Genealogie van Jacobus Gerlofs.

I Jacobus Gerlofs.

Hij was gehuwd met Trijntje Jans ook genaamd Delmer.

Uit dit huwelijk:

1 Marijke Gerlofs, geboren te Groningen, bij Ebbingepoorte, gedoopt te Groningen op 1 december 1754 Nieuwe Kerk

2 Jan Gerlofs ook genaamd Klok, geboren te Groningen, bij de Sluisen, gedoopt te Groningen op 12 januari 1759 Nieuwe kerk, volgt onder II.

3 Jacobus Gerlofs, geboren te Groningen, bij de Sluisen, gedoopt te Groningen op 8 juli 1764 Nieuwe Kerk

II Jan Gerlofs ook genaamd Klok, klokhersteller(1832), geboren te Groningen, bij de Sluisen, gedoopt te Groningen op 12 januari 1759 Nieuwe kerk

, wonende te Veendam, overleden te Veendam,Kerklaan Hs 793 op 22 februari 1835 des avonds te tien uur in het huis geteekend numero 793 staande in de Kerklaan het overlijden wordt aangegeven door Harm Vrij, oud 40 jaren,vader en Egbert Derks Paskom, oud 74 jaren gealimenteerde in het Werkhuis der Hervormden te Veendam., zoon van Jacobus Gerlofs (I) en Trijntje Jans.

Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 1 augustus 1795 en getrouwd aldaar, getrouwd te Groningen,Nieuwe Kerk(ds.Sijpkens) op 27 augustus 1795 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met Klaaske Sijtzes, van Burum

(22 jaar oud), geboren in het jaar 1773, overleden te Wildervank,Oosterdiep Hs 118 op 13 juli 1819 door de Herv.Diaconie gealimenteerd; oud 46 jaar..

Uit dit huwelijk:

1 Geesien Jans Gerlofs ook genaamd Geessien Jans Klok, gedoopt te Wildervank op 19 april 1801, volgt onder III-a.

2 Trijntje Gerlofs, geboren te Veendam op 31 mei 1805, gedoopt aldaar op 23 juni 1805, overleden te Borgercompagnie op 10 augustus 1862.

3 Jakobus Jans Gerlofs, geboren te Veendam op 15 december 1808, gedoopt aldaar op 25 december 1808, volgt onder III-b.

4 Sytske Jans Gerlofs, geboren te Veendam op 3 november 1812, volgt onder III-c.

III-a Geesien Jans Gerlofs ook genaamd Geessien Jans Klok, arbeidster te Muntendam(1857)werkvrouw(1861), gedoopt te Wildervank op 19 april 1801, wonende te Muntendam 1826-1865, overleden te Muntendam aan de Middenweg op 8 maart 1883 om 10.00 uur des avonds, dochter van Jan Gerlofs (II) en Klaaske Sijtzes, van Burum

Haar kinderen van een onbekende man:

1 Klaassien Gerlofs, geboren te Veendam op 22 maart 1825, volgt onder IV-a.

2 Alberdina Gerlofs, geboren te Muntendam op 17 december 1826 Op de geboorte acte wordt als moeder Geesjen Jans Klok genoemd, 24 jaar en is in tegenwoordigheid van Jan Jans Hintjes 46 jaar opgemaakt., volgt onder IV-b.

3 Aaltje Gerlofs, geboren te Muntendam op 19 januari 1829 Op de geboorte acte wordt als moeder Geesjen Jans Klok genoemd, oud 28 jaar. , wonende te Muntendam Middenweg 125, overleden te Muntendam op 19 juli 1833.

4 Sietse Gerlofs Klok, geboren te Muntendam op 29 juli 1831 Op de geboorte acte wordt zijn moeder Geesien Jans Klok genoemd 30 jaar oud., volgt onder IV-c.

5 Harm Alberts Lukkien Gerlofs, geboren te Muntendam op 15 juli 1834 Op de geboorte acte wordt als moeder genoemd:Geesjen Jans Gerlofs oud 33 jaar genoemd en wordt het kind als Harm Alberts Lukkien aangegeven., volgt onder IV-d.

