Geschiedenis van de Hamse Molen

De geschiedenis van "de Hamse Molen" gaat terug tot het jaar 1810, toen in Wanroij werd besloten om een eigen standaardmolen te plaatsen. Dit vanwege het feit dat men voor het malen van graanproducten uit moest wijken naar naburige dorpen daar zich in Wanroij geen molen bevond. Dit gebeurde in die tijd nog per paard en wagen over slecht begaanbare wegen.
Drie mannen staken hun hoofden bijeen om in compagnonschap de molen te gaan exploiteren. Tijdens de bouw van de molen kocht een van de mannen, J. Reijnen genaamd, de beide andere deelgenoten uit en werd hierdoor de eerste molenaar van Wanroij en stamvader van het muldersgeslacht Reijnen.

Op 10 mei 1811 draaide "de Hamse Molen" voor het eerst. De naam van de molen was afgeleid van de vlakte waarop de molen werd gebouwd, "het Hamse veld". Vijf generaties lang hebben de Reijnen's de Hamse molen geexploiteerd. Vooral in de oorlogsjaren 1944-1945 was de Hamse molen een zegen voor de Wanroijse bevolking. Er werd vooral 's nachts gedraaid om de controleurs zoveel mogelijk te ontlopen. Na de oorlog begon de molen tekenen van verval te vertonen. In 1947 deelde de vereniging "De Hollandsche Molen" aan het gemeentebestuur mee, dat de Hamse Molen hoog nodig aan herstel toe was.