Home
Tableau
Familie Veenstra
 

Generatie I
 
1Alle Jacobs; geboren rond 1640, overleden rond 1704 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), . N18
Hij trouwde met Geesjen Wygers, overleden na 1706, dochter van Wycher (?) en Jeltien Jans.
  Kinderen:1669:Wyger Alles [2.1]
1671:NN [2.2]


Generatie II
 
2.1Wyger Alles; geboren rond 1669 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), , gedoopt 17 mei 1674 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), , overleden rond 1727 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), .
Hij trouwde 12 dec 1697 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), met Jantien Eijdts, gedoopt 4 april 1675 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), , dochter van Eijdt Ottes.
  Kinderen:1702:Alle Wijgers [3.1]
1710:Jacob Wiegers [3.2]
1700:Jacob Wiegers [3.3]
1698:Pietertje Wiegers [3.4]

2.2NN; gedoopt 24 juni 1671 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).


Generatie III
 
3.1Alle Wijgers; gedoopt 5 nov 1702 te Oosterwolde (Ooststellingwerf). N20
Hij trouwde met Louwrentzien Zietzes.
  Kinderen:1746:Wieger Alles [4.1]
1748:Wieger Alles [4.2]
1745:Jantien Alles [4.3]

3.2Jacob Wiegers; geboren rond 1710, overleden na 1750. N179
Hij trouwde rond 1732 te Oosterwolde/fochteloo, met Bieuwke Geerts, gedoopt 25 sep 1712 te Fochteloo (Ooststellingwerf), , dochter van Geert Harms HUYSMAN en Wyke Eintes.
  Kinderen:1745:Geert Jacobs [4.4]
1750:Geert Jacobs [4.5]
1735:Wijger Jacobs [4.6]
1736:Wyger Jacobs VEENSTRA [4.7]

3.3Jacob Wiegers; gedoopt 26 mei 1700 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden voor 1710.

3.4Pietertje Wiegers; geboren rond 1698 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), gedoopt 7 sep 1698 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).
Zij trouwde met Pieter Jannes, gedoopt 13 juni 1695 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).
  Kinderen:1743:Egbert Pieters [4.8]
1733:Egbertje Pieters [4.9]
1730:Jan Pieters [4.10]
1739:Janke Pieters [4.11]
1724:Jantje Pieters [4.12]
1735:Otte Pieters [4.13]
1737:Otte Pieters [4.14]
1726:Pieter Pieters [4.15]
1726:Teunis Pieters [4.16]
1723:Wieger Pieters [4.17]
1722:Jannes Pieters [4.18]


Generatie IV
 
4.1Wieger Alles; gedoopt 22 mei 1746 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden voor 1748.

4.2Wieger Alles; gedoopt 21 nov 1748 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.3Jantien Alles; geboren 1 april 1745 te Fochteloo (Ooststellingwerf), gedoopt 4 april 1745 te Fochteloo (Ooststellingwerf).

4.4Geert Jacobs; gedoopt 1 jan 1745 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden voor 1750.

4.5Geert Jacobs; gedoopt 26 juli 1750 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.6Wijger Jacobs; gedoopt 16 nov 1735 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden voor 1736.

4.7Wyger Jacobs VEENSTRA; geboren 1736, gedoopt 30 dec 1736 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), , overleden 1 maart 1815 te Bakkeveen (Opsterland), . N3952
Hij trouwde 1765 met Sytske Klazes, geboren 1740, overleden 30 sep 1817 te Ureterp (Opsterland), , dochter van Klaas (?) en Nn.
  Kinderen:1775:Bieuwke Wiegers VEENSTRA [5.1]
1780:Bieuwkjen Wiegers VEENSTRA [5.2]
1767:Jacob Wiegers VEENSTRA [5.3]
1778:Klaas Wiegers VEENSTRA [5.4]
1771:Klaas Wiegers VEENSTRA [5.5]

4.8Egbert Pieters; gedoopt 31 mei 1743 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.9Egbertje Pieters; gedoopt 4 okt 1733 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.10Jan Pieters; gedoopt 5 juni 1730 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.11Janke Pieters; geboren 3 aug 1739 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), gedoopt 9 aug 1739 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.12Jantje Pieters; gedoopt 22 okt 1724 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.13Otte Pieters; gedoopt 11 sep 1735 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden voor 1737.

4.14Otte Pieters; gedoopt 16 juni 1737 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.15Pieter Pieters; geboren 1726 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden 6 mei 1786 te Oosterwolde (Ooststellingwerf). N297
Hij trouwde met Trientje Jelkes van EYCK, geboren 29 juni 1734 te Rottevalle, gedoopt 6 mei 1774 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), overleden 16 nov 1809 te Marssum (Menaldumadeel), dochter van Jelke Jans en Hiltie Hendriks.
  Kinderen:Wieger Pieters van EIJCK [5.6]
Hiltjen Pieters van EYCK [5.7]

4.16Teunis Pieters; gedoopt 28 juli 1726 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.17Wieger Pieters; gedoopt 15 aug 1723 te Appelscha/Oosterwolde (Ooststellingwerf).

4.18Jannes Pieters; gedoopt 12 juli 1722 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).


Generatie V
 
5.1Bieuwke Wiegers VEENSTRA; geboren 7 feb 1775 te Bakkeveen (Opsterland), gedoopt 12 maart 1775 te Wijnjeterp (Opsterland), overleden voor 1780.

5.2Bieuwkjen Wiegers VEENSTRA; geboren 3 april 1780 te Bakkeveen (Opsterland), gedoopt 7 mei 1780 te Bakkeveen/Wijnjeterp/Duurswoude, overleden 2 mei 1859 te Achtkarspelen. N3551
Zij trouwde 18 mei 1806 te Twijzel (Achtkarspelen) met Romke Martens ZIJLSTRA, geboren rond 1780, overleden 14 aug 1863 te Smallingerland, zoon van Marten Romkes en Hendrikje Hendriks.
  Kinderen:1811:Hendrikje Romkes ZIJLSTRA [6.1]
1814:Marten Romkes ZIJLSTRA [6.2]
1807:Sytske Romkes ZIJLSTRA [6.3]
1819:Wyger Romkes ZIJLSTRA [6.4]

5.3Jacob Wiegers VEENSTRA; geboren 1767 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), , gedoopt 5 april 1767 te Oosterwolde (Ooststellingwerf), , overleden 2 nov 1839 te Dragten, . N3672
Hij trouwde 2 sep 1792 te Ureterp (Opsterland), met Antje Libbes, geboren 21 mei 1768, gedoopt 17 juni 1768 te Ureterp/Siegerswoude, , overleden 17 dec 1854 te Opsterland, , dochter van Libbe Jacobs en Trijntje Eelzes.
  Kinderen:1813:Broor VEENSTRA [6.5]
1809:Jantsje Jacobs VEENSTRA [6.6]
1798:Libbe Jacobs VEENSTRA [6.7]
1805:Sietske Jakobs VEENSTRA [6.8]
1801:Sytze Jacobs VEENSTRA [6.9]
1793:Trijntje Jacobs VEENSTRA [6.10]
1796:Wieger Jacobs VEENSTRA [6.11]

5.4Klaas Wiegers VEENSTRA; geboren 5 maart 1778 te Bakkeveen (Opsterland), , gedoopt 19 april 1778 te Wijnjeterp/Bakkeveen, , overleden 27 aug 1848 te Opsterland, . N3740
Hij trouwde 14 juni 1801 te Opeinde (Smallingerland), met Lolkjen Durks KUIPERS, geboren 1775 te Surhuisterveen (Achtkarspelen), , overleden 21 sep 1848 te Opsterland, , dochter van Durk Pieters KUIPERS en Geertje Geerts.
  Kinderen:1813:Bieuwe Klazes VEENSTRA [6.12]
1810:Durk Klazes VEENSTRA [6.13]
1807:Durk Klazes VEENSTRA [6.14]
1805:Geertje Klazes VEENSTRA [6.15]
1819:Pieter Klazes VEENSTRA [6.16]
1816:Sytze Klazes VEENSTRA [6.17]
1803:Wieger Klazes VEENSTRA [6.18]

5.5Klaas Wiegers VEENSTRA; geboren 1771 te Wijnjeterp (Opsterland), gedoopt 29 dec 1771 te Wijnjeterp (Opsterland), overleden voor 1778.

5.6Wieger Pieters van EIJCK.

5.7Hiltjen Pieters van EYCK.


Generatie VI
 
6.1Hendrikje Romkes ZIJLSTRA; geboren 13 nov 1811 te Twijzel (Achtkarspelen), gedoopt 29 dec 1811 te Twijzel/Kooten, overleden 18 jan 1890 te Achtkarspelen.
Zij trouwde 17 mei 1834 te Smallingerland met Jakobus Eelkes POSTMA.
  Kinderen:1848:Marten POSTMA [7.1]

6.2Marten Romkes ZIJLSTRA; geboren 16 jan 1814 te Achtkarspelen, overleden 18 dec 1845 te Smallingerland.
Hij trouwde 7 mei 1841 te Smallingerland met Aukjen Wiebes de HAAN, geboren rond 1822 te Drachten (Smallingerland), dochter van Wiebe Willems de HAAN en Klaaske Jans de GRAAF.
  Kinderen:1844:Bieuwkjen Martens ZIJLSTRA [7.2]
1842:Klaaske Martens ZIJLSTRA [7.3]

6.3Sytske Romkes ZIJLSTRA; geboren 22 feb 1807 te Twijzel (Achtkarspelen), overleden 12 maart 1882 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 2 juli 1837 te Smallingerland met Martinus Egberts KEUNING, geboren 11 jan 1806 te Noorder Drachten (Smallingerland), gedoopt 26 jan 1806 te Noorder Drachten (Smallingerland), overleden 6 aug 1863 te Drachten (Smallingerland).

6.4Wyger Romkes ZIJLSTRA; geboren 31 okt 1819 te Kooten (Achtkarspelen), overleden 13 mei 1884 te Achtkarspelen.
Hij trouwde 3 dec 1842 te Achtkarspelen met Dieuwke Oedzes FEENSTRA, geboren 25 april 1822 te Achtkarspelen, overleden 11 dec 1870 te Achtkarspelen, dochter van Oeds Joons FEENSTRA en Antje Oedzes STIENSTRA.
  Kinderen:1864:Antje Wiegers ZIJLSTRA [7.4]
1850:Bieuwkjen Wiegers ZIJLSTRA [7.5]
1857:Joon Wiegers ZIJLSTRA [7.6]
1854:Marten Wiegers ZIJLSTRA [7.7]
1861:Martinus Wiegers ZIJLSTRA [7.8]
1845:Oeds Wiegers ZIJLSTRA [7.9]
1843:Romke Wiegers ZIJLSTRA [7.10]
1869:Sytske Wiegers ZIJLSTRA [7.11]

6.5Broor VEENSTRA; geboren 1813, overleden 27 mei 1814.

6.6Jantsje Jacobs VEENSTRA; geboren 16 feb 1809 te Ureterp (Opsterland), , overleden 1 okt 1891 te Opsterland, .
Zij trouwde 11 juni 1836 te Smallingerland, met Wiebe Sipkes LINDEBOOM, geboren 1808 te Stiens (Leeuwarderadeel), , overleden 15 maart 1874 te Opsterland, , zoon van Sipke Gjalts LINDEBOOM en Geertje Pieters van der WAL.
  Kinderen:1843:Antje Wiebes LINDEBOOM [7.12]
1849:Geertsje Wiebes LINDEBOOM [7.13]
1845:Gjalt Wiebes LINDEBOOM [7.14]
1838:Jacob Wiebes LINDEBOOM [7.15]
1837:Sipke Wiebes LINDEBOOM [7.16]

6.7Libbe Jacobs VEENSTRA; geboren 8 nov 1798 te Ureterp (Opsterland), gedoopt 30 dec 1798 te Ureterp/Siegerswoude, overleden 1 jan 1863 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 16 dec 1820 te Smallingerland met Stijntje Josephs NUMAN, geboren 26 dec 1793 te Zuider Drachten (Smallingerland), gedoopt 26 jan 1794 te Drachten (Smallingerland), overleden 10 maart 1875 te Smallingerland, dochter van Joseph Karels NUMAN en Maaike Beints van der WAL.
  Kinderen:1824:Antje Libbes VEENSTRA [7.17]
1834:Duifke Libbes VEENSTRA [7.18]
1821:Jacob Libbes VEENSTRA [7.19]
1823:Jozeph Libbes VEENSTRA [7.20]
1826:Maaike Libbes VEENSTRA [7.21]
1831:Sytze Libbes VEENSTRA [7.22]
1835:Trijntje Libbes VEENSTRA [7.23]

6.8Sietske Jakobs VEENSTRA; geboren 31 juli 1805 te Ureterp (Opsterland), overleden 4 juni 1864 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 6 juni 1829 te Smallingerland met Wietze Martens VISSER, geboren 22 okt 1802 te Drachten (Smallingerland), gedoopt 8 feb 1807 te Drachten (Smallingerland), overleden 20 jan 1892 te Drachten (Smallingerland), zoon van Marten Wytzes VISSER en Aaltje Sjoukes VISSER.
  Kinderen:1830:Aaltje VISSER [7.24]
1833:Antje VISSER [7.25]
1847:Antje VISSER [7.26]
1838:Jacob Wietzes VISSER [7.27]
1840:Wieger VISSER [7.28]

6.9Sytze Jacobs VEENSTRA; geboren 6 mei 1801 te Ureterp (Opsterland), overleden 12 nov 1886. N3877
Hij trouwde 18 mei 1826 te Opsterland met Aukjen Melles BRON, geboren 18 aug 1800 te Opsterland, overleden 2 jan 1871 te Opsterland.
  Kinderen:1831:Antje Sytzes VEENSTRA [7.29]
1833:Hendrik Sytzes VEENSTRA [7.30]
1829:Jacob Sijtzes VEENSTRA [7.31]
1837:Jacob Sijtzes VEENSTRA [7.32]
1828:Melle Sijtzes VEENSTRA [7.33]

6.10Trijntje Jacobs VEENSTRA; geboren 27 sep 1793 te Ureterp (Opsterland), gedoopt 20 okt 1793 te Ureterp/Siegerswoude, overleden 29 dec 1871 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 1 juni 1817 te Smallingerland met Wietze Jarigs VEENSTRA, geboren rond 1794 te Garijp (Tietjerksteradeel), overleden voor 1871, zoon van Jaring Eeltjes en Antje Pieters.
  Kinderen:1823:Antje Wijtzes VEENSTRA [7.34]
1819:Jacob Wietzes VEENSTRA [7.35]
1827:Jantje Wijtzes VEENSTRA [7.36]
1821:Jarig Wijtzes VEENSTRA [7.37]
1833:Libbe Wietzes VEENSTRA [7.38]
1837:Sietske Wietzes VEENSTRA [7.39]
1830:Wieger Wytzes VEENSTRA [7.40]

