logo

Syllabus Moord en Doodslag ter Ontspanning

Dr. M. van Maasakker
Instituut voor machtsverwerving en -misbruik
Universiteit van [censuur]

Leidraad bij het college Moord en Doodslag ter ontspanning

Voorwoord

Algemeen gesteld leidt het beoefenen van moord en doodslag tot een dieper inzicht in terminatiemethodes en tot de ontwikkeling van een "eigen" stijl. Het doel van dit college is de student inzicht te verschaffen in terminatiemethoden en de daarbij behorende technieken.
Speciaal voor collega-docenten vermelden we dat dit een inleidend college is. Het is bedoeld als basis voor meer specialistische vervolgcursussen. Men zal dus zeker niet alles behandeld zien wat men zelf kent en waarvan men vindt dat het in dit college thuishoort. We merken tot slot op dat de samenstellers openstaan voor kritiek en dat suggesties voor veranderingen en verbeteringen te allen tijde welkom zijn.
- november 1991

Voorwoord bij de tweede druk

De basiskennis, nodig voor toepassingen van terminatiemethoden op begunstigden, wordt gevormd door anatomie en wapengebruik. Daar in het verplichte studiepakket wapengebruik in het geheel niet voorkomt, terwijl het niveau van de anatomie te laag is, zijn wij genoodzaakt deze basis zelf te leggen. Gezien de beperkte tijd die voor het vak beschikbaar is dreigden de toepassingen in het nauw te komen. Om toch een inzicht te geven in de rol van terminatiemethoden in de praktijk zijn in de tweede druk wat meer toepassingen gegeven die op een aanzienlijk lager niveau worden gepresenteerd. Dit is de prijs die men moet betalen om in een kort curriculum toch iets van de "schoonheid" van terminatiemethoden in de praktijk te laten zien.
Vele studenten, zowel praktijkbeoefenaars als theoretici, hebben ons met suggesties en opmerkingen zeer gestimuleerd. Waarvoor eveneens onze dank.
- mei 1993

Inhoud

1 Inleiding

2 Overzicht terminatiemethodes

2.1 Afbijtmiddel
2.2 Aks
2.3 Bijl
2.4 Boemerang
2.5 Bom
2.6 Boog
2.7 Cryogene middelen
2.8 Decimeren
2.9 Dolk
2.10 Dolle hond
2.11 Drank
2.12 Electriciteit
2.13 Fietspomp
2.14 Goedendag
2.15 Handboog
2.16 Haring
2.17 Honkbalknuppel
2.18 Houweel
2.19 Instant vulmiddel
2.20 Jachtgeweer
2.21 Karate
2.22 Kernwapen
2.23 Kettingzaag
2.24 Krant
2.25 Kris
2.26 Kruisboog
2.27 Kruisraket
2.28 Lans
2.29 Laser
2.30 Mangelen
2.31 Mes
2.32 Mieren
2.33 Nacht
2.34 Onder ieders ogen
2.35 Overrijden
2.36 Pijl een boog
2.37 Pureren
2.38 Q.
2.39 Radbraken
2.40 Roosteren
2.41 Slagwapens
2.42 Smoren
2.43 Trein
2.44 Uitzuigen
2.45 Vampier
2.46 Verbranden
2.47 Verdrinken
2.48 Vergif
2.49 Vuurwapens
2.50 Weerwolf
2.51 Wraak
2.52 X-rays
2.53 IJzeren maagd
2.54 Zelfmoord

Index


1 Inleiding

Het college Moord en Doodslag ter ontspanning poogt een beeld te geven van de verschillende terminatiemethodes die de beginnende liefhebber ter beschikking staan. De cursus heeft enigszins het karakter van een vrije-tijdscursus. De behandelde stof zal dan ook voor een belangrijk deel van uw eigen inbreng afhangen. Deze syllabus moet gezien worden als uitgangspunt voor een discussie over terminatiemethodes met als oogmerk ontspanning. Op- en aanmerkingen zijn bijzonder welkom. De tentaminering geschiedt via werkopdrachten.

2 Terminatiemethodes

2.1 Afbijtmiddel

Nauwelijks een effectieve terminatiemethode, tenzij bij inwendig gebruik. Het is dan handig om de begunstigde vast te binden, of op een andere manier te immobiliseren. Let wel op dat de begunstigde niet door verstikking om het leven komt, langzaam naar binnen gieten dus. Een trechter is bij deze terminatiemethode een onmisbaar hulpmiddel.

