 1952 te Drachten (Smallingerland).
  Kinderen:1900:Eelke TUINSTRA [8.61]
1894:Gjalt TUINSTRA [8.62]
1895:Hendrik Gerben TUINSTRA [8.63]
1910:Rienk TUINSTRA [8.64]
1898:Wiebe TUINSTRA [8.65]

7.89Trijntje Gjalts LINDEBOOM; geboren 29 mei 1876 te Ureterp (Opsterland), overleden 13 april 1987 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 16 nov 1922 te Marum (Gr) met Renze JANSMA, geboren 8 feb 1876 te Siegerswoude (Opsterland), overleden 25 aug 1941 te Siegerswoude (Opsterland), zoon van Ede Rinzes JANSMA en Antje Baukes JANSMA.

7.90Trijntje Gjalts LINDEBOOM; geboren 30 juni 1874 te Opsterland, overleden voor 1876.

7.91Geertje Jacobs LINDEBOOM; geboren 23 sep 1878 te Ureterp (Opsterland), overleden 3 dec 1957 te Beetsterzwaag (Opsterland).
Zij trouwde 23 mei 1907 te Opsterland met Fokke FOKKEMA, geboren 7 juni 1863 te Opsterland, overleden 24 sep 1940 te Opsterland, zoon van Gurbe Foppes FOKKEMA en Antje Martens KLAVER.

7.92Harmen Jacobs LINDEBOOM; geboren 14 nov 1876 te Ureterp (Opsterland), overleden 14 sep 1948, begraven te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 15 mei 1903 te Smallingerland met Rinskje BOOTSMA, geboren 30 juni 1878 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 27 juni 1936, begraven te Drachten (Smallingerland), dochter van Jan BOOTSMA en Akke de JONG.
  Kinderen:1913:LINDEBOOM [8.66]

7.93Jantje Jacobs LINDEBOOM; geboren 19 okt 1868 te Opsterland, overleden 24 maart 1913 te Opsterland.

7.94Rigtsje LINDEBOOM; geboren 5 juli 1870 te Ureterp (Opsterland), overleden 28 juni 1940 te Colijnsplaat.
Zij trouwde 3 mei 1894 te Colijnsplaat met Cornelis van der WEELE, geboren rond 1869 te Colijnsplaat, overleden 28 maart 1918 te Colijnsplaat, zoon van Theunis van der WEELE en Elisabeth VERWEIJ.
  Kinderen:1895:Elizabeth Antje van der WEELE [8.67]

7.95Wiebe Jacobs LINDEBOOM; geboren 16 jan 1873 te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde 24 dec 1903 te Smallingerland met Maaike BOONSTRA, geboren 1 dec 1871 te Drachten (Smallingerland), overleden 16 aug 1923 te Opsterland, dochter van Douwe Nuttes BOONSTRA en Trijntje Libbes VEENSTRA.
  Kinderen:1906:Anna LINDEBOOM [8.68]


Generatie VIII
 
8.1Kornelis van der VEEN; geboren 2 mei 1932, overleden rond 16 mei 1932 te Tietjerksteradeel.

8.2LINDEBOOM; overleden 4 nov 1919 te Tietjerksteradeel.

8.3Albert Gjalts LINDEBOOM; geboren 15 maart 1902 te Tietjerksteradeel.

8.4Grietje LINDEBOOM; geboren aug 1914 te Tietjerksteradeel, overleden 15 feb 1915 te Tietjerksteradeel.

8.5Grietje LINDEBOOM; geboren 6 juni 1916 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel), overleden 22 sep 1969 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel).

8.6Leentje LINDEBOOM; geboren rond 1906, overleden 4 mei 1907 te Tietjerksteradeel.

8.7Leentje LINDEBOOM; geboren sep 1909 te Tietjerksteradeel, overleden 12 nov 1909 te Tietjerksteradeel.

8.8Albert Heines LINDEBOOM; geboren 27 april 1902.

8.9Hendrikje LINDEBOOM; geboren mei 1901, overleden 9 juli 1901 te Tietjerksteradeel.