6.11Wieger Jacobs VEENSTRA; geboren 30 okt 1796 te Ureterp (Opsterland), gedoopt 11 nov 1796 te Ureterp/Siegerswoude. N3924
Hij trouwde 20 juni 1822 te Opsterland met Hiltje Kornelis de BOER, geboren rond 1804 te Ureterp (Opsterland), dochter van Kornelis Johannes de BOER en Trijntje Cornelis WEVER.
  Kinderen:1826:Antje Wiegers VEENSTRA [7.41]
1842:Aukjen Wiegers VEENSTRA [7.42]
1840:Harmen Wiegers VEENSTRA [7.43]
1848:Harmen Wiegers VEENSTRA [7.44]
1824:Jacob Wiegers VEENSTRA [7.45]
1834:Jantje Wiegers VEENSTRA [7.46]
1837:Kornelis Wiegers VEENSTRA [7.47]
1832:Korneliske Wiegers VEENSTRA [7.48]
1830:Sibbeltje Wiegers VEENSTRA [7.49]
1822:Trijntje Wiegers VEENSTRA [7.50]

6.12Bieuwe Klazes VEENSTRA; geboren 21 mei 1813 te Smallingerland, overleden 2 maart 1854 te Smallingerland. N3548
Hij trouwde 5 juni 1834 te Opsterland met Tietje Klazes de VRIES.
  Kinderen:1834:Klaas Bieuwes VEENSTRA [7.51]
1844:Lolkje Bieuwes VEENSTRA [7.52]
1835:Sjoukjen Bieuwes VEENSTRA [7.53]
1845:Sjoukjen Bieuwes VEENSTRA [7.54]
1838:Sytze Bieuwes VEENSTRA [7.55]
1841:Sytze Bieuwes VEENSTRA [7.56]

6.13Durk Klazes VEENSTRA; geboren 11 jan 1810 te Zuider Drachten (Smallingerland), gedoopt 18 feb 1810 te Drachten (Smallingerland), overleden 22 okt 1891 te Opsterland. N3577
Hij trouwde 28 juli 1849 te Tietjerksteradeel met Margrieta Ates VISSER, geboren 11 juli 1812 te Eernewoude (Tietjerksteradeel), overleden 23 aug 1874 te Opsterland, dochter van Ate Minzes VISSER en Wypkjen Pieters ZANDBURG.
  Kinderen:1852:VEENSTRA [7.57]
1854:Klaas Durks VEENSTRA [7.58]

6.14Durk Klazes VEENSTRA; geboren 4 dec 1807 te Zuider Drachten (Smallingerland), gedoopt 24 jan 1808 te Drachten (Smallingerland), overleden 19 feb 1808 te Zuider Drachten (Smallingerland).

6.15Geertje Klazes VEENSTRA; geboren 1 feb 1805, gedoopt 17 maart 1805 te Opeinde (Smallingerland), overleden 8 dec 1887 te Opsterland.
Zij trouwde 8 jan 1836 te Opsterland met Hendrik Harmens de VRIES.
  Kinderen:1840:Jantje Hendriks de VRIES [7.59]
1845:Klaas Hendriks de VRIES [7.60]
1837:Lolkjen Hendriks de VRIES [7.61]

6.16Pieter Klazes VEENSTRA; geboren 1 juli 1819 te Smallingerland, overleden 15 juni 1820 te Smallingerland. N3811

6.17Sytze Klazes VEENSTRA; geboren 8 aug 1816 te Smallingerland, overleden 2 mei 1893 te Opsterland.
Hij trouwde 16 maart 1840 te Opsterland met Elisabeth Hendriks de VEGT, geboren 14 nov 1813 te Siegerswoude (Opsterland), overleden 18 okt 1896 te Duurswoude (Opsterland), dochter van Hendrik Jans de VEGT en Antje Zweitses HYLKEMA.
  Kinderen:1851:Geertje Sytzes VEENSTRA [7.62]
1842:Hendrik Sytzes VEENSTRA [7.63]
1846:Jan Sytzes VEENSTRA [7.64]
1844:Klaas Sytzes VEENSTRA [7.65]
1853:Lamke Sytzes VEENSTRA [7.66]
1841:Lolkjen Sytzes VEENSTRA [7.67]
1855:Pietertje Sytzes VEENSTRA [7.68]
1857:Trijntje Sytzes VEENSTRA [7.69]

6.18Wieger Klazes VEENSTRA; geboren 9 maart 1803 te Opeinde (Smallingerland), , gedoopt 22 mei 1803 te Opeinde (Smallingerland), , overleden 26 juni 1885 te Tietjerksteradeel, .
Hij trouwde (1) 21 mei 1838 met Hiltsje Jurjens HOGEVEEN, geboren 26 sep 1808 te Donkerbroek (Ooststellingwerf), , gedoopt 23 okt 1808 te Donkerbroek (Ooststellingwerf), , overleden 15 feb 1845 te Ureterp (Opsterland), , dochter van Jurjen Wiebes HOGEVEEN en Rinske Andries.
  Kinderen:1841:Jurjen Wiegers VEENSTRA [7.70]
1839:Lutske Wiegers VEENSTRA [7.71]
Hij trouwde (2) 17 nov 1849 met Ybeltje Feitses van NOORD, geboren 1809, overleden 12 juli 1854, dochter van Feitse Sijes van NOORD en Trijntje Hajes NOORDENBOS.
  Kinderen:1851:Klaas Wiegers VEENSTRA [7.72]


Generatie VII
 
7.1Marten POSTMA; geboren 25 jan 1848 te Kootstertille (Achtkarspelen).
Hij trouwde 14 mei 1875 te Achtkarspelen met Hinke ZUIDEMA, geboren rond 1852 te Augustinusga (Achtkarspelen).

7.2Bieuwkjen Martens ZIJLSTRA; geboren 7 sep 1844 te Smallingerland, overleden 28 april 1862 te Smallingerland.

7.3Klaaske Martens ZIJLSTRA; geboren 19 april 1842 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 20 mei 1865 te Smallingerland met Willem Jans BOSMA, geboren rond 1835 te St.Jacobiparochie (Het Bildt), zoon van Jan Gerrits BOSMA en Idske Jurjens de JONG.

7.4Antje Wiegers ZIJLSTRA; geboren 4 mei 1864 te Twijzel (Achtkarspelen).
Zij trouwde 2 juni 1888 te Achtkarspelen met Freerk HOEKSTRA, geboren rond 1859 te Westergeest (Kollumerland), zoon van Harm HOEKSTRA en Akke Freerks POSTMA.

7.5Bieuwkjen Wiegers ZIJLSTRA; geboren 13 dec 1850 te Achtkarspelen.
Zij trouwde 8 maart 1890 te Achtkarspelen met Klaas KOOISTRA, geboren rond 1852 te Surhuizum (Achtkarspelen), zoon van Rinze Klazes KOOISTRA en Loltje Hendriks van der HEIDE.

7.6Joon Wiegers ZIJLSTRA; geboren 3 sep 1857 te Achtkarspelen, overleden 1 dec 1878 te Achtkarspelen.

7.7Marten Wiegers ZIJLSTRA; geboren 12 aug 1854 te Achtkarspelen.

7.8Martinus Wiegers ZIJLSTRA; geboren 10 feb 1861 te Achtkarspelen.
Hij trouwde 10 mei 1888 te Achtkarspelen met Ietje HOEKSTRA, geboren rond 1861 te Westergeest (Kollumerland), dochter van Harm HOEKSTRA en Akke Freerks POSTMA.

7.9Oeds Wiegers ZIJLSTRA; geboren 26 okt 1845 te Kooten (Achtkarspelen), overleden 7 juni 1884 te Achtkarspelen.
Hij trouwde 3 sep 1875 te Achtkarspelen met Wypkjen de HAAN, geboren rond 1843 te Kooten (Achtkarspelen), dochter van Lieuwe Wiebes de HAAN en Iebeltje Alberts POSTMA.

7.10Romke Wiegers ZIJLSTRA; geboren 13 jan 1843 te Achtkarspelen.

7.11Sytske Wiegers ZIJLSTRA; geboren 5 nov 1869 te Twijzel (Achtkarspelen).

7.12Antje Wiebes LINDEBOOM; geboren 15 sep 1843 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 22 mei 1869 te Smallingerland met Pieter Folkerts KROES, geboren rond 1842 te Drachten (Smallingerland), zoon van Folkert Bottes KROES en Grietje Pieters BETHLEHEM.

7.13Geertsje Wiebes LINDEBOOM; geboren 7 dec 1849, overleden 10 feb 1922 te Opsterland, .
Zij trouwde 12 feb 1885 met Jurjen Wiegers VEENSTRA [7.70].
  Kinderen:1888:Hiltsje Jurjens VEENSTRA [8.1]
1891:Sipke Jurjens VEENSTRA [8.2]
1885:Wiebe Jurjens VEENSTRA [8.3]

7.14Gjalt Wiebes LINDEBOOM; geboren 28 sep 1845 te Ureterp (Opsterland), overleden 24 mei 1919 te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde 11 april 1871 te Opsterland met Baukje Binnes de VRIES, geboren 22 sep 1841 te Ureterp (Opsterland), overleden 22 nov 1918 te Ureterp (Opsterland), dochter van Binne Ates de VRIES en Trijntje Jannes van der JAGT.
  Kinderen:1881:Dieuwke Gjalts LINDEBOOM [8.4]
1879:Geertje Gjalts LINDEBOOM [8.5]
1872:Jantje Gjalts LINDEBOOM [8.6]
1876:Trijntje Gjalts LINDEBOOM [8.7]
1874:Trijntje Gjalts LINDEBOOM [8.8]

7.15Jacob Wiebes LINDEBOOM; geboren 14 dec 1838 te Opsterland, overleden 18 dec 1911 te Opsterland.
Hij trouwde 15 mei 1868 te Opsterland met Antje Harmens VEENSTRA, geboren 16 april 1842 te Opsterland, overleden 25 april 1881 te Opsterland, dochter van Harmen Annes VEENSTRA en Rigtje Rienks NIEUWLAND.
  Kinderen:1878:Geertje Jacobs LINDEBOOM [8.9]
1876:Harmen Jacobs LINDEBOOM [8.10]
1868:Jantje Jacobs LINDEBOOM [8.11]
1870:Rigtsje LINDEBOOM [8.12]
1873:Wiebe Jacobs LINDEBOOM [8.13]

7.16Sipke Wiebes LINDEBOOM; geboren 20 juli 1837 te Opsterland, overleden 21 okt 1907 te Smallingerland. N2596
Hij trouwde (1) 1 nov 1883 te Smallingerland met Minke Jacobs BATEMA, geboren 3 sep 1834 te Rottevalle (Achtk?), overleden 18 april 1909 te Smallingerland, dochter van Jakob Bates BATEMA en Antje Rinderts van der LEY.
Hij trouwde (2) 28 mei 1862 te Opsterland met Joukjen Rinderts LAMBARTS, geboren 13 feb 1815 te Oudega (Smallingerland), overleden 31 maart 1883 te Smallingerland, dochter van Rendert Lammerts LAMBARTS en Grietje Oebeles OOSTERHOF.

7.17Antje Libbes VEENSTRA; geboren 19 dec 1824 te Smallingerland, overleden 24 juli 1837 te Smallingerland.

7.18Duifke Libbes VEENSTRA; geboren 22 jan 1834 te Smallingerland, overleden 28 jan 1834 te Smallingerland.

7.19Jacob Libbes VEENSTRA; geboren 18 juli 1821 te Opsterland, overleden 8 okt 1884 te Ureterp (Opsterland). N3668
Hij trouwde 8 mei 1846 te Opsterland met Maria Hendriks HOUKEMA, geboren 20 juli 1822 te Opsterland, overleden 3 jan 1893 te Opsterland, dochter van Hendrik Egberts HOUKEMA en Feikjen Pieters BREDE ROORDA.
  Kinderen:1849:Feikjen Jacobs VEENSTRA [8.14]
1857:Hendrik Jacobs VEENSTRA [8.15]
1860:Joseph Jacobs VEENSTRA [8.16]
1854:Libbe Jacobs VEENSTRA [8.17]
1847:Libbe Jacobs VEENSTRA [8.18]

7.20Jozeph Libbes VEENSTRA; geboren 11 jan 1823 te Opsterland, overleden 8 jan 1903 te Smallingerland.
Hij trouwde 19 mei 1849 te Smallingerland met Rigtsje Hendriks de VRIES, geboren 13 mei 1824 te Leeuwarden, overleden 19 okt 1884 te Smallingerland, dochter van Hendrik Gosses de VRIES en Janke Durks.
  Kinderen:1862:Anne Jozefs VEENSTRA [8.19]
1853:Hendrik Jozefs VEENSTRA [8.20]
1857:Jacob Jozefs VEENSTRA [8.21]
1860:Janke Jozephs VEENSTRA [8.22]
1849:Libbe Jozephs VEENSTRA [8.23]
1866:Sietze Jozefs VEENSTRA [8.24]

7.21Maaike Libbes VEENSTRA; geboren 8 dec 1826 te Ureterp (Opsterland), overleden 13 maart 1867 te Smallingerland.
Zij trouwde 29 april 1865 te Smallingerland met Wiebe Bonnes ALTENA, geboren 4 okt 1823 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 31 juli 1889 te Smallingerland, zoon van Bonne Wiebes ALTENA en Martje Popkes POPMA.
  Kinderen:1867:Stijntje Wiebes ALTENA [8.25]

7.22Sytze Libbes VEENSTRA; geboren 23 jan 1831 te Smallingerland, overleden 16 maart 1881 te Opsterland. N3880
Hij trouwde 11 mei 1856 te Opsterland met Grietje Pieters MEYER, geboren rond 1833, overleden 18 okt 1910 te Opsterland.
  Kinderen:1857:Libbe Sytzes VEENSTRA [8.26]
1860:Pieter Sytzes VEENSTRA [8.27]

7.23Trijntje Libbes VEENSTRA; geboren 3 okt 1835 te Drachten (Smallingerland), overleden 23 maart 1917 te Opsterland.
Zij trouwde 30 april 1859 te Smallingerland met Douwe Nuttes BOONSTRA, geboren 13 jan 1835 te Drachten (Smallingerland), overleden 22 aug 1883 te Smallingerland, zoon van Nutte Hendriks BOONSTRA en Geeske Douwes de WAGT.
  Kinderen:1876:Geeske BOONSTRA [8.28]
1879:Jacob BOONSTRA [8.29]
1865:Jan BOONSTRA [8.30]
1860:Libbe BOONSTRA [8.31]
1871:Maaike BOONSTRA [8.32]
1863:Nutte BOONSTRA [8.33]
1869:Stijntje BOONSTRA [8.34]

7.24Aaltje VISSER; geboren rond 1830, overleden 5 sep 1928 te Drachten (Smallingerland).