2.2 Aks

Zie Bijl (Sectie 2.3).

2.3 Bijl

Een zeer populair wapen in betere films. In werkelijkheid is de bijl vooral als gelegenheidswapen in zwang. Nauwkeurig werken is met dit wapen niet makkelijk vanwege het brede snijoppervlak, het produceert eerder grote dan diepe wonden. Dit zou je natuurlijk als voordeel kunnen beschouwen. Om een snelle terminatie met de bijl te verrichten is het belangrijk om van boven naar beneden te slaan en op de schedel, dan wel in de rug tussen de schouderbladen te mikken. Wilt u wat langer van de terminatie genieten, dan kunt u beter met de zijwaartse slag werken.

2.4 Boemerang

Een bijzonder interessant wapen, erg leuk als bijvak. Enige techniek is vereist, waardoor het niet zo geschikt is voor gebruik door beginners. Gezien het feit dat dit wapen scherpe randen moet hebben om effectief te zijn, dient te worden afgeraden om het te proberen op te vangen. Oplettendheid is dus vereist, zoals u weet komt het wapen terug.

2.5 Bom

Nadeel van de bom is dat u er niet bij kunt blijven. Als u van uw hobby uw beroep wilt maken is terdege kennis van bommen echter nooit weg, in beroepsmatige terminaties moeten nu eenmaal concessies worden gedaan. Voordeel van het gebruik van bommen is dat de media erg veel interesse hebben in explosieve gevallen, waardoor u achteraf via de radio en televisie de schade van het zelf niet aanwezig zijn ruimschoots kunt inhalen. Bommen vallen eigenlijk meer onder terreur dan onder moord.

2.6 Boog

Zie Pijl en boog (Sectie 2.36).

2.7 Cryogene middelen

Het dompelen van een begunstigde in vloeibare stikstof (per liter goedkoper dan melk) is een van de meest interessante ervaringen voor de echte liefhebber. Het is leuk om de fysiologische veranderingen bij de begunstigde te constateren. Als u de tijd heeft kunt u hem/haar langzaam in onderkoelde toestand brengen, bijvoorbeeld door middel van een takel en een vat cryogeen. Gewoon een keer doen!

2.8 Decimeren

Valt onder terreur. Decimeren is een probaat middel tegen overbevolking. Na vijf of zes decimaties ziet de wereldbevolking er ongetwijfeld een stuk overzichtelijker uit.

2.9 Dolk

Een dolk heeft veel nadelen, het gebruik ervan brengt allerlei risico's met zich mee. Iedere willekeurige hansworst met een van de grond geraapte boomtak dient door de gebruiker van een dolk als een gevaarlijke tegenstander beschouwd te worden. Verder is dodelijkheid niet altijd gewaarborgd. Een voordeel is de handzaamheid van een dolk, je kunt er altijd wel eentje op zak hebben. Het werpen van een dolk vereist een zekere vaardigheid die de deelnemers aan deze cursus waarschijnlijk nog niet bezitten, hiermee dient dus te worden opgepast. Van herkansing is geen sprake: een geworpen dolk keert niet uit zichzelf terug (zie Boemerang, Sectie 2.4), soms echter wel in de hand van de begunstigde.

2.10 Dolle hond

Dient, gezien het feit dat een redelijk effectief vaccin tegen rabiës is ontwikkeld, slechts in afgelegen of door muren van de buitenwereld afgesloten plaatsen te worden toegepast. In de middeleeuwen werd rabiës de ziekte van de duivel genoemd. Als u in de gelegenheid bent om de begunstigde gade te slaan nadat de dolle hond heeft toegeslagen zult u merken waarom. Erg spectaculair en bevredigend. Pas op met het hanteren van de hond en de begunstigde(n), extreme agressiviteit is een berucht bijverschijnsel van rabiës.

2.11 Drank

Een begunstigde dronken voeren dient meer als een voorbereiding te worden gezien dan als een reële liquidatiemethode. Er zijn volop effectievere en minder begunstigdevriendelijke vergiften bij elke apotheker verkrijgbaar. Het is echter wel een handige en onopvallende methode om een lastige begunstigde wat handelbaarder te maken. Tip: Bitter Lemon met Baileys.