IV-a Klaassien Gerlofs, werkvrouw(1857) te Muntendam, geboren te Veendam op 22 maart 1825, dochter van Geesien Jans Gerlofs (III-a).

Haar dochter van een onbekende man:

1 Geessien Gerlofs, geboren te Muntendam op 13 januari 1855 aangiftedatum: 13-1-1855. Aangegeven door de vroedvrouw Aaffien Egberts Lubbers en in bijzijn van Wye A Fennekes, overleden aldaar op 8 maart 1883.

Zij is getrouwd te Muntendam op 5 mei 1857 akte nr.4. acte van bekendheid dd 6-2-1857: Klaassien Gerlofs,werkvrouw te Muntendam,zich voornemens zijnde in het huwelijk te begeven en daartoe behooren over te leggen een acte van geboorte,doch daaraan niet kan voldoen aangezien deze acte in de registers van harer geboorteplaats niet is ingeschreven. De volgende getuigen: 1. Geessien Gerlofs, oud 55 jaar, zonder beroep, te Muntendam wonende,moeder. 2. Jacobus Gerlofs, oud 48 jaren, stoelewinder, wonende te Muntendam,oom. 3. Wobbina Olferts, oud 89 jaren en 4. Anna Pieters Meijer, oud 64 jaren, beide zonder beroep en wonende te Muntendam en goede bekenden, de welke verklaarden dat het hun allen bekend is dat de verzoekster Klaassien Gerlofs in op den tweeentwintigsten Maart 1825 in de gemeente Veendam is geboren des morgens te acht uur, op 32-jarige leeftijd (2) met Geert de Vries (24 jaar oud), dagloner(1852), geboren te Veendam op 7 januari 1833, zoon van Engeltje Geerts de Vries (dagloonster(1852)).

IV-b Alberdina Gerlofs, Werkvrouw, geboren te Muntendam op 17 december 1826 Op de geboorte acte wordt als moeder Geesjen Jans Klok genoemd, 24 jaar en is in tegenwoordigheid van Jan Jans Hintjes 46 jaar opgemaakt., wonende aldaar, overleden aldaar op 24 juni 1902 akte nr.33, dochter van Geesien Jans Gerlofs (III-a).

Zij is getrouwd te Muntendam op 4 augustus 1857 In de huwelijks acte nr.8 wordt de moeder Geessien Gerlofs genoemd met de leeftijd van 56 jaar, en is de vader onbekend. Getuige Jacobus Gerlofs is geboren te Veendam op 25-12-1808 en is de zoon van Jan Gerlofs en Klaaske Sijtses(beiden ovl bij zijn huwelijk). Hij huwt te Muntendam op 3-10-1851 akte nr. 14 met Aaltje Seip geboren te Muntendam in 1813 en is de dochter van Hendrik Seip en Bonje Derks.Getuige bij hun huwelijk is Albert Harms Lukkien 73 jr. Verklaring rechtbank met haar geboortedatum.Moeder bruidegom geeft toestemming. Huwelijk werd op 31-5 en 7-6-1857 afgekondigd. (getuige was Jacobus Gerlofs 48 Jr Arbeider Woont Muntendam), op 30-jarige leeftijd (1) met Hindrik Daniels Seip van Oost (28 jaar oud), geboren te Muntendam op 25 september 1828, overleden aldaar op 10 oktober 1873, zoon van Daniel Willems Oost (Arbeider) en Grietje Hindriks Seip (Werkvrouw).

Uit dit huwelijk:

1 Albert van Oost, geboren op 12 oktober 1854.

Zij is getrouwd te Muntendam op 21 december 1882 akte nr.16

, op 56-jarige leeftijd (2) met Jakob Kamminga (61 jaar oud), geboren te Muntendam op 12 december 1821 Datum is dagtekening van de akte, zoon van Meinder Jacobs Kamminga en Lammechien Jans Legger.(Hij was weduwnaar van Jakobjen Tattje.)