7.25Antje VISSER; geboren rond 1833 te Drachten (Smallingerland), overleden 12 juli 1834 te Drachten (Smallingerland).

7.26Antje VISSER; geboren 28 nov 1847 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde (1) 8 mei 1885 te Smallingerland met Jurjen Sakes HOGEVEEN, geboren rond 1854 te Hoornsterzwaag (Schoterland), zoon van Sake Jurjens HOGEVEEN en Imkje Johannes JAGER.
  Kinderen:1870:Wietze VISSER [8.35]

7.27Jacob Wietzes VISSER; geboren rond 1838 te Drachten (Smallingerland), overleden 3 jan 1928 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 12 juni 1858 te Smallingerland met Wipke Fokes WESTRA, geboren rond 1835 te Drachten (Smallingerland), dochter van Foke Jans WESTRA en Leentje Kornelis WIELING.

7.28Wieger VISSER; geboren rond 1840, overleden 13 maart 1903 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 9 juni 1866 te Smallingerland met Hendrikjen Nuttes BOONSTRA, geboren rond 1844 te Drachten (Smallingerland), dochter van Nutte Hendriks BOONSTRA en Geeske Douwes de WAGT.

7.29Antje Sytzes VEENSTRA; geboren 24 okt 1831 te Ureterp (Opsterland), overleden 19 maart 1877 te Opsterland.
Zij trouwde 28 mei 1858 te Smallingerland met Hendrik Sipkes ATSMA, geboren rond 1832 te Drachten (Smallingerland), zoon van Sipke Hendriks ATSMA en Rinske Feitzes BIJLSTRA.
  Kinderen:1864:Akke ATSMA [8.36]

7.30Hendrik Sytzes VEENSTRA; geboren 22 mei 1833 te Opsterland, overleden 31 maart 1884 te Opsterland.
Hij trouwde (1) 7 mei 1859 te Opsterland met Sytske Hendriks de JONG, geboren rond 1831, overleden 5 sep 1872 te Opsterland.
  Kinderen:1868:Aukje Hendriks VEENSTRA [8.37]
1865:Melle Hendriks VEENSTRA [8.38]
1860:Sytze Hendriks VEENSTRA [8.39]
1862:Trijntje Hendriks VEENSTRA [8.40]
1870:Ytje Hendriks VEENSTRA [8.41]
1872:Ytje Hendriks VEENSTRA [8.42]
Hij trouwde (2) 2 april 1874 te Opsterland met Pietje Wiegers Wiegersma, geboren 7 maart 1837 te Ureterp (Opsterland), overleden 11 juni 1888 te Opsterland, dochter van Wieger Hayes Wiegersma en Tettje Koenes bij den Brug.
  Kinderen:1882:Tjitske Hendriks VEENSTRA [8.43]
1875:Aukje Hendriks VEENSTRA [8.44]

7.31Jacob Sijtzes VEENSTRA; geboren 18 sep 1829 te Opsterland, overleden voor 1837.

7.32Jacob Sijtzes VEENSTRA; geboren 23 mei 1837 te Opsterland, overleden 3 maart 1930 te Opsterland.
Hij trouwde 5 mei 1861 te Opsterland met Yfke ZWAMA, geboren 9 juni 1833 te Doezum (Grootegast), overleden 15 nov 1889 te Opsterland.
  Kinderen:1864:Antje Jacobs VEENSTRA [8.45]
1862:Aukje Jacobs VEENSTRA [8.46]
1867:Jan Jacobs VEENSTRA [8.47]
1869:Sytze Jacobs VEENSTRA [8.48]

7.33Melle Sijtzes VEENSTRA; geboren 11 maart 1828 te Ureterp (Opsterland), overleden 31 jan 1872 te Opsterland.
Hij trouwde 16 mei 1863 te Opsterland met Harmke Willems JANSMA, geboren 30 april 1840 te Smallingerland, overleden 25 sep 1931 te Smallingerland, dochter van Willem Jans JANSMA en Geeltje Harmens LAUTENBACH.
  Kinderen:1865:Aukje Melles VEENSTRA [8.49]
1868:Geeltje Melles VEENSTRA [8.50]
1870:Willem Melles VEENSTRA [8.51]

7.34Antje Wijtzes VEENSTRA; geboren rond 1823 te Ureterp (Opsterland).

7.35Jacob Wietzes VEENSTRA; geboren 23 maart 1819 te Drachten (Smallingerland), overleden voor 1892.
Hij trouwde 25 nov 1840 te Smallingerland met Attje Wietzes WIJMA, geboren rond 1818 te Opeinde (Smallingerland), overleden 27 feb 1892 te Tietjerksteradeel, dochter van Wietze Gerrits WIJMA en Menke Jans de BOER.
  Kinderen:1849:Jan Jacobs VEENSTRA [8.52]
1843:Jaring Jacobs VEENSTRA [8.53]
1852:Wieger Jakobs VEENSTRA [8.54]
1841:Wietze Jacobs VEENSTRA [8.55]

7.36Jantje Wijtzes VEENSTRA; geboren rond 1827 te Drachten (Smallingerland), overleden 3 juni 1841 te Smallingerland.

7.37Jarig Wijtzes VEENSTRA; geboren 6 nov 1821 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde met Gepke Jacobs BAKKER.
  Kinderen:1851:Martha Jarigs VEENSTRA [8.56]
1852:Wietze Jarigs VEENSTRA [8.57]

7.38Libbe Wietzes VEENSTRA; geboren 20 okt 1833 te Drachten (Smallingerland), overleden 6 juli 1879 te Smallingerland.
Hij trouwde 16 maart 1861 te Smallingerland met Geertje Popkes BOSMA, geboren rond 1834 te Drachten (Smallingerland), dochter van Popke Jans BOSMA en Trijntje Jogchums MAAS.
  Kinderen:1867:Antje Libbes VEENSTRA [8.58]
1876:Grietje Libbes VEENSTRA [8.59]
1873:Jacob Libbes VEENSTRA [8.60]
1867:Popke Libbes VEENSTRA [8.61]
1863:Trijntje Libbes VEENSTRA [8.62]
1870:Wietze Libbes VEENSTRA [8.63]

7.39Sietske Wietzes VEENSTRA; geboren rond 1837 te Drachten (Smallingerland), overleden 18 juli 1900 te Smallingerland.
Zij trouwde 17 mei 1862 te Smallingerland met Jeen Ebes PRONK, geboren rond 1835 te Drachten (Smallingerland), zoon van Ebe Hanzes PRONK en Maaike Jeens NIJHOF.

7.40Wieger Wytzes VEENSTRA; geboren rond 1830 te Ureterp (Opsterland), overleden 30 juli 1896 te Opsterland.
Hij trouwde 17 mei 1856 te Smallingerland met Trijntje Jacobs SCHUITEMA, geboren rond 1831 te Marssum (Menaldumadeel), overleden 17 dec 1902 te Opsterland, dochter van Jacob Jans SCHUITEMA en Corneliske Meinderts DIJKSTRA.
  Kinderen:1863:Antje Wiegers VEENSTRA [8.64]
1867:Dieuwke Wiegers VEENSTRA [8.65]
1857:Jacob Wiegers VEENSTRA [8.66]
1861:Korneliske Wiegers VEENSTRA [8.67]
1860:Trijntje Wiegers VEENSTRA [8.68]
1870:Wietze Wiegers VEENSTRA [8.69]

7.41Antje Wiegers VEENSTRA; geboren 1 nov 1826 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 25 mei 1859 te Leek met Jelle Martens KLOK, geboren rond 1832 te Tolbert (Leek), zoon van Marten Jelles KLOK en Mettje Harms HOEKSEMA.

7.42Aukjen Wiegers VEENSTRA; geboren 2 dec 1842 te Duurswoude (Opsterland), overleden 21 sep 1868 te Leek.
Zij trouwde 16 mei 1868 te Leek met Braldt BRALDS, geboren 20 dec 1841 te Tolbert (Leek), overleden 26 feb 1884 te Leek, zoon van Andries Hindriks BRALDS en Maria Pieters van DIJK.
  Kinderen:1868:Pieter BRALDS [8.70]

7.43Harmen Wiegers VEENSTRA; geboren 18 juli 1840 te Opsterland, overleden 8 sep 1840 te Opsterland.

7.44Harmen Wiegers VEENSTRA; geboren 3 dec 1848 te Opsterland.
Hij trouwde 3 april 1880 te Leek met Antje OOSTING, geboren rond 1846 te Leek, dochter van Roelf Reinderts OOSTING en Antje Lieuwes ZURINGA.
  Kinderen:1885:Antje Harmens VEENSTRA [8.71]
1881:Wieger Jakob VEENSTRA [8.72]

7.45Jacob Wiegers VEENSTRA; geboren 21 sep 1824 te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde 4 mei 1861 te Leek met Maike HUT, geboren rond 1830 te Zevenhuizen (Leek), dochter van Jan Jacobs HUT en Maike Heines ROSEMA.
  Kinderen:1863:Hiltje VEENSTRA [8.73]
1870:Jaantje VEENSTRA [8.74]
1865:Maaike VEENSTRA [8.75]
1874:Trientje VEENSTRA [8.76]
1867:Wieger Jakobs VEENSTRA [8.77]

7.46Jantje Wiegers VEENSTRA; geboren 25 dec 1834 te Duurswoude (Opsterland), overleden 15 okt 1925 te Niebert (Marum).
Zij trouwde 1 juni 1861 te Leek met Hindrik Harms MIDDEL, geboren 30 april 1838 te Zevenhuizen (Leek), overleden 2 feb 1874 te Zevenhuizen (Leek).
  Kinderen:1869:Hiltje MIDDEL [8.78]
1862:Hindrik MIDDEL [8.79]
1873:Wieger MIDDEL [8.80]

7.47Kornelis Wiegers VEENSTRA; geboren 26 aug 1837 te Opsterland.

7.48Korneliske Wiegers VEENSTRA; geboren 11 april 1832 te Duurswoude (Opsterland).
Zij trouwde 18 juli 1857 te Leek met Hindrik PATER, geboren rond 1822 te Zevenhuizen (Leek), zoon van Klaas Hindriks PATER en Engeltje Derks van der MOLEN.

7.49Sibbeltje Wiegers VEENSTRA; geboren 2 maart 1830 te Opsterland.

7.50Trijntje Wiegers VEENSTRA; geboren 15 aug 1822 te Opsterland, overleden 23 nov 1894 te Opsterland. N3910
Zij trouwde 22 juni 1861 te Leek met Hendrik BUIST, geboren rond 1825 te Zevenhuizen (Leek), overleden voor 1894.
  Kinderen:1857:Hiltje VEENSTRA [8.81]
1851:Wieger VEENSTRA [8.82]

7.51Klaas Bieuwes VEENSTRA; geboren 10 dec 1834 te Ureterp (Opsterland), overleden voor 1897.
Hij trouwde 12 juni 1858 met Trijntje Gauwes VISSER, geboren rond 1827 te Drachten (Smallingerland), overleden 6 maart 1897 te Groningen, dochter van Gauwe Cornelis VISSER en Fintje Hendriks van der VEEN.
  Kinderen:1859:Bieuwe Klazes VEENSTRA [8.83]
1865:Tietje VEENSTRA [8.84]

7.52Lolkje Bieuwes VEENSTRA; geboren april 1844, overleden 23 juli 1844 te Opsterland.

7.53Sjoukjen Bieuwes VEENSTRA; geboren 20 dec 1835 te Opsterland, overleden 13 okt 1845 te Smallingerland.

7.54Sjoukjen Bieuwes VEENSTRA; geboren 22 nov 1845 te Smallingerland, overleden 20 aug 1932 te Smallingerland.

7.55Sytze Bieuwes VEENSTRA; geboren 21 mei 1838 te Opsterland, overleden 3 dec 1839 te Opsterland.

7.56Sytze Bieuwes VEENSTRA; geboren 4 jan 1841 te Opsterland, overleden 27 mei 1856 te Smallingerland.

7.57VEENSTRA; geboren 9 juni 1852 te Leeuwarderadeel.

7.58Klaas Durks VEENSTRA; geboren 12 jan 1854 te Wirdum (Leeuwarderadeel).
Hij trouwde 14 juli 1894 te Leeuwarderadeel met Trijntje TERPSTRA, geboren 11 dec 1862 te Wirdum (Leeuwarderadeel), dochter van Pieter Annes TERPSTRA en Hotske Hessels HIEMSTRA.

7.59Jantje Hendriks de VRIES; geboren 28 nov 1840 te Opsterland.

7.60Klaas Hendriks de VRIES; geboren 15 feb 1845 te Opsterland.

7.61Lolkjen Hendriks de VRIES; geboren 10 sep 1837 te Opsterland, overleden 13 jan 1877 te Opsterland.
Zij trouwde 3 sep 1862 te Opsterland met Bart Johannes FRISO, geboren 28 nov 1825 te Opsterland, overleden 12 juni 1890 te Opsterland, zoon van Johannes Karels FRISO en Willemke Jans BEETSMA.

7.62Geertje Sytzes VEENSTRA; geboren 24 april 1851 te Siegerswoude (Opsterland), overleden 30 okt 1924 te Smallingerland.
Zij trouwde (1) 22 mei 1880 te Smallingerland met Jitze Jans de HAAN, geboren rond 1854 te Boornbergum (Smallingerland), zoon van Jan Gerrits de HAAN en Rinske Wieberens de BOER.
  Kinderen:1885:Elizabeth de HAAN [8.85]
1888:Jan de HAAN [8.86]
1893:Rinske de HAAN [8.87]
1884:Rinske de HAAN [8.88]
Zij trouwde (2) 26 okt 1900 te Smallingerland met Harmen HARMSMA, geboren rond 1854 te Beets (Opsterland), zoon van Anne Harms HARMSMA en Ykje Martens PIEPSTRA.