2.12 Electriciteit

In het gebruik van electriciteit ter terminatie van een begunstigde zijn twee methoden te onderscheiden:
  1. De subtiele methoden.
    Het onder hoogspanning zetten van een deurknop is een zeer elegant voorbeeld van de subtiele methode, die we zo langzamerhand tot de klassiekers mogen rekenen. Sloop een lantaarnpaal, leg een nauwelijks zichtbaar leidinkje naar de deurknop en laat verder de natuur haar gang gaan.
  2. De directe methoden.
    Veruit de bekendste directe methode is de electrische stoel. Deze doet het goed bij het grote publiek, waarschijnlijk omdat enkele liefhebbers op regeringsniveau in sommige landen hebben gemeend dit als officiële liquidatiemethode te moeten invoeren. Hierdoor is dit overigens wonderschone apparaat voor de fijnproever toch minder interessant geworden.

2.13 Fietspomp

Laat het bezit van een fietspomp er u niet toe verleiden hiermee te proberen uw begunstigde op te blazen. Kijk daarvoor liever bij Bommen (Sectie 2.5). Een fietspomp is alleen nuttig voor het oppompen van fietsbanden of desnoods een voetbal. De enige interessante toepassing van de pomp in het kader van deze cursus is wellicht het slaan, maar ook daar zijn bepaald betere werktuigen voor. Mocht het u lukken een begunstigde met een fietspomp te termineren, dan verzoek ik u om uw waarnemingen te publiceren in een van de daartoe geëigende tijdschriften. [Voetnoot]

2.14 Goedendag

De Goedendag is een wapen dat een zekere agressiviteit uitstraalt. Een Goedendagterminatie staat zeker goed op uw CV. De ketting die in dit wapen is verwerkt geeft het geheel een SM-achtig trekje. Als u zichzelf tot sexueel gestoord psychopaat wilt vormen is de goedendag dan ook een absolute must.

2.15 Handboog

Zie Pijl en boog (Sectie 2.41).

2.16 Haring

Praktisch wapen voor als u op vakantie plotseling een onbedwingbare lust voelt. Een beetje bijwerken, vooral slijpen, is meestal wel noodzakelijk, voordat u de haring als dolk kunt gebruiken. Zie verder Dolk (Sectie 2.9).

2.17 Honkbalknuppel

Zie Slagwapens (Sectie 2.41).

2.18 Houweel

Een wapen om lekker mee te hakken, met een hoog doordringend vermogen. Vooral leuk voor terminaties met een Stalinistisch tintje.

2.19 Instant vulmiddel

Als u uw begunstigde zo ver kunt krijgen dat hij/zij een litertje instant vulmiddel naar binnen werkt, kunt u verzekerd zijn van een hoogst bevredigend resultaat. Er moet bij worden opgemerkt dat deze methode niet direct dodelijk is en dat bij intensieve medische behandeling de begunstigde wellicht nog langere tijd kan overleven.

2.20 Jachtgeweer

Bij het hanteren van een jachtgeweer heeft u meteen een ijzersterk excuus voor het termineren van de begunstigde. U kunt er toch ook niets aan doen dat de begunstigde zo sprekend op een wild zwijn leek? Toepassing van dit excuus het liefst alleen buiten de bebouwde kom.

2.21 Karate

Door de media overgewaardeerde techniek. Het bezit van een vuurwapen levert over het algemeen meer voordeel op dan het bezit van een zevende dan in deze vechtsport. Er kan echter niet worden ontkend dat enige kennis van oosterse vechtsporten de blik van de liefhebber aanzienlijk verruimt en de originaliteit bevordert.

2.22 Kernwapen

Zie Kruisraket (Sectie 2.27).

2.23 Kettingzaag

Tegenwoordig met voorsprong het populairste wapen van gestoorde geesten in de Verenigde Staten. Het geeft een enorme rotzooi. Vooral onder invloed van de filmindustrie is de kettingzaag het standaardwapen voor de beginnende psychopaat geworden. Zorg voor een zaag die lekker in de hand ligt. Oefen eerst op een paar onschuldige bomen respectievelijk voorbijgangers, voordat u zich op een specifieke begunstigde gaat richten.

2.24 Krant

Het publiceren van populistische artikeltjes in smoezelige blaadjes helpt bij het creëren van een ongunstige atmosfeer rondom uw begunstigde. Handig hulpmiddel bij het ensceneren/uitlokken van zelfmoord (Sectie 2.54). Verder onmisbaar bij terreur.

