Welkom op de Genealogie Homepage van T.Bais.

Welcome to Tom Bais's Genealogy Homepage.

This Homepage contains details of the following surnames: Bais/Baijs, Bosman, Hillen/Hille, Hillenius/Waterbolk, Klok, Suck/Suk and Witting

De volgende familienamen zijn op deze Homepage te vinden: Bais/Baijs, Bosman, Commijs, Hillen/Hille, Hillenius/Waterbolk, Klok, Suck/Suk en Witting

Wilt u informatie of heeft u aanvullingen over een van deze familie's, dan kunt u contact opnemen met T.Bais

Anyone requiring information about the genealogies in my possession or who is able to provide me with additional information in this regard can contact me via E-mail at the following address:

E-Mail : t.bais@home.nl

______________________________________________________________________________________

De familie Bais in Nederland begint in Wieringen met Dirk Evertsz Baijs geb. ca. 1675 en overleden Wieringen 10-9-1737. Met wie hij gehuwd was is onbekend, maar hij kreeg 3 zoons waaruit het verdere nageslacht is voortgekomen.De auteur van deze familie is mevr.D.J.Bais-Hillen die ook het boek "De geslachten Bais/Baijs" heeft uitgegeven in 1988.Dit boek wordt nu niet meer uitgegeven.

De Stamboom Bais/Baijs wordt in samenwerking met Henk Bais(4-4-1954) en Willem Baijs(14-9-1944) zo actueel mogelijk gehouden.Onze dank gaat uit naar alle familieleden die ons nieuwe gegevens en foto's verstrekken.Een volledige actuele Stamboom Bais/Baijs is bij mij, Tom Bais, verkrijgbaar.

The oldest known ancestor of the Bais family, Dirk Evertsz Baijs, was born in 1675 and died at Wieringen on 10-9-1737. No details are available concerning his wife (or wives), but it is known that he had three sons. These men, in turn, are ancestral to all of the individuals mentioned in "De geslachten Bais/Baijs" a book by D.J.Bais-Hillen.

I am looking for the Bais family living in the USA, New Jersey who has their ancestors in Holland. Please contact me!

Genealogie van de familie Bais/Baijs met Foto's

Foto's Familie Bais Foto's Familie Baijs

Foto's Grafzerken Familie Bais Foto's Grafzerken Familie Baijs__

1e Franse tak Bais 2e Franse tak Bais

 ______________________________________________________________________________________________

De Collectie Bakker Noord-Holland.

Meer dan 100 verschillende familie's Bakker door Mevr. D.J.Bais-Hillen..

Deze zijn in een Genealogie-programma verwerkt door T.Bais.

Indien u informatie wenst, neemt u dan contact met mij op.

t.bais@home.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familie Bosman van Rijssen,Wierden en Holten

_______________________________________________________________________________________________

De familie's Hillen/Hille zijn door mevr.D.J.Bais-Hillen in boekvorm door haar uitgegeven in 1984.Het boek, dat niet meer wordt uitgegeven omschrijft 18 verschillende familie's.

Zie ook bij de 19 familie’s Hille/Hillen

Familie Hillen tak Velen waartoe D.J.Bais-Hillen behoort. Foto's

Per 9-12-2005 Hille Schiedam toegevoegd.

Zie ook bij http://www.ewetel.net/~heinrich.hillen/pages/test1pag.html

Look here for Hillen USA

Auteur: D.J.Bais-Hillen

----------------------------------------------------------------------------------------

Familie Commijs uit Charlois,Rotterdam


De familie Hillenius/Waterbolk

Een Groningse familie

Zie hier voor Hillenius Waterbolk met enkele foto's Waterbolk.

Foto's Familie Waterbolk Foto's Grafzerken Helenius Hillenius

Grafzerken Familie Waterbolk

________________________________________________________________________________________________

De familie Klok

Een kleine Groningse familie

Zie ook bij Gerlofs Klok met Foto's.

Met dank aan H.Boon(Zuidhorn) en D.Veen(Zutphen)

__________________________________________________________________________________________

De Familie Lubbelinkhof

De familie Lippinkhof/Lubbelinkhof komt van oorsprong uit Nordhorn (Duitsland).
Deze familie begint met Jan Harm Lippinkhof overleden in Nordhorn op 24-12-1786.Zijn zoon Jan Harms Lippinkhof ook genaamd Jan Harms Lippenhof en Jan Harms Lublinkhof geboren in Nordhorn Stadt en aldaar gedoopt 12-5-1759 ging naar Staphorst en is daar overleden 26-12-1833. Hij huwde 1e keer met Jentjen Alberts en een 2e keer met Matje Arends Zoer ook genaamd matje Arends ter Meulen. Uit deze verbintenissen kwam het verdere nageslacht voort, met de namen Lubbelinkhof.Dit nageslacht woont nu veelal in Z.O.Drenthe en in Overijssel.


