Terug naar het overzicht.

In verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is persoonsgevoelige informatie weggelaten.Deze staan wel in het boek Bais vermeld en zijn ook bij T.Bais bekend. Mocht u nog persoonsgegevens van uzelf aantreffen en u wilt ze niet vermeld zien, gelieve met mij contact op te nemen. Ik zal ze dan verwijderen. Sinds 2008 heb ik onze familie stamboom aangevuld met data, foto's en verhalen over familieleden waardoor onze stamboom sterk is uitgebreid.

Heeft u voor mij gegevens zoals geboorten, Huwelijk en overlijdens data, wilt u ze mij dan toesturen, dan blijft de stamboom Baijs/Bais actueel en kan ik andere belangstellenden ook weer informeren. Vooral data van na 1988 zijn zeer welkom.

 

 

INLEIDING

De zonen van Jan Evrts.Bais hadden het blijkbaar op het eiland niet naar hun zin.De oudste,Evert werd schuitenvoerder en trok naar Amsterdam waar hij op 3 Januari 1803 als poorter werd ingeschreven.Op 20 Januari 1803 trouwde hij met een meisje uit Bremerlee,Cornelia Elisabeth Schepens. Dirk en Simon werden bakker te Enkhuizen.Dirk specialiseerde zich in wittebrood en Simon werd naast bakker tevens aangesteld als controleur op het gemaal en waag.Dit werd per acte vastgesteld op 27 Juni 1809 door notaris Jan Duivens te Enkhuizen.

Zoon Pieter Baijs bleef op Wieringen wonen en trouwde met Trijntje Wagemaker die Gereformeerd was.Voordat dit huwelijk tot stand kwam zijn er waarschijnlijk veel moeilijkheden geweest,want we zien dat er tussen de huwelijksinschrijving 20-04-1793 en het kerkelijk huwelijk in de Gereformeerde Kerk 13-04-1797 vier jaren verlopen zijn. Pieter werd Gereformeerd gedoopt in1795.Een van zijn zoons trok naar Zwolle. Van zoon Simon leven er nog steeds nakomelingen. Dirk Jansz.Bais,wonende in wijk 6 te Enkhuizen,had een groot gezin,maar zoals dikwijls voorkwam in die tijd stierven er kinderen vlak na de geboorte.

De tak werd voorgezet met Jan,Thomas en Pieter.

Uit de tak van Jan is een groot nageslacht gekomen.Hiervan werd Dirk Jan ook broodbakker.Deze was een ondernemend man met een vooruitziende blik.Hij zag mogelijkheden voor de toekomst toen het Noordzeekanaal gegraven werd.Hij trok weg uit Nibbixwoud en vestigde zich te IJmuiden,waar hij een flinke lap grond kocht,en hij begon een bakkerij met een winkel.De zaken gingen zo goed dat er uitgebreid moest worden.De oudste kinderen moesten er al vroeg op uit met de broodmand.Van deze Dirk Jan zijn de beroemde scheepsbeschuiten. Zijn broer Bauke was eveneens bakker.Hij had als devies de 5 B's."Bauke Bais Bakt Beter Brood".Hij had een winkel op de hoek van de Torenstraat en het Doornkroontje,ook wel bekend als het steegje van Bais te Enkhuizen.

En dan de bakkerij aan de havendijk,waar in de gevel de naam"De Jonas"was gebeiteld.Toch trokken de Baisen er weg,naar Den Helder,Amsterdam,Purmerend en Amerika,Canada,Australie en Zuid-Afrika.

Ja,het was en is nog een volkje,zoals de Fransen zeggen"tres vagabond",erg zwervend.In 1825 ging er een Pieter Bais naar Den Helder.Hij was blokkenmaker en scheepstimmerman.Het was de beginperiode van de landswerf en die trok vele mensen naar Den Helder.Zijn zoon Thomas trouwde zijn volle nicht Maria Bais van Jan.In 1880 kwam er weer een Pieter Bais naar Den Helder.Hij was visser en getrouwd te Enkhuizen met Jantje over de Linden,en van dit echtpaar zijn bijna alle Baisen in Den Helder afkomstig.Bijna,want we hebben er de warme bakker

Jacques Bays,die rechtstreeks van Wieringen kwam.Hij stamt uit de tak van Cornelis Evertsz.Baijs,die ook de zeer bekende Jan Bais de postschipper en wethouder van Wieringen heeft voortgebracht.Veel nakomelingen zijn schippers geweest,maar hadden tevens een stukje land.De latere generaties hebben zich in andere beroepen bekwaamd.De geschiedenis van dit geslacht leert ons,dat er veel ups en downs zijn geweest,maar zij hebben zich altijd best kunnen redden.

Er is ook veel verdriet geweest om de mannen die op zee hun leven lieten. Als de stormwind de ramen beukte en de schepen buiten waren dan was er altijd de angst voor de mannen en zonen,maar met vertrouwen op God,dat zij maar weer behouden thuis mochten komen.Grootmoeder Bais bracht dat tot uitdrukking door het zingen van het lied:"Scheepke onder Jezus hoede,met de kruisvlag hoog in top",bij velen wel bekend. Iedere zeemansvrouw weet dat het haar kan overkomen,en toch weerhoudt het haar niet om de zoons te laten gaan,als zij naar zee willen. Het is een kleine beschouwing van een familie,maar er kunnen boekdelen geschreven worden als alle verhalen gebundeld zouden worden.

Ik hoop dat zowel het boek als dit Computerprogramma met veel genoegen geraadpleegd zal worden.

Voor wat betreft het boek: Voorjaar 1988. D.J.Bais-Hillen.

Voor wat betreft dit programma: Voorjaar 1993. T.Bais zoon van D.J.Bais-Hillen.

______________________________________________________________________________

 

Generatie I

(van 1675 tot 1737)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1700.

I Dirk Evertsz Baijs is geboren in 1675, is (doopsgezind) gedoopt, is overleden op dinsdag 10 september 1737 te Wieringen. Dirk werd 62 jaar.

Van Dirk en NN zijn twee kinderen bekend:

1 Evert Dirksz.Baijs is geboren, zie II-A.

2 Simon Dirksz.Bais is geboren in 1700, is (doopsgezind) gedoopt, zie II-B.


Generatie II

(van 1700 tot 1777)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 5 kinderen.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wieringen.

II-A Evert Dirksz.Baijs , zoon van Dirk Evertsz Baijs (I) en NN , is overleden op vrijdag 24 juli 1733 te Wieringen.

Evert Dirksz deed belijdenis op 18-05-1727

Evert was gehuwd met Maartje Jans de Wit , dochter van Jan de Wit .

Van Evert en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1 Dirk Evertsz Baijs , zie III-A.

2 Cornelis Baijs , zie III-B.

3 Jan Evertsz.Bais is (mennoniet) gedoopt, zie III-C.

II-B Simon Dirksz.Bais , zoon van Dirk Evertsz Baijs (I) en NN , is geboren in 1700, is (doopsgezind) gedoopt, is overleden op woensdag 2 april 1777 te Wieringen. Simon werd 77 jaar.

Simon deed belijdenis op 17-06-1737 te Wieringen.Hij werd tot diaken verzocht in 1739,was burgemeester in 1754,hoogheemraad en boer,toen 54 jaar oud.

ORA Wieringen nr.6651.

Op 26-08-1754 legt Simon Baijs een verklaring af,hij is dan 54 jaar oud.

ORA Wieringen nr.6660.

Op 25-10-1739 wordt Sijmon Baijs veroordeeld tot F 6.0.0. boete wegens het laten grazen van koeien op de mient in strijd met de keuren.

Hij is mede-voogd over de minderjarige kinderen van Jan Dirksz.Lont en Geertje Wagemaker,samen met Cornelis Wagemaker en Dirk Smit.

Simon was gehuwd met Trijntje Dirks Lont . Trijntje is geboren te Wieringen.

Van Simon en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1 Evert Bais is geboren te Wieringen, is (doopsgezind) gedoopt aldaar, zie III-D.

2 Trijntje Bais is (doopsgezind) gedoopt, is overleden in 1810.

Trijntje deed belijdenis op 06-04-1760 te Wieringen

Trijntje trouwt op zondag 16 maart 1766 te Wieringen met de 4-jarige Dirk Jansz Maars . Dirk is gedoopt op zondag 14 februari 1762 te Wieringen, is overleden op maandag 27 juni 1803 aldaar. Dirk werd 41 jaar, 4 maanden en 13 dagen.


Generatie III

(tot 1810)

In deze generatie zijn 4 gezinnen bekend met in totaal 12 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1764 en 1778.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wieringen (8x) en Hippolytushoef.

III-A Dirk Evertsz Baijs , zoon van Evert Dirksz.Baijs (II-A) en Maartje Jans de Wit , Zeeman, is overleden op zaterdag 13 december 1783 te Wieringen.

Dirk deed belijdenis op 22-05-1763.

In 1811 moesten alle weerbare mannen zich oplast van Napoleon laten inschrijven

in het Register Civique.Vaak zijn de geboorte-data niet juist.Dit komt waar-

schijnlijk omdat men deze inschrijving wantrouwde of omdat men zich niet persoonlijk meldde.Zo ook bij de inschrijving van Evert Baijs,zijn geboortedatum verschilt 10 jaar.Een andere Evert kan het niet geweest zijn.

ORA Wieringen nr.6651

Dirk Baijs wordt ervan beschuldigd huisvredebreuk te hebben gepleegd met enkele kameraden.Hij is dan varensgezel bij Pieter Nannings.

ORA Wieringen nr.6652

Dirk Baijs en Trijntje Vet komen voor in het testament van haar over-grootmoeder Maartje Sijmons Vet.Het betreft de verdeling van de opbrengst

van enige huizen in Amsterdam.

Dirk trouwt in 1751 met de 19-jarige Trijntje Willems Vet , dochter van Willem Jansz Vet en Geertje Cornelis Maars . Trijntje is geboren op zaterdag 12 april 1732 te Wieringen, is overleden op zaterdag 10 juli 1813 aldaar. Trijntje werd 81 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Trijntje deed belijdenis op 18-05-1755

Van Dirk en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1 Evert Baijs is geboren op vrijdag 8 maart 1765 te Wieringen, zie IV-A.

2 Maartje Baijs is geboren op donderdag 21 november 1765 te Wieringen, is overleden op zondag 12 juli 1835 aldaar. Maartje werd 69 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Maartje deed belijdenis op 27-03-1785 te wieringen

Maartje trouwt op zondag 28 maart 1790 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob Jansz Lont . Jacob, Boer, is geboren op zondag 25 juli 1762 te Wieringen.

III-B Cornelis Baijs , zoon van Evert Dirksz.Baijs (II-A) en Maartje Jans de Wit , is overleden op dinsdag 11 december 1787.

Cornelis deed belijdenis op 15-04-1759

Cornelis trouwt te Oosterland, trouwt (kerk) (Geref) op zondag 2 januari 1763 met de 22-jarige Grietje Elderts Halfweeg , dochter van Eldert Pietersz Halfweeg en Grietje Jans Kat . Grietje is (Geref) gedoopt op zondag 11 december 1740, is overleden op vrijdag 4 juli 1800 te Wieringen. Grietje werd 59 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Van Cornelis en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1 Maartje Baijs is overleden op maandag 15 mei 1786.

2 Evert Cornelisz Baijs is geboren in 1764 te Wieringen, is (doopsgezind) gedoopt, zie IV-B.

III-C Jan Evertsz.Bais , zoon van Evert Dirksz.Baijs (II-A) en Maartje Jans de Wit , is (mennoniet) gedoopt, is overleden op maandag 24 oktober 1808 te Stroe.

Jan deed belijdenis op 09-01-1752.Not.Arch.RAH Haarlem d.d.24-04-1806 notaris Pieter van Pomeren,inventaris van de boedel van Jan baijs en desselves huisvrouw alhier overleden op 18 april 1806 Antje Pieters Koekebakker.

Een stuk land gelegen in de banne van Stroe groot het erf 4 snees,9 roe breed, nr252.Een huis,erf en grond staande en gelegen in de banne van Stroe,groot het erf 4 snees en 9 roe breed.

Een stuk land gelegen in de banne van Stroe boven zijnde geweest voor dezen Gemeestkerke groot 7 snees 11 roe breed,nr 27.

Een stuk land gelegen als voornoemd genaamd Glisakker,groot 6 snees nr.113,

6 schapen met 6 lammeren.In huis o.a.25 boeken van differente schrijvers, huisraad en kleding enz.Land 4.760 m = 0.5 Ha.getekend dooor Jan Baijs,Jan Kuut,Sijmon Dirksz.Lont en Pieter van Pomeren.

In de huwelijksinschrijving van de Doopsgezinde Gemeente Wieringen staat 1763,12 junij is Jan Evertsz.Baijs,jongman met Antje Pieters Bakker, Jongedochter,beijde leden dezer gemeijnte en op dit Eijlant woonachtig na drie

voorgaande Huwelijks-proclamatien in onze vergaarderplaats te Stroe door Cornelis Wagemaker,Leraar alhier Openbaar sonder enige verhinderingen in den Huwelijken Staat bevestigd.

Jan trouwt op zondag 12 juni 1763 te Wieringen met de 24-jarige Antje Pieters(Koeke)Bakker , dochter van Pieter Hendriksz Bakker en Maartje Adams Kloet . Antje is geboren in 1739, is overleden op vrijdag 18 april 1806 te Stroe. Antje werd 67 jaar.

Van Jan en Antje zijn zes kinderen bekend:

1 Sara Carolina Bais is overleden op woensdag 25 juni 1800 te Amsterdam.

Vermoedelijk een dochter van Jan Evertsz.Bais ovl.Amsterdam 25-06-1800 wonende

op de Amstel,

Woonde zij bij haar broer Evert aan boord?

ORA Wieringen,Mei 1793

Jan Bais,Eisscher contra Grietje Elderts,gedaeghde,beide wonende alhier tot

betaling van f 5.17.8.wegens schotloon en landhuur aan hem verschuldigd,alles

met kosten.

Schepen,partijen gehoord hebbende,condemneeren gedaeghde aan den Eisscher te

betalen voor schotloon f2.19.8.en aan landhuur f1.17.8.tezamen den kosten van desen rechdagh.

2 Maartje Bais is overleden op donderdag 5 februari 1807 te Amsterdam.

Maartje deed belijdenis Doopsgezind op 15-04-1799 te Wieringen.

3 Evert Jansz Baijs is geboren in 1765 te Wieringen, zie IV-C.

4 Pieter Jansz Baijs is geboren op zaterdag 18 oktober 1766 te Hippolytushoef, is (Ger) gedoopt op zondag 13 december 1795, zie IV-D.

5 Dirk Jansz.Bais is geboren op vrijdag 20 november 1767 te Wieringen, zie IV-E.

6 Simon Jansz Bais is geboren op zondag 8 maart 1778 te Wieringen, zie IV-F.

III-D Evert Bais , zoon van Simon Dirksz.Bais (II-B) en Trijntje Dirks Lont , is geboren te Wieringen, is (doopsgezind) gedoopt aldaar, is overleden op zaterdag 3 november 1787 aldaar.

Evert deed belijdenis op 22-03-1761

Mennoniet

Evert trouwt op zondag 17 maart 1776 te Wieringen met de 19-jarige Trijntje Jans Kuut . Trijntje is geboren op vrijdag 16 juli 1756 te Wieringen, is overleden op donderdag 26 november 1807 aldaar. Trijntje werd 51 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van Evert en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1 Simon Baijs is geboren op vrijdag 7 juni 1776 te Wieringen, is overleden op maandag 17 december 1810 aldaar. Simon werd 34 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Simon deed belijdenis op 01-04-1804

2 Antje Baijs is geboren op donderdag 12 november 1778 te Wieringen, is overleden op maandag 29 november 1841 aldaar. Antje werd 63 jaar en 17 dagen.

Antje deed belijdenis op 08-04-1798

Antje was gehuwd (1) met Simon Dirksz Lont . Simon is geboren op woensdag 9 juli 1783 te Wieringen, is overleden op dinsdag 7 februari 1809 aldaar. Simon werd 25 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Antje trouwt op zondag 17 oktober 1819 te Wieringen op 40-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Pieter Everse . Pieter is geboren op zondag 16 februari 1772 te Harderwijk, is overleden op vrijdag 22 september 1843 te Wieringen. Pieter werd 71 jaar, 7 maanden en 6 dagen.


Generatie IV

(van 1764 tot 1848)

In deze generatie zijn 6 gezinnen bekend met in totaal 25 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1816.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Enkhuizen (12x), Amsterdam (5x), Stroe (4x) en Wieringen.

IV-A Evert Baijs , zoon van Dirk Evertsz Baijs (III-A) en Trijntje Willems Vet , Boer, is geboren op vrijdag 8 maart 1765 te Wieringen, is overleden op dinsdag 21 december 1841 aldaar. Evert werd 76 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Evert deed belijdenis op 12-04-1789

De grafsteen van Evert ligt naast Ned.Herv.Kerk Hippolytushoef

Evert trouwt (kerk) (Ger) op zondag 15 april 1792 te Hippolytushoef op 27-jarige leeftijd met Jannetje Pieters Kooij , dochter van Pieter Jansz Kooij en Maartje Cornelis Dekker . Jannetje is overleden op zaterdag 12 februari 1842 te Wieringen.

Jannetje werd Ger.gedoopt op 02-07-1769 te Hippolytushoef

Van Evert en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1 Trijntje Baijs , zie V-A.

2 Dirk Baijs is (doopsgezind) gedoopt, is overleden op maandag 25 mei 1818.

Dirk deed belijdenis op 08-08-1794

3 Maartje Baijs is (doopsgezind) gedoopt, is overleden op maandag 25 oktober 1841 te Wieringen.

Maartje deed op belijdenis op20-03-1792

Maartje trouwt op zondag 30 november 1823 te Wieringen met de 30-jarige Maarten Klaasz Kok . Maarten, Zeeman, is geboren in 1793 te Texel.

IV-B Evert Cornelisz Baijs , zoon van Cornelis Baijs (III-B) en Grietje Elderts Halfweeg , is geboren in 1764 te Wieringen, is (doopsgezind) gedoopt, is overleden op zaterdag 31 januari 1801 aldaar. Evert werd 37 jaar.