2.25 Kris

Leuk wapen voor toepassingen bij (al dan niet semi-)traditionele moorden. Sterk mystiek aspect. Vooral toepasbaar bij terminaties in Indonesië.

2.26 Kruisboog

De kruisboog is helaas sinds kort een officieel verboden wapen in dit land. Daar hoeft u zich natuurlijk niet aan te storen, maar het heeft wel de toepasbaarheid van dit fijne wapen enigszins geremd. Tegenwoordig is iets meer planning vereist dan vroeger het geval was. Tip: een kruisboog laat zich eenvoudig verbergen in een onschuldige aktentas.

2.27 Kruisraket

Valt buiten het bestek van deze beginnerscursus. De kruisraket is meer een wapen voor de betere terreurgroepen dan voor de liefhebber.

2.28 Lans

Zelfs op riddertoernooien in de middeleeuwen lukte het vrijwel nooit een tegenstander dodelijk te verwonden met een lans, terwijl de deelnemers een zekere professionaliteit op dit gebied toch niet ontzegd kon worden. Vandaar dat gebruik van dit wapen over het algemeen moet worden afgeraden.

2.29 Laser

Op dit moment zijn laserwapens nog niet algemeen voorhanden, de ontwikkelingen zijn echter hoopvol. Verwacht mag worden dat over tien jaar iedere geïnteresseerde een terminatie met een dergelijk wapen op zijn naam kan hebben.

2.30 Mangelen

Klinkt lekker. Een exacte definitie van terminerend mangelen is moeilijk te geven, het is in hoge mate een "maak er zelf wat moois van" methode. Mangelapparatuur moet over het algemeen door zelfbouw verkregen worden. Voor handmatig mangelen is meestal een medeplichtige nodig. Voor het vinden van een geschikte medewerker zijn speciale 06-nummers geopend (50 cent per minuut).

2.31 Mes

Nog onpraktischer dan de dolk (Sectie 2.9). Een mes is geschikt om aardappels mee te schillen, niet om begunstigden mee te termineren. Een uitgebreide anatomische kennis is noodzakelijk om succesvol van dit moordwapen gebruik te maken.

2.32 Mieren

De effectiviteit van een legertje trekmieren grenst aan het ongelooflijke. Echt fijn. Ook leuk voor de kinderen: het hanteren van trekmieren is relatief eenvoudig en het is altijd goed voor de kinderziel om te zien hoe vlijtig deze beestjes zich bezighouden met het termineren van de begunstigde.

2.33 Nacht

Traditioneel is de nacht altijd de tijd geweest om uw liefhebberij te beoefenen. Gezien de excentriciteit die in onze branche altijd ruim voorhanden is geweest is het echter niet verwonderlijk dat tegenwoordig terminaties bij vol daglicht erg in trek zijn.

2.34 Onder ieders ogen

Ook een voordeel van de excentrieke aanleg van veel liefhebbers. Het heeft zonder meer iets zeer bevredigends om in een groot doch besloten gezelschap onder ieders ogen een terminatie ten uitvoer te brengen, uiteraard zonder betrapt te worden. Vergif is voor dit doel verreweg de handigste methode, zorg er echter wel voor dat het bij de juiste persoon terecht komt. Er zijn gevallen bekend van liefhebbers die per ongeluk zichzelf termineerden; zoiets is natuurlijk ronduit stakkerig. Voor de slechtere acteurs is het geen kwaad idee om ervoor te zorgen dat ze even niet aanwezig zijn op het moment dat het gif begint te werken. Verdere geliefde onder-ieders-ogen-methoden zijn het plaatsen van de juiste opmerking tegen fobofobische hartpatiënten en het ongelukje bij de trap.

2.35 Overrijden

Het overrijden van een begunstigde met een gemotoriseerd voertuig is een veelgebruikte optie. De liefhebber zal de sensatie van een dergelijke terminatie echter weinig bijzonder vinden; er wordt nauwelijks verschil waargenomen tussen het liquideren van een begunstigde en het beschadigen van je uitlaat aan een boomtak. Mocht u toch kiezen voor deze methode, zorg dan voor een lekker zware auto en haal uw rijbewijs. Het is nooit verstandig om in een al te vroeg stadium de wet te overtreden.

