Terug naar het overzicht.

Hillen Broek op Langedijk

Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend.

I Bol Hillen .

Van Bol en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1 Klaas Adriaansz.Hillen , zie II.


Generatie II

(tot 1779)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1734 en 1735.

II Klaas Adriaansz.Hillen , zoon van Bol Hillen (I) , is overleden in 1779 te Purmerend.

Zijn vermoedelijke stamvader is Adriaan Klaasz Hilles,ovl Abbekerk ca.1673.Hij was gertrouwd met Griet thaams,zij hertrouwde Pieter Cornelisz Heijnis(Not.arch.Abbekerk acte 130/54 d.d.1-6-1709 gb.Abekerk dtb.5.p.105 Aris Adriaansz.gesegd Groot.trouwt Abbekerk 17-1-1695 Maartje Louwis van Lambertschaag

Not.Arch.no.6578/29 d.d.19-10-1733 testament op de laatst levende.

Acte no.50 Klaas Adriaansz.Hillen genaamd Blom verkoopt op 02-08-1734 een herberg genaamd 'de Swaam'gelegen te Broek op Langedijk tegenover het raadhuis aan Dirk Adriaansz.Bik voor de somma van Fl.3500,--.

den 19 Januari anna 1733 compareerde voor mij Jan van Twijver openbaar notaris tot Suijd Scharwoude en de nagenoemde getuigen Pieter Jansz.Bouwens in huwelijk hebbende Trijntje Jans Breelant dogter en voor de ene helft erfgename van zaliger Maartje Aalberts woonachtig en overleden alhier.Klaas Hillen wonenede

tot Broek op Langedijk als getrouwd met Neeltje Jans Blom Item Neeltje Sijbrands alhier woonachtig als moeder en testamentaire voogdesse over Simon en Trijntje Jans Blom Zeger Jacobsz.tot Broek in huwelijk hebbende Engel Pieters Bos en Cornelis Theunisz.Kostelijk mede aldaar getrouwd met Aagje Pieters Bos mitsgaders de E.Frederik Swaag en Claas Willem Houwen beijde alhier als gecondemneerde voogden over Neeltje en Maartje Pieters Bos,en alsoo te samen voor de wederhelft Erfgenamen van genoemde Maartje Aalbers.Welke comparanten verklaarden gecommitteerd en Gemagtigdt te hebben den E.Claas Willemsz.Houwen vorengemeld ten zijnde omme ingevolge hunne gedane verkoopingen voor de resp.Geregten waar onder de goederen gelegen zijn te transporteren en op te dragen de volgende landen.

Eerstelijk uijt naam van de laatste comparanten als tot de wederhelft van gesegde Maartjen Aalberts,nalatenschap geregtigt wesende aan en ten behoeve van den eersten comparant Pieter Jansz.Bouwens,De gezegde helft in onzent elf snees bouwlant onder Suijd Scharwoude belent Pieter Schilder ten Oosten en Klaas

Kuijken te Zuijden als ook de helft in drie geersen drie sneesen 10 roeden Riedlant in de Crabmeer onder Warmenhuijzen belent Pieter Diepsmeer ten Zuijden en Jan Koeter annex te Noorden van welke percelen den getransporteerde wederhelft bevorens in eijgendom was.compenterende......enz.

Klaas was gehuwd met Neeltje Jans Blom , dochter van Jan Blom en Neeltje Sijbrands . Neeltje is overleden op maandag 5 maart 1753 te Broek op Langedijk.

Van Klaas en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1 Trijntje Klaas Hillen is geboren in 1734, is overleden op zondag 14 maart 1813 te Broek op Langedijk. Trijntje werd 79 jaar.

Trijntje Klaas Hillen ,ook wel genoemd Blom.

Tr.Imp pd.10-05-1765 Sijmon Krijnsz.Bak st voor 1813

2 Jan Klaasz.Hillen is geboren in 1735, zie III.


Generatie III

(van 1734 tot 1827)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1763 en 1779.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Broek op Langedijk (6x).

