Familie(s) Schmeitz / Schmeits


Deze pagina's zijn geheel gewijd aan de familienaam Schmeitz / Schmeits. Bij het genealogische onderzoek naar o.a. onze familienaam Schmeitz (waarvan we de resultaten op onze homepage hebben gezet), is gebleken dat er meerdere takken zijn, welke (zover bekend) niet in mannelijke lijn aan elkaar verwant zijn.

In het onderstaande overzicht worden vier verschillende situaties onderscheiden. Allereerst zijn er families waarvan tot in de huidige tijd nakomelingen bekend zijn, met de achternaam Schmeit(z/s). Er zijn ook een aantal families waarin mannelijke personen voorkomen met de achternaam Schmeit(z/s) maar waarbij onduidelijk is of hiervan nog nakomelingen in leven zijn, met de achternaam Schmeit(z/s). Daarnaast zijn er families waarbij incidenteel in aktes de naam Schmeit(z/s) wordt gebruikt, zonder dat deze naam aan nakomelingen wordt doorgegeven. Tenslotte zijn er nog een aantal ongehuwde moeders, waarvan (nog) niet bekend is bij welke familie zij horen.GenealogieŽn van families met naamdragers "Schmeitz" in de huidige tijd:
Van zes families Schmeitz leven er nu nog nakomelingen met de achternaam Schmeitz of Schmeits. Deze takken zijn, zoals reeds gemeld, in mannelijke lijn (zover bekend) niet aan elkaar verwant. Het betreft de volgende families:

1) genealogie van Joes Smets:

Dit is de genealogie van onze familie. De oudst bekende voorouder is Joes Smets, welke eind zeventiende eeuw in Hoensbroek trouwde met Helena Arets. In het midden van de negentiende eeuw vestigde deze familie zich in Broeksittard, alwaar hun achternaam van Smeets in Schmeitz veranderde. De genealogie van onze familie is ook weergegeven op onze (andere) homepage. De huidige nakomelingen dragen o.a. de namen Schmeitz en Smeets.
(laatst gewijzigd 2 februari 2019)

2) genealogie van Pitter Schmitz:

Pitter leefde aan het begin van de zeventiende eeuw in Sittard. Hij was de vader van 4 kinderen. Tot in de dertiende generatie zijn er nakomelingen van hem bekend. Een kleinzoon van Pitter, Hendrik genaamd, vestigde zich in Broeksittard, alwaar de familie generaties nakomelingen heeft. De nog levende nakomelingen van Pitter dragen o.a. de namen Schmeitz en Schmeits.
(laatst gewijzigd 12 mei 2019)

3) genealogie van Reinerus Smits:

Reinerus Smits woonde in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Limbricht. Hij was de vader van Michael en Reinerus. Nakomelingen van Michael vestigden zich in eerste instantie in Limbricht en later (ook) in Geleen. De huidige nakomelingen dragen o.a. de naam Schmeitz.
(laatst gewijzigd 18 mei 2019)

4) genealogie van Petrus Schmez

Petrus Schmez overleed in 1806 in Sittard en was getrouwd met Joanna Starmans. Van deze familie zijn 11 generaties bekend, welke in Sittard, Amstenrade en de USA hebben gewoond of er nog wonen. De huidige nakomelingen dragen o.a. de achternaam Schmeits en Schmitz.
(laatst gewijzigd 19 mei 2019)

5) genealogie van Joannes Smeets

Joannes Smeets overleed in 1793 in Elsloo. Zijn achterkleinzoon Martinus vestigde in Sittard. Zijn achternaam werd daarbij 'verbasterd' van Smeets naar Schmeits. In deze familie komt nu nog de naam Smeets en Schmeits voor.

6) genealogie van Henricus Smeets Deze familie woonde eind 18e eeuw in Guttecoven, een dorpje bij Sittard. Bij de verschillende takken veranderde op verschillende momenten hun achternaam van Smeets naar Schmeits. In ťťn tak is deze achternaam na twee generaties weer terug veranderd naar Smeets. Deze tak werd eerder in de onderstaande overzichten als tak 56 aangeduid.

Fragmenten van genealogieŽn van families Schmeitz:

Naast families waarvan bekend is dat deze nog (mannelijke) naamsdragers hebben, zijn er een groot aantal fragmenten van genealogieŽn bekend die (nog) niet aan ťťn van bovenstaande families kan worden gekoppeld en waarvan (nog) niet bekend is of er nog naamdragers in de huidige tijd leven.

