Kwartierstaat Janny Witting

I Pascasius Justus Turcq, doctor van de Markies van Bergen op Zoom. (Zie ook bij Turcq

Hij is de eerste die zich hier heeft gevestigd komende uit Vlaanderen van Ekelo

Hij was gehuwd met Cornelia Velters.

Uit dit huwelijk:

1 Israel Pascasius Turcq, volgt onder II-a.

II-a Israel Pascasius Turcq, burgemeester van Bergen op Zoom, zoon van Pascasius Justus Turcq (I) en Cornelia Velters.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 augustus 1585 (1) met Jacqueline van Cuijck, overleden voor 1595.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Turcq, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 2 januari 1592, volgt onder III-a.

Hij is getrouwd op 2 april 1595 (2) met Elisabeth Willems Brouwer.

II-b Johann Witting, overleden voor 1670.

Hij was gehuwd met Grete, overleden na 1670.

Uit dit huwelijk:

1 Johann Witting, geboren voor 1630, volgt onder III-b.

II-c Francois Manteau, burgemeester en Predikant.

Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 1 augustus 1587 en getrouwd op 23 augustus 1587 met Anna Yzermans.

Uit dit huwelijk:

1 Elisabeth Manteau, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 mei 1591.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 maart 1614, op 22-jarige leeftijd met Jacob Turcq, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 2 januari 1592, volgt onder III-a.

III-a Jacob Turcq, wethouder en rentmeester, van de geestelijke goederen te Bergen op Zoom en 16-3-1614, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 2 januari 1592, zoon van Israel Pascasius Turcq (II-a) en Jacqueline van Cuijck.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 maart 1614, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Manteau (22 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 12 mei 1591, dochter van Francois Manteau (II-c) en Anna Yzermans.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus Jacobsz Turcq, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 juli 1632, volgt onder IV-a.

III-b Johann Witting, geboren voor 1630, overleden in het jaar 1689, minstens 59 jaar oud, zoon van Johann Witting (II-b) en Grete.

Hij is getrouwd in het jaar 1662, op minstens 32-jarige leeftijd met Talke Oltmanns, overleden voor 1669.

Uit dit huwelijk:

1 Johann Witting, gedoopt in het jaar 1663, volgt onder IV-b.

III-c Gerd Heinen.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Helena Heinen.

Zij is getrouwd op 14 september 1693 met Johann Witting, gedoopt in het jaar 1663, volgt onder IV-b.

III-d Frans Aertsen Burggraaf, overleden te Bergen op Zoom op 26 december 1673.

Hij was gehuwd met N.N., overleden te Bergen op Zoom op 25 november 1653.

Uit dit huwelijk:

1 Adrianus Janssen Burggraaf, volgt onder IV-c.

IV-a Franciscus Jacobsz Turcq, predikant, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 juli 1632, overleden aldaar op 6 december 1710, 78 jaar oud, zoon van Jacob Turcq (III-a) en Elisabeth Manteau.

Als candidaat bevestigd in den Polder vab Namen 6-2-1656. In Bergen op Zoom mei 1666 als predikant.

Hij was gehuwd met Anna van Herff.

Uit dit huwelijk:

1 Maria Turcq, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 december 1673, volgt onder V-a.

IV-b Johann Witting, gedoopt in het jaar 1663, overleden in het jaar 1749, 86 jaar oud, zoon van Johann Witting (III-b) en Talke Oltmanns.

Hij is getrouwd op 14 september 1693, op 30-jarige leeftijd met Helena Heinen, dochter van Gerd Heinen (III-c).

Uit dit huwelijk:

1 Johann Diedrich Witting, gedoopt op 10 januari 1696, volgt onder V-b.

IV-c Adrianus Janssen Burggraaf, zoon van Frans Aertsen Burggraaf (III-d) en N.N..

Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 24 april 1677 met Adriana Jans Caluwaert, geboren te Bergen op Zoom.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Burggraaf, herbergier, gedoopt te Bergen op Zoom op 28 december 1677, overleden te Tholen in het jaar 1728, 51 jaar oud.

Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 18 maart 1702 en getrouwd op 12 april 1702 hijn trouwt als Cadet, op 24-jarige leeftijd met Maria Turcq, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 december 1673, volgt onder V-a.

IV-d Johann Bohlken.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Anna Sophia Gerdruth Bohlken.

Zij is getrouwd op 29 november 1725 met Johann Diedrich Witting, gedoopt op 10 januari 1696, volgt onder V-b.

IV-e Abraham Burghoren, gedoopt te S'Gravenhage op 9 november 1650 (remonstrants).

Hij is in ondertrouw gegaan te S'Gravenhage op 16 september 1674, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Els.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Burghoren, gedoopt te S'Gravenhage op 1 januari 1679, volgt onder V-c.

IV-f Aart Jansz van Deventer.

Hij was gehuwd (1) met Jannigje Jans.

Hij is getrouwd te Tiel op 17 november 1689 (2) met Theuntje Everts Hollanders, jd van Utrecht

.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina van Deventer, geboren te Tiel.

Zij is in ondertrouw gegaan te S'Gravenhage op 27 december 1705 met Willem Burghoren, gedoopt te S'Gravenhage op 1 januari 1679, volgt onder V-c.

IV-g Berent Crans(sen).

Hij is getrouwd op 1 augustus 1661 met Aaltien Selhusen.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Cranssen, gedoopt te Groningen op 8 januari 1669, volgt onder V-d.

IV-h Ds.Nathan Bollaert, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 3 april 1643, overleden te Beesterzwaag op 10 mei 1679, 36 jaar oud.

Hij werd ingeschreven te Groningen als student 2-10-1662 als nathan Bollaertius "Bergo-Brabantus".Predikant te Midwolda en Leek 10-3-1668 en te Lettebert(Gr) 4-4-1676 en te Beetsterzwaag 29-7-1677.

Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 18 april 1668, Hermanna werd geassisteerd met haar neef Nicolaas Elenkingh., op 25-jarige leeftijd met Hermanna Clock.

Uit dit huwelijk:

1 Rycka Bollaert, van de Leeck, gedoopt op 25 oktober 1674.

Zij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 14 januari 1693, voor haar trad op als belangrijkste voogd de secretaris H.Lant,als neef., op 18-jarige leeftijd (1) met Theodorus Fockens.

Zij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 1 oktober 1705 Huwelijk werd elders gesloten., op 30-jarige leeftijd (2) met Willem Cranssen, gedoopt te Groningen op 8 januari 1669, volgt onder V-d.

IV-i Folckert Engelberts, kerkvoogd, wonende te Hoorn onder Wedde, overleden na 1733.

Hij was gehuwd met Magdalene Haselhof, overleden te Wedde op 21 februari 1729 (Grafschrift).

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Folckerts ook genaamd Catharina, gedoopt te Hoorn onder Wedde, volgt onder V-e.

IV-j Jacob Hesse, uit Oostfriesland(Weener,Dld), advocaat te Vlachtwedde 1703, overleden na 1734.

Hij is getrouwd te Vlachtwedde op 23 december 1694 Hij maakte huwelijkse voorwaarden Vlachtwedde 27-11-1694. Hij werd geassisteerd met zijn oom Robert Heres, zij met haar vader Aycko Rolfs. met Geesje Ayckes ook genaamd Gesina, overleden na 1733.

Uit dit huwelijk:

1 Wilco Jacobs Hesse, gedoopt te Vlachtwedde op 3 juli 1698.

hij was daar erfgesetene

Hij is getrouwd te Vlachtwedde op 7 juni 1720, op 21-jarige leeftijd met Trijntje Folckerts ook genaamd Catharina, gedoopt te Hoorn onder Wedde, volgt onder V-e.

IV-k Herman Roelofsz Schothorst.

Hij is getrouwd te Borculo op 24 mei 1685 met Jenneken Jansdr.Hegenbeek.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje Schothorst, geboren te Borkulo op 14 april 1689, volgt onder V-f.

V-a Maria Turcq, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 december 1673, overleden te Tholen na 16 maart 1706 voor 6-12-1735, minstens 32 jaar oud, dochter van Franciscus Jacobsz Turcq (IV-a) en Anna van Herff.

Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 18 maart 1702 en getrouwd op 12 april 1702 hijn trouwt als Cadet, op 28-jarige leeftijd met Johan Burggraaf (24 jaar oud), herbergier, gedoopt te Bergen op Zoom op 28 december 1677, overleden te Tholen in het jaar 1728, 51 jaar oud, zoon van Adrianus Janssen Burggraaf (IV-c) en Adriana Jans Caluwaert.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus Burggraaf, gedoopt te Bergen op Zoom op 10 augustus 1706, volgt onder VI-a.

V-b Johann Diedrich Witting, gedoopt op 10 januari 1696, zoon van Johann Witting (IV-b) en Helena Heinen.

Hij is getrouwd op 29 november 1725, op 29-jarige leeftijd met Anna Sophia Gerdruth Bohlken, dochter van Johann Bohlken (IV-d).

Uit dit huwelijk:

1 Johann Gerhard Witting, gedoopt op 26 december 1726, volgt onder VI-b.

V-c Willem Burghoren, gedoopt te S'Gravenhage op 1 januari 1679, zoon van Abraham Burghoren (IV-e) en Pieternella Els.

Hij is in ondertrouw gegaan te S'Gravenhage op 27 december 1705, op 26-jarige leeftijd met Catharina van Deventer, geboren te Tiel, dochter van Aart Jansz van Deventer (IV-f) en Theuntje Everts Hollanders, jd van Utrecht

.

