Terug naar het overzicht.

Harm Antoon Witting

Generatie I
(tot 1829)
In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1779. Het kind is afkomstig uit Friesoyte (Dld).
I Harm Antoon Witting, bakker, is rk gedoopt, is overleden voor donderdag 4 juni 1829, is begraven te Martenshoek De vader van Harm is ook begraven in Friesoyte volgens een Extract uit het register der begravenen der kerk te Friesoyte Duitsland..
Harm was partner van Gesina Maria van der Horst. Gesina is rk gedoopt, is begraven te Martenshoek ouders van Gesina zijn ook in Friesoyte begraven volgens een Extract uit het register der begravenen der kerk te Friesoyte Duitsland..
Van Harm en Gesina is een natuurlijk kind bekend:
1 Derk Witting is geboren op vrijdag 30 juli 1779 te Friesoyte (Dld), is rk gedoopt op vrijdag 30 juli 1779 te Martenshoek, zie II.
________________________________________
Generatie II
(van 1779 tot 1835)
In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 12 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1811 en 1837. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Groningen (12x).
II Derk Witting, natuurlijke zoon van Harm Antoon Witting (I) en Gesina Maria van der Horst, smid, is geboren op vrijdag 30 juli 1779 te Friesoyte (Dld), is rk gedoopt op vrijdag 30 juli 1779 te Martenshoek, is overleden op woensdag 15 juli 1835 te Groningen Bij overlijden van Derk is een Declaratie van Onvermogen opgemaakt door de Boekhouder der Diakonie. Door genoemde gemeente Groningen gealimenteerd geworden, en geene roerende goederen heeft nagelaten, zijnde de roerende goederen van geen waarde! Terwijl door dit overlijden geen commies is gedevolleerd. Groningen 11-7-1835. (Tafel der sterfgevallen 13-7, folio 168 nr1.. Derk werd 55 jaar, 11 maanden en 15 dagen.
van Friesoyte
Derk was partner (1) van Tecla Colbeek, natuurlijke dochter van Joannes Colbeek en Tecla Scholtens. Tecla is geboren in 1784 te Martenshoek, is overleden op zondag 27 april 1828 te Groningen. Tecla werd 44 jaar.
ook wel als Kolbeek geschreven
Van Derk en Tecla zijn acht natuurlijke kinderen bekend:
1 Harmannus Johannes Witting is geboren op maandag 9 september 1811 te Groningen getuigen aangifte:Frans Bodders 43jr horlogemaker en Petrus Gerrit kroon 45jr klederverkoper, is rk gedoopt, zie III-A.
2 Tecla Witting, dienstmeid/winkelierster, is geboren op vrijdag 16 juli 1813 te Groningen, is rk gedoopt.
Tecla was partner (1) van Brinkman. Tecla begint een relatie ouders Wiglius in St.Jacobsparochie (2) met Wiglius Schuldeuse Alnee. Wiglius is geboren in 1817 te St.Jacobsparochie.
3 Gezina Maria Witting is geboren op dinsdag 28 november 1815 te Groningen, is overleden op dinsdag 19 december 1815 aldaar. Gezina werd 21 dagen.
4 Johannes Witting is geboren op woensdag 28 mei 1817 te Groningen, is overleden op zondag 24 maart 1889 aldaar. Johannes werd 71 jaar, 9 maanden en 24 dagen.
ongehuwd
5 Harmannus Witting is geboren in 1819 te Groningen.
6 Gezina Witting is geboren op zondag 1 augustus 1819 te Groningen, is overleden op vrijdag 6 augustus 1819 aldaar. Gezina werd 5 dagen.
7 Gezina Witting is geboren in 1821 te Groningen, is overleden op dinsdag 25 maart 1823 aldaar. Gezina werd 2 jaar.
8 Theodorus Witting is geboren op vrijdag 31 december 1824 te Groningen, zie III-B.
Derk trouwt op donderdag 4 juni 1829 te Groningen Akte nr.141 Trouwbeloften ingeschreven 23-5-1829.Huwelijk afgekondigd 24 en 31 mei 1829. Bruidegoms grootmoeder van vaderszijde en bruid haar grootouders zijn allen overleden. op 49-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Margaretha Hindriks, natuurlijke dochter van Pieter Hindriks en Agnes Denys. Margaretha is geboren te Groningen, is gedoopt op zaterdag 25 januari 1800 aldaar.
Van Derk en Margaretha zijn vier kinderen bekend:
9 Alida Nissa Witting is geboren op zondag 16 mei 1830 te Groningen, is overleden op dinsdag 16 januari 1923 aldaar weduwe, is begraven op zaterdag 20 januari 1923 te Groningen R.K.Kerkhof. Alida werd 92 jaar en 8 maanden.
Alida trouwt op zondag 19 april 1874 te Groningen op 43-jarige leeftijd met Wilhelm Trooster. Wilhelm is overleden voor dinsdag 16 januari 1923.
10 Agnes Helena Witting is geboren op woensdag 23 oktober 1833 te Groningen aangifte:29-11-1841 Getuigen aangifte:Petrus Gerrit Kroon en Joannis Walker, is overleden op vrijdag 19 september 1890 aldaar. Agnes werd 56 jaar, 10 maanden en 27 dagen.
ongehuwt
11 Johanna Witting is geboren op zaterdag 9 mei 1835 te Groningen getuigen aangifte:Joannis Walker en Jan Postema.