Evert deed belijdenis op26-04-1786

Evert trouwt (kerk) (Geref) op zondag 13 juni 1790 te Oosterland op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Bregje Jans Dekker , dochter van Jan Maartensz Dekker en Ariaantje Sijmons Karsman . Bregje is (Geref) gedoopt op zondag 5 oktober 1766 te Den Oever, is overleden op zondag 21 juli 1839 te Wieringen. Bregje werd 72 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Evert en Bregje is een kind bekend:

1 Cornelis Baijs is geboren op dinsdag 9 november 1790 te Wieringen, zie V-B.

IV-C Evert Jansz Baijs , zoon van Jan Evertsz.Bais (III-C) en Antje Pieters(Koeke)Bakker , is geboren in 1765 te Wieringen, is overleden op zaterdag 22 maart 1845 te Amsterdam. Evert werd 80 jaar.

Het gezin woonde in de Klimopstraat,Amsterdam.

Jan Pieters Koekebakker,een oom van Evert Jansz.Baijs,ovl.Amsterdam 27-01-1816

in de Foeliestraat 14,ruim 79 jr.oud en was gehuwd met Dieuwertje Reijers de

Jong. Hij werd geb.Wieringen,zv.Pieter Koekebakker en Marretje de Wit.

Op verklaring van Heyne Eyses,schoonzoon van de overledene oud 57 jr.en

kaagschipper,en Willem de Vries,schoonzoon oud 55jr.,zeilmaker.

Jan Pietersz.Bakker,geb.ca.1738,zv.Pieter Hendriksz.Bakker en Maartje Adams

Kloet.

tr.Wieringen Stroe 16-02-1772,door Cornelis Wagemaker,leraar D.G.

Dieuwer Rijers Jongman,geb.Stroe

Hij vertrok met Attestatie in 1784 naar de gemeente 't Lam en de Toorn.

Evert trouwt op vrijdag 28 januari 1803 te Amsterdam op 38-jarige leeftijd met de 25-jarige Catharina Elisabeth Scheepers , dochter van Catharina Geepke . Catharina, wonende te Breemerlee, is geboren in 1778 te Hanover, is (Hersteld Luthers) gedoopt, is overleden op maandag 18 februari 1850 te Amsterdam. Catharina werd 72 jaar.

Van Evert en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1 Jan Carel Baijs is geboren op zondag 25 december 1803 te Amsterdam, is (Hersteld Luthers) gedoopt, is overleden op maandag 14 augustus 1826 aldaar. Jan werd 22 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

ongehuwd.

doopgetuige Jan Bais en Catharina Heppening

2 Christoffel Baijs is geboren op dinsdag 22 april 1806 te Amsterdam, is (Hersteld Luthers) gedoopt op zondag 11 mei 1806, zie V-C.

3 Antje Baijs is geboren op zondag 2 oktober 1808 te Amsterdam, is (Hersteld Luthers) gedoopt, is overleden op donderdag 5 januari 1888 aldaar. Antje werd 79 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

doopgetuige Dirk Bais en Jeltje Bakker

Antje was gehuwd met Hans Daniel Dithmann .

4 Catharina Baijs is geboren op vrijdag 14 december 1810 te Amsterdam, is (Hersteld Luthers) gedoopt, is overleden op zondag 13 september 1874 aldaar. Catharina werd 63 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

doopgetuige:Diederich Roosenbeek en Annatje Scheepers

Catharina was gehuwd met Dirk van Aalst . Dirk is geboren op zondag 29 mei 1796 te Beesd.

5 Margaretha Baijs is geboren op vrijdag 4 maart 1814 te Amsterdam, is (Hersteld Luthers) gedoopt, is overleden op maandag 16 december 1816 aldaar. Margaretha werd 2 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

doopgetuige Jan Koekebakker en Heyne Eyses

IV-D Pieter Jansz Baijs , zoon van Jan Evertsz.Bais (III-C) en Antje Pieters(Koeke)Bakker , Schotvanger/Boer, is geboren op zaterdag 18 oktober 1766 te Hippolytushoef, is (Ger) gedoopt op zondag 13 december 1795, is overleden op dinsdag 23 mei 1848 te Wieringen. Pieter werd 81 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 20 april 1793, trouwt (kerk) op donderdag 13 april 1797 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Sijmons Wagemaker , dochter van Sijmon Meijertsz Wagemaker en Geertje Harmens Bakker . Trijntje is geboren op zondag 10 april 1768 te Hyppolytushoef, is (Ger) gedoopt, is overleden op dinsdag 25 december 1838. Trijntje werd 70 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1 Antje Baijs is geboren op donderdag 30 augustus 1798 te Stroe, is gedoopt op zondag 2 september 1798. Zij krijgt een Ill.Geboren kind, genaamd Dirk Baijs geboren 23-7-1822, overleden te Ned.Indie in 1848, Stamnummer:7136. Antje huwt te Zijpe op 28-8-1830 akte nr.5 met Willem Hoofd geboren te Zijpe in 1792.

2 Sijmon Pietersz Baijs is geboren op donderdag 25 juni 1801 te Stroe, is gedoopt op maandag 29 juni 1801, zie V-D.

3 Geertje Baijs is geboren op donderdag 20 februari 1806 te Stroe, is gedoopt op zondag 2 maart 1806.

Geertje is in ondertrouw gegaan te Wieringen op 4 december 1825 met Dirk Ariensz Akkerhuis . Dirk is geboren op zaterdag 15 oktober 1803, is gedoopt op zondag 16 oktober 1803 te Hippolytushoef, zoon van Arien Gerritsz Akkerhuis en Trijntje Dirks Snel.

4 Jan Pietersz Baijs is geboren op zaterdag 4 februari 1809 te Stroe, zie V-E.

IV-E Dirk Jansz.Bais , zoon van Jan Evertsz.Bais (III-C) en Antje Pieters(Koeke)Bakker , Wittebroodbakker, is geboren op vrijdag 20 november 1767 te Wieringen, is overleden op dinsdag 4 december 1838 te Enkhuizen. Dirk werd 71 jaar en 14 dagen.

Hij kocht 31-12-1810 een bakkerij en woonhuis in de Nieuwe Westerstraat voor

de somma van f3.500,00

Dirk trouwt op vrijdag 14 maart 1794 te Enkhuizen, trouwt (kerk) op zondag 30 maart 1794 aldaar op 26-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jeltje Jans Bakker , dochter van Jan Jansz Bakker en Aaltje Thomas Dijk . Jeltje is gedoopt op donderdag 16 januari 1766 te Enkhuizen, is overleden op zondag 4 december 1831 aldaar. Jeltje werd 65 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Dirk en Jeltje zijn negen kinderen bekend:

1 Jan Bais is geboren op vrijdag 24 april 1795 te Enkhuizen, is overleden op vrijdag 25 september 1795 aldaar. Jan werd 5 maanden en 1 dag.

2 Jan Bais is geboren op vrijdag 17 juni 1796 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 29 september 1796 aldaar. Jan werd 3 maanden en 12 dagen.

3 Jan Bais is geboren op zaterdag 22 juli 1797 te Enkhuizen, zie V-F.

4 Thomas Dirksz.Bais is geboren op woensdag 1 augustus 1798 te Enkhuizen, zie V-G.

5 Evert Bais , bakkersknecht, is geboren op zondag 10 november 1799 te Enkhuizen, is overleden op maandag 7 september 1829 te Oude Niedorp. Evert werd 29 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Ongehuwd

6 Pieter Bais is geboren op donderdag 21 januari 1802 te Enkhuizen, zie V-H.

7 Aaltje Bais is geboren op dinsdag 4 december 1804 te Enkhuizen, is overleden op maandag 26 september 1808 aldaar. Aaltje werd 3 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

8 Antje Bais is geboren op donderdag 12 februari 1807 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 14 mei 1808 aldaar. Antje werd 1 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

9 Jacob Bais is geboren op zaterdag 24 februari 1810 te Enkhuizen, is overleden op maandag 15 maart 1824 aldaar. Jacob werd 14 jaar en 20 dagen.

Dirk trouwt op zondag 11 november 1832 te Enkhuizen op 64-jarige leeftijd (2) met Meinouwtje Vijselaar , dochter van Claas Vijselaar en Trijntje Pieters Posthuma . Meinouwtje is overleden op donderdag 24 december 1835 te Enkhuizen.

IV-F Simon Jansz Bais , zoon van Jan Evertsz.Bais (III-C) en Antje Pieters(Koeke)Bakker , Bakker/Opzichter op de weeg en gemaal, is geboren op zondag 8 maart 1778 te Wieringen, is overleden op maandag 7 oktober 1844 te Enkhuizen. Simon werd 66 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Simon trouwt op vrijdag 30 juni 1809 te Enkhuizen op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltje Thomas Kok , dochter van Thomas Jansz Kok en Maritje Jans Otten . Aaltje is geboren op zondag 1 februari 1784 te Enkhuizen, is gedoopt op woensdag 18 februari 1784 aldaar, is overleden op zondag 26 juli 1868 aldaar. Aaltje werd 84 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Simon en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1 Antje Bais is geboren op zaterdag 28 april 1810 te Enkhuizen.

Antje trouwt op zondag 2 februari 1840 te Enkhuizen op 29-jarige leeftijd met de 39-jarige Willem Schubertsz . Willem is geboren in 1801.

2 Trijntje Bais is geboren op vrijdag 13 september 1811 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 21 november 1848 aldaar. Trijntje werd 37 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 3 juni 1838 te Enkhuizen op 26-jarige leeftijd met Willem Bloemendaal .

3 Jan Bais is geboren op donderdag 8 februari 1816 te Enkhuizen, zie V-I.


Generatie V

(van 1790 tot 1904)

In deze generatie zijn 9 gezinnen bekend met in totaal 65 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1862.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Enkhuizen (27x), Wieringen (14x), den Helder (9x), Zwolle (6x) en Amsterdam (6x).

V-A Trijntje Baijs , zoon van Evert Baijs (IV-A) en Jannetje Pieters Kooij , is overleden op woensdag 8 augustus 1860 te Wieringen.

Trijntje deed belijdenis op 17-03-1805

Trijntje trouwt op zaterdag 18 december 1841 te Wieringen met de 48-jarige Maarten Klaasz Kok . Maarten is geboren in 1793 te Texel, is overleden op zondag 26 juli 1846 te Wieringen. Maarten werd 53 jaar.

Maarten was weduwnaar van Maartje Baijs,zusje van Trijntje Baijs

Van Trijntje en Maarten is een kind bekend:

1 Dirk Baijs is geboren op zaterdag 15 oktober 1836 te Wieringen, zie VI-A.

V-B Cornelis Baijs , zoon van Evert Cornelisz Baijs (IV-B) en Bregje Jans Dekker , Boer,Zeeman,Veerschipper, is geboren op dinsdag 9 november 1790 te Wieringen, is overleden op zaterdag 26 augustus 1837 aldaar. Cornelis werd 46 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 27 december 1812 te Wieringen op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Maartje Jacobs de Boer , dochter van Jacob Dirksz de Boer en Trijntje Pieters Kuijt . Maartje is geboren op zondag 13 januari 1793 te Wieringen, is (Geref) gedoopt op zondag 13 januari 1793, is overleden op vrijdag 20 augustus 1852 aldaar. Maartje werd 59 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Cornelis en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1 Trijntje Baijs is geboren op vrijdag 1 oktober 1813 te Wieringen, is overleden op vrijdag 3 februari 1893 aldaar. Trijntje werd 79 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 27 oktober 1839 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieter Eldertsz Halfweeg . Pieter is geboren op vrijdag 14 september 1810 te Oosterland.

2 Antje Baijs is geboren op woensdag 25 oktober 1815 te Wieringen, zie VI-B.

3 Evert Baijs is geboren op woensdag 11 maart 1818 te Wieringen, zie VI-C.

4 Grietje Baijs is geboren op woensdag 14 juni 1820 te Wieringen.

5 Jacob Baijs is geboren op vrijdag 19 september 1823 te Wieringen, zie VI-D.

6 Simon Baijs is geboren op vrijdag 24 maart 1826 te Wieringen, zie VI-E.

7 Jan Baijs is geboren op woensdag 24 maart 1830 te Wieringen, zie VI-F.

8 Dieuwertje Baijs is geboren op vrijdag 10 mei 1833 te Wieringen, is overleden op zaterdag 13 maart 1897 aldaar. Dieuwertje werd 63 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Dieuwertje trouwt op zondag 25 juni 1854 te Wieringen op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Rotgans . Jan is geboren op zondag 4 augustus 1822 te Wieringen.

9 Krelisje Baijs is geboren op dinsdag 6 maart 1838 te Wieringen, is overleden op zondag 4 juni 1911 aldaar. Krelisje werd 73 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Krelisje trouwt op zondag 6 april 1862 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Albert Duijnker . Albert is geboren op dinsdag 7 juni 1836 te Wieringen.

V-C Christoffel Baijs , zoon van Evert Jansz Baijs (IV-C) en Catharina Elisabeth Scheepers , zeeman/pakhuisknecht, is geboren op dinsdag 22 april 1806 te Amsterdam, is (Hersteld Luthers) gedoopt op zondag 11 mei 1806, is overleden op dinsdag 16 november 1847 aldaar. Christoffel werd 41 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

doopgetuige Jan Bais en Catharina Geepke

Christoffel trouwt op woensdag 7 mei 1834 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige IJmpkje Brughts , dochter van Rintje Hendriksz Brughts en Sibbeltje Simons de Jager . IJmpkje is geboren in 1808 te IJlst, is overleden op zaterdag 17 mei 1856 te Amsterdam. IJmpkje werd 48 jaar.

Van Christoffel en IJmpkje zijn zes kinderen bekend:

1 Evert Baijs , boekbinder, is geboren op zaterdag 16 mei 1835 te Amsterdam.

2 Christoffel Baijs , Militair, is geboren op maandag 4 juli 1836 te Amsterdam, is overleden op woensdag 21 oktober 1857 te Hoorn. Christoffel werd 21 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

3 Rintje Baijs is geboren op vrijdag 8 december 1837 te Amsterdam, is overleden op zondag 25 februari 1844 aldaar. Rintje werd 6 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

4 Sebbeltje Baijs is geboren op maandag 16 december 1839 te Amsterdam, is overleden op donderdag 1 april 1841 aldaar. Sebbeltje werd 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

5 Jan Carel Baijs is geboren op zaterdag 6 november 1841 te Amsterdam, zie VI-G.

6 Catharina Elisabeth Baijs is geboren op maandag 20 januari 1845 te Amsterdam, is overleden op dinsdag 18 augustus 1931 aldaar. Catharina werd 86 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Catharina trouwt op donderdag 13 december 1877 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd met de 42-jarige Cornelis Smeenk . Cornelis is geboren in 1835 te Stad Vollenhove.

V-D Sijmon Pietersz Baijs , zoon van Pieter Jansz Baijs (IV-D) en Trijntje Simons Wagemaker , Dagloner, is geboren op donderdag 25 juni 1801 te Stroe, is gedoopt op maandag 29 juni 1801, is overleden op woensdag 21 juli 1852 te Wieringen. Sijmon werd 51 jaar en 26 dagen.

Sijmon trouwt op zondag 6 oktober 1833 te Wieringen op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Maartje Cornelis Veltum , dochter van Cornelis Hendriksz Veltum en Neeltje Gijsberts Bakker . Maartje is geboren op woensdag 20 oktober 1802 te Den Oever, is (Ger) gedoopt op zondag 24 oktober 1802 aldaar, is overleden op zaterdag 23 april 1842 te Wieringen. Maartje werd 39 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Sijmon en Maartje zijn vijf kinderen bekend:

1 Neeltje Baijs is geboren op vrijdag 24 oktober 1834 te Wieringen, is overleden op dinsdag 6 december 1836. Neeltje werd 2 jaar, 1 maand en 12 dagen.

2 Pieter Baijs is geboren op vrijdag 20 mei 1836 te Wieringen, is overleden op woensdag 19 november 1919. Pieter werd 83 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

3 Cornelis Baijs is geboren op zaterdag 3 februari 1838 te Wieringen, zie VI-H.

4 Trijntje Baijs is geboren op donderdag 28 mei 1840 te Wieringen, is overleden op zaterdag 7 juli 1906. Trijntje werd 66 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Trijntje was gehuwd met Jan Bakker . Jan is geboren in 1831, is overleden in 1906. Jan werd 75 jaar.

5 Maartje Baijs is geboren op maandag 4 april 1842, is overleden op maandag 10 april 1843. Maartje werd 1 jaar en 6 dagen.

V-E Jan Pietersz Baijs , zoon van Pieter Jansz Baijs (IV-D) en Trijntje Simons Wagemaker , Zeeman/Schipper, is geboren op zaterdag 4 februari 1809 te Stroe.

Jan trouwt op donderdag 30 mei 1839 te Zwolle op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Hermine Velthuis , dochter van Jan Velthuis en Hendrika Teunis Dikkers . Hermine is geboren op dinsdag 24 februari 1818 te Zwolle, is overleden op maandag 27 maart 1871 aldaar. Hermine werd 53 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Jan en Hermine zijn zes kinderen bekend:

1 Pieter Baijs is geboren op maandag 9 augustus 1841 te Zwolle, zie VI-I.

2 Hendrika Baijs is geboren op zondag 3 november 1844 te Zwolle, is overleden op maandag 20 januari 1930 aldaar. Hendrika werd 85 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Hendrika was gehuwd met Hendrik Westerman . Hendrik, Timmerman, is geboren op dinsdag 5 maart 1844 te Zwolle, is overleden op woensdag 3 september 1913 aldaar. Hendrik werd 69 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

3 Trijntje Baijs is geboren op zaterdag 8 mei 1847 te Zwolle, is overleden op donderdag 2 maart 1871 aldaar. Trijntje werd 23 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Zij krijgt op 01-03-1869 ill.zoon Haye Bayes,zij woont dan op het eijland.