8.10Hendrikje LINDEBOOM; geboren 24 dec 1909 te Hardegarijp (Tietjerksteradeel), overleden 23 juni 1929 te Tietjerksteradeel.
Zij trouwde met Jilles BIJLSTRA, geboren 17 juli 1913 te Wouterswoude (Dantumadeel), overleden 12 jan 1946 te Gilze-Rijen.

8.11Ate Pieters LINDEBOOM; geboren 19 okt 1890, overleden 23 okt 1961, begraven te Opeinde (Smallingerland).
Hij trouwde 17 mei 1919 te Smallingerland met Iekje HERDER, geboren 11 sep 1892, overleden 5 juli 1956, begraven te Opeinde (Smallingerland), dochter van Hessel Pieters HERDER en Jantje Gjalts WIJMA.
  Kinderen:1931:Pieter Ates LINDEBOOM [9.1]
1921:Pieter Ates LINDEBOOM [9.2]
Jantje Ates LINDEBOOM [9.3]
Pietertje Sjoukje LINDEBOOM [9.4]

8.12Jelte LINDEBOOM; geboren 3 maart 1888, overleden 23 dec 1953, begraven te Opeinde (Smallingerland).
Hij trouwde met Klaaske STEENDAM, geboren 11 juni 1896, overleden 9 april 1970, begraven te Opeinde (Smallingerland).
  Kinderen:1925:Jan LINDEBOOM [9.5]

8.13Jeltje LINDEBOOM; geboren 30 juni 1895 te Opeinde (Smallingerland), overleden 25 maart 1976 te Groningen.
Zij trouwde 12 dec 1919 te Smallingerland met Anne MARINUS, geboren 29 jan 1893 te Ureterp (Opsterland), overleden 17 dec 1971 te Groningen, zoon van Meindert MARINUS en Sietske de VRIES.

8.14Oebele LINDEBOOM; geboren 5 maart 1893 te Smallingerland.
Hij trouwde 13 mei 1921 te Smallingerland met Wytske HAAN, geboren te Garijp, Tietjerksteradeel, dochter van Hendrik Foppes HAAN en Lutske BOUMA.
  Kinderen:Lutske LINDEBOOM [9.6]

8.15Wieger Pieters LINDEBOOM; geboren 23 maart 1886 te Opeinde (Smallingerland), overleden 19 nov 1969.
Hij trouwde 10 juni 1916 te Smallingerland met Agnietje HOEKEMA, geboren 1890 te Dantumawoude (Dantumadeel), overleden 9 aug 1968 te Opeinde (Smallingerland), dochter van Anne HOEKEMA en Teetske Piekes BAKKER.
  Kinderen:1925:Rinske LINDEBOOM [9.7]

8.16Sipke Bonne LINDEBOOM; geboren 15 jan 1895 te Smallingerland.

8.17Sipke Bonne LINDEBOOM; geboren 15 nov 1890 te Smallingerland.

8.18Sipke Bonne LINDEBOOM; geboren 9 nov 1888 te Smallingerland, overleden 28 jan 1890 te Smallingerland.

8.19Trijntje Bonnes LINDEBOOM; geboren 8 juni 1902 te Smallingerland, overleden voor 1904.

8.20Trijntje Bonnes LINDEBOOM; geboren 2 nov 1904, overleden 27 maart 1982, begraven te Nij Beets (Opsterland).
Zij trouwde met Folkert VEENSTRA, geboren 27 sep 1902, overleden 16 feb 1997, begraven te Nij Beets (Opsterland).
  Kinderen:1939:VEENSTRA [9.8]

8.21Eelke Jitzes LINDEBOOM; geboren 24 juli 1897 te Smallingerland, overleden 10 nov 1897 te Smallingerland.

8.22Eelke Jitzes LINDEBOOM; geboren 1901 te Smallingerland, overleden 16 feb 1902 te Smallingerland.

8.23Marten Jitzes LINDEBOOM; geboren 26 maart 1896 te Smallingerland, overleden 26 nov 1897 te Smallingerland.

8.24Marten Jitzes LINDEBOOM; geboren 8 sep 1898 te Smallingerland.

8.25Martje Jitzes LINDEBOOM; geboren 3 aug 1901 te Smallingerland, overleden 22 feb 1902 te Smallingerland.

