Start

 

 

Soorten

 

Aanmelden

 

Clubblad

 

Clubservice

 

Artikelen

 

Reglement

 

Bestuur

 

Nieuws

 

Links


 

 

 

Reglement

 

 

Speciaalclub natuurbroed Papegaai-Amadine Nederland (S.P.A.N.)

 

 

Artikel 1

 

Speciaalclub natuurbroed Papegaai-Amadine Nederland stimuleert het streven om Papegaai-Amadinen te kweken zonder gebruik te maken van “pleegouders”. Het is toegestaan bij nood, zoals bij moeilijk te kweken Papegaai-Amadinen gebruik te maken van “pleegouders”.

 

Artikel 2

 

Speciaalclub natuurbroed Papegaai-Amadine Nederland stelt zich ten doel: De kweek van (alle) Papegaai-Amadinen d.m.v. natuurbroed te bevorderen en uit te dragen en bereidheid tot samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende het houden, verzorgen en het kweken van alle soorten en mutaties Papegaai-Amadinen te stimuleren en te bevorderen.

 

Artikel 3

 

Wanneer Speciaalclub natuurbroed Papegaai-Amadine Nederland (S.P.A.N.) het kweken van Papegaai-Amadinen onder “pleegouders” niet meer wil toestaan zal het gebruik van “pleegouders” (behalve de eigen soort) dus ook niet meer worden toegestaan en zal het reglement aangepast worden.

 

Artikel 4

 

Het bijhouden van een goede kweekadministratie is gewenst en dient betrouwbaar te zijn. Het houden en kweken van Papegaai-Amadinen is toegestaan in zowel kweekkooien als ook in vluchten en volières. Het deelnemen aan vogeltentoonstellingen en vogelshows is niet verplicht.

 

Artikel 5

 

Bijdragen worden jaarlijks vastgesteld en dienen te worden voldaan bij aanmelding en daarna elk jaar voor 15 december van het voorgaande kalenderjaar. Bij niet betaling voor 15 maart van het lopende kalenderjaar kan betreffende persoon geen gebruik meer maken van de speciaalclub. Opzegging kan alleen schriftelijk, met opgave van reden. De opzegtermijn is drie maanden. Personen die Speciaalclub natuurbroed Papegaai-Amadine Nederland (S.P.A.N.) schaden worden onmiddellijk verwijderd.