III Jan Klaasz.Hillen , zoon van Klaas Adriaansz.Hillen (II) en Neeltje Jans Blom , is geboren in 1735, is overleden op dinsdag 19 juni 1827 te Broek op Langedijk. Jan werd 92 jaar.

Jan Klaasz.Hillen ook wel genaamd Blom.

Jan was gehuwd (1) met Aaltje Klaas Volkerts , dochter van Klaas Volkerts en Dieuwertje Jans Slot . Aaltje is overleden op donderdag 24 november 1774 te Broek op Langedijk.

Van Jan en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1 Neeltje Hillen is geboren in 1763 te Broek op Langedijk, is overleden op zaterdag 11 mei 1822 aldaar. Neeltje werd 59 jaar.

weduwe van Gerrit Bak

2 Dieuwertje Hillen is geboren in 1765 te Broek op Langedijk, is overleden op donderdag 5 februari 1767 te Zuid Scharwoude, is begraven aldaar. Dieuwertje werd 2 jaar.

imp Fl.3,-- Begraven Zuid Scharwoude aldaar aangegeven door Louris Hillen

3 Trijntje Hillen is geboren in 1770 te Broek op Langedijk, is overleden op maandag 26 februari 1849 aldaar. Trijntje werd 79 jaar.

Trijntje trouwt op zondag 8 mei 1796 op 26-jarige leeftijd met Gerrit Wagenaar , zoon van Cornelis Wagenaar .

4 Dieuwertje Hillen is geboren in 1773 te Broek op Langedijk, is overleden op woensdag 20 november 1799 aldaar. Dieuwertje werd 26 jaar.

Dieuwertje trouwt op zondag 6 januari 1799 te Broek op Langedijk op 26-jarige leeftijd met Arie Pietersz.Ootjes .

5 Klaas Jansz.Hillen is geboren op maandag 2 mei 1774 te Broek op Langedijk, zie IV.

Jan trouwt op vrijdag 26 mei 1775 op 40-jarige leeftijd (2) met Neeltje Pover , dochter van Aris Pover .

Neeltje is weduwe van Jan Klaasz.Stammes

Van Jan en Neeltje is een kind bekend:

6 Aaltje Hillen , kasteleinesse, is geboren in 1779 te Broek op Langedijk, is overleden op donderdag 25 september 1817 aldaar. Aaltje werd 38 jaar.

Aaltje kreeg haar laatste kind op 18-09-1817,aangegeven door Neeltje Hillen halfzuster van Aaltje en Klaas Hillen halfbroer van Aaltje.

Aaltje trouwt in 1804 op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Klaasz.Kaas , zoon van Klaas Kaas en Grietje Trompetter . Jan, landbouwer, is geboren in 1784, is overleden op dinsdag 22 maart 1814 te Broek op Langedijk. Jan werd 30 jaar.


Generatie IV

(van 1763 tot 1849)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1800 en 1815.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Broek op Langedijk (6x).

IV Klaas Jansz.Hillen , zoon van Jan Klaasz.Hillen (III) en Aaltje Klaas Volkerts , is geboren op maandag 2 mei 1774 te Broek op Langedijk, is overleden op woensdag 8 juli 1835 aldaar. Klaas werd 61 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt voor commissarissen Jacob Cansen en Aalbert Spoor

Klaas trouwt op zondag 28 april 1799 te Broek op Langedijk op 24-jarige leeftijd (1) met Hillegond Jans Wierts , dochter van Jans Wierts . Hillegond is geboren te Hensbroek.