8.26Sipke Jitzes LINDEBOOM; geboren 24 april 1893 te Smallingerland, overleden 31 juli 1953, begraven te Opeinde (Smallingerland).
Hij trouwde met Trijntje SIERSMA, geboren 27 aug 1890, overleden 18 juni 1979, begraven te Opeinde (Smallingerland).

8.27Tjeerd Jitzes LINDEBOOM; geboren 20 aug 1894 te Smallingerland, overleden 25 feb 1970, begraven te Opeinde (Smallingerland).

8.28Michiel LINDEBOOM; geboren 1911, overleden 1972.
Hij trouwde met Doetje Wilhelmina ADEMA, geboren 1912 te Appelscha (Ooststellingwerf), overleden 1985 te Abbotsford.
  Kinderen:Helena LINDEBOOM [9.9]

8.29Sipke LINDEBOOM; geboren 1890.
Hij trouwde met Ettje TEBBEN, geboren 1892 te Heerdorf (Dld), overleden april 1962.
  Kinderen:1924:Bruno LINDEBOOM [9.10]
1920:Pieter Sipke LINDEBOOM [9.11]

8.30Fokke LINDEBOOM.

8.31Hiltje LINDEBOOM.

8.32Jan LINDEBOOM; geboren 21 april 1919, overleden 20 aug 1947, begraven te Rottevalle.

8.33Karst LINDEBOOM.

8.34Klaas LINDEBOOM; geboren 16 nov 1916, overleden 29 dec 1995, begraven te Rottevalle.

8.35Martinus LINDEBOOM.

8.36Sipke LINDEBOOM.

8.37BENEDICTUS; geboren 1 feb 1920 te Smallingerland.

8.38Gjalt Sipke LINDEBOOM; geboren 9 nov 1921 te Boelenslaan (Achtkarspelen).

8.39Jeltje LINDEBOOM; geboren 5 jan 1917 te Opende (Grootegast), overleden 18 jan 1917 te Grootegast (Gr).

8.40Jeltje Janke LINDEBOOM; geboren 3 april 1924 te Boelenslaan (Achtkarspelen).

8.41Miente LINDEBOOM; geboren 30 maart 1930 te Buena Park.

8.42Pietje LINDEBOOM; geboren 12 juli 1912 te Opende (Grootegast), overleden 1 nov 1989 te San Jacinto.
Zij trouwde 28 feb 1936 te Riverside met Wieger VEENSTRA, geboren 2 juli 1907 te Houtigehage (Smallingerland), overleden 26 okt 1966 te Ontario.

8.43Sipke Gjalt LINDEBOOM; geboren nov 1913 te Opende (Grootegast), overleden 10 dec 1913 te Grootegast (Gr).

8.44Teake LINDEBOOM; geboren 23 maart 1918 te Opende (Grootegast).

8.45Trijntje LINDEBOOM; geboren 22 maart 1911 te Drachten (Smallingerland), overleden 6 feb 1984 te San Jacinto. N2602
Zij trouwde (1) 24 sep 1936 te Menaldum (Menaldumadeel), gescheiden 5 jan 1946 te Menaldum (Menaldumadeel) met Age Willem SALVERDA, geboren 27 aug 1912, overleden 7 nov 1989 te Sydney.
Zij trouwde (2) 27 nov 1946 te Smallingerland met Johannes SIEBINGA, geboren 9 mei 1898 te Marum (Gr), overleden 25 feb 1969 te Groningen.

8.46Sipke Anne LINDEBOOM; geboren 28 maart 1931 te Wateren (Diever), overleden 1 april 1931 te Wateren (Diever).

8.47Willem LINDEBOOM; geboren 1932.

8.48Geertrui BOSWINKEL; geboren 17 mei 1917 te Lochem.
Zij trouwde met Bernard MAGIS, geboren rond 1916, overleden 18 nov 1994 te Lichtenvoorde.

8.49Rika BOSWINKEL.

8.50Anton VEENSTRA; geboren 3 april 1935.

8.51Geert VEENSTRA; geboren 5 dec 1936, overleden 22 jan 1937.

8.52Geertje Hillegonda VEENSTRA; geboren 4 maart 1915, overleden 19 okt 1936 te Ureterp (Opsterland).