12 Petrus Tecla Witting is geboren in april 1837 te Groningen, is overleden op dinsdag 10 oktober 1837 aldaar. Petrus werd 6 maanden.
________________________________________
Generatie III
(van 1811 tot 1923)
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1841 en 1865. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (14x).
III-A Harmannus Johannes Witting, natuurlijke zoon van Derk Witting (II) en Tecla Colbeek, koopman, is geboren op maandag 9 september 1811 te Groningen getuigen aangifte:Frans Bodders 43jr horlogemaker en Petrus Gerrit kroon 45jr klederverkoper, is rk gedoopt, is overleden op maandag 26 juni 1865. Harmannus werd 53 jaar, 9 maanden en 17 dagen.
Harmannus trouwt op zondag 29 november 1840 te Groningen Akte nr.264. Ouders Elisabeth geven toestemming tot huwelijk. op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Zandman, natuurlijke dochter van Hendrik Harms Zandman en Ida Jansen. Elisabeth is geboren op dinsdag 12 maart 1816 te Zuidhorn (Gron), is rk gedoopt, is overleden op maandag 4 mei 1874 te Groningen zij is dan weduwe. Elisabeth werd 58 jaar, 1 maand en 22 dagen.
Van Harmannus en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:
1 Tecla Witting is geboren op vrijdag 26 november 1841 te Groningen aangifte:29-11-1841, is overleden op maandag 24 januari 1842 aldaar (waarschijnlijke datum). Tecla werd 1 maand en 29 dagen.
2 Hendrikus Witting is geboren op donderdag 2 februari 1843 te Groningen, is overleden op maandag 18 september 1843 aldaar. Hendrikus werd 7 maanden en 16 dagen.
3 Hendrikus Witting is geboren op zondag 5 mei 1844 te Groningen, is rk gedoopt, zie IV-A.
4 Theodorus Hermannus Witting is geboren op zaterdag 25 september 1847 te Groningen, is rk gedoopt, zie IV-B.
5 Ida Alida Witting is geboren op zondag 16 december 1849 te Groningen, is rk gedoopt.
5-12-1879 naar Amsterdam
Ida trouwt op vrijdag 23 mei 1884 te Amsterdam Reg.12/fol.27 op 34-jarige leeftijd met de 36-jarige Petrus Wolf, natuurlijke zoon van Christiaan Wolf en Catharina Elisabeth Nellisen. Petrus, brandwacht, is geboren in 1848 te Nijmegen.
6 Levenloze Dochter Witting is geboren op donderdag 12 december 1850 te Groningen, is overleden op donderdag 12 december 1850 aldaar.
7 Arnoldus Hermannus Witting is geboren op donderdag 19 februari 1852 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op maandag 13 september 1852 aldaar. Arnoldus werd 6 maanden en 25 dagen.
8 Harmannus Arnoldus Witting is geboren in mei 1856 te Groningen, is overleden op maandag 19 oktober 1857 aldaar. Harmannus werd 1 jaar en 5 maanden.
III-B Theodorus Witting, natuurlijke zoon van Derk Witting (II) en Tecla Colbeek, is geboren op vrijdag 31 december 1824 te Groningen, is overleden op maandag 26 november 1877 aldaar. Theodorus werd 52 jaar, 10 maanden en 26 dagen.
komt van Noorddijk 202a in 1853
Theodorus trouwt op zondag 4 december 1853 te Groningen Ouders Helena geven toestemming tot huwelijk.Certificaat van onvermogen afgegeven. op 28-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Helena Alagonda de Grijs, natuurlijke dochter van Everhardus Cornelius de Grijs en Helena Oosterhof. Helena is geboren op donderdag 21 maart 1833 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden voor vrijdag 29 november 1861. Helena werd hoogstens 28 jaar, 8 maanden en 8 dagen.
Van Theodorus en Helena zijn drie kinderen bekend:
1 Tecla Helena Witting is geboren op zondag 30 april 1854 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op vrijdag 7 november 1862 aldaar. Tecla werd 8 jaar, 6 maanden en 8 dagen.
2 Everardus Theodorus Witting is geboren op woensdag 17 september 1856 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op zaterdag 2 augustus 1862 aldaar. Everardus werd 5 jaar, 10 maanden en 16 dagen.
3 Theodorus Johannes Augustinus Witting is geboren op maandag 8 november 1858 te Groningen, is overleden op zondag 14 november 1858 aldaar. Theodorus werd 6 dagen.
Theodorus trouwt op zondag 24 november 1861 te Groningen Theodorus is Wedn. op 36-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Maria Bernardina Munnich, natuurlijke dochter van Johan Munnich en Johanna Christina Bienerts. Maria is geboren op dinsdag 10 oktober 1826 te Emden/hanover (Dld), is gedoopt op donderdag 19 oktober 1826.
Van Theodorus en Maria zijn drie kinderen bekend:
4 Andreas Jacobus Witting is geboren op vrijdag 6 juni 1862 te Groningen, is overleden op donderdag 17 december 1885 aldaar. Andreas werd 23 jaar, 6 maanden en 11 dagen.
5 Tecla Augustina Witting is geboren in 1863 te Groningen, is overleden op vrijdag 13 oktober 1865 aldaar. Tecla werd 2 jaar.