7.63Hendrik Sytzes VEENSTRA; geboren 28 aug 1842 te Opsterland, overleden 4 aug 1939 te Heerenveen. N3647
Hij trouwde 4 juni 1868 te Opsterland met Wemmigjen Roels POPMA, geboren rond 1845, overleden 29 sep 1918 te Smallingerland, dochter van Roelof Hendriks POPMA en Pietje Ids DIJKSTRA.
  Kinderen:1876:Elizabeth VEENSTRA [8.89]
1873:Pietje VEENSTRA [8.90]
1883:Roel VEENSTRA [8.91]
1870:Sietze Hendriks VEENSTRA [8.92]
1879:Tjitske VEENSTRA [8.93]

7.64Jan Sytzes VEENSTRA; geboren 2 dec 1846 te Opsterland.
Hij trouwde (1) 20 dec 1883 te Opsterland met Grietje Ypes HOEKEMA, geboren 2 juni 1844 te Brantgum (Westdongeradeel), dochter van Ype Franses HOEKEMA en Mintje Douwes de BOER.
  Kinderen:1886:Ypkje VEENSTRA [8.94]
Hij trouwde (2) 4 mei 1871 te Opsterland met Wiske Hendriks JONGBLOED, geboren 16 aug 1843 te Opsterland, overleden 27 jan 1882 te Opsterland, dochter van Hendrik Siegers JONGBLOED en Trijntje Hanzes REMERIE.
  Kinderen:1880:Antje VEENSTRA [8.95]
1878:Elizabeth VEENSTRA [8.96]
1882:Hendrik VEENSTRA [8.97]
1875:Sytze VEENSTRA [8.98]
1872:Trijntje VEENSTRA [8.99]

7.65Klaas Sytzes VEENSTRA; geboren 1 aug 1844 te Siegerswoude (Opsterland), overleden 26 juni 1927 te Siegerswoude (Opsterland).
Hij trouwde 4 mei 1872 met Geeltje LAUTENBACH, geboren 9 april 1845 te Beetsterzwaag (Opsterland), overleden 18 april 1915 te Smallingerland, dochter van Wiebe LAUTENBACH en Grietje Alberts de VRIES.
  Kinderen:1884:VEENSTRA [8.100]
Aaltje Klazes VEENSTRA [8.101]
1880:Albert Klazes VEENSTRA [8.102]
1878:Elizabeth Klazes VEENSTRA [8.103]
1887:Geertje Klazes VEENSTRA [8.104]
1877:Grietje Klazes VEENSTRA [8.105]
1885:Kornelia Klazes VEENSTRA [8.106]
1873:Sytse Klazes VEENSTRA [8.107]
1882:Trijntje Klazes VEENSTRA [8.108]
1875:Wiebe Klazes VEENSTRA [8.109]

7.66Lamke Sytzes VEENSTRA; geboren 26 nov 1853 te Siegerswoude (Opsterland), overleden 23 juli 1919 te Smallingerland.
Zij trouwde (1) 30 april 1897 te Smallingerland met Wouter DIJKSTRA, geboren rond 1839 te Drachten (Smallingerland), zoon van Aalze Theunis DIJKSTRA en Dienke Wouters POSTMA.
Zij trouwde (2) 29 dec 1877 te Smallingerland met Hedzer van der VELDE, geboren rond 1841 te Opeinde (Smallingerland), overleden 22 mei 1893 te Smallingerland, zoon van Johannes Jurjens van der VELDE en Hiltje Johannes HEDDEMA.
  Kinderen:1892:Antje van der VELDE [8.110]
1879:Elizabeth van der VELDE [8.111]
1884:Hendrik van der VELDE [8.112]
1886:Hiltje van der VELDE [8.113]
1881:Jannes van der VELDE [8.114]
1890:Klaas van der VELDE [8.115]
1878:Sytze van der VELDE [8.116]

7.67Lolkjen Sytzes VEENSTRA; geboren 18 feb 1841 te Opsterland, overleden 19 juli 1908 te Opsterland.
Zij trouwde 26 april 1866 te Opsterland met Poppe Aizes LEFFRING, geboren 29 feb 1836 te Haulerwijk (Ooststellingwerf), zoon van Aitze Poppes LEFFRING en Hendrikje Johannes SMIT.
  Kinderen:1879:Antje Poppes LEFFRING [8.117]
1867:Elisabeth Poppes LEFFRING [8.118]
1875:Elisabeth Poppes LEFFRING [8.119]
1882:Elisabeth Poppes LEFFRING [8.120]
1868:Geertje Poppes LEFFRING [8.121]
1870:Martje Poppes LEFFRING [8.122]
1873:Sytze Poppes LEFFRING [8.123]

7.68Pietertje Sytzes VEENSTRA; geboren 18 aug 1855 te Opsterland, overleden 11 juli 1857 te Opsterland.

7.69Trijntje Sytzes VEENSTRA; geboren 5 juli 1857 te Opsterland, overleden 24 juli 1859 te Opsterland.

7.70Jurjen Wiegers VEENSTRA; geboren 18 nov 1841 te Opsterland, , overleden 9 maart 1916 te Ureterp (Opsterland), . N3733
Hij trouwde 12 feb 1885 met Geertsje Wiebes LINDEBOOM [7.13].
  Kinderen:1888:Hiltsje Jurjens VEENSTRA [8.1]
1891:Sipke Jurjens VEENSTRA [8.2]
1885:Wiebe Jurjens VEENSTRA [8.3]

7.71Lutske Wiegers VEENSTRA; geboren 17 maart 1839 te Opsterland, overleden 15 sep 1847 te Opsterland. N3777

7.72Klaas Wiegers VEENSTRA; geboren rond 1851, overleden 24 maart 1860 te Opsterland.


Generatie VIII
 
8.1Hiltsje Jurjens VEENSTRA; geboren 1 juli 1888 te Opsterland.
Zij trouwde 17 april 1914 te Opsterland met Anton BOSWINKEL.
  Kinderen:1917:Geertrui BOSWINKEL [9.1]
Rika BOSWINKEL [9.2]

8.2Sipke Jurjens VEENSTRA; geboren 5 juni 1891, overleden 24 jan 1982 te Drachten (Smallingerland), .
Hij trouwde 17 april 1914 met Taetske HOEKSTRA, geboren 6 jan 1895 te Tietjerksteradeel, , overleden 23 juli 1938 te Ureterp (Opsterland), , dochter van Hendrik Symens HOEKSTRA en Romkje Hendriks BOONSTRA.
  Kinderen:1935:Anton VEENSTRA [9.3]
1936:Geert VEENSTRA [9.4]
1915:Geertje Hillegonda VEENSTRA [9.5]
1926:Gosse VEENSTRA [9.6]
1917:Hendrik VEENSTRA [9.7]
1928:Hille VEENSTRA [9.8]
1919:Jurjen VEENSTRA [9.9]
1930:Romkje VEENSTRA [9.10]
1932:Siebren VEENSTRA [9.11]
1922:Siemen VEENSTRA [9.12]
1924:Wiebe VEENSTRA [9.13]

8.3Wiebe Jurjens VEENSTRA; geboren 20 dec 1885, overleden 16 nov 1911. N3916

8.4Dieuwke Gjalts LINDEBOOM; geboren 14 nov 1881, overleden 12 mei 1967 te Drachten (Smallingerland). N2487
Zij trouwde 24 april 1903 te Opsterland met Rienk van der LEEST, geboren 16 okt 1876 te Gerkesklooster (Achtkarspelen), overleden 9 maart 1952, begraven te Ureterp (Opsterland), zoon van Reinder van der LEEST en Hielkje Rienjes OOSTERGA.

8.5Geertje Gjalts LINDEBOOM; geboren 29 april 1879 te Ureterp (Opsterland), overleden 16 april 1932 te Opsterland. N2502
Zij trouwde met Fokke FOKKEMA, geboren 30 juli 1875 te Jelsum, overleden 21 sep 1960 te Wolvega.

8.6Jantje Gjalts LINDEBOOM; geboren 23 mei 1872 te Ureterp (Opsterland), overleden 1 sep 1943 te Frieschepalen (Opsterland).
Zij trouwde 15 mei 1893 te Opsterland met Gerben TUINSTRA, geboren 1 feb 1868 te Opende (Grootegast), overleden 22 juli 1952 te Drachten (Smallingerland).
  Kinderen:1900:Eelke TUINSTRA [9.14]
1894:Gjalt TUINSTRA [9.15]
1895:Hendrik Gerben TUINSTRA [9.16]
1910:Rienk TUINSTRA [9.17]
1898:Wiebe TUINSTRA [9.18]

8.7Trijntje Gjalts LINDEBOOM; geboren 29 mei 1876 te Ureterp (Opsterland), overleden 13 april 1987 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 16 nov 1922 te Marum (Gr) met Renze JANSMA, geboren 8 feb 1876 te Siegerswoude (Opsterland), overleden 25 aug 1941 te Siegerswoude (Opsterland), zoon van Ede Rinzes JANSMA en Antje Baukes JANSMA.

8.8Trijntje Gjalts LINDEBOOM; geboren 30 juni 1874 te Opsterland, overleden voor 1876.

8.9Geertje Jacobs LINDEBOOM; geboren 23 sep 1878 te Ureterp (Opsterland), overleden 3 dec 1957 te Beetsterzwaag (Opsterland).
Zij trouwde 23 mei 1907 te Opsterland met Fokke FOKKEMA, geboren 7 juni 1863 te Opsterland, overleden 24 sep 1940 te Opsterland, zoon van Gurbe Foppes FOKKEMA en Antje Martens KLAVER.

8.10Harmen Jacobs LINDEBOOM; geboren 14 nov 1876 te Ureterp (Opsterland), overleden 14 sep 1948, begraven te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 15 mei 1903 te Smallingerland met Rinskje BOOTSMA, geboren 30 juni 1878 te Boornbergum (Smallingerland), overleden 27 juni 1936, begraven te Drachten (Smallingerland), dochter van Jan BOOTSMA en Akke de JONG.
  Kinderen:1913:LINDEBOOM [9.19]

8.11Jantje Jacobs LINDEBOOM; geboren 19 okt 1868 te Opsterland, overleden 24 maart 1913 te Opsterland.

8.12Rigtsje LINDEBOOM; geboren 5 juli 1870 te Ureterp (Opsterland), overleden 28 juni 1940 te Colijnsplaat.
Zij trouwde 3 mei 1894 te Colijnsplaat met Cornelis van der WEELE, geboren rond 1869 te Colijnsplaat, overleden 28 maart 1918 te Colijnsplaat, zoon van Theunis van der WEELE en Elisabeth VERWEIJ.
  Kinderen:1895:Elizabeth Antje van der WEELE [9.20]

8.13Wiebe Jacobs LINDEBOOM; geboren 16 jan 1873 te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde 24 dec 1903 te Smallingerland met Maaike BOONSTRA [8.32].
  Kinderen:1906:Anna LINDEBOOM [9.21]

8.14Feikjen Jacobs VEENSTRA; geboren 30 jan 1849 te Opsterland, overleden 9 maart 1922.
Zij trouwde 15 mei 1875 te Opsterland met Berend Siezes HOEKSMA, geboren 21 feb 1852 te Opsterland, overleden 3 juni 1937 te Opsterland, zoon van Sies Houkes HOEKSMA en Taapke Berends de HAAN.
  Kinderen:1888:Hauke HOEKSMA [9.22]
1887:Jacob HOEKSMA [9.23]
1877:Maria HOEKSMA [9.24]
1880:Sies HOEKSMA [9.25]
1891:Taapke HOEKSMA [9.26]

8.15Hendrik Jacobs VEENSTRA; geboren 11 nov 1857 te Opsterland, overleden 6 juni 1878 te Opsterland.

8.16Joseph Jacobs VEENSTRA; geboren 11 sep 1860 te Opsterland, overleden 12 jan 1943, begraven te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde 16 mei 1889 te Opsterland met Tjitske JANSMA, geboren 27 aug 1865 te Kortezwaag (Opsterland), overleden 9 jan 1946, dochter van Wiebe Martens JANSMA en Trijntje Tjeerds WIJNSMA.
  Kinderen:1890:Jacob Joseph VEENSTRA [9.27]
1899:Trijntje VEENSTRA [9.28]
1896:Trijntje VEENSTRA [9.29]
1892:Wiebe Joseph VEENSTRA [9.30]

8.17Libbe Jacobs VEENSTRA; geboren 16 nov 1854 te Opsterland, overleden 20 feb 1939 te Smallingerland. N3755
Hij trouwde 13 mei 1881 te Opsterland met Hiltje Sytzes KLIJNSTRA, geboren 3 juni 1854 te Schoterland, overleden 3 juni 1932, dochter van Sietze Gerrits KLIJNSTRA en Wietske Hotzes de KROON.
  Kinderen:1884:VEENSTRA [9.31]
1891:Feikjen Libbes VEENSTRA [9.32]
1887:Harm Libbes VEENSTRA [9.33]
1886:Jacob Libbes VEENSTRA [9.34]
1882:Wytske Libbes VEENSTRA [9.35]

8.18Libbe Jacobs VEENSTRA; geboren 8 april 1847 te Opsterland, overleden 3 mei 1848 te Opsterland.

8.19Anne Jozefs VEENSTRA; geboren 15 juni 1862 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 16 nov 1887 te Smallingerland met Feikje SMID, geboren 8 juni 1864 te Nijehaske (Haskerland), overleden 15 juni 1927 te Smallingerland, dochter van Karel Johannes SMID en Hieke HOEKSTRA.
  Kinderen:1904:Antje VEENSTRA [9.36]
1890:Hieke VEENSTRA [9.37]
1895:Johanna VEENSTRA [9.38]
1893:Jozef VEENSTRA [9.39]
1897:Jozef VEENSTRA [9.40]
1888:Richtje VEENSTRA [9.41]

8.20Hendrik Jozefs VEENSTRA; geboren 23 okt 1853 te Drachten (Smallingerland), overleden 19 april 1918 te Smallingerland.
Hij trouwde 28 juni 1879 te Smallingerland met Aaltje Jelles WOUDA, geboren rond 1856 te Drachten (Smallingerland), dochter van Jelle Tjeerds WOUDA en Sjoukjen Wiebes de RUITER.
  Kinderen:1880:Jozef Hendriks VEENSTRA [9.42]
1888:Richtje VEENSTRA [9.43]

8.21Jacob Jozefs VEENSTRA; geboren rond 1857 te Drachten (Smallingerland), overleden 26 okt 1918 te Smallingerland.
Hij trouwde 3 juni 1882 te Smallingerland met Antje Jans de HAAN, geboren rond 1859 te Appelscha (Ooststellingwerf), dochter van Jan de HAAN en Sjutje Harmens WIERSMA.
  Kinderen:1892:Jan VEENSTRA [9.44]
1895:Jan VEENSTRA [9.45]
1889:Jozef VEENSTRA [9.46]
1897:Richtje VEENSTRA [9.47]
1884:Sjoerdtje VEENSTRA [9.48]

8.22Janke Jozephs VEENSTRA; geboren 10 juli 1860 te Smallingerland, overleden 4 juli 1861 te Smallingerland.