4 Johanna Baijs is geboren op zaterdag 8 november 1851 te Zwolle, is overleden op donderdag 25 mei 1911 te Portugaal. Johanna werd 59 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Zij krijgt ill.geboren kinderen Watergraafsmeer.

20-01-1881 Hendricus Johannes Albertus

01-02-1883 Hermina Antonia

worden bij huwelijk erkend en heten Bohm

Johanna tr.Amsterdam 23-07-1884 met Anton Bohm,geb.Keulen 1854,varensgezel,ovl Rotterdam 18-06-1909,zv.Anna.

5 Hermina Baijs is geboren op dinsdag 3 juni 1856 te Zwolle.

Zij krijgt ill.kind:

..-02-1879 Herman Pieter Jacob,ovl.09-08-1879.

25-04-1880 Jacoba Antonia Bays,geb.Amsterdam

tr.C.J.Otten zv.Pieter

6 Antonia Baijs is geboren op woensdag 18 april 1860 te Zwolle.

Naar Amsterdam op 14-12-1876

V-F Jan Bais , zoon van Dirk Jansz.Bais (IV-E) en Jeltje Jans Bakker , Wittebroodbakker, is geboren op zaterdag 22 juli 1797 te Enkhuizen, is overleden op maandag 26 april 1875 aldaar. Jan werd 77 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Jan trouwt op zondag 25 oktober 1829 te Enkhuizen op 32-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerritje Baukes Son , dochter van Bauke Doedesz Son en Grietje Tortel . Gerritje is geboren op woensdag 8 maart 1809 te Vlieland, is (Ned.Herv) gedoopt, is overleden op vrijdag 6 augustus 1858 te Amsterdam. Gerritje werd 49 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Gerritje zijn veertien kinderen bekend:

1 Jeltje Bais is geboren op zondag 10 oktober 1830 te Enkhuizen.

Jeltje trouwt op donderdag 27 augustus 1863 te Enkhuizen op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Verwijs . Pieter, boekbinder, is geboren in 1836 te Amsterdam.

2 Grietje Bais is geboren op vrijdag 20 januari 1832 te Enkhuizen.

Grietje trouwt op donderdag 16 juli 1874 te Enkhuizen op 42-jarige leeftijd met de 37-jarige Anthony Roos , zoon van Gerrit Jacob Roos en Jantje Roosendaal . Anthony is geboren op donderdag 10 november 1836 te Enkhuizen.

Anthony was eerder gehuwd (1) met Aaltje Bais . <1,2>

3 Meintje Bais is geboren op dinsdag 30 juli 1833 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 14 oktober 1875 te den Helder. Meintje werd 42 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Meintje trouwt op donderdag 24 augustus 1871 te Enkhuizen op 38-jarige leeftijd met de 30-jarige Wouter van der Eijk . Wouter, Smid, is geboren in 1841 te Vlissingen.

4 Cornelia Bais is geboren op donderdag 18 december 1834 te Enkhuizen, is overleden op maandag 3 april 1905 te Utrecht. Cornelia werd 70 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

5 Aaltje Bais is geboren op woensdag 12 april 1837 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 26 december 1871 aldaar. Aaltje werd 34 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Aaltje trouwt op donderdag 3 april 1862 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Anthony Roos , zoon van Gerrit Jacob Roos en Jantje Roosendaal . Anthony is geboren op donderdag 10 november 1836 te Enkhuizen.

Anthony was later gehuwd (2) met Grietje Bais . <3>

6 Maria Bais is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 16 juli 1904 te Amsterdam. Maria werd 65 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Maria trouwt op donderdag 4 mei 1865 te Enkhuizen op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Thomas Bais . Thomas, Blokkenmaker, is geboren op zaterdag 28 april 1838 te den Helder.

7 Antje Bais is geboren op zaterdag 11 januari 1840 te Enkhuizen.

Antje trouwt op donderdag 27 juni 1867 te Enkhuizen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert Schuijt . Albert, Pakhuisknecht, is geboren op maandag 4 januari 1841 te Enkhuizen.

8 Bauke Bais is geboren op maandag 13 september 1841 te Enkhuizen, zie VI-J.

9 Dirk Jan Bais is geboren op maandag 17 april 1843 te Enkhuizen, zie VI-K.

10 Gerritje Bais is geboren op donderdag 6 maart 1845 te Enkhuizen, is overleden op zondag 14 februari 1915 te Amsterdam. Gerritje werd 69 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 15 april 1869 te Enkhuizen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Monnier . Hendrik, Scheepstimmerman, is geboren in 1843 te Vlissingen.

11 Thomas Bais is geboren op zaterdag 4 juli 1846 te Enkhuizen, is overleden op zondag 14 oktober 1923 aldaar. Thomas werd 77 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

ongehuwd

12 Martina Bais is geboren op zaterdag 6 mei 1848 te Enkhuizen, is overleden op zondag 11 oktober 1857 aldaar. Martina werd 9 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

13 Pieter Bais is geboren op woensdag 27 maart 1850 te Enkhuizen, zie VI-L.

14 Cornelis Bais is geboren op dinsdag 16 december 1851 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 18 december 1851 aldaar. Cornelis werd 2 dagen.

V-G Thomas Dirksz.Bais , zoon van Dirk Jansz.Bais (IV-E) en Jeltje Jans Bakker , Visser, is geboren op woensdag 1 augustus 1798 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 30 november 1858 aldaar. Thomas werd 60 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Thomas trouwt op zondag 14 augustus 1825 te Enkhuizen op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrikje van der Beldt , dochter van Engbert van der Beldt en Stijntje ter Beest . Hendrikje is geboren op vrijdag 22 september 1797 te Enkhuizen, is overleden op zondag 16 november 1856 aldaar. Hendrikje werd 59 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Thomas en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1 Dirk Bais is geboren op vrijdag 23 juni 1826 te Enkhuizen, is (doopsgezind) gedoopt, zie VI-M.

2 Engbert Bais is geboren op woensdag 21 mei 1828 te Enkhuizen, zie VI-N.

3 Jan Bais is geboren op maandag 21 februari 1831 te Enkhuizen, zie VI-O.

4 Johannes Bais is geboren op donderdag 9 mei 1833 te Enkhuizen, zie VI-P.

5 Pieter Bais is geboren op woensdag 17 december 1834 te Enkhuizen, zie VI-Q.

V-H Pieter Bais , zoon van Dirk Jansz.Bais (IV-E) en Jeltje Jans Bakker , Scheepstimmerman, is geboren op donderdag 21 januari 1802 te Enkhuizen, is overleden op vrijdag 22 september 1865 te den Helder. Pieter werd 63 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Pieter trouwt op donderdag 13 oktober 1825 te den Helder op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Engeltje Cornelis Dekker , dochter van Cornelis Dekker en Dirkje Spijkers . Engeltje is geboren op zondag 9 november 1800 te den Helder, is (Ger) gedoopt.

Van Pieter en Engeltje zijn tien kinderen bekend:

1 Jeltje Bais is geboren op dinsdag 21 februari 1826, is overleden op zondag 13 december 1846 te den Helder. Jeltje werd 20 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

2 Dirkje Bais is geboren op donderdag 27 september 1827 te den Helder, is overleden op donderdag 21 augustus 1828 aldaar. Dirkje werd 10 maanden en 25 dagen.

3 Dirkje Bais is geboren op maandag 25 mei 1829 te den Helder.

Dirkje trouwt op donderdag 23 augustus 1860 te den Helder op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Arie Nieuwenhuizen . Arie, Zoutziedersknecht, is geboren op zaterdag 14 november 1835 te den Helder.

4 Dirk Bais is geboren op vrijdag 8 april 1831 te den Helder.

gaat in 1862 naar Utrecht

5 Cornelis Bais , Kleermaker, is geboren op maandag 25 maart 1833 te den Helder, is overleden op zondag 1 november 1857 aldaar. Cornelis werd 24 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

ongehuwd

6 Jan Bais is geboren op donderdag 7 juli 1836 te den Helder, zie VI-R.

7 Thomas Bais is geboren op zaterdag 28 april 1838 te den Helder, zie VI-S.

8 Elisabeth Bais is geboren op donderdag 9 januari 1840 te den Helder, is overleden op donderdag 23 januari 1840 aldaar. Elisabeth werd 14 dagen.

9 Elisabeth Bais is geboren op zaterdag 5 december 1840 te den Helder.

Elisabeth trouwt op donderdag 25 januari 1872 te den Helder op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Christiaan Monnier . Christiaan, Timmerman, is geboren in 1842 te Vlissingen.

10 Antje Bais is geboren op zaterdag 10 februari 1844 te den Helder.

Antje trouwt op donderdag 26 oktober 1882 te den Helder op 38-jarige leeftijd met de 49-jarige Wouter Westerveld . Wouter, Zeeman, is geboren op woensdag 28 november 1832 te Amsterdam.

V-I Jan Bais , zoon van Simon Jansz Bais (IV-F) en Aaltje Thomas Kok , Broodbakker, is geboren op donderdag 8 februari 1816 te Enkhuizen, is overleden op maandag 14 maart 1904 aldaar. Jan werd 88 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Jan trouwt op zondag 2 mei 1841 te Enkhuizen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida Bijl , dochter van Haring Bijl en Geertje de Graaff . Geertruida is geboren op zondag 22 maart 1818 te Enkhuizen, is (Ned.Herv) gedoopt, is overleden op dinsdag 28 juli 1896 aldaar. Geertruida werd 78 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Jan en Geertruida zijn negen kinderen bekend:

1 Aaltje Bais is geboren op dinsdag 1 maart 1842 te Enkhuizen.

ongehuwd

2 Neeltje Bais is geboren op zaterdag 22 juni 1844 te Enkhuizen.

Neeltje was gehuwd met Jasper van Marle . Jasper is geboren op zaterdag 22 mei 1847 te Enkhuizen.

3 Simon Bais is geboren op dinsdag 4 november 1845 te Enkhuizen, is overleden op zondag 31 mei 1846 aldaar. Simon werd 6 maanden en 27 dagen.

4 Geertje Bais is geboren op zondag 28 maart 1847 te Enkhuizen, is overleden op zondag 19 december 1847 aldaar. Geertje werd 8 maanden en 21 dagen.

5 Simon Bais is geboren op woensdag 13 februari 1850 te Enkhuizen, zie VI-T.

6 Haring Bais is geboren op maandag 8 maart 1852 te Enkhuizen, zie VI-U.

7 Cornelis Bais is geboren op donderdag 7 februari 1856 te Enkhuizen, zie VI-V.

8 Geerhard Bais is geboren op vrijdag 16 april 1858, is overleden op donderdag 1 december 1859 te Enkhuizen. Geerhard werd 1 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

9 Geerhard Bais is geboren op dinsdag 27 mei 1862 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 13 maart 1884. Geerhard werd 21 jaar, 9 maanden en 15 dagen.


Generatie VI

(van 1813 tot 1941)

In deze generatie zijn 22 gezinnen bekend met in totaal 118 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1894.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Enkhuizen (30x), Wieringen (25x), den Helder (12x), Amsterdam (12x), Venhuizen (7x), Nibbixwoud (7x), Hoogkarspel (7x), Velsen (3x), Zwolle (2x), Purmerend (2x), Winkel en Midwoud.

VI-A Dirk Baijs , zoon van Trijntje Baijs (V-A) en Maarten Klaasz Kok , Veehouder/Landman/Schipper, is geboren op zaterdag 15 oktober 1836 te Wieringen, is overleden op zaterdag 8 april 1911 aldaar. Dirk werd 74 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Dirk werd illigaal geboren.

Dirk trouwt op zondag 11 juni 1865 te Wieringen op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Zomerdijk , dochter van Maartje Zomerdijk . Trijntje is geboren op donderdag 17 januari 1839 te Wieringen, is overleden in 1923. Trijntje werd 84 jaar.

Van Dirk en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1 Trijntje Baijs is geboren op zaterdag 6 oktober 1866 te Wieringen, is overleden in 1942. Trijntje werd 76 jaar.

Trijntje trouwt op vrijdag 26 april 1889 te Wieringen op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Teunis Timmerman . Teunis, Schipper, is geboren op dinsdag 6 augustus 1861 te Petten.

2 Germen Baijs is geboren op woensdag 22 januari 1868 te Wieringen, zie VII-A.

3 Maarten Baijs is geboren op donderdag 21 januari 1869 te Wieringen, zie VII-B.

4 Maartje Baijs is geboren op zaterdag 23 juli 1870 te Wieringen, is overleden op zaterdag 1 januari 1949 aldaar. Maartje werd 78 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Maartje trouwt op vrijdag 26 april 1895 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Germen Kraak . Germen is geboren op dinsdag 22 oktober 1867 te Wieringen, is overleden op vrijdag 3 januari 1941 te Alkmaar. Germen werd 73 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

5 Evert Baijs is geboren op dinsdag 5 maart 1872 te Wieringen, is overleden op maandag 7 april 1873. Evert werd 1 jaar, 1 maand en 2 dagen.

6 Tjieske Baijs is geboren op vrijdag 25 juli 1873 te Wieringen, is overleden in augustus 1873. Tjieske werd 1 maand.

7 Evert Baijs is geboren op woensdag 24 maart 1875 te Wieringen, is overleden op woensdag 8 maart 1876. Evert werd 11 maanden en 13 dagen.

8 Dirk Baijs is geboren op woensdag 31 maart 1880 te Wieringen, is overleden op zondag 27 juni 1880. Dirk werd 2 maanden en 27 dagen.

VI-B Antje Baijs , zoon van Cornelis Baijs (V-B) en Maartje Jacobs de Boer , is geboren op woensdag 25 oktober 1815 te Wieringen, is overleden op woensdag 8 maart 1848 aldaar. Antje werd 32 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Antje krijgt ill geb.zoon.Pieter Baijs 27-08-1840

Antje trouwt op zondag 14 mei 1843 te Wieringen op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Bakker . Cornelis is geboren op donderdag 18 januari 1816 te Wieringen.

Van Antje en Cornelis is een kind bekend:

1 Pieter Baijs (ill Geb.) is geboren op donderdag 27 augustus 1840, zie VII-C.

VI-C Evert Baijs , zoon van Cornelis Baijs (V-B) en Maartje Jacobs de Boer , Landman, is geboren op woensdag 11 maart 1818 te Wieringen, is overleden op donderdag 29 maart 1883 aldaar. Evert werd 65 jaar en 18 dagen.

Beschrijving van de tijd van de familie Baijs te Wieringen in dienst van de Posterijen doorgebracgt vanaf het jaar 1842 t/m 1942.

Door mevr.J.A.C.Bakker-Baijs.

----------------------------------------------------------------------------

Reeds in het jaar 1842 was Evert Bais Czn.te Westerland op Wieringen in dienst der Posterijen en wel als brievengaarder en postschipper.Hij voer toen met z.g.

postjachtje op de Oude Sluis door het nu altijd nog zo genoemde "Oude Veer".

Van hieruit werd de post dan verder per postkoets naar Schagen vervoerd om aldaar gesorteerd en verder verzonden te worden.Dit was nog voor de indijking

van de Anna Paulownapolder,welke in 1845 werd ingepolderd.

Ook in 1845 kreeg Evert Baijs zijn vaste aanstelling als postschipper en brievengaarder over het gehele eiland Wieringen.Mede doordat hij kon lezen en schrijven (want velen waren in die tijd dezen kunst nog niet machtig),werd hij daardoor als zodanig aangesteld.Het postkantoor werd gevestigd in zijn boerenwoning te Westerland,in het zogenaamde achterhuis,waar ook in de winter de koeien hun verblijf hadden,werd een klein gedeelte afgeschoten.Van deze plaats uit werd de dienstverlenende taak voor de posterijen waargenomen.

Naast het postambt beheerde hij ook nog een boerenbedrijf met o.a.drie koeien,

een paard en enig kleinvee.Ook bezat hij enige bunders wei en akkerland,waarvan

de producten bestemd waren tot de levensbehoeften voor de dieren en zijn gezin.

Na een trouwe dienst tot in het jaar 1875 werd aan hem een eervol ontslag

verleend en werd hij als zodanig opgevolgd door zijn zoon Jan Baijs.Deze laatst

genoemde had een woning en kantoor laten bouwen aan de Westerweg te de Haukes.

Later is er een telefoonkabel naar het eiland Wieringen aangelegd en werd dit pand naast het postkantoor ook telegraaf- en telefoonkantoor.Er werd toen een

telefonist aangesteld;n.l.de heer Pereboom uit de Wieringerwaard.Hij was intern bij de familie Baijs en heeft er als zodanig vele goede plezierige jaren doorgebracht.Enige jaren nadien werd hij benoemd tot burgemeester van Wieringen.

Zijn vriendschap met de familie Baijs bleef bestaan.In 1903 is grootvader Baijs

gepensioneerd.Hij werd toen opgevolgd door zijn twee zoons.Het bedrijf werd gesplitst.Zijn oudste zoon Johannes werd postschipper en de jongste zoon Evert

werd aangesteld als kantoorhouder P.T.T. Hiervoor had hij een nieuwe woning laten bouwen bij de haven van de Haukes.Met de inmiddels modern uitgeruste postboot heeft Johannes Baijs dit ambt als postschipper bekleed tot in het jaar 1924,toen de korte afsluitdijk Wieringen-Ewijcksluis voltooid werd en Wieringen

dus geen eiland meer was.

Aan het postvervoer kwam toen definitief een einde.Evert Baijs heeft het ambt

van kantoorhouder bekleed tot 1932.In dat jaar werd hem eervol ontslag verleend

Hij werd opgevolg door zijn dochter Maria Baijs.Zij heeft nog 10 jaar als

kantoorhoudster bij de P.T.T.gediend.Toen zij in 1942 overleed was er wat de

familie Baijs betreft geen opvolging meer mogelijk.Het staatsbedrijf van de

P.T.T. heeft aan de familie Baijs een oorkonde uitgereikt voor de bijna honderd jaar trouwe dienst aan de genoemde dienst bewezen.Een en ander van dit verhaal

is mede opgetekend uit de gegevens van Evert Baijs Jzn.