IV-c Sietse Gerlofs Klok, Arbeider en bezembinder(1850 en 1918), geboren te Muntendam op 29 juli 1831 Op de geboorte acte wordt zijn moeder Geesien Jans Klok genoemd 30 jaar oud., overleden aldaar op 24 februari 1918 des voormiddags te half twaalf uur, zoon van Geesien Jans Gerlofs (III-a).

Hij is getrouwd te Muntendam op 16 maart 1865 akte nr.5 Volgens Genlias staat er in de akte dat zij bij hun huwelijk 3 kinderen wettigen.

, op 33-jarige leeftijd met Hinderkien Pot (37 jaar oud), Werkvrouw, geboren te Muntendam op 22 augustus 1827, overleden aldaar op 7 januari 1899, dochter van Aaldrik Aaldriksz.Pot en Ettje Folkers Veenstra.

Uit dit huwelijk:

1 Aaldrik Klok, geboren te Muntendam op 7 november 1862, volgt onder V.

2 Albert Klok, geboren te Muntendam op 27 juli 1866 aangiftedatum: 28-7-1866, overleden aldaar op 23 september 1883. 17 jr

3 Ettje Klok, geboren te Muntendam op 9 maart 1869 aangiftedatum: 9-3-1869, overleden aldaar op 2 oktober 1922.

Zij is getrouwd te Muntendam op 14 december 1893 akte nr.15, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Doddema (23 jaar oud), geboren te Muntendam op 17 februari 1870 aangiftedatum:17-2-1870 , overleden aldaar op 5 mei 1928 akte nr.20, zoon van Berend Doddema en Tjaakje Seip.

(Hij was later gehuwd met Geerdina Maria Velthuis.)

4 Geesje Klok, geboren te Muntendam op 12 februari 1871 aangiftedatum: 14-2-1871

Zij is getrouwd te Muntendam op 6 februari 1896 akte nr.1 , op 24-jarige leeftijd met Nanno van Linbergen (25 jaar oud), geboren te Meeden op 7 februari 1870, overleden te Muntendam op 18 april 1926, zoon van Pierre van Linbergen en Trientje Kruizinga.

5 Beertje Klok ook genaamd Berendje, geboren te Muntendam op 15 mei 1873 aangiftedatum:17-5-1873,Zij is getrouwd te Muntendam op 10 juni 1909 akte nr.22 , op 36-jarige leeftijd met Jurjen Kasper Smedeman (35 jaar oud), geboren te Veendam op 14 oktober 1873 aangiftedatum:15-10-1873, zoon van Jan Smedeman en Grietje Bosker.

V Aaldrik Klok, Dagloner, geboren te Muntendam op 7 november 1862, overleden te Veendam op 23 februari 1954, zoon van Sietse Gerlofs Klok (IV-c) en Hinderkien Pot.

Hij is getrouwd te Muntendam op 7 juli 1892, op 29-jarige leeftijd met Ettje Pot (26 jaar oud), geboren te Wildervank op 30 april 1866, overleden te Veendam op 15 mei 1949, dochter van Geert Pot en Teitje Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

1 Ettje Klok, geboren te Muntendam op 18 april 1890, overleden te Veendam op 2 mei 1982.

Ettje kreeg een dochter genaamd Aaltje Klok geboren in Mei 1907 en overleden 10 juni 1907 te Scholthuizen Gmeente Veendam (vijf weken oud). Haar vader Aaldrik Klok 45 jaar oud deed aangifte van het overlijden.

Zij is getrouwd te Veendam op 20 mei 1911 akte nr.38. Ouders wonen in Veendam, op 21-jarige leeftijd met Jan van Weerden (25 jaar oud), geboren te Veendam op 12 juni 1885, overleden aldaar op 12 september 1962, zoon van Harm van Weerden en Annechien Saak.