Uit dit huwelijk:

1 Alida Burghoren, jd van S'Gravenhage, geboren in het jaar 1710 aanname, overleden te Delft op 1 juli 1775 jaartal is aanname, 65 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Sluis op 8 februari 1731, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Burggraaf, gedoopt te Bergen op Zoom op 10 augustus 1706, volgt onder VI-a.

jm. als cadet onder het regiment van wijlen S. La Rocque

V-d Willem Cranssen, gedoopt te Groningen op 8 januari 1669, zoon van Berent Crans(sen) (IV-g) en Aaltien Selhusen.

Willem Cranssen, secretaris der stad Groningen,werd ingeschreven als student bij de universiteit van Groningen op 21-1-1685, secretaris der Ed.Ho Heeren der Ommelanden van Groningen ovl.begr. Groningen 11-2-1735.

Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 1 oktober 1705 Huwelijk werd elders gesloten., op 36-jarige leeftijd met Rycka Bollaert, van de Leeck (30 jaar oud), gedoopt op 25 oktober 1674, dochter van Ds.Nathan Bollaert (IV-h) en Hermanna Clock.

(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Groningen op 14 januari 1693, voor haar trad op als belangrijkste voogd de secretaris H.Lant,als neef., op 18-jarige leeftijd met Theodorus Fockens.)

Uit dit huwelijk:

1 Mr.Willem Cranssen, gedoopt te Groningen op 24 oktober 1713, volgt onder VI-c.

V-e Trijntje Folckerts ook genaamd Catharina, gedoopt te Hoorn onder Wedde, dochter van Folckert Engelberts (IV-i) en Magdalene Haselhof.

gehuwd zijnde als lidmaat te Vlachtwedde op 28-2-1721 aangenomen. Zij compareerden in een acte te Vlachtwedde op 30-7-1733.

Zij is getrouwd te Vlachtwedde op 7 juni 1720 met Wilco Jacobs Hesse (21 jaar oud), gedoopt te Vlachtwedde op 3 juli 1698, zoon van Jacob Hesse, uit Oostfriesland(Weener,Dld) (IV-j) en Geesje Ayckes.

Uit dit huwelijk:

1 Magdalena Hesse, van Westerwolde, gedoopt te Vlachtwedde op 15 februari 1722.

Zij is getrouwd te Vlachtwedde op 17 juli 1740, op 18-jarige leeftijd met Mr.Willem Cranssen, gedoopt te Groningen op 24 oktober 1713, volgt onder VI-c.

V-f Aaltje Schothorst, geboren te Borkulo op 14 april 1689, overleden te Amsterdam op 12 januari 1747, begraven aldaar op het N.kerkhof

, 57 jaar oud, dochter van Herman Roelofsz Schothorst (IV-k) en Jenneken Jansdr.Hegenbeek.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 30 april 1723, op 34-jarige leeftijd met Gerrit Wanbeke, van Oldenburg

(31 jaar oud), geboren in het jaar 1692 aanname, wonende te Amsterdam op de Voorburgwal, overleden voor 12 januari 1747, hoogstens 55 jaar oud.

geassisteerd met zijn broeder Willem Waanbeek, zijn ouders zijn dan overleden.

Uit dit huwelijk:

1 Jannetje Waanbeek, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar op 27 mei 1725, volgt onder VI-d.

V-g Carsten Hullmann, gedoopt op 25 november 1687, overleden voor 1762, hoogstens 75 jaar oud.

Hij is getrouwd op 26 september 1714, op 26-jarige leeftijd met Gesche Zur Schellstede.

Uit dit huwelijk:

1 Gesche Hullmann, gedoopt te Etzhorn(Duitsland) op 23 januari 1729, overleden in het jaar 1800, 71 jaar oud.

Zij is getrouwd op 16 november 1747, op 18-jarige leeftijd met Johann Gerhard Witting, gedoopt op 26 december 1726, volgt onder VI-b.

V-h Andries Meiners.

Hij was gehuwd met Acke Ybes, geboren te Joure.

(Zij is later getrouwd te Joure Ned.Herv.Kerk op 13 oktober 1726 voor de kerk met Jan Grielte, zie V-i.)

Uit dit huwelijk:

1 Roelof Andrijs, geboren te Jouwer op 27 april 1723, volgt onder VI-e.

V-i Jan Grielte.

Hij is getrouwd te Joure Ned.Herv.Kerk op 13 oktober 1726 voor de kerk met Acke Ybes, geboren te Joure.

(Zij was weduwe van Andries Meiners, zie V-h.)

V-j Jan Sydses, van Joure

.

Hij is getrouwd te Joure op 28 september 1721 geproclameerd 11 en 21 september. met Meike Sjoerds, van Joure

.

Uit dit huwelijk:

1 Antien Jans, geboren te Westermeer/Joure op 21 april 1726.

Zij is getrouwd op 23 mei 1756 geproclameerd 2 en 9 mei 1756

, op 30-jarige leeftijd met Roelof Andrijs, geboren te Jouwer op 27 april 1723, volgt onder VI-e.

VI-a Franciscus Burggraaf, Majoor ontvanger der Convooyen en Licenten, gedoopt te Bergen op Zoom op 10 augustus 1706, overleden te Sluis in het jaar 1754, 48 jaar oud, zoon van Johan Burggraaf (herbergier) en Maria Turcq (V-a).

Hij is in ondertrouw gegaan te Sluis op 8 februari 1731, op 24-jarige leeftijd met Alida Burghoren, jd van S'Gravenhage (21 jaar oud), geboren in het jaar 1710 aanname, overleden te Delft op 1 juli 1775 jaartal is aanname, 65 jaar oud, dochter van Willem Burghoren (V-c) en Catharina van Deventer.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus Hendrik Burggraaf, geboren te Philippine op 29 januari 1745, volgt onder VII-a.

VI-b Johann Gerhard Witting, gedoopt op 26 december 1726, overleden in het jaar 1776, 50 jaar oud, zoon van Johann Diedrich Witting (V-b) en Anna Sophia Gerdruth Bohlken.

Hij is getrouwd op 16 november 1747, op 20-jarige leeftijd met Gesche Hullmann (18 jaar oud), gedoopt te Etzhorn(Duitsland) op 23 januari 1729, overleden in het jaar 1800, 71 jaar oud, dochter van Carsten Hullmann (V-g) en Gesche Zur Schellstede.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Gerhard Witting, geboren te Ofen(Oldenburg,Duitsland) op 9 februari 1759, volgt onder VII-b.

VI-c Mr.Willem Cranssen, gedoopt te Groningen op 24 oktober 1713, overleden na 1770, minstens 57 jaar oud, zoon van Willem Cranssen (V-d) en Rycka Bollaert, van de Leeck.

Ingeschreven als student te Groningen 11-7-1732, eerst rechten advocaat 1744-1750 later auditeur militair en secretaris te Wedde en Westerwoldinger ambacht.

Hij is getrouwd te Vlachtwedde op 17 juli 1740, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Hesse, van Westerwolde (18 jaar oud), gedoopt te Vlachtwedde op 15 februari 1722, dochter van Wilco Jacobs Hesse en Trijntje Folckerts (V-e).

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Cranssen, geboren te Wedde op 15 september 1748, overleden te Bourtange voor 14 oktober 1810, hoogstens 62 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wedde op 6 juli 1766 kinderen gedoopt te Bourtange: 6-10-1771 Wilhelmina, 27-11-1774 Jan Willem, 31-3-1784 Catharina Gesina., op 17-jarige leeftijd met Franciscus Hendrik Burggraaf, geboren te Philippine op 29 januari 1745, volgt onder VII-a.

VI-d Jannetje Waanbeek, geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar op 27 mei 1725, dochter van Gerrit Wanbeke, van Oldenburg

en Aaltje Schothorst (V-f).

Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 7 mei 1744 en getrouwd aldaar in het jaar 1744, op 19-jarige leeftijd met Jan Hulstede (36 jaar oud), geboren te Oldenburg(Duitsland) in het jaar 1708, overleden voor 16 februari 1786, hoogstens 78 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Hulstede, geboren te Amsterdam op 14 november 1753, gedoopt aldaar op 14 november 1753 (luthers), overleden voor 12 juni 1820, hoogstens 66 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 28 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 16 februari 1786 Zij werd geassisteerd met haar moeder Jannetje Waanbeek,wonende Keizersgracht, beiden tekenden hun naam., op 32-jarige leeftijd met Jan Gerhard Witting, geboren te Ofen(Oldenburg,Duitsland) op 9 februari 1759, volgt onder VII-b.

VI-e Roelof Andrijs, geboren te Jouwer op 27 april 1723, zoon van Andries Meiners (V-h) en Acke Ybes.

Hij is getrouwd op 23 mei 1756 geproclameerd 2 en 9 mei 1756

, op 33-jarige leeftijd met Antien Jans (30 jaar oud), geboren te Westermeer/Joure op 21 april 1726, dochter van Jan Sydses, van Joure

(V-j) en Meike Sjoerds, van Joure

.

Uit dit huwelijk:

1 Andries de Vries, geboren te Joure in het jaar 1758, volgt onder VII-c.

VI-f Hindrik Claasse.

Hij was gehuwd met Pietje Hartes.

Uit dit huwelijk:

1 Harte Hindriks Schrage, gedoopt te Sappemeer op 1 juli 1708, volgt onder VII-d.

VI-g Egbert Hindriks.