8.23Libbe Jozephs VEENSTRA; geboren 9 dec 1849 te Ureterp (Opsterland), overleden 30 mei 1930 te Opsterland.
Hij trouwde 30 jan 1875 te Smallingerland met Hendrikje Hendriks de HAAN, geboren 1 jan 1849 te Drachten (Smallingerland), overleden 18 juli 1928 te Smallingerland, dochter van Hendrik Reinders de HAAN en Korneliske Wierds van HOUTEN.
  Kinderen:1885:Hendrik VEENSTRA [9.49]
1883:Iebeltje VEENSTRA [9.50]
1881:Jozef VEENSTRA [9.51]
1879:Korneliske VEENSTRA [9.52]
1875:Richtje VEENSTRA [9.53]
1887:Tetje VEENSTRA [9.54]

8.24Sietze Jozefs VEENSTRA; geboren 1 april 1866 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 2 maart 1912 te Smallingerland met Aaltje HELLINGA, geboren 9 aug 1870 te Opeinde (Smallingerland), dochter van Geert HELLINGA en Trijntje Sietzes van der VEEN.

8.25Stijntje Wiebes ALTENA; geboren 3 maart 1867 te Smallingerland, overleden 3 juli 1867 te Smallingerland.

8.26Libbe Sytzes VEENSTRA; geboren 20 feb 1857 te Opsterland, overleden 12 juli 1945.
Hij trouwde 12 mei 1882 met Yke Martens de JONG, geboren 26 jan 1861 te Opsterland, overleden 6 juni 1906 te Opsterland, dochter van Marten Andries de JONG en Jitske Nuttes BOONSTRA.
  Kinderen:1883:Grietje Libbes VEENSTRA [9.55]
1885:Jitske Libbes VEENSTRA [9.56]
1901:Marten Libbes VEENSTRA [9.57]
1887:Marten Libbes VEENSTRA [9.58]
1889:Martje Libbes VEENSTRA [9.59]
1891:Pieter Libbes VEENSTRA [9.60]
1896:Siebe Libbes VEENSTRA [9.61]
1899:Siepkje Libbes VEENSTRA [9.62]
1887:Sytze Libbes VEENSTRA [9.63]

8.27Pieter Sytzes VEENSTRA; geboren 14 juni 1860 te Smallingerland, overleden 15 aug 1933 te Grootegast (Gr).
Hij trouwde 8 nov 1892 met Martje SCHEERINGA, geboren 2 mei 1860 te Doezum (Grootegast), overleden 23 jan 1942 te Smallingerland, dochter van Hemke SCHEERINGA en Wibbina COPINGA.
  Kinderen:1892:Grietje Pieters VEENSTRA [9.64]
1894:Hemke VEENSTRA [9.65]
1894:Wibbina Pieters VEENSTRA [9.66]

8.28Geeske BOONSTRA; geboren 3 aug 1876 te Smallingerland, overleden 2 feb 1912 te Smallingerland.
Zij trouwde 17 mei 1901 te Smallingerland met Wieberen Jacobs PIJL, geboren rond 1876 te Opeinde (Smallingerland), zoon van Jacob Wieberens PIJL en Dettje Willems STEENSTRA.

8.29Jacob BOONSTRA; geboren 29 dec 1879 te Drachten (Smallingerland), overleden 10 okt 1888 te Smallingerland.

8.30Jan BOONSTRA; geboren 3 mei 1865 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 11 nov 1893 te Smallingerland met Lutske POSTMA, geboren rond 1865 te Wijnjeterp (Opsterland), dochter van Hendrik Roels POSTMA.

8.31Libbe BOONSTRA; geboren 23 feb 1860 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 16 nov 1899 te Smallingerland met Mettje Douwes VEENSTRA, geboren 29 april 1865 te Suameer (Tietjerksteradeel), dochter van Douwe Gerbens VEENSTRA en Maaike Jans ADEMA.
  Kinderen:1902:Maaike BOONSTRA [9.67]

8.32Maaike BOONSTRA; geboren 1 dec 1871 te Drachten (Smallingerland), overleden 16 aug 1923 te Opsterland.
Zij trouwde 24 dec 1903 te Smallingerland met Wiebe Jacobs LINDEBOOM [8.13].
  Kinderen:1906:Anna LINDEBOOM [9.21]

8.33Nutte BOONSTRA; geboren 20 juni 1863 te Smallingerland, overleden 11 feb 1915 te Smallingerland.
Hij trouwde 4 juni 1904 te Smallingerland met Tjipkje de JONG, geboren rond 1874 te Drachten (Smallingerland), dochter van Wietze Geerts de JONG en Elske de JONG.

8.34Stijntje BOONSTRA; geboren rond 1869 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 1 aug 1896 te Smallingerland met Wietze VISSER, geboren rond 1869 te Drachten (Smallingerland), zoon van Anne VISSER en Tettje de HAAN.

8.35Wietze VISSER; geboren 2 dec 1870 te Drachten (Smallingerland). N4133
Hij trouwde met Klaske Ritskes STAPHORSIUS, geboren 21 feb 1872 te Nijega (Smallingerland), dochter van Ritske Siebren STAPHORSIUS en Akke Klazen BRANDINGA.

8.36Akke ATSMA; geboren rond 1864 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 16 okt 1886 te Smallingerland met Hendrik PARDIESKE, geboren 11 sep 1863 te Drachten (Smallingerland), zoon van Sipke Hendriks PARDIESKE en Durkjen Johannes DIEMERSEN.
  Kinderen:1890:Anna PARDIESKE [9.68]

8.37Aukje Hendriks VEENSTRA; geboren 6 jan 1868 te Opsterland.

8.38Melle Hendriks VEENSTRA; geboren 19 jan 1865 te Opsterland, overleden 12 juni 1878 te Opsterland.

8.39Sytze Hendriks VEENSTRA; geboren 3 feb 1860 te Ureterp (Opsterland), overleden 31 dec 1934 te Opsterland.
Hij trouwde (1) 12 mei 1893 te Smallingerland met Jacobje van der MEULEN, geboren rond 1856 te Lippenhuizen (Opsterland), overleden 1894, dochter van Bouwe Alberts van der MEULEN en Pietertje Douwes de VRIES.
Hij trouwde (2) 17 aug 1895 te Smallingerland met Johanna Henderika POSTMA, geboren rond 1850 te Wijnjeterp (Opsterland), dochter van Roel Jans POSTMA en Anna Maria Wouters de VRIES.

8.40Trijntje Hendriks VEENSTRA; geboren 26 okt 1862 te Opsterland, overleden 21 aug 1865.

8.41Ytje Hendriks VEENSTRA; geboren 7 feb 1870 te Opsterland, overleden voor 1872.

8.42Ytje Hendriks VEENSTRA; geboren 17 juni 1872 te Opsterland.

8.43Tjitske Hendriks VEENSTRA; geboren 11 juni 1882 te Opsterland.

8.44Aukje Hendriks VEENSTRA; geboren 26 juli 1875 te Opsterland.

8.45Antje Jacobs VEENSTRA; geboren 15 okt 1864 te Opsterland.

8.46Aukje Jacobs VEENSTRA; geboren 9 juni 1862 te Opsterland, overleden 8 dec 1877 te Opsterland.

8.47Jan Jacobs VEENSTRA; geboren 6 maart 1867 te Opsterland.

8.48Sytze Jacobs VEENSTRA; geboren 22 nov 1869 te Opsterland. N3876

8.49Aukje Melles VEENSTRA; geboren 27 nov 1865 te Opsterland.

8.50Geeltje Melles VEENSTRA; geboren 27 jan 1868 te Opsterland. N3594

8.51Willem Melles VEENSTRA; geboren 29 juni 1870 te Opsterland.

8.52Jan Jacobs VEENSTRA; geboren 1849, overleden 24 juli 1928 te Leeuwarden.

8.53Jaring Jacobs VEENSTRA; geboren 11 maart 1843 te Smallingerland, overleden 19 jan 1920 te Achtkarspelen.
Hij trouwde met Joukje Sjoerds SCHAAFSMA.
  Kinderen:1874:Jacob Jarings VEENSTRA [9.69]

8.54Wieger Jakobs VEENSTRA; geboren rond 1852, overleden 5 nov 1921 te Franeker.
Hij trouwde 21 aug 1875 te Tietjerksteradeel met Gepke Tammes van DAM, geboren 31 mei 1855 te Tietjerksteradeel, overleden 18 nov 1930 te Dennenoord (Zuidlaren), dochter van Tamme Gosses van DAM en Baukje Johannes HANSMA.
  Kinderen:1896:Aaltje Wiegers VEENSTRA [9.70]
1877:Atje Wiegers VEENSTRA [9.71]
1875:Baukje Wiegers VEENSTRA [9.72]
1887:Hiltje Wiegers VEENSTRA [9.73]
1890:Jacoba Wiegers VEENSTRA [9.74]
1880:Jitske Wiegers VEENSTRA [9.75]
1893:Johanna Wiegers VEENSTRA [9.76]
1886:Tamme Wiegers VEENSTRA [9.77]
1882:Trijntje Wiegers VEENSTRA [9.78]

8.55Wietze Jacobs VEENSTRA; geboren 25 jan 1841 te Smallingerland, overleden 8 dec 1918 te Tietjerksteradeel.
Hij trouwde 18 jan 1868 te Achtkarspelen met Jitske Geerts van der VELDE, geboren 2 mei 1843 te Suameer (Tietjerksteradeel), overleden 25 sep 1902 te Tietjerksteradeel, dochter van Geert Koops van der VELDE en Loltje Teyes BENEDICTUS.
  Kinderen:1874:Geert Wietzes VEENSTRA [9.79]
1869:Jacob Wietzes VEENSTRA [9.80]
1871:Loltje Wietzes VEENSTRA [9.81]
1868:Loltje Wietzes VEENSTRA [9.82]

8.56Martha Jarigs VEENSTRA; geboren 1851, overleden 12 mei 1852 te Smallingerland.

8.57Wietze Jarigs VEENSTRA; geboren 1 juli 1852 te Smallingerland.

8.58Antje Libbes VEENSTRA; geboren rond 1867, overleden 1 jan 1879 te Smallingerland.

8.59Grietje Libbes VEENSTRA; geboren rond 1876, overleden 31 dec 1878 te Smallingerland.

8.60Jacob Libbes VEENSTRA; geboren 25 juni 1873 te Smallingerland, overleden 29 dec 1878 te Smallingerland.

8.61Popke Libbes VEENSTRA; geboren 1 dec 1867 te Drachten (Smallingerland). N3819
Hij trouwde 26 april 1890 te Smallingerland met Wimke TERPSTRA, geboren 10 aug 1870 te Ureterp (Opsterland), dochter van Johannes TERPSTRA en Fokjen Aukes de JONG.
  Kinderen:1907:Anne VEENSTRA [9.83]
1896:Auke VEENSTRA [9.84]
1901:Fokje VEENSTRA [9.85]
1905:Gerrit VEENSTRA [9.86]
1898:Jacob VEENSTRA [9.87]
1890:Johannes VEENSTRA [9.88]
1891:Libbe VEENSTRA [9.89]
1909:Popke VEENSTRA [9.90]
1894:Wietze VEENSTRA [9.91]

8.62Trijntje Libbes VEENSTRA; geboren rond 1863, overleden 21 aug 1865 te Smallingerland.

8.63Wietze Libbes VEENSTRA; geboren 28 okt 1870 te Smallingerland, overleden 26 dec 1878 te Smallingerland.

8.64Antje Wiegers VEENSTRA; geboren 6 okt 1863 te Smallingerland.

8.65Dieuwke Wiegers VEENSTRA; geboren 20 aug 1867 te Smallingerland, overleden 30 juni 1880 te Opsterland.

8.66Jacob Wiegers VEENSTRA; geboren 22 mei 1857 te Drachten (Smallingerland), overleden 2 nov 1911 te Opsterland. N3673
Hij trouwde met Wikje Hendriks POPKEMA, geboren 11 feb 1857 te Smallingerland, dochter van Hendrik Geerts POPKEMA en Aukjen Hielkes POSTHUMUS.
  Kinderen:1885:Anna VEENSTRA [9.92]
1880:Aukje VEENSTRA [9.93]
1892:Aukje VEENSTRA [9.94]
1900:Geertje VEENSTRA [9.95]
1894:Hendrik VEENSTRA [9.96]
1883:Hendrik VEENSTRA [9.97]
1889:Hendrik VEENSTRA [9.98]
1897:Kornelia VEENSTRA [9.99]
1887:Maaike VEENSTRA [9.100]
1878:Trijntje VEENSTRA [9.101]
1881:Wieger VEENSTRA [9.102]

8.67Korneliske Wiegers VEENSTRA; geboren 12 aug 1861 te Smallingerland.

8.68Trijntje Wiegers VEENSTRA; geboren rond 1860, overleden 25 april 1929 te Smallingerland.
Zij trouwde 16 maart 1883 te Smallingerland met Pieter OOSTERWOUD, geboren 1856 te Kortehemmen (Smallingerland), zoon van Thaeke Pieters OOSTERWOUD en Minke Lefferts ANNEMA.

8.69Wietze Wiegers VEENSTRA; geboren 8 mei 1870 te Smallingerland.

8.70Pieter BRALDS; geboren 12 sep 1868 te Tolbert (Leek), overleden 6 sep 1869 te Tolbert (Leek).

8.71Antje Harmens VEENSTRA; geboren rond 1885 te Tolbert (Leek).
Zij trouwde 12 juni 1909 te Leek met Anne SIPMA, geboren rond 1872 te Zevenhuizen (Leek), zoon van Jan SIPMA en Trientje PIETERS.

8.72Wieger Jakob VEENSTRA; geboren rond 1881 te Tolbert (Leek).
Hij trouwde 6 dec 1919 te Leek met Martje FEENSTRA, geboren rond 1882 te Zevenhuizen (Leek), dochter van Hendrik FEENSTRA en Sapke HOGEVEEN.