2 Sietse Klok, geboren te Muntendam op 30 april 1893, volgt onder VI-a.

3 Geert Klok, geboren te Muntendam op 29 augustus 1895, volgt onder VI-b.

4 Levenloos Geboren Kind Klok, geboren te Muntendam op 7 januari 1899, overleden aldaar op 7 januari 1899.

5 Jacob Klok, geboren te Muntendam op 20 november 1899, volgt onder VI-c.

6 Henderkien Klok, geboren te Muntendam op 20 november 1899, overleden te Groningen op 17 mei 1968.

Tweeling met Jacob

Zij is getrouwd te Muntendam op 9 april 1925, op 25-jarige leeftijd met Hendrik Venema (25 jaar oud), geboren te Muntendam op 3 december 1899 aangiftedatum:4-12-1899, overleden te Veendam op 7 maart 1988, zoon van Hendrik Venema (Timmerman) en Frouke Smit.

7 Albert Klok, geboren te Muntendam op 24 mei 1901 aangiftedatum: 24-5-1901, overleden aldaar op 21 april 1903 (Bovenweg)akte nr.19.

8 Tetje Klok, geboren te Muntendam op 4 februari 1904, overleden te Veendam op 23 september 1993 A.G.Wildervankhuis.

Zij is getrouwd te Muntendam op 24 mei 1928, op 24-jarige leeftijd met Nico van Lent (24 jaar oud), geboren te Wildervank op 8 juni 1903, overleden te Haren op 16 maart 1987 Beatrixoord, zoon van Hendrik van Lent en Trijntje Hilkamp.

9 Albert Klok, geboren te Muntendam op 11 augustus 1906, volgt onder VI-d.

VI-a Sietse Klok, Fabrieksarbeider, geboren te Muntendam op 30 april 1893, overleden te Wildervank op 21 december 1959, zoon van Aaldrik Klok (V) en Ettje Pot.

Hij is getrouwd te Veendam op 2 december 1916 akte nr.102, op 23-jarige leeftijd met Douwina Grietje op de Dijk (22 jaar oud), geboren te Veendam op 15 maart 1894, overleden aldaar op 29 januari 1955, dochter van Pieter op de Dijk en Leentje de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1 Aaldrik Klok, geboren in mei 1917, overleden te Ommelanderwijk gem. Veendam op 17 september 1917.

2 Aaldrik Klok, ongehuwd , geboren te Veendam op 20 september 1918, overleden te Deventer op 7 oktober 1992. Op 04-05-1951 naar Deventer vertrokken

3 Pieter Klok, geboren in maart 1920, overleden te Ommelanderwijk gem. Veendam op 11 november 1920.

4 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 26 maart 1924.

Zij is getrouwd op 25 maart 1944, op 19-jarige leeftijd met Geert Knip (43 jaar oud), geboren te Veendam in het jaar 1901, overleden te Groningen in het jaar 1976.

5 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 8 juni 1928,

Zij is getrouwd te Veendam op 30 augustus 1952, op 24-jarige leeftijd met Levend persson Hovenkamp (24 jaar oud), geboren te Gieten op 26 november 1927.

VI-b Geert Klok, geboren te Muntendam op 29 augustus 1895, overleden te Groningen op 17 oktober 1973, zoon van Aaldrik Klok (V) en Ettje Pot.

Hij is getrouwd te Wildervank op 13 mei 1922 akte nr.42, op 26-jarige leeftijd met Annechina Antina Tuntelder (21 jaar oud), geboren te Wildervank op 7 maart 1901, overleden te Stadskanaal op 25 december 1985, dochter van Harm Tuntelder en Berendina Kappen.

Uit dit huwelijk:

1 Ettje Klok, geboren te Veendam op 29 maart 1923, volgt onder VII-a.

2 Berendina Klok, geboren te Veendam op 16 mei 1924, overleden te Veendam op 17 januari 2008.

Zij is getrouwd te Veendam op 14 januari 1950, op 25-jarige leeftijd met Johannes Nieboer (26 jaar oud), geboren te Veendam op 29 juli 1923, overleden te Zuidlaren op 6 juni 2007.

3 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 21 december 1925, volgt onder VII-b.

4 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 29 augustus 1934, volgt onder VII-c.

VII-a Ettje Klok, geboren te Veendam op 29 maart 1923, overleden te Winschoten op 7 februari 2011,dochter van Geert Klok (VI-b) en Annechina Antina Tuntelder.