Evert trouwt op zondag 7 november 1841 te Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Jacobs Vergat , dochter van Jacob Jacobsz Vergat en Neeltje Hendriks Annes . Trijntje is geboren op vrijdag 3 mei 1816 te Wieringen, is overleden op donderdag 6 maart 1879 aldaar. Trijntje werd 62 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Evert en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1 Cornelis Baijs is geboren op zaterdag 5 maart 1842 te Wieringen, zie VII-D.

2 Jacob Baijs is geboren op dinsdag 26 september 1843 te Wieringen, zie VII-E.

3 Jan Baijs is geboren op zaterdag 19 april 1845 te Wieringen, zie VII-F.

4 Jacobus Baijs is geboren op maandag 17 april 1848 te Wieringen, zie VII-G.

5 Maartje Baijs is geboren op vrijdag 20 juli 1849 te Wieringen, is overleden op zaterdag 2 april 1910 aldaar. Maartje werd 60 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Maartje trouwt op zondag 13 mei 1877 te Wieringen op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Simon Kuut . Simon, Landman, is geboren op woensdag 23 oktober 1844 te Wieringen.

6 Neeltje Baijs is geboren op zaterdag 11 oktober 1851 te Wieringen, is overleden op maandag 19 september 1921 te Castricum. Neeltje werd 69 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Neeltje trouwt op zondag 16 september 1883 te Wieringen op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter de Haan . Pieter, Schipper/Groenteboer, is geboren op woensdag 3 december 1851 te Winkel.

7 Evert Baijs is geboren op maandag 14 februari 1853 te Wieringen, is overleden op woensdag 7 februari 1855 aldaar. Evert werd 1 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

8 Trijntje Baijs is geboren op zaterdag 10 januari 1857 te Wieringen.

Trijntje trouwt op zondag 19 september 1880 te Wieringen op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Cornelis Dijkshoorn . Cornelis is geboren op zaterdag 4 april 1857 te Wieringen, is overleden op woensdag 2 augustus 1882 aldaar. Cornelis werd 25 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Trijntje trouwt op zondag 23 december 1883 te Wieringen op 26-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Cornelis Mostert . Cornelis, Landman, is geboren op dinsdag 23 december 1856 te Wieringen.

VI-D Jacob Baijs , zoon van Cornelis Baijs (V-B) en Maartje Jacobs de Boer , Arbeider, is geboren op vrijdag 19 september 1823 te Wieringen, is overleden op maandag 14 maart 1904 aldaar. Jacob werd 80 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 10 maart 1855 te Wieringen op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Maartje Zomerdijk , dochter van Jacob Jansz Zomerdijk en Trujntje Jans Kaan . Maartje is geboren op woensdag 24 februari 1830 te Wieringen, is overleden op vrijdag 6 augustus 1875 aldaar. Maartje werd 45 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

VI-E Simon Baijs , zoon van Cornelis Baijs (V-B) en Maartje Jacobs de Boer , Zeeman, is geboren op vrijdag 24 maart 1826 te Wieringen, is overleden op zaterdag 19 maart 1881 aldaar. Simon werd 54 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Simon trouwt op zondag 24 juni 1855 te Wieringen op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Kooij , dochter van Pieter Pietersz Kooij en Maartje Schelt Scheltus . Antje is geboren op zondag 30 augustus 1829 te Wieringen.

VI-F Jan Baijs , zoon van Cornelis Baijs (V-B) en Maartje Jacobs de Boer , Schipper, is geboren op woensdag 24 maart 1830 te Wieringen, is overleden op dinsdag 29 maart 1904 aldaar. Jan werd 74 jaar en 5 dagen.

Jan trouwt op zondag 24 februari 1856 te Wieringen op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje de Boer , dochter van Dirk Willemsz de Boer en Geertje Hendriks te Bockel . Geertje is geboren op donderdag 24 juli 1828 te Wieringen, is overleden op woensdag 7 maart 1906 aldaar. Geertje werd 77 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1 Maartje Baijs is geboren op zondag 20 juli 1856 te Wieringen.

Maartje trouwt op zondag 4 juli 1880 te Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Maarten Kok . Maarten, Schipper, is geboren op zaterdag 28 februari 1857 te Wieringen, is overleden op woensdag 12 december 1951. Maarten werd 94 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

2 Jannetje Baijs is geboren op vrijdag 21 mei 1858 te Wieringen, is overleden op maandag 15 april 1872 aldaar. Jannetje werd 13 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

3 Antje Baijs is geboren op donderdag 26 april 1860 te Wieringen.

Antje trouwt op zondag 27 juli 1884 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Omis . Pieter, Schipper, is geboren op dinsdag 26 maart 1861 te Wieringen.

4 Dirk Baijs is geboren op woensdag 1 oktober 1862 te Wieringen, zie VII-H.

5 Geertje Baijs is geboren op dinsdag 25 juni 1867 te Wieringen, is overleden op vrijdag 2 maart 1894. Geertje werd 26 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

6 Cornelis Baijs is geboren op woensdag 26 juni 1867 te Wieringen, zie VII-I.

7 Simon Baijs is geboren op vrijdag 20 mei 1870 te Wieringen, zie VII-J.

VI-G Jan Carel Baijs , zoon van Christoffel Baijs (V-C) en IJmpkje Brughts , Timmerman/Werkman/Bakker, is geboren op zaterdag 6 november 1841 te Amsterdam.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 22 februari 1872, trouwt op woensdag 6 maart 1872 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd met de 44-jarige Catharina Elisabeth Boddaar , dochter van Hendrik Boddaar en Berendina Severee . Catharina is geboren op zaterdag 20 oktober 1827 te Amsterdam.

Catharina was eerder gehuwd met Hendrik Heinis .

VI-H Cornelis Baijs , zoon van Sijmon Pietersz Baijs (V-D) en Maartje Cornelis Veltum , Landbouwer, is geboren op zaterdag 3 februari 1838 te Wieringen, is overleden op donderdag 19 mei 1927 te den Helder. Cornelis werd 89 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 18 juli 1862 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirkje Lont , dochter van Maartje Lont . Dirkje is geboren op zaterdag 28 december 1839 te Wieringen, is overleden op zaterdag 18 april 1896 aldaar. Dirkje werd 56 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Van Cornelis en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1 Maartje Baijs is geboren op donderdag 21 januari 1864 te Wieringen.

Maartje was gehuwd met Evert Bakker . Evert is geboren op zaterdag 16 november 1867 te Wieringen.

2 Pieter Bais is geboren op zondag 19 juli 1868 te Wieringen, zie VII-K.

VI-I Pieter Baijs , zoon van Jan Pietersz Baijs (V-E) en Hermine Velthuis , Schipper, is geboren op maandag 9 augustus 1841 te Zwolle, is overleden op dinsdag 7 juni 1892 aldaar. Pieter werd 50 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 4 oktober 1866 te Zwolle op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerretje Westerink , dochter van Lambert Westerink en Willemina Looman . Gerretje is geboren op dinsdag 6 januari 1835 te Zwolle, is overleden op zondag 26 januari 1890 aldaar. Gerretje werd 55 jaar en 20 dagen.

Van Pieter en Gerretje zijn twee kinderen bekend:

1 Jan Baijs is geboren op zondag 31 maart 1867 te Zwolle.

vertrok naar Duitsland in 1894

2 Willemina Baijs is geboren op vrijdag 17 december 1869 te Zwolle, is overleden op dinsdag 26 juli 1870 aldaar. Willemina werd 7 maanden en 9 dagen.

VI-J Bauke Bais , zoon van Jan Bais (V-F) en Gerritje Baukes Son , Broodbakker, is geboren op maandag 13 september 1841 te Enkhuizen, is overleden op maandag 9 september 1912 aldaar. Bauke werd 70 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Bauke trouwt op donderdag 27 mei 1869 te Enkhuizen op 27-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Aaltje Hart , dochter van Willem Hart en Neeltje Bijl . Aaltje is geboren op dinsdag 6 december 1842 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 13 september 1898 aldaar. Aaltje werd 55 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

1 Gerritje Bais is geboren op donderdag 13 oktober 1870 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 1 september 1954 te Alkmaar. Gerritje werd 83 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 13 augustus 1896 te Enkhuizen op 25-jarige leeftijd met Bote Reitsma .

2 Willem Bais is geboren op woensdag 22 november 1871 te Enkhuizen, zie VII-L.

3 Henriette Margaretha Bais is geboren op donderdag 6 februari 1873, is overleden op zaterdag 25 oktober 1873. Henriette werd 8 maanden en 19 dagen.

4 Henriette Bais is geboren op donderdag 3 februari 1876 te Enkhuizen, is overleden op maandag 3 december 1951. Henriette werd 75 jaar en 10 maanden.

Henriette trouwt op donderdag 2 november 1899 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Arie Schagen . Arie is geboren op maandag 15 februari 1875 te Hoorn.

5 Geertje Bais is geboren op zaterdag 29 december 1877 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 21 september 1878. Geertje werd 8 maanden en 23 dagen.

6 Jan Bais is geboren op donderdag 6 oktober 1881 te Enkhuizen, is overleden op zondag 29 april 1951 te Amsterdam. Jan werd 69 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op donderdag 15 november 1906 te Enkhuizen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjerkje van der Meulen , dochter van Uilke van der Meulen en Antje . Tjerkje is geboren op maandag 3 december 1883 te Koudum.

Bauke trouwt op donderdag 9 november 1899 te Enkhuizen op 58-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Roelofke de Haas . Roelofke is geboren op maandag 25 maart 1867 te Leeuwarden.

VI-K Dirk Jan Bais , zoon van Jan Bais (V-F) en Gerritje Baukes Son , Broodbakker/Landbouwer, is geboren op maandag 17 april 1843 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 8 maart 1922 te Velsen. Dirk werd 78 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Dirk trouwt op donderdag 24 januari 1867 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Neeltje Pijl , dochter van Jacob Pijl en Marijtje Oud . Neeltje is geboren op zondag 20 november 1842 te Zwaag, is (Ned.Herv.) gedoopt.

Van Dirk en Neeltje zijn tien kinderen bekend:

1 Jan Bais is geboren op vrijdag 20 december 1867 te Winkel, is verdronken te op Zee.

2 Jacob Bais is geboren op donderdag 15 juli 1869 te Nibbixwoud, is overleden te in Militaire Dienst.

3 Pieter Bais is geboren op vrijdag 9 september 1870 te Nibbixwoud, zie VII-M.

4 Maria Bais is geboren op dinsdag 27 mei 1873 te Nibbixwoud.

Maria was gehuwd met A.Nijbakker .

5 Gerritje Bais is geboren op zondag 14 februari 1875 te Nibbixwoud.

weduwe van Hendrik Schol

6 Geertje Bais is geboren in 1877 te Midwoud, is overleden op dinsdag 17 maart 1914 te Amsterdam. Geertje werd 37 jaar.

Geertje was gehuwd met Albert Wesseling .

7 Neeltje Bais is geboren op zaterdag 22 maart 1879 te Velsen.

ongehuwd

8 Dirk Jan Bais , Brood en Banketbakker, is geboren op woensdag 9 juni 1880 te Velsen, is overleden op maandag 13 augustus 1951 te Hattem. Dirk werd 71 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Dirk trouwt op donderdag 2 mei 1907 te Koog A.D.Zaan op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Adriana Guthart , dochter van Pieter Coenraad Guthart en Neeltje Schotte . Johanna is geboren op vrijdag 14 september 1883 te Koog A.D.Zaan.

9 Jeltje Bais is geboren op donderdag 30 juni 1881 te Velsen.

Jeltje was gehuwd met Hendrik Slegtkamp . Hendrik is geboren op dinsdag 31 december 1878 te Velsen.

10 Bauke Bais is geboren in december 1882, is overleden op dinsdag 30 oktober 1883 te IJmuiden. Bauke werd 10 maanden.

VI-L Pieter Bais , zoon van Jan Bais (V-F) en Gerritje Baukes Son , Boekdrukker, is geboren op woensdag 27 maart 1850 te Enkhuizen, is overleden op vrijdag 7 mei 1926 aldaar. Pieter werd 76 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 8 juli 1875 te Enkhuizen op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Aafje Over de Linden , dochter van Willem Over de Linden en Johanna Blikkenhorst . Aafje is geboren op vrijdag 28 juli 1854 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 23 juli 1924 aldaar. Aafje werd 69 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Pieter en Aafje zijn vier kinderen bekend:

1 Gerarda Petronella Bais is geboren op vrijdag 23 juni 1876 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 3 oktober 1953 aldaar. Gerarda werd 77 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

ongehuwd

2 Willem Jacob Bais is geboren op maandag 9 april 1888 te Enkhuizen.

Willem trouwt op donderdag 11 april 1912 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Louise Wierink , dochter van Johannes Antonius Wierink en Alida Bakker . Johanna is geboren op woensdag 1 augustus 1888 te Amsterdam.

3 Cornelia Afina Bais is geboren op donderdag 24 maart 1892 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 22 januari 1949 te Bussem. Cornelia werd 56 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Cornelia was gehuwd met Anton Goldschmeding .

4 Bauke Bais is geboren op dinsdag 13 november 1894 te Enkhuizen, zie VII-N.

VI-M Dirk Bais , zoon van Thomas Dirksz.Bais (V-G) en Hendrikje van der Beldt , is geboren op vrijdag 23 juni 1826 te Enkhuizen, is (doopsgezind) gedoopt, is overleden op woensdag 22 april 1908 aldaar. Dirk werd 81 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Dirk trouwt op zondag 17 november 1850 te Enkhuizen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Bregje Schouten , dochter van Jelle Jansz Schouten en Albertje Visser . Bregje is geboren op maandag 21 mei 1827 te Enkhuizen, is (Ned.Hervormd) gedoopt.

Van Dirk en Bregje zijn zeven kinderen bekend:

1 Hendrikje Bais is geboren op zondag 2 november 1851 te Enkhuizen, is overleden in december 1935 aldaar. Hendrikje werd 84 jaar en 1 maand.

Hendrikje trouwt op donderdag 18 mei 1876 te Enkhuizen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Blok . Cornelis, Visser, is geboren op donderdag 7 november 1850 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 17 maart 1917 aldaar. Cornelis werd 66 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2 Jelle Bais is geboren op vrijdag 27 januari 1854 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 1 februari 1859. Jelle werd 5 jaar en 5 dagen.

3 Thomas Bais is geboren op zaterdag 14 juni 1856 te Enkhuizen, zie VII-O.

4 Jeltje Bais is geboren op maandag 30 mei 1859 te Enkhuizen.

Zij krijgt een illigaal geboren dochter op 12-10-1882.Naam:Grietje.

Jeltje trouwt op donderdag 6 augustus 1885 te Enkhuizen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Kroeb . Jacob, Arbeider, is geboren in 1861 te Enkhuizen.

5 Jelle Bais is geboren op zaterdag 1 juni 1861 te Enkhuizen, zie VII-P.

6 Bertha Bais is geboren op dinsdag 28 april 1863 te Enkhuizen.

Bertha trouwt op donderdag 25 november 1886 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Matthijs Spoelstra . Matthijs, Arbeider, is geboren op donderdag 3 april 1862 te Enkhuizen.

7 Alberdina Bais is geboren op zondag 15 januari 1865 te Enkhuizen.

Alberdina trouwt op donderdag 9 augustus 1888 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Gosse Sijperda . Gosse is geboren in 1864 te Tjerkwoerd.

VI-N Engbert Bais , zoon van Thomas Dirksz.Bais (V-G) en Hendrikje van der Beldt , Visser, is geboren op woensdag 21 mei 1828 te Enkhuizen, is overleden op maandag 9 augustus 1875 aldaar. Engbert werd 47 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Engbert trouwt op donderdag 19 mei 1853 te Enkhuizen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje van der Boom , dochter van Anne van der Boom en Elasabeth Akkerman . Jannetje is geboren op zaterdag 11 april 1829 te Enkhuizen.

Van Engbert en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

1 Hendrikje Bais is geboren op maandag 6 maart 1854 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 20 maart 1884 aldaar. Hendrikje werd 30 jaar en 14 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 30 november 1876 op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Simon Kok . Simon is geboren op zaterdag 2 april 1853 te Enkhuizen.

Hendrikje trouwt op donderdag 4 september 1879 te Enkhuizen op 25-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Adriaan Kloek . Adriaan is geboren op donderdag 9 mei 1844 te Hoorn.

2 Anne Bais is geboren op woensdag 10 december 1856 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 19 oktober 1870 aldaar. Anne werd 13 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

3 Elisabeth Bais is geboren op zaterdag 26 februari 1859 te Enkhuizen.

Elisabeth trouwt op donderdag 12 januari 1882 te Enkhuizen op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Bruin Cornelis de Boer . Bruin is geboren op maandag 9 augustus 1858 te Enkhuizen.

4 Dirkje Bais is geboren op maandag 17 december 1860 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 10 februari 1886 aldaar. Dirkje werd 25 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Dirkje had een illigaal geboren dochter.

Naam :Louisa Frederika Hendrica Bais.

DG:05-11-1881

DO:09-08-1968

PO:Enkhuizen

Trouwt te Enkhuizen met Klaas Waalkes op 26-11-1903.

Klaas Waalkes is geboren op 12-09-1879 te Wansweerd en overleden

op 09-12-1938 te Enkhuizen.

Dirkje trouwt op donderdag 7 augustus 1884 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk Sietses . Dirk is geboren op dinsdag 6 augustus 1861 te Enkhuizen.

5 Thomas Bais , Visser, is geboren op donderdag 11 januari 1866 te Enkhuizen, is overleden in mei 1938 aldaar. Thomas werd 72 jaar en 4 maanden.

VI-O Jan Bais , zoon van Thomas Dirksz.Bais (V-G) en Hendrikje van der Beldt , bakkersknecht, is geboren op maandag 21 februari 1831 te Enkhuizen.

Jan trouwt op zondag 24 april 1859 te Hoogkarspel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Stijntje Leek , dochter van Jacob Leek en Vrouwtje Brouwer . Stijntje is geboren op maandag 14 maart 1836 te Hoogkarspel.

