Familie Hoogendijk,samengesteld door D.J.Bais Hillen

    Hoogendijk.genealogie

    

1.   Pieter Jansen Hoogendijk/Hoogendick,geb.ca 1664,beelthouwer

    woonde op Kattenburg te Amsterdam,

    otr.Amsterdam 24.10.1692.oud 28 jr.zijn ouders waren toen

   reeds overleden,en hij werd geassisteerd met zijn zuster Aefie

    Magtelt Claas Mol.ged.Geref.Kampen 19.3.1669,

    zij had moeders consent vvor haar huwelijk.

    dr.v.Claas Gerritsz.Mol en Jacobje Sijbrands,(tr.Kampen 6.4.

    1666.beiden van Vollenhoven,Jacobje was weduwe.

    hieruit ged,Amsterdam

    1. 20. 9.1693 Neeltje

    2.   9. 2.1695 Neeltje    ovl.22. 5.1716

    3. 16.10.1696 Claas      ovl.16. 4.1716

    4. 29.11.1702 Jan        ged.Oosterkerk

    5. 15. 1.1708 Jacob      ged.Oosterkerk          volgt IIa

IIa.Jacob Pietersz.Hogendick,ged.Amsterdam 15.1.1708,a catholic

    zv.I   ovl.Hoorn 1.4.1762 kwam van Scharwoude.

     tr.(1)Medemblik 19.1.1732 Annetje Andries Swan,jd

     tr.(2)Medemblik 24.9.1735 Anna Denijs,jd v.Amsterdam

     tr.(3)Amsterdam 24.11.1741,wedr.Weeskamer 21.11.1741.

     Maria van Waarden,geb.Emsbuuren 4.1.1711,ovl.Medemblik Imp.

     Fl.6,-   26.11.1781.(dtb.Medemblik 36b.pag 102.)

     dr.v.Bernardus van Werde en Maria Tallen

     zij was eerst gehuwd Amsterdam 4.4.1737.Reg.722/289 met

     Meijndert Nieuhoff/Nieuwenhoff,van Schuttorp.wedr.van

     Maria Kuijpers.woonde in de Palmstraat.

     bij  weeskamer  voldaan 29.3.1737.Maria was toen 2?  jr en

     werd geassisteerd met haar broeder Hendrik van Waarde.  

     kinderen uit zijn 3e huwelijk ged.Medemblik RK.

     1. 26. 4.1743 Claas    get.Hendrik van Waarden en Marijtje

                               Crelis       volgt IIIa

     2. 28.10.1744 Bernhardus

     3. 19. 2.1749 Anna     get.Anna van Waarden

     4. 15. 5.1757 Bernhardus.get Baarent van Weerden en Anna

                              Henskens.

 

IIIa.Claas Japikse Hogendijk,ged.Medemblik 26.4.1743,broodbakker

     te Onderdijk. ovl.Imp.Medemblik Fl.6,-. 17.12.1803.

     tr.Medemblik (1) 20.4.1765

     Kniertje Volkerts Buurman,ged.Medemblik 4.10.1744.(Groote-

     broek. ovl.Medemblik Imp.Fl.6,- 20.2.1788

     dr.v Volkert Pietersz.Buurman en Dingena Gerrits

     hieruit geb.Medemblik

     1. 25. 6.1767 Marijtje ovl.Andijk 30.4.1834,tr.Medemblik

                             13.5.1787 Jan Hendriksz.Dito,ged.

                            Oudeschild 19.9.1761.ovl.Woerden

                            1840.

     2. 29. 7.1771 Digna    tr.Pieter Jacobsz.Weel,kinderen

                           geb.Medemblik RK.

                            1. 19.3.1795 Maria ged.Wervershoof

                           2. 25.1.1796 Cunera get Anna Hogendyk

                           3. 23.6.1798 Jacob get.Aaltje Jacobs

                           4. 15.10.1799 Claas get.Marijtje Claas

                                                Hogendijk

     3  9.11.1773  Annatje,tr.Amsterdaí 26.10.179? Pieter Lammertsz.Rademaker

     4. 12. 3.1776   Japik tr.   1802 Lysbeth Kouseband

     5. 26.12.1779   Volkert                     Volgt IVa            

     6.   7. 2.1783   Johanna Catharina(Trijntje)ovl.Den Helder

                            26.6.1861.tr.Texel 21.1.1803 met

                            Frans Hendriksz.Latje ged.Oudeschild

                            3.10.1777,zv.Hendrik Jansz...en

                            Antje Frans Eleman.

     tr.(2)Medemblik Imp.Fl.12,- 31.10.1789,dtb.3.//49

     Neeltje Cornelis Schoof,wed.van (1)Paulus Teunisz.Roosenboom

     en (2)Pieter Crelisz.Zwart

IVa,Volkert Claasz.Hogendijk,ged.Medemblik 26.12.1779.ovl.

    zv.IIIa Claas   Japiksz. en Kniertje Buurman

    tr.

    Grietje Jacobs Buijsman,geb.

    dr.v

    hieruit geb.Wervershoof

    24. 2 1801   Klaas get,Neeltje Cornelis Schoof

    NB, het doopregister van Emsbuuren vermeld de doopdatum van

    Maria Adelheid von Wehrde 4 Januari 1710.Taufpaten Gesina

    Wintels en Bernhard Glasfort.

    dr.v.Bernhard von Wehrde en Maria Tallen

    Bernhard von Wehrde ged.Emsbuuren 3.2.1669 ovl. na 1717

    zv.Bernhard...en Margaretha NN.

    tr.Emsbuuren 21.10.1698,get.Bernhard Hoff en Johanna Lubbers

    Maria Tallen,geb.Emsbuuren 25.1.1673,ovl.na 1717

    dr.v.Bernhard Tallen en Adelheid NN.

   Bernhard von Wehrde geb.ca 1635,ovl. na 1672,zv.Wessel...

   tr.Emsbuuren voor 1665

   Margaretha NN.geb.ca 1640 ovl. na 1672

   Bernhard Tallen geb.ca 1635,ovl. na 1672,tr.Emsbuuren Oct.1665

   Adelheid NN. geb.ca 1640 ov.na 1672