Zij is getrouwd te Veendam op 7 april 1945, op 22-jarige leeftijd met Willem Witting (25 jaar oud), geboren te Veendam op 12 maart 1920, overleden te Groningen op 28 januari 1993, zoon van Jan Witting en Jantje Bos.

Uit dit huwelijk: 2 dochters.

VII-b Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 21 december 1925, dochter van Geert Klok (VI-b) en Annechina Antina Tuntelder.

Zij is getrouwd te Veendam op 12 maart 1955, op 29-jarige leeftijd met Levend persoon.

Uit dit huwelijk: 2 dochters.

VII-c Aaldrik Klok, geboren te Veendam op 29 augustus 1934, overleden op 2 augustus 2009 , zoon van Geert Klok (VI-b) en Annechina Antina Tuntelder.

Hij is getrouwd te Winschoten op 12 september 1959, op 25-jarige leeftijd met Levend persoon.

Uit dit huwelijk:

1 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 29 april 1963.

Zij is getrouwd te Veendam op 4 september 1987, op 24-jarige leeftijd met Levend persoon.

2 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 23 augustus 1966.

Zij is getrouwd te Veendam op 7 juni 1996, op 29-jarige leeftijd met Levend persoon.

VI-c Jacob Klok, Timmerman, geboren te Muntendam op 20 november 1899, overleden te Veendam op 31 oktober 1974, zoon van Aaldrik Klok (V) en Ettje Pot.

Hij is getrouwd te Wildervank op 13 juni 1925, op 25-jarige leeftijd met Meike Tuntelder (27 jaar oud), geboren te Wildervank op 20 juni 1897, overleden te Veendam op 4 mei 1972.

Uit dit huwelijk:

1 Ettje Klok, geboren te Muntendam op 27 april 1926, overleden te Stadskanaal op 12 augustus 1996.

Zij is getrouwd op 9 november 1951, op 25-jarige leeftijd met Jochem Bruintjes (26 jaar oud), geboren te Blijham op 24 maart 1925, overleden te Stadskanaal op 17 mei 1976.

VI-d Albert Klok, Timmerman, geboren te Muntendam op 11 augustus 1906, overleden te Veendam op 2 april 1965, zoon van Aaldrik Klok (V) en Ettje Pot.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 20 april 1935, op 28-jarige leeftijd (1) met Henderika Harmanna Lups, overleden te Muntendam op 17 februari 1936.

Uit dit huwelijk:

1 Levend persoon Klok.

Hij is getrouwd te Muntendam op 21 oktober 1942, op 36-jarige leeftijd (2) met Harmina Agina Doornbos (36 jaar oud), geboren te Muntendam op 10 juni 1906.waarschijnlijk weduwe van Sikkens.

Uit haar 1e huwelijk geboren:Levend persoon Sikkens,stiefzoon van Albert.

Uit dit huwelijk:

2 Levend persoon Klok, geboren te Veendam op 27 augustus 1945.

Hij is getrouwd te Veendam op 22 oktober 1974, op 29-jarige leeftijd met Levend persoon Pot (21 jaar oud), geboren te Wildervank op 13 mei 1953.

IV-d Harm Alberts Lukkien Gerlofs, bezembinder, geboren te Muntendam op 15 juli 1834 Op de geboorte acte wordt als moeder genoemd:Geesjen Jans Gerlofs oud 33 jaar genoemd en wordt het kind als Harm Alberts Lukkien aangegeven., wonende aldaar en te Wijk C 141b, overleden te Muntendam op 26 december 1908 Polder, des namiddags te elf uur als Harm Alberts Lukkien Gerlofs , zoon van Geesien Jans Gerlofs (III-a).

Misschien is Albert Harms Lukkien geboren in 1778 de natuurlijke vader. Hij is getuige bij het huwelijk van Alberdina.