Hij was gehuwd met Jesel Pijls.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Egberts, geboren te Zuidbroek op 10 december 1717, gedoopt aldaar op 19 december 1717.

Zij is getrouwd te Veendam op 8 januari 1736, op 18-jarige leeftijd met Harte Hindriks Schrage, gedoopt te Sappemeer op 1 juli 1708, volgt onder VII-d.

VII-a Franciscus Hendrik Burggraaf, geboren te Philippine op 29 januari 1745, overleden te Workum in het jaar 1825, 80 jaar oud, zoon van Franciscus Burggraaf (VI-a) en Alida Burghoren, jd van S'Gravenhage.

Hij werd cadet 25-3-1754, vaandrig op 3-8-1763, sous lieutenant 8-11-1765 en capitein bij de staats armee 6-5-1768. Als Vaandrig was hij in 1763 vertrokken naar Barbice, waar hij vocht tegen de Guanger negers en daarbij raakte hij tweemaal gewond aan het hoofd en aan het rechter been. In 1765 keerde hij naar Nederland terug en omstreeks die tijd huwde hij. Op 22-3-1771 verleende de Raad van State hem submissie als majoor van het fort Boertange.

Hij is getrouwd te Wedde op 6 juli 1766 kinderen gedoopt te Bourtange: 6-10-1771 Wilhelmina, 27-11-1774 Jan Willem, 31-3-1784 Catharina Gesina., op 21-jarige leeftijd (1) met Catharina Cranssen (17 jaar oud), geboren te Wedde op 15 september 1748, overleden te Bourtange voor 14 oktober 1810, hoogstens 62 jaar oud, dochter van Mr.Willem Cranssen (VI-c) en Magdalena Hesse, van Westerwolde.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Gezina Burggraaf, geboren te Bourtange op 27 maart 1782 mogelijke geboortedatum kan ook zijn 31-3-1784

, volgt onder VIII-a.

Hij is getrouwd op 14 oktober 1810, op 65-jarige leeftijd (2) met Christina Catharina Holzman (37 jaar oud), geboren op 16 januari 1773, overleden te Workum op 28 oktober 1829, 56 jaar oud.

VII-b Jan Gerhard Witting, geboren te Ofen(Oldenburg,Duitsland) op 9 februari 1759, wonende te Amsterdam in de Nieuwstraat, overleden te Amsterdam op 17 maart 1795, begraven te Amsterdam,Karth.Kerkhof., 36 jaar oud, zoon van Johann Gerhard Witting (VI-b) en Gesche Hullmann.

Hij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 28 oktober 1785 en getrouwd aldaar op 16 februari 1786 Zij werd geassisteerd met haar moeder Jannetje Waanbeek,wonende Keizersgracht, beiden tekenden hun naam., op 27-jarige leeftijd met Catharina Hulstede (32 jaar oud), geboren te Amsterdam op 14 november 1753, gedoopt aldaar op 14 november 1753 (luthers), overleden voor 12 juni 1820, hoogstens 66 jaar oud, dochter van Jan Hulstede en Jannetje Waanbeek (VI-d).

Uit dit huwelijk:

1 Jan Witting, geboren te Amsterdam op 16 april 1786, gedoopt aldaar op 16 april 1786, volgt onder VIII-b.

VII-c Andries de Vries, geboren te Joure in het jaar 1758, overleden voor 1812, hoogstens 54 jaar oud, zoon van Roelof Andrijs (VI-e) en Antien Jans.

Hij is getrouwd te Joure op 26 september 1781 proclamatie's 2 en 9 september

, op 23-jarige leeftijd met Martein Aukes Idema, overleden voor 1812.

Uit dit huwelijk:

1 Antje Andries de Vries, gedoopt te Joure op 22 augustus 1790, overleden te Steenwijk op 21 oktober 1814, 24 jaar oud.

Zij woonde samen met Jan Witting, geboren te Amsterdam op 16 april 1786, gedoopt aldaar op 16 april 1786, volgt onder VIII-b.

Samenwonend sinds oktober 1811

VII-d Harte Hindriks Schrage, gedoopt te Sappemeer op 1 juli 1708, zoon van Hindrik Claasse (VI-f) en Pietje Hartes.

Hij is getrouwd te Veendam op 8 januari 1736, op 27-jarige leeftijd met Grietje Egberts (18 jaar oud), geboren te Zuidbroek op 10 december 1717, gedoopt aldaar op 19 december 1717, dochter van Egbert Hindriks (VI-g) en Jesel Pijls.

Uit dit huwelijk:

1 Hindrik Hartes Schrage, gedoopt te Veendam op 10 mei 1739, volgt onder VIII-c.

VII-e Henricus Hudepool.

Hij was gehuwd met Elisabeth Peereboom.

Uit dit huwelijk:

1 Anna Hudepool, gedoopt te Amsterdam op 6 februari 1784, overleden na 1817, minstens 33 jaar oud.

Zij is getrouwd te Amsterdam in het jaar 1810, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden te Amsterdam in het jaar 1810 van) Jan Witting, geboren te Amsterdam op 16 april 1786, gedoopt aldaar op 16 april 1786, volgt onder VIII-b.

VII-f Jan Pieters van Voorst, overleden te Zaandam op 6 april 1784.

Hij is getrouwd voor 1773 met Grietje Jochems ook genaamd Jacobs, overleden te Oostzaandam op 17 april 1778 Imp..

Uit dit huwelijk:

1 Margrieta van Voorst, geboren te Zaandam op 14 augustus 1773, volgt onder VIII-d.

VII-g Jacobus Gerlofs.

Hij was gehuwd met Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Gerlofs, ook Klok genaamd, geboren te Groningen, bij de Sluisen, gedoopt te Groningen op 12 januari 1759, volgt onder VIII-e.

VII-h Harm Takes, van Zuidbroek.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 17 februari 1737 met Kunne Aijelkes, van Zuidbroek.

Uit dit huwelijk:

1 Tjasse Jansz Kruizinga, van Zuidbroek, volgt onder VIII-f.

VII-i Geert Harms, van Zuidbroek.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 6 mei 1753 met Heiltje Danes, van Zuidbroek

.

Uit dit huwelijk:

1 Stijntje Harms, geboren te Muntendam, gedoopt te Zuidbroek op 15 maart 1743, begraven aldaar op 1 juni 1801, 58 jaar oud.

Zij is getrouwd te Zuidbroek op 11 augustus 1776, op 33-jarige leeftijd met Tjasse Jansz Kruizinga, van Zuidbroek, volgt onder VIII-f.

VII-j Jan Willem Lutje, arbeider, geboren te Wedde.

Hij was gehuwd met Trijntje Wubbes.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Jansz Lutje, van Wedde, geboren in het jaar 1763 aanname, volgt onder VIII-g.

VII-k Reinder Geerts van der Wal, geboren te Winschoten in het jaar 1740 aanname, overleden aldaar op 4 januari 1820, 80 jaar oud.

Hij is getrouwd te Scheemda op 21 mei 1769, op 29-jarige leeftijd met Harmke Eltjes, van Scheemda.

Uit dit huwelijk:

1 Martien Reinders van der Wal, van Winschoten, geboren in het jaar 1769 aanname

, overleden te Westerlee op 27 maart 1844, 75 jaar oud.

Zij is getrouwd te Winschoten op 15 januari 1792, op 23-jarige leeftijd met Willem Jansz Lutje, van Wedde, geboren in het jaar 1763 aanname, volgt onder VIII-g.

VII-l Bene Aukes de Vries, geboren te Friesland in het jaar 1740 aanname, overleden te Oude Pekela op 28 juni 1813, 73 jaar oud.

Hij is getrouwd te Oude Pekela op 1 maart 1778, op 38-jarige leeftijd met Mensijn Bastiaaans, van Wedde.

Uit dit huwelijk:

1 Egbertje Benes de Vries, gedoopt te Oude Pekela op 13 december 1778, volgt onder VIII-h.

VII-m Albert Edes Nieoff.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 30 mei 1779 met Hindrikje Jans Moesker, geboren in het jaar 1738 aanname, zie VII-ad.

VII-n Menne Ipes, van Nieuwolda

.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 14 mei 1752 met Grietje Harms, geboren te Zuidbroek.

Uit dit huwelijk:

1 Harm Mennes, geboren te Uiterburen op 6 maart 1756, gedoopt te Zuidbroek op 11 maart 1756, volgt onder VIII-i.

VII-o Albert Jans, van Zuidbroek

.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 3 mei 1731 met Martje Harms, van Noordbroek.

Uit dit huwelijk:

1 Tetje Alberts ook genaamd Tietje, geboren te Muntendam op 30 maart 1742, gedoopt te Zuidbroek op 1 april 1742, volgt onder VIII-j.

VII-p Remke Klaasens Schipper, van Muntendam.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 10 mei 1739 met Wijpke Jacobs, van Muntendam.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Remkes Schipper, arbeider in 1812, geboren te Muntendam op 31 mei 1742, gedoopt te Zuidbroek op 3 juni 1742, overleden te Meeden op 1 juni 1826, 84 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 10 november 1776, op 34-jarige leeftijd met Tetje Alberts ook genaamd Tietje, geboren te Muntendam op 30 maart 1742, gedoopt te Zuidbroek op 1 april 1742, volgt onder VIII-j.

VII-q Sikke Hindrikse ook genaamd Bos, geboren te Heiligerlee.