6 Johannes Theodorus Witting is geboren op maandag 13 november 1865 te Groningen, is overleden op donderdag 10 juni 1869 aldaar. Johannes werd 3 jaar, 6 maanden en 28 dagen.
________________________________________
Generatie IV
(van 1841 tot 1912)
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1886. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (13x).
IV-A Hendrikus Witting, zoon van Harmannus Johannes Witting (III-A) en Elisabeth Zandman, zeilmakersknecht en pettenfabrikant/winkelier, is geboren op zondag 5 mei 1844 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op zondag 23 juni 1912. Hendrikus werd 68 jaar, 1 maand en 18 dagen.
In het gezin was tevens aanwezig Johannes Jan Sinnege d.d. 12-1-1879. Hij is
12-10-1879 naar Veendam vetrokken.
Dienende als Milicien bij het 8e regiment infanterie met onbepaald verlof. Begon in 1876 zijn winkel met hoeden en petten in de Oosterstraat nr.51. Hoewel deze winkel nog steeds bestaat en een andere eigenaar heeft draagt de winkel nog steeds de naam Witting.
Hendrikus trouwt op zondag 5 juli 1868 te Groningen Moeder Hendrikus en ouders Hendrika geven toestemming tot huwelijk. op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Henderika Josefina van Baal, natuurlijke dochter van Willem van Baal en Petronella Hendriks van Elmpt. Henderika is geboren op zondag 1 december 1844 te Elst, is overleden op zaterdag 21 september 1895 te Groningen. Henderika werd 50 jaar, 9 maanden en 20 dagen.
Van Hendrikus en Henderika zijn acht kinderen bekend:
1 Hermannus Johannes Hindricus Witting is geboren op vrijdag 4 december 1868 te Groningen, is rk gedoopt, zie V.
2 Willem Petrus Witting is geboren op zaterdag 5 maart 1870 te Groningen, is overleden op vrijdag 29 juli 1870 aldaar. Willem werd 4 maanden en 24 dagen.
3 Levenloos Witting is geboren op vrijdag 19 mei 1871 te Groningen, is overleden op vrijdag 19 mei 1871 aldaar.
4 Albertus Hindrikus Witting is geboren op woensdag 25 december 1872 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op dinsdag 7 april 1942 aldaar, is begraven op vrijdag 10 april 1942 te Groningen R.K.Kerkhof. Albertus werd 69 jaar, 3 maanden en 13 dagen.
Albertus trouwt op maandag 18 februari 1901 te Groningen vader bruidegom en moeder bruid geven toestemming tot huwelijk op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Henderika Alida Sinnige, natuurlijke dochter van Hendrik Carel Sinnige en Maria Anna Fein. Henderika is geboren op zondag 18 november 1877 te Veendam, is overleden op donderdag 6 november 1947. Henderika werd 69 jaar, 11 maanden en 19 dagen.
5 Henderikus Willem Witting is geboren op vrijdag 12 juni 1874 te Groningen, is rk gedoopt.
ongh?
6 Wilhelmus Witting is geboren in oktober 1875 te Groningen, is overleden op zaterdag 20 januari 1877 aldaar. Wilhelmus werd 1 jaar en 3 maanden.
7 Johanna Elisabeth Witting is geboren op vrijdag 29 december 1876 te Groningen, is rk gedoopt.
Johanna trouwt op donderdag 26 april 1900 te Groningen Beide vaders geven toestemming tot huwelijk op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerardus Johannes Bodewes, natuurlijke zoon van Gerardus Bodewes en Harmke Steenhuis. Gerardus, koopman, is geboren op dinsdag 20 april 1875, is overleden op dinsdag 31 oktober 1944 te Amsterdam. Gerardus werd 69 jaar, 6 maanden en 11 dagen.
8 Elisabeth Margaretha Witting is geboren op zaterdag 18 oktober 1879 te Groningen, is rk gedoopt.
Elisabeth trouwt op zondag 15 februari 1903 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Johannes de Jong, natuurlijke zoon van Johannes de Jong en Petronella Boom. Johannes is geboren op vrijdag 17 juli 1868 te Hilversum.
Hendrikus trouwt op donderdag 13 juli 1899 te Groningen op 55-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Alyda Christophora van Baal, natuurlijke dochter van Wilhelmus van Baal en Petronella Hendrika van Elmpt. Alyda is geboren op woensdag 4 oktober 1848 te Huisen, is rk gedoopt.
IV-B Theodorus Hermannus Witting, zoon van Harmannus Johannes Witting (III-A) en Elisabeth Zandman, zadelmakersknecht en eigenaar beddewinkel, is geboren op zaterdag 25 september 1847 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op zondag 19 oktober 1902 aldaar. Theodorus werd 55 jaar en 24 dagen.
Theodorus trouwt op donderdag 20 februari 1873 te Groningen op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Anna Greiner, natuurlijke dochter van Gerard Greiner en Anna Maria Catharina Jaspers. Anna is geboren op maandag 12 februari 1844 te Groningen, is overleden op dinsdag 8 juli 1884 aldaar. Anna werd 40 jaar, 4 maanden en 26 dagen.