8.73Hiltje VEENSTRA; geboren rond 1863 te Zevenhuizen (Leek), overleden 19 juli 1933 te Groningen.
Zij trouwde 24 mei 1890 te Leek met Jan LAP, geboren rond 1866 te Appelscha (Ooststellingwerf), overleden 15 okt 1905 te Groningen, zoon van Albert LAP en Antje Jacobs BIJKER.
  Kinderen:1895:Antje Hinderika LAP [9.103]
1894:Jakob LAP [9.104]
1903:Maike LAP [9.105]
1898:Wieger LAP [9.106]

8.74Jaantje VEENSTRA; geboren rond 1870 te Niebert (Marum).
Zij trouwde 27 okt 1894 te Marum (Gr) met Albert GORTER, geboren rond 1870 te Tolbert (Leek), zoon van Klaas GORTER en Jantje SWARTS.

8.75Maaike VEENSTRA; geboren 8 feb 1865 te Zevenhuizen (Leek), overleden 1 maart 1932 te Niebert (Marum).
Zij trouwde 13 maart 1888 te Marum (Gr) met Hindrik MIDDEL [8.79].
  Kinderen:1906:Hiltje MIDDEL [9.107]
1903:Hindrik MIDDEL [9.108]
1901:Maaike MIDDEL [9.109]
1905:Wieger MIDDEL [9.110]

8.76Trientje VEENSTRA; geboren rond 1874 te Niebert (Marum).
Zij trouwde 3 maart 1894 te Wildervank met Hendrik Harmannus van VEEN, geboren rond 1861 te Marum (Gr), zoon van Marten van VEEN en Hiltje Geeles BAKKER.

8.77Wieger Jakobs VEENSTRA; geboren 3 jan 1867 te Zevenhuizen (Leek), overleden 20 dec 1918 te Marum (Gr).
Hij trouwde 3 april 1897 te Marum (Gr) met Grietje HOOGEVEEN, geboren 1 april 1877 te Niebert (Marum), overleden 28 okt 1952 te Marum (Gr), dochter van Bouwe HOOGEVEEN en Trientje VEENSTRA.

8.78Hiltje MIDDEL; geboren 25 nov 1869 te Zevenhuizen (Leek), overleden 15 sep 1945 te Marum (Gr).

8.79Hindrik MIDDEL; geboren 12 nov 1862 te Zevenhuizen (Leek).
Hij trouwde 13 maart 1888 te Marum (Gr) met Maaike VEENSTRA [8.75].
  Kinderen:1906:Hiltje MIDDEL [9.107]
1903:Hindrik MIDDEL [9.108]
1901:Maaike MIDDEL [9.109]
1905:Wieger MIDDEL [9.110]

8.80Wieger MIDDEL; geboren 6 okt 1873 te Leek, overleden 14 juli 1896 te Oldebroek.

8.81Hiltje VEENSTRA; geboren 20 aug 1857 te Opsterland.
Zij trouwde 25 aug 1883 te Leek met Geert LOUWES, geboren rond 1853 te Niebert (Marum), zoon van Louwe LOUWES en Grietje van der VEEN.
  Kinderen:1884:Grietje LOUWES [9.111]

8.82Wieger VEENSTRA; geboren 19 mei 1851 te Opsterland.

8.83Bieuwe Klazes VEENSTRA; geboren 11 juli 1859 te Smallingerland, overleden 15 juli 1875 te Kollumerland ca. N3549

8.84Tietje VEENSTRA; geboren 28 okt 1865 te Leeuwarden.
Zij trouwde 27 juli 1890 te Groningen met Freerk de WILDE, geboren 31 maart 1859 te Drachten (Smallingerland), zoon van Reid Hemkes de WILDE en Sjoerdtje Freerks SCHEPER.

8.85Elizabeth de HAAN; geboren juni 1885, overleden 25 jan 1886 te Smallingerland.

8.86Jan de HAAN; geboren rond 1888, overleden 21 juni 1900 te Smallingerland.

8.87Rinske de HAAN; geboren rond 1893 te Boornbergum (Smallingerland).
Zij trouwde 5 aug 1916 te Smallingerland met Jacob KNOL, geboren rond 1893 te Beets (Opsterland).

8.88Rinske de HAAN; geboren rond 1884 te Smallingerland, overleden 20 jan 1886 te Smallingerland.

8.89Elizabeth VEENSTRA; geboren 11 juli 1876 te Boornbergum (Smallingerland).
Zij trouwde 10 sep 1896 te Utingeradeel met Homme Sybrens HENDRIKS, geboren rond 1875 te Oldeboorn (Utingeradeel), zoon van Sybren Wytzes HENDRIKS en Fettje Hommes LINGSMA.
  Kinderen:1901:Sybren Wytzes HENDRIKS [9.112]

8.90Pietje VEENSTRA; geboren 28 jan 1873 te Smallingerland.

8.91Roel VEENSTRA; geboren 28 nov 1883 te Boornbergum (Smallingerland).
Hij trouwde 10 april 1920 te Smallingerland met Trijntje van den BOSCH, geboren rond 1896 te Balk (Gaasterland), dochter van Tjidze van den BOSCH en Grietje LANGERAAP.

8.92Sietze Hendriks VEENSTRA; geboren 3 juni 1870 te Drachten (Smallingerland), overleden 22 nov 1940 te Heerenveen.
Hij trouwde 28 mei 1892 te Smallingerland met Wikje Popkes ALTENA, geboren 6 mei 1872 te Boornbergum (Smallingerland), dochter van Popke Bonnes ALTENA en Makke Sytzes MINKS.
  Kinderen:1900:Jitske VEENSTRA [9.113]
1892:Makke VEENSTRA [9.114]
1896:Pietje VEENSTRA [9.115]
1908:Roelof VEENSTRA [9.116]
1894:Wimke VEENSTRA [9.117]

8.93Tjitske VEENSTRA; geboren 6 aug 1879 te Smallingerland.
Zij trouwde 28 juni 1902 te Smallingerland met Ate WIELING, geboren rond 1878 te Boornbergum (Smallingerland), zoon van Wiebe WIELING en Jitske de VRIES.

8.94Ypkje VEENSTRA; geboren 11 april 1886 te Opsterland.

8.95Antje VEENSTRA; geboren 25 jan 1880 te Opsterland.

8.96Elizabeth VEENSTRA; geboren 19 juni 1878 te Opsterland.

8.97Hendrik VEENSTRA; geboren 26 jan 1882 te Opsterland, overleden 26 aug 1882 te Opsterland.

8.98Sytze VEENSTRA; geboren 30 juni 1875 te Opsterland.

8.99Trijntje VEENSTRA; geboren 12 feb 1872 te Opsterland.

8.100VEENSTRA; geboren 14 mei 1884 te Boornbergum (Smallingerland).

8.101Aaltje Klazes VEENSTRA.

8.102Albert Klazes VEENSTRA; geboren 7 juli 1880 te Boornbergum (Smallingerland).
Hij trouwde 15 mei 1903 te Smallingerland met Aukje BIJLSMA, geboren rond 1882 te Drachten (Smallingerland), dochter van Klaas Liekeles BIJLSMA en Durkje Piers BIJSTRA.

8.103Elizabeth Klazes VEENSTRA; geboren 17 okt 1878 te Smallingerland.
Zij trouwde 10 mei 1902 te Smallingerland met Evert SIEBENGA, geboren rond 1877 te Nijega (Smallingerland), zoon van Willem SIEBENGA en Tjitske de BOER.

8.104Geertje Klazes VEENSTRA; geboren 10 juli 1887 te Smallingerland, overleden 29 juli 1920 te Smallingerland.

8.105Grietje Klazes VEENSTRA; geboren 21 april 1877 te Smallingerland.
Zij trouwde 23 aug 1907 te Smallingerland met Ernst de JONG, geboren rond 1868 te Drachten (Smallingerland), zoon van Uilke de JONG en Maaike BEEK.

8.106Kornelia Klazes VEENSTRA; geboren 3 okt 1885 te Smallingerland, overleden 31 jan 1927 te Smallingerland.

8.107Sytse Klazes VEENSTRA; geboren 7 sep 1873 te Boornbergum (Smallingerland).
Hij trouwde (1) 11 mei 1899 te Smallingerland met Sjoukje ARENDSZ, geboren rond 1875 te Boornbergum (Smallingerland), overleden voor 1913, dochter van Jan ARENDSZ en Grietje WIETZEMA.
Hij trouwde (2) 22 maart 1913 te Smallingerland met Dieuwke de VRIES, geboren rond 1889 te Jorwerd (Baarderadeel), dochter van Jacob Paulus de VRIES en Aaltje Jans VERLOOP.

8.108Trijntje Klazes VEENSTRA; geboren 12 juli 1882 te Smallingerland, overleden 26 dec 1904 te Smallingerland.

8.109Wiebe Klazes VEENSTRA; geboren 17 april 1875 te Smallingerland.
Hij trouwde 10 mei 1902 te Smallingerland met Albertje MEESTER, geboren 3 dec 1877 te Beets (Opsterland), dochter van Albert Jacobs MEESTER en Martzen Jans de LEEUW.

8.110Antje van der VELDE; geboren rond 1892 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 11 juni 1920 te Smallingerland met Jan POSTMA, geboren rond 1878 te Opeinde (Smallingerland), zoon van Oebele POSTMA en Elizabeth DEELSTRA.
  Kinderen:1922:Hedzer POSTMA [9.118]

8.111Elizabeth van der VELDE; geboren 12 nov 1879 te Smallingerland.
Zij trouwde 15 mei 1903 te Smallingerland met Ate de VRIES, geboren rond 1872 te Drachten (Smallingerland), zoon van Gjalt de VRIES en Aaltje BIJLSMA.

8.112Hendrik van der VELDE; geboren 15 april 1884 te Smallingerland.

8.113Hiltje van der VELDE; geboren 31 juli 1886 te Smallingerland.

8.114Jannes van der VELDE; geboren 11 nov 1881 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 11 mei 1907 te Smallingerland met Sytske de VRIES, geboren rond 1884 te Ureterp (Opsterland), dochter van Hendrik Harms de VRIES en Antje DALSTRA.

8.115Klaas van der VELDE; geboren rond 1890 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 18 mei 1917 te Smallingerland met Trijntje ZIJLSTRA, geboren rond 1896 te Donkerbroek (Ooststellingwerf), dochter van Klaas ZIJLSTRA en Akke PIETERS.

8.116Sytze van der VELDE; geboren 4 nov 1878 te Smallingerland.
Hij trouwde (1) 13 juni 1919 te Smallingerland met Sjoukje van der MOLEN, geboren rond 1895 te Grootegast (Gr), dochter van Durk van der MOLEN en Albertje VELDHUIS.
Hij trouwde (2) 17 mei 1907 te Smallingerland met Hendrikje WIJMA, geboren rond 1886 te Drogeham, overleden voor 1919, dochter van Klaas Rapkes WIJMA en Antje Jakobs WIJMA.

8.117Antje Poppes LEFFRING; geboren 14 juni 1879 te Opsterland, overleden 4 juni 1902 te Ooststellingwerf.

8.118Elisabeth Poppes LEFFRING; geboren 30 mei 1867 te Opsterland, overleden 10 dec 1870 te Opsterland.

8.119Elisabeth Poppes LEFFRING; geboren 12 dec 1875 te Opsterland, overleden 19 juli 1879 te Opsterland.

8.120Elisabeth Poppes LEFFRING; geboren 5 sep 1882 te Opsterland.

8.121Geertje Poppes LEFFRING; geboren 26 sep 1868 te Opsterland.
Zij trouwde 19 mei 1894 te Smallingerland met Oege Jurjens HUISMAN, geboren rond 1864 te Oostermeer (Tietjerksteradeel), zoon van Jurjen Oeges HUISMAN en Sjoukje Gerrits de VRIES.

8.122Martje Poppes LEFFRING; geboren 14 nov 1870 te Opsterland.

8.123Sytze Poppes LEFFRING; geboren 31 jan 1873 te Opsterland.


Generatie IX
 
9.1Geertrui BOSWINKEL; geboren 17 mei 1917 te Lochem.
Zij trouwde met Bernard MAGIS, geboren rond 1916, overleden 18 nov 1994 te Lichtenvoorde.

9.2Rika BOSWINKEL.

9.3Anton VEENSTRA; geboren 3 april 1935.

9.4Geert VEENSTRA; geboren 5 dec 1936, overleden 22 jan 1937.

9.5Geertje Hillegonda VEENSTRA; geboren 4 maart 1915, overleden 19 okt 1936 te Ureterp (Opsterland).

9.6Gosse VEENSTRA; geboren 9 juli 1926 te Opsterland, overleden 7 sep 1998 te Smallingerland.
Hij trouwde (1) na 1990 met Jannetje ZWANENBURG, geboren 4 nov 1922, overleden 13 april 1990 te Smallingerland.
Hij trouwde (2) 8 feb 1950 te Utrecht met Lena VENEMA, geboren rond 1923 te Utrecht, overleden 25 sep 1980, gecremeerd te Utrecht.

9.7Hendrik VEENSTRA; geboren 11 feb 1917 te Ureterp (Opsterland), overleden 19 sep 1998 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde met Grietje van der HEIDE, geboren 25 okt 1916 te Duurswoude (Opsterland), overleden 2 jan 1997 te Haulerwijk (Ooststellingwerf), dochter van Gooitzen van der HEIDE en Antje de Vries.
  Kinderen:Anneke VEENSTRA [10.1]
Gooitsen VEENSTRA [10.2]
Sipke VEENSTRA [10.3]

9.8Hille VEENSTRA; geboren 21 mei 1928.
Hij trouwde met Grietje POUTSMA.

9.9Jurjen VEENSTRA; geboren 17 april 1919 te Ureterp (Opsterland), , overleden 23 okt 1993 te Drachten (Smallingerland), .
Hij trouwde 16 mei 1944 te Essen Dld, met Christine SCHMITT, geboren 17 aug 1921 te Essen Dld, , dochter van Johannes SCHMITT en Anna RENNAR.
  Kinderen:1955:Anna Maria VEENSTRA [10.4]
1945:Hans Jurgen VEENSTRA [10.5]
1947:Sipke VEENSTRA [10.6]
1953:Taetske Anna VEENSTRA [10.7]

9.10Romkje VEENSTRA; geboren 16 feb 1930 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 16 aug 1951 te Opsterland met Gerben de VRIES, zoon van Jan Gerben de VRIES en Klaske HUITEMA.

9.11Siebren VEENSTRA; geboren 12 nov 1932.