Hij is getrouwd te Westerlee op 19 mei 1766 met Elssien Harms, van Oldenzijl.

Uit dit huwelijk:

1 Harm Sikkes Bos, geboren te Heiligerlee op 22 juni 1771, gedoopt aldaar op 23 juni 1771, volgt onder VIII-k.

VII-r Hilke Doewes, gedoopt te Meeden op 17 maart 1736.

Hij is getrouwd te Meeden op 25 april 1762, op 26-jarige leeftijd met Grietje Ebbes (21 jaar oud), gedoopt te Meeden op 2 februari 1741.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Hilkes, geboren te Meeden op 12 maart 1763, gedoopt aldaar op 17 maart 1763, overleden te Zuidbroek op 11 februari 1809, begraven aldaar op 16 februari 1809, 45 jaar oud.

Zij is getrouwd te Zuidbroek op 24 mei 1795, op 32-jarige leeftijd met Harm Sikkes Bos, geboren te Heiligerlee op 22 juni 1771, gedoopt aldaar op 23 juni 1771, volgt onder VIII-k.

VII-s Harm Alberts Loer, van Schildwolde, soldaat in 1771, geboren in het jaar 1721 aanname, overleden te Westerlee op 9 april 1817, 96 jaar oud.

Hij is getrouwd te Westerlee op 10 juni 1759, op 38-jarige leeftijd met Annigje Jans, van Peize

.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Harms Luur, geboren te Heiligerlee op 1 maart 1771, gedoopt op 15 maart 1771, volgt onder VIII-l.

VII-t Arent Meinderts, van Muntendam

.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 23 mei 1762 met Jantje Willems, van Midwolda

.

Uit dit huwelijk:

1 Harmke Arends van Dijk, geboren te Muntendam op 1 februari 1765, gedoopt te Zuidbroek op 3 februari 1765, overleden te Muntendam op 13 november 1837, 72 jaar oud.

Zij is getrouwd te Zuidbroek op 24 mei 1795, op 30-jarige leeftijd met Jan Harms Luur, geboren te Heiligerlee op 1 maart 1771, gedoopt op 15 maart 1771, volgt onder VIII-l.

VII-u Roelof Jans Meijer.

Hij was gehuwd met Trijntje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Roelofsz Meijer, van Borgercompagnie, volgt onder VIII-m.

VII-v Reenke Fekkes.

Hij was gehuwd met Pietertje Klaassen.

Uit dit huwelijk:

1 Jannigje Reenkes, van Borgercompagnie.

Zij is getrouwd te Veendam op 23 januari 1780 HC Veendam 4-2-1780 met Jacob Roelofsz Meijer, van Borgercompagnie, volgt onder VIII-m.

VII-w Frerik Warners.

Hij was gehuwd met Annechien Sipkes.

Uit dit huwelijk:

1 Warnar Freriks Hoekzema, van Veendam, volgt onder VIII-n.

VII-x Lippe Martens.

Hij is getrouwd te Wildervank op 28 oktober 1751 Grietje met haar moeder geassisteerd Seike Derx (getuige was Zijn Moeder Grietje Lippes) met Grietje Willems.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Lips Bakker, gedoopt te Wildervank op 24 november 1754, volgt onder VIII-o.

VII-y Frerik Bakker.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Doetje Freriks Bakker, gedoopt te Wildervank op 23 maart 1760, overleden op 4 januari 1828, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wildervank op 22 mei 1785, op 25-jarige leeftijd met Willem Lips Bakker, gedoopt te Wildervank op 24 november 1754, volgt onder VIII-o.

VII-z Jan Hindriks.

Hij is getrouwd te Wildervank in het jaar 1759 met Hindrikje Wychers.

Uit dit huwelijk:

1 Wijcher Jans Tuntelder, volgt onder VIII-p.

VII-aa Dirk Jans Mik.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Geertje Derks Mik, overleden te Wildervank op 22 januari 1833.

Zij was gehuwd met Wijcher Jans Tuntelder, volgt onder VIII-p.

VII-ab Johannes Puper.

kwam van Ravestein naar Bourtange als onderwijzer.

Hij is getrouwd voor 1768 kinderen gedoopt te Bourtange: 1-9-1769 Johanna Josina, 30-11-1770 Johannes, 23-2-1772 Hendrik Christiaan, 21-11-1773 Geertrui. met Maria Belders.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Christiaans Pieper, timmerman landbouwer, geboren te Bourtange op 22 februari 1772, overleden te Frederiksoord op 24 november 1822, 50 jaar oud.

hij heeft lang aan de vestingwerken gearbeid.

Hij was gehuwd met Catharina Gezina Burggraaf, geboren te Bourtange op 27 maart 1782 mogelijke geboortedatum kan ook zijn 31-3-1784

, volgt onder VIII-a.

VII-ac Derk Geerts.

Hij is getrouwd te Meeden in het jaar 1755 datum is aanname.Huw.boeken ontbreken van 1754-1757. met Fenje Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Derksz Meijer, geboren te Meeden op 28 mei 1759, gedoopt aldaar op 3 juni 1759, volgt onder VIII-q.

VII-ad Hindrikje Jans Moesker, geboren in het jaar 1738 aanname, overleden te Noordbroek op 12 februari 1820, 82 jaar oud.

Haar zoon van een onbekende man:

1 Jan Hindriks Moesker, arbeider, geboren in het jaar 1762, gedoopt te Noordbroek op 10 maart 1768 6 jaar oud, overleden aldaar op 15 januari 1810 in huis nr.94 de buurt van het houten Torentje, 48 jaar oud.

Hij is getrouwd te Winschoten op 30 november 1800, op 38-jarige leeftijd met Egbertje Benes de Vries, gedoopt te Oude Pekela op 13 december 1778, volgt onder VIII-h.

Zij is getrouwd te Noordbroek op 30 mei 1779, op 41-jarige leeftijd (2) met Albert Edes Nieoff, zie VII-m.

VIII-a Catharina Gezina Burggraaf, arbeidster, geboren te Bourtange op 27 maart 1782 mogelijke geboortedatum kan ook zijn 31-3-1784

, overleden te Frederiksoord op 12 oktober 1837, 55 jaar oud, dochter van Franciscus Hendrik Burggraaf (VII-a) en Catharina Cranssen.

Zij was gehuwd met Hendrik Christiaans Pieper, timmerman landbouwer, geboren te Bourtange op 22 februari 1772, overleden te Frederiksoord op 24 november 1822, 50 jaar oud, zoon van Johannes Puper (VII-ab) en Maria Belders.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus Hendrik Pieper, geboren te Bourtange op 11 december 1804, gedoopt aldaar op 11 december 1804, volgt onder IX-a.

VIII-b Jan Witting, geboren te Amsterdam op 16 april 1786, gedoopt aldaar op 16 april 1786, overleden te Steenwijk op 26 juli 1830, 44 jaar oud, zoon van Jan Gerhard Witting (VII-b) en Catharina Hulstede.

Hij is getrouwd te Amsterdam in het jaar 1810, op 24-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Amsterdam in het jaar 1810 van) Anna Hudepool (26 jaar oud), gedoopt te Amsterdam op 6 februari 1784, overleden na 1817, minstens 33 jaar oud, dochter van Henricus Hudepool (VII-e) en Elisabeth Peereboom.

Hij woonde samen (2) met Antje Andries de Vries, gedoopt te Joure op 22 augustus 1790, overleden te Steenwijk op 21 oktober 1814, 24 jaar oud, dochter van Andries de Vries (VII-c) en Martein Aukes Idema.

Uit deze relatie:

1 Jan Gerhard Witting, geboren te Steenwijk op 18 juli 1812, volgt onder IX-b.

VIII-c Hindrik Hartes Schrage, landbouwer, gedoopt te Veendam op 10 mei 1739, overleden te Borgercompagnie op 12 april 1823, 83 jaar oud, zoon van Harte Hindriks Schrage (VII-d) en Grietje Egberts.

Hij is getrouwd te Veendam op 4 mei 1761, op 21-jarige leeftijd (1) met Aaltje Jans, overleden op 1 mei 1778.

Uit dit huwelijk:

1 Hindrikje Hindriks Schrage, geboren op 27 oktober 1790, gedoopt op 31 oktober 1790, volgt onder IX-c.

Hij is getrouwd te Veendam op 5 november 1780, op 41-jarige leeftijd (2) met Grietje Hindriks (34 jaar oud), gedoopt te Veendam in het jaar 1746, overleden te Borgercompagnie op 29 november 1821, 75 jaar oud.

VIII-d Margrieta van Voorst, geboren te Zaandam op 14 augustus 1773, overleden op 19 maart 1839, 65 jaar oud, dochter van Jan Pieters van Voorst (VII-f) en Grietje Jochems.

Zij is getrouwd te Frederiksoord voor 1803, op hoogstens 30-jarige leeftijd met Johannes Weener (hoogstens 32 jaar oud), geboren te Frankfurt Am Main(Duitsland) op 10 januari 1771, overleden te Vledder op 20 januari 1819, begraven aldaar, 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Susanna Wilhelmina Jacoba Weener, geboren te s'Hertogenbosch op 27 maart 1807, gedoopt aldaar op 28 maart 1807.

Zij is getrouwd te Vledder op 29 november 1825, op 18-jarige leeftijd met Franciscus Hendrik Pieper, geboren te Bourtange op 11 december 1804, gedoopt aldaar op 11 december 1804, volgt onder IX-a.

