Terug naar het overzicht.

door D.J.Bais-Hillen.

        Indien niet anders vermeld,zijn alle gegevens afkomstig

        uit de collectie Van Spaen(Hoge Raad van Adel)inv.nr.

        103 A 331 en 182,deel XVII genealogie Hillen.

  A.I     Dirk van Hillen.ovl.in of voor 1241

        tr.

        Bertradis   NN. ovl.in of voor 1241

        Hieruit geb.

        1. Conrad         volgt II

        2. Albert         ovl. in of voor 1241

        3. Dirk           ovl. in of voor 1241

II.      Conrad van Hillen.hij verkoopt samen met zijn echtgenote

        goed  in  Desselen  voor de memoria van  zijn  ouders  en  bloed-verwanten in 1241.     trouwt

        Adelheid ...

        Hieruit geb.

        1. Herman

        2. Dirk

        3. Albert

         4. Hendrik

        5. Pieter

        Zij  bevestigen  in 126? de verkoop van  aan  Streckraede

        door hun ouders,gemeld te Sterckraedt in 1266.

B.I      NN.van Hillen,     trouwt    NN,

        Hieruit geb.

        1. Johan          volgt IIb

IIb    Johan van Hillen,hij wordt door de Graaf van Cleve beleend

       met het huis in de Voorburcht te Strunckede waar zijn

       moeder in woont,   1401.

       Mogelijk een zoon vn hem,

       1. Johan       volgt IIIa

IIIa.   Johan van Hillen, vermeld in 1446.Hij verkoopt in 1450,

       samen met zijn vrouw,renten te Eversale aan het klooster

       Camp        trouwt

       Stijn NN.

       Hieruit geb.

       1. Johan          volgt IVa.

IVa.    Johan van Hillen, Hij woonde te Strunckede en werd in

       1476 door de Heer van Limburg met het goed Dungelen/

       Dongelen,en de tienden te Bushuisen beleend.Hij was

       "Borchman" te Strunckede in 1479 en overleed in 1480. tr.

       Segele.NN

       Hieruit geb.

       1.Henrik        volgt Va

       2.NN.vrouwe van het borchleen Strunckede, huwt met

         Diederick,den staf van Eijcken 1534¬ deze overl 1540.

Va.    Henrik van Hillen,wonende te Strunckede in 1480,door de

      Heer van Limburg beleend met het goed te Dongelen en de

      tienden te Bushuisen,   gehuwd ?

 

C I. Johan van Hillen,ovl.in of voor 1391,

     tr. Neyse NN.in 1391 is zij weduwe.

     Hieruit geb.

     1. Johan       vermeld   1391

     2. Beleke      vermeld   1391

     3. Aleke       vermeld   1391

II.   NN.van Hillen / Hullen

     tr. NN

     Hieruit geb.

     1. Reineke van Hillen, in de ridderschap des ambt Boeckum

        verbindt zich aan Jr.Gerrit van Cleve,graaf van der Marck

        in 1427.bij de vrede van gedachten,Jr.Gerrit met zijn

        broeder den Hertog. in 1437.

      2. Berndt van Hillen. als boven 1437.

        Varia: Herburdus de Hyldene,miles, maakt zijn Hof te

               Winthusen bij Soest leen aan Gulick 1302.

        Albertus van Hillen,ministrialis van Armberg geruild

        tegen een dienstman van Keulen.

 

   Kon.Bibliotheek.Den Haag,3 memorieboeken van de Heilige Geest

   Weesmeestereren Leiden aangelgd 1386.

   73 E 40 het oudste boek(graven)

   Jaarboek C.B.G.1967.pag 226 Jaar LXXV 10L

   Dirc Hillen,gehuwd met Geertruy,memorie 1386 met al haar

   kinderen.

   Jacob Hille geuwd met Trude....835 op het Hoge Lant.

   Jacob Hillensoen,en Trude zijn wijf.

   Jaarboek C.B.G.1969,pag.186.Het ambacht van Monster,

   Register van metingen 1378.

   Het origineel moet voor het verloren ging in het bezit zijn

   geweest van de abdis van Loosduinen.

   Een agrarische gemeenschap in Holland einde 14e eeuw.

   Copie van metingen van het ambacht van Monster gedaan in de

   Jaere 1378..

   pag.194.V.   somma 60 morgen 2 hont,Floris Claas Hillensoen

   1 morgen 25 gaerden,bruyct Jan Doedensz.

   pag.214.Heer Philips van Polanen,4 morgen 2half hont bruyct

   Lijsbeth Geryt Hillen

   item,Philips van Polanen,4 hont Bruyct Geryt Hillen.

   pag.222.onderste regel,Lijsbeth Geryt Hillen 6 half hont aan

   de Rijnwege noordwaarts op ten Clinge toe.

 

   Vlaamse Stam.door Ph.van Hille Jrg.III,pag.17-19,1.2.1967

   Bartholemy van Hille.in 1570 vermeld als beeldenstormer,

   gedaagd voor het conseil des Troubles.

   zv.Judocus(Joost)van Hille.Adraansz.poorter van Ieperen,en

   Catharina van Comines,dr.v.Willem...poorter van Ieperen

   zij hertrouwde in 1571 te Londen met Inghel Maeselis,die van-

   uit Brussel naar Engeland was gevlucht.