Van Theodorus en Anna zijn vier kinderen bekend:
1 Anna Maria Catharina Witting is geboren op dinsdag 28 juli 1874 te Groningen.
2 Harmannus Johannes Witting is geboren op maandag 12 augustus 1878 te Groningen, is overleden op dinsdag 27 augustus 1878 aldaar. Harmannus werd 15 dagen.
3 Elisabeth Witting is geboren op zondag 5 oktober 1879 te Groningen.
Elisabeth trouwt op donderdag 29 april 1909 te Groningen moeder bruidegom geeft toestemming tot huwelijk op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerardus Martinus, natuurlijke zoon van Leonardus Martinus en Kareldina Hamstra. Gerardus, koopman, is geboren op donderdag 19 januari 1882 te Groningen.
4 Johan Georg Witting is geboren op maandag 8 januari 1883 te Groningen, is overleden op donderdag 14 juni 1883 aldaar. Johan werd 5 maanden en 6 dagen.
Theodorus trouwt op woensdag 11 maart 1885 te Groningen op 37-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Anna Lammerdina Hofkamp, natuurlijke dochter van Marchinus Hofkamp en Willemtje Dik. Anna is geboren op dinsdag 8 juli 1851 te Groningen, is nh gedoopt.
Van Theodorus en Anna is een kind bekend:
5 Wilhelmina Theodora Witting is geboren op donderdag 11 maart 1886 te Groningen, is nh gedoopt.
Wilhelmina trouwt op donderdag 20 juli 1911 te Groningen moeder bruid geeft toestemming tot huwelijk op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Theodoor Gerard Greiner, natuurlijke zoon van Theodoor Greiner en Elsiena Margaretha Meyer. Theodoor is geboren in 1879 te Amsterdam.
________________________________________
Generatie V
(van 1868 tot 1945)
In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1897 en 1899. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Groningen (3x).
V Hermannus Johannes Hindricus Witting, zoon van Hendrikus Witting (IV-A) en Henderika Josefina van Baal, is geboren op vrijdag 4 december 1868 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op dinsdag 30 oktober 1945 te Nijmegen. Hermannus werd 76 jaar, 10 maanden en 26 dagen.
Eigenaar hoedenzaak in Groningen
Hermannus trouwt op woensdag 30 oktober 1895 te Nijmegen akte nr.238 op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Dorothea van den Bergh. Johanna is geboren op vrijdag 27 maart 1874 te Boxmeer, is rk gedoopt, is overleden op dinsdag 14 november 1950 te Nijmegen. Johanna werd 76 jaar, 7 maanden en 18 dagen.
Van Hermannus en Johanna zijn drie kinderen bekend:
1 Hindericus Johannes Albertus Antonius Witting is geboren op woensdag 28 april 1897 te Groningen, is rk gedoopt, zie VI-A.
2 Jan Arnoldus Hubertus Hendrikus Fransiscus Witting is geboren op maandag 18 juli 1898 te Groningen, is rk gedoopt, zie VI-B.
3 Henderika Dorothea Maria Witting is geboren op donderdag 14 december 1899 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op dinsdag 31 januari 1967 te Nijmegen. Henderika werd 67 jaar, 1 maand en 17 dagen.
Henderika trouwt op dinsdag 21 november 1933 te Nijmegen op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Henk Peters. Henk is geboren op dinsdag 16 augustus 1904 te Ulft, is overleden op donderdag 16 juli 1964 te Nijmegen. Henk werd 59 jaar en 11 maanden.
________________________________________
Generatie VI
(van 1897 tot 1977)
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1928 en 1949. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (8x), Nijmegen (3x), Hilversum en Haarlem.
VI-A Hindericus Johannes Albertus Antonius Witting, zoon van Hermannus Johannes Hindricus Witting (V) en Johanna Dorothea van den Bergh, is geboren op woensdag 28 april 1897 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op donderdag 30 juni 1977 te Soest. Hindericus werd 80 jaar, 2 maanden en 2 dagen.
Hindericus trouwt op donderdag 21 juli 1927 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Theodora Josephina Johanna Maria Drost. Theodora is geboren op dinsdag 10 mei 1898 te Utrecht, is overleden op donderdag 15 juni 1972 te Blaricum. Theodora werd 74 jaar, 1 maand en 5 dagen.
Van Hindericus en Theodora zijn negen kinderen bekend:
1 Levend persoon Witting.
2 Levend persoon Witting. zie VII-A.
3 Levend persoon Witting. zie VII-B.
4 Levend persoon Witting. zie VII-C.
5 Levend persoon Witting.
6 Joseph Maria Gerardus Hermanus Witting is geboren op donderdag 14 mei 1936 te Rotterdam, is overleden op maandag 12 juli 1943 te Hilversum. Joseph werd 7 jaar, 1 maand en 28 dagen.
7 Levend persoon Witting.
8 Levend persoon Witting.
Zij trouwt op woensdag 29 november 1961 te Hilversum met Levend persoon.
9 Levend persoon.Witting. zie VII-D.