Hij is getrouwd op 29 december 1861 akte nr.20. Huwelijk afgekondigd op 1 en 8 december 1861. Zij wettigen hun 2 kinderen. Bruidegom heeft nu als naam: Harm Alberts Lukkien Gerlofs, zoon van Geesje Jans Gerlofs van beroep werkvrouw wonende te Muntendam. Ouders van de bruid tegenwoordig en gaven toestemming.Akte wordt o.a. ook ondertekend door Jantje Jans Hintjes, op 27-jarige leeftijd met Wija Mulder (24 jaar oud), geboren te Muntendam op 13 december 1837, overleden aldaar op 14 juni 1906 Polder des namiddags te een uur , dochter van Eppe Wijpkes Mulder en Jantje Jans Hintjes.

Uit dit huwelijk:

1 Geesjen Gerlofs, geboren te Muntendam op 14 maart 1859, overleden te Hoogezand op 5 januari 1935 akte nr.4.

Zij is getrouwd te Muntendam op 1 juni 1893 akte nr.9, op 34-jarige leeftijd met Nanne Kroon (58 jaar oud), geboren te Wildervank op 31 maart 1835 aangiftedatum: 2-4-1835, overleden voor 5 januari 1935, zoon van Filippus Nanne Kroon en Meike Louise Witwers.

(Hij was de gescheiden echtgenoot van Harmina Mulder.)

2 Eppo Gerlofs, geboren te Muntendam op 28 september 1861.

III-b Jakobus Jans Gerlofs, arbeider(1851), geboren te Veendam op 15 december 1808, gedoopt aldaar op 25 december 1808, wonende te Muntendam, overleden aldaar op 26 december 1864 des morgens om 07.00 uur , zoon van Jan Gerlofs (II) en Klaaske Sijtzes, van Burum

Hij is getrouwd te Muntendam op 3 oktober 1851 akte nr. 14 (getuige was Albert Harms Lukkien 73 Jr.), op 42-jarige leeftijd met Aaltje Hindriks Seip (38 jaar oud), dienstmeid, geboren te Muntendam op 28 december 1812, overleden op 4 februari 1886, dochter van Jan Hendriks Seip (wever(1825)) en Bonje Derks.

(Zij is eerder getrouwd te Meeden op 18 mei 1836, op 23-jarige leeftijd met Derk Derks Abee (20 jaar oud), boerenknecht(1834), geboren te Noordbroek op 30 december 1815, overleden te Muntendam op 16 maart 1849, zoon van Derk Leenders Abee (Arbeider) en Zwaantje Derks Doddema. Zij is later getrouwd te Muntendam op 15 juni 1871, op 58-jarige leeftijd met Wilte Jans Wijngaard (64 jaar oud), dagloner(1826), geboren te Muntendam op 30 april 1807, gedoopt te Zuidbroek op 17 mei 1807, zoon van Jan Reurts Wijngaard (zaagmuldersknecht(1812)zaagmolenaar(1823)) en Ida Wiltes Heidema(Koopvrouw), 1812:Heidema en 1825:Koopvrouw(winkeliersche(1826)). (Hij is eerder getrouwd te Muntendam op 16 januari 1829, op 21-jarige leeftijd met Grietje Willems Klein (22 jaar oud), geboren te Muntendam op 10 september 1806, gedoopt te Zuidbroek op 5 oktober 1806, overleden te Muntendam op 29 augustus 1867, dochter van Willem Jans Klein (Arbeider) en Aaltje Hilkes Burema.))

Uit dit huwelijk:

1 Klaaske Gerlofs, geboren te Muntendam op 29 april 1852.

Zij is getrouwd te Muntendam op 17 december 1874 akte nr.25. Zij wettigen 1 kind, op 22-jarige leeftijd met Menso Kuiper (30 jaar oud), geboren te Veendam op 1 februari 1844, zoon van N.N. en Jantje Klaassens Kuiper.

III-c Sytske Jans Gerlofs, boerenknecht(1831)arbeider(1841 en 1848), geboren te Veendam op 3 november 1812, overleden te Meeden op 16 maart 1883, zoon van Jan Gerlofs (II) en Klaaske Sijtzes, van Burum

Hij is getrouwd te Meeden op 20 mei 1839 akte nr.4, op 26-jarige leeftijd (1) met Hilje Hinderks Beijes (25 jaar oud), arbeidsvrouw(1841), geboren te Meeden op 23 december 1813, overleden aldaar op 12 november 1841, dochter van Hinderk Gerrits Beijes (dagloner(1823)) en Anje Tonkes (arbeidsche).

