Terug naar het overzicht.

De Familienaam Witting.

De Familienaam Witting wordt over het algemeen niet vaak aangetroffen. In het Oldenburger gebied komt de naam Witting nu nog voor in de Wesermarch, de Friese Weidegronden en in de steden Oldenburg en Wilhelmshaven. In het overige Duitsland sporadisch in Berlijn, Hamburg, de Alpen en in het vroegere Oost Preusen. In Finland, Zweden en Nederland komt de naam Witting ook voor.
Op het grondgebied van het graafschap Oldenburg komt er voor 1581 alleen in het oostelijk gebied van het Ammerland en de stad Oldenburg de naam voor. In zuid Oldenburg en op het Delmenhorster grondgebied is het vergeefs zoeken.
Zeker komt in de schrijfwijze de naam Wieting vaker voor, maar is daarop niet terug te verwijzen dat de familienaam Witting daarmee samenhangt. De uitspraak in deze is kort, doch lange tijd zo uitgesproken.
De schrijfwijze : Witting, Wittinges, ook Wittinghes of Wittink komt van het begin van ontstaan zonder enige verandering in de loop der laatste honderd jaren voor.
Bij de gebrekkige schriftelijke overlevering uit de Middeleeuwen mag een volledigheid der onderzoeks resultaten niet verwacht worden.
Met het ouder worden van de bronnen verengt het oorsprongsgebied van de Wittings zich meer.
Op zijn vroegst treden de schriftelijke stukken op in het gebied Borbeck-Ofen bij Oldenburg, later in Apen op slechts korte termijn, en in Saterland in 1426 verschijnt een Godeke Wittinghe in Friesoyte (1) , in 1457 studeert Hirrich Witting uit Zagelten (Saterland) in Rostock (2) en in 1486 wordt eenzelfde naam als raadsheer in Friesoyte vermeld (2a).
Een oorkonde uit 1531 vermeld een raadsfamilie Johann Witting en vrouw Geese aldaar.
Het gaat voor 1581 duidelijk om twee takken, de Friese in Saterland en die van Borbeck-Ofen, die volgens documentatie niet op een gemeenschappelijke bron terug te voeren zijn, waarbij de mogelijkheid van een verwantschap niet helemaal uit te sluiten is. ( Van de Ofener geestgronden ging het wegtrekken naar de Wesermarsch vooraf).
De verklaring van de naam Witting is niet bepaald.
Volgens Adolf Bach : Duitse naamkunde 1.Volgens de Duitse personennamen(3) is het een overname (aanvaarding) (bijnaam) , die als een bijvoeglijk attribuut gezien werd. Bij de naam Witting was het De Witte, naar mijn mening die Lichte , de Blonde.
Het aantal Families Witte is op de geestgronden zeer groot.
De lettergreep "ing" is een patroniem en betekent "afstammend van". In de Germaanse spraak vatte men de bloedverwanten van een familie of aanhang ook door een naam samen, die met de eindbetekenis "ing" of "ung" van vaders naam of bijvoorbeeld de stamvader gezien werd.
Later is de eindterm "ing" overgegaan in de naam "ie" of "je", namelijk dan, wanneer de eerste lettergreep van de naam van d of t uitging. Zo kwam uit Witting : Wittje, Wittie en ook Fittje. Nu vinden we dergelijke familienamen op de Ammerlande veelvuldig terug.
De naam Witting is veelvuldig door inschrijvingen door de geestelijken of door het schrijven van afkortingen en bijnamen van bestuurders der overheid onderworpen. Afkortingen zoals "Witts" of "Wits", ook "Wirz" komen in de jaren 1800 vaker voor.

Herman Witting.

Oldenburg 1981