Tak 01: Schmez - Potting/Kleinen (oorsprong in Sittard)                               
Tak 02: Schmetz - Schneiders (oorsprong in Sittard)                                     
Tak 03: Smeets - Dohmen (oorsprong in Sittard)                                          
Tak 05: Smeets - Arnoldi (oorsprong in Sittard)                                             (laatst gewijzigd 1 december 2005)
Tak 06: Schmitz - Nothlichs (oorsprong in Sittard)                                         (laatst gewijzigd 15 september 2004)
Tak 08: Schmeitz - Laumen (oorsprong in Sittard)                                          (laatst gewijzigd 15 september 2004)
Tak 14: Smeetz - Bosch (oorsprong in Geleen)                                              (laatst gewijzigd 1 december 2005)
Tak 29: Schmitz - Quix (oorsprong in Tuddern)                                              (laatst gewijzigd 1 januari 2003)
Tak 30: Smeets - SchŲrgers (oorsprong in Millen)                                          (laatst gewijzigd 4 januari 2014)
Tak 36: Schmeitz - Hermans (oorsprong in Sittard)                                        (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 39: Smeets - Janssen (oorsprong in Sittard)                                             (laatst gewijzigd 19 september 2002)
Tak 40: Schmitz - Quix (oorsprong in Tuddern)                                             (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 46: Schmitz - Montz (oorsprong in Susteren)                                           (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 47: Schmeitz - Krekels (oorsprong in Sittard)                                          (laatst gewijzigd 4 april 2003)
Tak 52: Schmeitz - Fredericht (oorsprong in Elsloo)                                       (laatst gewijzigd 15 september 2004)
Tak 55: Schmeitz - Page? (oorsprong in Sittard - Ophoven)
Tak 57: Schmeits - Harden (oorsprong in Sittard - Ophoven)                         (laatst gewijzigd 18 november 2004)
Tak 59: Schmeitz - Notermans (oorsprong in Limbricht)                                 (laatst gewijzigd 29 juli 2002)
Tak 62: Schmeitz (in the United States)                                                          (laatst gewijzigd 9 december 2011)


Het overige (fragmenten van) genealogieŽn van families Schmeitz zijn:

Bepaalde personen worden incidenteel in aktes Schmeit(z/s) genoemd, terwijl ze oorspronkelijk niet Schmeit(z/s) heten. Bovendien wordt deze naam niet doorgegeven aan hun nakomelingen. Deze situatie komt voor bij de onderstaande families. Telkens is in de kleur blauw aangegeven welke persoon ooit in een of andere akte Schmeit(z/s) werd genoemd.

Tak 04: Smeets - Dohmen (oorsprong in Holtum)                                          (laatst gewijzigd 1 december 2005)
Tak 09: Schmitz - Michiels (oorsprong in MŁnchen-Gladbach)                       (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 12: Schmeits - Housmans (oorsprong in Stein)                                        (laatst gewijzigd 18 november 2004)
Tak 15: Smeets - Delsing (oorsprong in Echt)
Tak 20: Smeets - Bursch (oorsprong in Stevensweert)                                   (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 25: Smeets - Fleijgens (oorsprong in Geleen)                                          (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 28: Smeets - Nijsten (oorsprong in Geleen)                                             (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 32: Smeets - Zelissen (oorsprong in Sittard)
Tak 34: Schmeitz - Dols (oorsprong in Sittard)
Tak 41: Schmeitz - Wehrens (oorsprong in Sittard)                                        (laatst gewijzigd  23 augustus 2002)
Tak 42: Smedts - Kitzen (oorsprong in Sittard)
Tak 43: Smets - Schoonhovens (oorsprong in Merkelbeek)                           (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 45: Schmets - Werens (oorsprong in Sittard)                                           (laatst gewijzigd 23 augustus 2002)
Tak 50: Smeets - Weijsen (oorsprong in Sittard)                                            (laatst gewijzigd 29 juli 2002)
Tak 51: Schmeits - Plaum (oorsprong in Waubach)
Tak 53: Schmitz - Hennen (oorsprong in Hoensbroek)                                   (laatst gewijzigd 1 december 2005)
Tak 58: Schmeitz - Opgenorth (oorsprong in Sittard)
Tak 61: Smeets - Smeets (oorsprong in Echt)                                                (laatst gewijzigd 1 december 2005)


Ongehuwde moeders met onbekende voorouders:

Tenslotte zijn er nog een aantal (ongehuwde) moeders met kinderen bekend waarvan de voorouders (nog) niet bekend zijn. Op dit moment betreft het een zevental moeders.


Heeft uw vragen, opmerkingen en of aanvullingen op een van de onderstaande takken, neem dan contact met ons op!
(laatste wijziging 12 mei 2019)


Terug naar de hoofdpagina van onze homepage.