VIII-e Jan Gerlofs, ook Klok genaamd, Klokkenmaker, geboren te Groningen, bij de Sluisen, gedoopt te Groningen op 12 januari 1759, overleden te Veendam op 22 februari 1835 kerklaan

, 76 jaar oud, zoon van Jacobus Gerlofs (VII-g) en Trijntje Jans.

Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen op 1 augustus 1795 en getrouwd aldaar, getrouwd op 27 augustus 1795 in de Nieuwe kerk(ds.Sijpkens), op 36-jarige leeftijd met Klaaske Sijtzes (22 jaar oud), geboren in het jaar 1773, overleden te Wildervank op 13 juli 1819 Oosterdiep

, 46 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geesien Jans Klok ook genaamd Gerlofs, gedoopt te Wildervank op 19 april 1801, volgt onder IX-d.

VIII-f Tjasse Jansz Kruizinga, van Zuidbroek, begraven te Zuidbroek op 29 januari 1790, zoon van Harm Takes, van Zuidbroek (VII-h) en Kunne Aijelkes, van Zuidbroek.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 11 augustus 1776 met Stijntje Harms (33 jaar oud), geboren te Muntendam, gedoopt te Zuidbroek op 15 maart 1743, begraven aldaar op 1 juni 1801, 58 jaar oud, dochter van Geert Harms, van Zuidbroek (VII-i) en Heiltje Danes, van Zuidbroek

.

Uit dit huwelijk:

1 Aeilke Tjasses Kruizinga, geboren te Zuidbroek op 14 juli 1779, gedoopt aldaar op 19 juli 1779, volgt onder IX-e.

VIII-g Willem Jansz Lutje, van Wedde, geboren in het jaar 1763 aanname, overleden te Westerlee op 4 december 1834, 71 jaar oud, zoon van Jan Willem Lutje (VII-j) en Trijntje Wubbes.

Hij is getrouwd te Winschoten op 15 januari 1792, op 29-jarige leeftijd met Martien Reinders van der Wal, van Winschoten (23 jaar oud), geboren in het jaar 1769 aanname

, overleden te Westerlee op 27 maart 1844, 75 jaar oud, dochter van Reinder Geerts van der Wal (VII-k) en Harmke Eltjes, van Scheemda.

Uit dit huwelijk:

1 Reina Willems Lutje, geboren op 6 maart 1797, gedoopt te Winschoten op 19 november 1797, volgt onder IX-f.

VIII-h Egbertje Benes de Vries, arbeidersvrouw in 1827, gedoopt te Oude Pekela op 13 december 1778, dochter van Bene Aukes de Vries (VII-l) en Mensijn Bastiaaans, van Wedde.

Zij is getrouwd te Winschoten op 30 november 1800, op 21-jarige leeftijd met Jan Hindriks Moesker (38 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1762, gedoopt te Noordbroek op 10 maart 1768 6 jaar oud, overleden aldaar op 15 januari 1810 in huis nr.94 de buurt van het houten Torentje, 48 jaar oud, zoon van Hindrikje Jans Moesker (VII-ad).

Uit dit huwelijk:

1 Albert Jansz Moesker, geboren te Noordbroek op 12 april 1802.

vertrok op 26-6-1874 naar Slochteren

Hij is getrouwd te Noordbroek op 20 september 1827, op 25-jarige leeftijd met Reina Willems Lutje, geboren op 6 maart 1797, gedoopt te Winschoten op 19 november 1797, volgt onder IX-f.

VIII-i Harm Mennes, geboren te Uiterburen op 6 maart 1756, gedoopt te Zuidbroek op 11 maart 1756, overleden aldaar op 25 maart 1809 in huis nr.70, begraven aldaar op 30 maart 1809, 53 jaar oud, zoon van Menne Ipes, van Nieuwolda

(VII-n) en Grietje Harms.

Hij is getrouwd voor 1786, op hoogstens 30-jarige leeftijd met Grietje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Harms Schreuder, geboren te Nieuw Scheemda op 16 oktober 1787, gedoopt aldaar op 22 oktober 1787, volgt onder IX-g.

VIII-j Tetje Alberts ook genaamd Tietje, geboren te Muntendam op 30 maart 1742, gedoopt te Zuidbroek op 1 april 1742, dochter van Albert Jans, van Zuidbroek

(VII-o) en Martje Harms, van Noordbroek.

zij woonde huis nr.660 aan de middenweg

Zij was gehuwd (1) met Hendrik Julles.

Zij is getrouwd te Noordbroek op 10 november 1776, op 34-jarige leeftijd (2) met Jacob Remkes Schipper (34 jaar oud), arbeider in 1812, geboren te Muntendam op 31 mei 1742, gedoopt te Zuidbroek op 3 juni 1742, overleden te Meeden op 1 juni 1826, 84 jaar oud, zoon van Remke Klaasens Schipper, van Muntendam (VII-p) en Wijpke Jacobs, van Muntendam.

Uit dit huwelijk:

1 Ebbo Jacobs Schipper, boerenknecht in 1812, geboren te Uiterburen op 19 juli 1785, gedoopt te Zuidbroek op 29 juli 1785, overleden te Muntendam op 10 april 1858, 72 jaar oud.

Hij is getrouwd te Scheemda op 20 september 1812, op 27-jarige leeftijd met Grietje Harms Schreuder, geboren te Nieuw Scheemda op 16 oktober 1787, gedoopt aldaar op 22 oktober 1787, volgt onder IX-g.

VIII-k Harm Sikkes Bos, arbeider te Zuidbroek in 1821, geboren te Heiligerlee op 22 juni 1771, gedoopt aldaar op 23 juni 1771, overleden op 31 oktober 1855, 84 jaar oud, zoon van Sikke Hindrikse (VII-q) en Elssien Harms, van Oldenzijl.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 24 mei 1795, op 23-jarige leeftijd met Geertje Hilkes (32 jaar oud), geboren te Meeden op 12 maart 1763, gedoopt aldaar op 17 maart 1763, overleden te Zuidbroek op 11 februari 1809, begraven aldaar op 16 februari 1809, 45 jaar oud, dochter van Hilke Doewes (VII-r) en Grietje Ebbes.

Uit dit huwelijk:

1 Sikke Harmsz Bos, geboren te Zuidbroek op 6 maart 1796, volgt onder IX-h.

VIII-l Jan Harms Luur, arbeider in Muntendan in 1821, geboren te Heiligerlee op 1 maart 1771, gedoopt op 15 maart 1771, zoon van Harm Alberts Loer, van Schildwolde (VII-s) en Annigje Jans, van Peize

.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 24 mei 1795, op 24-jarige leeftijd met Harmke Arends van Dijk (30 jaar oud), geboren te Muntendam op 1 februari 1765, gedoopt te Zuidbroek op 3 februari 1765, overleden te Muntendam op 13 november 1837, 72 jaar oud, dochter van Arent Meinderts, van Muntendam

(VII-t) en Jantje Willems, van Midwolda

.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Jans Loer ook genaamd Luur, dienstmeid, geboren te Muntendam, gedoopt te Zuidbroek op 23 januari 1841.

Zij is getrouwd te Zuidbroek/Muntendam op 4 juli 1821, op -19-jarige leeftijd met Sikke Harmsz Bos, geboren te Zuidbroek op 6 maart 1796, volgt onder IX-h.

VIII-m Jacob Roelofsz Meijer, van Borgercompagnie, zoon van Roelof Jans Meijer (VII-u) en Trijntje Jacobs.

Hij is getrouwd te Veendam op 23 januari 1780 HC Veendam 4-2-1780 met Jannigje Reenkes, van Borgercompagnie, dochter van Reenke Fekkes (VII-v) en Pietertje Klaassen.

Uit dit huwelijk:

1 Roelof Jacobsz Meijer, geboren te Veendam op 31 december 1780, volgt onder IX-i.

VIII-n Warnar Freriks Hoekzema, van Veendam, landbouwer, zoon van Frerik Warners (VII-w) en Annechien Sipkes.

Hij is getrouwd te Veendam op 3 oktober 1784 (1) met Antje Eildert.

(Zij was weduwe van Jan Freriks, zie VIII-s.)

Hij is getrouwd te Veendam op 15 februari 1789 HC Veendam 20-2-1789 (2) met Trijntje Gerrits, geboren te Veendam.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Wanders Hoekzema, koopvrouw, geboren te Veendam op 27 november 1796, overleden te Borgercompagnie op 14 april 1875, 78 jaar oud.

Zij is getrouwd te Veendam op 21 december 1818, op 22-jarige leeftijd met Roelof Jacobsz Meijer, geboren te Veendam op 31 december 1780, volgt onder IX-i.

VIII-o Willem Lips Bakker, landbouwer te Wildervank, gedoopt te Wildervank op 24 november 1754, overleden aldaar op 12 februari 1827, 72 jaar oud, zoon van Lippe Martens (VII-x) en Grietje Willems.

Hij is getrouwd te Wildervank op 22 mei 1785, op 30-jarige leeftijd met Doetje Freriks Bakker (25 jaar oud), gedoopt te Wildervank op 23 maart 1760, overleden op 4 januari 1828, 67 jaar oud, dochter van Frerik Bakker (VII-y).

Uit dit huwelijk:

1 Freerk Willemsz Bakker, landbouwer, geboren te Wildervank op 24 mei 1789, overleden te Borgercompagnie op 17 augustus 1868, 79 jaar oud.

