Jacob Teeninga,, geb. 18 december 1857 te Sebaldeburen, overl. 14 november 1940 te Grootegast, gehuwd op 27 mei 1882 te Oldekerk met Sapke Renkema, geb. 21 december 1857 te Sebaldeburen en overleden aldaar op 20 december 1919, dochter van Berend Renkema, beurtschipper, en Elske Stol.

Jacob huwde zijn achternicht. Schoonmoeder Elske Stol was een dochter van Klaas Harms Stol en Etje Geerts. Uit deze echtverbintenis werden Anje en Berend geboren.
Jacob was evenals zijn vader timmerman. Samen met broer Jan was hij betrokken bij vele bouwaktiviteiten in de wijde omgeving, zoals de bij de bouw van de Christelijke Lagere Scholen te Oldekerk en Lutjegast. Ook voor de Hervormde kerk te Niekerk kwam hij geregeld in touw.

Het gezin bewoonde een boerderijtje aan de Provincialeweg nr. 23 te Sebaldeburen. Het boerderijtje was eigendom van de Provinciale Ruilverkaveling te Groningen. Het is in 1996 afgebroken. Jacob Teeninga maakte omstreeks 1920 deel uit van het bestuur van de Sebaldebuurster Molenpolder.
 

Sapke Renkema

 Boerderij Provincialeweg Sebaldeburen

.