8.53Gosse VEENSTRA; geboren 9 juli 1926 te Opsterland, overleden 7 sep 1998 te Smallingerland.
Hij trouwde (1) na 1990 met Jannetje ZWANENBURG, geboren 4 nov 1922, overleden 13 april 1990 te Smallingerland.
Hij trouwde (2) 8 feb 1950 te Utrecht met Lena VENEMA, geboren rond 1923 te Utrecht, overleden 25 sep 1980, gecremeerd te Utrecht.

8.54Hendrik VEENSTRA; geboren 11 feb 1917 te Ureterp (Opsterland), overleden 19 sep 1998 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde met Grietje van der HEIDE, geboren 25 okt 1916 te Duurswoude (Opsterland), overleden 2 jan 1997 te Haulerwijk (Ooststellingwerf), dochter van Gooitzen van der HEIDE en Antje de Vries.
  Kinderen:Anneke VEENSTRA [9.12]
Gooitsen VEENSTRA [9.13]
Sipke VEENSTRA [9.14]

8.55Hille VEENSTRA; geboren 21 mei 1928.
Hij trouwde met Grietje POUTSMA.

8.56Jurjen VEENSTRA; geboren 17 april 1919 te Ureterp (Opsterland), , overleden 23 okt 1993 te Drachten (Smallingerland), .
Hij trouwde 16 mei 1944 te Essen Dld, met Christine SCHMITT, geboren 17 aug 1921 te Essen Dld, , dochter van Johannes SCHMITT en Anna RENNAR.
  Kinderen:1955:Anna Maria VEENSTRA [9.15]
1945:Hans Jurgen VEENSTRA [9.16]
1947:Sipke VEENSTRA [9.17]
1953:Taetske Anna VEENSTRA [9.18]

8.57Romkje VEENSTRA; geboren 16 feb 1930 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 16 aug 1951 te Opsterland met Gerben de VRIES, zoon van Jan Gerben de VRIES en Klaske HUITEMA.

8.58Siebren VEENSTRA; geboren 12 nov 1932.

8.59Siemen VEENSTRA; geboren 8 juli 1922.
Hij trouwde met Froukje van der VEEN, geboren 18 maart 1920, overleden 3 april 1974 te Leeuwarden, dochter van Lieuwe van der VEEN en Taetske STENEKES.
  Kinderen:Geertruida Hillegonda VEENSTRA [9.19]
Leo Jan VEENSTRA [9.20]
Theo Siemen VEENSTRA [9.21]

8.60Wiebe VEENSTRA; geboren 27 juni 1924 te Ureterp (Opsterland), overleden 9 mei 1991 te Twisk.
Hij trouwde (1) met Renske SMINK, geboren 2 maart 1928 te Nibbixwoud, overleden 21 mei 2005 te Hoorn.
  Kinderen:Sipke VEENSTRA [9.22]

8.61Eelke TUINSTRA; geboren 24 okt 1900 te Opsterland.

8.62Gjalt TUINSTRA; geboren 8 feb 1894 te Opsterland.

8.63Hendrik Gerben TUINSTRA; geboren 12 dec 1895 te Opsterland.

8.64Rienk TUINSTRA; geboren 11 mei 1910 te Ureterp (Opsterland), overleden 12 juni 1972 te Veenwouden (Dantumadeel).
Hij trouwde 7 feb 1935 te Opsterland met Antje FLONK, geboren 29 dec 1910 te Marum (Gr), overleden 25 okt 1990 te Ureterp (Opsterland), dochter van Jacob FLONK en Grietje de VEGT.

8.65Wiebe TUINSTRA; geboren 26 nov 1898 te Opsterland.

8.66LINDEBOOM; geboren 18 april 1913 te Smallingerland.

8.67Elizabeth Antje van der WEELE; geboren rond 1895 te Colijnsplaat.

8.68Anna LINDEBOOM; geboren rond 1906 te Ureterp (Opsterland), overleden 17 juli 1942 te Groningen.
Zij trouwde met Oebele VEENSTRA.