   Bartholomeus van Hille.

   otr.Leiden kerk 23.3.1585,geassisteerd met Cornelis van

   Zaerde,zijn meester   en

   Janneken Provoost,geb,van Steenwerck

   gebroeders van Hille/ook van Hillen te Leiden

I   Jacobus van Hillen,geb.ca 1680,was lakenwerker,woonde op de

   Korte Langegracht.

   tr.leiden 24.9.1712 (boek FF131)geassisteerd met zijn oom

   Philip Dirks.   met

   Catharina Germijn,geb,v.Leiden jd. in de St.Aagtenstraat

   geass.met haar moeder    Proontje de Haan.

   hieruit geb.kinderen    volgen onbekend.

   Arnoldus van Hille                         volgt IIa

   Martinus van Hille                         volgt IIb

   Karel van Hille                            volgt IIc

   Jacobus van Hillen jr.                     volgt IId

Ib Karel van Hille, geb.ca 1690    lakenwerker,in de St.Aagtenstr

   tr.Leiden 1.11.1715 (GG69) geasas.met zijn broeder Jacobus

   van Hille

   Geertruyd van den Bergh.jd.van Leiden

   dr.v    geass.met haar moeder Aagje van Jaarlang.?

   hieruit geb.Leiden

   Arie van Hillen                            Volgt IIe

   Jan van Hille                              volgt IIf

IIa.Arnoldus van Hille geb.Leiden            droogscheerder,woont

    Langegracht over de brouwerij de Zwaan.

    tr.Leiden jm.26.4.1755,geas.met zijn vader Jacobus v.Hille

    Klaartje Flinkevleugel,jd.v.Leiden           ovl.voor 1759

    geass.met haar halve zuster Catharina Milo

    tr.(2)Leiden wedr,v Clara Vlinkevleugel en vergezeld van

    zijn vader Jacobus van Hille. met

    Maria Vergunst,jd van Leiden wonende op de Langegracht,geass.

    met haar moeder     Elisabeth Vis.

IIb.Martinus van Hille,geb.Leiden , grijnwerker,op de Langegracht

    tr.Leiden 1.5.1744 jm.(oo 173)geass.met zijn vader Jacobus van

    Hille met

    Hester van Leeuwen,jd.v.Leiden     geass.met haar moeder

    dr.v                Catharina Vercammen.of Vercouwen in de

    Vrouwestraat.

    hieruit geb.Leiden

    Sedrag van Hillen                             volgt IIIa

IIc Carel van Hille,geb,Leiden           lakenwerker.woonde in de

    St.Aagtenstraat

    tr.Leiden 24.8.1742   geass.met zijn vader Jacobus van Hille

    Marijtje Boon.jd.v.Leiden      geass.met haar moeder Machteld

    Moree

    dr.v

    hieruit geb.Leiden

    Carel van Hille                                volgt IIIb

    Frans van Hille                                volgt IIIc

IId Jacobus van Hillen jr.geb.Leiden      comptoirsknecht,wonend

    op de Langegracht

    tr.Leiden 20.5.1763,(SS74)geass.met zijn vader Jacobus van

    Hille   met

    Maria Willer.geb.jd.v.Leiden   wonende op de Oude veste,geass

    met haar moeder Maria van Knijnenburg.

    Jacobus van Hille,zv?

    tr.Leiden 22.8.1792 (boek JJ 111)

    Johanna Laars.

IIe.Arie van Hillen.geb.Leiden    warmoezeniersknecht,wonende op

    het Bolwerk. zv.Karel van Hille

    tr.Leiden 9.2.1753 (QQ119) geass.met zijn moeder Geertruyd

    van den Bergh    met

    Sara Desablijn. weduwe van Claas van der Pol.geass.met haar

    moeder wonende in het Ceciliagasthuis Sara Maarschalk en

    haar zuster Elisabeth Desablijn.

    kinderen ?

IIf Jan van Hille,geb.Leiden         rokzetter,

    zv/Carel van Hille    en Geertruyd van den Bergh

    tr.Leiden 20.2.1762 jm Geass.met zijn moeder Geertruyda van

    den Bergh   boek(SS 7)

    Johanna Maria Kool.jd.v.Leiden    geass.met haar moeder

    dr.v                Anna Boode

IIIa,Sedrag van Hillen,geb.Leiden    wonende op de Middelstegracht

     zv.IIb Martinus..en Hester van Leeuwen

     tr.Leiden 10.10.1770,(TT 183v) jm.geass.met zijn moeder

     Hester van Leeuwen   met

     Francina van der Linden,jd.v.Leiden     geass.met haar moeder

     dr.v.             Lijsbeth van Gasteren opde Breedestraat.

     kinderen ?

IIIb.Carel van Hille,geb.Leiden         schoenmaker.op de Langegr.

     zv.IIc Carel...en Maria Boon

     tr.Leiden 8.6.1781 (WW125v) geass.met zijn vader Carel van

     Hille,wonende Achter de Pieterskerk

     Johanna de Ruyter,geb.Haarlem. wonende in de Nieuwesteeg.

     geass/met haar moeder   Machteld Piekee.

     tr.(2)Leiden 18.4.1788 wedr,v.Johanna de Ruyter.en geass.met

     zijn moeder Maria Boon

     Petronella van den Wolff,jd.van Oudshoorn, wonende op de

     Breedestraat vergezeld met haar zuster Marijke van den Wolff

     wonende in de Doelenstraat

IIIc.Frans van Hille,geb.Leiden    meter van de Grijnhalle,wonende

     op de Hooijgracht

     zv.Carel...en Marijtje Boon

     tr.Leiden 29.10.1779.geass.met zijn vader Carel v.Hille

     Johanna Elisabeth Lich,jd. van Graaff       wonende in de

     Nieuwesteeg.geass.met haar bekende Johanna de Ruyter.

     kinderen ?