Met finiciŽle medewerking van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de gemeente Wanroij werd de molen in 1950 door eigenaar H. Reijnen sr. Gerestaureerd.

In 1959 werd door H. Reijnen, jr. aan de Dorpstraat een nieuwe elektrische graanmaalderij opgericht. Dit had tot gevolg dat de molen praktisch niet meer gebruikt werd. In 1961 werd de molen en de grond eigendom van N.V. van Gemert, die de grond wilde gaan gebruiken als bedrijfsterrein. Omdat de molen niet meer werd gebruikt en het onderhoud veel te wensen overliet, kwam de molen in 1968 wederom in ernstige mate van verval te verkeren. Weer werden er pogingen ondernomen om de molen te restaureren. Ook aan verplaatsing van de molen werd gedacht. Door molenbuwer Beijk uit Afferden werd een begroting opgesteld. De restauratiekosten werden geraamd op f. 70.000,-, de verplaatsing van de molen op f. 40.000,-.

Door onvoorziene omstandigheden kon de restauratie van de molen niet door gaan. Het gemeente bestuur van Wanroij zat echter niet stil. Er werden besprekingen gevoerd met allerlei instanties en er werden door het gemeentebestuur pogingen aangewend om de molen in eigendom te krijgen. Allerlei akties werden gevoerd tot het behoud van de molen. Een petitie tot herstel van de molen, ondertekend door honderden personen uit alle delen van Nederland, werd aan het gemeentebestuur overhandigd.