De familie Suck/Suk komt zover bekend uit de provincie Groningen en begint met Jan Roelefs(Suck) geboren te Scheemda omstreeks 1655, die in Oude Pekela huwt op
25-8-1675 met Anne Hansen.
Uit dit huwelijk is het verdere nageslacht Suk voortgekomen.Zover nu bekend zijn alle mensen met de naam Suk in Nederland hun nakomelingen.
De famlie IJpelaar die vnl in de provincies Drenthe en Groningen wonen en de families Dreijer en Draijer hebben dezelfde voorouders.

Zie ook bij Tobias Suk Zie ook bij Arentinus IJpelaar

Zie ook bij Kornelis Dreijer

Foto's Familie Suk Foto's Grafzerken Familie Suk

Bronnen: Rijksarchief Groningen, Assen en Amsterdam.

Deze familie wordt onderzocht door: T.Bais,

met dank aan Dhr Boon te Zuidhorn en J.W.Witting te Almere


De familie Witting komt in Nederland voor met vijf verschillende Families.Tevens treft u aan de Duitse tak Rees en Ofen.

Zie ook bijJ.W.Witting Zie ook bij W.Witting Zie ook bij C.Witting

Zie ook bij Janny Witting kwartierstaat

Zie ook bij M.Ippolito

Zie ook bij Witting diverse Families met foto's tak Nieuweschans

De naam Witting, een verklaring

Bronnen: Rijksarchieven in Nederland.

_________________________________________________________________________________________________________

 De tak Oldenburg/Steenwijk!

Deze familie begint in het dorpje Ofen bij Oldenburg in Duitsland met Johann Witting geboren ca. 1600,die gehuwd was met Grete. Uit dit huwelijk is het nageslacht voortgekomen met uiteindelijk Jan Gerhard Witting geboren te Oldenburg op 9-2-1759 en als 17 jarige in Amsterdam aangekomen en daar gehuwd op 16-2-1786 met Catharina Hulstede. Uit dit huwelijk is de nederlandse tak voortgekomen.

Oorsprong van de Familienaam Witting

Oorsprong Familie Witting

Deze familie wordt onderzocht door T.Bais en J.W.Witting

Met dank aan Karl Witting (Lund,Zweden)

Witting tak Oldenburg Amsterdam Foto's Familie Witting Foto's Grafzerken Familie Witting

__________________________________________________________________________________________________________

 

De tak Friesoyte/Groningen begint met Antoon Witting wiens zoon Harm Antoon Witting(rk) is gehuwd met Gesina Maria van der Horst(rk). Uit dit huwelijk is Derk Witting(rk) geboren op 30-7-1779. Deze Derk is de stamvader van de Nederlandse tak. Zeer bekend in de stad Groningen is de hoeden en pettenzaak met de naam Witting.Een nakomeling van Derk Witting is deze zaak begonnen en hoewel er al lang een andere eigenaar op deze zaak zit is de naam Witting gebleven.Deze Witting moet wel een zeer goede naam als hoeden en pettenmaker hebben gehad.

Hoeden en Pettenwinkel te Groningen.

Deze familie wordt onderzocht door T.Bais

Grafzerken Familie Witting

Ik heb een vraag / Ich habe eine frage

_____________________________________________________________________________________________

De tak Nieuweschans begint met Jannes Jans Verheijden, soldaat in het 1e bataljon van Overste Acronius, en met Claassijn Berents(Witting).Hun huwelijk is geproclameerd in Namen en in Nieuweschans. Zij huwden te Nieuweschans op 29-7-1764.Hun kinderen kregen de naam Witting.

Deze familie wordt onderzocht door T.Bais

Met dank aan Dhr.Spelde te Groningen

______ ___Grafzerken Familie Witting_Foto's Familie Witting_________________________________

De tak Geseke/Vlissingen begint met Joseph Witting 1687 en Anna Christina Timmerman. Hun achterkleinzoon Joseph Witting is geboren te Lemgo in het vorstendom Lippe op 4-8-1805.Joseph is de stamvader van de Nederlandse tak. Hij gaat naar vlissingen waar hij is gehuwd op 18-1-1843 met Johanna Pieternella van Loo.

Verwantschapslijn van Johann Witting 1687 en Joseph Witting 1805

Deze familie wordt onderzocht T.Bais

Met dank aan Karl Witting (Lund,Zweden)

Ik heb een vraag / Ich habe eine frage

_______________________________________________________________________________________________

De tak Drenthe/Twenthe begint met Jan Witting die gehuwd was met Geesjen.

Zie ook bij http://wesp.snt.utwente.nl/~aver/kwhein/kwhein-frm3.htm  

Deze familie wordt onderzocht door H.Hein

 


Zie ook bij Witting Ofen

Met dank aan Karl Witting (Lund,Zweden)

Deze familie is onderzocht door Herman Witting (Ovl) te Oldenburg. Verder onderzoek door T.Bais en J.W.Witting

________________________________________________________________________________________________

Zie ook bij Witting Rees

Deze familie wordt onderzocht door Hendrik Witting te Dilsen (Belgie)en door T.Bais en J.W.Witting

Ik heb een vraag / Ich habe eine frage

_________________________________________________________________________

 

 

Search/zoeken voor een naam