Uit dit huwelijk:

1 Klaassina Gerlofs, dienstmeid, geboren te Meeden op 25 september 1839.

Zij is getrouwd te Meeden op 17 november 1860 akte nr.14 , op 21-jarige leeftijd met Menno Lups (25 jaar oud), boerenknecht(1854), geboren te Nieuwolda op 14 maart 1835, zoon van Luppo Jans Hinderks Lups Lups (werkman) en Jantje Tammes Edens (Werkvrouw).

2 Hinderk Gerlofs, geboren te Meeden op 9 september 1841, volgt onder IV-e.

Hij is getrouwd te Meeden op 18 mei 1847 akte nr.3, op 34-jarige leeftijd (2) met Imke Hinderks Zuidema van der Laan (26 jaar oud), geboren te Meeden op 12 februari 1821 aangegeven door grootvader Harm Tonnis van der Laan., overleden aldaar op 4 december 1847, dochter van Foktje Harms van der Laan.

Hij is getrouwd te Meeden op 14 oktober 1848 akte nr 9., op 35-jarige leeftijd (3) met Christina Hindriks Ottinga (33 jaar oud), dienstmeid(1848), geboren te Meeden op 15 september 1815, overleden aldaar op 22 september 1853, dochter van Hendrik Christiaans Ottinga (weversbaas te Oude Pekela en wever te Meeden(1822)) en Annechien Andries Slik (weversche).

Hij is getrouwd te Meeden op 15 mei 1855 akte nr 6, op 42-jarige leeftijd (4) met Geessien Kruizinga (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Westerlee(gem.Scheemda) op 8 november 1828, overleden na 16 maart 1883, dochter van Jan Jans Kruizinga (werkman) en Aaltje Geerts Schoemaker (Werkvrouw).

Uit dit huwelijk:

3 Aaltje Gerlofs, dienstmeid, geboren te Meeden op 21 maart 1856.

Zij is getrouwd te Meeden op 22 februari 1879 akte nr. 2 Zij wettigen 1 kind , op 22-jarige leeftijd met Tonnis Olthof (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Meeden op 6 januari 1852, zoon van Sievert Harms Olthof (werkman) en Klaasjen Christiaan Engels (Werkvrouw).

4 Jan Gerlofs, geboren te Meeden op 16 maart 1859, volgt onder IV-f.

5 Engeltje Gerlofs, dienstmeid, geboren te Meeden op 6 februari 1863.

Zij is getrouwd te Meeden op 1 juni 1889 akte nr. 7 , op 26-jarige leeftijd met Jakob Nanninga (30 jaar oud), tuinier, geboren te Winschoten op 17 juni 1858, zoon van Jan Nanninga en Esse Kruizinga.

6 Jakobus Gerlofs, marechaussee, geboren te Meeden op 24 januari 1867.

Hij is getrouwd te Beerta op 6 juli 1895 akte nr.30, op 28-jarige leeftijd met Elsien Fransen (25 jaar oud), geboren te Beerta op 22 december 1869, dochter van Melchert Fransen (logementhouder) en Nantje Tuin.

IV-e Hinderk Gerlofs, boerenknecht, geboren te Meeden op 9 september 1841, zoon van Sytske Jans Gerlofs (III-c) en Hilje Hinderks Beijes.

Hij is getrouwd te Meeden op 16 december 1868 akte nr.11, op 27-jarige leeftijd met Pietje Kruizenga (23 jaar oud), Werkvrouw, geboren te Meeden op 27 maart 1845, dochter van Jan Eenjes Kruizenga (werkman) en Renske Pieters Dijterman (Werkvrouw).

Uit dit huwelijk:

1 Hilje Gerlofs, dienstmeid, geboren te Veendam op 31 januari 1875 In tegenwoordigheid van Egge Venema(32jr)arbeider,woont Veendam en Jan Pieter Maathuis,veldwachter..