Hij is getrouwd te Veendam op 5 mei 1813, op 23-jarige leeftijd met Hindrikje Hindriks Schrage, geboren op 27 oktober 1790, gedoopt op 31 oktober 1790, volgt onder IX-c.

VIII-p Wijcher Jans Tuntelder, overleden te Wildervank op 26 februari 1817, zoon van Jan Hindriks (VII-z) en Hindrikje Wychers.

Hij was gehuwd met Geertje Derks Mik, overleden te Wildervank op 22 januari 1833, dochter van Dirk Jans Mik (VII-aa).

Uit dit huwelijk:

1 Jan Wycher Tuntelder, gedoopt te Wildervank op 28 oktober 1792, volgt onder IX-j.

VIII-q Jan Derksz Meijer, landgebruiker, geboren te Meeden op 28 mei 1759, gedoopt aldaar op 3 juni 1759, overleden te Zuidbroek op 23 mei 1834 in huis nr.229, 74 jaar oud, zoon van Derk Geerts (VII-ac) en Fenje Jans.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 21 mei 1786, op 26-jarige leeftijd met Harmke Geerts Jager (21 jaar oud), geboren te Zuidbroek op 27 mei 1764, gedoopt aldaar op 31 mei 1764, overleden aldaar op 17 mei 1826 in huis nr.229

, 61 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Heiltje Jans Meijer, geboren te Zuidbroek op 17 februari 1796, gedoopt aldaar op 21 februari 1796.

Zij is getrouwd te Zuidbroek op 16 september 1824, op 28-jarige leeftijd (1) met Johannes Holswilder (23 jaar oud), geboren te Leiden op 28 september 1800, overleden te Zuidbroek op 19 september 1827, 26 jaar oud, zoon van Bastiaan Holswilder (VIII-t) en Derkje Brusse.

Zij is getrouwd te Zuidbroek op 19 augustus 1830, op 34-jarige leeftijd (2) met Aeilke Tjasses Kruizinga, geboren te Zuidbroek op 14 juli 1779, gedoopt aldaar op 19 juli 1779, volgt onder IX-e.

VIII-r Wessel Andries Wesselson, geboren te Steenwijk, overleden na 1833.

Hij was gehuwd met Johanna Margaretha Baadslag.

Uit dit huwelijk:

1 Geesien Wesselson, geboren te Steenwijk op 14 november 1804, gedoopt aldaar op 19 november 1804, overleden aldaar op 23 december 1871, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Steenwijk op 15 maart 1833 akte nr.3, op 28-jarige leeftijd met Jan Gerhard Witting, geboren te Steenwijk op 18 juli 1812, volgt onder IX-b.

VIII-s Jan Freriks.

Hij was gehuwd met Antje Eildert.

(Zij is later getrouwd te Veendam op 3 oktober 1784 met Warnar Freriks Hoekzema, van Veendam, zie VIII-n.)

VIII-t Bastiaan Holswilder, overleden te Muntendam.

Hij was gehuwd met Derkje Brusse, overleden te Muntendam.

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Holswilder, geboren te Leiden op 28 september 1800, overleden te Zuidbroek op 19 september 1827, 26 jaar oud.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 16 september 1824, op 23-jarige leeftijd met Heiltje Jans Meijer (28 jaar oud), geboren te Zuidbroek op 17 februari 1796, gedoopt aldaar op 21 februari 1796, dochter van Jan Derksz Meijer (VIII-q) en Harmke Geerts Jager.

(Zij is later getrouwd te Zuidbroek op 19 augustus 1830, op 34-jarige leeftijd met Aeilke Tjasses Kruizinga, geboren te Zuidbroek op 14 juli 1779, gedoopt aldaar op 19 juli 1779, volgt onder IX-e.)

IX-a Franciscus Hendrik Pieper, geboren te Bourtange op 11 december 1804, gedoopt aldaar op 11 december 1804, overleden te Vledder op 6 juni 1877, 72 jaar oud, zoon van Hendrik Christiaans Pieper (timmerman landbouwer) en Catharina Gezina Burggraaf (VIII-a).

Hij is getrouwd te Vledder op 29 november 1825, op 20-jarige leeftijd met Susanna Wilhelmina Jacoba Weener (18 jaar oud), geboren te s'Hertogenbosch op 27 maart 1807, gedoopt aldaar op 28 maart 1807, dochter van Johannes Weener en Margrieta van Voorst (VIII-d).

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha Pieper, geboren te Vledder op 6 maart 1831, volgt onder X-a.

IX-b Jan Gerhard Witting, geboren te Steenwijk op 18 juli 1812, overleden aldaar op 12 december 1886, 74 jaar oud, natuurlijke zoon van Jan Witting (VIII-b) en Antje Andries de Vries.

Hij is getrouwd te Steenwijk op 15 maart 1833 akte nr.3, op 20-jarige leeftijd met Geesien Wesselson (28 jaar oud), geboren te Steenwijk op 14 november 1804, gedoopt aldaar op 19 november 1804, overleden aldaar op 23 december 1871, 67 jaar oud, dochter van Wessel Andries Wesselson (VIII-r) en Johanna Margaretha Baadslag.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Jansz Witting, geboren te Steenwijk op 28 maart 1833, overleden te Eexterzandvoort op 22 april 1913, 80 jaar oud.

Hij is getrouwd te Steenwijk op 9 mei 1858, op 25-jarige leeftijd met Margaretha Pieper, geboren te Vledder op 6 maart 1831, volgt onder X-a.

IX-c Hindrikje Hindriks Schrage, geboren op 27 oktober 1790, gedoopt op 31 oktober 1790, overleden te Borgercompagnie op 10 mei 1857, 66 jaar oud, dochter van Hindrik Hartes Schrage (VIII-c) en Aaltje Jans.

Zij is getrouwd te Veendam op 5 mei 1813, op 22-jarige leeftijd met Freerk Willemsz Bakker (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Wildervank op 24 mei 1789, overleden te Borgercompagnie op 17 augustus 1868, 79 jaar oud, zoon van Willem Lips Bakker (VIII-o) en Doetje Freriks Bakker.

Uit dit huwelijk:

1 Annechien Freeks Bakker, geboren te Veendam op 3 januari 1833, volgt onder X-b.

IX-d Geesien Jans Klok ook genaamd Gerlofs, gedoopt te Wildervank op 19 april 1801, overleden te Muntendam op 8 maart 1883 aan de Middenweg

, 81 jaar oud, dochter van Jan Gerlofs, ook Klok genaamd (VIII-e) en Klaaske Sijtzes.

Haar zoon van een onbekende man:

1 Sietse Gerlofs Klok, geboren te Muntendam op 29 juli 1831, volgt onder X-c.

IX-e Aeilke Tjasses Kruizinga, geboren te Zuidbroek op 14 juli 1779, gedoopt aldaar op 19 juli 1779, zoon van Tjasse Jansz Kruizinga, van Zuidbroek (VIII-f) en Stijntje Harms.

Hij was gehuwd (1) met Annachien Harms Minkema, overleden te Zuidbroek op 16 mei 1829.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 19 augustus 1830, op 51-jarige leeftijd (2) met Heiltje Jans Meijer (34 jaar oud), geboren te Zuidbroek op 17 februari 1796, gedoopt aldaar op 21 februari 1796, dochter van Jan Derksz Meijer (VIII-q) en Harmke Geerts Jager.

(Zij is eerder getrouwd te Zuidbroek op 16 september 1824, op 28-jarige leeftijd met Johannes Holswilder (23 jaar oud), geboren te Leiden op 28 september 1800, overleden te Zuidbroek op 19 september 1827, 26 jaar oud, zoon van Bastiaan Holswilder (VIII-t) en Derkje Brusse.)

Uit dit huwelijk:

1 Harmke Kruizinga, geboren te Zuidbroek op 27 maart 1836, volgt onder X-d.

IX-f Reina Willems Lutje, geboren op 6 maart 1797, gedoopt te Winschoten op 19 november 1797, overleden op 21 mei 1868, 71 jaar oud, dochter van Willem Jansz Lutje, van Wedde (VIII-g) en Martien Reinders van der Wal, van Winschoten.

Zij is getrouwd te Noordbroek op 20 september 1827, op 30-jarige leeftijd met Albert Jansz Moesker (25 jaar oud), geboren te Noordbroek op 12 april 1802, zoon van Jan Hindriks Moesker (arbeider) en Egbertje Benes de Vries (VIII-h).

Uit dit huwelijk:

1 Willem Moesker, arbeider, geboren te Noordbroek op 1 juli 1837, overleden te Sappemeer op 10 augustus 1910, 73 jaar oud.

Hij is getrouwd te Noordbroek op 3 februari 1859, op 21-jarige leeftijd met Harmke Kruizinga, geboren te Zuidbroek op 27 maart 1836, volgt onder X-d.

IX-g Grietje Harms Schreuder, dienstmaagd in 1812, geboren te Nieuw Scheemda op 16 oktober 1787, gedoopt aldaar op 22 oktober 1787, overleden te Muntendam op 7 juli 1847, 59 jaar oud, dochter van Harm Mennes (VIII-i) en Grietje Hindriks.

Zij is getrouwd te Scheemda op 20 september 1812, op 24-jarige leeftijd met Ebbo Jacobs Schipper (27 jaar oud), boerenknecht in 1812, geboren te Uiterburen op 19 juli 1785, gedoopt te Zuidbroek op 29 juli 1785, overleden te Muntendam op 10 april 1858, 72 jaar oud, zoon van Jacob Remkes Schipper (arbeider in 1812) en Tetje Alberts (VIII-j).