2.36 Pijl en boog

De pijl en boog zijn traditionele wapens die met de hulp van enige moderne snufjes toch nog hedendaags praktisch nut kunnen tonen. Een eenvoudige verbetering is het aanbrengen van weerhaken aan de pijl (gemeen) en het onderdompelen van de pijl in vergif (letaal). Meer moderne verbeteringen richten zich vooral op de boog: lasergestuurde vizieren en pezen van koolstofvezels hebben de effectiviteit aanzienlijk vergroot.

2.37 Pureren

Het kost tijd, maar pureren van een begunstigde doet het altijd leuk. U kunt kiezen uit twee opties: levend of dood pureren. Dood pureren heeft als voordeel dat u eigenlijk twee keer plezier heeft aan uw begunstigde, levend heeft als voordeel dat het pureren enige tijd wordt begeleid door het commentaar van de gepureerde. Het is altijd fijn om reacties uit de eerste hand te krijgen. Trek oude kleren aan.

2.38 Q.

Q. was enige tijd de incognito van het hoofd van een gesubsidieerde liefhebbersorganisatie: de Britse geheime dienst.

2.39 Radbraken

Het radbraken is een techniek die zorgvuldige voorbereing vereist, aangezien er vrij grote krachten op de begunstigde worden losgelaten. Het staat nogal slordig (hoewel het psychologisch wel interessant is) wanneer de begunstigde halverwege de behandeling van het rad losschiet en u hem/haar weer moet vastmaken.

2.40 Roosteren

Rooster het liefst boven een laag vuurtje. Roosteren boven een laag vuurtje is leuk als vrijetijdsbesteding, voor op vakanties en weekenden. Let wel goed op de weersverwachting, een regenbui kan uw roostergenot in één klap bederven, hoewel het natuurlijk wel leuk staat om tijdens een regenbuitje op semi-humane wijze een paraplu boven de langzaam roosterende begunstigde te houden.

2.41 Slagwapens

De slagwapens onderscheiden zich in twee groepen:
  1. botte slagwapens
  2. scherpe slagwapens
Een aardige menggroep vormen de botte scherpe slagwapens, waarvan de botte bijl het bekendste voorbeeld is. Botte wapens zijn een stuk minder effectief dan scherpe, hetgeen een voordeel kan zijn. Ook maken botte wapens over het algemeen minder rommel, hetgeen een nadeel kan zijn, naar gelang uw voorkeuren. In de meeste gevallen moeten botte wapens het van hun massa hebben en van de kracht van de gebruiker, terwijl de scherpe het meer van de techniek moeten hebben.

2.42 Smoren

Smoren kan met een kussen gebeuren of met een anderzins zacht, meegevend, luchtafsluitend voorwerp. De begunstigde kan wilde bewegingen maken, wees hierop voorbereid. Smoren kan ook boven een klein vuurtje, waarbij de gebruiksaanwijzing van roosteren in werking treedt. Wel wat water toevoegen. Pas op voor verdrinking, tenzij dit de bedoeling is.

2.43 Trein

Een terminatiemethode die weinig sporen achterlaat, hoewel misschien maar weinig bevredigend. Men kan op twee manieren terminerend van de trein gebruik maken: door iemand eruit of eronder te gooien. De laatste is de meest effectieve methode, de eerste methode is eigenlijk alleen verdedigbaar als u erg graag van iemand af wilt die zich toevallig met u in de trein bevindt. Voor ondertreingooiingen is tegenwoordig het traject Heiloo-Castricum erg bij de liefhebbers in trek.

2.44 Uitzuigen

Zie Vampier (Sectie 2.45). Financieel uitzuigen kan nuttig zijn bij zelfmoord (Sectie 2.54).

2.45 Vampier

Bent u een vampier? Gefeliciteerd! Probeer ook eens naast het bekende uitzuigwerk een andere methode uit. U zult merken dat de bevrediging alleen maar toeneemt naarmate u origineler bent.

2.46 Verbranden

Het leukste is om zodra uw begunstigde eenmaal lekker brandt hem/haar vrij rond te laten lopen. Het geeft een beetje het kip-zonder-kop effect, dat u ongetwijfeld in uw jonge jaren wel eens heeft uitgeprobeerd. Bij wat magere begunstigden, die door het gebrek aan lichaamsvet wat lastiger vlam vatten, kan een scheutje benzine wonderen verrichten. Zorg dat er altijd een emmer water in de buurt is, het liefst net buiten bereik van de begunstigde, om de omgeving voor overslag te behoeden. Heel aardig is ook een combinatie van de cryogene moord en verbranding.