Van Klaas en Hillegond zijn vier kinderen bekend:

1 Aaltje Hillen is geboren op vrijdag 28 februari 1800 te Broek op Langedijk, is overleden op dinsdag 10 oktober 1843 aldaar. Aaltje werd 43 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

ongehuwd

2 Jan Hillen is geboren op maandag 27 april 1801 te Broek op Langedijk.

3 Klaas Hillen is geboren op dinsdag 11 mei 1802 te Broek op Langedijk, is overleden op vrijdag 4 juni 1802 aldaar. Klaas werd 24 dagen.

4 Jan Hillen is geboren op dinsdag 21 oktober 1806 te Broek op Langedijk.

Klaas was gehuwd (2) met Ytje Bakker , dochter van Klaas Cornelisz Bakker en Maartje Cornelis . Ytje is geboren op zaterdag 29 januari 1774 te Andijk, is overleden op zaterdag 11 juli 1835 te Broek op Langedijk. Ytje werd 61 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Klaas en Ytje zijn twee kinderen bekend:

5 Maartje Hillen is geboren op donderdag 8 oktober 1812 te Broek op Langedijk, is overleden op maandag 10 december 1855 aldaar. Maartje werd 43 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

getuige bij trouwen was Gerrit Wagenaar oom van de bruid,landbouwer

Maartje trouwt op zondag 25 februari 1838 te Broek op Langedijk op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Keur , zoon van Jan Keur en Maartje Sneekes . Jan is geboren in 1807.

6 Jan Hillen is geboren op zaterdag 21 januari 1815 te Broek op Langedijk, zie V.


Generatie V

(van 1800 tot 1855)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 9 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1846 en 1860.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Broek op Langedijk (9x).

V Jan Hillen , zoon van Klaas Jansz.Hillen (IV) en Ytje Bakker , werkman, is geboren op zaterdag 21 januari 1815 te Broek op Langedijk.

Jan trouwt op zondag 3 mei 1846 te Broek op Langedijk op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Bijtje Kok , dochter van Albert Kok en Grietje Huijgen . Bijtje is geboren op zondag 4 oktober 1818 te Oudkarspel.

Van Jan en Bijtje zijn negen kinderen bekend:

1 Klaas Hillen is geboren op maandag 24 augustus 1846 te Broek op Langedijk, is overleden op zondag 3 maart 1861. Klaas werd 14 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

2 Albert Hillen is geboren op dinsdag 30 november 1847 te Broek op Langedijk, zie VI-A.

3 Grietje Hillen is geboren op donderdag 23 augustus 1849 te Broek op Langedijk.

Grietje trouwt op zondag 5 april 1874 op 24-jarige leeftijd met Dirk Keijzer .

4 IJtje Hillen is geboren op zaterdag 23 november 1850 te Broek op Langedijk, is overleden op donderdag 19 december 1850. IJtje werd 26 dagen.

5 Jan Hillen is geboren op maandag 2 augustus 1852 te Broek op Langedijk, is overleden op dinsdag 10 augustus 1852. Jan werd 8 dagen.

6 IJtje Hillen is geboren op zaterdag 30 juli 1853 te Broek op Langedijk, is overleden op maandag 30 april 1855. IJtje werd 1 jaar en 9 maanden.

7 Antje Hillen is geboren op woensdag 25 april 1855 te Broek op Langedijk, is overleden op zondag 23 januari 1887. Antje werd 31 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

8 IJtje Hillen is geboren op dinsdag 22 september 1857 te Broek op Langedijk, is overleden op woensdag 17 april 1861. IJtje werd 3 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

9 Jan Hillen is geboren op vrijdag 18 mei 1860 te Broek op Langedijk, zie VI-B.


Generatie VI

(van 1846 tot 1953)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 5 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1888.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Broek op Langedijk (4x) en St Pancras.