Uit dit huwelijk:

1 Harmina Ebbes Schipper, geboren te Zuidbroek op 16 april 1817, volgt onder X-e.

IX-h Sikke Harmsz Bos, arbeider, geboren te Zuidbroek op 6 maart 1796, overleden aldaar op 23 februari 1852, 55 jaar oud, zoon van Harm Sikkes Bos (VIII-k) en Geertje Hilkes.

Hij is getrouwd te Zuidbroek/Muntendam op 4 juli 1821, op 25-jarige leeftijd (1) met Jantje Jans Loer ook genaamd Luur (-19 jaar oud), dienstmeid, geboren te Muntendam, gedoopt te Zuidbroek op 23 januari 1841, dochter van Jan Harms Luur (VIII-l) en Harmke Arends van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Harm Sikkesz Bos, geboren te Zuidbroek op 18 maart 1823, overleden te Muntendam op 3 maart 1897, 73 jaar oud.

Hij is getrouwd te Muntendam op 13 juni 1845, op 22-jarige leeftijd met Harmina Ebbes Schipper, geboren te Zuidbroek op 16 april 1817, volgt onder X-e.

Hij is getrouwd te Zuidbroek op 13 mei 1841, op 45-jarige leeftijd (2) met Elsien Beishuizen.

IX-i Roelof Jacobsz Meijer, koopman, geboren te Veendam op 31 december 1780, overleden te Borgercompagnie op 22 juni 1853, 72 jaar oud, zoon van Jacob Roelofsz Meijer, van Borgercompagnie (VIII-m) en Jannigje Reenkes, van Borgercompagnie.

Hij is getrouwd te Veendam op 21 december 1818, op 37-jarige leeftijd met Trijntje Wanders Hoekzema (22 jaar oud), koopvrouw, geboren te Veendam op 27 november 1796, overleden te Borgercompagnie op 14 april 1875, 78 jaar oud, dochter van Warnar Freriks Hoekzema, van Veendam (VIII-n) en Trijntje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1 Reinke Roelofs Meijer, geboren te Veendam op 17 september 1826.

Hij is getrouwd te Veendam op 11 augustus 1855, op 28-jarige leeftijd met Annechien Freeks Bakker, geboren te Veendam op 3 januari 1833, volgt onder X-b.

IX-j Jan Wycher Tuntelder, gedoopt te Wildervank op 28 oktober 1792, overleden te Amsterdam op 9 september 1846, 53 jaar oud, zoon van Wijcher Jans Tuntelder (VIII-p) en Geertje Derks Mik.

Hij is getrouwd te Wildervank op 29 juli 1821, op 28-jarige leeftijd met Annechien Freerks Bakker (26 jaar oud), geboren te Wildervank op 29 maart 1795.

Uit dit huwelijk:

1 Wycher Tuntelder, wonende aan Westerdiep

, geboren te Wildervank op 9 september 1825, volgt onder X-f.

IX-k Aaldrik Aaldriksz Pot, geboren te Muntendam op 15 november 1795, gedoopt aldaar op 15 november 1795, overleden aldaar op 15 november 1859, 64 jaar oud.

Hij is getrouwd te Muntendam op 13 januari 1835, op 39-jarige leeftijd met Ettje Folkers Veenstra (40 jaar oud), geboren te Veendam op 31 augustus 1794, gedoopt aldaar op 31 augustus 1794, overleden te Muntendam op 15 januari 1874, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Hinderkien Pot, werkvrouw, geboren te Muntendam op 22 augustus 1827, overleden aldaar op 7 januari 1899, 71 jaar oud.

Zij is getrouwd te Muntendam op 16 maart 1865, op 37-jarige leeftijd met Sietse Gerlofs Klok, geboren te Muntendam op 29 juli 1831, volgt onder X-c.

IX-l Aaldrik Aaldriksz Pot, geboren te Muntendam op 15 november 1795, gedoopt aldaar op 15 november 1795, overleden aldaar op 15 november 1859, 64 jaar oud.

Hij is getrouwd te Muntendam op 15 november 1859, op 64-jarige leeftijd met Ettje Folkers Veenstra (65 jaar oud), gedoopt te Veendam op 31 augustus 1794, overleden te Muntendam op 15 januari 1874, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Geert Pot, geboren te Muntendam op 1 januari 1836, volgt onder X-g.

IX-m Jacob Derksz Kamphuis, geboren te Noordbroek op 24 september 1811 aanname.

Hij is getrouwd te Muntendam op 12 maart 1833, op 21-jarige leeftijd met Barbara Govers Wolf (20 jaar oud), geboren te Muntendam op 6 december 1812 Aanname.

Uit dit huwelijk:

1 Teitje Kamphuis, geboren te Muntendam op 27 januari 1837, overleden aldaar op 27 mei 1890, 53 jaar oud.

Zij is getrouwd te Muntendam op 26 september 1861, op 24-jarige leeftijd met Geert Pot, geboren te Muntendam op 1 januari 1836, volgt onder X-g.

IX-n Harm Huges Feunekes.

Hij was gehuwd met Aaltje Bouwes Kemper.

Uit dit huwelijk:

1 Meike Feunekes, geboren te Veendam op 14 november 1821, overleden te Wildervank op 5 december 1916, 95 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wildervank op 26 juli 1852, op 30-jarige leeftijd met Wycher Tuntelder, wonende aan Westerdiep

, geboren te Wildervank op 9 september 1825, volgt onder X-f.

IX-o Egge Harms Kappen.

Hij was gehuwd met Lukjen Derks Kuiper.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Kappen, geboren te Veendam op 7 februari 1829, volgt onder X-h.

IX-p Berend Klasens Dost.

Hij was gehuwd met Berendje Stoffers Schuit.

Uit dit huwelijk:

1 Annigje Dost, geboren te Hoogezand in het jaar 1823, overleden te Veendam op 26 augustus 1866, 43 jaar oud.

Zij is getrouwd te Veendam op 29 mei 1854, op 31-jarige leeftijd met Jan Kappen, geboren te Veendam op 7 februari 1829, volgt onder X-h.

X-a Margaretha Pieper, geboren te Vledder op 6 maart 1831, overleden te Eext op 7 april 1908, 77 jaar oud, dochter van Franciscus Hendrik Pieper (IX-a) en Susanna Wilhelmina Jacoba Weener.

Zij is getrouwd te Steenwijk op 9 mei 1858, op 27-jarige leeftijd met Jan Jansz Witting (25 jaar oud), geboren te Steenwijk op 28 maart 1833, overleden te Eexterzandvoort op 22 april 1913, 80 jaar oud, zoon van Jan Gerhard Witting (IX-b) en Geesien Wesselson.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Witting, geboren te Steenwijk op 18 juli 1863, volgt onder XI-a.

X-b Annechien Freeks Bakker, geboren te Veendam op 3 januari 1833, dochter van Freerk Willemsz Bakker (landbouwer) en Hindrikje Hindriks Schrage (IX-c).

Zij is getrouwd te Veendam op 11 augustus 1855, op 22-jarige leeftijd met Reinke Roelofs Meijer (28 jaar oud), geboren te Veendam op 17 september 1826, zoon van Roelof Jacobsz Meijer (IX-i) en Trijntje Wanders Hoekzema.

Uit dit huwelijk:

1 Hindrikje Meijer, geboren te Veendam op 13 januari 1856, volgt onder XI-b.

X-c Sietse Gerlofs Klok, geboren te Muntendam op 29 juli 1831, overleden aldaar op 24 februari 1918, 86 jaar oud, zoon van Geesien Jans Klok (IX-d).

Hij is getrouwd te Muntendam op 16 maart 1865, op 33-jarige leeftijd met Hinderkien Pot (37 jaar oud), werkvrouw, geboren te Muntendam op 22 augustus 1827, overleden aldaar op 7 januari 1899, 71 jaar oud, dochter van Aaldrik Aaldriksz Pot (IX-k) en Ettje Folkers Veenstra.

Uit dit huwelijk:

1 Aaldrik Klok, geboren te Muntendam op 7 november 1862, volgt onder XI-c.

X-d Harmke Kruizinga, dienstmeid, geboren te Zuidbroek op 27 maart 1836, overleden te Sappemeer op 5 januari 1908, 71 jaar oud, dochter van Aeilke Tjasses Kruizinga (IX-e) en Heiltje Jans Meijer.

Zij is getrouwd te Noordbroek op 3 februari 1859, op 22-jarige leeftijd met Willem Moesker (21 jaar oud), arbeider, geboren te Noordbroek op 1 juli 1837, overleden te Sappemeer op 10 augustus 1910, 73 jaar oud, zoon van Albert Jansz Moesker en Reina Willems Lutje (IX-f).

Uit dit huwelijk:

1 Reina Moesker, geboren te Sappemeer op 12 januari 1867, overleden te Kiel Winneweer op 25 november 1942, 75 jaar oud.

Zij is getrouwd te Sappemeer op 23 juni 1888, op 21-jarige leeftijd met Jan Witting, geboren te Steenwijk op 18 juli 1863, volgt onder XI-a.

X-e Harmina Ebbes Schipper, geboren te Zuidbroek op 16 april 1817, overleden te Muntendam op 28 mei 1890, 73 jaar oud, dochter van Ebbo Jacobs Schipper (boerenknecht in 1812) en Grietje Harms Schreuder (IX-g).