2.47 Verdrinken

Om hieruit enige bevrediging te halen dient het gefaseerd te gebeuren. Hiervoor zijn tabellen in de literatuur verschenen, die het hele proces tot ongeveer vijfentwintig minuten kunnen rekken. De molensteenvariant is toch wel leuk, omdat het bevestigen van de steen een bijzondere band met de begunstigde geeft.

2.48 Vergif

In principe is alles in de juiste dosis giftig, gifmengen is dan ook een terminatiemethode waar je veel creativiteit in kwijt kunt. Een nadeel is het gebrek aan persoonlijk contact met de begunstigde, het is allemaal wat afstandelijk. Voor terminaties in gezelschap is vergif bij uitstek geschikt. Mocht u het hele gezelschap willen liquideren, zorg er dan wel voor zelf minstens ernstig ziek te worden. Populaire vergiften zijn: Zorg er altijd voor dat het vaatwerk dat met het vergif in aanraking is geweest op de één of andere manier achterover te drukken. Het is vaak een goed idee om een zogenaamd meercomponentsgif te gebruiken. Dat is opgebouwd uit enkele op zichzelf onschuldige stoffen, die u vlak voor de terminatie tot het gif mengt. Op deze manier verkleint u de kans voor de terminatie het gif in uw bezit wordt aangetroffen.

2.49 Vuurwapens

Zorg er altijd voor een vuurwapen op zak te hebben. Het neerschieten van een begunstigde geeft weliswaar nauwelijks enige esthetische voldoening, maar helpt wel als het verlangen u naar het hoofd dreigt te stijgen, wanneer u daar even geen behoefte aan heeft.

2.50 Weerwolf

Bent u een weerwolf? Gefeliciteerd! Probeer u aan die rottige volle-maancyclus te onttrekken. Er zijn hooggekwalificeerde psychopaten die u kunnen leren wat u moet doen om constant in weerwolfgedaante te kunnen rondwaren. Een weerwolf heeft, meer nog dan een vampier, iets mystieks, barbaars en beestachtigs, kortom: alles wat u altijd al heeft willen zijn.

2.51 Wraak

Een primitieve, laag bij de grondse motivatie om tot terminatie over te gaan, die de echte liefhebber verafschuwt. Wraakmoorden zijn vrijwel zonder uitzondering van een bedroevend laag artistiek niveau.

2.52 X-rays

X-rays of röntgenstraking doet ons voorlopig door de medische toepassing meer goed dan kwaad. Het is altijd jammer om te moeten constateren dat een hoopvolle techniek op een dergelijke wijze wordt misbruikt. In de nabije toekomst willen we deze situatie doen verbeteren door speciale röntgenteams op te zetten die de mogelijkheden van deze straling voor terminerende toepassingen moeten onderzoeken. Bent u fysisch geïnteresseerd en tevens een liefhebber, dan nodigen wij u uit uw sollicitatie naar de daartoe geëigende instanties te sturen. Infiltratie in het ziekenhuiswezen behoort waarschijnlijk tot de mogelijkheden.

2.53 IJzeren maagd

Leuk hebbedingetje voor op uw kamer. Handig als u weinig tijd heeft, maar u zich er toch niet met een jantje van leiden van af wilt maken. De laatste tijd wordt de markt overspoeld met wanproducten uit Hong Kong, waarin de begunstigde óf binnen enkele seconden overleden is, óf de hele behandeling zelfs overleeft. Het is daarom het veiligste om een ijzeren maagd van een bekend merk te kopen.

2.54 Zelfmoord

Het tot zelfmoord aanzetten van een begunstigde is een psychologisch proces dat u veel voldoening zal geven, ondanks het feit dat het handwerk door de begunstigde zelf wordt verricht. In deze handleiding zijn al enkele hulpmiddelen ter sprake gekomen. Steekwoorden zijn: roddel, echtscheiding, ontslag, faillissement, ziekte, depressiva. Zorg altijd voor voldoende touw, slaapmiddelen, scheermesjes en treinverbindingen in de omgeving van de begunstigde. U zult zien dat het met een beetje oefening allemaal zo moeilijk niet is. Een zelfmoord ensceneren heeft dezelfde voorbereidende fase als een zelfmoord uitlokken. Het uiteindelijke termineren wordt nu echter ook nog eens aan u overgelaten, derhalve een zeer prettige methode.