9.12Siemen VEENSTRA; geboren 8 juli 1922.
Hij trouwde met Froukje van der VEEN, geboren 18 maart 1920, overleden 3 april 1974 te Leeuwarden, dochter van Lieuwe van der VEEN en Taetske STENEKES.
  Kinderen:Geertruida Hillegonda VEENSTRA [10.8]
Leo Jan VEENSTRA [10.9]
Theo Siemen VEENSTRA [10.10]

9.13Wiebe VEENSTRA; geboren 27 juni 1924 te Ureterp (Opsterland), overleden 9 mei 1991 te Twisk.
Hij trouwde (1) met Renske SMINK, geboren 2 maart 1928 te Nibbixwoud, overleden 21 mei 2005 te Hoorn.
  Kinderen:Sipke VEENSTRA [10.11]

9.14Eelke TUINSTRA; geboren 24 okt 1900 te Opsterland.

9.15Gjalt TUINSTRA; geboren 8 feb 1894 te Opsterland.

9.16Hendrik Gerben TUINSTRA; geboren 12 dec 1895 te Opsterland.

9.17Rienk TUINSTRA; geboren 11 mei 1910 te Ureterp (Opsterland), overleden 12 juni 1972 te Veenwouden (Dantumadeel).
Hij trouwde 7 feb 1935 te Opsterland met Antje FLONK, geboren 29 dec 1910 te Marum (Gr), overleden 25 okt 1990 te Ureterp (Opsterland), dochter van Jacob FLONK en Grietje de VEGT.

9.18Wiebe TUINSTRA; geboren 26 nov 1898 te Opsterland.

9.19LINDEBOOM; geboren 18 april 1913 te Smallingerland.

9.20Elizabeth Antje van der WEELE; geboren rond 1895 te Colijnsplaat.

9.21Anna LINDEBOOM; geboren rond 1906 te Ureterp (Opsterland), overleden 17 juli 1942 te Groningen.
Zij trouwde met Oebele VEENSTRA.

9.22Hauke HOEKSMA; geboren 28 dec 1888 te Opsterland.

9.23Jacob HOEKSMA; geboren 4 jan 1887 te Opsterland.

9.24Maria HOEKSMA; geboren 11 nov 1877 te Opsterland.

9.25Sies HOEKSMA; geboren 7 nov 1880 te Opsterland.

9.26Taapke HOEKSMA; geboren 13 jan 1891 te Opsterland.

9.27Jacob Joseph VEENSTRA; geboren 20 maart 1890 te Opsterland, overleden 27 okt 1962.
Hij trouwde met Jeltje VENEMA, geboren 24 juli 1896, overleden 18 dec 1972 te Oosterwolde (Ooststellingwerf).

9.28Trijntje VEENSTRA; geboren 10 juli 1899 te Opsterland.

9.29Trijntje VEENSTRA; geboren 11 aug 1896 te Opsterland, overleden voor 1899.

9.30Wiebe Joseph VEENSTRA; geboren 8 aug 1892 te Opsterland.

9.31VEENSTRA; geboren 26 mei 1884 te Opsterland.

9.32Feikjen Libbes VEENSTRA; geboren 21 dec 1891 te Opsterland.

9.33Harm Libbes VEENSTRA; geboren 18 feb 1887 te Opsterland.

9.34Jacob Libbes VEENSTRA; geboren 12 feb 1886 te Opsterland.

9.35Wytske Libbes VEENSTRA; geboren 12 feb 1882 te Opsterland.

9.36Antje VEENSTRA; geboren 1904 te Smallingerland, overleden 5 nov 1904 te Smallingerland.

9.37Hieke VEENSTRA; geboren 8 okt 1890 te Smallingerland.
Zij trouwde 24 mei 1912 te Smallingerland met Louw SPOELSTRA, geboren 11 maart 1887 te Rottevalle (Smallingerland), zoon van Wieger SPOELSTRA en Saakje BOON.
  Kinderen:1913:Wieger SPOELSTRA [10.12]

9.38Johanna VEENSTRA; geboren 12 juni 1895 te Smallingerland.

9.39Jozef VEENSTRA; geboren 15 feb 1893 te Smallingerland, overleden 15 april 1894 te Smallingerland.

9.40Jozef VEENSTRA; geboren 6 nov 1897 te Smallingerland.

9.41Richtje VEENSTRA; geboren 25 okt 1888 te Smallingerland.

9.42Jozef Hendriks VEENSTRA; geboren 11 mei 1880 te Smallingerland.

9.43Richtje VEENSTRA; geboren 22 juli 1888 te Drachten (Smallingerland), overleden 4 nov 1941 te Leeuwarden.
Zij trouwde 5 feb 1910 te Smallingerland met Freerk Harms de VRIES, geboren 14 nov 1881 te Drachten (Smallingerland), overleden 23 juli 1957, begraven te Drachten (Smallingerland), zoon van Harmen Freerks de VRIES en Trijntje BARON.
  Kinderen:1916:Trijntje de VRIES [10.13]

9.44Jan VEENSTRA; geboren 4 maart 1892 te Smallingerland, overleden 13 maart 1892 te Smallingerland.

9.45Jan VEENSTRA; geboren 1 feb 1895 te Smallingerland.
Hij trouwde 27 mei 1922 te Drachten (Smallingerland) met Wietske BOS, geboren rond 1899 te Aduard, dochter van Sybe BOS en Jullienna SCHUUR.

9.46Jozef VEENSTRA; geboren 28 aug 1889 te Smallingerland.

9.47Richtje VEENSTRA; geboren 18 nov 1897 te Smallingerland, overleden 26 juni 1899.

9.48Sjoerdtje VEENSTRA; geboren rond 1884 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 19 mei 1917 te Smallingerland met Oene SCHRIEMER, geboren rond 1882 te Drachten (Smallingerland).

9.49Hendrik VEENSTRA; geboren 19 april 1885 te Smallingerland.

9.50Iebeltje VEENSTRA; geboren 19 juni 1883 te Smallingerland.

9.51Jozef VEENSTRA; geboren 23 feb 1881 te Ureterp (Opsterland), overleden 31 maart 1963, begraven te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 14 mei 1904 te Smallingerland met Goitske de JONG, geboren 5 aug 1880 te Drachten (Smallingerland), overleden 18 juni 1936, begraven te Drachten (Smallingerland), dochter van Klaas Nannes de JONG en Baukje JEENSMA.

9.52Korneliske VEENSTRA; geboren 15 maart 1879 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 30 mei 1903 te Smallingerland met Pieter van der WAL, geboren rond 1879 te Opeinde (Smallingerland), zoon van Geert van der WAL en Wietske KOSTER.

9.53Richtje VEENSTRA; geboren 23 juni 1875 te Opsterland.
Zij trouwde 10 maart 1900 te Smallingerland met Sytze de JONG, geboren 25 okt 1866 te Olterterp (Opsterland), zoon van Rindert Popkes de JONG en Johanna Sytzes GEERTSMA.
  Kinderen:1901:Hendrikje de JONG [10.14]

9.54Tetje VEENSTRA; geboren 12 mei 1887 te Drachten (Smallingerland).
Zij trouwde 22 aug 1908 te Smallingerland met Jan BOUMA, geboren rond 1887 te Oudega (Smallingerland), zoon van Wiebe BOUMA en Antje Klazes FEENSTRA.

9.55Grietje Libbes VEENSTRA; geboren 7 jan 1883 te Opsterland, overleden 18 nov 1934 te Smallingerland.
Zij trouwde 23 mei 1903 te Smallingerland met Pieter Romkes KATS, geboren 18 sep 1879 te Drachten (Smallingerland), overleden 25 juni 1935 te Smallingerland, zoon van Romke Hendriks KATS en Ietje MEYER.
  Kinderen:1913:Hinke KATS [10.15]
1923:Romke KATS [10.16]
1907:Romke KATS [10.17]

9.56Jitske Libbes VEENSTRA; geboren 11 mei 1885 te Opsterland, overleden 9 maart 1972.
Zij trouwde met Lambertus van der HARST, geboren 30 okt 1879, overleden 13 nov 1975.
  Kinderen:Hiltje van der HARST [10.18]
Libbe van der HARST [10.19]
Yke van der HARST [10.20]

9.57Marten Libbes VEENSTRA; geboren 25 juli 1901 te Opsterland, overleden 15 juni 1994, begraven te Ureterp (Opsterland).
Hij trouwde met Wikje MULDER, geboren 16 april 1903, overleden 25 dec 1988, begraven te Ureterp (Opsterland).

9.58Marten Libbes VEENSTRA; geboren 15 juni 1887 te Opsterland, overleden 3 juli 1887 te Opsterland. N3785

9.59Martje Libbes VEENSTRA; geboren 26 nov 1889 te Opsterland, overleden 14 juli 1942, begraven te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 18 juli 1912 te Opsterland met Mindert AARDEMA, geboren 22 juli 1887 te Opsterland, overleden 7 april 1961, begraven te Ureterp (Opsterland), zoon van Jan Kornelis AARDEMA en Jeltje Minderts de KROON.
  Kinderen:1913:AARDEMA [10.21]
1918:Libbe AARDEMA [10.22]

9.60Pieter Libbes VEENSTRA; geboren 25 nov 1891 te Opsterland, overleden 9 feb 1976.
Hij trouwde met Antje de HAAN, geboren 30 april 1900, overleden 12 juni 1983.
  Kinderen:Libbe VEENSTRA [10.23]

9.61Siebe Libbes VEENSTRA; geboren 12 dec 1896 te Opsterland, overleden 20 april 1897 te Opsterland.

9.62Siepkje Libbes VEENSTRA; geboren 7 juni 1899 te Opsterland, overleden 13 dec 1975, begraven te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 24 dec 1919 te Opsterland met Harrit HOEKSTRA, geboren 9 jan 1897 te Tietjerksteradeel, overleden 23 juli 1955, zoon van Hendrik Symens HOEKSTRA en Romkje Hendriks BOONSTRA.
  Kinderen:Harm HOEKSTRA [10.24]
Hendrik HOEKSTRA [10.25]
Libbe HOEKSTRA [10.26]
Pieter HOEKSTRA [10.27]
1933:Romkje HOEKSTRA [10.28]
Sytze HOEKSTRA [10.29]
1920:Yke HOEKSTRA [10.30]

9.63Sytze Libbes VEENSTRA; geboren 15 juni 1887 te Opsterland. N3879

9.64Grietje Pieters VEENSTRA; geboren 20 nov 1892 te Opende (Grootegast), overleden 22 juli 1979.

9.65Hemke VEENSTRA; geboren 26 dec 1894 te Opende (Grootegast), overleden 1 dec 1958 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde 24 mei 1924 te Drachten (Smallingerland) met Sijtske EIZENGA, geboren 10 mei 1901 te Drachten (Smallingerland), overleden 17 jan 1991 te Drachten (Smallingerland).
  Kinderen:1927:David VEENSTRA [10.31]
1931:Marten VEENSTRA [10.32]
1925:Pieter VEENSTRA [10.33]

9.66Wibbina Pieters VEENSTRA; geboren 11 jan 1894 te Opende (Grootegast), overleden 3 dec 1975 te Grijpskerk (Gr).

9.67Maaike BOONSTRA; geboren 14 sep 1902 te Smallingerland.

9.68Anna PARDIESKE; geboren 13 feb 1890 te Smallingerland.

9.69Jacob Jarings VEENSTRA; geboren 18 juli 1874 te Tietjerksteradeel, overleden 12 mei 1876 te Tietjerksteradeel.

9.70Aaltje Wiegers VEENSTRA; geboren 30 maart 1896 te Tietjerksteradeel.

9.71Atje Wiegers VEENSTRA; geboren 9 dec 1877 te Tietjerksteradeel, overleden 28 mei 1924 te Ferwerderadeel.
Zij trouwde met Pieter BOSMA.

9.72Baukje Wiegers VEENSTRA; geboren 21 okt 1875 te Tietjerksteradeel.

9.73Hiltje Wiegers VEENSTRA; geboren 10 okt 1887 te Oostermeer (Tietjerksteradeel).
Zij trouwde 18 mei 1912 te Achtkarspelen met Siette Hendriks VRIESEMA, geboren rond 1888 te Rottevalle, zoon van Hendrik Remmelts VRIEZEMA en Aaltje Halbes CLAUS.

9.74Jacoba Wiegers VEENSTRA; geboren 5 maart 1890 te Tietjerksteradeel.

9.75Jitske Wiegers VEENSTRA; geboren 12 april 1880 te Oostermeer (Tietjerksteradeel).
Zij trouwde 11 mei 1907 te Achtkarspelen met Hylke Hendriks VRIEZEMA, geboren rond 1883 te Rottevalle, zoon van Hendrik Remmelts VRIEZEMA en Aaltje Halbes CLAUS.

9.76Johanna Wiegers VEENSTRA; geboren 11 okt 1893 te Tietjerksteradeel.

9.77Tamme Wiegers VEENSTRA; geboren 28 maart 1886 te Achtkarspelen.

9.78Trijntje Wiegers VEENSTRA; geboren 26 dec 1882 te Tietjerksteradeel, overleden 19 aug 1902 te Leeuwarden.

9.79Geert Wietzes VEENSTRA; geboren rond 1874 te Rottevalle.
Hij trouwde (1) 16 dec 1897 te Tietjerksteradeel met Jacoba BROUWER, overleden voor 1905.
Hij trouwde (2) 8 juli 1905 te Achtkarspelen met Minke Melles POOL, dochter van Melle Minderts POOL en Antje Wiebes de BOER.

9.80Jacob Wietzes VEENSTRA; geboren rond 1869, overleden 6 dec 1898 te Tietjerksteradeel.

9.81Loltje Wietzes VEENSTRA; geboren 11 nov 1871 te Rottevalle (Achtkarspelen).

9.82Loltje Wietzes VEENSTRA; geboren 17 april 1868 te Tietjerksteradeel, overleden 2 aug 1868 te Tietjerksteradeel.

9.83Anne VEENSTRA; geboren rond 1907.

9.84Auke VEENSTRA; geboren 23 nov 1896 te Opsterland.

9.85Fokje VEENSTRA; geboren 13 dec 1901 te Opsterland. N3591

9.86Gerrit VEENSTRA; geboren rond 1905.

9.87Jacob VEENSTRA; geboren 4 okt 1898 te Opsterland, overleden maart 1982 te Michigan (USA). N3661

9.88Johannes VEENSTRA; geboren 12 juli 1890 te Opsterland. N3719

9.89Libbe VEENSTRA; geboren 1 juni 1891 te Opsterland.

9.90Popke VEENSTRA; geboren rond 1909.

9.91Wietze VEENSTRA; geboren 13 jan 1894 te Opsterland.

9.92Anna VEENSTRA; geboren 12 sep 1885 te Opsterland, overleden 17 mei 1918 te Tietjerksteradeel. N3506

9.93Aukje VEENSTRA; geboren 13 maart 1880 te Opsterland, overleden voor 1892.