Zij is getrouwd te Muntendam op 13 juni 1845, op 28-jarige leeftijd met Harm Sikkesz Bos (22 jaar oud), geboren te Zuidbroek op 18 maart 1823, overleden te Muntendam op 3 maart 1897, 73 jaar oud, zoon van Sikke Harmsz Bos (IX-h) en Jantje Jans Loer.

Uit dit huwelijk:

1 Sikke Bos, geboren te Muntendam op 12 oktober 1851, overleden te Ambt Hardenberg op 5 januari 1926, 74 jaar oud.

Hij is getrouwd te Muntendam op 22 oktober 1874, op 23-jarige leeftijd met Hindrikje Meijer, geboren te Veendam op 13 januari 1856, volgt onder XI-b.

X-f Wycher Tuntelder, wonende aan Westerdiep

, arbeider, geboren te Wildervank op 9 september 1825, overleden aldaar op 18 juni 1896, 70 jaar oud, zoon van Jan Wycher Tuntelder (IX-j) en Annechien Freerks Bakker.

Hij is getrouwd te Wildervank op 26 juli 1852, op 26-jarige leeftijd met Meike Feunekes (30 jaar oud), geboren te Veendam op 14 november 1821, overleden te Wildervank op 5 december 1916, 95 jaar oud, dochter van Harm Huges Feunekes (IX-n) en Aaltje Bouwes Kemper.

Uit dit huwelijk:

1 Harm Tuntelder, geboren te Wildervank op 15 januari 1859, volgt onder XI-d.

X-g Geert Pot, geboren te Muntendam op 1 januari 1836, overleden aldaar op 6 mei 1903, 67 jaar oud, zoon van Aaldrik Aaldriksz Pot (IX-l) en Ettje Folkers Veenstra.

Hij is getrouwd te Muntendam op 26 september 1861, op 25-jarige leeftijd met Teitje Kamphuis (24 jaar oud), geboren te Muntendam op 27 januari 1837, overleden aldaar op 27 mei 1890, 53 jaar oud, dochter van Jacob Derksz Kamphuis (IX-m) en Barbara Govers Wolf.

Uit dit huwelijk:

1 Ettje Pot, geboren te Wildervank op 30 april 1866, overleden te Veendam op 15 mei 1949, 83 jaar oud.

Zij is getrouwd te Muntendam op 7 juli 1892, op 26-jarige leeftijd met Aaldrik Klok, geboren te Muntendam op 7 november 1862, volgt onder XI-c.

X-h Jan Kappen, geboren te Veendam op 7 februari 1829, overleden aldaar op 1 december 1899, 70 jaar oud, zoon van Egge Harms Kappen (IX-o) en Lukjen Derks Kuiper.

Hij is getrouwd te Veendam op 29 mei 1854, op 25-jarige leeftijd (1) met Annigje Dost (31 jaar oud), geboren te Hoogezand in het jaar 1823, overleden te Veendam op 26 augustus 1866, 43 jaar oud, dochter van Berend Klasens Dost (IX-p) en Berendje Stoffers Schuit.

Uit dit huwelijk:

1 Berendina Kappen, geboren te Veendam op 29 maart 1859, overleden te Wildervank op 18 februari 1937, 77 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wildervank op 20 mei 1893, op 34-jarige leeftijd met Harm Tuntelder, geboren te Wildervank op 15 januari 1859, volgt onder XI-d.

Hij is getrouwd te Veendam op 8 juni 1867, op 38-jarige leeftijd (2) met Stijntje Post (46 jaar oud), geboren te Veendam op 16 december 1820.

XI-a Jan Witting, schipper, geboren te Steenwijk op 18 juli 1863, overleden te Annerveenschekanaal op 12 februari 1916, 52 jaar oud, zoon van Jan Jansz Witting en Margaretha Pieper (X-a).

Hij is getrouwd te Sappemeer op 23 juni 1888, op 24-jarige leeftijd met Reina Moesker (21 jaar oud), geboren te Sappemeer op 12 januari 1867, overleden te Kiel Winneweer op 25 november 1942, 75 jaar oud, dochter van Willem Moesker (arbeider) en Harmke Kruizinga (X-d).

Uit dit huwelijk:

1 Jan Witting, geboren te Anloo op 29 augustus 1888, volgt onder XII-a.

XI-b Hindrikje Meijer, geboren te Veendam op 13 januari 1856, overleden aldaar op 20 augustus 1933, 77 jaar oud, dochter van Reinke Roelofs Meijer en Annechien Freeks Bakker (X-b).

Zij is getrouwd te Muntendam op 22 oktober 1874, op 18-jarige leeftijd met Sikke Bos (23 jaar oud), geboren te Muntendam op 12 oktober 1851, overleden te Ambt Hardenberg op 5 januari 1926, 74 jaar oud, zoon van Harm Sikkesz Bos en Harmina Ebbes Schipper (X-e).

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Bos, geboren te Veendam op 17 juni 1893, overleden aldaar op 26 maart 1979, 85 jaar oud.

Zij is getrouwd te Veendam op 17 juni 1911, op 18-jarige leeftijd met Jan Witting, geboren te Anloo op 29 augustus 1888, volgt onder XII-a.

XI-c Aaldrik Klok, geboren te Muntendam op 7 november 1862, overleden te Veendam op 23 februari 1954, 91 jaar oud, zoon van Sietse Gerlofs Klok (X-c) en Hinderkien Pot.

Hij is getrouwd te Muntendam op 7 juli 1892, op 29-jarige leeftijd met Ettje Pot (26 jaar oud), geboren te Wildervank op 30 april 1866, overleden te Veendam op 15 mei 1949, 83 jaar oud, dochter van Geert Pot (X-g) en Teitje Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

1 Geert Klok, geboren te Muntendam op 29 augustus 1895, volgt onder XII-b.

XI-d Harm Tuntelder, geboren te Wildervank op 15 januari 1859, overleden aldaar op 4 juni 1932, 73 jaar oud, zoon van Wycher Tuntelder, wonende aan Westerdiep

(X-f) en Meike Feunekes.

Hij is getrouwd te Wildervank op 20 mei 1893, op 34-jarige leeftijd met Berendina Kappen (34 jaar oud), geboren te Veendam op 29 maart 1859, overleden te Wildervank op 18 februari 1937, 77 jaar oud, dochter van Jan Kappen (X-h) en Annigje Dost.

Uit dit huwelijk:

1 Annechina Antina Tuntelder, geboren te Wildervank op 7 maart 1901, overleden te Stadskanaal op 25 december 1985, 84 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wildervank op 13 mei 1922, op 21-jarige leeftijd met Geert Klok, geboren te Muntendam op 29 augustus 1895, volgt onder XII-b.

XII-a Jan Witting, geboren te Anloo op 29 augustus 1888, overleden te Veendam op 8 september 1966, 78 jaar oud, zoon van Jan Witting (XI-a) en Reina Moesker.

Hij is getrouwd te Veendam op 17 juni 1911, op 22-jarige leeftijd met Jantje Bos (18 jaar oud), geboren te Veendam op 17 juni 1893, overleden aldaar op 26 maart 1979, 85 jaar oud, dochter van Sikke Bos en Hindrikje Meijer (XI-b).

Uit dit huwelijk:

1 Willem Witting, geboren te Muntendam op 12 maart 1920, volgt onder XIII-a.

XII-b Geert Klok, geboren te Muntendam op 29 augustus 1895, overleden te Groningen op 17 oktober 1973, 78 jaar oud, zoon van Aaldrik Klok (XI-c) en Ettje Pot.

Hij is getrouwd te Wildervank op 13 mei 1922, op 26-jarige leeftijd met Annechina Antina Tuntelder (21 jaar oud), geboren te Wildervank op 7 maart 1901, overleden te Stadskanaal op 25 december 1985, 84 jaar oud, dochter van Harm Tuntelder (XI-d) en Berendina Kappen.

Uit dit huwelijk:

1 Ettje Klok, geboren te Veendam op 29 maart 1923.

Zij is getrouwd te Veendam op 7 april 1945, op 22-jarige leeftijd met Willem Witting, geboren te Muntendam op 12 maart 1920, volgt onder XIII-a.

XIII-a Willem Witting, geboren te Muntendam op 12 maart 1920, overleden te Groningen op 28 januari 1993, 72 jaar oud, zoon van Jan Witting (XII-a) en Jantje Bos.

Hij is getrouwd te Veendam op 7 april 1945, op 25-jarige leeftijd met Ettje Klok (22 jaar oud), geboren te Veendam op 29 maart 1923, overleden te Winschoten op7 februari 2011, dochter van Geert Klok (XII-b) en Annechina Antina Tuntelder.

Uit dit huwelijk:

1 Janny Witting, geboren te Veendam op 14 mei 1946.

Zij is getrouwd te Veendam op 25 september 1970, op 24-jarige leeftijd met Thomas Jacobus Bais (23 jaar oud), geboren te den Helder op 4 juni 1947, 58 jaar oud, zoon van Hendrik Bais (XIII-b) en Dorothea Johanna Hillen.

XIII-b Hendrik Bais.

Hij was gehuwd met Dorothea Johanna Hillen.

Uit dit huwelijk:

1 Thomas Jacobus Bais, geboren te den Helder op 4 juni 1947.

Hij is getrouwd te Veendam op 25 september 1970, op 23-jarige leeftijd met Janny Witting (24 jaar oud), geboren te Veendam op 14 mei 1946, 59 jaar oud, dochter van Willem Witting (XIII-a) en Ettje Klok.