Index

agressiviteit,
........ extreme 2.10
........ uitstralen 2.14
anatomische kennis 2.31
artistiek niveau 2.51
atmosfeer 2.24
barbaars 2.50
beestachtig 2.50
benzine 2.46
beroepsmatige terminaties 2.5
bijl, botte 2.41
botte slagwapens 2.41
Britse Geheime Dienst 2.38
buiten de bebouwde kom 2.20
cryogeen 2.7
cyaankali 2.48
decimeren, overbevolking 2.8
directe methoden 2.12
dolle hond 2.10
dronken 2.11
duivel 2.10
effectief vaccin 2.10
effectieve methode 2.1 , 2.43
electriciteit 2.12
electrische stoel 2.12
esthetische voldoening 2.49
excentriciteit 2.33
excentrieke aanleg 2.34
explosieve gevallen 2.5
extreme agressiviteit 2.10
filmindustrie 2.23
financieel uitzuigen 2.44
fobofobische hartpatiënt 2.34
fysiologische veranderingen 2.7
gelegenheidswapen 2.3
gemeen 2.36
gestoorde geesten 2.23
gifmengen 2.48
hakken 2.18
handzaamheid 2.9 , 2.23
hoogspanning 2.12
immobiliseren 2.1
incognito 2.38
infiltratie 2.52
ketting 2.14
kettingzaag 2.23
kinderziel 2.32
kip-zonder-kop effect 2.46
klassieker 2.12 , 2.48
laser
........ -gestuurd 2.36
........ -wapen 2.29
letaal 2.36
luchtafsluitend 2.42
lust, onbedwingbare 2.16 , 2.49
mangelapparatuur 2.30
medeplichtige 2.30
media 2.5, 2.21
medicijnen 2.48
medische
........ behandeling 2.19
........ toepassing 2.52
meercomponentsgif 2.48
methode,
........ directe 2.12
........ effectieve 2.1 , 2.43
........ maak er zelf wat moois van 2.30
........ officiële 2.12
........ onpraktische 2.31
........ overgewaardeerde 2.21
........ subtiele 2.12
molensteenvariant 2.47
mystiek 2.25 , 2.50
neerschieten 2.49
officiële liquidatiemethode 2.12
officieel verboden wapen 2.26
onbedwingbare lust 2.16 , 2.49
onderkoelde toestand 2.7
ongelukje bij de trap 2.34
oosterse vechtsporten 2.21
originaliteit 2.21
overgewaardeerd 2.21
overrijden 2.35
populairste wapen 2.23
populistisch 2.24
praktisch wapen 2.16
primitief 2.51
psychologisch
........ interessant 2.39
........ proces 2.54
psychopaat,
........ beginnende 2.23
........ hooggekwalificeerde 2.50
........ sexueel gestoorde 2.14
pureren 2.37
röntgenstraling 2.52
rabiës 2.10
rattengif 2.48
reacties uit eerste hand 2.37
risico's 2.9
rommel 2.41
rotzooi 2.23
SM-achtig 2.14
scheermesjes 2.54
scherpe randen 2.4
scherpe slagwapens 2.41
slaan,
........ bijl 2.3
........ fietspomp 2.13
........ schedel 2.3
slaapmiddelen 2.48 , 2.54
slijpen 2.16
slordig 2.39
smoezige blaadjes 2.24
sporen 2.43
Stalinistisch 2.18
standaardwapen 2.23
stikstof, vloeibare 2.7
subtiele methoden 2.12
terminatie,
........ beroepsmatige 2.5
........ effectieve 2.1
terreur 2.5 , 2.24
terreurgroepen 2.27
touw 2.54
traditionele
........ moorden 2.25
........ wapens 2.36
treinverbindingen 2.54
trekmieren 2.32
uitzuigwerk 2.45
verdrinking 2.47
vergif 2.48
verstikking 2.1
vloeibare stikstof 2.7
volle-maancyclus 2.50
voorbijganger, onschuldige 2.23
vrijetijdsbesteding 2.40
vuurwapen 2.49
wanproducten 2.53
wapen,
........ gelegenheids- 2.3
........ laser- 2.29
........ officieel verboden 2.26
........ populairste 2.23
........ praktisch 2.16
........ standaard- 2.23
........ traditioneel 2.36
........ vuur- 2.49
weerhaken 2.36
wonden 2.3
zelfbouw 2.30
zelfmoord ensceneren 2.54
zijwaartse slag 2.3

Terug naar de thuisbladzijde.