Van Jan en Stijntje zijn elf kinderen bekend:

1 Thomas Bais is geboren op zondag 8 april 1860 te Nibbixwoud, is overleden op woensdag 18 juli 1877 aldaar. Thomas werd 17 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

2 Jacob Bais is geboren op vrijdag 7 juni 1861 te Nibbixwoud, zie VII-Q.

3 Hendrika Bais is geboren op woensdag 4 juni 1862 te Hoogkarspel, is overleden op donderdag 20 augustus 1863. Hendrika werd 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

4 Vrouwtje Bais is geboren op vrijdag 28 augustus 1863 te Nibbixwoud.

Vrouwtje was gehuwd met Simon Otter , zoon van Willem Otter en Trijntje de Hart . Simon is geboren op zondag 20 december 1857 te Sijbekarspel.

5 Hendrika Bais is geboren op zondag 25 september 1864 te Hoogkarspel.

Hendrika was gehuwd met Gerrit Groot . Gerrit is geboren op woensdag 2 december 1863 te Berkhout.

6 Cornelis Bais is geboren op zaterdag 18 november 1865 te Hoogkarspel, is overleden op zaterdag 14 april 1866 te Nibbixwoud. Cornelis werd 4 maanden en 27 dagen.

7 Cornelis Bais is geboren op zondag 6 januari 1867 te Hoogkarspel, zie VII-R.

8 Dirk Bais is geboren op woensdag 8 januari 1868 te Hoogkarspel, is overleden op zondag 12 januari 1868 te Nibbixwoud. Dirk werd 4 dagen.

9 Dirk Bais is geboren op zondag 22 augustus 1869.

10 Dirk Jan Bais , Aannemer/Makelaar, is geboren op woensdag 8 maart 1871 te Hoogkarspel, is overleden op vrijdag 12 december 1947 te IJmuiden. Dirk werd 76 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Dirk trouwt op zondag 7 februari 1897 te Twisk op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietertje Baas , dochter van Reinder Baas en Maartje Groot . Pietertje is geboren op donderdag 16 mei 1872 te Twisk, is overleden op woensdag 28 juli 1948 te IJmuiden. Pietertje werd 76 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

11 Johannes Bais is geboren op donderdag 17 december 1874 te Hoogkarspel, zie VII-S.

VI-P Johannes Bais , zoon van Thomas Dirksz.Bais (V-G) en Hendrikje van der Beldt , Verver, is geboren op donderdag 9 mei 1833 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 13 maart 1883 te Venhuizen. Johannes werd 49 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Johannes trouwt op zondag 31 januari 1858 te Hoogkarspel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Aafje Leek , dochter van Jacob Leek en Vrouwtje Brouwer . Aafje is geboren op maandag 5 januari 1835 te Hoogkarspel, is overleden op dinsdag 12 december 1882 te Venhuizen. Aafje werd 47 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Johannes en Aafje zijn zeven kinderen bekend:

1 Hendrikje Bais is geboren op dinsdag 21 december 1858 te Venhuizen.

Hendrikje trouwt op zondag 28 maart 1880 te Venhuizen op 21-jarige leeftijd met Dirk Nooij .

2 Vrouwtje Bais is geboren in 1860 te Venhuizen, is overleden op vrijdag 12 februari 1932 aldaar. Vrouwtje werd 72 jaar.

Vrouwtje trouwt op donderdag 16 oktober 1879 te Venhuizen op 19-jarige leeftijd met Klaas Schoenmaker .

3 Stijntje Bais is geboren op vrijdag 13 november 1863 te Venhuizen.

Stijntje trouwt op donderdag 23 april 1891 te Andijk op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Klinger . Hendrik is geboren in 1862 te Hoogkarspel.

4 Aafje Bais is geboren op vrijdag 19 mei 1865 te Venhuizen, is overleden op dinsdag 11 juli 1865 aldaar. Aafje werd 1 maand en 22 dagen.

5 Aafje Bais is geboren op dinsdag 17 september 1867 te Venhuizen.

Gaat 01-02-1884 naar Westwoud

Aafje trouwt te Venhuizen met Simon Kater .

6 Thomas Bais is geboren op zondag 27 december 1868 te Venhuizen, zie VII-T.

7 Antje Bais is geboren op maandag 8 juli 1872 te Venhuizen, is overleden op zaterdag 27 juli 1872 aldaar. Antje werd 19 dagen.

VI-Q Pieter Bais , zoon van Thomas Dirksz.Bais (V-G) en Hendrikje van der Beldt , Visser, is geboren op woensdag 17 december 1834 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 15 december 1927 te den Helder. Pieter werd 92 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 17 februari 1859 te Enkhuizen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Over de Linden , dochter van Adrianus Over de Linden en Petronella Heiman . Jantje is geboren op dinsdag 8 augustus 1837 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 2 oktober 1907 te den Helder. Jantje werd 70 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Pieter en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1 Hendrikje Bais is geboren op zondag 29 april 1860 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 5 april 1865 aldaar. Hendrikje werd 4 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

2 Adrianus Bais is geboren op maandag 23 september 1861 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 5 april 1865 aldaar. Adrianus werd 3 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

3 Petronella Bais is geboren op maandag 20 juli 1863 te Enkhuizen.

Petronella trouwt op donderdag 28 februari 1884 te den Helder op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Reijer Zwaan . Reijer is geboren op zaterdag 3 oktober 1863 te den Helder.

4 Thomas Bais is geboren op zondag 19 maart 1865 te Enkhuizen, zie VII-U.

5 Adrianus Bais is geboren op donderdag 25 april 1867 te Enkhuizen, zie VII-V.

6 Dirk Bais is geboren op zondag 6 maart 1870 te Enkhuizen, zie VII-W.

7 Hendrik Bais is geboren op vrijdag 17 november 1871 te Enkhuizen, zie VII-X.

8 Johannes Bais is geboren op zaterdag 25 juli 1874 te Enkhuizen, zie VII-Y.

9 Hendrikje Bais is geboren op vrijdag 2 november 1877 te Enkhuizen, is overleden op zondag 17 februari 1878 aldaar. Hendrikje werd 3 maanden en 15 dagen.

10 Engbertha Bais is geboren op zondag 18 juli 1880 te den Helder, is overleden op zondag 29 oktober 1933 aldaar. Engbertha werd 53 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Engbertha trouwt op donderdag 27 juli 1899 te den Helder op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Pieter Wit . Pieter is geboren op donderdag 26 juni 1879 te Barsingerhorn.

VI-R Jan Bais , zoon van Pieter Bais (V-H) en Engeltje Cornelis Dekker , Winkelier/Broodbakker, is geboren op donderdag 7 juli 1836 te den Helder.

van 1887-1888 op de kiezerslijst voor de Tweede Kamer der Staten Generaal

Provinciale Staten en Gemeenteraad.

Jan trouwt op donderdag 27 november 1862 te den Helder op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Breet , dochter van Arie Breet en Dieuwertje Hopman . Trijntje is geboren op woensdag 3 februari 1841 te den Helder, is overleden op maandag 7 juni 1920 aldaar. Trijntje werd 79 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1 Engeltje Bais , Drogiste, is geboren op vrijdag 4 september 1863 te den Helder, is overleden op dinsdag 29 april 1924 aldaar. Engeltje werd 60 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

ongehuwd

2 Dieuwertje Bais is geboren op donderdag 4 mei 1865 te den Helder, is overleden op dinsdag 17 februari 1891 aldaar. Dieuwertje werd 25 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Dieuwertje trouwt op woensdag 5 mei 1886 te den Helder op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriaan Adriaanse . Adriaan, Schoenmaker, is geboren in 1861 te Vlissingen.

3 Pieter Bais is geboren op dinsdag 18 december 1866 te den Helder, is overleden op maandag 27 mei 1867 aldaar. Pieter werd 5 maanden en 9 dagen.

4 Arie Bais is geboren op zaterdag 11 januari 1868 te den Helder, zie VII-Z.

5 Jan Bais is geboren op woensdag 31 maart 1869 te den Helder, is overleden op maandag 8 mei 1871 aldaar. Jan werd 2 jaar, 1 maand en 7 dagen.

6 Catharina Johanna Bais is geboren op dinsdag 15 augustus 1871 te den Helder.

7 Pieter Cornelis Bais is geboren op woensdag 23 juli 1873 te den Helder, is overleden op dinsdag 12 augustus 1873 aldaar. Pieter werd 20 dagen.

8 Jan Willem Bais is geboren op woensdag 23 juli 1873 te den Helder, is overleden op woensdag 13 augustus 1873 aldaar. Jan werd 21 dagen.

9 Trijntje Bais is geboren op vrijdag 19 november 1875 te den Helder, is overleden op vrijdag 16 juni 1876. Trijntje werd 6 maanden en 28 dagen.

VI-S Thomas Bais , zoon van Pieter Bais (V-H) en Engeltje Cornelis Dekker , Blokkenmaker, is geboren op zaterdag 28 april 1838 te den Helder.

Trouwt zijn volle nicht.

Thomas trouwt op donderdag 4 mei 1865 te Enkhuizen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Bais , dochter van Jan Dirksz Bais en Gerritje Son . Maria is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 16 juli 1904 te Amsterdam. Maria werd 65 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

weduwe,op de witteburgergracht 21 te Amsterdam

Van Thomas en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1 Pieter Jan Bais is geboren op vrijdag 16 februari 1866 te den Helder, zie VII-AA.

2 Bauke Bais is geboren op donderdag 21 mei 1868 te den Helder.

Staat van dienst:

Lengte:1.41 m.,aangezicht en voorhoofd rond,ogen blauw,neus spits,sproetig.

Aangenomen te Amsterdam als jongen voor 10 jaar op 21 Mei 1887,voor de rol

ZM Wachtschip te Amsterdam,prmie f30,-;6 September 1884 lichtmatroos;1 juni

1885 matroos 3e classe;16 April 1886 op de SAmba;1 October weggelopen van de sloep;2 October 1886 teruggebracht door de politie.Op 25 October 1886 ten arrest om voor desertie in tijd van vrede voor de ZHR terecht te staan.Op 3 Dec.1886 voor bovenstaande feit veroordeeld tot 3 maanden militaire detentie.

Op 10 Dec.1886 naar de gevangenis te Weltevreden,eindiging op 7 Maart 1887.

Op 1 Februari 1892 ontslagen wegens in doch niet door de dienst ontstane

lichaamsgebreken.

1e.Gemis linker trommelvlies gepaard met slepende middenoorontsteking;

2e.slepende ontsteking en verdikking op rechter trommelvlies en doofheid op

beide oren;

3e.duizelingen en voortdurende gedeeltelijk buitenstaan enz.

Zonder aanspraak op pensioen,16 Jan.1892 nr.22,afgewezen pensioen 29 Febr.1892;geneeskundig geschikt bevonden.Ereteken Atjeh 29.08.1887

tr.Amsterdam 24-01-1906,werkman,oud 37 jr.met Geertruid van Munster,geb.Kampen 2-1-1878,dr v. Wolter...en Janna Rensdorff.

geen kinderen bekend.

Bauke was gehuwd met Geertruida van Munster , dochter van Wolter van Munster en Janna Rensdorff . Geertruida is geboren op woensdag 2 januari 1878 te Kampen akte 16 aangifte 3-1-1878.getuigen van aangifte: Aart Werf 28 jr gemeentebode en Karel Hendriks 34 jr gemeentebode..

3 Engelina Bais is geboren op woensdag 7 juli 1869 te Amsterdam.

4 Dirk Cornelis Bais , Schoenmaker, is geboren op maandag 12 juni 1871 te Amsterdam.

Doofstom

5 Thomas Gerrit Bais , Expeditieknecht, is geboren op dinsdag 20 januari 1874 te Amsterdam.

6 Jan Bais , Werkman, is geboren op vrijdag 11 februari 1876.

Jan trouwt op woensdag 24 januari 1906 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Carolina Maria Godschalk , dochter van Jan Hendrik Godschalk en Carolina Maria Bicker . Carolina is geboren op zaterdag 11 januari 1879 te Amsterdam.

7 Gerarda Maria Bais is geboren op donderdag 20 maart 1879 te Amsterdam.

VI-T Simon Bais , zoon van Jan Bais (V-I) en Geertruida Bijl , Broodbakker, is geboren op woensdag 13 februari 1850 te Enkhuizen.

Simon trouwt op donderdag 5 februari 1880 te Enkhuizen op 29-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Neeltje Hart , dochter van Klaas Hart en Elisabeth de Graaff . Neeltje is geboren op zaterdag 10 april 1852 te Enkhuizen, is overleden op vrijdag 11 juli 1890 aldaar. Neeltje werd 38 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Simon trouwt op donderdag 25 december 1890 te Enkhuizen op 40-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Neeltje Elisabeth Rebel , dochter van Thomas Rebel en Jonasje Hart . Neeltje is geboren op donderdag 28 november 1867 te Enkhuizen.

VI-U Haring Bais , zoon van Jan Bais (V-I) en Geertruida Bijl , Smid, is geboren op maandag 8 maart 1852 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 14 januari 1941 te Purmerend. Haring werd 88 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Haring trouwt op donderdag 1 oktober 1885 te Ilpendam op 33-jarige leeftijd met de 18-jarige Dieuwertje Reuzenaar , dochter van Christiaan Frederik Reuzenaar en Naatje Frikke . Dieuwertje is geboren op dinsdag 5 maart 1867 te Jisp, is overleden op dinsdag 15 februari 1927 te Purmerend. Dieuwertje werd 59 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Haring en Dieuwertje zijn twee kinderen bekend:

1 Jan Bais , Smid, is geboren op dinsdag 1 maart 1887 te Purmerend, is overleden op donderdag 11 maart 1954 aldaar. Jan werd 67 jaar en 10 dagen.

Jan was gehuwd met Trijntje de Ridder , dochter van Sijmen de Ridder en Gerritje Flens . Trijntje is geboren op donderdag 24 augustus 1893 te Purmerland.

2 Naatje Bais is geboren op dinsdag 16 oktober 1894 te Purmerend.

VI-V Cornelis Bais , zoon van Jan Bais (V-I) en Geertruida Bijl , banketbakker, winkelier, is geboren op donderdag 7 februari 1856 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 21 juli 1928 te Heemstede. Cornelis werd 72 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 13 oktober 1880 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Henriette Sophie Dersjant , dochter van Gojardus Marinus Dersjant en Frederika Wilhelmina Gruter . Henriette is geboren op maandag 6 december 1852 te Delft, is overleden op zondag 14 november 1926 te Heemstede. Henriette werd 73 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Cornelis en Henriette zijn acht kinderen bekend:

1 Jan Bais is geboren op zaterdag 30 juli 1881 te Amsterdam.

Jan trouwt op donderdag 13 oktober 1910 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Engelina Stolp , dochter van Hendrik Stolp en Aagje Schermer . Engelina is geboren op woensdag 7 juli 1886 te Krommeniedijk.

2 Frederika Wilhelmina Bais is geboren op woensdag 20 december 1882 te Amsterdam.

Frederika was gehuwd met Johan J Sickman .

3 Gojardus Marinus Bais is geboren op zaterdag 12 januari 1884 te Amsterdam, is overleden op woensdag 24 januari 1951 te Heemstede. Gojardus werd 67 jaar en 12 dagen.

Gojardus gaat in ondertrouw op woensdag 29 september 1909, trouwt op vrijdag 5 november 1909 te Watergraafsmeer op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Klaziena Rynbende . Elisabeth is geboren op vrijdag 4 november 1887 te Watergraafsmeer, is overleden op woensdag 13 maart 1940 te Heemstede. Elisabeth werd 52 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

4 Geertruida Bais is geboren op vrijdag 12 juni 1885 te Amsterdam.

Geertruida was gehuwd met Dirk Vels .

5 Cornelis Bais is geboren op donderdag 24 maart 1887 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 6 mei 1922 te Heemstede. Cornelis werd 35 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 25 april 1912 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Karolina Alida Buschmann , dochter van Carl Heinrich Wilhelm Buschmann en Aaltje Klein Obbink . Karolina is geboren op woensdag 15 augustus 1888 te Amsterdam.

6 Mathilde Josephina Bais is geboren op maandag 21 januari 1889 te Amsterdam.

Mathilde trouwt op donderdag 8 mei 1913 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met Willem Rynbende .

7 Simon Bais is geboren op zondag 15 juni 1890 te Amsterdam, is overleden op zondag 7 februari 1954 te Winnipeg. Simon werd 63 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Simon trouwt op zondag 27 juni 1915 te Canada op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Maria van der Drift . Maria is geboren op donderdag 25 februari 1886 te Leiden, is overleden op donderdag 13 oktober 1949 te Winnipeg. Maria werd 63 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

8 Henri Alexander Bais is geboren op dinsdag 28 juni 1892 te Amsterdam.

Henri was gehuwd met Nell Baggelt . Nell is overleden op vrijdag 23 april 1926 te Birsay.


Generatie VII

(van 1840 tot 1954)

In deze generatie zijn 27 gezinnen bekend met in totaal 99 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1905.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wieringen (41x), den Helder (36x), Enkhuizen (6x), IJmuiden (3x), Amsterdam (2x) en Amersfoort (2x).

VII-A Germen Baijs , zoon van Dirk Baijs (VI-A) en Trijntje Zomerdijk , is geboren op woensdag 22 januari 1868 te Wieringen, is overleden op zaterdag 22 februari 1908 aldaar. Germen werd 40 jaar en 1 maand.

Germen trouwt op vrijdag 5 mei 1899 te Wieringen op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietertje Minnes , dochter van Simon Minnes en Elisabeth Wagemaker . Pietertje is geboren op vrijdag 27 april 1877 te Wieringen, is overleden op dinsdag 5 april 1904 aldaar. Pietertje werd 26 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van Germen en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1 Elisabeth Baijs is geboren op zaterdag 23 juni 1900 te Wieringen, is overleden op dinsdag 3 november 1903. Elisabeth werd 3 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

2 Trijntje Baijs is geboren op zondag 2 februari 1902 te Wieringen, is overleden op dinsdag 25 februari 1902. Trijntje werd 23 dagen.