Zij is getrouwd te Veendam op 4 juni 1898 akte nr.47 , op 23-jarige leeftijd met Hendrik van der Veen (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nieuwe Pekela op 22 februari 1873, zoon van Derk van der Veen en Trijntje de Lange.

2 Rensina Gerlofs, geboren te Veendam op 13 januari 1877 akte nr.4. Zij is getrouwd te Oude Pekela op 28 juli 1900 akte nr.28 , op 23-jarige leeftijd met Jacob Panneman (26 jaar oud), geboren te Oude Pekela in het jaar 1874, zoon van Harm Panneman en Martje Hartman.

3 Sietske Gerlofs, geboren te Veendam op 8 september 1879.

Zij is getrouwd te Meeden op 2 mei 1903 akte nr. 6, op 23-jarige leeftijd met Willem Ploeger (23 jaar oud), boerenarbeider, geboren te Meeden op 30 oktober 1879 akte nr.47, zoon van Jacob Ploeger (Arbeider) en Auke van der Veen.

4 Harmannus Gerlofs, Arbeider, geboren te Veendam op 16 mei 1882 In tegenwoordigheid van Nanne Huizing(50jr).

Hij is getrouwd te Meeden op 15 augustus 1903 akte nr.14 , op 21-jarige leeftijd met Lupchina Heidema (20 jaar oud), geboren te Meeden op 13 september 1882 akte nr.33, dochter van Friedrik Heidema (werkman) en Hinderkje van der Laan (Werkvrouw).

5 Klaassina Gerlofs, geboren te Veendam op 19 oktober 1887.

Zij is getrouwd te Veendam op 3 mei 1913 akte nr.28, op 25-jarige leeftijd met Willem Mooibroek (22 jaar oud), geboren te Scheemda in het jaar 1891, zoon van Berend Mooibroek (werkman) en Maria Blauw.

6 Geessien Gerlofs, dienstbode, geboren te Veendam op 12 september 1889 datum jaar is geschat.

Zij is getrouwd te Veendam op 24 april 1909 akte nr.25, op 19-jarige leeftijd met Jan Schoenmaker (24 jaar oud), geboren te Scheemda in het jaar 1885, zoon van Bouko Schoenmaker (werkman) en Hindrikje Twiest.

IV-f Jan Gerlofs, boerenknecht(1878) en melkrijder in 1915, geboren te Meeden op 16 maart 1859, zoon van Sytske Jans Gerlofs (III-c) en Geessien Kruizinga.

Hij is getrouwd te Meeden op 19 mei 1883 akte nr.4, op 24-jarige leeftijd met Oktje de Groot (21 jaar oud), geboren te Meeden op 28 juli 1861, dochter van Jan Jacobs de Groot en Harmke Pieters Bakker.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Gerlofs, smid, geboren te Meeden op 17 januari 1886.

Hij is getrouwd te Meeden op 1 mei 1909 akte nr.4 , op 23-jarige leeftijd met Engelina Berendina Foorthuis (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Midwolda op 12 oktober 1887, dochter van Willem Foorthuis en Titia Langerhuis.

2 Gezina Gerlofs, geboren te Meeden op 20 februari 1888.

Zij is getrouwd te Meeden op 20 februari 1915 akte nr.2 , op 27-jarige leeftijd met Willem Jan de Boer (25 jaar oud), geboren te Scheemda in het jaar 1890, zoon van Pieter de Boer en Pietertje Klatter.

3 Jacobus Gerlofs, assistent bij de belastingen, geboren te Meeden op 9 december 1894 akte nr.41, overleden te Groningen op 17 november 1931 akte nr. 23 Gem.Finsterwolde dd 23-11-1931

Hij was gehuwd met Jantje Sietsa Fennema.

4 Harmina Catharina Gerlofs, geboren te Meeden op 28 november 1897 akte nr.42

5 Hendrik Gerlofs, geboren te Meeden op 24 maart 1902 akte nr.11, overleden aldaar op 7 november 1902.

6 Reinder Gerlofs, geboren te Meeden op 24 maart 1902 akte nr.12.