VI-A Albert Hillen , zoon van Jan Hillen (V) en Bijtje Kok , is geboren op dinsdag 30 november 1847 te Broek op Langedijk, is overleden op vrijdag 13 januari 1939 te Schagen. Albert werd 91 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Albert trouwt op zondag 16 mei 1875 te St Pancras op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Maartje Pluister , dochter van Jan Pluister en Antje de Graaf . Maartje is geboren op dinsdag 15 september 1846, is overleden op vrijdag 25 april 1890. Maartje werd 43 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Albert en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1 Jan Hillen is geboren op woensdag 24 januari 1877 te St Pancras, is overleden op zondag 21 juli 1878 te Broek op Langedijk. Jan werd 1 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

2 Jan Hillen is geboren op maandag 28 april 1879 te Broek op Langedijk, is overleden op vrijdag 25 april 1890. Jan werd 10 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

3 Antje Hillen is geboren op vrijdag 2 juli 1880 te Broek op Langedijk.

VI-B Jan Hillen , zoon van Jan Hillen (V) en Bijtje Kok , is geboren op vrijdag 18 mei 1860 te Broek op Langedijk, is overleden op woensdag 4 maart 1953 te St Pancras. Jan werd 92 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op donderdag 15 april 1886 te Broek op Langedijk op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Maartje Blom , dochter van Cornelis Blom en Sijtje Madderom . Maartje is geboren op zaterdag 2 december 1865 te Broek op Langedijk, is overleden op dinsdag 11 december 1945 te St Pancras. Maartje werd 80 jaar en 9 dagen.

Van Jan en Maartje zijn twee kinderen bekend:

1 Cornelis Hillen is geboren op vrijdag 6 augustus 1886 te Broek op Langedijk.

Cornelis trouwt op donderdag 22 oktober 1914 te Broek op Langedijk op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Maartje Bakker , dochter van Jacob Bakker en Trijntje Dirkmaat . Maartje is geboren op woensdag 22 juni 1892 te Broek op Langedijk.

2 Bijtje Hillen is geboren op vrijdag 27 januari 1888 te Broek op Langedijk.

Bijtje trouwt te Broek op Langedijk met Klaas Stins . Klaas is overleden in 1950.


Noten

Dit overzicht is gemaakt op zondag 22 januari 2006 met Haza-21 versie 3.2.0.2195.20051229 door Th.J. Bais, van Twickelolaan 42, 7742 WN COEVORDEN.


Index

Adriaansz.Hillen

Klaas II.

Bakker

Jacob VI-B.1; Klaas Cornelisz IV; Maartje VI-B.1; Ytje IV.

Blom

Cornelis VI-B; Jan II; Maartje VI-B; Neeltje Jans II.

Cornelis

Maartje IV.

Dirkmaat

Trijntje VI-B.1.

Graaf, de

Antje VI-A.

Hillen

Aaltje III.6, IV.1; Albert VI-A; Antje V.7, VI-A.3; Bijtje VI-B.2; Bol I; Cornelis VI-B.1; Dieuwertje III.2, III.4; Grietje V.3; IJtje V.4, V.6, V.8; Jan IV.2, IV.4, V, V.5, VI-A.1, VI-A.2, VI-B; Klaas IV.3, V.1; Maartje IV.5; Neeltje III.1; Trijntje III.3; Trijntje Klaas II.1.

Huijgen

Grietje V.

Jansz.Hillen

Klaas IV.

Kaas

Klaas III.6.

Keijzer

Dirk V.3.

Keur

Jan IV.5.

Klaasz.Hillen

Jan III.

Klaasz.Kaas

Jan III.6.

Kok

Albert V; Bijtje V.

Madderom

Sijtje VI-B.

Pietersz.Ootjes

Arie III.4.

Pluister

Jan VI-A; Maartje VI-A.

Pover

Aris III; Neeltje III.

Sijbrands

Neeltje II.

Slot

Dieuwertje Jans III.

Sneekes

Maartje IV.5.

Stins

Klaas VI-B.2.

Trompetter

Grietje III.6.

Volkerts

Aaltje Klaas III; Klaas III.

Wagenaar

Cornelis III.3; Gerrit III.3.

Wierts

Hillegond Jans IV; Jans IV.