VII-B Maarten Baijs , zoon van Dirk Baijs (VI-A) en Trijntje Zomerdijk , Schipper, is geboren op donderdag 21 januari 1869 te Wieringen, is overleden op vrijdag 10 september 1937 aldaar. Maarten werd 68 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Maarten trouwt op vrijdag 30 april 1897 te Wieringen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Marie Keijzer , dochter van Willem Keijzer en Guurtje Berkhout . Marie is geboren op dinsdag 23 maart 1869 te Wieringen, is overleden op woensdag 23 februari 1938 aldaar. Marie werd 68 jaar en 11 maanden.

Guurtje Baijs is geboren op donderdag 26 mei 1898.

Guurtje was gehuwd met Nan de Haan .

2 Dirk Baijs , Schipper, is geboren op maandag 10 juli 1899 te Wieringen.

VII-C Pieter Baijs (ill Geb.) , zoon van Antje Baijs (VI-B) en Cornelis Bakker , is geboren op donderdag 27 augustus 1840.

Pieter trouwt op zondag 30 juni 1867 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Scheltus , dochter van Nan Pietersz Scheltus en Grietje Pieters Raven . Geertje is geboren op zaterdag 19 februari 1842 te Wieringen, is overleden op vrijdag 30 september 1910 aldaar. Geertje werd 68 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1 Nan Baijs is geboren op zaterdag 7 maart 1868 te Wieringen, zie VIII-A.

2 Cornelis Baijs is geboren op maandag 15 november 1869 te Wieringen, is overleden op maandag 9 mei 1870. Cornelis werd 5 maanden en 24 dagen.

3 Antje Baijs is geboren op vrijdag 25 november 1870 te Wieringen.

Antje trouwt op donderdag 24 maart 1898 te Wieringen op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan de Vries . Jan, Schipper, is geboren op dinsdag 25 december 1866 te Wieringen.

4 Grietje Baijs is geboren op zondag 10 december 1871 te Wieringen, is overleden op woensdag 12 maart 1873. Grietje werd 1 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

5 Grietje Baijs is geboren op woensdag 10 juni 1874 te Wieringen, is overleden op donderdag 30 november 1950 aldaar. Grietje werd 76 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op zaterdag 10 juni 1893 te Wieringen op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Simon Rotgans . Simon, Schipper, is geboren op vrijdag 27 maart 1868 te Wieringen.

6 Maartje Baijs is geboren op woensdag 19 september 1877 te Wieringen, is overleden op zaterdag 18 mei 1878. Maartje werd 7 maanden en 29 dagen.

7 Cornelis Baijs is geboren op woensdag 11 september 1878 te Wieringen, zie VIII-B.

8 Maartje Baijs is geboren op vrijdag 21 november 1879 te Wieringen, is overleden op vrijdag 3 september 1880. Maartje werd 9 maanden en 13 dagen.

9 Pieter Baijs is geboren op dinsdag 2 maart 1880 te Wieringen.

pieter is ongehuwd

10 Jan Baijs is geboren op maandag 9 juni 1884 te Wieringen.

Jan trouwt op vrijdag 29 juni 1906 te Wieringen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Jansje Ter Keurst , dochter van Gerrit Ter Keurst en Adriaantje Kooij . Jansje is geboren op vrijdag 29 februari 1884 te Wieringen.

VII-D Cornelis Baijs , zoon van Evert Baijs (VI-C) en Trijntje Jacobs Vergat , Schipper, is geboren op zaterdag 5 maart 1842 te Wieringen, is overleden op vrijdag 4 juli 1902 aldaar. Cornelis werd 60 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 27 april 1868 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Smit , dochter van Lourens Sijmonsz Smit en Dieuwertje Jans Klein . Aaltje is geboren op donderdag 18 september 1845 te Wieringen.

Van Cornelis en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1 Evert Baijs is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 te Wieringen, is overleden op maandag 22 februari 1886. Evert werd 17 jaar en 6 maanden.

2 Geertje Baijs is geboren op woensdag 14 september 1870 te Wieringen, is overleden op donderdag 6 juli 1911. Geertje werd 40 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Geertje trouwt op zondag 19 mei 1895 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Keijzer . Pieter, Schipper, is geboren in 1870 te Wieringerwaard.

VII-E Jacob Baijs , zoon van Evert Baijs (VI-C) en Trijntje Jacobs Vergat , Arbeider/Landman, is geboren op dinsdag 26 september 1843 te Wieringen, is overleden op dinsdag 24 mei 1921 te Castricum. Jacob werd 77 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Jacob trouwt op zondag 3 april 1870 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Scheltus , dochter van Nan Scheltus en Trijntje Cornelis Keijzer . Trijntje is geboren op vrijdag 2 mei 1845 te Wieringen, is overleden op woensdag 8 februari 1922. Trijntje werd 76 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Van Jacob en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1 Trijntje Baijs is geboren op dinsdag 27 september 1870 te Wieringen, is overleden op maandag 29 oktober 1945 aldaar. Trijntje werd 75 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 6 mei 1897 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Lont . Jan, Schipper, is geboren op zondag 19 april 1868 te Wieringen, is overleden in april 1948 aldaar. Jan werd 80 jaar.

2 Evert Baijs is geboren op zondag 1 december 1872 te Wieringen, zie VIII-C.

3 Nan Baijs is geboren op donderdag 30 december 1875 te Wieringen, zie VIII-D.

4 Jacobus Baijs is geboren op dinsdag 12 november 1878 te Wieringen, zie VIII-E.

5 Cornelis Baijs is geboren op dinsdag 3 mei 1881 te Wieringen, zie VIII-F.

6 Neeltje Baijs is geboren op zondag 2 december 1883 te Wieringen, is overleden op maandag 27 april 1953 aldaar. Neeltje werd 69 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Neeltje trouwt op zondag 22 oktober 1905 te Wieringen op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Weert Mulder . Weert is geboren op dinsdag 25 september 1883 te Wieringen.

7 Jan Baijs is geboren op zondag 4 januari 1885 te Wieringen, is verdronken op vrijdag 5 februari 1909 te op Zee. Jan werd 24 jaar, 1 maand en 1 dag.

8 Simon Baijs is geboren op dinsdag 2 augustus 1887 te Wieringen, is overleden op zaterdag 23 augustus 1930 aldaar. Simon werd 43 jaar en 21 dagen.

Simon trouwt op vrijdag 16 juli 1920 te Wieringen op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Guurtje Maria Mulder , dochter van Pieter Mulder en Elisabeth de Haan Meijertsdr . Guurtje is geboren op zaterdag 13 januari 1894 te Wieringen, is overleden op woensdag 24 januari 1945. Guurtje werd 51 jaar en 11 dagen.

Guurtje was later gehuwd (2) met Meijert Koorn .

VII-F Jan Baijs , zoon van Evert Baijs (VI-C) en Trijntje Jacobs Vergat , Postschipper, is geboren op zaterdag 19 april 1845 te Wieringen, is overleden op zondag 8 januari 1911 aldaar. Jan werd 65 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Jan Baijs was medeoprichter Burger Brandwaarborg Vereniging op 24-01-1886.

Jan trouwt op zondag 11 oktober 1874 te Wieringen op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannetje Rotgans , dochter van Johannes Nannesz Rotgans en Trijntje Bakker . Jannetje is geboren op dinsdag 28 januari 1851 te Wieringen, is overleden op zaterdag 12 maart 1938 aldaar. Jannetje werd 87 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Jan en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1 Johannes Baijs is geboren op vrijdag 4 juni 1875 te Wieringen, zie VIII-G.

2 Evert Baijs is geboren op dinsdag 2 januari 1877 te Wieringen, zie VIII-H.

3 Trijntje Baijs is geboren op vrijdag 25 juni 1880 te Wieringen, is overleden in 1943. Trijntje werd 63 jaar.

VII-G Jacobus Baijs , zoon van Evert Baijs (VI-C) en Trijntje Jacobs Vergat , Landman, is geboren op maandag 17 april 1848 te Wieringen, is overleden op zaterdag 26 maart 1938 aldaar. Jacobus werd 89 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Jacobus trouwt op zondag 16 september 1883 te Wieringen op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Vergat , dochter van Hendrik Vregat en Maartje Kuijt . Neeltje is geboren op zaterdag 10 november 1860 te Wieringen, is overleden op donderdag 22 juni 1950 aldaar. Neeltje werd 89 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Jacobus en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1 Trijntje Baijs is geboren op vrijdag 30 januari 1885 te Wieringen, is overleden op donderdag 24 augustus 1893 aldaar. Trijntje werd 8 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

2 Maria Baijs is geboren op zondag 30 januari 1887 te Wieringen.

Maria was gehuwd met Jan Scheltus .

3 Evert Baijs is geboren op vrijdag 22 mei 1891 te Wieringen, is overleden op maandag 27 april 1953 te Alkmaar. Evert werd 61 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

4 Hendrik Bais is geboren op dinsdag 13 maart 1894 te Wieringen.

Hendrik trouwt op vrijdag 29 november 1929 te Wieringen op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Elisabeth de Wit . Elisabeth is geboren op dinsdag 30 juli 1901 te Amsterdam.

VII-H Dirk Baijs , zoon van Jan Baijs (VI-F) en Geertje de Boer , Schipper, is geboren op woensdag 1 oktober 1862 te Wieringen, is overleden op vrijdag 31 juli 1931 aldaar. Dirk werd 68 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Dirk trouwt op zondag 25 april 1886 te Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Vermeulen , dochter van Cornelis Vermeulen en Trijntje Zomerdijk . Antje is geboren op donderdag 22 mei 1862 te Wieringen, is overleden op vrijdag 26 mei 1893 aldaar. Antje werd 31 jaar en 4 dagen.

Van Dirk en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1 Geertje Baijs , Dienstbode, is geboren op vrijdag 21 mei 1886 te Wieringen.

Bij haar huwelijk met Fokke Pruimboom werd het kind Anna Bais geb.Rotterdam

22-03-1908 erkend.

Geertje trouwt op vrijdag 28 maart 1913 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met Fokke Pruimboom .

2 Trijntje Baijs is geboren op donderdag 2 februari 1888 te Wieringen, is overleden op maandag 5 juni 1893. Trijntje werd 5 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

3 Jan Baijs is geboren op dinsdag 7 mei 1889 te Wieringen, is overleden op vrijdag 5 november 1926. Jan werd 37 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

4 Cornelis Baijs is geboren op vrijdag 26 september 1890 te Wieringen, is overleden op dinsdag 15 maart 1892. Cornelis werd 1 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

5 Simon Baijs is geboren op woensdag 25 november 1891 te Wieringen.

ongehuwd

VII-I Cornelis Baijs , zoon van Jan Baijs (VI-F) en Geertje de Boer , is geboren op woensdag 26 juni 1867 te Wieringen.

Cornelis trouwt op vrijdag 8 juli 1910 te Wieringen op 43-jarige leeftijd met de 42-jarige Sijtje Mulder , dochter van Jan Mulder en Guurtje Kooij . Sijtje is geboren op donderdag 23 april 1868 te Wieringen.

weduwe van Cornelis Kooij

VII-J Simon Baijs , zoon van Jan Baijs (VI-F) en Geertje de Boer , Schipper, is geboren op vrijdag 20 mei 1870 te Wieringen.

Simon trouwt op vrijdag 28 april 1899 te Wieringen op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje Tijsen , dochter van Jan Tijsen en Antje Roos . Neeltje is geboren op vrijdag 22 februari 1878 te Wieringen.

Van Simon en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1 Jannetje Baijs is geboren op donderdag 13 juli 1899 te Wieringen.

2 Anna Baijs is geboren op zondag 10 juni 1900 te Wieringen, is overleden op zaterdag 25 augustus 1900 aldaar. Anna werd 2 maanden en 15 dagen.

3 Jan Baijs is geboren op zondag 7 september 1902 te Wieringen, zie VIII-I.

VII-K Pieter Bais , zoon van Cornelis Baijs (VI-H) en Dirkje Lont , is geboren op zondag 19 juli 1868 te Wieringen en overleden op 25 november 1945. Begraven te Hippolytushoef. Landman en Wiervisser..

Pieter trouwt op vrijdag 17 mei 1889 te Wieringen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Mulder , dochter van Jan Mulder en Maartje Vet . Trijntje is geboren op maandag 30 maart 1868 te Wieringen, is overleden op vrijdag 20 november 1931 aldaar. Trijntje werd 63 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Pieter en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1 Cornelis Bais is geboren op donderdag 26 september 1889 te Wieringen.

Cornelis trouwt op zondag 26 april 1914 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Bakker , dochter van Cornelis Bakker en Jansje Bakker . Trijntje is geboren op vrijdag 30 juni 1893 te Wieringen.

2 Jan Bais is geboren op zondag 3 april 1892 te Wieringen, is overleden op dinsdag 19 september 1893. Jan werd 1 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

3 Maartje Bais is geboren op woensdag 27 maart 1895 te Wieringen, is overleden op zaterdag 6 maart 1937 aldaar. Maartje werd 41 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Maartje trouwt op vrijdag 10 juli 1914 te Berlijn op 19-jarige leeftijd (1) met Hans Porrekel .

Maartje was gehuwd (2) met Gerardus Johannes Ladiges .

VII-L Willem Bais , zoon van Bauke Bais (VI-J) en Aaltje Hart , is geboren op woensdag 22 november 1871 te Enkhuizen, is overleden op zondag 21 juni 1908 te Utrecht. Willem werd 36 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Willem trouwt op donderdag 16 september 1897 te Amersfoort op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Venna Elsebein Frese , dochter van Herman Bernard Frese en Anna Catharina Adelheid Kernkamp . Venna is geboren op vrijdag 9 oktober 1874 te Hoogkarspel, is overleden op donderdag 26 februari 1925 te Amsterdam. Venna werd 50 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Willem en Venna zijn twee kinderen bekend:

1 Alida Wilhelmina Bais is geboren op zondag 21 augustus 1898 te Amersfoort, is overleden op maandag 25 maart 1929 te Amsterdam. Alida werd 30 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Alida trouwt te Amsterdam op 3-9-1929 met Jan Willem Pochemeier,gb.Amsterdam 6-5-1896 en ovl te Amsterdam 23-6-1965,beroep Commissionair effecten,zv Hendrik Willem Pochemeier.

Hieruit geboren op 20-10-1926 Jan Willem Pochemeier,zenuwarts,ovl.aldaar 19-11-1984,gestikt in een stukje brood,trouwt te Vinkeveen en Wverveen 23-9-1978

Yvonne Werner,geb.Utrecht 24-6-1948,ex-directrice gezondheidszorg,dr van Walter Werner en Cornelia Johanna Den Engelsen.

2 Herman Bernard Bais is geboren op dinsdag 24 april 1900 te Amersfoort.

Herman trouwt op woensdag 26 juni 1929 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Wilhelmina Coene , dochter van Gerardus Jacobus Coene en Cornelia van den Water . Wilhelmina is geboren op woensdag 16 november 1898 te Amsterdam.

VII-M Pieter Bais , zoon van Dirk Jan Bais (VI-K) en Neeltje Pijl , Pres.Comm.Centr.Bakkers, is geboren op vrijdag 9 september 1870 te Nibbixwoud, is overleden op zaterdag 26 juni 1948 te IJmuiden. Pieter werd 77 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 5 november 1908 te Velsen op 38-jarige leeftijd met de 22-jarige Berber Postma . Berber is geboren op zaterdag 19 december 1885 te Rauwerderhem.

VII-N Bauke Bais , zoon van Pieter Bais (VI-L) en Aafje Over de Linden , Boekdrukker, is geboren op dinsdag 13 november 1894 te Enkhuizen.

Bauke trouwt in 1923 te Wijhe op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Roeloffina Kleinmeijer , dochter van Aaldert Kleinmeijer en Petra Johanna van Wijhe . Maria is geboren op zaterdag 29 oktober 1898 te Wijhe.

VII-O Thomas Bais , zoon van Dirk Bais (VI-M) en Bregje Schouten , Mr.Schoenmaker, is geboren op zaterdag 14 juni 1856 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 16 januari 1932 aldaar. Thomas werd 75 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

 

Thomas trouwt op donderdag 23 december 1886 te Enkhuizen op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Jantje Akkerman , dochter van Gerrit Akkerman en Jantje Visser . Jantje is geboren op maandag 16 februari 1857 te Enkhuizen.

Van Thomas en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1 Dirk Bais is geboren op woensdag 6 februari 1889 te Enkhuizen.

Dirk trouwt op donderdag 1 augustus 1912 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jette Cornelia Machielse , dochter van Jan Machielse en Jetske Rijpkema . Jette is geboren op donderdag 13 maart 1890 te Enkhuizen.

2 Jantje Bais is geboren op donderdag 30 oktober 1890 te Enkhuizen.

Zij vertrekt op 18-09-1919 naar Utrecht .Jantje was gehuwd met Wouter Sas .

3 Gerrit Bais is geboren op maandag 4 december 1893 te Enkhuizen, is overleden op donderdag 10 april 1919 aldaar. Gerrit werd 25 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

4 Jelle Bais is geboren op vrijdag 17 september 1897, is overleden op woensdag 4 december 1918 te Enkhuizen. Jelle werd 21 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

VII-P Jelle Bais , zoon van Dirk Bais (VI-M) en Bregje Schouten , Visser, is geboren op zaterdag 1 juni 1861 te Enkhuizen, is overleden op vrijdag 4 juli 1941 aldaar. Jelle werd 80 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jelle trouwt op donderdag 29 januari 1885 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje Evendijk , dochter van Jan Evendijk en Zwaantje Brouwer . Geertje is geboren op woensdag 4 september 1861 te Enkhuizen, is overleden op vrijdag 4 juli 1941 aldaar. Geertje werd 79 jaar en 10 maanden.

Van Jelle en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1 Dirk Bais is geboren op dinsdag 9 februari 1886 te Enkhuizen, is overleden op woensdag 10 februari 1886 aldaar. Dirk werd 1 dag.

2 Zwaantje Bais is geboren op zondag 13 februari 1887 te Enkhuizen.

Zwaantje trouwt op donderdag 18 juli 1912 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Frederik Schouten . Frederik, winkelbediende, is geboren op donderdag 30 augustus 1883 te Harderwijk.

3 Bregje Bais , naaister, is geboren op zondag 22 juli 1888 te Enkhuizen.

4 Jan Bais , Visser, is geboren op donderdag 13 maart 1890 te den Helder.

Herinneringen van de kinderen en kleinkinderen van Jan Bais,opgetekend door

Trijntje Bais-Weijland.