VI-B Jan Arnoldus Hubertus Hendrikus Fransiscus Witting, zoon van Hermannus Johannes Hindricus Witting (V) en Johanna Dorothea van den Bergh, chef maatafdeling bij Kreymborg, is geboren op maandag 18 juli 1898 te Groningen, is rk gedoopt, is overleden op zaterdag 28 november 1970 te Haarlem. Jan werd 72 jaar, 4 maanden en 10 dagen.
Jan wordt vermeld op maandag 14 november 1938 te Haarlem op 40-jarige leeftijd met de 29-jarige Paula Anna van Deursen. Paula is geboren op vrijdag 26 februari 1909 te Den Bosch, is overleden op donderdag 30 augustus 1984 te Haarlem. Paula werd 75 jaar, 6 maanden en 4 dagen.
Van Jan en Paula zijn vier kinderen bekend:
1 Levend persoon Witting.
Zij trouwt op maandag 17 mei 1965 te Haarlem, wordt vermeld op maandag 17 oktober 1966 aldaar met Levend persoon.
2 Levend persoon Witting. zie VII-E.
3 Levend persoon Witting.
Zij trouwt op woensdag 21 juli 1971 te Overveen (is gescheiden op dinsdag 8 januari 1985 te Haarlem) met Levend persoon.
4 Levend person Witting.
ongehuwd
________________________________________
Generatie VII
(van 1928 tot 1943)
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1956 en 1973. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hilversum (4x), Amersfoort (3x), Bergen op Zoom (2x) en Haarlem.