9.94Aukje VEENSTRA; geboren 2 jan 1892 te Opsterland.

9.95Geertje VEENSTRA; geboren 16 sep 1900 te Opsterland.

9.96Hendrik VEENSTRA; geboren 12 juni 1894.

9.97Hendrik VEENSTRA; geboren 7 sep 1883 te Opsterland.

9.98Hendrik VEENSTRA; geboren 19 nov 1889 te Opsterland.

9.99Kornelia VEENSTRA; geboren 26 jan 1897 te Opsterland.

9.100Maaike VEENSTRA; geboren rond 1887 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde 23 okt 1915 te Smallingerland met Andries VENEMA, geboren 1 jan 1882 te Haulerwijk (Ooststellingwerf), zoon van Bastiaan VENEMA en Grietje Hendriks SCHADENBERG.

9.101Trijntje VEENSTRA; geboren 8 aug 1878 te Ureterp (Opsterland), overleden 21 juni 1945 te Houtigehage (Smallingerland).
Zij trouwde 19 mei 1900 te Smallingerland met Jacob KINGMA, geboren 31 jan 1871 te Drachten (Smallingerland), overleden 5 dec 1948 te Houtigehage (Smallingerland), zoon van Jan Jacobs KINGMA en Trijntje WIERSMA.
  Kinderen:1908:Catharina Elizabeth Kingma [10.34]
1910:Kornelis Kingma [10.35]
1904:Wikje Kingma [10.36]
1901:Jan KINGMA [10.37]
1902:Jacob KINGMA [10.38]

9.102Wieger VEENSTRA; geboren 4 nov 1881 te Opsterland.

9.103Antje Hinderika LAP; geboren rond 1895 te Zevenhuizen (Leek).

9.104Jakob LAP; geboren rond 1894 te Zevenhuizen (Leek).

9.105Maike LAP; geboren rond 1903 te Hoogkerk (Gr), overleden 20 dec 1931 te Groningen.

9.106Wieger LAP; geboren rond 1898 te Zevenhuizen (Leek), overleden 9 nov 1905 te Groningen.

9.107Hiltje MIDDEL; geboren okt 1906 te Niebert (Marum), overleden 7 mei 1907 te Niebert (Marum).

9.108Hindrik MIDDEL; geboren 12 juni 1903 te Niebert (Marum), overleden 28 okt 1993 te Groningen.
Hij trouwde 2 mei 1931 te Hoogkerk (Gr) met Trijntje Melles van DEKKEN, geboren 2 okt 1908 te Surhuisterveen (Achtkarspelen), overleden 9 okt 1993 te Groningen, dochter van Melle Gerkes van DEKKEN en Roelfke KRACHT.

9.109Maaike MIDDEL; geboren 9 juli 1901 te Niebert (Marum).
Zij trouwde 3 nov 1923 te Marum (Gr) met Jelle KLOK, geboren 11 mei 1901 te Tolbert (Leek), overleden te Tolbert (Leek).

9.110Wieger MIDDEL; geboren 7 mei 1905 te Niebert (Marum), overleden 6 sep 1906 te Niebert (Marum).

9.111Grietje LOUWES; geboren rond 1884 te Zevenhuizen (Leek).

9.112Sybren Wytzes HENDRIKS; geboren 25 nov 1901 te Leeuwarden.

9.113Jitske VEENSTRA; geboren 11 jan 1900 te Smallingerland.

9.114Makke VEENSTRA; geboren 19 nov 1892, overleden 2 okt 1920 te Smallingerland.

9.115Pietje VEENSTRA; geboren 10 aug 1896 te Smallingerland.

9.116Roelof VEENSTRA; geboren 23 maart 1908 te Boornbergum (Smallingerland), overleden nov 1993 te Boornbergum (Smallingerland).
Hij trouwde met Teetske MEESTER, geboren te Amsterdam, dochter van Jantje MEESTER.
  Kinderen:Jan VEENSTRA [10.39]

9.117Wimke VEENSTRA; geboren 4 maart 1894 te Smallingerland.

9.118Hedzer POSTMA; geboren rond 1922, overleden 1 jan 1932 te Smallingerland.


Generatie X
 
10.1Anneke VEENSTRA.

10.2Gooitsen VEENSTRA.

10.3Sipke VEENSTRA.

10.4Anna Maria VEENSTRA; geboren 4 okt 1955.
Zij trouwde met Wiebe STEURSMA, geboren 24 aug 1956.
  Kinderen:1987:Johannes STEURSMA [11.1]
1984:Marianne STEURSMA [11.2]

10.5Hans Jurgen VEENSTRA; geboren 26 nov 1945 te Grevenbroich-Gohr (Dld), overleden rond 1946 te Dld.

10.6Sipke VEENSTRA; geboren 3 sep 1947 te Hemrik (Opsterland), , gedoopt te Essen Dld, .
Hij trouwde 20 juni 1969 te Tietjerksteradeel, met Grietje Baukje HANSMA, geboren 2 feb 1947 te Boelenslaan (Achtkarspelen), dochter van Pieter HANSMA en Wilhelmina van DEKKEN.
  Kinderen:1969:Jurjen Pieter VEENSTRA [11.3]
1973:Pieter Sipke VEENSTRA [11.4]

10.7Taetske Anna VEENSTRA; geboren 30 juli 1953 te Ureterp (Opsterland).
Zij trouwde met Sjoerd BROERS, geboren 4 okt 1946, zoon van Andries BROERS en Geeske de JONG.
  Kinderen:1973:Andre BROERS [11.5]
1975:Chris BROERS [11.6]

10.8Geertruida Hillegonda VEENSTRA.
Zij trouwde met Alko SEINSTRA.
  Kinderen:Annemie SEINSTRA [11.7]
Imelda SEINSTRA [11.8]

10.9Leo Jan VEENSTRA.
Hij trouwde met Jannie DOUWES.
  Kinderen:Siemen VEENSTRA [11.9]
Sjoukje VEENSTRA [11.10]

10.10Theo Siemen VEENSTRA.

10.11Sipke VEENSTRA.
Hij trouwde met Hillie COMPAS.
  Kinderen:Mariska VEENSTRA [11.11]
Synthia VEENSTRA [11.12]

10.12Wieger SPOELSTRA; geboren april 1913 te Smallingerland, overleden 25 april 1913 te Smallingerland.

10.13Trijntje de VRIES; geboren rond 1916, overleden 25 okt 1919 te Smallingerland.

10.14Hendrikje de JONG; geboren 3 okt 1901 te Smallingerland.

10.15Hinke KATS; geboren 1913, overleden 2003.

10.16Romke KATS; geboren rond 1923, overleden 27 juli 1927 te Drachten (Smallingerland).

10.17Romke KATS; geboren rond 1907, overleden 2 jan 1923 te Smallingerland.

10.18Hiltje van der HARST.

10.19Libbe van der HARST.

10.20Yke van der HARST.

10.21AARDEMA; geboren 23 juli 1913 te Opsterland.

10.22Libbe AARDEMA; geboren 27 april 1918, overleden 4 juni 1970, begraven te Ureterp (Opsterland).

10.23Libbe VEENSTRA.

10.24Harm HOEKSTRA.

10.25Hendrik HOEKSTRA.

10.26Libbe HOEKSTRA.
Hij trouwde met Elizabeth MUNSTERMAN, geboren 26 feb 1921, overleden 30 mei 1964, begraven te Gorredijk (Opsterland).
  Kinderen:1947:Elsien Siepkje HOEKSTRA [11.13]

10.27Pieter HOEKSTRA; overleden 2005.

10.28Romkje HOEKSTRA; geboren rond 1933, overleden 27 nov 1997 te Middelburg.
Zij trouwde met Pieter HUIJSSEN.
  Kinderen:Frans HUIJSSEN [11.14]
Harrit HUIJSSEN [11.15]
Marinus HUIJSSEN [11.16]

10.29Sytze HOEKSTRA.

10.30Yke HOEKSTRA; geboren 17 jan 1920, overleden 26 mei 2000 te Rilland.
Zij trouwde met Jan KOOPMANS, geboren 2 mei 1920, overleden 25 juni 1993.

10.31David VEENSTRA; geboren 22 nov 1927 te Drachten (Smallingerland), overleden 8 mei 1984 te Grouw (Idaarderadeel).
Hij trouwde 27 mei 1950 te Grouw (Idaarderadeel) met Wimke de GROOT, geboren 16 aug 1930 te Grouw (Idaarderadeel), dochter van Sybren Gerbens de GROOT en Atje Sijbrens TILMA.
  Kinderen:1959:Gerben VEENSTRA [11.17]
1951:Hemke VEENSTRA [11.18]
1959:Pieter VEENSTRA [11.19]
1952:Siebren VEENSTRA [11.20]

10.32Marten VEENSTRA; geboren 14 mei 1931 te Drachten (Smallingerland), overleden 9 juli 1982 te Drachten (Smallingerland).

10.33Pieter VEENSTRA; geboren 8 maart 1925 te Drachten (Smallingerland), overleden 21 sep 1974 te Drachten (Smallingerland).
Hij trouwde met Metje SCHEPER.
  Kinderen:Minke VEENSTRA [11.21]
Sytske VEENSTRA [11.22]

10.34Catharina Elizabeth Kingma; geboren 11 dec 1908 te Smallingerland, overleden 11 dec 1908 te Smallingerland.

10.35Kornelis Kingma; geboren maart 1910, overleden 2 juli 1910 te Smallingerland.

10.36Wikje Kingma; geboren rond 1904, overleden 13 nov 1918 te Smallingerland.

10.37Jan KINGMA; geboren 19 jan 1901 te Smallingerland.

10.38Jacob KINGMA; geboren 24 april 1902 te Smallingerland.

10.39Jan VEENSTRA; geboren te Den Haag.


Generatie XI
 
11.1Johannes STEURSMA; geboren 24 juli 1987.

11.2Marianne STEURSMA; geboren 8 aug 1984.

11.3Jurjen Pieter VEENSTRA; geboren 17 dec 1969 te Drachten (Smallingerland).

11.4Pieter Sipke VEENSTRA; geboren 2 okt 1973 te Beetsterzwaag (Opsterland).
Hij trouwde 13 aug 2005 te Heeze met Samantha Ai Ling HANNAM, geboren 24 okt 1975 te UK, dochter van Peter John Hannam en Lucy Phaik Fong CHONG.

11.5Andre BROERS; geboren 16 aug 1973.
Hij trouwde met Jolanda de BOER.
  Kinderen:2005:Mariska BROERS [12.1]

11.6Chris BROERS; geboren 20 april 1975.

11.7Annemie SEINSTRA.

11.8Imelda SEINSTRA.

11.9Siemen VEENSTRA.

11.10Sjoukje VEENSTRA.

11.11Mariska VEENSTRA.

11.12Synthia VEENSTRA.

11.13Elsien Siepkje HOEKSTRA; geboren 15 juli 1947, overleden 29 juni 2001.

11.14Frans HUIJSSEN.

11.15Harrit HUIJSSEN.

11.16Marinus HUIJSSEN.

11.17Gerben VEENSTRA; geboren 5 april 1959 te Grouw (Idaarderadeel).
Hij trouwde 17 okt 1992 te Grouw (Idaarderadeel) met Boudina Petronella VELDMAN, geboren 25 okt 1963 te Irnsum (Idaarderadeel), dochter van Maurits Obe VELDMAN en Elisabeth Bokke VOGELZANG.
  Kinderen:1993:Magda Anita VEENSTRA [12.2]
1996:Rudmer Pieter VEENSTRA [12.3]
2001:Werner Franke VEENSTRA [12.4]

11.18Hemke VEENSTRA; geboren 2 aug 1951 te Idaarderadeel.
Hij trouwde (1) 16 okt 1979 te Drachten (Smallingerland), gescheiden 15 juli 1989 te Bergum (Tietjerksteradeel) met Freerkje BOS, geboren 5 juli 1960 te Drachten (Smallingerland), dochter van Jacob Albert BOS en Sijbrigje de JONG.
  Kinderen:1981:David Marten VEENSTRA [12.5]
1983:Jacob Albert VEENSTRA [12.6]
1985:Siebrigje Catarina Wimke VEENSTRA [12.7]
Hij trouwde (2) 6 aug 1991 te Bergum (Tietjerksteradeel) met Janny ROEPER, geboren 14 dec 1958 te Texel, dochter van Johan Cornelis ROEPER en Geertje KEIJSER.
  Kinderen:1992:Geertje Anna VEENSTRA [12.8]
1994:Willem Johan VEENSTRA [12.9]

11.19Pieter VEENSTRA; geboren 5 april 1959 te Grouw (Idaarderadeel).
Hij trouwde 18 mei 2004 te Banlamung Thailand met Praphai WICHANKRUA, geboren 21 nov 1972 te Tungfon-Udon Thani Thailand.
  Kinderen:2004:Mira-Noy VEENSTRA [12.10]

11.20Siebren VEENSTRA; geboren 8 dec 1952.
Hij trouwde 4 maart 1977 te Zeist met Rina van der BRINK, geboren rond 1953 te Zeist.
  Kinderen:1980:David Benjamin VEENSTRA [12.11]
1983:Elisabeth Wimke VEENSTRA [12.12]

11.21Minke VEENSTRA.

11.22Sytske VEENSTRA.


Generatie XII
 
12.1Mariska BROERS; geboren 28 nov 2005 te Assen.

12.2Magda Anita VEENSTRA; geboren 10 aug 1993 te Grouw (Idaarderadeel).

12.3Rudmer Pieter VEENSTRA; geboren 29 jan 1996 te Grouw (Idaarderadeel).

12.4Werner Franke VEENSTRA; geboren 17 jan 2001 te Grouw (Idaarderadeel).

12.5David Marten VEENSTRA; geboren 21 maart 1981 te Drachten (Smallingerland).

12.6Jacob Albert VEENSTRA; geboren 26 juni 1983.

12.7Siebrigje Catarina Wimke VEENSTRA; geboren 27 jan 1985 te Drachten (Smallingerland).

12.8Geertje Anna VEENSTRA; geboren 22 feb 1992.

12.9Willem Johan VEENSTRA; geboren 16 april 1994.

12.10Mira-Noy VEENSTRA; geboren 13 juli 2004 te Patay Thailand.

12.11David Benjamin VEENSTRA; geboren 15 mei 1980 te Grouw (Idaarderadeel).

12.12Elisabeth Wimke VEENSTRA; geboren 1 maart 1983 te Grouw (Idaarderadeel).