Ja,wat kon hij vertellen...zijn kleinkinderen hingen aan zijn lippen.Maar hij

heeft ook een veelbewogen leven achter de rug.Zijn ouders die vanuit Enkhuizen

naar Den Helder gekomen waren met hun vijf dochters,Zwaantje,Breg,Jo en Dith en

hun enige zoon Jan,wilden hun kinderen een goede opvoeding geven.Maar voor een

eenvoudige visserman met een houten botter was dag en nacht ploeteren niet genoeg om een gezin zorgeloos te laten draaien.Daarom ging zijn vrouw uit bakeren en menigeen in Den Helder wist op den duur hoe flink en nauwgezet zij dit werk verrichte.Zoon Jan moest als jongen van twaalf jaar al met vader mee naar zee,dat spaarde een knecht uit, want die was voor een visserman niet te betalen.Niet omdat deze zoveel verdiende,maar omdat de opbrengst van de vis zo laag was.Wat heeft hij aan boord een doodsangsten uitgestaan bij stormweer, als de golven het scheepje dreigden te vernietigen.Later werd hij matroos op de sleepvaart.Bij een bezoek van de directeur aan boord van het schip werd deze vergezeld door zijn dochter.Bij het betreden van de loopplank viel die te water en verdween onder een vlot.Jan heeft met gevaar voor eigen leven het meisje gered.Uit dankbaarheid mocht hij op kosten van deze directeur voor stuurman studeren.Hij behaalde zijn diploma in acht maanden.Toen heeft hij als stuurman over alle zeeen gevaren.In Hong Kong heeft hij maanden lang voor een ongeval in een ziekenhuis gelegen.En wat een vreugde toen hij weer gezond thuis kwam. Inmiddels was hij al verscheidene jaren getrouwd en had twee zoons.

Hij heeft ook dokken vanuit Nederland naar de Oost gesleept,dat was een geweldige prestatie in die jaren.Avonden kon hij daarover vertellen.En doordat hij ook gesprekken met Jan de Hartog,de schrijver van "Hollands Glorie"gehad heeft,kon het wel eens zijn dat zijn verhalen in dat boek beschreven zijn.

Helaas,toen hij gekeurd moest worden om als kapitein te kunnen varen,werd hij door te slechte ogen voor dat werk afgekeurd.Wat een ontgoocheling voor hem.

Maar hij had een gezin en daar wist hij zich verantwoordelijk voor.Van alles pakte hij aan.'s Zomers had hij werk bij de hydrografie,'s winters gaf hij les aan de visserijschool in Egmond.Dat was vele jaren heen en weer trekken met

zijn gezin.Of dat bevordelijk was voor de studie van de kinderen?Daar werd in die jaren niet naar gevraagd.Geen werk,geen eten was toen het parool.Daarom van alles pakte hij aan.En toen zou de Zuiderzee gedicht worden.Daar moest een millioenen werk uitgevoerd worden en hij solliciteerde.Tot zijn grote vreugde en geluk was daar een ingenieur die hij ook in Indie ontmoet had.Hij werd aangenomen en in die vreselijke crisisjaren hadden zij als gezin een onbezorgd leven daar op Wieringen,hoewel er veel van hem gevraagd werd als zeekenner.Maar gelukkig kwam zijn ervaring met de strijd tegen de verradelijke zee hem goed van pas."Minister van weer en wind"werd hij wel genoemd,omdat hij altijd beslissingen moest nemen wanneer er gestord kon worden.Dit omdat tij en wind-richting ook zijn eisen stelden.Niet alleen de dijken in Noord-Holland en tussen Wieringen en Friesland heeft hij helpen bouwen,ook de Noord-Oostpolderdijken moesten uitgevoerd worden.En vlak na de oorlog de dijkenrondom Walcheren,die door de Engelsen vernield waren om ons land te bevrijden.

Ook heeft hij later nog geholpen bij het uitzetten van de bouw van nieuw Oud-Den Helder.Kortom,hij had twee rechterhanden en waarschijnlijk heeft zijn oudste kleinzoon die van hem geerfd.Ja,zijn kinderen en kleinkinderen hebben toch vele mooie herinneringen aan hem.Helaas,toen hij na een langdurige ziekte waarbij ook zijn nieren een aandoening vertoonden,langzaamaan dement werd en soms vreselijk angstig was,vragen wij ons wel af of de angsten die hij als kind meegemaakt heeft,een rol speelden in zijn ziektebeeld.Wat kon hij toen bang zijn.En wat is het triest als een zo veelzijdig mens zo aftakelt.

Maar zijn kinderen en kleinkinderen hebben vele mooie herinneringen aan opa's verhalen.En als wij over de Afsluitdijk rijden,denken wij met weemoed terug aan een eenvoudig man,die toch groot was,omdat hij trouw was in het werk.

Jan trouwt op donderdag 12 maart 1914 te den Helder op 23-jarige leeftijd met de 14-jarige Annetje Pasterkamp . Annetje is geboren op donderdag 17 augustus 1899 te Urk, is overleden op woensdag 9 juni 1954 te den Helder. Annetje werd 54 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

5 Henderika Bais is geboren op woensdag 18 mei 1892 te den Helder, is overleden op woensdag 14 september 1892 aldaar. Henderika werd 3 maanden en 27 dagen.

6 Henderika Bais is geboren op woensdag 23 augustus 1893 te den Helder.

Henderika trouwt te Enkhuizen met Rinte Broksma .

7 Dirkje Bais is geboren op zondag 16 december 1894 te den Helder.

Dirkje trouwt op donderdag 30 mei 1918 te Enkhuizen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Bernard Koolhaas , zoon van Arien Jans Koolhaas en Aafje Goos . Bernard, warmoezenier/groentekweker, is geboren op woensdag 13 januari 1892 te Enkhuizen.

8 Johanna Bais is geboren op zondag 31 oktober 1897 te den Helder.

Johanna was gehuwd met Lubertus Dirk Kobus . Lubertus is geboren op dinsdag 27 december 1892.

VII-Q Jacob Bais , zoon van Jan Bais (VI-O) en Stijntje Leek , Koopman/Landbouwer, is geboren op vrijdag 7 juni 1861 te Nibbixwoud, is overleden op donderdag 10 april 1941 te Schagen. Jacob werd 79 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Jacob was gehuwd (1) met Grietje Smit , dochter van Reinder Smit en Claasje Winder . Grietje is geboren op vrijdag 21 augustus 1863 te Midwoud, is overleden op vrijdag 28 februari 1941 te Schagen. Grietje werd 77 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 10 mei 1894 te Opperdoes op 32-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Aafje Rooker , dochter van Gerrit Rooker en Antje Blokker . Aafje is geboren op woensdag 15 maart 1871 te Opperdoes.

VII-R Cornelis Bais , zoon van Jan Bais (VI-O) en Stijntje Leek , Banketbakker, is geboren op zondag 6 januari 1867 te Hoogkarspel, is overleden op dinsdag 13 december 1949 te Alkmaar. Cornelis werd 82 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Cornelis was gehuwd met Grietje de Vries , dochter van Jan de Vries en Geertje Sas . Grietje is geboren op donderdag 6 januari 1870 te Grootebroek, is overleden op zaterdag 17 juni 1939. Grietje werd 69 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Cornelis en Grietje is een kind bekend:

1 Stijntje Bais is geboren op vrijdag 3 januari 1902, is overleden op donderdag 28 februari 1924. Stijntje werd 22 jaar, 1 maand en 25 dagen.

VII-S Johannes Bais , zoon van Jan Bais (VI-O) en Stijntje Leek , Groentehandelaar, is geboren op donderdag 17 december 1874 te Hoogkarspel, is overleden op maandag 5 november 1934 te IJmuiden. Johannes werd 59 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Johannes was gehuwd met Anna Johanna Cornelia Visser , dochter van Jacobus Visser en Aaltje Visser . Anna is geboren op vrijdag 30 juli 1875 te Berkhout.

Van Johannes en Anna zijn drie kinderen bekend:

1 Jan Bais is geboren in februari 1900 te IJmuiden, is overleden op woensdag 22 januari 1902 aldaar. Jan werd 1 jaar en 11 maanden.

2 Jan Bais , 3e stuurman Kon.Pakketvaart Mij, is geboren op maandag 24 november 1902 te IJmuiden, is overleden op donderdag 10 mei 1923 te Tandjong Priok. Jan werd 20 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

3 Alida Bais is geboren op maandag 8 februari 1904 te IJmuiden.

VII-T Thomas Bais , zoon van Johannes Bais (VI-P) en Aafje Leek , o.off.Kon.Marine, is geboren op zondag 27 december 1868 te Venhuizen, is overleden op woensdag 30 augustus 1899 te Kotah Radja. Thomas werd 30 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Thomas trouwt op donderdag 4 juli 1895 te den Helder op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Alida Nukoop , dochter van Johannes Nukoop en Maria Margaretha Corino . Alida is geboren op vrijdag 23 juni 1876 te den Helder, is overleden te Apeldoorn.

Van Thomas en Alida is een kind bekend:

1 Johannes Marinus Bais is geboren op donderdag 14 mei 1896 te den Helder.

VII-U Thomas Bais , zoon van Pieter Bais (VI-Q) en Jantje Over de Linden , Vishandelaar, is geboren op zondag 19 maart 1865 te Enkhuizen.

Thomas trouwt op donderdag 8 juli 1886 te den Helder op 21-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Jannetje de Boer , dochter van Meindert de Boer en Marijtje Koopman . Jannetje is geboren op zondag 5 mei 1867 te Texel, is overleden op maandag 2 april 1906. Jannetje werd 38 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Thomas en Jannetje zijn acht kinderen bekend:

1 Jantje Bais is geboren op zaterdag 13 november 1886 te den Helder.

Jantje trouwt op donderdag 24 juni 1909 te den Helder op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirk Boon . Dirk is geboren op woensdag 16 juli 1884 te Hoogwoud, is overleden op zondag 5 april 1953 te den Helder. Dirk werd 68 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

2 Meindert Bais is geboren op dinsdag 17 januari 1888 te den Helder.

Meindert trouwt op donderdag 23 juli 1908 te den Helder op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Dieuwertje Leijen , dochter van Simon Leijen en Martje Koger . Dieuwertje is geboren op maandag 14 mei 1888 te den Helder, is overleden in 1934 te Maassluis. Dieuwertje werd 46 jaar.

3 Marijtje Bais is geboren op donderdag 17 januari 1889 te den Helder.

Marijtje trouwt op donderdag 24 februari 1910 te den Helder op 21-jarige leeftijd met de 16-jarige Pieter Jacob Isakson . Pieter is geboren op zaterdag 16 december 1893 te den Helder, is overleden in 1942 te Breezand. Pieter werd 49 jaar.

4 Pieter Thomas Bais is geboren op zaterdag 10 januari 1891 te den Helder.

Pieter trouwt op donderdag 1 augustus 1912 te IJmuiden op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Aaltje de Boer , dochter van Riekelt de Boer en Marretje Romkes . Aaltje is geboren op dinsdag 4 april 1893 te Urk, is overleden op dinsdag 2 juli 1946 te Velsen. Aaltje werd 53 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

5 Thomas Bais is geboren op zaterdag 17 september 1892 te den Helder, zie VIII-J.

6 Maartje Bais is geboren op zaterdag 22 december 1894 te den Helder, is overleden te Apeldoorn.

Maartje trouwt op woensdag 15 april 1914 te den Helder op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Kuilman . Willem is geboren op zondag 22 maart 1891 te Nijmegen.

7 Petronella Bais is geboren op vrijdag 19 maart 1897 te den Helder.

Petronella trouwt op donderdag 30 maart 1916 te den Helder op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Nan Helder . Nan is geboren op donderdag 14 mei 1891 te Rotterdam.

8 Engelbertha Bais is geboren op dinsdag 26 mei 1903 te den Helder.

Engelbertha trouwt op donderdag 27 maart 1924 te den Helder op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Albert Hendricus Zuijderland . Albert is geboren op zaterdag 17 augustus 1901 te den Helder, is overleden op donderdag 16 augustus 1945 aldaar. Albert werd 43 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Thomas trouwt op donderdag 23 juli 1908 te den Helder op 43-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Geertruida van Wolferen . Geertruida is geboren op donderdag 18 augustus 1864 te den Helder, is overleden op donderdag 7 november 1935. Geertruida werd 71 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

VII-V Adrianus Bais , zoon van Pieter Bais (VI-Q) en Jantje Over de Linden , Visser, is geboren op donderdag 25 april 1867 te Enkhuizen, is overleden op zaterdag 2 maart 1929 te den Helder. Adrianus werd 61 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 11 oktober 1888 te den Helder op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Truitje Bakker , dochter van Hessel Bakker en Lammertje Kramer . Truitje is geboren op dinsdag 28 mei 1867 te Harlingen, is overleden op zaterdag 13 oktober 1894 te den Helder. Truitje werd 27 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Adrianus en Truitje zijn vier kinderen bekend:

1 Pieter Bais is geboren op maandag 25 februari 1889 te den Helder.

[vertrekt in 1909 naar N.Amerika,afgevoerd van het bevolkingsregister op 02-10-1918.]

Pieter trouwt op donderdag 26 mei 1927 op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Verschuren .

2 Hessel Bais is geboren op dinsdag 4 november 1890 te den Helder.

Hessel trouwt op donderdag 27 april 1916 te den Helder op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida Brouwer , dochter van Douwe Brouwer . Geertruida is geboren op zondag 15 januari 1893 te den Helder.

3 Jantje Bais is geboren op zaterdag 29 oktober 1892 te den Helder.

Jantje trouwt op donderdag 11 maart 1920 te den Helder op 27-jarige leeftijd met Hendrik Koster .

4 Lammertje Bais is geboren op zaterdag 6 oktober 1894 te den Helder, is overleden op maandag 8 oktober 1894 aldaar. Lammertje werd 2 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 30 januari 1896 te den Helder op 28-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Johanna Walchenbach . Johanna is geboren op dinsdag 23 januari 1866 te St.Maartensdijk, is overleden op zaterdag 5 maart 1921 te den Helder. Johanna werd 55 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Adrianus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

5 Adrianus Johannes Bais , Visser, is geboren op maandag 27 april 1896 te den Helder.

Adrianus trouwt te den Helder met Paulina Prins . Paulina is geboren op zaterdag 11 augustus 1900 te den Helder.

6 Egbertha Bais is geboren op maandag 29 november 1897 te den Helder.

Egbertha trouwt op donderdag 16 december 1915 te den Helder op 18-jarige leeftijd (1) met Jacob Post .

Egbertha trouwt te den Helder (2) met Hendrik van der Mey .

7 Gerardus Bais is geboren op woensdag 2 mei 1900 te den Helder, zie VIII-K.

8 Jannetje Bais is geboren op zaterdag 22 juni 1901 te den Helder, is overleden op zaterdag 23 november 1901 aldaar. Jannetje werd 5 maanden en 1 dag.

9 Pieternella Bais is geboren op zondag 1 mei 1904 te den Helder, is overleden op zondag 8 januari 1905 aldaar. Pieternella werd 8 maanden en 7 dagen.

10 Hendrik Bais is geboren op woensdag 3 mei 1905 te den Helder, is overleden op maandag 10 september 1923 aldaar. Hendrik werd 18 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 10 juli 1924 te den Helder op 57-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Grietje Otter . Grietje is geboren op dinsdag 16 november 1875 te Meppel.

VII-W Dirk Bais , zoon van Pieter Bais (VI-Q) en Jantje Over de Linden , Visser, is geboren op zondag 6 maart 1870 te Enkhuizen.

Dirk trouwt op donderdag 1 juni 1893 te den Helder op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Henderika Harder , dochter van Jacob Harder en Simontje Sluijter . Henderika is geboren op vrijdag 25 oktober 1872 te den Helder.

VII-X Hendrik Bais , zoon van Pieter Bais (VI-Q) en Jantje Over de Linden , Visser/Reder, is geboren op vrijdag 17 november 1871 te Enkhuizen.

Hendrik trouwt op donderdag 16 juni 1892 te den Helder op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Lammertje Hessels Bakker , dochter van Hessel Geerts Bakker en Lammertje Kramer . Lammertje is geboren op zondag 26 april 1874 te Harlingen.

 

Van Hendrik en Lammertje zijn acht kinderen bekend:

1 Pieter Bais , Visser/Brandstofhandelaar, is geboren op vrijdag 14 oktober 1892 te den Helder.

Piet Bais,bijgenaamd"De Cowboy" of "Zwarte Piet"vanwege zijn donker uiterlijk was de oudste zoon uit het gezin van Hendrik Bais en Lammertje Bakker. Als twaalfjarige jongen moest hij al mee naar zee in de tijd dat er allen nog schepen voeren met zeilen en geen motor. De botters waren nog open d.w.z. er was geen stuurhut en het roer werd buiten bediend.Zelf heeft hij later meerdere botters gehad,waarvan de laatste de HD 56,die in de oorlogsjaren gefungeerd heeft als als onderkomen voor de gevluchte familie,die in Den Helder het gevaar liep door de vele bombardementen getroffen te worden. Deze botter heeeft op 1 November 1945 een einde gevonden op de Razende Bol,een zandbank in het Marsdiep,waar in het in de mist aan de grond raakte.Door het beddegoed in brand te steken heeft Piet met zijn Petrus en een knecht de aandacht weten te trekken van de kustwacht,die de reddingboot waarschuwdewaardoor zij gered werden.De botter was onverzekerd en had aan boord een 14e eeuws bureautje,dat werd nooit meer boven water gehaald.Dat vond hij erg jammer Typerend voor hem was,dat hij in de tijd die verliep alvorens de redding kwam eerst maar een visje ging bakken,want zo zei hij:"Je kunt beter verdrinken met een volle maag". Het huis aan de Binnenhaven 73 moest wegens de doorbraak van de Ruyghweg naar de Buitenhaven gesloopt worden,en er volgde een onteigening. Nu is er de brede toegangsweg over de Binnenhaven via de Moormanbrug naar de Buitenhaven,de Vissershaven en de Marine Emplacementen.De van Kinsbergenbrug die onder toezicht staat van het Marine Bewakingskorps geeft toegang tot de oorlogshaven. Het volgende huis dat hij kocht lag aan de Bassinggracht naast de ingang van de Mijnendienst.De zijgevel versierde hij met een botter die hijzelf erop heeft geschilderd.Dat schilderen is later zijn hobby geworden,en velen heeft hij een plezier gedaan met een schilderstukje,voornamelijk zeegezichten,met zeilschepen.Na de dood van zijn vrouw Sien is hij een paar jaar alleen blijven wonen.Hij stond al jaren ingeschreven in het bejaardenhuis"de golfstroom", toen hij nog een cruise maakte naar de Middelandse Zee en Israel.Het heeft hem altijd aangetrokken om nog eens het land te bezoeken waar zijn byzondere belangstelling naar uitging,als bijbelkenner en als Theosoof. Zijn laatste jaren heeft hij doorgebracht in het verpleeghuis"Den Koogh", waar zijn geest langzaam achteruit ging,tot zijn dood in 1977. Op 27 december 1955 verdronk zijn zoon Pe in een vliegende storm. Hij viel overboord en kon niet meer gered worden.Hij liet een vrouw en drie kinderen na. Pieter trouwt op donderdag 6 juli 1916 te den Helder op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Geziena Bot , dochter van Petrus Bot en Antje Miljon . Geziena is geboren op donderdag 18 augustus 1892 te den Helder.