VII-A Levend persoon Witting, zoon van Hindericus Johannes Albertus Antonius Witting (VI-A) en Theodora Josephina Johanna Maria Drost.
Hij trouwt met Levend persoon.

1 Levend persoon Witting. zie VIII-A.

VII-B Levend persoon Witting, zoon van Hindericus Johannes Albertus Antonius Witting (VI-A) en Theodora Josephina Johanna Maria Drost.
Hij trouwt op zondag 12 juli 1953 te Bergen op Zoom met Levend persoon.

1 Levend persoon Witting.

2 Levend persoon Witting. zie VIII-B.

VII-C Levend persoon Witting, zoon van Hindericus Johannes Albertus Antonius Witting (VI-A) en Theodora Josephina Johanna Maria Drost.
Hij trouwt op maandag 14 oktober 1957 te Hilversum met Levend persoon.

1 Levend persoon Witting.
Zij trouwt te Hilversum met Levend persoon.
2 Levend persoon Witting.
Zij trouwt op woensdag 17 oktober 1990 te Hilversum met Levend persoon
3 Levend persoon Witting. .

VII-D Levend persoon Witting, zoon van Hindericus Johannes Albertus Antonius Witting (VI-A) en Theodora Josephina Johanna Maria Drost.
Hij trouwt op zaterdag 29 april 1967 te Hoogland met Levend persoon.

1 Levend persoon Witting.
Zij trouwt met Levend persoon.
2 Levend persoon Witting.
Hij trouwt op donderdag 9 september 1999 te Loenen met Levend persoon.
3 Levend persoon Witting.

VII-E Levend persoon Witting, zoon van Jan Arnoldus Hubertus Hendrikus Fransiscus Witting (VI-B) en Paula Anna van Deursen,
Hij trouwt op dinsdag 11 juni 1968 te Haarlem (is gescheiden in 1980 aldaar) met Levend persoon.

1 Levend persoon Witting.
________________________________________
Generatie VIII
(van 1956)
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 3 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1977 en 1999. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bergen op Zoom (2x) en Hilversum.

VIII-A Levend persoon Witting, zoon van Levend persoon Witting (VII-A) en Levend persoon.

HIj trouwt op woensdag 24 september 1986 te Hilversum met Levend persoon..

1 Levend persoon Witting.


VIII-B Levend persoon Witting, zoon van Levend persoon Witting (VII-B) en Levend persoon..


Hij is partner van Levend persoon.

1 Levend persoon Witting.
2 Levend persoon Witting.
________________________________________