Generatie IX
 
9.1Pieter Ates LINDEBOOM; geboren 1931, overleden 9 jan 1932 te Leeuwarden. N4693

9.2Pieter Ates LINDEBOOM; geboren 1921, overleden 15 juli 1930 te Smallingerland. N4694

9.3Jantje Ates LINDEBOOM.

9.4Pietertje Sjoukje LINDEBOOM.

9.5Jan LINDEBOOM; geboren maart 1925 te Opende (Grootegast), overleden 30 mei 1925 te Grootegast (Gr).

9.6Lutske LINDEBOOM; overleden 17 maart 1924 te Smallingerland.

9.7Rinske LINDEBOOM; geboren 1925, overleden 26 april 1926 te Smallingerland.

9.8VEENSTRA; geboren 14 jan 1939 te Opsterland.

9.9Helena LINDEBOOM; geboren te Drachten (Smallingerland).

9.10Bruno LINDEBOOM; geboren 1924 te Norden (Dld).

9.11Pieter Sipke LINDEBOOM; geboren 1920 te Norden (Dld).

9.12Anneke VEENSTRA.

9.13Gooitsen VEENSTRA.

9.14Sipke VEENSTRA.

9.15Anna Maria VEENSTRA; geboren 4 okt 1955.
Zij trouwde met Wiebe STEURSMA, geboren 24 aug 1956.
  Kinderen:1987:Johannes STEURSMA [10.1]
1984:Marianne STEURSMA [10.2]

9.16Hans Jurgen VEENSTRA; geboren 26 nov 1945 te Grevenbroich-Gohr (Dld), overleden rond 1946 te Dld.

9.17Sipke VEENSTRA; geboren 3 sep 1947 te Hemrik (Opsterland), , gedoopt te Essen Dld, .
Hij trouwde 20 juni 1969 te Tietjerksteradeel, met Grietje Baukje HANSMA, geboren 2 feb 1947 te Boelenslaan (Achtkarspelen), dochter van Pieter HANSMA en Wilhelmina van DEKKEN.
  Kinderen:1969:Jurjen Pieter VEENSTRA [10.3]
1973:Pieter Sipke VEENSTRA [10.4]

9.18Taetske Anna VEENSTRA; geboren 30 juli 1953 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde met Sjoerd BROERS, geboren 4 okt 1946, zoon van Andries BROERS en Geeske de JONG.
  Kinderen:1973:Andre BROERS [10.5]
1975:Chris BROERS [10.6]

9.19Geertruida Hillegonda VEENSTRA.
Zij trouwde met Alko SEINSTRA.
  Kinderen:Annemie SEINSTRA [10.7]
Imelda SEINSTRA [10.8]

9.20Leo Jan VEENSTRA.
Hij trouwde met Jannie DOUWES.
  Kinderen:Siemen VEENSTRA [10.9]
Sjoukje VEENSTRA [10.10]

9.21Theo Siemen VEENSTRA.

9.22Sipke VEENSTRA.
Hij trouwde met Hillie COMPAS.
  Kinderen:Mariska VEENSTRA [10.11]
Synthia VEENSTRA [10.12]


Generatie X
 
10.1Johannes STEURSMA; geboren 24 juli 1987.

10.2Marianne STEURSMA; geboren 8 aug 1984.

10.3Jurjen Pieter VEENSTRA; geboren 17 dec 1969 te Drachten (Smallingerland).

10.4Pieter Sipke VEENSTRA; geboren 2 okt 1973 te Beetsterzwaag (Opsterland).
Hij trouwde 13 aug 2005 te Heeze met Samantha Ai Ling HANNAM, geboren 24 okt 1975 te UK, dochter van Peter John Hannam en Lucy Phaik Fong CHONG.

10.5Andre BROERS; geboren 16 aug 1973.
Hij trouwde met Jolanda de BOER.
  Kinderen:2005:Mariska BROERS [11.1]

10.6Chris BROERS; geboren 20 april 1975.

10.7Annemie SEINSTRA.

10.8Imelda SEINSTRA.

10.9Siemen VEENSTRA.

10.10Sjoukje VEENSTRA.

10.11Mariska VEENSTRA.

10.12Synthia VEENSTRA.


Generatie XI
 
11.1Mariska BROERS; geboren 28 nov 2005 te Assen.