2 Lammertje Bais is geboren op dinsdag 5 september 1893 te den Helder.

Lammertje trouwt te den Helder met Maarten Post . Maarten is geboren op maandag 30 juli 1888 te den Helder.

3 Hessel Bais , Visser, is geboren op maandag 9 september 1895 te den Helder.

Hessel trouwt op donderdag 10 december 1914 te den Helder op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Post , dochter van Kobus Post en Jannetje Bakker . Grietje is geboren op donderdag 3 oktober 1895 te den Helder.

4 Thomas Bais , Visser, is geboren op vrijdag 25 september 1896 te den Helder, is overleden op zondag 2 september 1923 aldaar. Thomas werd 26 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Thomas trouwt in november 1918 te den Helder op 22-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Johanna Domerghe , dochter van Johannes Franciscus Domerghe en Elisabeth Jacoba Duran . Johanna is geboren op maandag 10 juli 1899 te Rotterdam, is overleden op zondag 7 april 1940 te den Helder. Johanna werd 40 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Thomas was gehuwd (2) met Johanna Domerghe . Johanna is geboren op maandag 10 juli 1899 te Rotterdam, is overleden op zondag 7 april 1940 te den Helder. Johanna werd 40 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

5 Jannie Bais is geboren op maandag 18 juni 1900 te den Helder.

Jannie trouwt op donderdag 14 april 1921 te den Helder op 20-jarige leeftijd met de 32-jarige Reijer Boon . Reijer is geboren op maandag 30 juli 1888 te den Helder.

6 Adrianus Bais , Visser, is geboren op donderdag 21 augustus 1902 te den Helder.

Adrianus trouwt in 1927 te den Helder op 25-jarige leeftijd met Cornelia Erasmus .

7 Geert Bais , Visser, is geboren op vrijdag 22 januari 1904 te den Helder.

8 Jacoba Bais is geboren op zondag 5 februari 1905 te den Helder.

Jacoba trouwt te den Helder met Sijmon van Es . Sijmon is geboren op donderdag 2 januari 1902 te den Helder.

VII-Y Johannes Bais , zoon van Pieter Bais (VI-Q) en Jantje Over de Linden , Visser, is geboren op zaterdag 25 juli 1874 te Enkhuizen, is overleden op maandag 25 juni 1945 te Urk. Johannes werd 70 jaar en 11 maanden.

Johannes Bais was een van de tien nakomelingen uit het huwelijk van Pieter bais(1834-1927)en Jantje over de Linden (1837-1907).Het gezin verhuisde in 1880 van Enkhuizen naar Den Helder.Of het echtpaar kennis had genomen van het feit dat de jutterij in een economische crisisperiode verkeerde als gevolg van de komst van het Noordzeekanaal is onbekend.Zeker zal het gezin Bais spoedig op de hoogte zijn gesteld dat de lokale visserij een geduchte veer moest laten nu het concurerende IJmuiden,dankzij haar rechtstreekse waterwegverbinding met Amsterdam,Den Helder als visserijgemeente van de eerste plaats had verdrongen. Johannes Bais treedt in de voetsporen van zijn vader en deed op jeugdige leeftijd ervaring op in het "harde" visserijbestaan.Rond 1913 gaf hij scheepswerf bok opdracht tot de bouw van de botter H.D.210. Dit houtgepende vaartuig was uitgerust met een 2-cylinder motor 60 pk en kon bij motorstoring met behulp van de z.g. "fok"en het "grootzeil"de reis vervolgen.De drie koppen tellende bemanning bestond uit fors gebouwde kerels die over een enorme kracht moesten beschikken,daar het ophalen van netten nog niet machinaal geschiedde.Veel gelegenheid de kooijen op te zoeken was er niet, daar de gebroeders Bais om de twee uur een nieuwe lading spartelende vis naar boord moesten trekken en doen opslaan.Begrijpelijk dat onder de vissers na terugkeer weinig animo bestond voor een weekend ontspanning.

Van sociale wetgeving was in die tijd evenmin sprake.Als door zware storm de bemanning aan wal bleef verviel tevens de bron van inkomsten en konden de vissers zich nimmer beroepen op een uitkering.Men moest de tering naar de nering zetten en een soort reservepot aanleggen.Het aanspreken van zo'n spaarpot kwam overigens buiten noodweer zelden voor.Zo was bijvoorbeeld "ziekteverzuimönder het varend personeel nauwelijks denkbaar.Een huisarts bracht slechts een bezoek in noodgeval.De meest voorkomende kwalen-waar een gemiddelde werknemer tegenwoordig een arts bij raadpleegt-bestreed zeevisser Bais met eenvoudige geneesmiddelen zoals Haarlemmerolie of kaasvet.

Toch was Johannes Bais omstreeks 1922 genoodzaakt door ernstige infectie aan het gelaat het werk definitief te beeindigen.Tegen deze huidziekte hadden de toenmalige medici geen geneesmiddelen voorhanden.Inmiddels hebben zijn oudste zoons Freek en Pieter op de H.D.210 en op de te Urk gebouwde H.D.112.

Laatsgenoemde botter had een ronde achtersteven en een 1-cylinder 40 pk-motor.

Na het afstand doen van beide schepen belegde Johannes het geld in huizen,zodat het ouder wordende echtpaar niet afhankelijk was van het armbestuur.

Johannes Bais overleed in juni 1945 op een evacuatie-adres te Urk.

Vermeldenswaard is dat ook zijn broers Adrianus(1867-1929),Thomas(1865-1914),Dirk(1870- ),Hendrik(1871-1961)en

Frederik(1900-1977) beroepsvissers waren,die hiermee de traditie van Pieter

Bais voortzetten.

Johannes trouwt in 1896 te Urk op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Truitje Bakker , dochter van Frederik Bakker en Martje Hoekstra . Truitje is geboren op dinsdag 10 april 1877 te Urk.

Van Johannes en Truitje zijn drie kinderen bekend:

1 Pieter Bais is geboren op woensdag 25 augustus 1897 te den Helder.

Pieter trouwt op dinsdag 27 augustus 1918 te den Helder op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Susanna Bruul , dochter van Pieter Bruul en Pieternella Maria Luther . Susanna is geboren op woensdag 26 oktober 1898 te den Helder.

2 Frederik Bais is geboren op woensdag 17 oktober 1900 te den Helder, zie VIII-L.

3 Gerard Bais , Adjunct commies Rijkswerf, is geboren op vrijdag 20 mei 1904 te den Helder.

VII-Z Arie Bais , zoon van Jan Bais (VI-R) en Trijntje Breet , behager en behanger, is geboren op zaterdag 11 januari 1868 te den Helder, is overleden te Nijmegen.

Het gezin van Arie verhuist in 1900 naar Nijmegen

Arie trouwt te Arnhem met Johanna Limpers . Johanna is geboren op zaterdag 17 februari 1872 te Arnhem.

Van Arie en Johanna is een kind bekend:

1 Catharina Bais is geboren op dinsdag 22 december 1896 te den Helder.

VII-AA Pieter Jan Bais , zoon van Thomas Bais (VI-S) en Maria Bais , Portier Natura Artis Magistra en Kruidenier, is geboren op vrijdag 16 februari 1866 te den Helder, is overleden op zondag 9 april 1905 te Amsterdam. Pieter werd 39 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 22 november 1888 te den Helder op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Wilhelmina Bakker , dochter van Reier Bakker en Trijntje Tuinman . Wilhelmina is geboren op zaterdag 22 augustus 1857 te den Helder, is overleden op maandag 18 februari 1929 te Velsen. Wilhelmina werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Pieter en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1 Thomas Bais , Electrotechnicus, is geboren op maandag 30 december 1889 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 17 juni 1950 te Velsen. Thomas werd 60 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Thomas trouwt op woensdag 15 januari 1913 te Velsen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Annetje Natte , dochter van Leendert Natte en Engeltje van Sloten . Annetje is geboren op zaterdag 9 juni 1888 te Velsen.

2 Reijer Wilhelm Bais is geboren op vrijdag 20 februari 1891 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 24 januari 1896 aldaar. Reijer werd 4 jaar, 11 maanden en 4 dagen.


Generatie VIII

(van 1868 tot 1954)

In deze generatie zijn 12 gezinnen bekend met in totaal 22 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1893 en 1905.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wieringen (12x).

VIII-A Nan Baijs , zoon van Pieter Baijs (ill Geb.) (VII-C) en Geertje Scheltus , Schipper, is geboren op zaterdag 7 maart 1868 te Wieringen, is overleden op woensdag 24 mei 1950 aldaar. Nan werd 82 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Nan trouwt op vrijdag 31 maart 1893 te Wieringen op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Maartje Rotgans , dochter van Jan Rotgans en Dieuwertje Bais . Maartje is geboren op dinsdag 4 juli 1871 te Wieringen, is overleden op maandag 11 april 1955 aldaar. Maartje werd 83 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Nan en Maartje zijn zeven kinderen bekend:

1 Geertje Baijs is geboren op zondag 2 juli 1893.

Geertje is gehuwd te Wieringen op 23 maart 1921 met Simon Blaauwboer . Simon is geboren op maandag 2 januari 1888 te Wieringen.

2 Dieuwertje Baijs is geboren op donderdag 27 december 1894 te Wieringen, is overleden in juli 1955 aldaar. Dieuwertje werd 60 jaar en 7 maanden.

Dieuwertje was gehuwd met Klaas Hakvoort .

3 Pieter Baijs is geboren op maandag 9 november 1896 te Wieringen, is overleden op zondag 14 maart 1897 aldaar. Pieter werd 4 maanden en 5 dagen.

4 Pietertje Baijs is geboren op zaterdag 14 mei 1898 te Wieringen, is overleden op maandag 6 juni 1898 aldaar. Pietertje werd 23 dagen.

5 Pieter Baijs is geboren op woensdag 19 juli 1899 te Wieringen, is overleden op maandag 14 augustus 1899 aldaar. Pieter werd 26 dagen

6 Jan Baijs is geboren op 11 januari 1902 te Wieringen..

7 Grietje Baijs is geboren op zaterdag 18 februari 1905 te Wieringen, is overleden op woensdag 25 september 1946 te Alkmaar. Grietje werd 41 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Grietje was gehuwd met Jan Takes . Jan is geboren op dinsdag 23 april 1901 te Wieringen, is overleden op donderdag 2 oktober 1947 te Alkmaar. Jan werd 46 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

VIII-B Cornelis Baijs , zoon van Pieter Baijs (ill Geb.) (VII-C) en Geertje Scheltus , Arbeider, is geboren op woensdag 11 september 1878 te Wieringen.

Cornelis trouwt op vrijdag 20 september 1901 te Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Maartje van Schoorl , dochter van Cornelis van Schoorl en Antje Leen . Maartje is geboren op zaterdag 6 maart 1880 te Wieringerwaard.

Van Cornelis en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1 Geertje Baijs is geboren op maandag 17 februari 1902 te Wieringen.

Geertje trouwt in augustus 1921 te Wieringen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Evert Lont . Evert is geboren op zaterdag 17 september 1898 te Wieringen.

2 Anna Baijs is geboren in april 1904 te Wieringen, is overleden op woensdag 6 juli 1904. Anna werd 3 maanden.

VIII-C Evert Baijs , zoon van Jacob Baijs (VII-E) en Trijntje Scheltus , Beurtschipper, is geboren op zondag 1 december 1872 te Wieringen, is overleden op maandag 23 maart 1942 aldaar. Evert werd 69 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Evert trouwt op zondag 20 september 1896 te Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Maartje Duijnker , dochter van Albert Duijnker en Cornelia Bais . Maartje is geboren op donderdag 2 juli 1868 te Wieringen.

Van Evert en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1 Jacob Baijs is geboren op zondag 14 februari 1897 te Wieringen.

2 Albert Baijs is geboren op zondag 4 september 1898 te Wieringen.

ongehuwd

3 Jan Baijs is geboren op vrijdag 20 september 1901 te Wieringen.

VIII-D Nan Baijs , zoon van Jacob Baijs (VII-E) en Trijntje Scheltus , is geboren op donderdag 30 december 1875 te Wieringen, is overleden op vrijdag 12 februari 1954 aldaar. Nan werd 78 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Nan trouwt op zondag 10 april 1904 te Wieringen op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Geertje Kroon , dochter van Cornelis Kroon en Trijntje Tijsen . Geertje is geboren op maandag 20 oktober 1873 te Wieringen.

VIII-E Jacobus Baijs , zoon van Jacob Baijs (VII-E) en Trijntje Scheltus , is geboren op dinsdag 12 november 1878 te Wieringen, is overleden op vrijdag 27 november 1914 aldaar. Jacobus werd 36 jaar en 15 dagen.

Jacobus trouwt op zondag 31 maart 1907 te Wieringen op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Maartje Kooij , dochter van Pieter Kooij en Volke Heijblok Willemsdr . Maartje is geboren op zondag 12 november 1882 te Wieringen, is overleden op maandag 20 december 1943 te Alkmaar. Maartje werd 61 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Maartje was later gehuwd (2) met Nan Scheltus .

VIII-F Cornelis Baijs , zoon van Jacob Baijs (VII-E) en Trijntje Scheltus , is geboren op dinsdag 3 mei 1881 te Wieringen.

Cornelis trouwt op zondag 5 juni 1910 te Wieringen op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Anna van Savooijen , dochter van Sijbrant van Savooijen en Geertje Scheltus . Anna is geboren op zondag 5 juni 1881 te Wieringen, is overleden op maandag 25 juni 1951 aldaar. Anna werd 70 jaar en 20 dagen.

VIII-G Johannes Baijs , zoon van Jan Baijs (VII-F) en Jannetje Rotgans , Postschipper, is geboren op vrijdag 4 juni 1875 te Wieringen, is overleden op vrijdag 15 september 1939 aldaar. Johannes werd 64 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 11 oktober 1899 te Wieringen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Guurtje Luijt , dochter van Pieter Luijt en Elisabeth Koorn . Guurtje is geboren op dinsdag 5 februari 1878 te Wieringen.

Van Johannes en Guurtje is een kind bekend:

1 Jeannette Elisabeth Baijs is geboren op vrijdag 11 januari 1901 te Wieringen.

VIII-H Evert Baijs , zoon van Jan Baijs (VII-F) en Jannetje Rotgans , Kantoorhouder PTT, is geboren op dinsdag 2 januari 1877 te Wieringen.

Evert trouwt op woensdag 11 november 1903 te Wieringen op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Kuut , dochter van Cornelis Kuut en Maartje Dekker . Trijntje is geboren op donderdag 26 februari 1880 te Wieringen.

Van Evert en Trijntje is een kind bekend:

1 Marie Jeanette Baijs is geboren op maandag 1 augustus 1904 te Wieringen, is overleden op zondag 18 januari 1942 aldaar. Marie werd 37 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Marie trouwt te Wieringen met Simon Asjes . Simon is geboren op zaterdag 4 juni 1898 te Wieringen.

VIII-I Jan Baijs , zoon van Simon Baijs (VII-J) en Neeltje Tijsen , is geboren op zondag 7 september 1902 te Wieringen.

VIII-J Thomas Bais , zoon van Thomas Bais (VII-U) en Jannetje de Boer , is geboren op zaterdag 17 september 1892 te den Helder.

Thomas was gehuwd met Oostenrijkse Of Duitse Vrouw .

Van Thomas en Oostenrijkse zijn twee kinderen bekend:

1 Een Dochter .

2 Een Zoon .

VIII-K Gerardus Bais , zoon van Adrianus Bais (VII-V) en Johanna Walchenbach , brandstofhandelaar, is geboren op woensdag 2 mei 1900 te den Helder.

Gerardus was gehuwd met Trijntje Renette Tuinder . Trijntje is geboren op woensdag 3 januari 1900 te den Helder.

VIII-L Frederik Bais , zoon van Johannes Bais (VII-Y) en Truitje Bakker , Visser, is geboren op woensdag 17 oktober 1900 te den Helder.

Frederik trouwt op donderdag 8 juli 1920 te den Helder op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Kniertje (Cornelia)Wijker . Kniertje is geboren op maandag 10 december 1900 te Egmond Aan Zee.


Noten

Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 24 januari 2006 met Haza-21 versie 3.2.0.2195.20051229 door Th.J. Bais, van Twickelolaan 42, 7742 WN COEVORDEN.

1) Anthony trouwt op donderdag 3 april 1862 te Enkhuizen met Aaltje.

2) Aaltje Bais, dochter van Jan Bais en Grietje Baukes Son. Aaltje is geboren op woensdag 12 april 1837 te Enkhuizen, is overleden op dinsdag 26 december 1871 aldaar. Aaltje werd 34 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

3) Anthony trouwt op donderdag 16 juli 1874 met Grietje.